GIÁO ÁN GIẢI TÍCH 12

Giáo án giải tích 12 (CB) chương 2

Giáo án giải tích 12 (CB) chương 2
... * Phiếu học tập số 2: 22 x+5 = 24 x+1.3-x-1 Giải phương trình sau: + GV thu ý kiến thảo  22 x+1 = 3x+1.8x+1.3-x-1 22 x+5 = 24 x+1.3-x-1 luận, giải 22 x+5 = 8x+1 nhóm  22 x+5 = 23 (x+1) + nhận xét ... log(x2 +x+1) log a u = u ln a Giải: 2a) y = 2x.ex+3sin2x (8') Gọi HS lên bảng giải HS lên bảng giải y' = (2x.ex)' + (3sin2x)' tập 2a/77 5b/78 (SGK) = 2( x.ex)' + 3(2x)'.cox2x Chọn HS nhận xét = 2( ex+x.ex)+6cos2x) ... dạng cần giải Bài tập nhà: Giải phương trình sau: 1 a) 2. 4 x − x = x b) 2x.3x-1 = 125 x-7 c) x2 – (2- 2x)x+1-2x =0 d) log ( x + 2) + log ( x − 1) = Giáo viên: Lê Anh Dũng Trang: 34 Chương 2: Hàm số...
 • 45
 • 522
 • 1

Giáo án Giải tích 12

Giáo án Giải tích 12
... : D = ( ; +∞ ) - h/s giải Ta có : y ' = − e, y= 2x x 1+ x 1− x TXĐ : D = ( −∞ ; ) Ta có : y ' = 18 3− x (1 − x)3 Năm học 2007 - 2008 Giáo án : ĐẠI SỐ VÀ GIẢI TÍCH 12 h/s giải Lê Văn Thành – ... tính y’ giải +∞ ) TXĐ : D = (-3/5 ; y'= (5 x + 3) ln 3 Củng cố :Nhắc lại định lý học Đọc trước lại BTVN : 2,3,4,5 25 Năm học 2007 - 2008 Giáo án : ĐẠI SỐ VÀ GIẢI TÍCH 12 Ngày 25 tháng năm 2007 ... số sau y = + + x 2 y = e x + e x + e x y = H/s phân tích hàm số cho sử dụng x3 + lời giải 32 Năm học 2007 - 2008 Giáo án : ĐẠI SỐ VÀ GIẢI TÍCH 12 công thức thích hợp Hướng dẫn áp dụng công thức...
 • 298
 • 287
 • 3

Giao an Giai tich 12

Giao an Giai tich 12
... : An = A1 : A2 : : An Thuyết trình minh họa Trong ví dụ trên: : : : = : : 15 : 18 An A1 A2 Ngòai kí hiệu: / = / = = / A1 A2 An Lê Tiến Dũng - Trường THPT Bán cơng Nguyễn Đổng Chi Hình học 12 ... lí: Tỉ số khỏang cách từ điểm elip (hoặc hypebol) đến tiêu điểm đường chuẩn tương ứng tâm sai e elip (hoặc hypebol) Chứng minh: Gọi r1 khỏang cách từ điểm M (E) đến tiêu điểm F1 d1 khỏang cách từ ... định tọa độ vectơ điểm khơng gian - Vận dụng tinh chất để tìm tọa độ trọng tâm tam giác, tứ diện khơng gian - Rèn luyện cho học sinh cách xác định tọa độ điểm khơng gian mà tọa độ thuộc trục, thuộc...
 • 45
 • 336
 • 0

Giao an giai tich 12 coban(moi)

Giao an giai tich 12 coban(moi)
... tiệm cận ngang y = tiệm cận đứng x = m = - 12 hàm số có tiệm cận ngang y = tiệm cận đứng x = - 12 m < hàm số có tiệm cận ngang y = 0, tiệm cận đứng x = - m , hàm số cho có tiệm cận ngang y = b) ... trang 43 - SGK Tiết 15 Khảo sát biến thiên vẽ đồ thị Hàm số (Tiết 5) Ngày dạy:12A3 12A4 A - Mục tiêu: Kiến thức - Sự tơng giao hai đồ thị - Biện luận số nghiệm phơng trình cách xác định số giao ... giao điểm A(1; 0) B(- 5; 12) - Nêu đợc cách tìm toạ độ giao điểm hai đờng cong (C1) (C2) Hoạt động 2: Dùng ví dụ - trang 42 - SGK Nguyễn Văn Công- Trờng THPT số Văn Bàn 27 Giáo án giải tích 12...
 • 56
 • 555
 • 3

giáo án giải tích 12 chương I (Ban cơ bản)

giáo án giải tích 12 chương I (Ban cơ bản)
... t i i m x = - 2, ta ph i cã y(- 2) = - + 4(m + 3) + - m = ⇔ m=- Củng cố: ( 2’) Củng cố l i kiến thức học B i tập: B i tập l i sgk KIỂM TRA MỘT TIẾT GI I TÍCH 12 (Ban bản) I> PHẦN TRẮC NGHIỆM: ... số đạt cực đ i (cực tiểu) x x0 g i i m cực đ i ( i m cực tiểu) hàm số; f(x0) g i lµ gi¸ trÞ cùc ® i (gi¸ trÞ cùc tiểu) cđa hµm sè, i m M(x0;f(x0)) g i i m cùc ® i ( i m cùc tiểu)cđa ®å thÞ ... trình, g i mở, vấn đáp, nêu vấn đề 2.Cơng tác chuẩn bị: - Giáo viên: giáo án, sgk, thước kẻ, phấn, … - Học sinh: Sgk, ghi, dụng cụ học tập,… XVIII TIẾN TRÌNH B I HỌC 1.Ổn định lớp: phút Kiêm tra...
 • 20
 • 448
 • 1

giáo án Giải tích 12 ban A(SGK thí điểm)

giáo án Giải tích 12 ban A(SGK thí điểm)
... y = 0) Giáo án Giải tích 12 - Ban Khoa học xã hội 11 chơng - ứng dụng đạo hàm để khảo sát hàm số Đồ thị hàm số y = f(x) = x Bài tập nhà: 1, 3, trang 17 - 18 (SGK) Giáo án Giải tích 12 - Ban Khoa ... 2: y x -1 -2 Giáo án Giải tích 12 - Ban Khoa học xã hội 25 chơng - ứng dụng đạo hàm để khảo sát hàm số Hình 3: y x -3 -2 -1 -1 -2 Hình 4: y x -3 -2 -1 -2 Giáo án Giải tích 12 - Ban Khoa học xã ... 3) Giáo án Giải tích 12 - Ban Khoa học xã hội chơng - ứng dụng đạo hàm để khảo sát hàm số A - Mục tiêu: - Có kỹ thành thạo giải toán xét tính đơn điệu hàm số đạo hàm - áp dụng đợc đạo hàm để giải...
 • 90
 • 319
 • 3

Giáo án Giải tích 12 chương III (Ban cơ bản)

Giáo án Giải tích 12 chương III (Ban cơ bản)
... + Diện tích hình phẳng giới hạn đường cong trục hồnh, diện tích hình phẳng giới hạn hai đường cong, thể tích vật thể, thể tích khối chóp khối chóp cụt, thể tích khối tròn xoay + Diện tích hình ... diện tích hình phẳng giới hạn đường cong trục hồnh, diện tích hình phẳng giới hạn hai đường cong, thể tích vật thể, thể tích khối chóp khối chóp cụt, thể tích khối tròn xoay - Thái độ: tích cực ... DỤNG CỦA TÍCH PHÂN TRONG HÌNH HỌC I Mu ̣c tiêu: Kiế n thức: Diện tích hình phẳng giới hạn đường cong trục hồnh, Diện tích hình phẳng giới hạn hai đường cong, Thể tích vật thể, thể tích khối...
 • 16
 • 370
 • 3

GIÁO ÁN GIẢI TÍCH 12 CƠ BẢN PHẦN 1

GIÁO ÁN GIẢI TÍCH 12 CƠ BẢN PHẦN 1
... đoạn [ -1; 1] y'= − < 0, ∀x ∈ [ 1; 1] − 4x Ta có : y( -1) =3, y (1) = Vậy : y = , [ 1; 1] max y = [ −4;4] d) y = − x đoạn [ -1; 1] y'= − < 0, ∀x ∈ [ 1; 1] − 4x Ta có : y( -1) =3, y (1) = Vậy : y = , [ 1; 1] ... thiệu bảng dạng đồ thị hàm số: y = ax4 + bx2 + c (a ≠ 0) -2 y y -3 -2 -1 -1 -2 -3 x -3 -2 -1 -1 -2 -3 -3 -2 -1- 1 -2 -3 y x -3 Ví dụ : (sgk) Năm học :2008-2009 x -1 Giáo án Giải tích 12 Giáo viên ... TiƯm cËn ®øng x = -1, x= Tương tự cho c/ tc đứng x = -1 c) y = x − 3x + x +1 d) y = x +1 x 1 Năm học :2008-2009 Giáo án Giải tích 12 Giáo viên : Lê Văn Lai c) TiƯm cËn ®øng x = -1, TiƯm cËn ngang...
 • 43
 • 1,369
 • 10

GIÁO ÁN GIẢI TÍCH 12 PHẦN 1

GIÁO ÁN GIẢI TÍCH 12 PHẦN 1
... đoạn [ -1; 1] y'= − < 0, ∀x ∈ [ 1; 1] − 4x Ta có : y( -1) =3, y (1) = Vậy : y = , [ 1; 1] max y = [ −4;4] d) y = − x đoạn [ -1; 1] y'= − < 0, ∀x ∈ [ 1; 1] − 4x Ta có : y( -1) =3, y (1) = Vậy : y = , [ 1; 1] ... :2008-2009 Giáo án Giải tích 12 Giáo viên : Lê Văn Lai C CHUẨN BỊ GIÁO CỤ: - * Giáo viên: giáo án, sgk, thước kẻ, phấn, … - * Học sinh:Sgk, ghi, dụng cụ học tập,… D.TIẾN TRÌNH BÀI DẠY: 1. Ổn địng ... +1 b) y = − 2x − 5x b) TiƯm cËn ®øng x = -1, x= x − 3x + c) y = x +1 Năm học :2008-2009 Giáo án Giải tích 12 Giáo viên : Lê Văn Lai Tương tự cho c/ tc đứng x = -1 d) y = c) TiƯm cËn ®øng x = -1, ...
 • 43
 • 213
 • 0

Trọn bộ Giáo án giải tích 12 (Ban cơ bản)

Trọn bộ Giáo án giải tích 12 (Ban cơ bản)
... thức học Bài tập: Bài tập lại sgk KIỂM TRA MỘT TIẾT GIẢI TÍCH 12 (Ban bản) I> PHẦN TRẮC NGHIỆM: Câu hỏi Đáp án Câu Cho hàm số: f(x) = -2x3 + 3x2 + 12x - Trong mệnh đề sau, tìm mệnh đề A f(x) tăng ... đáp, nêu vấn đề Cơng tác chuẩn bị: Giáo viên: giáo án, sgk, thước kẻ, phấn, … -Học sinh: Sgk, ghi, dụng cụ học tập,… TIẾN TRÌNH BÀI HỌC a Ổn định lớp: phút b Kiểm tra cũ:(2’) Nêu cơng thức học ... mở, vấn đáp b Cơng tác chuẩn bị: - Giáo viên: giáo án, sgk, thước kẻ, phấn, …- Học sinh: Sgk, ghi, dụng cụ học tập,… IX TIẾN TRÌNH BÀI HỌC a Ổn định lớp: phút b Kiểm tra cũ:(2’) Nêu cơng thức tính...
 • 64
 • 355
 • 5

Giáo án Giải tích 12 cơ bản_cả năm

Giáo án Giải tích 12 cơ bản_cả năm
... đạt cực trị x1, x2 thoả mãn - < x1 < x2 Hoạt động học sinh Hoạt động giáo viên - Thực giải toán: - Gọi học sinh thực giải toán Ta phải tìm m để: - Củng cố đồng nghịch biến y = g(x) = x + 2(m + ... học sinh Hoạt động giáo viên - Trả lời câu hỏi giáo viên - Gọi học sinh trả lời câu hỏi - Nêu ví dụ minh hoạ - Nêu bảng tóm tắt (trình bày bảng kẻ sẵn) Hoạt động 2: Giải toán: Cho hàm số y = ... hs f(x)=480x-20x2 trờn hkong (0;+ ) (bin thc) -T BBT cú: Maxf ( x ) =f (12) (0; + ) -Kt lun trờn N* f t GTLN n =12 Vy th 12 cỏ Bi tp3: Trong cỏc hỡnh ch nht ni tip ng trũn (O;R) Tỡm hỡnh ch nht...
 • 148
 • 800
 • 13

giao an giai tich 12 nc

giao an giai tich 12 nc
... tích 12 - Ban Khoa học tự nhiên 11 chơng - ứng dụng đạo hàm để khảo sát hàm số Đồ thị hàm số y = f(x) = x Bài tập nhà: 1, 3, trang 17 - 18 (SGK) Giáo án Giải tích 12 - Ban Khoa học tự nhiên 12 ... tích 12 - Ban Khoa học tự nhiên 33 chơng - ứng dụng đạo hàm để khảo sát hàm số y 0.875 0.75 0.625 0.5 f (x) = x 0.375 y=x 0.25 0 .125 -0 .125 g(x) = x 0 .125 0.25 0.375 0.5 0.625 0.75 x 0.875 -0 .125 ... y = y(0) = R b) Hàm số xác định tập R có: y = 12x2 - 12x3 = 12x2(1 - x) Lập bảng tìm đợc max y = y(1) = R Hoạt động 2: (Kiểm tra cũ) Chữa tập trang 23: Tìm GTLN, GTNN hàm số a) y = f(x) = x3...
 • 90
 • 263
 • 1

Giáo án giải tích 12

Giáo án giải tích 12
... ( y = 0) Giáo án Giải tích 12 - Ban Khoa học xã hội 11 chơng - ứng dụng đạo hàm để khảo sát hàm số Đồ thị hàm số y = f(x) = x Bài tập nhà: 1, 3, trang 17 - 18 (SGK) Giáo án Giải tích 12 - Ban ... Hình 2: y x -1 -2 Giáo án Giải tích 12 - Ban Khoa học xã hội 25 chơng - ứng dụng đạo hàm để khảo sát hàm số Hình 3: y x -3 -2 -1 -1 -2 Hình 4: y x -3 -2 -1 -2 Giáo án Giải tích 12 - Ban Khoa học ... bày giải chuẩn bị nhà - Gọi số học sinh nhận xét giải bạn theo định hớng bớc biết tiết - Uốn nắn biểu đạt học sinh tính toán, cách trình bày giải x3 b) tgx > x + (0...
 • 90
 • 213
 • 0

Giáo án Giải tích 12 _Ban cơ bản ( Trọn bộ )

Giáo án Giải tích 12 _Ban cơ bản ( Trọn bộ )
... S’(t) = f(t) Nắm định nghĩa hình thang cong 20’ Thảo luận nhóm để chứng minh F(b) – F(a) = G(b) – G(a) Ví F(x) và G(x) hai ngun hàm f(x) ⇒ F ( x ) − G( x ) = C ⇒ F ( b ) − F (a ) = (G ( ... g(x) có đồ thị (C 2) Để tìm hồnh độ giao điểm (C 1) (C 2) ta phải giải phương trình f(x) = g(x) Giả sử pt có nghiệm x0, x1, Khi đó, giao điểm (C 1) (C 2) M(x0 ; f(x 0)) , M(x1 ; f(x 1)) , VÍ dụ : sgk ... ) = (G ( b ) + C ) − (G ( a ) + C ) = G (b ) − G (a ) “Cho f(x) hàm số liên tục đoạn [a; b] Giả sử F(x) ngun hàm f(x) đoạn [a; b] Hiệu số F(b) – F(a) gọi tích phân từ a đến b (hay tích phân xác...
 • 64
 • 587
 • 6

Giao an Giai Tích 12 chon bộ CB

Giao an Giai Tích 12 chon bộ CB
... Giáo viên: Nguyễn Văn Phan 12 Trờng THPT _ Giải tích 12 chơng trình chuẩn - Đọc đọc thêm cung lồi, cung lõm điểm uốn - Chuẩn bị học Đ4 Bài tập nhà: - Hoàn thành tập trang 24 - Bài tập sbt Ngày ... 1)-1 ( a = + ) ( v b = ) Giáo viên: Nguyễn Văn Phan 37 Trờng THPT b Rỳt gn : V Ph lc : _ Giải tích 12 chơng trình chuẩn a n + bn an bn a n bn an + bn Phiu hc tp: Bng ph : Ngy son 15/9/08 Tiết ... a b1 + log a b tớnh log 125 0 theo log HS tin hnh lm phiu hc s di s *) ỏp ỏn phiu hc s hng dn ca GV log 125 0 = log22 125 0 = i din HS trỡnh by 1 trờn bng log 125 0= (log 125 + log210) 2 HS khỏc...
 • 143
 • 289
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: giáo án giải tích 12 chương trình chuẩngiáo án giải tích 12 cơ bản 2 cộtgiáo án giải tích 12 cơ bản violetgiáo án giải tích 12 cơ bản 3 cộtgiáo án giải tích 12 nâng cao 3 cộtgiáo án giải tích 12 nâng cao học kì 2giáo án giải tích 12 cơ bảngiáo án giải tích 12 nâng cao trọn bộgiáo án giải tích 12 nâng caogiao an giai tich 12 nang caogiao an giai tich 12 nang cao tron bogiáo án giải tích 12cbgiáo án giải tích 12 nâng cao violetgiáo án giải tích 12 nâng cao trần sĩ tùnggiáo án giải tích 12 hk2ĐƠN XIN NHẬN THẦU công trình đường giao thông nông thônĐẠI CƯƠNG về HOÁ hữu cơtác hại của kim loại nặng tới sức khỏe con ngườito trinh tham tra va phe duyet quyet toan hoan thanh duong giao thong thon 6Công nghệ chế tạo Compozit nền Cu – Cốt hạt nano Tic. (LA tiến sĩ)Nâng cao chất lượng giáo dục lý luận chính trị cho sinh viên các trường cao đẳng ở tỉnh kiên giang hiện nayNhững di tích thuộc thời đại đồ đá ở Thái Nguyên (tt)TÀI LIỆU bồi DƯỠNG môn hóa học lớp 11 học kì 1 (CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN) năm học 2017 2018tổng hợp câu hỏi phần hữu cơ trong đề thi đại học 20072017Tiểu luận môn triết học tây âu thời kỳ phục hưng và cận đạiTiểu luận môn triết học tây âu thời trung cổFlyHigh 4 fun grammar pdfĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SƯ PHẠM ỨNG DỤNG Một số kĩ năng nhận biết, vẽ biểu đồ của môn địa lí 9Đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP TRỰC QUAN KẾT HỢP DẠY HỌC TÍCH CỰC TRONG GIẢNG DẠY CHƯƠNG HÔ HẤP SINH HỌC 8Một số biện pháp quản lí hoạt động dạy học ở trường Tiểu họcXác định giá trị doanh nghiệp tại Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASCTự Động Hóa Hệ Thống Nung Và Cắt Nhôm Trong Dây Chuyền Sản Xuất Nhôm Định Hình – Tại Nhà Máy Nhôm Đông Anh – Công Ty Cổ Phần Cơ Khí Đông Anh LiCoGiFly high3 fun grammar TB pdfỨng dụng PLC S7 – 300 vào điều khiển tự động và giám sát hệ thống trạm trộn bê tôngXÂY DỰNG MÔ HÌNH CÂN SỨC KHỎE
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập