Tổng quan lập trình hướng đối tượng

Tổng quan về lập trình hướng đối tượng

Tổng quan về lập trình hướng đối tượng
... Chương Tổng quan Lập trình hướng đối tượng Chương Tổng quan Lập trình hướng đối tượng I/ Vài nét phát triển ngôn ngữ lập trình Ngôn ngữ lập trình phát triển qua hai lý : ... Data Hình 1.3 Tổ chức liệu phương thức lập trình hướng- đối tượng Các đặc tính quan trọng lập trình hướng đối tượng : Chương Tổng quan Lập trình hướng đối tượng • Tính đóng gói (Encapsulation) ... tạo đối tượng Một đối tượng gọi thể (instance) lớp Một đối tượng thể xác lớp Khi đònh nghiã lớp, xem tạo kiểu liệu từ người dùng Chương Tổng quan Lập trình hướng đối tượng Khi khai báo đối tượng, ...
 • 15
 • 457
 • 1

Tổng quan về lập trình hướng đối tượng với Java

Tổng quan về lập trình hướng đối tượng với Java
... trúc Java Java Platform • Java Virtual Machine (Java VM) • Java Application Programming Interface (Java API) myProgram .java Java API Java VM Hardware-Platform Mã nguồn Java Platform Kiến trúc Java ... Bài Tổng quan lập trình Java • • • • • • • • Giới thiệu ngôn ngữ Java Kiến trúc Java Nội dung chương trình Java Các kiểu liệu & toán tử Các cấu trúc điều ... Hiện nay, Java sử dụng để phát triển nhiều loại ứng dụng khác nhau: sở liệu, mạng, Internet, viễn thông Giới thiệu ngôn ngữ Java • Đặc điểm Java • • • • • • • • Đơn giản Hướng đối tượng Đa nhiệm...
 • 34
 • 390
 • 5

Lập trình hướng đối tượng với .NET & C#.Chương 2 Tổng quan về lập trình hướng đối tượng pdf

Lập trình hướng đối tượng với .NET & C#.Chương 2 Tổng quan về lập trình hướng đối tượng pdf
... riêng Quan h c ng tác (Association) Các l p có liên k t (connected) ho c liên quan (related) v i Quan h (relationships) S lư ng đ i tư ng tham gia vào quan h • Quan h – • Quan h – nhi u • Quan ... trình n tính) L p trình c u trúc L p trình hư ng đ i tư ng L p trình n tính M t chương trình m t t p l nh ho c câu l nh làm vi c v i d li u toàn c c c chương trình Ưu m: Chương trình đơn gi n, ... ni m l p trình hư ng đ i tư ng (OOP) Các bư c thi t k chương trình OOP M t s ngôn ng OOP ng d ng c a OOP 2. 1 L ch s phát tri n c a phương pháp l p trình L p trình c u trúc (hay l p trình n tính)...
 • 31
 • 221
 • 1

đồ án tổng quan về lập trình hướng đối tượng

đồ án tổng quan về lập trình hướng đối tượng
... này, em nêu tổng quan lập trình hướng đối tượng số tính chất đặc trưng lập trình hướng đối tượng Phần 2: NỘI DUNG BÁO CÁO Pubawin pubawin@yahoo.com Page Tổng quan lập trình hướng đối tượng ... I Giới thiệu Lập trình hướng đối tượng: Lập trình hướng đối tượng (object-oriented programming - OPP) hay chi tiết Lập trình định hướng đối tượng, phương pháp lập trình lấy đối tượng làm tảng ... pubawin@yahoo.com Page Tổng quan lập trình hướng đối tượng II Những khái niệm lập trình hướng đối tượng: Đối tượng Trong lập trình hướng đối tượng, tất thực...
 • 20
 • 151
 • 0

Lập trình hướng đối tượng bài 09 tổng quan về UML và PTTK hđt

Lập trình hướng đối tượng bài 09 tổng quan về UML và PTTK hđt
... Classification UML l mt ngụn ng thng nht 1.3 Lch s phỏt trin ca UML (3) UML 2.0 (2004) UML 1.5 (March, 03) UML 1.1 UML Partners Expertise (Sept 97) UML 1.0 (Jan 97) UML 0.9 and UML 0.91 (June ... v UML UML l ký phỏp ch khụng phi l phng phỏp UML cú th ỏp dng cho tt c cỏc pha ca quy trỡnh phỏt trin phn mm "Rational Unified Process" - quy trỡnh phỏt trin cho UML 19 Ni dung Tng quan v UML ... Cụng cu UML OOAD Cụng c ma ngun m: EclipseUML UmlDesigner ArgoUML Cụng c thng mi: Enterprise Architect IBM Rational Software Architect Microsoft Visio Visual Paradigm for UML SmartDraw...
 • 25
 • 128
 • 0

Bài giảng lập trình hướng đối tượng dùng c chương 1 giới thiệu tổng quan về c

Bài giảng lập trình hướng đối tượng dùng c chương 1 giới thiệu tổng quan về c
... biên dịch tập tin chứa ngôn ngữ C# thường file cs project thành tập tin chạy chương trình exe  C c ch biên dịch :  Tại c a sổ cmd, gõ : csc.exe tenfile.cs  Nhấn Build / Compile (ho c Build ... ChuNhat}; Hai = 1; Ba = 2; … ; Sau =10 ; Bay =11 ;ChuNhat = 12 Struct (kiểu c u tr c) # 41  Struct dùng để nhóm liệu liên quan đến đối tượng  Khai báo : struct { Danh sách thu c tính; } ... Biên dịch project Compile & chạy chương trình #19 Chạy chương trình  Sử dụng file tenfile.exe thư m c Bin\Debug  Ho c click Debug\ Start (Ctrl + F5) Kết #20 Từ khoá – Keywords # 21 abstract add*...
 • 145
 • 243
 • 0

Bài giảng lập trình hướng đối tượng dùng c chương 2 tổng quan về lập trình hướng đối tượng

Bài giảng lập trình hướng đối tượng dùng c chương 2 tổng quan về lập trình hướng đối tượng
... xuất th c tế 22 PP Lập trình hướng đối tượng #23  LT hướng đối tượng xây dựng lớp đối tượng yêu c u chúng th c trách nhiệm  LT hướng đối tượng phương pháp LT dựa kiến tr c lớp (class) đối tượng ... tr c Khái niệm chung đối tượng Lớp đối tượng Kiểu liệu c u tr c C c thông tin quan tâm đối tượng Thu c tính Thành phần thu c tính kiểu c u tr c C c khả đối tượng Hành động C c phương thư c Phân ... t c/ hàm Mỗi thủ t c/ hàm dãy lệnh  Lập trình x c định xem chương trình gồm thủ t c/ hàm  Kết hệ thống c u tr c mối quan hệ hàm/ thủ t c C c PPLT c điển #8 Lập trình đơn thể  Chương trình...
 • 35
 • 57
 • 0

Bài giảng lập trình hướng đối tượng dùng c + + chương 1 tổng quan về lập trình hướng đối tượng

Bài giảng lập trình hướng đối tượng dùng c + + chương 1 tổng quan về lập trình hướng đối tượng
... phần trình Phương pháp lập trình? #6 C+ + /C# /Java/v.v… NNLT để viết chương trình PPLT hệ thống hướng dẫn giai đoạn c n thiết, c u tr c chương trình PPLT c ch tiếp c n giúp cho trình c i đặt hiệu C c ... gọi lập trình đơn thể (module) (2) Lập trình c c u tr c: Đ c điểm #13 Ưu điểm Đơn giản hóa trình thiết kế c i đặt Dễ đ c chương trình, hiểu chi tiết toán C c chương trình tương đối đ c lập, ... thuô c tính của kiểu c ́u tru c Ca c khả của đối tượng Phương th c Ca c phương th c Phân c ng giữa ca c đối tượng Yêu c ̀u Biến có kiểu c ́u tru c Gọi thư c hiện phương th c Đối tượng...
 • 40
 • 104
 • 0

LẬP TRÌNH HƯỚNG đối TƯỢNG bài 09 TỔNG QUAN về UML và PTTK

LẬP TRÌNH HƯỚNG đối TƯỢNG  bài 09 TỔNG QUAN về UML và PTTK
... sphỏt trin ca UML (3) UML 2.0 2.3 Cỏc khung nhỡn ca UML Khụng n gin mụ hỡnh húa hthng phc (2004) UML 1.5 (March, 03) UML 1.1 UML Partners Expertise (Sept 97) UML 1.0 (Jan 97) UML 0.9 and UML 0.91 ... trin OOAD UML l ngụn ngtrc quan UML l ngụn ngthng nht trc quan giỳp cụng vic c xlý nht quỏn, gim thiu li xy 10 UML l ngụn ngc t UML xõy dng cỏc mụ hỡnh chớnh xỏc, rừ rng v y 8/24/2011 UML l ngụn ... persistent data 41 Mụ hỡnh húa Tng quan vUML Phõn tớch thit khng i tng Cụng c phỏt tri n OOAD 42 8/24/2011 Cụng cUML OOAD Cụng cmó ngun m: EclipseUML UmlDesigner ArgoUML Cụng cthng mi: Enterprise...
 • 8
 • 36
 • 0

LẬP TRÌNH HƯỚNG đối TƯỢNG bài 01 TỔNG QUAN về OOP

LẬP TRÌNH HƯỚNG đối TƯỢNG  bài 01 TỔNG QUAN về OOP
... Lớp-Ví dụLớp Xe đạp Hướng cấu trúc vs Hướng ĐT? Khai báo cho lớp XeDap Hướng cấu trúc: Đối tượng lớp XeDap Hướng đối tượng: 15 Công ngh đối tượng (OT) Nội dung 16 Lập trình hướng đối tượng Công nghệ ... 8/24/ 2011 1.2 Đối tượng gì? Đối tượng thếgiới thực Đối tượng thếgiới thực Là thực thểcụthểmà thông thường có thểsờ , nhìn thấ y hay m nhậ n Đối tượng phần mềm Đối tượng Đối tượng phần mềm ... (IDEs): 44 43 Nội dung 3.5 Các kiểu chương trình Java (2) Ứng dụng Web (Web application) Lập trình hướng đối tượng Công ngh hướng đối tượng Ngôn ng lập trình Java Ví dụ tậ p 45 Ví dụ1 - HelloWorld...
 • 9
 • 60
 • 0

Bài giảng lập trình hướng đối tượng chương 1 tổng quan về phương pháp luận hướng đối tượng

Bài giảng lập trình hướng đối tượng  chương 1 tổng quan về phương pháp luận hướng đối tượng
... Chương1 Tổng Quan Phương pháp luận hướng đối tượng Nội dung      Giới thiệu Phương pháp phân tích mô hình Phương pháp luận hướng đối tượng Các khái niệm hướng đối tượng Phân tích ... lớp Chương Tổng Quan Sơ đồ thể 31 Một số thuật ngữ hướng đối tượng  OOM (Object Oriented Methodology): Phương pháp luận hướng đối tượng  OOA (Object Oriented Analysis): Phân tích hướng đối tượng ... người Chương Tổng Quan 29 Sơ đồ đối tượng  Ta dùng sơ đồ đối tượng để mô tả lớp đối tượng Sơ đồ đối tượng bao gồm sơ đồ lớp sơ đồ thể  Sơ đồ lớp mô tả lớp đối tượng hệ thống, lớp đối tượng...
 • 33
 • 101
 • 0

Chuong 02 tong quan ve lap trinh huong doi tuong

Chuong 02  tong quan ve lap trinh huong doi tuong
... đủ, trung thực hệ thống thực tế 17 /02/ 2016 14 Lập trình hướng đối tượng Lập trình hướng đối tượng Trong giới thực, chung quanh đối tượng, thực thể có mối quan hệ với  Ví dụ: Các phòng công ... cụ thể 17 /02/ 2016 25 Lập trình hướng đối tượng Các đặc điểm quan trọng OOP Các lớp đối tượng - Classes Đóng gói - Encapsulation Thừa kế - Inheritance Đa hình - Polymorphism 17 /02/ 2016 26 ... thể Hành động 17 /02/ 2016 hàm 27 Lập trình hướng đối tượng Trừu tượng hóa Cách nhìn khái quát hóa tập đối tượng có chung đặc điểm quan tâm (và bỏ qua chi tiết không cần thiết) 17 /02/ 2016 28 Lập...
 • 39
 • 109
 • 0

Lập trình hướng đối tượng chương 1 tổng quan về OOP

Lập trình hướng đối tượng  chương 1 tổng quan về OOP
... Tiền gửi Tổng quan OOP 20 20 Nội dung  Lập trình hướng đối tượng  Công nghệ hướng đối tượng  Ngôn ngữ lập trình Java  Ví dụ tập Tổng quan OOP 21 3 .1 Java gì?  Java ngôn ngữ lập trình HĐT ... tác đối tượng ? Tổng quan OOP Hướng cấu trúc vs Hướng ĐT  Hướng cấu trúc  Data structiures + algorithms = Program  Hướng đối tượng  Object + message = Program Tổng quan OOP 10 1. 3 Lớp đối tượng ... tượng loại Ví dụ: đối tượng sinh viên thể lớp sinh viên  Mỗi thể có thuộc tính thể khác Ví dụ ? Tổng quan OOP 11 Nội dung  Lập trình hướng đối tượng  Công nghệ hướng đối tượng  Ngôn ngữ lập...
 • 38
 • 1,946
 • 0

PHÂN TÍCH BÀI TOÁN QUAN HỆ GIA ĐÌNH THEO PHƯƠNG PHÁP LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG

PHÂN TÍCH BÀI TOÁN QUAN HỆ GIA ĐÌNH THEO PHƯƠNG PHÁP LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG
... liệu toán cho chương trình thông qua kiện Chúng ta quay lại vấn đề toán trả lời câu hỏi mối quan hệ gia đình tiếp cận toán theo phương pháp Để trả lời câu hỏi tổng quát “X Y có quan hệ gia đình ... khắc phục vấn đề nêu Theo cách tiếp cận LTHĐT, toán quan hệ gia đình xem xét góc độ quản lý tập đối tượng Con người Để biết mối quan hệ gia đình cá thể, cần thể số quan hệ cha, mẹ, anh em, cái, ... Sơ đồ quan hệ hình vẽ phải mô tả quan hệ gia đình Chỉ với chút thay đổi cấu trúc liệu dẫn đến loạt vấn đề đòi hỏi phải viết lại giải thuật chương trình Phương pháp lập trình hướng đối tượng cho...
 • 7
 • 348
 • 0

Đồ án lập trình hương đối tượng quản lý thư viện

Đồ án lập trình hương đối tượng quản lý thư viện
... Đăng ký Mượn Quá trình mượn 2.2.3) STT DANH SÁCH CÁC LỚP ĐỐI TƯỢNG Ý nghĩa Lưu tất tựa sách có thư viện Lưu tất đầu sách có thư viện Lưu tất sách có thư viện Lưu tất độc giả thư viện (bao gồm : ... 2/26 Chương : KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG & XÁC ĐỊNH YÊU CẦU 1.1) KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG Một thư viện cần quản việc đăng ký, mượn trả sách bạn đọc thư viện Sau phần mô tả theo nghiệp vụ hàng ngày thư viện: ... Thuật giải xử : Khi thủ thư hay độc giả muốn dùng phần mềm phải chọn chức Đăng nhập - Thủ thư : có Password riêng(Password thủ thư người viềt chương trình thỏa thuận với nhau) Khi thủ thư nhập...
 • 26
 • 341
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Lập trình giao diện với android tài liệuMột số biện pháp để nâng cao chất lượng học sinh yếu - kém môn Tiếng AnhTHỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN PHI TẬP TRUNG – OTCIELTS SPEAKING SAMPLES PART 2 TOPIC FORECASTCải tiến công tác đánh giá thực hiện công việc tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thoát nước và phát triển đô thị tỉnh Bà Rịa Vũng TàuPháp luật Việt Nam về cho thuê tài chính theo hình thức hợp đồng bán và thuê lạiđề cương môn sinh học tế bàoBài giảng KẾ TOÁN TÀI SẢN NGẮN HẠN1000 cụm từ vựng part 1 toeicSCADA – SCHNEIDER MODICON M340 HMI STU855 ATV312Sản xuất giá trị thặng dư – quy luật kinh tế tuyệt đối của chỦ nghĩa tư bảnĐề thi thử trường THPT chuyên KHTN lần 4 năm 2017 môn Sinh có đáp án chi tiếtXây dựng chiến lược kinh doanh cho Công ty cổ phần Sản xuất và thương mại Việt ThànhĐề cương ôn tập kiểm tra 1 tiết Vật Lý 11Ebook Phòng, chống HIVAIDS (Tài liệu dùng cho đào tạo sinh viên hệ bác sỹ y học dự phòng) Phần 2Bài giảng Bệnh mắt Basedow (Hyperthyroid Eye Disease Basedow’s ophthalmopathy)Bài giảng Catheter dùng trong thận nhân tạoBài giảng Suy thận cấp ở người lớn tuổiNghiên cứu đặc điểm sinh học của một số chủng xạ khuẩn phân lập từ đất ở làoBài giảng Các biện pháp bảo tồn và phục hồi chức năng thận
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập