trắc nghiệm y lí YHCT

Trắc nghiệm y YDS

Trắc nghiệm y lí YDS
... co rút khó cử động E Tay chân đau nhức không y n Thận chủ kỹ xảo, Thận suy triệu chứng là: A Tay chân đau nhức B Tay chân run r y C Tay chân lạnh D Tay chân co quắp E Tay chân mỏi rủ Chứng tiểu ... buồn rầu C Hay lo nghĩ D Hay sợ hãi E Thiếu đoán Tỳ Chủ nhục tứ chi, Tỳ (Thổ) suy, triệu chứng là: A Tay chân bứt rứt không y n B Lòng bàn tay, chân nóng C Tay chân mỏi rủ, teo nhão D Tay chân co ... E Hạ tiêu Xuất huyết Tỳ khí suy thng: A Huyết màu đỏ ti B Huyết màu sậm C Huyết vón thành cục D Huyết màu nhợt E Huyết nh máu cá Rối loạn chức vận hoá thuỷ thấp Tỳ đa đến: A Huyết trắng B Tiểu...
 • 26
 • 1,824
 • 0

Trắc nghiệm sinh tim mạch

Trắc nghiệm sinh lí tim mạch
... Nhëp tim C Kh nàng co ca tim D Lỉu lỉåüng tim Lưu hành nội 13 Suu tầm YHDP 08-14Tràõc nghiãûm Bäü män Sinh l E Vë trê tim läưng ngỉûc 66 Van âäüng mảch ch âọng lục bàõt âáưu pha no ca chu chuøn tim ... Khi hêt vo nhëp tim tàng v thåí nhëp tim gim o 72 Cáu no sau âáy âụng no D Khi hêt vo nhëp tim khäng thay âäøi nhỉng thåí nhëp tim gim E Khi hêt vo nhëp tim tàng v thåí nhëp tim khäng thay âäøi ... cn bë suy tim Lưu hành nội Suu tầm YHDP 08-14Tràõc nghiãûm Bäü män Sinh l 41 Sỉû kêch thêch phọ giao cm gàûp : A Phn xả màõt- tim áún nhn cáưu thäng qua dáy X vãư hnh no B Phn xả tim- tim nhàòm...
 • 30
 • 1,066
 • 6

ĐỀ TRẮC NGHIỆM VẬT 11 HKI

ĐỀ TRẮC NGHIỆM VẬT LÍ 11 HKI
... cao D mật độ ion dương kim lọai cao - Trang 2/3 - Mã đề thi 132 - HẾT Trang 3/3 - Mã đề thi 132 ...
 • 3
 • 1,262
 • 72

DE TRAC NGHIEM VAT LI 08

DE TRAC NGHIEM VAT LI 08
... 1,75mm D 1,4mm Câu 29: Hạt α có khối lượng 4,0015u Cho mn = 1, 0087 u ; mp = 1,0073u ; 1u = 931MeV/ c ; Năng lượng tỏa tạo thành 1mol h li A 2,735.1012 (J) B 3,65.1012 (J) C 2,17.1012 (J) D đáp án ... Câu 23: Cho phản ứng hạt nhân T + D → α + n Biết mT = 3,016u, mD = 2,0136u, m α = 4,0015u, mn =1, 0087 u 1u = 931MeV/c2 Phản ứng thu hay toả lượng bao nhiêu? A Toả 18,0614MeV B Thu 18,0614MeV C Toả ... vị trí cao 0,5s Sau khoảng thời gian t = 0,625s kể từ lúc bắt đầu dao động chất điểm vị trí có li độ A A A A x = cm B x = cm C x = D x = cm 2 Câu 40: Một đoạn mạch RLC nối tiếp mắc vào mạch điện...
 • 4
 • 312
 • 0

100 câu trắc nghiệm VẬT 9 chương I

100 câu trắc nghiệm VẬT LÍ 9 chương I
... bị nạn kh i n i bị i n giật C.dùng vật khô, d i cách ly ngư i bị nạn dây i n D g i ngư i cấp cứu 97 / i u sau l i ích tiết kiệm i n năng? A giảm chi tiêu cho gia đình B để dành i n cho sản ... v i đoạn mạch n i tiếp ? A I = I1 = I2 B I = I1 + I2 C U = U1 + U2 D Rt đ = R1 + R2 21/ Hai i n trở R1 = 6Ω R2 = 8Ω mắc n i tiếp Cường độ dòng i n qua i n trở R1 2A Câu sau sai? A I1 = I2 ... dòng i n t i đa 4A, R chịu cường độ dòng i n lớn 3A H i mắc n i tiếp hai i n trở vào hai i m có hiệu i n t i đa bao nhiêu? A 60V B 90 V C 135V D 150V 19/ Có hai i n trở R1 = 5Ω, R2 = 15Ω biết...
 • 11
 • 467
 • 8

trac nghiem vat li 10 CB

trac nghiem vat li 10 CB
... N D 10 N Câu 64 Hai xe tải giống nhau,mỗi xe có khối lợng 2.0 .104 kg.ở cách xa 40 m Hỏi lực hấp dẫn chúng phần trọng lợng p xe ? lấy g = 9,8 m/s2 A 85 .10- 12p B 85 .10- 8p C 34 .10- 8p D 34 .10- 10p ... Câu 32.Tốc độ góc điểm trái đất trục trái đất bao nhiêu? A 7,27 .10 rad / s B 7,27 .10 rad / s C 6,20 .10 rad / s D 5,42 .10 rad / s Câu 33 Một ngời ngồi ghế đu quay quay với tần số vòng/phút.khoảng ... : XA = 54t Ôtô chạy từ B : XB = 48t + 10 B Ô tô chạy từ A : XA = 54t +10 Ôtô chạy từ B : XB = 48t C Ô tô chạy từ A : XA = 54t Ôtô chạy từ B : XB = 48t - 10 D Ô tô chạy từ A : XA = -54t Ôtô chạy...
 • 16
 • 276
 • 4

trac nghiem vat li 10 NC

trac nghiem vat li 10 NC
... đường vật dược giây thứ 100 ? A 199m B 250m C 99,5m D 200m 1.17) Từ mặt đất ném vật thẳng đứng lên cao với vận tốc 10m/s Lấy g = 10m/s Quãng đường vật sau giây A m B 20m C 15m D 10 m 1.18) Tung sỏi ... thẳng với vận tốc 50km/h 60km/h Vận tốc đầu máy thứ so với đầu máy thứ hai A 3000km/h B 110km/h C 10km/h D -10km/h II) ĐỘNG LỰC HỌC CHẤT ĐIỂM 2.1) Gia tốc vật trượt mặt phẳng nghiêng không phụ thuộc ... m 1.18) Tung sỏi theo phương thẳng đứng hướng từ lên với vận tốc ban đầu v = 10m/s Bỏ qua sức cản không khí lấy g = 10 m/s2 Thời gian sỏi rơi chỗ ban đầu A 1,8 s B 2,4 s C 3,4 s D s  1.19) Một...
 • 5
 • 1,003
 • 36

60 cau trac nghiem đien li

60 cau trac nghiem đien li
... dung dch cht in li yu (nng khụng i) thỡ A in li v hng s in li u thay i B in li khụng i cũn hng s in li thay i C in li v hng s in li u khụng thay i D in li thay i cũn hng s in li khụng i 36 ... Hin tng in li l mt hin tng t nhiờn cú vai trũ quan trng i sng v sn xut hoỏ hc Cõu no sau õy ỳng núi v s in li A S din li l s ho tan mt cht vo nc thnh dung dch B S iờn li l s phõn li mt cht di ... ca dũng in C S in li l phõn li thnh ion õm v ion dng cht ú tan vo nc hay trng thỏi núng chy D S in li l cỏc quỏ trỡnh ox hoỏ v kh 25 Chn phỏt biu ỳng : A.s in li l s phõn li thnh ion dng v ion...
 • 4
 • 410
 • 9

TRAC NGHIEM VAT LI 10 (40 CAU)

TRAC NGHIEM VAT LI 10 (40 CAU)
... 12) Một thuyền chạy ngược dòng sông sau 10 km.Một khúc gỗ trôi theo dòng 100 nươcsau phút trôi m Vận tốc thuyền buồm so với nước bao nhiêu? A) 36 km/h B) 10 km/h C) 12 km/h D) km/h 13) Phát biểu ... thuyền chạy xuôi dòng nước vận tốc thuyển nước 10 m/s ,còn vận tốc nước chảy 0,5 m/s Vận tốc thuyền bờ sông là? A) 12 m/s B) 9,5 m/s C) 10, 5 m/s D) 10 m/s 25) Công thức tính gia tốc chuyển động ... v0t + at Trong a dấu với v0 2 B) s = v0t D) s = v0t + at Trong a khác dấu với v0 20) Công thức li n hệ vận tốc ,gia tốc ,quãng đường chuyển động thẳng biến đổi là: 2 2 A) v + v0 = 2as C) s +...
 • 5
 • 253
 • 3

Trắc nghiệm vật 1

Trắc nghiệm vật lí 1
... lượng nitơ 13 ,999(u) Biết 1u =1, 66 .10 -24g A 43 .10 20 B 43 .10 21. C 215 .10 21 D 215 .10 20 37 17 A Z 28/ Chọn câu trả lời Cho phản ứng hạt nhân sau: Biết độ hụt khối H ∆m D = 0,0024u 1u = 931MeV / c Năng ... D Điện tích 39/ Chọn câu trả lời Đơn vị khối lượng nguyên tử (u) A 1u =1, 66 .10 -27g.B1u =1, 66 .10 -24g.C1u=9 ,1. 10-24g D1u =1, 6 .10 -19 g 40/ Chọn câu sai A Sau khoảng thời gian lần chu kỳ bán rã, chất ... A là: a Z=6, A =14 .b.Z=8, A =14 .cZ=7, A =15 d Z=7, A =14 10 22/ Chọn câu trả lời Khối lượng hạt nhân Be 10 , 011 3(u), khối lượng nơtron mn =1, 0086u, khối lượng prôtôn : mp =1, 0072u 1u=931Mev/c2 Năng...
 • 4
 • 169
 • 0

trắc nghiệm vật phần hạt nhân

trắc nghiệm vật lí phần hạt nhân
... Phản ứng hạt nhân là: A Sự biến đổi hạt nhân có kèm theo tỏa nhiệt B Sự tương tác hai hạt nhân dẫn đến biến đổi chúng thành hai hạt nhân khác C Sự kết hợp hai hạt nhân nhẹ thành hạt nhân nặng ... phóng xạ A Tổng khối lượng hạt nhân tạo thành có khối lượng lớn khối lượng hạt nhân mẹ B không phụ thuộc vào tác động bên C hạt nhân bền hạt nhân mẹ D Là phản ứng hạt nhân tự xảy 210 Po → α + 206 ... nhân nhẹ thành hạt nhân nặng D Sự phân rã hạt nhân nặng để biến đổi thành hạt nhân nhẹ bền 89/ Xét pjản ứng: A > B+α Hạt nhân mẹ đứng yên, hạt nhân hạt α có khói lượng động lần lựơt WB, mB Wα...
 • 3
 • 260
 • 0

trắc nghiệm vật phần hạt nhân( tiep)

trắc nghiệm vật lí phần hạt nhân( tiep)
... phần thiếu câu sau :” Một phản ứng hạt nhân tỏa lượng khối lượng hạt nhân trước phản ứng ……… khối lượng hạt nhân sinh sau phản ứng “ A nhỏ B với (để bảo toàn lượng) C lớn D nhỏ lớn 122: Khi hạt ... 92 92 C 235U 131 : Chọn câu hạt nhân nguyên tử A Khối lượng hạt nhân xem khối lượng nguyên tử B.Bán kính hạt nhân xem bán kính nguyên tử C .Hạt nhân nguyên tử gồm hạt proton electron D Lực tĩnh ... nhiệt độ C động hạt tăng theo nhiệt độ D nhiệt độ cao phá vỡ hạt nhân dể dàng 124: Một khối chất Astat 211 At 85 có No =2,86.1016 hạt nhân có tính phóng xạ α phát 2,29.1015 hạt α Chu kỳ bán...
 • 4
 • 227
 • 0

Bài tập trắc nghiệm vật 12

Bài tập trắc nghiệm vật lí 12
... Câu1CCâu2BCâu3ACâu4BCâu5DCâu6ACâu7BCâu8BCâu9CCâu10DCâu11CCâu12A Câu13ACâu14CCâu15ACâu16BCâu17ACâu18BCâu19D Câu20C Câu21B Câu22A * * Tạ Đình Hiền 41 Câu23B Câu24A Câu25D Câu26A Câu27A Câu28C Câu29B Câu30B Câu31A Câu32A Bài tập trắc nghiệm vật 12 * vật ... Câu10C Câu11D Câu12D Câu13C Câu14D Câu15B Câu16 D Câu17A Câu18C Câu19 A Câu20B Câu21A Câu22A Câu23 C Câu24 A Câu25D Câu26A Câu27C * Tạ Đình Hiền 21 Bài tập trắc nghiệm vật 12 Quang hình học ... điện xoay chiều * * Tạ Đình Hiền 17 câu37 A câu38 D câu39 B câu40 A câu41 C câu42 A Bài tập trắc nghiệm vật 12 * sóng điện từ Câu 1: Nguyên tắc mạch chọn sóng máy thu dựa tợng: A Giao thoa sóng...
 • 46
 • 321
 • 7

de kiem tra trac nghiem dien li 1

de kiem tra trac nghiem dien li 1
... -Câu 10 11 12 13 14 15 A B C D O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O Câu 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ... d Fe2+, Cl-, Al3+ 18 / Không thể có dung dịch chứa đồng thời ion a Ba2+, OH-, Na+, SO42- b K+, Cl-, OH-, Ca2+ + + c Ag , NO3 , Cl , H d A C 19 / Các dung dịch sau có nồng độ 0,1M Dung dịch dẫn điện ... CuSO4, KOH Số chất tác dụng với dung dịch Na2S a b c d 25/ Phản ứng tạo kết tủa PbSO4 sau phản ứng trao đổi ion dung dịch? a Pb(CH3COO)2 + H2SO4 -> PbSO4 + CH3COOH b Pb(OH)2 + H2SO4 -> PbSO4 + H2O...
 • 2
 • 548
 • 25

bài tập rèn luyện câu hỏi trắc nghiệm vật 12

bài tập rèn luyện câu hỏi trắc nghiệm vật lí 12
... BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM Câu Con lắc lò xo dao động điều hòa , giảm khối lượng vật xuống lần tần số dao động vật A tăng lần B, giảm 4lần C, tăng lần D, giảm lần BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM Câu 3: Một vật khối ... hai lần tần số li độ BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM Câu : Một lắc đơn có chu kì 3s , thời gian để lắc từ VTCB đến li độ x= A/2 : A.0,25s B 0,75s C,0,375s D 0,5s BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM Câu : Hệ cầu –lò xo có ... BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM Câu 12 Một lắc lò xo gồm vật nặng khối lượng m = 0,1 kg, lò xo có độ cứng k = 40 N/m Khi thay m m’ = 0,4 kg chu kì lắc tăng A.0, 314 s B 0,083 s C 0,4 s D 0,04 s BÀI TẬP TRẮC...
 • 17
 • 529
 • 6

Xem thêm

Từ khóa: tai lieu trac nghiem vat li li sinh truong dai hoc y duoc thai nguyentrắc nghiệm vật lí lớp 12bài tập trắc nghiệm vật lí 10trắc nghiệm vật lí 12trắc nghiệm đại lí 7trắc nghiệm địa lítrắc nghiệm địa lí 6đề trắc nghiệm vật lítrắc nghiệm y khoatrắc nghiệm vật lí nâng caocâu hỏi trắc nghiệm vật lícâu hỏi trắc nghiệm nguyên lí chất rắntrắc nghiệm y tế công cộngtrắc nghiệm y học cổ truyềntrắc nghiệm y học học lao độngNghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển của một số giống khoai tây có triển vọng trồng trong điều kiện sản xuất vụ đông năm 2015 tại tỉnh lạng sơnLỊCH TRÌNH GIẢNG DẠY HỌC PHẦNNghiên cứu thực trạng và đề xuất một số giải pháp giảm nghèo trên địa bàn huyện thông nông, tỉnh cao bằngĐiều tra kinh nghiệm sử dụng cây có ích của đồng bào dân tộc h’mông và dao của huyện bát xát tỉnh lào caiPhân lập, tuyển chọn các chủng vi khuẩn từ chượp mắm có khả năng sinh tổng hợp ectoinesQuản lý bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên trường mầm non phúc diễn, quận bắc từ liêm, hà nội theo chuẩn nghề nghiệpNghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp giảm nghèo bền vững tại huyện thạch an, tỉnh cao bằngMối quan hệ giữa TÀI CHÍNH BHXH VỚI CÁC KHÂU TÀI CHÍNH CÒN LẠI TRONG HỆ THỐNG TÀI CHÍNH QUỐC GIAThe solutions to enhance the use of management accounting in small and medium enterprises in thai nguyen provinceĐiểm có cấp hữu hạn trên đường cong ellipticUsage of tenses full (cách dùng các thì trong tiếng anh)Oxford Discover: 2: GrammarNghiên cứu khả năng sinh trưởng và cải tạo đất bãi thải mỏ than quảng ninh của keo tai tượng (acacia mangium) với nấm rễ nội cộng sinh AM (arbuscular mycorrhiza) tại vườn ươmNghiên cứu sự đa dạng của các loài ong xã hội bắt mồi thuộc họ ong vàng (hymenoptera vespidae) ở các đai độ cao khác nhau của khu vực đông bắcChương 1. Giới thiệu SLIDE GIẢNG DẠY MÔN XMLChương 5. Ứng dụng của XML SLIDE GIẢNG DẠY MÔN XMLChương 4 Phát biểu TSQL dạng xử lý dữ liệu SQL Server 2005Chương 6 hàm SQL server 2005Chương 8 bảo mật và quản trị người dùng SQL server 2005Nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ bệnh giun đũa ở bê, nghé nuôi tại huyện bình gia tỉnh lạng sơn và biện pháp phòng trị
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập