SÁCH KINH TẾ CHÍNH TRỊ HỌC

Tiểu luận kinh tế chính trị: HỌC THUYẾT VỀ HÌNH THÁI KINH TẾ - XÃ HỘI pptx

Tiểu luận kinh tế chính trị: HỌC THUYẾT VỀ HÌNH THÁI KINH TẾ - XÃ HỘI pptx
... triÕt häc Phần II NỘI DUNG I HỌC THUYẾT VỀ HÌNH THÁI KINH TẾ - XÃ HỘI 1) Hình thái kinh tế - hội + Hình thái kinh tế - hội phạm trù chủ nghĩa vật lịch sử dùng để hội giai đoạn lịch sử định, ... MỤC LỤC Phần I LỜI MỞ ĐẦU Phần II NỘI DUNG I Học thuyết hình thái kinh tế - hội Hình thái kinh t - hội Sự phát triển hình thái kinh tế - hội trình lịch sử tự nhiên a Lực lượng sản xuất ... luËn triÕt häc Phần III KẾT LUẬN + Học thuyết hình thái kinh tế hội tảng quốc gia giới tảng kinh tế - hội nước, mà yếu tố để hình thành nên hình thái kinh tế - hội bao gồm lực lượng sản...
 • 33
 • 210
 • 0

Tiểu luận kinh tế chính trị: Học thuyết hình thái kinh tế - xã hội với sự nghiệp công nghiệp hoá - hiện đại hoá ở Việt Nam ppt

Tiểu luận kinh tế chính trị: Học thuyết hình thái kinh tế - xã hội với sự nghiệp công nghiệp hoá - hiện đại hoá ở Việt Nam ppt
... lịch sử học thuyết hình thái kinh t - hội có vị trí đặc biệt Nó đường phát triển có tính quy luật hội loài người Sự phát triển hội loài người ; thay hình thái kinh tế hội cao Sự phát ... tiễn đặt Chính lý việc nghiên cứu đề tài: Học thuyết hình thái kinh tế - hội với nghiệp công nghiệp hoá - đại hoá Việt Nam có ý nghĩa thiết thực lý luận thực tiễn I MỤC ĐÍCH VÀ NHIỆM VỤ NGHIÊN ... tiễn hội khoa học, loài người ngày tìm phương pháp tiếp cận hội, mà lý luận hình thành kinh tế hội trở lên lỗi thời Cùng với việc khái quát lý luận hình thành kinh tế hội, nhà kinh...
 • 24
 • 289
 • 0

Những hạn chế cơ bản của Kinh tế chính trị học tư sản cổ điển Anh

Những hạn chế cơ bản của Kinh tế chính trị học tư sản cổ điển Anh
... cổ điển hạn chế định Trong khuôn khổ thảo luận xin trình bày đề tài: Những hạn chế trường phái kinh tế trị sản cổ điển Anh II Những hạn chế trường phái kinh tế trị sản cổ điển Anh Lý luận ... nhà kinh tế thời kỳ công trường thủ công; D.Ricardo nhà kinh tế thời kỳ đại công nghiệp khí chủ nghĩa bản, đỉnh cao lý luận kinh tế trị sản cổ điển Tuy nhiên, nhà kinh tế trị sản cổ điển ... kinh tế thị trường Kinh tế trị sản cổ điển Anh mở đầu từ W.Petty (1623-1687) đến A.Smith (1723-1790) kết thúc D.Ricardo (1772-1823) W.Petty mệnh danh người sáng lập kinh tế trị sản cổ điển; ...
 • 5
 • 473
 • 3

Chuyên đề thi tốt nghiệp chính trị học phần kinh tế chính trị học Mác – Lênin

Chuyên đề thi tốt nghiệp chính trị học phần kinh tế chính trị học Mác – Lênin
... xây dựng dịch vụ - Phát triển kinh tế vùng, - Phát triển kinh tế biển./ Tài liệu tham khảo Giáo trình Kinh tế trị Mác - Lênin Chương IX, Chương X CNH, HĐH kinh tế quốc dân TKQĐ lên CNXH Việt ... nước kinh tế đối ngoại Xây dựng đối tác tìm kiếm đối tác quan hệ kinh tế đối ngoại Tài liệu tham khảo Bộ giáo dục đào tạo, giáo trình kinh tế trị Mác Lênin (dùng cho khối ngành không chuyên kinh ... hiệu kinh tế đối ngoại, phát triển kinh tế đối ngoại Thứ nhất, thực đa phương hoá quan hệ kinh tế đối ngoại đa dạng hoá hình thức kinh tế đối ngoại Thứ hai, chủ động hội nhập quan hệ kinh tế quốc...
 • 9
 • 299
 • 0

chương 3 học thuyết kinh tế chính trị học tư sản cổ điển

chương 3 học thuyết kinh tế chính trị học tư sản cổ điển
... NỘI DUNG Học thuyết kinh tế chủ nghóa trọng thương Học thuyết kinh tế chủ nghóa trọng nông Học thuyết kinh tế trò sản cổ điển Anh Sự suy thoái KTCT sản cổ điển I.CHỦ NGHĨA TRỌNG ... quân Quy luật mầu mở đất đai ngày giảm III Kinh tế trò học sản cổ điển Anh Hoàn cảnh xuất Các đại biểu học thuyết đại biểu Sự suy thoái KTCT sản cổ điển Hoàn cảnh xuất - - CN trọng thương ... cấp sản Sự phát triển Khoa học: Triết học, toán học, vật lý, xã hội học xuất tưởng tiến Các đại biểu William Petty (16 23- 1687) (2) Adam Smith (17 23- 1790) (3) David Ricardo (1772-18 23) (1)...
 • 93
 • 88
 • 0

chương 4 kinh tế chính trị học tiểu tư sản

chương 4 kinh tế chính trị học tiểu tư sản
... Nội dung Tiền đề kinh tế - xã hội Đặc điểm học thuyết KTCT tiểu TS Các học thuyết kinh tế Sismondi (17731 842 ) Các quan điểm kinh tế Proudon ( 1809 1865) Tiền đề kinh tế - xã hội  Đầu TK ... phá sản người SX nhỏ => phân hóa XH xuất dòng tưởng phê phán CNTB nhà kinh tế tiểu sản Các đại biểu Sismonde de Sismondi Pierr Joseph Proudon 2 Đặc điểm học thuyết KTCT tiểu sản  ... triển tưởng kinh tế theo hướng vô phủ Nhấn mạnh vai trò đạo đức, chủ nghóa lãng mạn kinh tế 2 Đặc điểm học thuyết KTCT tiểu sản  Thứ hai, muốn thay chế độ TB chế độ XH dựa bình đẳng sản...
 • 25
 • 183
 • 0

trình bày sự phát triển lý luận giá trị lao động của trường phái kinh tế chính trị học tư sản cổ điển

trình bày sự phát triển lý luận giá trị lao động của trường phái kinh tế chính trị học tư sản cổ điển
... Hãy trình bày phát triển luận giá trị lao động trường phái kinh tế trị học sản cổ điển Trả lời: Trường phái kinh tế trị học sản cổ điển tồn từ TK XV – TK XIX coi trường phái kinh tế chủ ... thể phát sinh từ William Petty Vì vậy, nói phát triển luận giá trị lao động trường phái kinh tế trị học sản cổ điển nghĩa nói tiến quan điểm luận giá trị lao động đại diện tiêu biểu kinh ... nghĩa Nó cấu thành học thuyết kinh tế chủ nghĩa trọng thương, chủ nghĩa trọng nông kinh tế trị học sản cổ điển Anh Tuy nhiên, luận giá trị lao động bắt đầu kinh tế trị sản cổ điển...
 • 30
 • 572
 • 2

TIỂU LUẬN về GIÁ TRỊ THỜI đại của KINH tế CHÍNH TRỊ học của c mác

TIỂU LUẬN  về GIÁ TRỊ THỜI đại của KINH tế CHÍNH TRỊ học của c mác
... tích luận giải nhằm làm sáng tỏ giá trị thời đại luận C. M c kinh tế trị h c Theo t c giả, kinh tế trị h c C. M c mang nhiều giá trị thời đại sâu s c, giá trị khoa h c, giá trị xây dựng, giá trị ... hỏi giới lý luận phải nỗ l c tìm kiếm giá trị thời đại kinh tế trị h c C. M c Giá trị khoa h c Kinh tế trị h c C. M c hệ thống lý luận khoa h c, phân tích quy luật vận hành kinh tế chủ nghĩa tư ... triển khoa h c, v.v phát triển kinh điển cho lý luận kinh tế chủ nghĩa M c Chính phẩm chất khoa h c kinh tế h c chủ nghĩa M c tiến thời đại khiến nó, dù phải trải qua tr c trở bị đả kích, phát...
 • 129
 • 58
 • 0

Tài liệu ôn tập thi cao học môn Kinh tế chính trị

Tài liệu ôn tập thi cao học môn Kinh tế chính trị
... cấu kinh tế tất yếu phải có nhiều thành phần: kinh tế nhà nước, kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân, kinh tế tư nhà nước, kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo, kinh ... xuất ngành kinh tế có hàm lượng khoa học cao như: công nghệ điện tử, công nghệ thông tin, công nghệ sinh học hội thách thức quốc gia hướng tới kinh tế tri thức Cơ cấu kinh tế - Mọi kinh tế tồn vận ... b) Kinh tế tập thể - Kinh tế tập thể thành phần kinh tế bao gồm sở kinh tế người lao động tự nguyện góp vốn, kinh doanh, tự quản lý theo nguyên tắc tập trung, bình đẳng, có lợi - Kinh tế tập...
 • 57
 • 391
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: luận văn kinh tế chính trị họctrắc nghiệm kinh tế chính trị họchọc thuyết kinh tế chính trị học tư sản cổ điểntài liệu kinh tế chính trị họckhoa kinh tế chính trị học viện báo chíkinh tế chính trị học cổ điển anhkinh tế chính trị học là gìkinh tế chính trị học tầm thườngkinh tế chính trị học mác xítkinh tế chính trị học mác lêninkinh tế chính trị học tiểu tư sảnkinh tế chính trị học mác lênin nghiên cứukinh tế chính trị học tư sản cổ điển anhđối tượng nghiên cứu của kinh tế chính trị họckinh tế chính trị học macNghiên cứu sự vận tải và phân phối thuốc cimetidine của màng bacterial cellulose lên men từ nước dừa già định hướng sử dụng qua đường uốngNHỮNG QUAN điểm cơ bản của hồ CHÍ MINH về vắn hóaTổng quan về hệ thống điện việt namQuy hoạch lưới điệnCông ty đa quốc gia metroPhân tích các vai trò của thuế giá trị gia tăng với nền kinh tế ?Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần Truyền hình cáp Hà Nội (LV thạc sĩ)sách Ngục kon tum của cựu tù chính trị Lê Vă HiếnMô hình quản lý giáo dục đạo đức cho học sinh trường trung học cơ sở trên địa bàn thành phố Hà Nội trong giai đoạn hiện nay (LA tiến sĩ)GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ LỄ TÂN TẠI NHÀ KHÁCH LA THÀNHCâu hỏi và đáp án thi tìm hiểu về an toàn vệ sinh lao độngTạo động lực lao động tại Công ty Cổ phần Softech (LV thạc sĩ)Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ tổ chức sự kiện, tiệc, hội nghị tại khách sạn lotte hà nộiKinh nghiệm quản lý trong xây dựng trường trung học cơ sở đạt chuẩn quốc gia ở thành phố cẩm phả tỉnh quảng ninhNâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh thái nguyênẢnh hưởng của mức xơ và nguồn xơ trong khẩu phần ăn đến phát thải nitơ, photpho, hydro sulfua, ammoniac và khí nhà kính trong chăn nuôi lợn thịtQuản lý hoạt động thực hành biểu diễn của sinh viên nghệ thuật trường đại học hạ longBỘ ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN THI TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN NGÀNH THUẾ17 câu hỏi và giải đáp môn kiến thức chung chọn lọc- ôn thi công chức 2017Giao an the duc lop 2 ca nam
Đăng ký
Đăng nhập