Đánh giá tác dụng hạ glucose máu của cao giàu saponin từ 2 loài gynostemma sp tại việt nam

Đánh giá tác dụng hạ glucose máu của dịch chiết lá các loài gymnema r BR việt nam

Đánh giá tác dụng hạ glucose máu của dịch chiết lá các loài gymnema r BR ở việt nam
... điều trị ĐTĐ nước, đề tài Đánh giá tác dụng hạ glucose máu dịch chiết loài chi Gymnema R. Br Việt Nam thực với mục tiêu: Đánh giá tác dụng hạ glucose máu mẫu thuộc bốn loài Gymnema sylvestre (Retz.) ... điều trị ĐTĐ, vừa giúp đánh giá 37 khái quát tác dụng chi Gymnema R. Br Việt Nam Từ có nhìn tổng quát cho nghiên cứu chi Gymnema R. Br 3.2.5 So sánh tác dụng hạ glucose máu loài Gymnema R. Br Để ... Trong chi Gymnema R. Br loài Gymnema sylvestre (Retz.) R. Br ex Schul nghiên cứu nhiều tác dụng hạ glucose máu sử dụng r ng r i để điều trị ĐTĐ nhiều nước giới Việt Nam, phát có mặt số loài thuộc...
 • 53
 • 134
 • 0

Bước đầu đánh giá tác dụng hạ glucose huyết và độc tính cấp tính của rễ cây Chóp mau Việt– Salacia cochinchinensis L., Celastraceae

Bước đầu đánh giá tác dụng hạ glucose huyết và độc tính cấp tính của rễ cây Chóp mau Việt– Salacia cochinchinensis L., Celastraceae
... nguồn gốc thiên nhiên, tiến hành đề tài: Bước đầu đánh giá tác dụng hạ glucose huyết độc tính cấp tính rễ Chóp mau Việt– Salacia cochinchinensis L., Celastraceae Đề tài thực với mục tiêu sau: ... thân, rễ nghiên cứu Sơ xác định độc tính cấp tính dịch chiết rễ Chóp mau Việt động vật thực nghiệm Sơ đánh giá tác dụng hạ glucose huyết dịch chiết rễ Chóp mau Việt mô hình tăng glucose huyết ... phần rễ chóp mau Việt cho tác dụng hạ glucose huyết với tỷ lệ % hạ glucose huyết tương ứng 47,40 ± 3,92 35,64 ± 4,86 Tỷ lệ % hạ glucose huyết sau 4h uống thuốc lô uống dịch chiết rễ Chóp mau Việt...
 • 43
 • 444
 • 1

bước đầu đánh giá tác dụng hạ glucose huyết và độc tính cấp tính của rễ cây Chóp mau việt

bước đầu đánh giá tác dụng hạ glucose huyết và độc tính cấp tính của rễ cây Chóp mau việt
... thân, rễ nghiên cứu Sơ xác định độc tính cấp tính dịch chiết rễ Chóp mau Việt động vật thực nghiệm Sơ đánh giá tác dụng hạ glucose huyết dịch chiết rễ Chóp mau Việt mô hình tăng glucose huyết ... nước để góp phần vào việc nghiên cứu phát thuốc điều trị đái tháo đường có nguồn gốc thiên nhiên, tiến hành đề tài: Bước đầu đánh giá tác dụng hạ glucose huyết độc tính cấp tính rễ Chóp mau Việt ... phần rễ chóp mau Việt cho tác dụng hạ glucose huyết với tỷ lệ % hạ glucose huyết tương ứng 47,40 ± 3,92 35,64 ± 4,86 Tỷ lệ % hạ glucose huyết sau 4h uống thuốc lô uống dịch chiết rễ Chóp mau Việt...
 • 46
 • 178
 • 0

Tài liệu Đánh giá tác dụng hạ đường huyết của thổ phục linh (Smilax Glabra Roxb, Liliaceae - SG) theo đường uống trên chuột nhắt và ảnh hưởng của nó trên test dung nạp Glucose ppt

Tài liệu Đánh giá tác dụng hạ đường huyết của thổ phục linh (Smilax Glabra Roxb, Liliaceae - SG) theo đường uống trên chuột nhắt và ảnh hưởng của nó trên test dung nạp Glucose ppt
... tiêm màng bụng mà cha thử tác dụng thuốc đờng uống Cơ chế tác dụng hạ đờng huyết SG Để tìm hiểu chế tác dụng hạ đờng huyết SG đánh giá ảnh hởng SG test dung nạp glucose chuột tiêm STZ liều thấp ... 314,9122,94 -2 4,57% -2 7,72% -2 2,54% 277,81 104,12 189,3672,53 222,2747,36 -3 5,97% -5 6,35% -4 8,55% - SG 200mg tmb làm tăng tác dụng hạ đờng huyết insulin IV Bàn luận Trên chuột nhắt, SG tmb có tác dụng hạ ... lợng glucose máu thời điểm (cha uống glucose) 1/2, sau uống glucose 2.5 ảnh hởng SG tác dụng hạ đờng huyết isulin chuột gây đái tháo đờng STZ 300mg/kg 2.4 ảnh hởng SG test dung nạp glucose chuột...
 • 5
 • 283
 • 2

nghiên cứu tác dụng hạ glucose máu của dịch chiết cam thảo đất scoparia dulcis l và phân đoạn của dịch chiết này ở chuột nhắt trắng gây đái tháo đường thực nghiệm

nghiên cứu tác dụng hạ glucose máu của dịch chiết cam thảo đất scoparia dulcis l và phân đoạn của dịch chiết này ở chuột nhắt trắng gây đái tháo đường thực nghiệm
... (2006), "Khảo sát tác dụng hạ glucose máu dịch chiết cam thảo đất (Scoparia dulcis L) chuột nhắt trắng bình thờng chuột nhắt trắng đợc gây đái tháo đờng STZ" Tạp chí nghiên cứu y học 44, tr 38 ... Thuốc hạ glucose máu, Dợclý họclâm sàng, Nhà xuất Y học, Nhà xuất Y học, Tr 516-524 L Thị Thúy (2005) Nghiên cứu tác dụng hạ glucose máu bộtchiết dâu (Morus Alba L. ) chuột nhắt trắng, Luận văn thạc ... Glucose huyt tng l c > 7, mmol/ l (lm xột nghim nht hai ln) Glucose huyt tng bt k > 11, mmol/ l (lm xột nghim nht hai ln) Glucose huyt tng gi sau ung 75 g glucose > 11, mmol /l 1.1.4 Phõn loi...
 • 29
 • 278
 • 2

nghiên cứu tác dụng hạ glucose máu của dịch chiết cam thảo đất (scoparia dulcis l) và phân đoạn của

nghiên cứu tác dụng hạ glucose máu của dịch chiết cam thảo đất (scoparia dulcis l) và phân đoạn của nó
... TRèNH CHIT Cam THO T Cam thảo đất (toàn thân) (1 kg) Thêm 0,75 lít nớc cất Dịch chiết cam thảo đất Bổ sung lít nớc Chiết n-Hexan/nớc: 1/1 Lớp nớc Bổ sung CHCl3 Chiết CHCl3/ nớc: 1/1 Phân đoạn Lớp ... sung CHCl3 Chiết CHCl3/ nớc: 1/1 Phân đoạn Lớp nớc Bổ sung EtOAc Phân đoạn Chiết EtOAc: nớc 1/1 Phân đoạn Chiết n-BuOH/nớc:1/1 Phân đoạn 4=0 N Hexan: CHCl3: EtOAc: n BuOH: Lớp nớc Bổ sung n-BuOH ... glucose mỏu ca dch chit cam tho t (Scoparia dulcis L) v phõn on ca dch chit ny chut nht trng gõy ỏi thỏo ng thc nghim" nhm mc tiờu: Chit xut v ỏnh giỏ tỏc dng h glucose mỏu ca dch chit cõy cam...
 • 77
 • 171
 • 1

NGHIÊN cứu tác DỤNG hạ GLUCOSE máu của bài THUỐC THẬP vị GIÁNG ĐƯỜNG PHƯƠNG TRÊN BỆNH NHÂN đái THÁO ĐƯỜNG TYP 2

NGHIÊN cứu tác DỤNG hạ GLUCOSE máu của bài THUỐC THẬP vị GIÁNG ĐƯỜNG PHƯƠNG TRÊN BỆNH NHÂN đái THÁO ĐƯỜNG TYP 2
... LUậN Thập vị giáng đờng phơng dạng thuốc sắc uống 02 túi (1 thang)/1ngày x 90 ngày bệnh nhân đái tháo đờng typ2 mức độ nhẹ cho cho kết quả: Thập vị giáng đờng phơng có tác dụng làm giảm Glucose máu ... Mai Phơng Thanh, Phạm Thị Vân Anh (20 12) , Nghiên cứu tác dụng hạ Glucose huyếtvà điều chỉnh rối loạn lipid máu cao lỏng thập vị giáng đờng phơng chuột nhắt trắng đái tháo đờng typ2 thực nghiệm, ... Tạp chí dợc học (438), 10 -20 12, Nhà xuất Bộ Y tế, tr 23 -25 Thái Hồng Quang (20 01), Bệnh nội tiết, Nhà xuất Y học Hà Nội, Hà Nội, tr 25 7, 26 0, 26 7 - 27 7, 28 1 28 7 WHO (20 02) , "Laboratory Dianosis...
 • 3
 • 83
 • 0

BƯỚC đầu ĐÁNH GIÁ tác DỤNG hạ ĐƯỜNG HUYẾT của VIÊN NANG “TIEUKHATLING” TRÊN BỆNH NHÂN đái THÁO ĐƯỜNG TYP 2

BƯỚC đầu ĐÁNH GIÁ tác DỤNG hạ ĐƯỜNG HUYẾT của VIÊN NANG “TIEUKHATLING” TRÊN BỆNH NHÂN đái THÁO ĐƯỜNG TYP 2
... 21 .10 .20 14 21 .10 .20 14 21 .10 .20 14 21 .10 .20 14 22 .10 .20 14 22 .10 .20 14 22 .10 .20 14 23 .10 .20 14 23 .10 .20 14 23 .10 .20 14 23 .10 .20 14 23 .10 .20 14 23 .10 .20 14 27 .10 .20 14 27 .10 .20 14 27 .10 .20 14 28 .10 .20 14 29 .10 .20 14 ... tên bệnh nhân .Tuổi Địa Ngày vào viện Ngày viện THÔNG TIN CHUNG 1.Tên đề tài: Bước đầu đánh giá tác dụng hạ đường huyết viên nang “Tieukhatling” bệnh nhân đái tháo đường typ ... 10.10 .20 14 10.10 .20 14 10.10 .20 14 13.10 .20 14 14.10 .20 14 03 04 05 06 07 14.10 .20 14 14.10 .20 14 15.10 .20 14 15.10 .20 14 15.10 .20 14 15.10 .20 14 15.10 .20 14 16.10 .20 14 20 .10 .20 14 21 .10 .20 14 21 .10 .20 14 21 .10 .20 14...
 • 68
 • 43
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đánh giá tác dụng không mong muốn của các liều ranitidine nói trênđánh giá thực trạng huy động vốn của phòng giao dịch số 4 nh đt amp pt việt nam chi nhánh hà tâyđánh giá hiệu quả hoạt động thu hút fdi vào lĩnh vực dịch vụ viễn thông tại việt namđánh giá hoạt động xử lý cạnh tranh không lành mạnh liên quan đến nhãn hiệu tại việt namnghiên cứu tác dụng hạ glucose và lipid máu của dịch chiết vỏ quả măng cụt garcinia mangostana lđánh giá tác dụng điều trị của hào châm trên bệnh nhân tăng huyết áp nguyên phát độ i ii thể can dương thượng cang theo y học cổ truyềnđánh giá tác dụng của adrenalin truyền tĩnh mạch ở bệnh nhân đợt cấp copd và hpq có co thắt phế quản nặng đang thở máyđánh giá tác dụng của chế phẩm angiohibin hỗ trợ điều trị tăng huyết áp nguyên phát giai đoạn iđánh giá tác dụng điều trị của viên nén tứ diệu định thống phong trên bệnh nhân gútđánh giá tác dụng điều trị hỗ trợ của cồn thuốc đắp boneal cốt thống linh trong thoái hoá khớp gốiđánh giá tác dụng điều trị hỗ trợ của cồn thuốc đắp boneal cốt thống linh kết hợp với bài thuốc độcđánh giá tác dụng của điện châm kết hợp thuốc hỗ trợ trong điều trị chứng đau do thoỏi hoỏ cột sốngđánh giá tác dụng cuả lypalthyl rối loạn chuyển hóa lipidđánh giá tác dụng phục hồi chức năng vận động của trẻ bại não thể co cứng bằng điện châm thủy châm kết hợp xoa bóp bấm huyệtđánh giá tác dụng của chế phẩm angiohibin trong hỗ trợ điều trị tăng huyết áp nguyên phát độ iNghiên cứu biến động sử dụng tài nguyên đất giai đoạn 2005 2015 ở huyện cẩm giàng, tỉnh hải dươngBỘ PHÁT QUANG TRONG THÔNG TIN sợi QUANGPrinciples and practice of physics global edtion eric mazur 1Marketing real peoples real choiuce 7th stuart 1The financial managerial accounting 16th williams 1Accounting theory finalĐÁNH GIÁ CÔNG NGHỆ và NĂNG lực CÔNG NGHỆBỘ THU QUANG, hệ thống thông tin quangGiáo án rèn học sinh yếu lớp 1 môn tiếng việtGiáo án rèn học sinh yếu lớp 1 môn toánSkkn chương trình sinh học khối 7Rèn luyện kĩ năng suy luận cho học sinh trong dạy học hình học lớp 8Chien tranh van hoa cua TQCẩm nang cán bộ làm công tác tổ chức Nhà nướcCHUYÊN dề 1 DI TRUYỀN họcTÌM HIỂU VỀ HỆ THỐNG ĐỊNH VỊ TOÀN CẦU GPSKiến trúc và văn hóa la mã cổ đạiLearning to listen student book 3Vai trò nhà nước đối với vốn xây dựng đường giao thông nông thôn ở thành phố Hà NộiDe xuat du an gach khong nung
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập