ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN Tâm lý học quản lý

Đề cương chi tiết học phần tâm du khách và nghệ thuật giao tiếp

Đề cương chi tiết học phần tâm lý du khách và nghệ thuật giao tiếp
... am hiểu tâm du khách giao tiếp văn minh Mô tả tóm tắt nội dung học phần: Học phần đề cập đến sở tâm du khách, đặc điểm tâm du khách; vấn đề chung giao tiếp du lịch, kỹ giáo tiếp du lịch, ... đề tâm học xã hội 1.2 Các tượng tâm xã hội ảnh hưởng đến tâm khách du lịch 1.3 Vận dụng quy luật tâm hoạt động du lịch Chương 2: Đặc điểm tâm du khách 2.1 Khái quát tâm du khách ... điểm tâm du khách Khái quát tâm du khách Hành vi tiêu dùng du lịch Nhu cầu động khách du lịch Tâm trạng cảm xúc khách du lịch Sở thích khách du lịch Phân lọai khách du lịch Một số vấn đề tâm...
 • 6
 • 250
 • 3

đề cương chi tiết học phần tâm học thể dục thể thao

đề cương chi tiết học phần tâm lý học thể dục thể thao
... chung v tâm h c th d c th thao - Lư c s v s i phát tri n tâm h c th d c th thao 1.2 i tư ng nghiên c u nhi m v tâm h c th d c th thao i tư ng c a tâm h c th d c th thao - Tâm h c ... 2.3.1 2.3.2 2.4 - h c th d c th thao i tư ng c a tâm h c th d c th thao Tâm h c TDTT m t chuyên ngành c a khoa h c tâm Ý nghĩa c a tâm h c th d c th thao h th ng chương trình t o c ... ng d ng ho t ng chi n thu t Chi n thu t cá nhân Chi n thu t nhóm Chi n thu t ng i CHU N B TÂM LÝ CHO V V Cơ s c a vi c chu n b tâm cho V V Khái ni m chung N i dung chu n b tâm cho V V Các...
 • 8
 • 172
 • 0

Đề cương chi tiết học phần Tâm học giáo dục (hệ cao đẳng và đại học mầm non)

Đề cương chi tiết học phần Tâm lý học giáo dục (hệ cao đẳng và đại học mầm non)
... chung Tâm học giáo dục Đối tượng, nhiệm vụ Tâm học giáo dục 1.1 Giáo dục tâm học giáo dục 1.2 Đối tượng tâm học giáo dục 1.3 Nhiệm vụ tâm học giáo dục Quan hệ tâm học giáo dục ... vấn đề khó khăn tâm học đường vấn đề tổ chức giáo dục đạo đức cho cá nhân - Trình bày vấn đề tâm học giáo dục đặc biệt như: vấn đề tâm học giáo dục học sinh khiếu, vấn đề tâm học giáo ... Chương 4: Tâm học giáo dục đặc biệt Những vấn đề tâm học giáo dục học sinh khiếu 1.1 Học sinh khiếu 1.2 Phát học sinh khiếu 1.3 Dạy học học sinh khiếu Những vấn đề tâm học giáo dục học sinh...
 • 28
 • 244
 • 1

Đề cương chi tiết học phần Chẩn đoán tâm (hệ cao đẳng và đại học mầm non)

Đề cương chi tiết học phần Chẩn đoán tâm lý (hệ cao đẳng và đại học mầm non)
... TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC Bộ môn: Tâm – Giáo dục Bộ môn: Tâm học ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN CHẨN ĐOÁN TÂM LÝ Mã học phần: 181000 Thông tin giảng viên thông ... khoa học chẩn đoán tâm lý, vấn đề phương pháp khoa học chẩn đoán tâm phương pháp xây dựng, kiểm tra trắc nghiệm Học phần cung cấp cho sinh viên phương pháp chẩn đoán tâm thích nghi giới vào ... chung học phần - Tên ngành: Tâm học (Quản trị nhân sự) - Khoá đào tạo K13 (2010 - 2014) - Tên học phần: Chẩn đoán tâm - Số tín học tập: 02 - Học kỳ: - Học phần: Bắt buộc - Các học phần tiên...
 • 27
 • 295
 • 6

Đề cương chi tiết học phần Tâm học ứng xử

Đề cương chi tiết học phần Tâm lý học ứng xử
... có ứng xử Học phần tâm học ứng xử cung cấp cho sinh viên kiến thức phương thức ứng xử thực tiễn ứng xử gia đình, ứng xử trường học học, ứng xử nơi công sở, ứng xử với bạn bè với người nước Học ... việc học tập môn học Tóm tắt nội dung học phần Học phần tâm học ứng xử giới thiệu cho sinh viên kiến thức đối tượng, nhiệm vụ, ý nghĩa tâm học ứng xử, vấn đề chất ứng xử, kiểu ứng xử yêu ... ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC Bộ môn: Tâm – Giáo dục Bộ môn: Tâm học ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN TÂM LÝ HỌC ỨNG XỬ Mã học phần: 181057 Thông tin giảng viên * Họ tên: Phạm Thị Thu Hòa - Chức danh, học...
 • 26
 • 79
 • 0

Đề cương chi tiết học phần: Tâm học xã hội (3 tín chỉ)

Đề cương chi tiết học phần: Tâm lý học xã hội (3 tín chỉ)
... hội 1.1 Tâm học hội gì? 1.2 Đối tượng Tâm học hội Nhiệm vụ tâm học hội 2.1 Về mặt luận 2.2 Nghiên cứu ứng dụng Các nguyên tắc phương pháp nghiên cứu tâm học hội 3.1 ... tượng tâm hội: Bầu không khí tâm hội, tâm trạng hội, truyền thống, dư luận hội; Vấn đề giao tiếp hội; Hành vi hội: Khái niệm, sở hình thành, ảnh hưởng nhóm đến hành vi hội ... kiến thức Tâm hội vào nghiên cứu vấn đề tâm hội - Biết vận dụng kiến thức Tâm hội vào giải thích tượng tâm xảy đời sống hội - Rèn luyện kỹ vận dụng kiến thức TLH hội để...
 • 29
 • 172
 • 2

Đề cương chi tiết học phần: Tâm học xã hội (2 tín chỉ)

Đề cương chi tiết học phần: Tâm lý học xã hội (2 tín chỉ)
... động hội Nội dung chi tiết học phần: CHƯƠNG 1: TÂM LÝ HỌC XÃ HỘI LÀ MỘT KHOA HỌC Đối tượng tâm học hội 1.1 Tâm học hội gì? 1.2 Đối tượng Tâm học hội Nhiệm vụ tâm học hội ... ngành: Đại học hội học (Định hướng Công tác hội) - Khóa đào tạo: K13 Từ năm 2011 đến năm 2015 - Tên học phần: Tâm học hội - Số tín học tập: 02 - Học kỳ: - Học phần: Bắt buộc - Các học phần ... Khoa học hội Hà nội 2000 Dương Diệu Hoa (chủ biên) Giáo trình Tâm học hội quản NXB Đại học Sư phạm Hà Nội 2003 * Tài liệu tham khảo : Trần Hiệp Tâm học hội NXB Khoa học hội...
 • 26
 • 115
 • 1

Đề cương chi tiết học phần: Tâm học tuyên truyền

Đề cương chi tiết học phần: Tâm lý học tuyên truyền
... thức tuyên truyền nhóm yếu tố thuộc bối cảnh tuyên truyền Nội dung chi tiết học phần: CHƯƠNG1 :NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ TÂM LÝ HỌC TUYÊN TRUYỀN Đối tượng, nhiệm vụ tâm học tuyên truyền 1.1 Tâm ... cứu tâm học tuyên truyền; chất xã hội hoạt động tuyên truyền, chế tác động tâm hoạt động tuyên truyền phương thức tuyên truyền; số vấn đề tâm thay đổi tâm tác động tuyên truyền; quy luật tâm ... ngành: Tâm học Thông tin chung học phần: - Tên ngành: Tâm học (QTNS) - Khoá đào tạo: K 14 (2011- 2015) - Tên học phần: Tâm học tuyên truyền - Số tín học tập: 02 - Học kỳ: - Học phần:...
 • 33
 • 110
 • 2

Đề cương chi tiết học phần: Tâm học quản hành chính nhà nước

Đề cương chi tiết học phần: Tâm lý học quản lý hành chính nhà nước
... chung học phần: - Tên ngành: Tâm học (định hướng quản trị nhân sự) - Khóa đào tạo: K11 (2008 – 2012) - Tên học phần: Tâm học quản hành nhà nước - Số tín học tập: 02 - Học kỳ: - Học phần: ... hiệu Học liệu * Học liệu bắt buộc: Mai hữu Khuê Tâm học quản nhà nước NXB lao động 1993 * Học liệu tham khảo Vũ Dũng Tâm học quản NXB HN 2006 Ngô Công Hoàn Tâm học xã hội quản ... kỹ năng: - Hình thành kỹ vận dụng kiến thức Tâm học quản hành nhà nước vào giải nhiệm vụ học tập, tập chương trình học - Kỹ vận dụng kiến thức tâm học quản hành nhà nước vào việc giải...
 • 26
 • 93
 • 0

Đề cương chi tiết học phần: Tâm học tiểu học

Đề cương chi tiết học phần: Tâm lý học tiểu học
... dung chi tiết học phần Phần I: Tâm học đại cơng Chơng 1: Tâm học khoa học Đối tợng, nhiêm vụ tâm học 1.1 .Tâm ? 1.2 Đối tợng, nhiệm vụ tâm học Bản chất, chức năng, phân loại tợng tâm ... triển tâm 2.2 Phân chia giai đoạn phát triển tâm trẻ em 2.3 Dạy học, giáo dục phát triển tâm trẻ em Chơng VI Tâm học lứa tuổi học sinh tiểu học A Tiền đề phát triển tâm học sinh tiểu ... tiểu học: Bậc tiểu học giáo dục đại 1.1 Đặc điểm giáo dục tiểu học 1.2 Đặc điểm sống nhà trờng tiểu học Tiền đề phát triển tâm học sinh tiểu học 2.1 Đặc điểm thể chất học sinh tiểu học 2.2 Tâm...
 • 26
 • 160
 • 1

Đề cương chi tiết học phần: Tâm học tham vấn

Đề cương chi tiết học phần: Tâm lý học tham vấn
... tâm lý; Nguyên tắc tham vấn tâm lý; Các giai đoạn trình tham vấn; Các kỹ tham vấn tâm phẩm chất nhân cách nhà tham vấn Nội dung chi tiết học phần: Chương 1: Tham vấn tâm ngành khoa học ... vụ tham vấn 1.1 Các khái niệm 1.1.1 Trợ giúp tâm 1.1.2 Tư vấn 1.1.3 Tâm trị liệu 1.1.4 Tham vấn tâm 1.2 Đối tượng tham vấn 1.3 Nhiệm vụ tham vấn Bản chất tham vấn tâm 2.1 Tham vấn ... Đại học Tâm học (Định hướng Quản trị nhân sự) Khóa 12 (2009 -2013) - Tên học phần: Tâm học tham vấn - Số tín học tập: 02 - Học kỳ: - Học phần: Bắt buộc - Các học phần tiên quyết: TLH đại cương...
 • 28
 • 348
 • 4

Đề cương chi tiết học phần: Tâm học quản kinh doanh

Đề cương chi tiết học phần: Tâm lý học quản lý kinh doanh
... người quản kinh doanh Nội dung chi tiết học phần: CHƯƠNG1: TỔNG QUAN VỀ TÂM LÝ HỌC QUẢN LÝ KINH DOANH Những vấn đề chung Tâm học quản kinh doanh 1.1 Một số khái niệm tâm học quản kinh ... doanh 1.1.1 Kinh doanh 1.1.2 Quản 1.1.3 Quản kinh doanh 1.1.4 Tâm học quản kinh doanh Đối tượng, nhiệm vụ, vai trò tâm học quản kinh doanh 2.1 Đối tượng tâm học quản kinh ... tượng tâm học quản kinh doanh 2.2 Nhiệm vụ tâm học quản kinh doanh 2.3 Vai trò tâm học quản kinh doanh Phương pháp nghiên cứu tâm học quản kinh doanh 3.1 Phương pháp quan...
 • 27
 • 107
 • 2

Đề cương chi tiết học phần: Tâm học phát triển

Đề cương chi tiết học phần: Tâm lý học phát triển
... vụ tâm học phát triển 1.1 Đối tượng nghiên cứu tâm học phát triển 1.2 Nhiệm vụ tâm học phát triển 1.3 Mối quan hệ tâm học phát triển với ngành khoa học khác 1.4 Ý nghĩa tâm học phát ... CHƯƠNG 2: LÝ LUẬN VỀ SỰ PHÁT TRIỂN TÂM LÝ 1- Khái niệm chung phát triển tâm 1.1 Khái niệm phát triển tâm 1.2 Quy luật chung phát triển tâm 1.3 Các quan điểm nguồn gốc phát triển tâm 1.3.1 ... TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC Bộ môn: Tâm lý- giáo dục Bộ môn: Tâm học ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN TÂM LÝ HỌC PHÁT TRIỂN Mã học phần: 181111 Thông tin giảng viên: * Họ...
 • 28
 • 303
 • 7

Đề cương chi tiết học phần: Tâm học pháp luật

Đề cương chi tiết học phần: Tâm lý học pháp luật
... dung chi tiết học phần: Chương 1: Đối tượng, nhiệm vụ phương pháp nghiên cứu tâm học pháp luật Đối tượng, nhiệm vụ tâm học pháp luật 1.1 Đối tượng TLH pháp luật 1.2 Nhiệm vụ TLH pháp luật ... thức tâm học pháp luật vào việc giải nhiệm vụ học tập - Vận dụng kiến thức tâm học pháp luật vào việc giải thích tượng tâm diễn hoạt động bảo vệ pháp luật - Vận dụng kiến thức tâm học ... ngành: Đại học Tâm học (Định hướng Quản trị nhân sự) - Tên học phần: Tâm học pháp luật - Số tín học tập: 02 - Học kỳ: - Học phần: Bắt buộc - Các học phần tiên quyết: TLH đại cương - Các học phần...
 • 28
 • 130
 • 3

Đề cương chi tiết học phần: Tâm học nhân cách

Đề cương chi tiết học phần: Tâm lý học nhân cách
... cứu nhân cách Nội dung chi tiết học phần: CHƯƠNG1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ NHÂN CÁCH TRONG TÂM LÝ HỌC PHƯƠNG TÂY Trường phái Phân tâm học nhân cách 1.1 Phân tâm học S.Freud nhân cách 1.2 Phân tâm ... tâm học nhân cách 1.2.1 Quan điểm Carl Jung nhân cách 1.2.2 Quan điểm Afred Adler nhân cách Trường phái Tâm học hành vi nhân cách Trường phái Tâm học Gestalt nhân cách Trường phái Tâm học ... TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC Bộ môn: Tâm lý- giáo dục Bộ môn: Tâm học ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN TÂM LÝ HỌC NHÂN CÁCH MÃ HỌC PHẦN: 181100 Thông tin giảng viên: Thông...
 • 28
 • 377
 • 4

Xem thêm

Từ khóa: đề cương chi tiết học phần nguyên lý kế toánđề cương chi tiết học phầnđề cương chi tiết học phầnđề cương chi tiết học phần triết học mác lêninhướng dẫn viết đề cương chi tiết học phầnhướng dẫn xây dựng đề cương chi tiết học phầnđề cương chi tiết học phần quản trị sản xuấtđề cương chi tiết học phần thương mại điện tửđề cương chi tiết học phần kỹ thuật điệnđề cương chi tiết học phần luật quốc tếđề cương chi tiết học phần thực tập tốt nghiệpđề cương chi tiết học phần quản trị doanh nghiệpđề cương chi tiết học phần kinh tế vi môđề cương chi tiết học phần là gìmẫu đề cương chi tiết học phầnTIỂU LUẬN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN lực một yêu cầu cấp THIẾT TRONG QUÁ TRÌNH CÔNG NGHIỆP hóa HIỆN đại hóa gắn với PHÁT TRIỂN KINH tế TRI THỨC ở nước TA HIỆN NAYUnit 9 a firstaid course (4)Unit 9 a firstaid courseUNIT9 SPEAKHiệu quả kinh tế của các công đoạn chăn nuôi, giết mổ và phân phối sản phẩm thịt gà tại thành phố Cần ThơUnit 6 the young pioneers clubUnit 10 recycling (1)khảo sát đo vẽ bản đồ địa hình tỷ lệ 1500 phục vụ lập dự án quy hoạch chi tiết nhóm dân cư nguyễn trường tộ( phường phú đông ), TP tuy hòa tỉnh phú yênUnit 11 traveling around vietnam (2)ancol tiet 1cây cỏ nước namông nguyễn đăng khoaBai 21 y nghia cua BHTTH tuyet haybai 23 lien ket kim loaiBai 49 luyen tap so sanh dac diem cua cac hidrocacbonbai luu huynhvolusion e commerce 6515giáo án tiện tử bài 8 lớpmạng máy tính tiết 1tom tat sach quan tri marketing cua philip kotler 6198
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập