Giải pháp huy động và sử dụng nguồn vốn tín dụng nhằm phát triển Kinh tế nông nghiệp nông thôn tại huyện Phổ Yên tỉnh Thái Nguyên

Nghiên cứu thực trạng đề xuất một số giải pháp phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên

Nghiên cứu thực trạng và đề xuất một số giải pháp phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên
... ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM LÊ VĂN BẨY NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN PHỔ YÊN, TỈNH THÁI NGUYÊN Ngành: Phát triển ... sách hội 54 3.7 Giải pháp phát triển kinh tế - hội địa bàn huyện Phổ Yên 55 3.7.1 Quan điểm phát triển 55 3.7.2 Mục tiêu phát triển kinh tế - hội địa bàn huyện Phổ ... ro xuất quản lý kinh tế hội thuận lợi hơn, có hệ thống giải pháp toàn diện đồng Xuất phát từ yêu cầu thực tế trên, tiến hành nghiên cứu đề tài: "Nghiên cứu thực trạng đề xuất số giải pháp phát...
 • 94
 • 296
 • 0

giải pháp huy động sử dụng nguồn vốn tín dụng nhằm phát triển kinh tế nông nghiệp nông thôn tại huyện phổ yên tỉnh thái nguyên

giải pháp huy động và sử dụng nguồn vốn tín dụng nhằm phát triển kinh tế nông nghiệp nông thôn tại huyện phổ yên tỉnh thái nguyên
... HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH - - NÔNG THỊ KIM DUNG GIẢI PHÁP HUY ĐỘNG VÀ SỬ DỤNG NGUỒN VỐN TÍN DỤNG NHẰM PHÁT TRIỂN KINH TẾ NÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN TẠI HUY N ... học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn i LỜI CAM ĐOAN Luận văn Giải pháp huy động sử dụng nguồn vốn tín dụng nhằm phát triển kinh tế nông nghiệp nông thôn huy n Phổ Yên tỉnh Thái Nguyên ... tình hình huy động vốn sử dụng nguồn vốn tín dụng để đầu tƣ cho phát triển kinh tế nông nghiệp nông thôn huy n Phổ Yên nhằm đƣa các giải pháp để huy động, cung ứng vốn nhƣ sử dụng vốn đạt hiệu...
 • 154
 • 226
 • 0

giải pháp chủ yếu đẩy mạnh hoạt động tín dụng cho phát triển kinh tế nông thôn tại ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn huyện thanh trì

giải pháp chủ yếu đẩy mạnh hoạt động tín dụng cho phát triển kinh tế nông thôn tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện thanh trì
... pháp chủ yếu đẩy mạnh hoạt động tín dụng nông thôn SV: Dơng Thị Mỹ Hằng Lớp: NN41A Luận văn tốt nghiệp Khoa KTNN & PTNT Chơng I: sở khoa học tín dụng ngân hàng kinh tế nông thôn I Kinh tế nông thôn ... Nghiên cứu giải pháp huy động sử dụng vốn NHNo & PTNT Thanh Trì để phát triển kinh tế nông thôn huyện - Phạm vi nghiên cứu: Vốn tín dụng cho phát triển kinh tế nông thôn Thanh Trì gồm nhiều nguồn, ... đổi quan hệ tín dụng tín dụng ngân hàng chủ yếu tập trung cho phát triển kinh tế nông thôn 2.2 Vốn tín dụng tạo điều kiện phát triển ngành nghề nhằm giải công ăn việc làm cho ngời lao động, tăng...
 • 85
 • 413
 • 0

giải pháp chủ yếu đẩy mạnh hoạt động tín dụng cho phát triển kinh tế nông thôn tại nhno & ptnt huyện thanh trì

giải pháp chủ yếu đẩy mạnh hoạt động tín dụng cho phát triển kinh tế nông thôn tại nhno & ptnt huyện thanh trì
... pháp chủ yếu đẩy mạnh hoạt động tín dụng nông thôn Chơng I: sở khoa học tín dụng ngân hàng kinh tế nông thôn I Kinh tế nông thôn đặc điểm kinh tế nông thôn Kinh tế nông thôn Khái niệm vùng nông thôn ... tợng: Nghiên cứu giải pháp huy động sử dụng vốn NHNo & PTNT Thanh Trì để phát triển kinh tế nông thôn huyện - Phạm vi nghiên cứu: Vốn tín dụng cho phát triển kinh tế nông thôn Thanh Trì gồm nhiều ... ngân hàng nông nghiệp chiếm tỷ trọng khối lợng tín dụng hoạt động nông thôn NHNo & PTNT Thanh Trì chi nhánh NHNo & PTNT Việt Nam Phạm vi hoạt động NHNo & PTNT huyện chủ yếu địa bàn nông thôn Tình...
 • 74
 • 406
 • 0

Thực trạng những giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế nông hộ tại huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định

Thực trạng và những giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế nông hộ tại huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định
... tài: Thực trạng giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế nông hộ huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định ” sâu nghiên cứu, tìm hiểu nhằm đánh giá thực trạng phân tích yếu tố ảnh hưởng đến sản xuất phát triển ... hướng phát triển kinh tế nông hộ, nhằm tìm động lực, giải pháp chủ yếu để thúc đẩy kinh tế nông hộ phát triển, góp phần làm thay đổi mặt nông nghiệp -nông thôn, đánh giá cách đắn thực trạng phát triển ... Những đặc trưng kinh tế nông hộ 2.1.3 Vai trò hộ kinh tế nông hộ trình phát triển nông nghiệp .6 2.1.4 Nội dung việc phát triển kinh tế nông hộ 2.1.5 Các yếu tố ảnh hưởng đến phát...
 • 101
 • 108
 • 0

Nghiên cứu sản xuất sử dụng cỏ Stylosanthes, B.Mulato 2 trong chăn nuôi dê tại huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên

Nghiên cứu sản xuất và sử dụng cỏ Stylosanthes, B.Mulato 2 trong chăn nuôi dê tại huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên
... 191 28 7 25 3 20 Khụi K 59 27 40 21 An Khỏnh 20 36 - 22 Tõn Thỏi 165 66 90 23 Bỡnh Thun 46 59 35 24 Lc Ba 20 73 - 25 M Yờn 540 520 388 26 Vn Th 15 42 27 Vn Yờn 105 24 7 147 28 Ký Phỳ 81 50 25 29 Cỏt ... 27 2. 1 i tng nghiờn cu 27 2. 2 Phm vi nghiờn cu 27 2. 2.1 a im nghiờn cu 27 2. 2 .2 Thi gian nghiờn cu 27 2. 3 Ni dung nghiờn cu 27 2. 4 Phng ... giai on 20 12 - 20 14 TT a im (xó, th trn) Tng s (con) Nm 20 12* Nm 20 13* Nm 20 14* Th trn Hựng Sn - 1 92 536 Th trn Quõn Chu 41 20 10 Phỳc Lng 6 32 722 - Minh Tin 29 8 611 740 Yờn Lóng 27 8 26 1 375...
 • 91
 • 51
 • 1

Nguồn vốn đầu tư trong doanh nghiệp. Thực trạng giải pháp huy động sử dụng vốn đầu tư phát triển trong doanh nghiệp 01

Nguồn vốn đầu tư trong doanh nghiệp. Thực trạng và giải pháp huy động và sử dụng vốn đầu tư phát triển trong doanh nghiệp 01
... Nội dung Nguồn vốn doanh nghiệp Thực trạng vấn đề huy động sử dụng vốn đầu phát triển DNNN Một số giải pháp nâng cao hiệu huy độngvà sử dụng vốn đầu phát triển DNNN www.themegallery.com ... mục tiêu phát triển  Phân loai vốn đầu phát triển  2.1 Theo mục đích sử dụng : -Vốn đầu cơ bản -Vốn lưu động bổ sung -Vốn đầu phát triển khác  2.2 Theo nguồn gốc sở hữu vốn -Vốn chủ ... -Vốn nợ www.themegallery.com Company Name III Thực trạng vấn đề huy động sử dụng vốn đầu phát triển DNNN Việt Nam  Theo mục đích sử dụng 1.1 Đầu xây dựng 2 001 ến năm 2005 tổng lượng vốn...
 • 30
 • 972
 • 3

Nguồn vốn đầu tư trong doanh nghiệp. Thực trạng giải pháp huy động sử dụng vốn đầu tư phát triển trong doanh nghiệp 02

Nguồn vốn đầu tư trong doanh nghiệp. Thực trạng và giải pháp huy động và sử dụng vốn đầu tư phát triển trong doanh nghiệp 02
... nước Chương III Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu huy động sử dụng vốn đầu phát triển DNNN I Nguyên nhân làm giảm hiệu huy động sử dụng vốn đầu phát triển doanh nghiệp nhà nước Ở tầm vĩ ... việc huy động sử dụng có hiệu nguồn vốn đầu phát triển doanh nghiệp nhà nước Xuất phát từ tình hình thực tiễn trên, nhóm sinh viên đầu xin nghiên cứu đề tài: “ Nguồn vốn đầu doanh nghiệp ... đề sử dụng vốn nợ lại vần đề thực trạng cần nghiên cứu kỹ phần sau III Thực trạng vấn đề huy động sử dụng vốn đầu phát triển DNNN Việt Nam Theo mục đích sử dụng 1.1 Đầu xây dựng Đầu tư...
 • 44
 • 461
 • 3

Giải pháp huy động sử dụng nguồn vốn ODA đến năm 2010

Giải pháp huy động và sử dụng nguồn vốn ODA đến năm 2010
... huy động vốn ODA phục vụ mục tiêu phát triển Phần ba: Định hớng giải pháp để huy động sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển thức (ODA) từ đến năm 2010 I.Định hớng huy động sử dụng ODA đến năm 2010 ... tới năm 2000 nguồn vốn ODA Quy hoach đợc Chính phủ thông qua đợc sử dụng dàm c sử cho việc vận động, điều phối lập kế hoạch sử dụng nguồn ODA cho thời kỳ 1996-2000 Việc vận động nguồn vốn ODA ... lợng cán biện pháp quan trọng số biện pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý sử dụng vốn ODA Công tác kế hoạch hoá với nguồn vốn ODA 5.1 Công tác kế hoạch hoá vận động sử dụng nguồn vốn ODA Kể từ...
 • 54
 • 165
 • 0

Nguồn vốn đầu tư trong doanh nghiệp thực trạng giải pháp huy động sử dụng vốn đầu tư phát triển trong doanh nghiệp nhà nước ở việt nam hiện nay

Nguồn vốn đầu tư trong doanh nghiệp thực trạng và giải pháp huy động và sử dụng vốn đầu tư phát triển trong doanh nghiệp nhà nước ở việt nam hiện nay
... 2.1 Thực trạng huy động vốn chủ sở hữu doanh nghiệp nhà nước a) Vốn ngân sách nhà nước b) Vốn góp liên doanh, liên kết, vốn cổ phần hóa 2.2 Thực trạng huy động sử dụng vốn nợ doanh nghiệp nhà nước ... Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu huy động sử dụng vốn đầu phát triển DNNN I Nguyên nhân làm giảm hiệu huy động sử dụng vốn đầu phát triển doanh nghiệp nhà nước tầm vĩ mô tầm vi ... hiệu huy động sử dụng vốn đầu phát triển doanh nghiệp nhà nước Thực tế cho thấy hưởng nhiều ưu đãi hoạt động đầu phát triển doanh nghiệp nhà nước thấp, chưa ng xứng với tiềm năng.Trong...
 • 44
 • 280
 • 0

Giải pháp huy động sử dụng nguồn vốn viện trợ phát triển chính thức ODA trong bối cảnh Việt Nam là nước có thu nhập trung bình (2)

Giải pháp huy động và sử dụng nguồn vốn viện trợ phát triển chính thức ODA trong bối cảnh Việt Nam là nước có thu nhập trung bình (2)
... .74 GIẢI PHÁP HUY ĐỘNG VÀ SỬ DỤNG CÓ HIỆU QUẢ NGUỒN VỐN ODA TRONG BỐI CẢNH VIỆT NAM LÀ NƯỚC CÓ THU NHẬP TRUNG BÌNH 74 3.1 MỤC TIÊU VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HUY ĐỘNG VÀ SỬ DỤNG ODA THỜI ... hướng sử dụng nguồn vốn ODA 86 3.3 GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG HUY ĐỘNG VÀ SỬ DỤNG CÓ HIỆU QUẢ NGUỒN VỐN ODA TRONG BỐI CẢNH NƯỚC CÓ THU NHẬP TRUNG BÌNH 88 3.3.1 Giải pháp tăng cường huy động ... quản lý vốn ODA năm qua Xuất phát từ tình hình trên, lựa chọn đề tài Giải pháp huy động sử dụng nguồn vốn viện trợ phát triển thức ODA bối cảnh Việt Nam nước thu nhập trung bình làm chuyên...
 • 108
 • 178
 • 0

Giải pháp huy động sử dụng nguồn vốn viện trợ phát triển chính thức ODA trong bối cảnh Việt Nam là nước có thu nhập trung bình

Giải pháp huy động và sử dụng nguồn vốn viện trợ phát triển chính thức ODA trong bối cảnh Việt Nam là nước có thu nhập trung bình
... tế Phát triển 50B Chuyên đề tốt nghiệp 10 3.2.2 Định hướng sử dụng nguồn vốn ODA 84 3.3 GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG HUY ĐỘNG VÀ SỬ DỤNG CÓ HIỆU QUẢ NGUỒN VỐN ODA TRONG BỐI CẢNH NƯỚC CÓ THU NHẬP TRUNG ... DỤNG CÓ HIỆU QUẢ NGUỒN VỐN ODA TRONG BỐI CẢNH NƯỚC CÓ THU NHẬP TRUNG BÌNH 86 3.3.1 Giải pháp tăng cường huy động vốn ODA 86 3.3.2 Các giải pháp sử dụng hiệu vốn ODA .90 TÀI ... VẤN ĐỀ THU HÚT VÀ SỬ DỤNG NGUỒN VỐN ODA TRONG ĐIỀU KIỆN MỘT NƯỚC CÓ THU NHẬP TRUNG BÌNH .21 1.2.1 Căn xác định nước thu nhập trung bình 21 1.3 Kinh nghiệm môt số nước thu hút sử dụng ODA ...
 • 102
 • 183
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: các giải pháp huy động và sử dụng nguồn vốn đầu tư có hiệu quảgiải pháp huy động và sử dụng hợp lý các nguồn vốngiải pháp huy động và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn oda trong bối cảnh việt nam là nước có thu nhập trung bìnhgiải pháp huy động và sử dụng hiệu quả vốn fdi đáp ứng yêu cầu phát triển của nền kinh tếtình hình huy động và sử dụng vốn tín dụng cho phát triển kinh tế nông thôn của nhno amp ptnt thanh trìphương hướng tạo nguồn và sử dụng vốn tín dụng để phát triển kinh tế nông thôn huyện thanh trìbiện pháp quản lý xã hội hoá giáo dục nhằm duy trì phổ cập giáo dục thcs tại huyện phổ yên tỉnh thái nguyênảnh hưởng của sữa bổ sung preprobiotic lên tình trạng dinh dưỡng nhiễm khuẩn và hệ vi khuẩn chí đường ruột ở trẻ 612 tháng tuổi tại huyện phổ yên tỉnh thái nguyênkinh nghiệm của một số nước trên thế giới về đầu tư tín dụng để phát triển kinh tế nông thôndự báo về khả năng khai thác các nguồn vốn đầu tư cho phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn huyện 64 iii xiii iidự báo về khả năng khai thác các nguồn vốn đầu tư cho phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn huyện 64 xviii ivmột số biện pháp huy động và sử dụng vốn tại công ty cổ phần đầu tư – xây dựng và phát triển nam việtthực trạng và giải pháp nâng cao nhận thức của người dân về vấn đề quản lý rác thải sinh hoạt dựa vào cộng đồng tại các xã nông thôn mới huyện đại từ tỉnh thái nguyênxây dựng cơ sở khoa học cho các giải pháp phát triển kinh tế nông thôn vùng ngập lũ sâu huyện tháp mười tỉnh đồng thápcác giải pháp cơ bản phát triển kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới theo định hướng xhcnKhảo sát tình hình sử dụng capecitabine trong điều trị ung thư đại trực tràng tại trung tâm y học hạt nhân và ung bướu bệnh viện bạch maiKhảo sát tình hình sử dụng pemetrexed trong điều trị ung thư phổi không tế bào nhỏ tại trung tâm y học hạt nhân và ung bướu bệnh viện bạch maiĐề tài điều kiện, trình tự, thủ tục chào bán chứng khoán ra công chúng, luận văn tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, đồ án,tiểu luận tốt nghiệpĐề tài giải quyết tranh chấp thương mại bằng trọng tài thương mại, luận văn tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, đồ án,tiểu luận tốt nghiệpĐề tài một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác đấu thầu tại trung tâm truyền hình thương mại công ty đầu tư và phát triển công nghệ truyền hình VTC, luận văn tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, đồ án,tiểu luận tốt nghiệpĐề tài một số vấn đề lý luận về khái niệm thị trường bất động sản, luận văn tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, đồ án,tiểu luận tốt nghiệpChiết xuất, phân lập một số hợp chất từ cặn chiết ethyl acetat vỏ quả cây bảy lá một hoa (paris polyphylla var chinensis (franch ) h hara) trồng ở lào caiĐánh giá tác dụng ức chế enzym acetylcholinesterase in vitro của các phân đoạn dịch chiết hoàng liên (coptis chinensis franch)Đề tài chính sách thu hút lao động chuyên môn cao nước ngoài vào phát triển kinh tế của một số nước và bài học cho việt nam, luận văn tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, đồ án,tiểu luận tốt nghiệpChuyên đề một số giải pháp nhằm nâng cao khả năng thắng thầu xây dựng ở tổng công ty đầu tư và phát triển nhà hà nội, luận văn tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, đồ án,tiểu luận tốt nghiệpNghiên cứu tính đối kháng của Aspergillus flavus không sinh độc tố để phòng chống aflatoxin trên ngô và lạc (LA tiến sĩ)Bào chế và đánh giá tác dụng kháng khuẩn của thuốc mỡ thân nước bạc cloridChiết xuất và đánh giá tác dụng của cao sâm ngọc linh trên mô hình gây suy nhược thần kinh ở động vật thực nghiệmCÁCH VIẾT và yêu cầu của một TIỂU LUẬNChuyên đề hoàn thiện công tác đấu thầu ở tổng công ty đầu tư xây dựng cấp thoát nước và môi trường việt nam VIWASEEM, luận văn tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, đồ án,tiểu luận tốt nghiệptóm tắt Quỹ tích không Cohen- Macaulay và quỹ tích không cohen-macaulay suy rộngNghiên cứu phương pháp xác định vị trí sự cố trên đường dây tải điện dựa trên mạng nơron MLP (LA tiến sĩ)Báo cáo thực tập tại công ty cổ phần khách sạn silk path, luận văn tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, đồ án,tiểu luận tốt nghiệpVai trò của chuyên gia kinh tế đối với báo chí kinh tế Việt NamQuản lý hoạt động bồi dưỡng giáo viên Trung học cơ sở huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang theo yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập