Giải Pháp Nâng Cao Độ An Ninh Thông Tin Trong Mạng Lan Không Dây Chuẩn Ieee 802.11i

GIẢI PHÁP NÂNG CAO ĐỘ AN NINH THÔNG TIN TRONG MẠNG LAN KHÔNG DÂY CHUẨN IEEE 802.11i

GIẢI PHÁP NÂNG CAO ĐỘ AN NINH THÔNG TIN TRONG MẠNG LAN KHÔNG DÂY CHUẨN IEEE 802.11i
... Trình bày tổng quan mạng LAN không dây chuẩn 802.11i Chương 2: Trình bày an ninh mạng LAN không dây, kiểu công an ninh mạng LAN không dây Chương 3: An ninh mạng LAN không dây chuẩn 802.11i, trình ... ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN  VŨ ANH TUẤN GIẢI PHÁP NÂNG CAO ĐỘ AN NINH THÔNG TIN TRONG MẠNG LAN KHÔNG DÂY CHUẨN IEEE 802.11i Nghành: Khoa học máy tính Mã số: 60.48.01 ... - CHƢƠNG 3: AN NINH MẠNG LAN KHÔNG DÂY CHUẨN 802.11i 3.1 Tổng quan chuẩn IEEE 802.11i Nhóm IEEE 802.11i tích cực nghiên cứu để đưa giải pháp thay cho WEP Giải pháp tổng thể IEEE 802.11i dựa thành...
 • 75
 • 426
 • 3

GIẢI PHÁP NÂNG CAO ĐỘ AN NINH THÔNG TIN TRONG MẠNG LAN KHÔNG DÂY CHUẨN IEEE 802.11i

GIẢI PHÁP NÂNG CAO ĐỘ AN NINH THÔNG TIN TRONG MẠNG LAN KHÔNG DÂY CHUẨN IEEE 802.11i
... Trình bày tổng quan mạng LAN không dây chuẩn 802.11i Chương 2: Trình bày an ninh mạng LAN không dây, kiểu công an ninh mạng LAN không dây Chương 3: An ninh mạng LAN không dây chuẩn 802.11i, trình ... ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN  VŨ ANH TUẤN GIẢI PHÁP NÂNG CAO ĐỘ AN NINH THÔNG TIN TRONG MẠNG LAN KHÔNG DÂY CHUẨN IEEE 802.11i Nghành: Khoa học máy tính Mã số: 60.48.01 ... - CHƢƠNG 3: AN NINH MẠNG LAN KHÔNG DÂY CHUẨN 802.11i 3.1 Tổng quan chuẩn IEEE 802.11i Nhóm IEEE 802.11i tích cực nghiên cứu để đưa giải pháp thay cho WEP Giải pháp tổng thể IEEE 802.11i dựa thành...
 • 75
 • 202
 • 1

ThS37 067 giải pháp nâng cao độ an ninh thông tin trong mạng lan không dây chuẩn ieee 802 11i

ThS37 067 giải pháp nâng cao độ an ninh thông tin trong mạng lan không dây chuẩn ieee 802 11i
... chuẩn 802. 11i Chương 2: Trình bày an ninh mạng LAN không dây, kiểu công an ninh mạng LAN không dây Chương 3: An ninh mạng LAN không dây chuẩn 802. 11i, trình bày thuật toán mã hóa sử dụng chuẩn IEEE ... ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN  VŨ ANH TUẤN GIẢI PHÁP NÂNG CAO ĐỘ AN NINH THÔNG TIN TRONG MẠNG LAN KHÔNG DÂY CHUẨN IEEE 802. 11i Nghành: Khoa học máy tính Mã số: 60.48.01 ... văn thạc sĩ Luanvanaz@mail.com - 0972.162.399 http://www.lrc-tnu.edu.vn - 36 - CHƢƠNG 3: AN NINH MẠNG LAN KHÔNG DÂY CHUẨN 802. 11i 3.1 Tổng quan chuẩn IEEE 802. 11i Nhóm IEEE 802. 11i tích cực nghiên...
 • 75
 • 19
 • 0

Luận văn:GIẢI PHÁP NÂNG CAO ĐỘ AN NINH THÔNG TIN TRONG MẠNG LAN KHÔNG DÂY ppt

Luận văn:GIẢI PHÁP NÂNG CAO ĐỘ AN NINH THÔNG TIN TRONG MẠNG LAN KHÔNG DÂY ppt
... NGUYÊN KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN  VŨ ANH TUẤN GIẢI PHÁP NÂNG CAO ĐỘ AN NINH THÔNG TIN TRONG MẠNG LAN KHÔNG DÂY CHUẨN IEEE 802.11i Nghành: Khoa học máy tính Mã số: 60.48.01 LUẬN VĂN THẠC SĨ Người ... trúc luận văn Ngoài phần mở đầu kết luận, nội dung luận văn bố cục sau: Chương 1: Trình bày tổng quan mạng LAN không dây chuẩn 802.11i Chương 2: Trình bày an ninh mạng LAN không dây, kiểu công an ... thiết bị thu phát để thực hoạt động trao đổi liệu với hoạt động khác 1.2 Kiến trúc mạng LAN chuẩn IEEE 802.11 1.2.1 Tầng vật lý mạng LAN không dây Hầu hết mạng LAN không dây sử dụng công nghệ trải...
 • 75
 • 145
 • 0

NGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP NÂNG CAO ĐỘ AN TOÀN BẢO MẬT CHO HỆ THỐNG THÔNG TIN ỨNG DỤNG TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG HÀ TÂY

NGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP NÂNG CAO ĐỘ AN TOÀN BẢO MẬT CHO HỆ THỐNG THÔNG TIN ỨNG DỤNG TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG HÀ TÂY
... hiểu, nghiên cứu áp dụng giải pháp để đảm bảo nâng cao an toàn bảo mật cho hệ thống thông tin trường Cao đẳng Cộng đồng Tây Toàn luận văn chia làm 03 chương: Chương 1: Tổng quan an toàn bảo mật ... nghệ thông tin nói chung quan nơi em công tác nói riêng nên em định chọn đề tài Nghiên cứu giải pháp nâng cao độ an toàn bảo mật cho hệ thống thông tin ứng dụng trường Cao đẳng Cộng đồng Tây ... nghiên cứu đặc trưng hệ thống thông tin bảo mật, nguyên tắc xây dựng hệ thống bảo mật - Nghiên cứu số nguy gây an toàn cho hệ thống giải pháp để đảm bảo an toàn cho hệ thống - Đi sâu nghiên cứu...
 • 26
 • 211
 • 0

đồ án kỹ thuật viễn thông Dịch vụ VoIP và giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ thoại trong mạng NGN

đồ án kỹ thuật viễn thông Dịch vụ VoIP và giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ thoại trong mạng NGN
... dụng dịch vụ Trong tương lai dịch vụ VoIP dự báo phát triển trở thành dịch vụ mạng hệ sau Với xu hướng phát triển loại hình dịch vụ VoIP em chọn đề tài Dịch vụ VoIP giải pháp nâng cao chất lượng ... .81 3.2 GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG THOẠI 82 3.2.1 Mô hình chất lượng dịch vụ cho mạng IP 82 3.2.1.1 Dịch vụ cố gắng tối đa (Best Effort) .83 3.2.1.2 Dịch vụ tích hợp (IntServ) ... 2: VoIP mạng NGN: Đề cập đến cấu trúc, giao thức, lợi ích, thách thức VoIP việc triền khai VoIP nước ta Chương 3: Giải pháp nâng cao chất lượng thoại: Đánh giá yếu tố ảnh hưởng tới chất lượng dịch...
 • 112
 • 113
 • 0

Luận văn thạc sĩ Thực trạng và giải pháp nâng cao tính minh bạch thông tin trên báo cáo tài chính của các công ty cổ phần niêm yết ở Việt Nam

Luận văn thạc sĩ Thực trạng và giải pháp nâng cao tính minh bạch thông tin trên báo cáo tài chính của các công ty cổ phần niêm yết ở Việt Nam
... uc tài tài T NG QUAN V TÍNH MINH B CH THÔNG TIN TRÊN BÁO CÁO TÀI CHÍNH C A CÁC CÔNG TY C PH N NIÊM Y T 1.1 Báo cáo tài 1.1.1 Vai trò c a báo cáo tài ... 53 GI I PHÁP NÂNG CAO TÍNH MINH B CH THÔNG TIN TRÊN BCTC C A CÁC CÔNG TY C PH N NIÊM Y T VI T NAM 54 3.1 54 3.1.1 Nâng cao tính minh b ch c a vi c trình bày thông tin BCTC ... HCM VI N o0o DOANH TH NGÂN HÀ TH C TR NG VÀ GI I PHÁP NÂNG CAO TÍNH MINH B CH THÔNG TIN TRÊN BÁO CÁO TÀI CHÍNH C A CÁC CÔNG TY C PH N NIÊM Y T VI T NAM Chuyên ngành: K Toán Mã s : 60.34.0301...
 • 97
 • 116
 • 1

Luận văn thạc sĩ Các giải pháp nâng cao sự minh bạch thông tin tài chính của các công ty cổ phần niêm yết Việt Nam thông qua sự tư nguyện công bố thông tin trên bản thuyết minh báo cáo tài chính

Luận văn thạc sĩ Các giải pháp nâng cao sự minh bạch thông tin tài chính của các công ty cổ phần niêm yết Việt Nam thông qua sự tư nguyện công bố thông tin trên bản thuyết minh báo cáo tài chính
... S MINH B CH THÔNG TIN TÀI CHÍNH C A CÁC CÔNG TY NIÊM Y T THÔNG QUA S T NGUY N CÔNG B THÔNG TIN TRÊN B N THUY T MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH 1.1 Thông tin tài s minh b ch thông tin tài 1.1.1 Thông ... b thông tin b n thuy t minh báo cáo tài nâng cao s minh b ch thông tin tài c a công ty niêm y t thông qua t nguy n công b thông tin b n thuy t minh báo cáo tài 6 CHÍNH 1.1 1.1.1 Thông tin tài ... s minh b ch thông tin tài c a công ty niêm y t thông qua s t nguy n công b thông tin b n thuy t minh báo cáo tài c tr ng v s minh b ch thông tin tài c a công ty niêm y t thông qua s t nguy n công...
 • 147
 • 102
 • 0

Giải pháp nâng cao tính minh bạch thông tin trên báo cáo tài chính của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán TP hồ chí minh

Giải pháp nâng cao tính minh bạch thông tin trên báo cáo tài chính của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán TP hồ chí minh
... lường tính minh bạch thông tin báo cáo tài công ty niêm yết thị trường chứng khoán Tp Hồ Chí Minh 2.1.4 Lợi ích Minh bạch thông tin báo cáo tài công ty niêm yết Minh bạch thông tin công ty niêm yết ... MINH BẠCH THÔNG TIN TRÊN BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT 2.1 Cơ sở lý thuyết tính minh bạch thông tin báo cáo tài công ty niêm yết 2.1.1 Khái niệm minh bạch Mục đích báo cáo tài cung ... TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP. HCM NGUYỄN THỊ ĐỨC HẠNH GIẢI PHÁP NÂNG CAO TÍNH MINH BẠCH THÔNG TIN TRÊN BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH...
 • 136
 • 133
 • 0

Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ IPTV trong mạng IMS NGN

Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ IPTV trong mạng IMS NGN
... khai hợp tác cung cấp dịch vụ đa dạng, linh hoạt - Tạo gắn bó thu hút khách hàng đến với dịch vụ chất lượng dịch vụ 3.2 Một số giải pháp hoàn thiện hệ thống kênh cung ứng dịch vụ MegaCamera công ... triển dịch vụ; (2) Làm rõ đặc điểm khách hàng sử dụng dịch vụ, đặc điểm nhà cung cấp dịch vụ; (3) Các điểm mạnh, điểm yếu VDC cụ thể tổ chức kinh doanh dịch vụ, hệ thống kênh cung ứng dịch vụ; ... dịch vụ từ “phân phối” không lột tả hết nghĩa việc cung cấp trọn gói dịch vụ cho khách hàng: cung cấp giải pháp, cung cấp hàng hóa dịch vụ kèm hậu mãi, bảo hành, hỗ trợ, chăm sóc khách hàng Trong...
 • 28
 • 149
 • 0

Giải pháp bảo mật và an toàn thông tin trong hiện dịch vụ Vietinbank At Home tại Ngân Hàng TMCP Thương Việt Nam

Giải pháp bảo mật và an toàn thông tin trong hiện dịch vụ Vietinbank At Home tại Ngân Hàng TMCP Thương Việt Nam
... toàn thông tin d ch v ngân Ch hàng Ch i nt ng 2: Th c tr ng v b o m t an toàn thông tin d ch v Vietinbank at home t i Ngân hàng TMCP Công th Ch ng Vi t Nam ng 3: Gi i pháp b o m t an toàn thông ... bày khái quát v d ch v ngân hàng i n t Vietinbank at home t i Ngân hàng TMCP Công th ng Vi t Nam; th c tr ng v b o m t an toàn thông tin th c hi n d ch v Vietinbank at home T thành t u c ng nh ... mang ngày cao n cho ngành ngân hàng c ng nh cho d ch v ngân hàng i n t nh ng nguy c , r i ro ti m n tài “Gi i pháp b o m t an toàn thông tin th c hi n d ch v Vietinbank at home t i Ngân hàng TMCP...
 • 81
 • 82
 • 0

skkn một số giải pháp về ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và dạy học

skkn một số giải pháp về ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và dạy học
... trọng việc ứng dụng công nghệ thông tin quản dạy học đơn vị: Hơn hết Người cán quản phải thông suốt nhận thức cần thiết phải ứng dụng công nghệ thông tin quản dạy học trường Trong hệ thống ... áp dụng tin học quản giảng dạy nhằm tìm hướng đúng, góp phần vào việc đào tạo nhân tài cho quê hương đất nước Đây để chọn đề tài Một số giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin quản dạy ... ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản dạy học đơn vị bước đầu thu kết định Việc tổ chức ứng dụng công nghệ thông tin thúc đẩy lực lượng khác nhà trường đưa ứng dụng công nghệ thông...
 • 14
 • 69
 • 0

luận văn thạc sĩ an toàn bảo mật thông tin trong mạng lưới không dây

luận văn thạc sĩ an toàn bảo mật thông tin trong mạng lưới không dây
... http://www.lrc-tnu.edu.vn An toàn bảo mật thông tin mạng lƣới không dây – Đỗ Thị Thanh Hải 17 phép nắm giữ thông tin biết đƣợc Thực vấn đề bảo mật cho mạng máy tính không dây nói chung phức tạp hệ thống mạng dây ... cầu bảo mật thông tin an toàn hệ thống mạng không dây đƣợc đặt lên hàng đầu Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn An toàn bảo mật thông tin mạng lƣới không dây ... mạng dây mạng không dây khác Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn An toàn bảo mật thông tin mạng lƣới không dây – Đỗ Thị Thanh Hải 29 Trong mạng dây, dịch...
 • 66
 • 346
 • 1

Đồ án tốt nghiệp - Xây dựng mạng LAN không dây cho doanh nghiệp

Đồ án tốt nghiệp - Xây dựng mạng LAN không dây cho doanh nghiệp
... 20 Đồ án tốt nghiệp Xây dựng mạng LAN không dây cho doanh nghiệp Chơng Tổng quan Mạng lan không dây 2.1 giới thiệu SV Nguyễn hữu hiếu 21 Đồ án tốt nghiệp Xây dựng mạng LAN không dây cho doanh nghiệp ... 28 Đồ án tốt nghiệp Xây dựng mạng LAN không dây cho doanh nghiệp Phần II Mạng không dây Chơng3 Kiến trúc mạng LAN không dây SV Nguyễn hữu hiếu 29 Xây dựng mạng LAN không dây cho doanh nghiệp Đồ ... phổ 2,4GHz ánh sáng hồng ngoại khuếch tán SV Nguyễn hữu hiếu 27 Đồ án tốt nghiệp Xây dựng mạng LAN không dây cho doanh nghiệp Điều cho phép mua thích ứng LAN không theo chuẩn 802.11 dây từ nhà...
 • 85
 • 111
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: giải pháp nâng cao độ an toàn cho thủy vânmột số giải pháp nâng cao chất lƣợng thông tin an sinh xã hội trên báo chígiải pháp nâng cao chất lƣợng thông tin bảo hiểm xã hội trên báo chímột số giải pháp nâng cao chất lượng hệ thống truyền hình số mặt đất theo chuẩn dvb tgiải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng tại chi nhánh ngân hàng công thương an giangcác giải pháp nâng cao hiệu quả truyền thônggiải pháp nâng cao nhận thức truyền thông về biến đổi khí hậuthực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả hệ thống kiểm soát nội bộ tại vietinbankgiải pháp nâng cao chất lượng hệ thống chính trịgiải pháp nâng cao độ tin cậy cung cấp điệngiải pháp nâng cao hiệu quả truyền thôngnghiên cứu các giải pháp nâng cao độ tin cậy cung cấp điện cho lưới điện phân phối trung áp việt namgiải pháp nâng cao thu nhập cho nông hộ trồng lúa huyện châu thành tỉnh an gianggiải pháp nâng cao chất lượng hệ thống quản lý rủi ro tín dụng của các ngân hàng thương mại việt namgiải pháp nâng cao hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng iso 9001 2008de toan lop 4 theo thong tu 30Giáo án Công nghệ 9 học kỳ I chuẩn hayGiáo án Công nghệ 6 học kỳ I chuẩn hayVận dụng kiến thức liên môn để giải quyết tình huống thực tiễn đạt giải nhì huyện Giới trẻ với mạng xã hội và pháp luậtĐÁP án đề đề XUẤT học SINH GIỎI TIẾNG ANH lớp 9 2016 2017Đề thi thử học sinh giỏi môn Địa lý 9 cực hay từ đề 11 đến đề 15DẤU TRỌNG ÂM TIẾNG ANH 6đề thi thử lần 1 trường THPT Mai Thúc Loan Hà TĩnhĐảng bộ huyện mai sơn ( sơn la) lãnh đạo xóa đói giảm nghèo từ năm 1996 đến năm 2010giáo án tự chọn đại số 10giai bai tap trang 101 sgk sinh 10 sinh truong cua vi sinh vatĐề thi vào chuyên Toán Nguyễn Trãi Hải Dương kèm đáp án 02Đề thi vào chuyên Toán Nguyễn Trãi Hải Dương kèm đáp án 03TÀI LIỆU ÔN THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA MÔN TIẾNG ANH HAYBÀI DỰ THI VẬN DỤNG KIẾN THỨC LIÊN MÔN ĐẠT GIẢI NHÌ TỈNH ĐỂ GIÚP MỌI NGƯỜI HIỂU ĐƯỢC TÁC HẠI CỦA VIỆC QUAN HỆ TÌNH DỤC Ở TUỔI VỊ THÀNH NIÊNBài Giảng Môn Tài Chính Quốc TếTài liệu về bệnh giang mai lớp y sỹTài liệu về bệnh lậu học lớp y sỹTÀI LIỆU SINH LÝ HỌC CỦA DABÀI GIẢNG HỘI CHỨNG LIỆT NỬA NGƯỜI
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập