THỰC TRẠNG tổ CHỨC kế TOÁN THANH TOÁN với NGƯỜI MUA, NGƯỜI bán tại CÔNG TY TNHH sản XUẤT LAN TIAN

Thực trạng tổ chức kế toán trong tháng 04 năm 2008 tại công ty tnhh môi trường công nghệ cao nam an

Thực trạng tổ chức kế toán trong tháng 04 năm 2008 tại công ty tnhh môi trường công nghệ cao nam an
... Ngọ Thị Mai 25 Kế toán trởng Vũ Công Thái 25 Ghi Công ty TNHH MTCNC Nam An Sổ Cái Tài Khoản 153 Công cụ dụng cụ Tháng 04 năm 20008 Chứng từ GS Ngày Số 30 /04 30 /04 30 /04 CT03 CT03 CT04 Nội dung Tk ... phẩm Công ty TNHH Môi trờng công nghệ cao Nam An tính lơng cho cán công nhân viên theo hình thức lơng thời gian Công thức tính lơng nh sau: +) Lơng tháng = Lơng ngày x Ngày công thực làm ( Trong ... Ngời lập Ngọ Thị Mai 41 Kế toán trởng Vũ Công Thái 41 Ghi Công ty TNHH MTCNC Nam An Sổ CáI TàI KHOảN 211 Tài sản cố định Tháng 04 năm 2008 Chứng từ Ngày Số 30 /04 05 30 /04 30 /04 05 06 Diễn giải TKĐƯ...
 • 126
 • 157
 • 0

Thực trạng tổ chức kế toán trong một kỳ của doanh nghiệp Công ty TNHH Vũ Dương

Thực trạng tổ chức kế toán trong một kỳ của doanh nghiệp Công ty TNHH Vũ Dương
... Báo cáo thực tập tốt nghiệp Phần I Thực trạng tổ chức kế toán kỳ doanh nghiệp I Đặc điểm chung Quá trình hình thành phát triển doanh nghiệp Cụng ty TNHH V Dng doanh nghiệp t nhân đợc ... hệ thống sổ sách kế toán Công ty TNHH V Dng doanh nghiệp t nhân doanh nghiệp thực theo chế độ kế toán Nhà nớc ban hành việc ghi sổ kế toán đợc thực theo chế độ Nhà nớc Hiện công ty ghi sổ theo ... Lớp KT3G Báo cáo thực tập tốt nghiệp Quy trình hạch toán Cụng ty TNHH V Dng 4.1 Về hệ thống sổ kế toán Cụng ty TNHH V Dng doanh nghiệp t nhân, doanh nghiệp thực theo chế độ kế toán Nhà nớc ban...
 • 115
 • 206
 • 0

21 thực trạng tổ chức kế toán trong một kỳ của doanh nghiệp Công ty TNHH vũ dương 

21 thực trạng tổ chức kế toán trong một kỳ của doanh nghiệp Công ty TNHH vũ dương 
... Báo cáo thực tập tốt nghiệp Phần I Thực trạng tổ chức kế toán kỳ doanh nghiệp I Đặc điểm chung Quá trình hình thành phát triển doanh nghiệp Cụng ty TNHH V Dng doanh nghiệp t nhân đợc ... hệ thống sổ sách kế toán Công ty TNHH V Dng doanh nghiệp t nhân doanh nghiệp thực theo chế độ kế toán Nhà nớc ban hành việc ghi sổ kế toán đợc thực theo chế độ Nhà nớc Hiện công ty ghi sổ theo ... Lớp KT3G Báo cáo thực tập tốt nghiệp Quy trình hạch toán Cụng ty TNHH V Dng 4.1 Về hệ thống sổ kế toán Cụng ty TNHH V Dng doanh nghiệp t nhân, doanh nghiệp thực theo chế độ kế toán Nhà nớc ban...
 • 116
 • 280
 • 2

239 thực trạng tổ chức kế toán trong một kỳ của doanh nghiệp Công ty TNHH vũ dương 

