Nghiên cứu phân biệt một số dược liệu mang tên ba kích trên thị trường

Nghiên cứu kiểm nghiệm một số dược liệu mang tên sâm bằng phương pháp hiển vi

Nghiên cứu kiểm nghiệm một số dược liệu mang tên sâm bằng phương pháp hiển vi
... luận: "Nghiên cứu kiểm nghiệm số dược liệu mang tên Sâm phương pháp hiển vi" với mục tiêu là: Phân biệt số dược liệu mang tên Sâm phương pháp hiển vi Nghiên cứu sô mẫu dược liệu mang tên Sâm để ... ứng với vị dược liệu PHẦN III THỰC NGHIỆM VÀ KÊT QUẢ NGUYÊN LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN cứu 1.1 Nguyên liệu: Trong luận văn này, tiến hành nghiên cứu dược liệu mang tên Sâm sau: Huyền sâm: Scrophularia ... mang tên Sâm, thu kết quả: - Nghiên cứu vi phẫu, bột năm dược liệu mang tên Sâm có thị trường - Kết kiểm nghiệm cho thấy mẫu Đan Sâm, Đảng Sâm, Huyền Sâm dùng thị trường đáp ứng yêu cầu kiểm nghiệm...
 • 28
 • 188
 • 0

Nghiên cứu phân biệt một số loài nưa được dùng làm thuốc ở việt nam

Nghiên cứu phân biệt một số loài nưa được dùng làm thuốc ở việt nam
... DƯỢC HÀ NỘI NGUYỄN THỊ THU HUYỀN NGHIÊN CỨU PHÂN BIỆT MỘT SỐ LOÀI NƯA ĐƯỢC DÙNG LÀM THUỐC VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ DƯỢC HỌC CHUYÊN NGÀNH: DƯỢC HỌC CỔ TRUYỀN MÃ SỐ: 60 72 04 06 Người hướng dẫn ... vào kho tàng tài nguyên thuốc nước ta, đề tài Nghiên cứu phân biệt số loài Nưa dùng làm thuốc Việt Nam thực với mục tiêu: Phân biệt bốn loài Nưa thu hái địa phương khác mặt thực vật hóa học ... 1.1.4 Các loài Nưa thuộc chi Amorphophallus Blume ex Decne Việt Nam 1.1.4.1 Phân bố Phân bố loài nưa thuộc chi Amorphophallus Blume ex Decne Việt Nam trình bày bảng 1.1 Bảng 1.1 Phân bố loài nưa thuộc...
 • 99
 • 158
 • 0

Nghiên cứu kiểm nghiệm một số dược liệu từ các cây thuộc họ cà phê ( rubiaceae )

Nghiên cứu kiểm nghiệm một số dược liệu từ các cây thuộc họ cà phê ( rubiaceae )
... luận Nghiên cứu kiểm nghiệm sô' dược liệu từ thuộc họ Phê (Rubiacecie)” với mục tiêu: o Nghiên cứu đặc điểm hiển vi, hoá học phận dùng làm thuốc số họ Phê, tạo sở thành lập chuyên luận kiểm ... cao phù hợp với yêu cầu chung kiểm nghiệm dược liệu khu vực PHẦN TỔNG QUAN Họ phê (Rubiaceae) thuộc Long đởm (Gentialanes), phân lớp hoa môi (Lamiidae) Họ phê có khoảng 450 chi, 6500-7000 ... tiến hành nghiên cứu tạo tư liệu để kiểm nghiệm vị dược liệu thuộc họ phê (Rubiaceae) thường dùng y học cổ truyền dân tộc Tạo tư liệu bổ sung vào chuyên luận DĐVN Trong có dược liệu chưa có...
 • 33
 • 192
 • 0

Nghiên cứu kiểm nghiệm một số dược liệu chứa anthranoid

Nghiên cứu kiểm nghiệm một số dược liệu chứa anthranoid
... tài “ Nghiên cứu kiểm nghiệm số dược liệu chứa anthranoid với mục tiêu: bổ sung tư liệu cho chun luận, đưa chất lượng kiểm nghiệm dược liệu đạt mức tiêu chuẩn hố cao hcrn Nội dung khố luận nghiên ... nhau, dựa vào chúng để sơ xác định dược liệu Bổ sung thêm tư liệu kiểm nghiệm số dược liệu chứa anthranoid Góp phần phát triển hồn thiện kỹ thuật kiểm nghiệm dược liệu Với thời gian điều kiện phương ... trình kiểm nghiệm dược liệu đòi hỏi phải kết hợp nhiều phươns pháp: Kiểm nghiệm mặt thực vật, kiểm nghiêm hố học, kiểm nghiệm sinh học Dược điển sở pháp lý việc kiểm nghiệm Hiện ban hành Dược...
 • 48
 • 485
 • 0

Nghiên cứu kiểm nghiêm một số dược liệu thuộc họ cúc (asteraceae) bằng phương pháp hiển vi

Nghiên cứu kiểm nghiêm một số dược liệu thuộc họ cúc (asteraceae) bằng phương pháp hiển vi
... im ca bt bng kớnh hin vi Mụ t cỏc c im ú ^ Ghi nh: Chn nhng c im ca bt trờn kớnh hin vi, s dng video camera chuyn cỏc c im trc tip vo mỏy vi tớnh sau ú in tng t nh vi phn vi phu trờn -6 - 3.2 ... thng nh chp c x lý tng t nh phn nh cõy - Vi phu : S dng kớnh hin vi cú lp thờm video - camera chuyn hỡnh nh trc tip t kớnh hin vi vo cỏc file nh ca mỏy vi tớnh, s dng mt s phn mm thớch hp x lý, ... cõy thuc v v thuc Vit Nam NXB Y hc - 1999, trang 685-686; 494-495; 252; 14 Nguyn Vit Thõn Thc Dc liu phn Vi hc Trng i hc Dc H Ni - 1998, trang 24-25 15 Vin dc liu Cõy thuc Vit Nam NXB Khoa hc...
 • 44
 • 381
 • 1

Phân biệt một số dược liệu có nhầm lẫn bằng phương pháp hiển vi

Phân biệt một số dược liệu có nhầm lẫn bằng phương pháp hiển vi
... t vi phu vo mt git bụm Canada trờn lỏ kớnh, y lam kớnh ch thoỏng -3 tun - Quan sỏt cỏc c im vi phu trờn kớnh hin vi v v s tng quỏt - S dng k thut vi tớnh a hỡnh nh t kớnh hin vi vo mỏy vi ... Quan sỏt cỏc c im ca bt dc liu di kớnh hin vi + S dng k thut vi tớnh a hỡnh nh t kớnh hin vi vo mỏy vi tớnh < So sỏnh: s khỏc bit ca tng mu vi v c im vi phu v c im bt ri cn c vo cỏc ti liu chun, ... phự hp vi tiờu chun kim nghim ca Dc in Vit Nam cng nh yờu cu kim nghim ca v a ct bỡ ó nờu trờn 00 ' 'i t '- "*' '' ' ''^ J ' nh 1: Viphu "a ct bỡ nh 2: M t s c im bt "a ct bỡ' nh 3: Viphu v...
 • 36
 • 198
 • 1

Nghiên cứu kiểm nghiệm một số dược liệu thuộc họ hoa môi (lamiaceae) bằng phương pháp hiển vi

Nghiên cứu kiểm nghiệm một số dược liệu thuộc họ hoa môi (lamiaceae) bằng phương pháp hiển vi
... lụng hai mõt Cum hoa l xim co ụ nõch lõ Hoa khụng dờu, trng hoa mu trõng chia hai mụi, nhi thụ -21 - ngoi bao hoa Quõ tu, bao bụi di hoa ton tai Ton cõy cụ mựi thom dõc biờt ^ Vi phõu: Tuong tu ... xỹ l tuong tu nhu phn õnh cõy - Vi phõu: Sir dung kợnh hiởn vi cụ lõp thờm Video - camộra dở chuyờn hinh õnh truc tiộp tự kợnh hiởn vi vo cõc file õnh cỷa mõy vi tợnh, sir dung mot sụ phõn mờm ... dờu cụ lụng Hoa mu tợm hay trõng, moc thnh xim co dõu cnh, xộp thnh tựng vụng 6- hoa Quõ tu Ton cõy cụ mựi thom dờ chiu Mựa hoa v quõ vo thõng 5-7 Thộo Duoc diởn Vi t nam III: y* Vi phõu Lõ:...
 • 30
 • 113
 • 0

Nghiên cứu phân tích một số phương thức tấn công điển hình trên mạng máy tính và phương pháp ngăn chặn

Nghiên cứu phân tích một số phương thức tấn công điển hình trên mạng máy tính và phương pháp ngăn chặn
... pháp ngăn chặn cho riêng cho hiệu KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Với đề tài Nghiên cứu phân tích số phương thức công điển hình mạng máy tính phương pháp ngăn chặn mục đích nghiên cứu ban đầu phân tích ... thuật công phổ biến - Phạm vi nghiên cứu: Các công mạng máy tính ( ví dụ công mạng, công máy chủ web, phần mềm ứng dụng,…) Phương pháp nghiên cứu - Phương pháp nghiên cứu: phương pháp phân tích, phương ... đích nghiên cứu - Mục đích luận văn nghiên cứu, phân tích số phương thức công điển hình mạng máy tính hay mạng Internet phương pháp ngăn chặn Đối tượng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu...
 • 19
 • 506
 • 6

Nghiên cứu phân lập một số chủng vi khuẩn bacillus spp từ đầm nuôi tôm tại hải phòng làm nguồn nguyên liệu sản xuất probiotic trong nước

Nghiên cứu phân lập một số chủng vi khuẩn bacillus spp từ đầm nuôi tôm tại hải phòng làm nguồn nguyên liệu sản xuất probiotic trong nước
... khí h u Vi t Nam, l a ch n tài t t nghi p Nghiên c u phân l p m t s ch ng vi khu n Bacillus spp t m nuôi tôm t i H i Phòng làm ngu n nguyên li u s n xu t probiotic nư c” M c tiêu c a tài phân l ... m u: Phòng Nghiên c u Công ngh Sinh h c Bi n Vi n Nghiên c u H i s n H i Phòng 2.2 V t li u nghiên c u 2.2.1 i tư ng nghiên c u: Vi khu n Bacillus spp có bùn ao nuôi tôm h tiêu hóa c a tôm sú ... nh nhóm vi khu n Vibrio spp (Vibriosis) Vibriosis tên g i chung cho b nh loài vi khu n thu c chi Vibrio gây loài ng v t th y s n 1.4.2.1 M t s c i m phân lo i Vibrio Vi khu n Vibrio phân b r...
 • 80
 • 185
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu hàm lượng một số kln as cd pb trọng gạo trên địa bàn tỉnh tiền giang và ảnh hưởng của chúng đến sức khỏe người tiêu dùngmột số mô hình đo lường rủi ro trên thị trường chứng khoán việt nammột số giải pháp phát triển đầu tư trên thị trường bất động sản việt namđề tài nghiên cứu thử nghiệm một số loại thảo dược có tác dụng kháng khuẩn trên một số loài vi khuẩn phân lập được từ tôm sú giống penaeus monodon nuôi ở phú hải phú vang thừa thiên huếnghiên cứu xác định một số tham số về mưa góp phần hoàn thiện công thức tính lưu lượngnghiên cứu áp dụng một số bài tập bổ trợ nhằm nâng cao thành tích môn nhảy xa kiểu ngồi cho học sinh nam trường thpt phan thúc trực yên thành nghệ anluận văn nghiên cứu ứng dụng một số bài tập nhằm phát triển sức nhanh phản ứng vận động trong giai đoạn xuất phát của chạy 100m cho nam học sinh trường thpt trần phú đức thọ hà tĩnhnghiên cứu xậy dưng cơ sở dữ liệu bằng phần mềm vilisnghiên cứu ứng dụng một số biện pháp nâng cao kỹ thuật trong phẫu thuật thay khớp háng toàn phần không xi măngnghiên cứu tuyển chọn một số chủng vi sinh vật phân giải xelluloza để xử lý thân cành chè làm phân bón hữu cơ trong sản xuất chè an toànnghiên cứu đề xuất một số biện pháp rèn luyện kỹ năng phát âm tiếng anh cho sinh viên trường cao đẳng dược phú thọnghiên cứu ứng dụng một số phẫu thuật phân lưu cửa chủ điều trị dự phòng chảy máu tái phát do tăng áp lực tĩnh mạch cửanghiên cứu đề xuất một số giải pháp góp phần quản lý bền vững tài nguyên rừng trên núi đá vôi tại huyện tràng định tỉnh lạng sơntai lieu tham khao nghien cuu anh huong mot so bien phap ky thuat den nang suat va chat luong rau cai ngông tai huong thuong dong hythai nguyenphần 2 nội dung nghiên cứu chương i một số lý luận về đầu tưluận văn thạc sĩ kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần công nghiệp thƣơng mại sông đàluận văn thạc sĩ kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần LILAMAluận văn thạc sĩ kế toán hàng tồn kho tại công ty TNHH sản xuất thƣơng mại và dịch vụ anh nguyênluận văn thạc sĩ kế toán hoạt động nhập khẩu hàng hóa tại công ty cổ phần công nghiệp và thƣơng mại việt thắng VNPluận văn thạc sĩ kế toán quản trị chi phí sản xuất tại công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu thuận phátluận văn thạc sĩ kế toán quản trị chi phí tại công ty TNHH laurelton diamonds việt namluận văn thạc sĩ kế toán quản trị chi phí tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên phân đạm và hóa chất hà bắcluận văn thạc sĩ kế toán thu, chi ngân sách tại văn phòng UBND huyện quảng xƣơngluận văn thạc sĩ kế toán thuế giá trị gia tăng tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn huyện thanh hà tỉnh hải dƣơngluận văn thạc sĩ kiểm soát chi đầu tƣ xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách nhà nƣớc qua kho bạcnhà nƣớc thị xã chí linh,tỉnh hải dƣơngluận văn thạc sĩ lập kế hoạch kinh doanh năm 2016 phòng giao dịch yên phong trực thuộc ngân hàng thƣơng mại cổ phần quân đội chi nhánh bắc ninhluận văn thạc sĩ một số giải pháp hoàn thiện chiến lƣợc cạnh tranh ngành hàng dầu mỡ nhờn ô tô, xe máy của tổng công ty hóa dầu petrolimexluận văn thạc sĩ một số giải pháp nâng cao chất lƣợng đào tạo tại trƣờng cao đẳng công nghệ hà nộiluận văn thạc sĩ nâng cao chất lƣợng dịch vụ y tế xã hội hóa của các bệnh viện công lập trên địa bàn tỉnh hải dƣơngluận văn thạc sĩ phát triển chiến lƣợc marketing của công ty trách nhiệm hữu hạn la vie – chi nhánh hà nộiluận văn thạc sĩ phát triển cho vay tiêu dùng tại ngân hàng hợp tác xã việt nam– chi nhánh phú thọluận văn thạc sĩ phát triển dịch vụ môi giới chứng khoán tại công ty cổ phần chứng khoán bảo việt (BVSCluận văn thạc sĩ nghiên cứu các yếu tố ảnh hƣởng đến động lực làm việc của ngƣời lao động tại công ty cổ phần quảng cáo và hội chợ thƣơng mại vinexadluận văn thạc sĩ nghiên cứu sự hài lòng với công việc của đội ngũ nhân viên chi cục hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế nội bàiluận văn thạc sĩ phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại ngân hàng thƣơng mại cổ phần bảo việt hội sở chính bài 2
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập