Giáo trình ôn tập hóa dược dược lý đại học quốc tế hồng bàng

Giáo trình thực tập hóa phân tích trường đại học khoa học tự

Giáo trình thực tập hóa phân tích  trường đại học khoa học tự
... 16/3/2016 Giáo trình ' 'Thực tập hóa phân tích' ' ­ Trường Đại học Khoa Học Tự https://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/key/F2pNgtvcRlmLpq 2/125 16/3/2016 Giáo trình ' 'Thực tập hóa phân tích' ' ­ Trường Đại học Khoa Học Tự ... 16/3/2016 Giáo trình ' 'Thực tập hóa phân tích' ' ­ Trường Đại học Khoa Học Tự https://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/key/F2pNgtvcRlmLpq 5/125 16/3/2016 Giáo trình ' 'Thực tập hóa phân tích' ' ­ Trường Đại học Khoa Học Tự ... 16/3/2016 Giáo trình ' 'Thực tập hóa phân tích' ' ­ Trường Đại học Khoa Học Tự https://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/key/F2pNgtvcRlmLpq 8/125 16/3/2016 Giáo trình ' 'Thực tập hóa phân tích' ' ­ Trường Đại học Khoa Học Tự ...
 • 125
 • 109
 • 0

Giáo trình Công nghệ môi trường Phần II - Đại học quốc gia Hà Nội

Giáo trình Công nghệ môi trường Phần II - Đại học quốc gia Hà Nội
... Quá trình giai đoạn suất thông thường: Quá trình giai đoạn, bể chứa khuấy trộn, nước thải vào thành dòng liên tục, suất cao Quá trình hai giai đoạn - Quá trình tiếp xúc kị khí Một số chất thải công ... Các thông số kỹ thuật làm phân hữu cơ: - Độ ẩm: 50 - 60% - Nhiệt độ: 50 - 60oc - Độ pa gần trung tính - C/N: 20 - 25 - O2 = - 15% Phân huỷ yếm khí Quá trình phân huỷ yếm khí chất hữu lý thuyết ... chất thải nguy hại - Các trình hoá học: để biến đổi hóa học chất thải nguy hại thành chất không độc hay độc - Các trình sinh học: để phân huỷ sinh học chất thải nguy hại hữu - Các kỹ thuật thải...
 • 74
 • 147
 • 4

Thực trạng sử dụng giáo trình chính thống của sinh viên trường Đại học Kinh tế Quốc dân

Thực trạng sử dụng giáo trình chính thống của sinh viên trường Đại học Kinh tế Quốc dân
... CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG SỬ DỤNG GIÁO TRÌNH CHÍNH THỐNG CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TÊ QUỐC DÂN 2.1 Số lượng chất lượng giáo trình thống trường Đại học Kinh tế Quốc Dân Trường Kinh tế Quốc Dân với ... sử dụng giáo trình thống sinh viên trường Đại học Kinh tế Quốc dân gì? Để hiểu rõ điều này, nhóm nghiên cứu xin đề xuất đề tài: Thực trạng sử dụng giáo trình thống sinh viên trường Đại học Kinh ... cho sinh viên Thực trạng sử dụng giáo trình thống sinh viên trường ĐH KTQD CHƯƠNG 1: MỘT SỐ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ SỬ DỤNG GIÁO TRÌNH CHÍNH THỐNG CỦA SINH VIÊN 1.1 Khái niệm giáo trình, giáo trình thống...
 • 73
 • 455
 • 3

Giáo trình cơ sở dữ liệu phần 2 đại học kinh tế TP HCM

Giáo trình cơ sở dữ liệu phần 2  đại học kinh tế TP HCM
... B1B2A, D1D2B1, B1C1, B2C2, D2A, AB1C2D2, D1D2B2, D1A, AB2C1D1} Xét lƣợc đồ sở liệu : D = { , , , , ...  NK M  T ta có R(HNKDMTSG) KD R1(KD) R2(HNKMTSG) H  NK R21(HNK) R 22( HMTSG) R 221 (MT) MT R 222 (HMSG) Đƣợc phân rã  = {R1(KD), R21(HNK), R 221 (MT), R 222 (HMSG)} bảo toàn thông tin, đạt chuẩn BC ... hiệu Giáo trình sở liệu 156 Ví dụ 5. 32 Cho sở liệu với ràng buộc F = {A  BC, C  A, A  D, D  E, A  E} r1 (A a1 a2 a3 a4 a5 B b1 b1 b3 b4 b1 C) c1 c2 c5 c2 c4 r2 ( B b1 b2 b3 b4 b5 C c1 c2 c3...
 • 115
 • 66
 • 0

Giáo trình cơ sở dữ liệu phần 1 đại học kinh tế TP HCM

Giáo trình cơ sở dữ liệu phần 1  đại học kinh tế TP HCM
... dùng khác View Chƣơng 87 89 89 90 94 96 97 97 98 99 10 3 10 4 10 8 11 0 11 1 11 2 PHỤ THUỘC HÀM 11 9 Khái niệm 12 2 1. 1 1. 2 1. 3 1. 4 Phụ thuộc hàm Tập phụ thuộc hàm Luật dẫn - Hệ tiên ... trị sở liệu, lập trình sở liệu sử dụng sở liệu Giáo trình sở liệu Mở đầu Có thể không để ý, nhƣng sống hàng ngày thƣờng có sử dụng đến sở liệu (database1) Chẳng hạn, mua hàng siêu thị, sở liệu ... mô hình quan hệ Lập mô hình liệu mức quan niệm 2 01 2 .1 2.2 2.3 Khảo sát tình Tìm thực thể Tìm mối kết hợp 18 0 18 1 18 3 18 5 18 8 19 2 19 7 202 204 204 Giáo trình sở liệu 2.4 Phân rã mối kết hợp...
 • 134
 • 73
 • 0

Đề cương ôn tập môn dược học lâm sàng

Đề cương ôn tập môn dược lý học lâm sàng
...  Phổi viêm từ nhẹ đến nặng Màu nhạt thâm tím Chẩn đoán lâm sàng dựa vào triệu chứng lâm sàng cần phân biệt rõ với bệnh IB, Gumboro, thông qua triệu chứng đặc thù mổ khám… Phòng thuốc vệ sinh ... cứng đau, sau loét hoại tử có mủ Toàn thùy vú sưng to, ấn vào thấy dịch màu hồng chảy  Lâm sàng  Phi lâm sàng  Phương pháp thị  Phương pháp CMT Phòng thuốc vệ sinh phòng bệnh sát trùng chuồng ... Manh tràng xuất huyết điểm, chất chứa lẫn máu  Chẩn đoán lâm sàng dựa vào triệu chứng điển hình, bệnh tích mổ khám  Chẩn đoán phi lâm sàng dựa vào kết mổ khám, xét nghiệm noãn nang phân pp phù...
 • 15
 • 940
 • 0

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HÓA DƯỢC 2

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HÓA DƯỢC 2
... nhuận tràng tẩy (2) 2. 1 Thuốc nhuận tràng kích thích BISACODYL (BIS + ACetat + pyriDYL) 2. 2 Thuốc nhuận tràng làm mềm phân MUỐI DOCUSAT X = Na, K, Ca Thuốc điều trị tiêu chảy (2) DIPHENOXYLAT ... ESTRA1,3,5(10)-trien-3,17βDIOL) 1 .2. 2 Các progestin (3) PROGESTERON (Pregn(a)-4-en-3 ,20 -dion) http://svduochvqy.com/ NORETHINDRON ACETAT (19-nor-3-oxo-17α-pregn4-en -20 -in-17β-yl acetat) (17α-ethinyl-19-nor-3-oxo ... dịch povidon-iod 1% - Công thức chung, tính chất chung, chế tác dụng sulfamid kháng khuẩn Công thức, tính chất công dụng SULFACETAMID NATRI, CO-TRIMOXAZOL - Với quinolon: Công thức chung, liên...
 • 23
 • 2,296
 • 4

Giáo trình thực tập hóa - PGS. TS. Vũ Ngọc Ban Phần 10 pdf

Giáo trình thực tập hóa lý - PGS. TS. Vũ Ngọc Ban Phần 10 pdf
... bảng giá trị x = a.10n hàng ghi trị số a, phía cột ghi x .10 n Thí dụ, nồng độ dung dịch C = 2,5 .10 3M hàng viết 2,5 phía cột viết C .103 M Điều có nghĩa C .103 = 2,5M hay C = 2,5 .10 3M Các số liệu ... khối cao su theo (10) ηr − C xác định độ nhớt đặc trưng [η] C 93 Phụ lục SAI SỐ CỦA PHÉP ĐO PHƯƠNG PHÁP LẬP BẢNG VÀ DỰNG ĐỒ THỊ TRONG THỰC TẬP HOÁ LÝ A Sai số phép đo Các kết thực nghiệm có sai ... 0,005 hay 0,005 × 100 % = 0,5% a Lần 2: εa 0,005 = = 0,05 hay 0,05 × 100 % = 5% a 0,1 Rõ ràng phép đo thứ có độ xác cao Trong nhiều trường hợp đại lượng phải tìm xác định phương trình chứa nhiều...
 • 10
 • 285
 • 7

Giáo trình thực tập hóa - PGS. TS. Vũ Ngọc Ban Phần 9 doc

Giáo trình thực tập hóa lý - PGS. TS. Vũ Ngọc Ban Phần 9 doc
... 100% Pk (7) đây: Pk- trọng lượng hạt chứa hình trụ dung dịch phía đĩa, cân nước 86 Pk tính dựa vào lượng hạt P tương ứng, cân không khí: P = πR2hC (8) R- Bán kính đĩa cân (cm) h- Chiều cao cột ... C- Nồng độ phần trăm huyền phù Vì lượng hạt P cân không khí có giá trị: P = VD nước theo định luật Acsimet, lượng hạt có trọng lượng Pk: Pk = VD − Vd = V(D − d) đây: V - thể tích huyền phù D - ... V(D − d) đây: V - thể tích huyền phù D - Tỉ trọng hạt huyền phù d - Tỉ trọng nước Suy ra: Pk D−d = D P (9) Thay P theo (8) vào (9) thu được: Pk = πR h.C D−d D (10) Đo bán kính đĩa cân R, đo chiều...
 • 10
 • 275
 • 5

Giáo trình thực tập hóa - PGS. TS. Vũ Ngọc Ban Phần 8 ppt

Giáo trình thực tập hóa lý - PGS. TS. Vũ Ngọc Ban Phần 8 ppt
... vi ng s 8, cú s pha loóng 8/ 4 Dung dch loóng hn tng ng vi ng s 7, cú s pha loóng 7/5 Dựng dung dch trờn pha thnh 12 dung dch cú nng khỏc nm khong nng ca dung dch trờn theo bng sau: 80 11 Nng ... kho sỏt tớnh cht ca chỳng Xỏc nh ngng keo t ca h keo thuyt Hoỏ hc cht keo - hay chớnh xỏc hn, hoỏ hc cỏc h phõn tỏn - nghiờn cu cỏc h bao gm mt pha phõn tỏn dng chia nh thnh ht, phõn b mt mụi ... + KI AgI + KNO3 vi gi thit KI ly d lm cht lm bn, cú s v cụng thc c ch hỡnh {mAgI nhân nI - (n-x)K +} xK + ion ion nghịch Q.Đ.T.H nhân mixen granun (hạt ion lớp hấp phụ lớp kh.tán mixen Hỡnh...
 • 10
 • 241
 • 1

Giáo trình thực tập hóa - PGS. TS. Vũ Ngọc Ban Phần 7 potx

Giáo trình thực tập hóa lý - PGS. TS. Vũ Ngọc Ban Phần 7 potx
... vận tải A - Nguồn điện chiều; B - Miliampe kế; C - Culông kế đồng; D - Bình điện phân; 1, - Cốc đựng dung dịch H2SO4 0,02N; 3- Anốt chì; 4- Catốt chì; 5- Ống xiphông; R- Biến trở; K- Ngắt điện ... pháp đối xung E - nguồn điện chiều (ăcqui); X - pin nghiên cứu; W - pin tiêu chuẩn Weston; AB - dây điện trở có tiết diện đều; P - đảo điện; G - điện kế không; K, K/ - ngắt điện; C - chạy Dịch chuyển ... trơ xảy trình sau đây: Trên catốt: 2H3O+ + 2e → H2 + 2H2O Trên anốt: 3H2O − 2e → 1/2O2 + 2H3O+ Sự chuyển điện dung dịch thực ion H3O+ SO − Số vận tải chúng xác định theo phương trình (6) (7) t...
 • 10
 • 363
 • 4

Giáo trình thực tập hóa - PGS. TS. Vũ Ngọc Ban Phần 6 pps

Giáo trình thực tập hóa lý - PGS. TS. Vũ Ngọc Ban Phần 6 pps
... riêng, ví dụ dung dịch KCl 0,02N có χ=0,002 765 Ω–1.cm–1 25oC Đo RKCl xác định K theo phương trình: K = 0,002 765 .RKCl (17) Biết K dựa vào phương trình ( 16) xác định độ dẫn điện dung dịch đo điện ... thị phương trình Nernst: ϕ = ϕo + RT lna Z + Me ZF (1) đó: ϕo- điện cực tiêu chuẩn, nghĩa điện cực kim loại hoạt độ a Z+ =1; R - số khí; F – số Faraday; Z - hoá trị ion kim loại; T - nhiệt độ ... AB Kđ = [A + ] [B − ] (6) [AB] Vì [AB] = C(1 − α); [A+] = [B−] = Cα nên: Cα (7) K® = 1− α Thay α theo phương trình (5) vào (7) rút ra: K® = λ2C λ ∞ (λ ∞ − λ ) (8) Phương trình (8) viết dạng: 1−...
 • 10
 • 334
 • 2

Giáo trình thực tập hóa - PGS. TS. Vũ Ngọc Ban Phần 5 ppt

Giáo trình thực tập hóa lý - PGS. TS. Vũ Ngọc Ban Phần 5 ppt
... hoạt tính Có nhiều phương trình thực nghiệm lí thuyết đưa để mô tả hấp phụ đẳng nhiệt Ở nêu số phương trình hay gặp: Phương trình Frendlich (Freundlich) Đó phương trình thực nghiệm áp dụng cho ... nón cỡ 250 ml có sẵn 25 ml dung dịch HCl Sau 5, 10, 20, 30, 40, 50 phút kể từ lúc bắt đầu phản ứng, lại lấy 40 ml hỗn hợp phản N lại chuẩn độ lượng HCl dư ứng cho vào bình nón có sẵn 25 ml dung ... Phương trình Gipxơ (Gibbs) Khi nghiên cứu mặt lượng trình hấp phụ, Gipxơ chứng minh phương trình: Γ=− C dσ RT dC (3) Phương trình nêu lên quan hệ đại lượng hấp phụ Γ (mol/cm2) dσ/dC - biến thiên...
 • 10
 • 568
 • 13

Giáo trình thực tập hóa - PGS. TS. Vũ Ngọc Ban Phần 4 pptx

Giáo trình thực tập hóa lý - PGS. TS. Vũ Ngọc Ban Phần 4 pptx
... xong Điểm dừng đường cong nhiệt độ - thời gian nhiệt độ đông đặc benzen (hình 3, đường cong I) - Không có tượng chậm đông Khi đạt tới 5oC benzen đông đặc suốt trình nhiệt độ không thay đổi kết ... cong nguội lạnh nhờ quy tắc pha Gipxơ: f=n-k+1 (P = const) 36 đây: f − số bậc tự do; n − số cấu tử; k − số pha - Trên đoạn ab cd, hệ gồm pha lỏng rắn f= 1-1 +1=1 nghĩa có biến số thay đổi tuỳ ý mà ... lạnh Dựa vào đường cong nguội lạnh biết được: - Nhiệt độ kết tinh cấu tử nguyên chất - Nhiệt độ bắt đầu kết tinh hỗn hợp lỏng có thành phần xác định - Nhiệt độ kết tinh hỗn hợp ơtecti Vẽ đồ thị,...
 • 10
 • 524
 • 11

Xem thêm

Từ khóa: ôn tập hóa vô cơ thi đại họcphúc trình thực tập hóa phân tích tại đại học cần thơgiáo trình quản trị tài chính của trường đại học kinh tế đà nẵnggiáo trình thực tập hóa lýgiáo trình dược lý đại học dược hà nộigiáo trình dược lý đại học y hà nộigiáo trình bài tập hóa lýgiáo trình thực tập hóa lý vũ ngọc bancâu hỏi ôn tập hóa dượcgiáo trình thực hành hóa dượctài liệu ôn tập môn dược lýgiáo trình thực tập hóa lý pgs ts vũ ngọc ban phần 3 ppsxgiáo trình ôn tập công nghệ thông tingiáo trình ôn tậpgiáo trình bài tập hóaĐề cương chi tiết học phần Thiết kế trang phục công sở (Trường đại học sư phạm kĩ thuật TP.HCM)Đề thi thử chuyên sư phạm lần 2Đề cương chi tiết Chiến lược nhân lực ở công ty vận tải Big Việt NamPhân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại công ty cổ phần cơ khí Cửu Long, Vĩnh LongGiao an tong hop TA5 HKIIbo de luyen thi olympic tieng anh lop 4Xây dựng hệ thống đấu gái khớp lệnh định kỳ trên cơ sở mạng ngang hàng JXTAXây dựng hệ thống quản lý chứng chỉ số sử dụng công nghệ IAIK và SSLXây dựng nguồn lực con người trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn ở Hà Tây hiện nayGiải pháp quản lý đội ngũ giảng viên ở trường Cao đẳng Tài chính - Quản trị kinh doanh nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển của nhà trường trong giai đoạn hiện nayGiải pháp quản lý xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh ở các trường phổ thông Thành phố Bắc GiangGiải pháp tăng cường xã hội hoá sự nghiệp giáo dục trên địa bàn huyện Lục Nam tỉnh Bắc Giang trong giai đoạn hiện nayGiải pháp marketing mix cho các doanh nghiệp kinh doanh lữ hành quốc tế trên địa bàn Hà NộiNGUỒN TÀI NGUYÊN ĐẤT VÀ SỰ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONGHệ thống lai ghép CDMA đa sóng mang-đa mã Luận văn ThS. Kỹ thuật điện tửHệ thống lai ghép CDMA đa sóng mang-đa mãHiệu quả của báo chí với công chúng sinh viên báo chí. Nghiên cứu rường hợp Trường Cao đẳng phát thanh-truyền hình TW1 năm 2007Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư XDCB tại Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà TĩnhNGUỒN NHÂN LỰC CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ MIỀN NÚI TRUNG TRUNG BỘPhân tích mối quan hệ giữa vùng kinh tế trọng điểm phía Nam với các vùng kinh tế khác dựa trên mô hì
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập