HỆ MÃ HÓA CÔNG KHAI RSA QUÁ TRÌNH MÃ HÓA GIẢI MÃ VÀ CHỮ KÝ SỐ

đồ án tốt nghiệp hệ mật khóa công khai rsa (rivets - shamir - adleman)

đồ án tốt nghiệp hệ mật khóa công khai rsa (rivets - shamir - adleman)
... Pollard Lý luận nh sau: yi=x2i-xi=x22i-1+a(x2i-1+a)=x22i-1-x2i-1 =( x2i-1+ xi-1)=( x2i-1+ xi-1)( x2i-2+ x2i-2)( x2i- 2- xi-2) =( x2i-1+ xi-1)( x2i-1+ xi-2) ( xi+ x0)( xi- x0) Vì vậy, thừa số yi ... gcd((x2i- xi)mod N,N).Dừng chơng trình - Ngợc lại quay (2) Bây phân tích thời gian tính thuật toán Một điều dễ dàng nhận là: x2i-xi (X22i-1+a )-( Xi-12+a)X22i-1-X2i-1(x2i-1-xi-1)(x2i-1+xi-1) (x2i-1+xi-1)(x2i-2+xi-2) ... (n...
 • 73
 • 192
 • 0

Nghiên cứu tấn công hệ mật khóa công khai RSA

Nghiên cứu tấn công hệ mật khóa công khai RSA
... toàn hệ mật mã khoá công khai - Luận văn thạc sĩ, Khoa công nghệ thông tin - Đại học công nghệ 2003 [2] Nguyễn Thị Miền – Thanh toán từ xa – Luận văn đại học, Khoa công nghệ thông tin - Đại học công ... Khoa công nghệ thông tin - Đại học công nghệ 2008 [5] Phan Đình Diệu – Lý thuyết mật mã an toàn thông tin, Đại học quốc gia Hà Nội 2002 [6] Trịnh Nhật Tiến – Giáo trình an toàn liệu – Khoa công ... học, Khoa công nghệ thông tin - Đại học công nghệ 2008 [3] Nguyễn Minh Hải - Đấu thầu từ xa - Luận văn đại học, Khoa công nghệ thông tin Đại học công nghệ 2008 [4] Đặn Thị Lan Hương - Vấn đề an toàn...
 • 3
 • 180
 • 2

Tìm hiểu về quá trình ngẫu nhiên ổn định có chu kỳ ứng dụng

Tìm hiểu về quá trình ngẫu nhiên ổn định có chu kỳ và ứng dụng
... 14: Quá trình ngẫu nhiên ổn định chu kỳ ứng dụng Phần I: Định nghĩa trình ngẫu nhiên ổn định trình ngẫu nhiên chu kỳ Quá trình ngẫu nhiên ổn định : • Khái niệm định nghĩa -Quá trinh ngẫu nhiên ... Phần I: QTNN ổn định QTNN chu kỳ Trang Phần II: Quá trình ổn định chu kỳ Quá trình ổn định chu kỳ theo nghĩa hẹp Quá trình ổn định chu kỳ theo nghĩa rộng Phần III: Ứng dụng 1.Điều ... tâm vấn đề việc nghiên cứu trình ngẫu nhiên ổn định chu kỳ Thuật ngữ viết tắt: QTNN: Quá trình ngẫu nhiên Page November , 2014 Đề tài 14: Quá trình ngẫu nhiên ổn định chu kỳ ứng dụng...
 • 17
 • 137
 • 0

ỨNG DỤNG MÃ HÓA VÀ CHỮ KÝ SỐ CHO THƯ ĐIỆN TỬ

ỨNG DỤNG MÃ HÓA VÀ CHỮ KÝ SỐ CHO THƯ ĐIỆN TỬ
... quát về mã hóa và giải mã thư điện tử, ứng dụng mã hóa và giải mã thư điện tử nhằm đảm bảo an toàn và bảo mật cho các hệ thống cung cấp dịch vụ thư điện tử của ... điện tử trực tuyến, thư điện tử được bảo vệ bằng việc sử dụng chứng thư số, chữ ký số Quá trình ký vào thư điện tử và các tệp đính kèm nhằm đảm bảo tính xác thư c ... Ứng dụng mã hóa và chữ ký số cho thư điện tử làm đề tài luận văn tốt nghiệp của mình Từ những phân tích trên, có thể thấy rằng đề tài Ứng dụng mã hóa và chữ...
 • 79
 • 1,660
 • 15

BÁO CÁO "ỨNG DỤNG LẬP TRÌNH SOCKET HỆ HÓA CÔNG KHAI RSA ĐỂ XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH CHAT TRÊN MẠNG LAN " docx

BÁO CÁO
... đồ lập trình socket hướng kết nối 2.2 Thuật toán hóa RSA Phương pháp sử dụng thuật toán hóa công khai RSA (được đặt tên từ ba nhà phát minh Ron Rivest, Adi Shamir Leonard Adleman), sử dụng ... Tuyển tập Báo cáo Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu Khoa học lần thứ Đại học Đà Nẵng năm 2012 2.1 Lập trình socket Trong lập trình mạng dùng Socket, không trực tiếp truy cập vào thiết bị mạng để gởi ... giá trị e người nhận biết giá trị d Đây thuật toán hóa khóa công khai với khóa công khai KU = {e,n} khóa riêng KR = {d,n} Tuyển tập Báo cáo Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu Khoa học lần thứ Đại...
 • 5
 • 493
 • 3

Đề tài: Hệ thống hóa công khai RSA pdf

Đề tài: Hệ thống mã hóa công khai RSA pdf
... để hóa thông tin: Ở ta tìm hiểu hệ hóa công khai RSA II Hệ hóa công khai Tìm hiểu hệ hóa công khai: a Phân biệt hóa bí mật hóa công khai: hóa bí mật: thông tin sẻ hóa ... cuối kì Hệ hóa công khai RSA Mục lục I II III IV Giới thiệu………………………………………………Trang Hệ hóa công khai ……………………………… Trang Chuẩn bị toán học…………………………………… Trang Hệ hóa công khai RSA ………………………… ... không, kẻ công (thường ký hiệu Eve) bỏ qua RSA tập trung vào việc đoán khóa đối xứng Hệ hóa công khai RSA Trang 14 Báo cáo cuối kì Hệ hóa công khai RSA Các dạng công a Phân phối khóa Cũng...
 • 24
 • 345
 • 1

đồ án tốt nghiệp hệ hóa công khai rsa

đồ án tốt nghiệp hệ mã hóa công khai rsa
... để hóa thông tin: Ở ta tìm hiểu hệ hóa công khai RSA II Hệ hóa công khai Tìm hiểu hệ hóa công khai: a Phân biệt hóa bí mật hóa công khai: hóa bí mật: thông tin sẻ hóa ... * m) % n; } Hệ hóa công khai RSA Trang 23 Báo cáo cuối kì Hệ hóa công khai RSA VII.Nhận xét đánh giá: Bài báo cáo thực việc tìm hiểu hệ hóa công khai : Ở phần thực thuất toán: Chương ... = IV Hệ hóa RSA: Giới thiệu RSA Rivest, Shamir Adleman phát triển, thuận toán mật hóa khóa công khai Nó đánh dấu tiến hóa vượt bậc lĩnh vực mật học việc sử dụng khóa công khai RSA sử...
 • 24
 • 224
 • 0

BÁO CÁO MÔN HỆ THỐNG CHỨNG THỰC SỐ PKCS 4 : CÚ PHÁP CHÍNH MẬT HÓA CÔNG KHAI RSA

BÁO CÁO MÔN HỆ THỐNG CHỨNG THỰC SỐPKCS 4 : CÚ PHÁP CHÍNH MẬT MÃ HÓA CÔNG KHAI RSA
... lsnguyờntcựngnhauvi(n) Tớnh:dsaocho:de1 4. 1TOKHểA Khúacụngkhaibaogm: n,mụun,v e,smcụngkhai(cnggilsmmóhúa) Khúabớmtbaogm: n,mụun,xuthinctrongkhúacụngkhaiv khúabớmt,v d,smbớmt(cnggilsmgiimó) 4. 2MHểA GisBobmungionthụngtinMchoAlice. ... s nguyờn t di 663 bớt vi phng phỏp phõn tỏn khúa ca RSA di t 10 24 ti 2 048 bớt Mt s chuyờn gia cho rng khúa 10 24 bớt th sm b phỏ v (cng nhiu ngi phn i vic ny) Vi khúa 40 96 bớt thỡ ... hysaukhitokhúa) n=pq=3233:mụun(cụngbcụngkhai) e=17:smcụngkhai d=2753:smbớmt 5.VD Khúacụngkhailcp(e,n).Khúabớmtld.Hmmó húal: encrypt(m)=memodn=m17mod3233vimlvnbnrừ. Hmgiimól: decrypt(c)=cdmodn=c2753mod3233viclvnbnmó...
 • 23
 • 271
 • 0

Nghiên cứu hóa bản tin phương pháp xác thực người dùng theo hệ mật khoá công khai RSA

Nghiên cứu mã hóa bản tin và phương pháp xác thực người dùng theo hệ mật mã khoá công khai RSA
... đây: Xác thực tin sử dụng hàm Hash, xác thực tin dùng mật mật, xác thực tin dùng mật khoá công khai, xác thực tin dùng hàm Hash kết hợp với mạt khoá công khai Quá trình xác thực sử ... Hình 1.18 Sơ đồ xác thực sử dụng sử dụng hệ mật khoá công khai Xác thực hàm Hash hệ mật khoá công khai: Hình 1.19 sơ đồ xác thực sử dụng hàm Hash kết hợp với mật khoá công khai, nguyên ... bày sơ đồ xác thực sử dụng sử dụng hệ mật khoá công khai: 43 A Bản tin M B Chữ ký số S Bản tin M M Chữ ký số S M hoá công khai So sánh hoá Công khai Sai Ks bí mật A Đúng Kp công khai A...
 • 108
 • 206
 • 0

Tìm hiểu về hệ hóa khóa công khai RSA hệ đường cong Elliptic

Tìm hiểu về hệ mã hóa khóa công khai RSA và hệ đường cong Elliptic
... bật phương pháp hóa khóa công khai RSA hệ mật đường cong Elliptic với độ an toàn cao trình bày PHẦN I: HỆ MÃ HÓA RSA I Giới thiệu hệ hóa RSA Với đề tài xây dựng thư viện hàm hoá dùng cho ... mật RSA * Phân phối khoá công kkai RSA * Độ an toàn hệ RSA * Một số tính chất hệ RSA II Hệ mật RSA 1.Khái niệm Khái niệm hệ mật RSA đời năm 1976 tác giả R.Rivets, A.Shamir, L.Adleman Hệ ... toán RSA Chi tiết bước thực hóa: 2.1 Tạo khóa RSA Mỗi bên tự tạo cặp khóa công khai -khóa riêng theo bước sau: B1.Chọn ngẫu nhiên số nguyên tố đủ lớn p#q B2.Tính n=pq B3.Tính Lý thuyết hóa...
 • 34
 • 466
 • 4

hóa THÔNG TIN – hệ hóa CÔNG KHAI RSA (rivest shamir adleman)

MÃ hóa THÔNG TIN – hệ mã hóa CÔNG KHAI RSA (rivest shamir adleman)
... KHOA HỌC KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TIỂU LUẬN MÔN CƠ SỞ TOÁN TRONG TIN HỌC Đề tài: MÃ HÓA THÔNG TIN HỆ MÃ HÓA CÔNG KHAI RSA (Rivest - Shamir - Adleman) GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN: TS TRƯƠNG CÔNG TUẤN HỌC ... ơn! NỘI DUNG I Hệ hóa công khai Phân biệt hóa bí mật hóa công khai: a hóa bí mật: Thông tin sẻ hóa theo phương pháp ứng với key, key dùng để lập đồng thời để giải Vì key phải ... lập người nhận biết được, key bị lộ người dễ dàng giải đọc thông tin Hình 1 :Mã hóa bí mật b hóa công khai: Sử dụng khóa hóa gọi khóa công khai (public key), khóa giải gọi khóa...
 • 15
 • 239
 • 0

Nghiên cứu hóa bản tin phương pháp xác thực người dùng theo hệ mật khoá công khai RSA

Nghiên cứu mã hóa bản tin và phương pháp xác thực người dùng theo hệ mật mã khoá công khai RSA
... trình bày đề tài “ Nghiên cứu hoá tin phương pháp xác thực người dùng theo hệ mật khoá công khai RSA nhằm tổng quát hoá giải pháp triển khai ứng dụng hệ thống xác thực RSA dùng cho quan, xí ... Giải pháp tóm lược tin - Tính toán tóm lược tin hàm Hash SHA - Xây dựng chương trình mô - Kết luận Hệ mật khoá công khai triển khai giải pháp xác thực RSA: - Tổng quan hệ mật khoá công khai RSA ... biện pháp sử dụng mật khoá công khai, đặc biệt hệ mật RSA (do Rivest, Shamir Adleman phát minh) Hiện giới có nhiều dự án nghiên cứu giải pháp xác thực - hóa thông tin như: NESSIE nước...
 • 5
 • 70
 • 0

Tài liệu Mật hóa - Các hệ mật khóa công khai khác pptx

Tài liệu Mật mã hóa - Các hệ mật khóa công khai khác pptx
... Z11 ta thấy hệ mật Menezes - Vanstone có 10×10 = 100 rõ, hệ mật ban đầu có 13 rõ Ta minh hoạ phép giải hệ mật cách sử dụng đường cong Hình 3.6 Hệ mật đường cong Elliptic Menezes - Vanstone ... lại bắt đầu viẹc tính λ λ = ( 7-2 )( 2-5 )-1 mod 11 = 5× 8-1 mod 11 = 5×7 mod 11 =2 Khi ta có x3 = 2 2-5 -2 mod 11 =8 y3 = 2( 5-8 ) - mod 11 =3 Bởi 3α = (8,3) Tiếp tục theo cách tương tự, tính bội lại sau: ... dùng để "che dấu", rõ hợp lệ cặp tùy ý phần tử khác không trường( tức chúng không đòi hỏi phải điểm E) Điều tạo hệ số mở rộng tin giống hệ mật Elgamal ban đầu Hệ mật Menezes - Vanstone mô tả hình...
 • 30
 • 351
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: he mat khoa cong khai rsamã hóa và chữ ký sốchƣơng 2 nghiên cứu hệ mật và chữ ký số rsatrình bày các giai đoạn của chu kỳ dự ánứng dụng mã hóa và chữ ký số cho thư điện tửđề tài thuyết trình môn hệ thống chứng thực số pkcs 4 cú pháp chính mật mã hóa công khai rsahệ mã hóa công khai rsahệ thống mã hóa công khai rsahệ mã hóa khoá công khai rsamã hóa công khai rsathuật toán mã hóa công khai rsakhái niệm quá trình công nghiệp hóahệ mật mã khóa công khai rsama hoa khoa cong khai rsathuật toán mật mã hóa khóa công khai rsaTài liệu đào tạo động cơ TDI 2.0 của Audi VolkswaganBỘ ĐỀ ÔN HÈ TOÁN LỚP 1 LÊN LỚP 2 HAY NHẤTNghiên cứu điều kiện lao động và sức khỏe thủy thủ tàu ngầmTruyền hình số mặt đất theo tiêu chuẩn DVBT2 và thực trạng triển khai tại Việt Namslich mối quan hệ giữa dân số và tỉ lệ dân số từ 15 tuổi trở lên biết chữ theo thành thị và nông thôn từ năm 2006 đến năm 2012Đánh giá tình hình thực hiện nông thôn mới xã liên mạc,huyện mê linhNghiên cứu điều kiện lao động và sức khỏe thủy thủ tàu ngầmTOAN THUC TE 2017 NEWQuản lý bồi dưỡng năng lực cho hiệu trưởng các trường tiểu học huyện xuân trường tỉnh nam định theo định hướng đổi mới giáo dụcĐánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở trên địa thành phố cẩm phả, tỉnh quảng ninh giai đoạn 2011 2015Hoàn thiện công tác bảo lãnh thuế xuất nhập khẩu tại ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh quảng ninhMột số phương pháp giám sát vật thể và ứng dụng particle filterẨm thực truyền thống của người tày chợ đồn bắc kạn với việc phát triển du lịchNâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại trường đại học công nghệ thông tin và truyền thôngQuản lý hoạt động giáo dục cho thanh thiếu niên thông qua khóa học hè tại các cơ sở phật giáo thành phố hải dươngTăng cường quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh thái nguyênNghiên cứu ảnh hưởng của các tỷ lệ bột lá sắn đến năng suất và chất lượng trứng chim cútCông tác xã hội nhóm đối với người cai nghiện ma túy từ thực tiễn trung tâm tư vấn và điều trị nghiện ma tuý tỉnh lâm đồng (tt)Các tình tiết loại trừ tính chất tội phạm của hành vi theo pháp luật hình sự Việt Nam ttQuản lý nhà nước về đất đai từ thực tiễn Quận Đồ Sơn, Thành phố Hải Phòng
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập