Phiếu đề xuất xử lý khiếu nại của đơn vị được kiểm toán

Những vấn đề cơ bản về bằng chứng kiểm toán trách nhiệm của đơn vị được kiểm toánkiểm toán viên có liên hệ.

Những vấn đề cơ bản về bằng chứng kiểm toán trách nhiệm của đơn vị được kiểm toán và kiểm toán viên có liên hệ.
... ĐỀ TÀI: Những vấn đề chứng kiểm toán trách nhiệm đơn vị kiểm toán kiểm toán viên liên hệ Bài làm Những vấn đề chứng kiểm toán Khái niệm, vai trò ý nghĩa chứng kiểm toán 1.1 Khái niệm Kiểm ... vấn vấn đề vấn 1.4 Mục tiêu kiểm toán với việc thu thập chứng kiểm toán Về mục tiêu kiểm toán, ta xét văn sau: Theo VSA số 200: Mục tiêu kiểm toán BCTC giúp cho kiểm toán viên công ty kiểm toán ... gốc chứng từ bên - Bằng chứng nguồn gốc từ bên đơn vị độ tin cậy cao hệ thống kiểm soát nội hệ thống kế toán hoạt động hiệu - Bằng chứng kiểm toán viên tự thu thập độ tin cậy chứng đơn...
 • 20
 • 83
 • 0

Mẫu Thủ tục xử khiếu nại của khách hàng

Mẫu Thủ tục xử lý khiếu nại của khách hàng
... kiến khiếu nại khách hàng Trưởng Bộ phận kinh doanh ghi nhận tình trạng giải sổ theo dõi khiếu nại khách hành biểu mẫu: 0124 Thu thập ý kiến khách hàng: 2.1 Bộ phận kinh doanh thu thập ý kiến khách ... Mọi khiếu nại thông tin khách hàng chuyển đến họp xem xét lãnh đạo Tài liệu tham khảo:  Sổ tay chất lượng Phụ lục:  Sổ theo dõi khiếu nại khách hàng mã số: 0124  Phiếu thu thập ý kiến khách hàng ... doanh Bộ phận liên Xác đònh tính xác Yêu cầu xử Thực xử quan Phản hồi khách hàng Phòng Kinh doanh Thoả mãn Xem xét yêu cầu khắc phục, phòng ngừa Thủ tục khắc phục phòng Bộ phận liên quan Bộ...
 • 7
 • 2,088
 • 20

Tài liệu Những kỹ năng xử khiếu nại của khách hàng bán lẻ docx

Tài liệu Những kỹ năng xử lý khiếu nại của khách hàng bán lẻ docx
... giảm tỷ lệ khiếu nại khách hàng cách có hiệu Xử khiếu nại khách hàng đại bán lẻ thông thường có biện pháp gì? Lắng nghe khách hàng phàn nàn Thể thông cảm với khách hàng đại bán lẻ Phân ... phẩm Khiếu nại hiểu lầm thân khách hàng Có trường hợp sơ suất hiểu lầm thân khách hàng Tích cực giải vấn đề Sau hiểu rõ nguyên nhân khiếu nại khách hàng, giám đốc khách hàng cần phân tích khách ... nguyên nhân làm cho khách hàng đại bán lẻ khiếu nại, nói chung có số loại sau đây: Khiếu nại dịch vụ Chúng ta hay gặp trường hợp chất lượng dịch vụ mà khách hàng đại bán lẻ có nhiều ý kiến...
 • 6
 • 479
 • 1

Tài liệu Thủ tục xử khiếu nại của khách hàng doc

Tài liệu Thủ tục xử lý khiếu nại của khách hàng doc
... tin khách Khiếu nại Khách hàng Phân tích thông tin hàng Xác đònh nơi liên quan Nhân viên kinh Xác đònh tính xác doanh Yêu cầu xử Trưởng phòng Thực xử Phòng Kinh doanh Phản hồi khách hàng ... TCHC: Phòng Tổ chức Hành chánh KCS: Bộ phận Kiểm hàng XN: Xí nghiệp C: Chính P: Phụ ] Trang :2 Xử Khiếu Nại Của Khách Hàng: Người thưc Quy Trình Tài liệu- Biểu mẫu Nhu cầu thu thập thông tin - ... kiến khiếu nại khách hàng Trưởng Bộ phận kinh doanh ghi nhận tình trạng giải sổ theo dõi khiếu nại khách hành biểu mẫu: 0124 Thu thập ý kiến khách hàng: 2.1 Bộ phận kinh doanh thu thập ý kiến khách...
 • 6
 • 541
 • 1

HỆ THỐNG CHUẨN MỰC KIỂM TOÁN VIỆT NAM CHUẨN MỰC SỐ 260 TRAO ĐỔI CÁC VẤN ĐỀ QUAN TRỌNG PHÁT SINH KHI KIỂM TOÁN VỚI BAN LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ ĐƯỢC KIỂM TOÁN potx

HỆ THỐNG CHUẨN MỰC KIỂM TOÁN VIỆT NAM CHUẨN MỰC SỐ 260 TRAO ĐỔI CÁC VẤN ĐỀ QUAN TRỌNG PHÁT SINH KHI KIỂM TOÁN VỚI BAN LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ ĐƯỢC KIỂM TOÁN potx
... sinh kiểm toán trao đổi 13 Kiểm toán viên phải xem xét vấn đề quan trọng, vấn đề quản trị đơn vị phát sinh từ kiểm toán báo cáo tài trao đổi vấn đề với người Ban lãnh đạo đơn vị kiểm toán ... quan trọng quản trị đơn vị kiểm toán NỘI DUNG CHUẨN MỰC Kiểm toán viên công ty kiểm toán phải xác định người liên quan đến Ban lãnh đạo người trao đổi vấn đề quan trọng, vấn đề quản trị đơn vị ... vấn đề quan trọng vấn đề quản trị đơn vị phát sinh trình kiểm toán; d) Lượng thông tin liên lạc đối thoại thường xuyên mà kiểm toán viên thực với Ban lãnh đạo đơn vị kiểm toán 18 Khi vấn đề quan...
 • 5
 • 175
 • 3

chuẩn mực kiểm toán việt nam số 315 xác định và đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu thông qua hiểu biết về đơn vị được kiểm toán và môi trường của đơn vị

chuẩn mực kiểm toán việt nam số 315 xác định và đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu thông qua hiểu biết về đơn vị được kiểm toán và môi trường của đơn vị
... kiểm toán Rủi ro đáng kể liên quan đến rủi ro sai sót trọng yếu gian lận A123 Đoạn 25-27 Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 240 quy định chi tiết việc xác định đánh giá rủi ro sai sót trọng yếu ... đích giám sát Xác định đánh giá rủi ro sai sót trọng yếu Đánh giá rủi ro sai sót trọng yếu cấp độ báo cáo tài (hướng dẫn đoạn 25 (a)) A105 Rủi ro sai sót trọng yếu cấp độ báo cáo tài rủi ... Ảnh hưởng môi trường kiểm soát đến việc đánh giá rủi ro sai sót trọng yếu A72 Một số yếu tố môi trường kiểm soát đơn vị ảnh hưởng lớn đến việc đánh giá rủi ro sai sót trọng yếu Ví dụ,...
 • 42
 • 1,330
 • 12

CHUẨN MỰC KIỂM TOÁN 260:Trao đổi các vấn đề với Ban quản trị đơn vị được kiểm toán

CHUẨN MỰC KIỂM TOÁN 260:Trao đổi các vấn đề với Ban quản trị đơn vị được kiểm toán
... 15) Kiểm toán viên thường thảo luận vấn đề quan trọng quản trị đơn vị phát sinh trình kiểm toán với: a Ban quản trị b Ban quản trị đơn vị kiểm toán c Ban giám đốc d Ban giám đốc đơn vị kiểm toán ... đến kiểm toán; c Tăng cường hiệu trao đổi thông tin kiểm toán viên với Ban quản trị đơn vị kiểm toán d Tất 14)Những vấn đề quan trọng quản trị đơn vị kiểm toán viên trao đổi thông báo cho Ban ... vị kiểm toán (c) Ban quản trị đơn vị kiểm toán hoàn thành trách nhiệm giám sát trình lập trình bày báo cáo tài 5) Kiểm toán viên có trách nhiệm trao đổi với Ban quản trị đơn vị kiểm toán vấn đề...
 • 37
 • 106
 • 0

Làm thế nào để xử khiếu nại khách hàng

Làm thế nào để xử lý khiếu nại khách hàng
... cô luôn khách hàng muốn cần Vì vậy, cần phải kiểm soát khiếu nại khách hàng biến chúng để lợi Dưới bước để giải khiếu nại khách hàng chứng minh để làm việc tốt Đừng để thời gian trôi làm cho ... vụ khách hàng vượt trội - WILLIAM H DAVIDOW Giải khiếu nại khách hàng với LEARN, khách hàng bạn cảm nhận đánh giá cao! Từ Mad để Glad bước chứng minh để giải đơn khiếu nại khách hàng Từ Mad để ... này, sau làm việc tổ chức để đảm bảo không xảy lần Quản chăm sóc khách hàng bạn Làm để đối phó với khiếu nại khách hàng Mỗi doanh nghiệp để đối phó với tình mà thứ sai từ quan điểm khách hàng...
 • 7
 • 324
 • 1

Quy trinh xu ly khieu nai to cao cua cong dan

Quy trinh xu ly khieu nai to cao cua cong dan
... ngày 2./ Xử lý đơn không thuộc thẩm quy n giải Sở Tài chính: 2.1/ Đối với đơn tố cáo: - Tóm tắt nội dung đơn, viết thành văn chuyển đến quan chức có thẩm quy n giải đồng thời thông báo cho đương ... nhận trả kết hồ sơ trả kết cho tổ chức công dân II./ Thời gian xử lý: 1./ Xử lý đơn thuộc thẩm quy n giải Sở tài : 1.1 Đối với đơn khiếu nại: Thời gian xem xét giải không 30 ngày kể từ ngày nhận ... 10 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ 2.2/ Đối với đơn khiếu nại trả lại đơn Hướng dẫn đến quan có thẩm quy n giải - Thời hạn xử lý: ngày Phó Giám đốc phụ trách Khối TP Hồ Chí Minh, ngày … tháng … năm...
 • 3
 • 23
 • 0

Tải liệu về thủ tục xử khiếu nại khách hàng.doc

Tải liệu về thủ tục xử lý khiếu nại khách hàng.doc
... kiến khiếu nại KH Tiếp nhận thông tin Báo cáo ĐĐLĐ Phân tích thông tin Khiếu nại Xác định nơi liên quan Xác định tính xác Yêu cầu xử Người thực Qui trình Tài liệu Thực xử Phản hồi khách ... kiến khiếu nại khách hàng Trưởng Bộ phận kinh doanh ghi nhận tình trạng giải sổ theo dõi khiếu nại khách hành biểu mẫu: 0124 Thu thập ý kiến khách hàng: 2.1 Bộ phận kinh doanh thu thập ý kiến khách ... kiến khách hàng Trưởng phòng Nhân viên KD Xác định thông tin cần thu thập Xác định phương pháp phạm vi Triển khai thu thập - Trưởng phòng ] Phòng KHKD - Các phận liên quan - Xử Khiếu Nại Của Khách...
 • 5
 • 749
 • 6

Xem thêm

Từ khóa: quyền và nghĩa vụ của đơn vị được kiểm toán2 hoàn thiện công tác nghiên cứu đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ của đơn vị được kiểm toán và việc xác định trọng yếu rủi ro trong hoạt động kiểm toán của kiểm toán nhà nướcđánh giá tính thích hợp của ics của đơn vị được kiểm toán thông qua việc mô tả hoặc mô hình hoá gt 4 bướcmục đích của đơn vị được kiểm toán trong việc xây dựng hệ thống ksnbtrách nhiệm của đơn vị được kiểm toán vàcũng trong năm 2011viettel tài trợ cho lớp tập huấn các vấn đề cần lưu ý đối với các đơn vị được kiểm toán do kiểm toán nhà nước tổ chứccách xử lý khiếu nại của khách hàngxử lý khiếu nại của khách hàngquy trình xử lý khiếu nại của khách hàngkỹ năng xử lý khiếu nại của khách hànggt ktv có trách nhiệm đánh giá ics của đõn vị đýợc kiểm toán để đánh giá độ tin cậy của hệ thống này từ đó lập kế hoạch kiểm toán xác định phýõng pháp nội dung phạm vi kiểm toán cụ thểgt theo vsa 400 môi trýờng kiểm soát là những nhận thức quan điểm sự quan tâm và hoạt động của thành viên hđqt bgđ của đõn vị đýợc kiểm toán đối với ics và vai trò của icsđánh giá tính thích hợp của ics của đõn vị đýợc kiểm toán thông qua việc mô tả hoặc mô hình hoá gt 4 býớcrà soát qui chế qui trình thủ tục của từng nghiệp vụ tín dụng do đơn vị được kiểm toán ban hànhco so khoa hoc cua viec kiem tra don vi duoc kiem toan thuc hien cac ket luan kien nghi cua doan ktnnNghiên cứu sự vận tải và phân phối thuốc cimetidine của màng bacterial cellulose lên men từ nước dừa già định hướng sử dụng qua đường uốngNghiên cứu sự vận tải và phân phối thuốc berberin của màng bacterial cellulose lên men từ nước dừa già định hướng sử dụng qua đường uốngTổng hợp VẬT LIỆU POLYURETHANEBÀI GIAO dục PHÁP LUẬT THỰC HÀNHsách Ngục kon tum của cựu tù chính trị Lê Vă HiếnThiết kế và xây dựng cầu bê tông cốt thép Đại học Xây dựngMô hình quản lý giáo dục đạo đức cho học sinh trường trung học cơ sở trên địa bàn thành phố Hà Nội trong giai đoạn hiện nay (LA tiến sĩ)huong dan giai mon hoaTạo động lực lao động tại Công ty Cổ phần Softech (LV thạc sĩ)Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ tổ chức sự kiện, tiệc, hội nghị tại khách sạn lotte hà nộiMỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC VÀ BẢO QUẢN VỐN TÀI LIỆU THƯ VIỆN TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞHoàn thiện đánh giá thực hiện công việc tại cơ sở II – chi nhánh công ty cổ phần đầu tư và sản xuất công nghiệp nhà máy tấm lợp thái nguyênNâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh thái nguyênNghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ và hiệu giá kháng thể sau tiêm phòng vắc xin h5n1 trên gia cầm tại tỉnh quảng ninhQuản lý hoạt động thực hành biểu diễn của sinh viên nghệ thuật trường đại học hạ longĐƯỜNG LỐI KHÁNG CHIẾN CHỐNG THỰC DÂN PHÁP VÀ ĐẾ QUỐC MỸ XÂM LƯỢC (1945 – 1975)Giao an the duc lop 4 ca namGiao an the duc lop 5 ca namTăng cường hoạt động kinh tế báo chí của báo Tuyên QuangBộ 839 Câu trắc nghiệm Tin học thi công chức năm 2016-2017
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập