CHƯƠNG i CO CHE DI TRUYEN VA BIEN DI

Xây dựng sử dụng câu hỏi , bài tập để dạy học chương i chế di truyền biến dị sinh học 12 trung học phổ thông

Xây dựng và sử dụng câu hỏi , bài tập để dạy học chương i  cơ chế di truyền và biến dị sinh học 12 trung học phổ thông
... CHƯƠNG II XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG CÂU H I, B I TẬP ĐỂ DẠY HỌC CHƯƠNG I – CƠ CHẾ DI TRUYỀN VÀ BIẾN DỊ SINH HỌC 12 THPT 29 2.1 Các nguyên tắc xây dựng CH, BT 29 2.1.1 Quán triệt mục tiêu dạy học ... (gồm chương) Chương sở lí luận thực tiễn việc xây dựng sử dụng CH, BT để dạy học chương I - chế di truyền biến dị SH 12 THPT Chương Xây dựng sử dung CH, BT để dạy học chương I- chế di truyền ... BT dạy học SH 8.2 Thiết lập nguyên tắc, quy trình xây dựng, sử dụng CH, BT DH chương I - chế di truyền biến dị SH 12 CH, BT 8.3 Xây dựng hệ thống CH, BT để dạy học chương I - chế di truyền...
 • 116
 • 1,734
 • 7

Tài liệu CHƯƠNG I CHẾ DI TRUYỀN BIẾN DỊ ppt

Tài liệu CHƯƠNG I CƠ CHẾ DI TRUYỀN VÀ BIẾN DỊ ppt
... Vit I - Kh i nim v din th sinh th i Din th sinh th i l quỏ trỡnh bin i tun t ca qun xó qua cỏc giai on tng ng vi s bin i ca m i trng II- Cỏc loi din th sinh th i: Din th nguyờn sinh: - Din th ... hp gen mi cỏc phộp lai, cú ý ngha chn ging( gim thi gian chn i giao phi mt cỏch mũ mm ) v nghiờn cu khoa hc BI 12 DI TRUYN LIấN KT VI GII TNH V DI TRUYN NGOI NHN I. Di truyn liờn kt vi gii tớnh ... t hp sinh th i tỏc ng lờn sinh vt - Cỏc nhúm nhõn t sinh th i: + Nhúm nhõn t vụ sinh +Nhúm nhõn t hu sinh II- Gii hn sinh th i v sinh th i: Gii hn sinh th i: - Gii hn sinh th i l khong giỏ tr...
 • 25
 • 957
 • 19

CHƯƠNG I : CHẾ DI TRUYỀN BIẾN DỊ pps

CHƯƠNG I : CƠ CHẾ DI TRUYỀN VÀ BIẾN DỊ pps
... (bảng mã di truyền) - Gen giữ thông tin di truyên dạng mã di truyền , phiên mã sang mARN, dịch mã thành trình tự a,a chu i pôlipeptit II.3.Đặc i m chung mã di truyền - Mã di truyền đọc từ i m xác ... II Mã di truyền II.1 Kh i niệm -Là trình tự nuclêôtit gen qui định trình tự a.a prôtêin : nuclêôtit đứng i m xác định mạch mã gốc qui định a.a phân tử prôtêin II.2 Mã di truyền mã ba : - ... àprôtêin (có hoạt tính sinh học) Nhiều ribôxôm/mARN: Pôlixôm nhiều chu i polipeptit giống B i 3: i u hòa hoạt động gen I Kh i niệm cấp độ i u hòa hoạt động gen Kh i niệm i u hòa hoạt động gen :...
 • 8
 • 111
 • 0

Chương I: CHẾ DI TRUYỀN BIẾN DỊ GEN, MÃ DI TRUYỀN QUÁ TRÌNH NHÂN ĐÔI ADN potx

Chương I: CƠ CHẾ DI TRUYỀN VÀ BIẾN DỊ GEN, MÃ DI TRUYỀN VÀ QUÁ TRÌNH NHÂN ĐÔI ADN potx
... cỏnh di X en, ct F1 100% thõn xỏm, cỏnh di F1 thõn xỏm, cỏnh di X thõn en, cỏnh, ct Fa thõn xỏm, cỏnh di: thõn en, cỏnh ct Gii thớch: - Mi NST gm mt phõn t ADN Trờn mt phõn t cha nhiu gen, ... ỏnh du DI TRUYN Y HC I Khỏi nim di truyn y hc L mt b phn ca di truyn ngi, chuyờn nghiờn cu phỏt hin cỏc c ch gõy bnh di truyn v xut bin phỏp phũng nga, cỏch cha tr bnh di truyn ngi II Bnh di truyn ... qun xó thay i tun t + Giai on cui: Hỡnh thnh qun xó n nh Din th th sinh: - Din th th sinh l din th xut hin mụi trng ó cú mt qun xó sinh vt sng - Quỏ trỡnh din th din theo s sau: + Giai on u:...
 • 32
 • 186
 • 0

chương i chế di truyền biến dị, bài 1 gen, mã di truyền quá trình nhân đôi adn

chương i cơ chế di truyền biến dị, bài 1 gen, mã di truyền và quá trình nhân đôi adn
... Câu 23: Nhiều ba khác hóa axit amin trừ AUG UGG, i u biểu đặc i m di truyền? • A di truyền có tính phổ biến • B di truyền có tính đặc hiệu • C di truyền ba • D di truyền có ... ba di truyền hóa cho axit amin Câu 13 : di truyền có tính phổ biến, tức • A tất lo i dùng chung nhiều ba • B nhiều ba xác định môt axit amin • C ba di truyền hóa cho axit amin ... AUG, kết thúc UAA, UGA, UAG • C Nhiều ba xác định axit amin • D ba hóa hóa cho lo i axit amin Câu 6: Tất lo i sinh vật có chung di truyền, trừ v i ngo i lệ, i u biểu đặc i m di truyền? ...
 • 281
 • 205
 • 0

CHƯƠNG I: CHẾ DI TRUYỀN BIẾN DỊ. Tiết 1. Gen, Mã di truyền quá trình nhân đôi ADN

CHƯƠNG I: CƠ CHẾ DI TRUYỀN VÀ BIẾN DỊ. Tiết 1. Gen, Mã di truyền và quá trình nhân đôi ADN
... Vậy mục đích học chương chế di truyền biến dị gì? Tiết 1: GEN, DI TRUYỀN VÀ QUÁ TRÌNH NHÂN ĐÔI ADN Hoạt động thầy trò Nội dung Hoạt động I: Tìm hiểu gen: I Gen: GV: Cho VD ... tin di truyền hóa ba truyền đạt qua hệ nào? Hoạt động : Tìm hiểu trình nhân đôi ADN sinh vật nhân sơ: III Qúa trình nhân đôi ADN sinh vật GV: Yêu cầu HS quan sát H 1.2 - Sơ đồ minh họa nhân ... sơ: trình nhân đôi ADN: Hoạt động thầy trò Nội dung → Thảo luận trả lời câu h i: + Sự nhân đôi ADN xảy đâu TB vào thời điểm chu kì tế bào? + Kể tên thành phần tham gia trình nhân đôi ADN + Quá trình...
 • 6
 • 303
 • 0

SKKN thiết kế ứng dụng trò chơi ô chữ trong dạy học các kiến thức thuộc chương i chế di truyền biến dị, sinh học 12 – THPT

SKKN thiết kế và ứng dụng trò chơi ô chữ trong dạy học các kiến thức thuộc chương i cơ chế di truyền và biến dị, sinh học 12 – THPT
... giúp cho học sinh chủ động học tốt chương I: chế di truyền biến dị” chọn đề t i: Thiết kế ứng dụng trò ch i ô chữ dạy- học kiến thức thuộc chương I: chế di truyền biến dị, Sinh học 12 ... sử dụng trò ch i ô chữ hỗ trợ dạy - học kiến thức thuộc chương I: chế di truyền biến dị, SH 12- THPT 2.5.3 Ý kiến, nhận xét giáo viên, học sinh kh i thực nghiệm giáo viên, học sinh có liên ... nghiệm - Thiết kế trò ch i ô chữ hỗ trợ dạy học kiến thức chế di truyền biến dị” phần Di truyền bậc THPT - Xây dựng quy trình thiết kế trò ch i ô chữ hướng dẫn thiết kế trò ch i ô chữ phần mềm...
 • 34
 • 1,607
 • 3

ÔN TẬP SINH HỌC 12 (CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN) CHƯƠNG I: CHẾ DI TRUYỀN BIẾN DỊ

ÔN TẬP SINH HỌC 12 (CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN) CHƯƠNG I: CƠ CHẾ DI TRUYỀN VÀ BIẾN DỊ
... NST số cặp tạo thể lệch bội - biến đổi toàn cặp NST tạo thể đa bội * Lệch bội (dị bội) : - chế: + chế hình thành thể dị bội + chế hình thành bệnh đao + chế hình thành thể lệch bội NST ... định sau không đúng? A Tất tương di truyền theo dòng mẹ di truyền tế bào chất B Trong di truyền, lai mang tính trạng mẹ di truyền theo dòng mẹ C Con lai mang tính trạng mẹ nên di truyền tế bào ... kết hoàn toàn: hạn chế biến dị tổ hợp, đảm bảo di truyền ổn định nhóm tính trạng, người ta chọn nhóm tính trạng tốt kèm với - Di truyền liên kết không hoàn toàn : làm tăng biến dị tổ hợp, tạo nhóm...
 • 11
 • 250
 • 2

skkn xây dựng sử dụng bản đồ khái niệm trong ôn tập chương i chế di truyền biến dị, sinh học 12

skkn xây dựng và sử dụng bản đồ khái niệm trong ôn tập chương i cơ chế di truyền và biến dị, sinh học 12
... th i học, lớp 12 “XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG BẢN ĐỒ KH I NIỆM TRONG ÔN TẬP CHƯƠNG I: CƠ CHẾ DI TRUYỀN VÀ BIẾN DỊ, SINH HỌC 12 I LÝ DO CHỌN ĐỀ T I Thực việc đ i giáo dục, phương pháp dạy học đ i m i: ... - Xác định kh i niệm học n i dung kiến thức ôn tập - Xác định kh i niệm thiếu BĐKN hoàn thiện đồ - Học sinh sử dụng kiến thức để gi i đáp câu h i có phiếu học tập - Học sinh cử đ i di n lên trình ... tập Bảng Quy trình sử dụng BĐKN để ôn tập Giai đoạn Giáo viên Học sinh 1.Chuẩn - Giáo viên cho học sinh - Học sinh tự ôn kiến bị trước tự ôn l i kiến thức thức học thông qua câu ôn tập học chương...
 • 22
 • 171
 • 0

đề cương sinh học 12 phần năm DI TRUYỀN học chương i CHẾ DI TRUYỀN BIẾN dị

đề cương sinh học 12 phần năm DI TRUYỀN học chương i cơ CHẾ DI TRUYỀN và BIẾN dị
... giun sán v i ngư i thuộc quan hệ: kí sinh Câu 27: n i di n sinh th i thì: Trong di n sinh th i, quần xã sinh vật biến đ i thay lẫn Di n nguyên sinh xảy m i trường mà trước chưa có quần xã sinh ... tr i bố mẹ g i là: ưu lai Câu 4: Lo i biến dị di truyền phát sinh trình lai giống là: biến dị tổ hợp Câu 5: Nguồn nguyên liệu làm sở vật chất để tạo giống là: biến dị di truyền Câu 6: Giao ph i ... biến dị tổ hợp lai chọn giống : tạo đa dạng kiểu gen chọn giống vật nu i, trồng Câu 16: Biến dị di truyền chọn giống là: biến dị tổ hợp, biến dị đột biến, ADN t i tổ hợp Câu 17: Ở trạng th i dị...
 • 35
 • 275
 • 4

xây dựng sử dụng bản đồ tư duy trong dạy học chương i chế di truyền biến dị, sinh học 12 – ctc

xây dựng và sử dụng bản đồ tư duy trong dạy học chương i cơ chế di truyền và biến dị, sinh học 12 – ctc
... hướng sử dụng BĐTD vào dạy học chương I chế di truyền biến dị 59 3.3 Sử dụng BĐTD vào dạy học số cụ thể thuộc chương I chế di truyền biến dị 60 PHẦN III KẾT LUẬN VÀ ĐỀ ... th i học Phần Di truyền học gồm chương: + Chương 1: chế di truyền biến dị + Chương 2: Tính quy luật ng di truyền + Chương 3: Di truyền học quần thể + Chương 4: Ứng dụng di truyền học + Chương ... nghiên cứu đề t i: Xây dựng sử dụng đồ dạy học chương I : chế di truyền biến dị , Sinh học 12 - CTC ” Mục đích nghiên cứu Đề xuất cách xây dựng đồ duy, cách tổ chức hoạt động dạy học...
 • 110
 • 39
 • 0

xây dựng sử dụng bản đồ tư duy trong dạy học chương i chế di truyền biến dị, sinh học 12 – ctc

xây dựng và sử dụng bản đồ tư duy trong dạy học chương i cơ chế di truyền và biến dị, sinh học 12 – ctc
... Đề t i : XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG BẢN ĐỒ TƯ DUY TRONG DẠY HỌC CHƯƠNG I “CƠ CHẾ DI TRUYỀN VÀ BIẾN DỊ” SINH HỌC 12 - CTC Ngư i hướng dẫn khoa học : T.S Ngô Văn Hưng Sinh viên thực : Vũ Thị ... dựng sử dụng BĐTD vào tổ chức hoạt động học tập học sinh Xây dựng hệ thống BĐTD làm liệu tham khảo cho giáo viên sinh học THPT bạn sinh viên có nhu cầu tìm hiểu BĐTD sử dụng BĐTD vào dạy học ... đích nghiên cứu Đề xuất cách xây dựng BĐTD, cách tổ chức hoạt động dạy học v i BĐTD nhằm nâng cao hiệu dạy học phát triển hoạt động học tập tích cực học sinh dạy học chương I Sinh học 12 Giả thuyết...
 • 32
 • 129
 • 2

Thiết kế sử dụng sơ đồ, bảng biểu để nâng cao chất lượng dạy học chương i chế di truyền biến dị sinh học 12 trung học phổ thông

Thiết kế và sử dụng sơ đồ, bảng biểu để nâng cao chất lượng dạy học chương i cơ chế di truyền và biến dị sinh học 12 trung học phổ thông
... Thiết kế sử dụngsơ đồ, bảng biểu để nâng cao chất lượng dạy học Chương 1: chế di truyền biến dị - Sinh học 12, Trung học phổ thông Lịch sử nghiên cứu đồ, bảng biểu việc sử dụng đồ, bảng ... Chương 1: chế di truyền biến dị - Sinh học 12, Trung học phổ thông Đ i tƣợng khách thể nghiên cứu - Đ i tượng: Thiết kế đồ, bảng biểu dạy học chương chế di truyền biến dị Sinh học 12 THPT ... Đ I HỌC QUỐC GIA HÀ N I TRƢỜNG Đ I HỌC GIÁO DỤC NGUYỄN QUỲNH MAI THIẾT KẾ VÀ SỬ DỤNG SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU ĐỂ NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG DẠY HỌC “CHƢƠNG 1: CƠ CHẾ DI TRUYỀN VÀ BIẾN DỊ” - SINH HỌC 12, TRUNG...
 • 118
 • 103
 • 0

Thiết kế sử dụng sơ đồ, bảng biểu để nâng cao chất lượng dạy học chương i chế di truyền biến dị sinh học 12 trung học phổ thông

Thiết kế và sử dụng sơ đồ, bảng biểu để nâng cao chất lượng dạy học chương i cơ chế di truyền và biến dị sinh học 12 trung học phổ thông
... "Thiết kế sử dụngsơ đồ, bảng biểu để nâng cao chất lượng dạy học "Chương 1: chế di truyền biến dị" - Sinh học 12, Trung học phổ thông" Lịch sử nghiên cứu đồ, bảng biểu việc sử dụng đồ, bảng ... chất lượng dạy học "Chương 1: chế di truyền biến dị" - Sinh học 12, Trung học phổ thông Đ i tƣợng khách thể nghiên cứu - Đ i tượng: Thiết kế đồ, bảng biểu dạy học chương "Cơ chế di truyền biến ... việc sử dụng đồ, bảng biểu giáo án dạy học chương chế di truyền biến dị .19 Bảng 1.4: Kết i u tra việc sử dụng phương pháp dạy học đồ, bảng biểu khâu giảng dạy chương chế di truyền...
 • 136
 • 52
 • 0

Trắc nghiệm sinh 12 - chương I - chế di truyền quá trình nhân đôi ADN ppsx

Trắc nghiệm sinh 12 - chương I - Cơ chế di truyền và quá trình nhân đôi ADN ppsx
... quan sinh sản Câu 122 / Sự tổ hợp của giao tử đột biến (n- 1-1 ) và (n-1) thụ tinh sinh hợp tử có bộ NST là a (2n- 2-1 ) và (2n- 1-1 -1 ) b (2n- 2-1 ) (2n- 1-1 -1 ) c (2n-3) (2n- 1-1 -1 ) d (2n-3) và ... DI TRUYỀN HỌC Chương I Chế Di Truyền Biến Dị B I 1: GEN – MÃ DI TRUYỀN VÀ QUÁ TRÌNH NHÂN Đ I ADN Câu / Nguyên tắc bán bảo toàn có nghĩa là a Phân tử ADN tạo thành có một nửa giống ... của enzim nào a ADN- restrictaza b ADN- polimeraza c ADN- ligaza d ADN- Toipoisomeraza Câu / Bazơ nitric gắn v i đường đêôxiribô một nuclêôtit vị trí cacbon số a 4’ b 3’ c 1’ d 2’ Câu / Đặc i m của...
 • 102
 • 203
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: trình thiết kê một trò chơi ô chữ hỗ trợ cho việc dạy và học các kiến thức thuộc chương i cơ chế di truyền và biến dị sh 12 thptphần 5 di truyền học chương i cơ chế di truyền và biến dịchương 1 cơ chế di truyền và biến dịcó cơ chế khuyến khích và biện pháp xử phạt khi phối hi cơ chế chính sách và khuôn khổ thể chếcơ chế thần kinh và thể dịchcơ chế giám sát thực biện điều ước của liên hợp quốc về vấn đề quyền con ngườichuyên đề sinh học chương cơ chế di truyền và biến dịbai tap tong hop chuong co che di truyen va bien dibai tap trac nghien chuong co che di truyen va bien dibài tập chương cơ chế di truyền và biến dịxây dựng các ô chữ về nội dung cơ chế di truyền và biến dị sh 12 chương trình cơ bản và nâng caocơ chế di truyền và biến dị 12cơ chế di truyền và biến dịbài tập cơ chế di truyền và biến dị violettiền từ web bán hàng ebayfullstack react book r20đề thi thử môn hóa 2017 chất lượngNgười chơi facebook khôn ngoan biết rằng Xuân NguyễnFULL 11 đề môn hóa TÙNG TNVThu hút đầu tư vào các khu công nghiệp trên địa bàn huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh PhúcThuật toán điều khiển tắc nghẽn WLDAThực trạng và giải pháp (Nghiên cứu tại hai phường Đình Bảng và Đồng Nguyên, Từ Sơn, Bắc Ninh)Tìm hiểu 4 nguyên tắc cơ bản 4RS trong việc mở đối với nguồn học liệu mởTriết lý nhân sinh của thiền phái Trúc Lâm Yên Tử và giá trị lịch sử của nóTư tưởng Hồ Chí Minh về công tác cán bộ và vận dụng vào việc nâng cao chất lượng cán bộ chủ chốt cấp cơ sở của thành phố Hà NộiỨng phó với ngập lụt của người dân Hà Nội ( Nghiên cứu trường hợp xã Tân Triều huyện Thanh Trì và phường Tân Mai quận Hoàng Mai, Hà Nội)Vai trò của gia đình trong việc ngăn ngừa tội phạm vị thành niênVẫn đề sản xuất bản tin thời sự trên kênh VTV1 theo lộ trình số hóVấn đề tính dục trong thơ nôm của Hồ Xuân Hương dưới góc nhìn văn hóaViệc làm và thu nhập của lao động nông thôn ở huyện Can Lộc tỉnh Hà TĩnhXây dựng bản mô tả công việc và khung năng lực vị trí việc làm tại phòng tài nguyên và môi trường huyện Tân Yên tỉnh Bắc GiangXây dựng phương pháp phát hiện một số chủng Human Papilloma virus nguy cơ cao gây ung thư cổ tử cung ở Việt Nam bằng kỹ thuật Realtime PCRCông thức gải nhanh hóa99 mẫu slide cực đẹp cho công việc và học tập
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập