SÁCH KINH TẾ CHÍNH TRỊ HỌC

Tiểu luận kinh tế chính trị: HỌC THUYẾT VỀ HÌNH THÁI KINH TẾ - XÃ HỘI pptx

Tiểu luận kinh tế chính trị: HỌC THUYẾT VỀ HÌNH THÁI KINH TẾ - XÃ HỘI pptx
... triÕt häc Phần II NỘI DUNG I HỌC THUYẾT VỀ HÌNH THÁI KINH TẾ - XÃ HỘI 1) Hình thái kinh tế - hội + Hình thái kinh tế - hội phạm trù chủ nghĩa vật lịch sử dùng để hội giai đoạn lịch sử định, ... MỤC LỤC Phần I LỜI MỞ ĐẦU Phần II NỘI DUNG I Học thuyết hình thái kinh tế - hội Hình thái kinh t - hội Sự phát triển hình thái kinh tế - hội trình lịch sử tự nhiên a Lực lượng sản xuất ... luËn triÕt häc Phần III KẾT LUẬN + Học thuyết hình thái kinh tế hội tảng quốc gia giới tảng kinh tế - hội nước, mà yếu tố để hình thành nên hình thái kinh tế - hội bao gồm lực lượng sản...
 • 33
 • 220
 • 0

Tiểu luận kinh tế chính trị: Học thuyết hình thái kinh tế - xã hội với sự nghiệp công nghiệp hoá - hiện đại hoá ở Việt Nam ppt

Tiểu luận kinh tế chính trị: Học thuyết hình thái kinh tế - xã hội với sự nghiệp công nghiệp hoá - hiện đại hoá ở Việt Nam ppt
... lịch sử học thuyết hình thái kinh t - hội có vị trí đặc biệt Nó đường phát triển có tính quy luật hội loài người Sự phát triển hội loài người ; thay hình thái kinh tế hội cao Sự phát ... tiễn đặt Chính lý việc nghiên cứu đề tài: Học thuyết hình thái kinh tế - hội với nghiệp công nghiệp hoá - đại hoá Việt Nam có ý nghĩa thiết thực lý luận thực tiễn I MỤC ĐÍCH VÀ NHIỆM VỤ NGHIÊN ... tiễn hội khoa học, loài người ngày tìm phương pháp tiếp cận hội, mà lý luận hình thành kinh tế hội trở lên lỗi thời Cùng với việc khái quát lý luận hình thành kinh tế hội, nhà kinh...
 • 24
 • 301
 • 0

Những hạn chế cơ bản của Kinh tế chính trị học tư sản cổ điển Anh

Những hạn chế cơ bản của Kinh tế chính trị học tư sản cổ điển Anh
... cổ điển hạn chế định Trong khuôn khổ thảo luận xin trình bày đề tài: Những hạn chế trường phái kinh tế trị sản cổ điển Anh II Những hạn chế trường phái kinh tế trị sản cổ điển Anh Lý luận ... nhà kinh tế thời kỳ công trường thủ công; D.Ricardo nhà kinh tế thời kỳ đại công nghiệp khí chủ nghĩa bản, đỉnh cao lý luận kinh tế trị sản cổ điển Tuy nhiên, nhà kinh tế trị sản cổ điển ... kinh tế thị trường Kinh tế trị sản cổ điển Anh mở đầu từ W.Petty (1623-1687) đến A.Smith (1723-1790) kết thúc D.Ricardo (1772-1823) W.Petty mệnh danh người sáng lập kinh tế trị sản cổ điển; ...
 • 5
 • 508
 • 6

Chuyên đề thi tốt nghiệp chính trị học phần kinh tế chính trị học Mác – Lênin

Chuyên đề thi tốt nghiệp chính trị học phần kinh tế chính trị học Mác – Lênin
... xây dựng dịch vụ - Phát triển kinh tế vùng, - Phát triển kinh tế biển./ Tài liệu tham khảo Giáo trình Kinh tế trị Mác - Lênin Chương IX, Chương X CNH, HĐH kinh tế quốc dân TKQĐ lên CNXH Việt ... nước kinh tế đối ngoại Xây dựng đối tác tìm kiếm đối tác quan hệ kinh tế đối ngoại Tài liệu tham khảo Bộ giáo dục đào tạo, giáo trình kinh tế trị Mác Lênin (dùng cho khối ngành không chuyên kinh ... hiệu kinh tế đối ngoại, phát triển kinh tế đối ngoại Thứ nhất, thực đa phương hoá quan hệ kinh tế đối ngoại đa dạng hoá hình thức kinh tế đối ngoại Thứ hai, chủ động hội nhập quan hệ kinh tế quốc...
 • 9
 • 309
 • 0

chương 3 học thuyết kinh tế chính trị học tư sản cổ điển

chương 3 học thuyết kinh tế chính trị học tư sản cổ điển
... NỘI DUNG Học thuyết kinh tế chủ nghóa trọng thương Học thuyết kinh tế chủ nghóa trọng nông Học thuyết kinh tế trò sản cổ điển Anh Sự suy thoái KTCT sản cổ điển I.CHỦ NGHĨA TRỌNG ... quân Quy luật mầu mở đất đai ngày giảm III Kinh tế trò học sản cổ điển Anh Hoàn cảnh xuất Các đại biểu học thuyết đại biểu Sự suy thoái KTCT sản cổ điển Hoàn cảnh xuất - - CN trọng thương ... cấp sản Sự phát triển Khoa học: Triết học, toán học, vật lý, xã hội học xuất tưởng tiến Các đại biểu William Petty (16 23- 1687) (2) Adam Smith (17 23- 1790) (3) David Ricardo (1772-18 23) (1)...
 • 93
 • 189
 • 0

chương 4 kinh tế chính trị học tiểu tư sản

chương 4 kinh tế chính trị học tiểu tư sản
... Nội dung Tiền đề kinh tế - xã hội Đặc điểm học thuyết KTCT tiểu TS Các học thuyết kinh tế Sismondi (17731 842 ) Các quan điểm kinh tế Proudon ( 1809 1865) Tiền đề kinh tế - xã hội  Đầu TK ... phá sản người SX nhỏ => phân hóa XH xuất dòng tưởng phê phán CNTB nhà kinh tế tiểu sản Các đại biểu Sismonde de Sismondi Pierr Joseph Proudon 2 Đặc điểm học thuyết KTCT tiểu sản  ... triển tưởng kinh tế theo hướng vô phủ Nhấn mạnh vai trò đạo đức, chủ nghóa lãng mạn kinh tế 2 Đặc điểm học thuyết KTCT tiểu sản  Thứ hai, muốn thay chế độ TB chế độ XH dựa bình đẳng sản...
 • 25
 • 199
 • 0

trình bày sự phát triển lý luận giá trị lao động của trường phái kinh tế chính trị học tư sản cổ điển

trình bày sự phát triển lý luận giá trị lao động của trường phái kinh tế chính trị học tư sản cổ điển
... Hãy trình bày phát triển luận giá trị lao động trường phái kinh tế trị học sản cổ điển Trả lời: Trường phái kinh tế trị học sản cổ điển tồn từ TK XV – TK XIX coi trường phái kinh tế chủ ... thể phát sinh từ William Petty Vì vậy, nói phát triển luận giá trị lao động trường phái kinh tế trị học sản cổ điển nghĩa nói tiến quan điểm luận giá trị lao động đại diện tiêu biểu kinh ... nghĩa Nó cấu thành học thuyết kinh tế chủ nghĩa trọng thương, chủ nghĩa trọng nông kinh tế trị học sản cổ điển Anh Tuy nhiên, luận giá trị lao động bắt đầu kinh tế trị sản cổ điển...
 • 30
 • 659
 • 2

TIỂU LUẬN về GIÁ TRỊ THỜI đại của KINH tế CHÍNH TRỊ học của c mác

TIỂU LUẬN  về GIÁ TRỊ THỜI đại của KINH tế CHÍNH TRỊ học của c mác
... tích luận giải nhằm làm sáng tỏ giá trị thời đại luận C. M c kinh tế trị h c Theo t c giả, kinh tế trị h c C. M c mang nhiều giá trị thời đại sâu s c, giá trị khoa h c, giá trị xây dựng, giá trị ... hỏi giới lý luận phải nỗ l c tìm kiếm giá trị thời đại kinh tế trị h c C. M c Giá trị khoa h c Kinh tế trị h c C. M c hệ thống lý luận khoa h c, phân tích quy luật vận hành kinh tế chủ nghĩa tư ... triển khoa h c, v.v phát triển kinh điển cho lý luận kinh tế chủ nghĩa M c Chính phẩm chất khoa h c kinh tế h c chủ nghĩa M c tiến thời đại khiến nó, dù phải trải qua tr c trở bị đả kích, phát...
 • 129
 • 64
 • 0

Tài liệu ôn tập thi cao học môn Kinh tế chính trị

Tài liệu ôn tập thi cao học môn Kinh tế chính trị
... cấu kinh tế tất yếu phải có nhiều thành phần: kinh tế nhà nước, kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân, kinh tế tư nhà nước, kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo, kinh ... xuất ngành kinh tế có hàm lượng khoa học cao như: công nghệ điện tử, công nghệ thông tin, công nghệ sinh học hội thách thức quốc gia hướng tới kinh tế tri thức Cơ cấu kinh tế - Mọi kinh tế tồn vận ... b) Kinh tế tập thể - Kinh tế tập thể thành phần kinh tế bao gồm sở kinh tế người lao động tự nguyện góp vốn, kinh doanh, tự quản lý theo nguyên tắc tập trung, bình đẳng, có lợi - Kinh tế tập...
 • 57
 • 408
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: luận văn kinh tế chính trị họctrắc nghiệm kinh tế chính trị họchọc thuyết kinh tế chính trị học tư sản cổ điểntài liệu kinh tế chính trị họckhoa kinh tế chính trị học viện báo chíkinh tế chính trị học cổ điển anhkinh tế chính trị học là gìkinh tế chính trị học tầm thườngkinh tế chính trị học mác xítkinh tế chính trị học mác lêninkinh tế chính trị học tiểu tư sảnkinh tế chính trị học mác lênin nghiên cứukinh tế chính trị học tư sản cổ điển anhđối tượng nghiên cứu của kinh tế chính trị họckinh tế chính trị học macĐề kiểm tra 1 tiết học kì 2 môn Toán lớp 9 trường THCS Bình Châu, Quảng Ngãi năm học 2016 2017Đề kiểm tra học kì 2 môn Toán lớp 9 sở Giáo dục và đào tạo Tiền Giang năm 2014 2015Đề thi giữa học kì 2 môn Vật lý lớp 9 trường THCS Biên Giới, Tây Ninh năm học 2015 2016BTL chi tiết máy Nguyễn Văn Thạnh Bách Khoa tp HcmTiểu luận tìm hiểu về ván khuôn trượt ván khuôn leoĐề kiểm tra giữa học kì 2 môn Hóa học lớp 9 trường THCS Thái Bình, Tây Ninh năm học 2016 2017Kinh Nghiệm Thế Giới Về Xây Dựng Đường Sắt Cao Tốc, Bài Học Chuyển Giao Công Nghệ, Đánh Giá Hiệu Quả Công Nghệ,Chi Phí, Tác Động Môi TrườngĐề thi giữa học kì 2 môn Tiếng anh lớp 9 Bình Giang, Hải Dương năm học 2014Đề thi giữa học kì 2 môn Tiếng anh lớp 9 Hồng Hải, Hải Dương năm học 2015 2016Đồ án Quy hoạch và thiết kế hệ thống thủy lợiĐề thi giữa học kì 2 môn Tiếng anh lớp 9 Yên Phượng, Vĩnh Phúc năm học 2015 2016Đề thi giữa học kì 2 môn Tiếng anh lớp 9 Bến Tre năm học 2011 2012Đề thi giữa học kì 2 môn Tiếng anh lớp 9 Bến Tre năm học 2014 2015VIÊM PHỔI SƠ SINHĐồ án Phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của khu vực đô thị vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ đến năm 2020CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN DỨA NGÂM ĐƯỜNGGiáo dục hành vi văn hóa vệ sinh cho trẻ mẫu giáo bé các trường mầm non thành phố Thái Nguyên (LV thạc sĩ)VITAMIN B1Vitamin Avitamin A
Đăng ký
Đăng nhập