239 thực trạng tổ chức kế toán trong một kỳ của doanh nghiệp Công ty TNHH vũ dương 
... Báo cáo thực tập tốt nghiệp Phần I Thực trạng tổ chức kế toán kỳ doanh nghiệp I Đặc điểm chung Quá trình hình thành phát triển doanh nghiệp Cụng ty TNHH V Dng doanh nghiệp t nhân đợc ... hệ thống sổ sách kế toán Công ty TNHH V Dng doanh nghiệp t nhân doanh nghiệp thực theo chế độ kế toán Nhà nớc ban hành việc ghi sổ kế toán đợc thực theo chế độ Nhà nớc Hiện công ty ghi sổ theo ... Lớp KT3G Báo cáo thực tập tốt nghiệp Quy trình hạch toán Cụng ty TNHH V Dng 4.1 Về hệ thống sổ kế toán Cụng ty TNHH V Dng doanh nghiệp t nhân, doanh nghiệp thực theo chế độ kế toán Nhà nớc ban...
 • 116
 • 139
 • 0

Thực trạng tổ chức kế toán mảng kinh doanh xăng dầu tại Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh

Thực trạng tổ chức kế toán mảng kinh doanh xăng dầu tại Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh
... phần: Phần 1: Tổng quan Công ty cổ phần vận tải dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh Phần 2: Thực trạng tổ chức kế toán mảng kinh doanh xăng dầu Công ty cổ phần vận tải dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh Phần ... hạch toán chi tiết hạch toán tổng hợp phần hành kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh mảng kinh doanh xăng dầu công ty cổ phần vận tải dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh 2.4.1 Tổ chức hạch toán tổng ... Tổ chức hạch toán chi tiết hạch toán tổng hợp phần hành kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh mảng kinh doanh xăng dầu công ty cổ phần vận tải dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh …………… 25 2.4.1 Tổ...
 • 59
 • 270
 • 0

LUẬN văn THỰC TRẠNG tổ CHỨC kế TOÁN TRONG một kỳ KINH DOANH của CÔNG TY THƯƠNG mại và sản XUẤT CHUNG đức

LUẬN văn THỰC TRẠNG tổ CHỨC kế TOÁN TRONG một kỳ KINH DOANH của CÔNG TY THƯƠNG mại và sản XUẤT CHUNG đức
... trỡnh III Tỡnh hỡnh chung cụng tỏc kế toỏn doanh nghiệp Hỡnh thức cụng tỏc tổ chức cụng tỏc kế toỏn Xuất phát từ đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh, máy kế toán Công ty tổ chức theo mô hỡnh tập ... đối kế toán + Báo cáo kết hoạt động sản xuất kinh doanh Hệ thống báo cáo lập phục vụ cho công tác quản lí cung cấp thông tin cho đối tác PHẦN II: THỰC TRẠNG TỔ CHỨC KẾ TOÁN TRONG MỘT KỲ KINH DOANH ... mở rộng mối quan hệ Công ty đưa Công ty ngày có vị trí cao hơn3 Hệ thống cấu quản lý sản xuất kinh doanh a Cơ cấu tổ chức quản lí Công ty Nhỡn chung mỏy tổ chức quản lí Công ty gọn nhẹ, biểu diễn...
 • 55
 • 41
 • 0

Hoàn thiện công tác tổ chức kế toán thuế giá trị gia tăng tại công ty TNHH một thành viên than hồng thái

Hoàn thiện công tác tổ chức kế toán thuế giá trị gia tăng tại công ty TNHH một thành viên than hồng thái
... k toỏn Sơ đồ tổ chức máy kế toán công ty TNHH thành viên Than Hồng Thái Kế toán tr-ởng phó phòng Phụ trách công tác kế toán tài (Kiêm kế toán tổng hợp) phó phòng Phụ trách công tác thống kê (Kiêm ... Bộ phận kế toán (gồm 08 kế toán viên) - 01 Kế toán công nợ 331, 131, 336, 335 - 01 Kế toán công nợ 338, 138 - 01 Kế toán TK111, 141 - 01 Kế toán 112,341,311 - 01 Kế toán TK211 - 01 Kế toán 152, ... trách công tác tài b Phó phòng phụ trách công tác kế toán: Giúp Kế toán tr-ởng đạo trực tiếp công tác kế toán, trực tiếp làm công việc chủ yếu sau: Kế toán tổng hợp chi phí, giá thành, xác định kết...
 • 89
 • 168
 • 0

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN DOANH THU VÀ CHI PHÍ TẠI CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT, XUẤT NHẬP KHẨU, DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ VIỆT THÁI

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN DOANH THU VÀ CHI PHÍ TẠI CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT, XUẤT NHẬP KHẨU, DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ VIỆT THÁI
... Ngọc Thái Đơn vị: Công ty TNHH Sản Xuất, Xuất Nhập Khẩu, Dịch Vụ Đầu Việt Thái Địa chỉ: Phòng kinh doanh - Công ty TNHH Sản Xuất, Xuất Nhập Khẩu, Dịch Vụ Đầu Việt Thái Số tài khoản: Mã số thu : ... phí bán hàng chi phí quản lý doanh nghiệp Thực tế trình tìm hiểu Công ty TNHH Sản Xuất, Xuất Nhập Khẩu, Dịch Vụ Đầu Việt Thái cho thấy, Công ty thực công tác kế toán theo Quyết định 48/2006/QĐ ... HÓA, DỊCH VỤ MUA VÀO Kèm theo tờ khai thu GTGT (theo mẫu 01 GTGT) Tên đơn vị kinh doanh: Công ty TNHH Sản xuất, Xuất nhập khẩu, Dịch vụ Đầu Việt Thái Mã số: Đơn vị: VNĐ Hóa đơn, chứng từ kế toán...
 • 61
 • 181
 • 0

Hoàn thiện công tác tổ chức kế toán thuế giá trị gia tăng tại công ty TNHH hải âu

Hoàn thiện công tác tổ chức kế toán thuế giá trị gia tăng tại công ty TNHH hải âu
... 44 Tr-ờng ĐHDL Hải Phòng Khoá Luận tốt nghiệp CHNG II THC TRNG CễNG TC K TON THU GI TR GIA TNG TI CễNG TY TNHH HI U 2.1 Khỏi quỏt v cụng ty TNHH Hi u Tờn doanh nghip : Cụng ty TNHH Hi u a ch ... v thu giỏ tr gia tng - Phn ỏnh c thc trng t chc k toỏn thu giỏ tr gia tng ti cụng ty TNHH Hi u - a nhng nhn xột v k toỏn núi chỳng v k toỏn thu giỏ tr gia tng núi riờng ti cụng ty t ú a nhng ... thu giỏ tr gia tng ti Cụng ty TNHH HI U " cho bi khúa lun ca mỡnh Ni dung ca ti cp n tỡnh hỡnh v phỏt trin ca Cụng ty, thc t Sinh viên: D-ơng Thị Ph-ơng - Lớp QT1103K Tr-ờng ĐHDL Hải Phòng Khoá...
 • 104
 • 128
 • 0

Hoàn thiện công tác tổ chức kế toán thuế giá trị gia tăng tại công ty TNHH TM VT đức thịnh

Hoàn thiện công tác tổ chức kế toán thuế giá trị gia tăng tại công ty TNHH TM VT đức thịnh
... KẾ TOÁN THUẾ TẠI CÔNG TY TNHH TM VT Đức Thịnh I Khái quát Công ty TNHH TM VT Đức Thịnh Tên doanh nghiệp :Công ty TNHH TMVT Đức Thịnh Loại hình doanh nghiệp : Công ty TNHH Năm thành lập :1996 ... giá trị gia tăng đƣợc áp dụng rộng rãi nhiều nƣớc giới Tính đến có khoảng 130 quốc gia giới áp dụng thuế giá trị gia tăng Theo quy định Luật thuế giá trị gia tăng thuế giá trị gia tăng loại thuế ... VỀ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG I Lí luận chung thuế giá trị gia tăng: Khái niệm: Thuế gía trị gia tăng có nguồn gốc từ thuế doanh thu Pháp nƣớc giới ban hành Luật thuế giá trị gia tăng vào năm 1954 Thuế...
 • 108
 • 162
 • 0

Hoàn thiện công tác tổ chức kế toán thuế giá trị gia tăng tại công ty TNHH 2 9

Hoàn thiện công tác tổ chức kế toán thuế giá trị gia tăng tại công ty TNHH 2 9
... Page 32 Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán thuế giá trị gia tăng Công ty TNHH 2- 9 PHẦN II THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN THUẾ TẠI CÔNG TY TNHH 2- 9 I.Khái quát Công ty TNHH 2- 9 1.Giới thiệu công ty ... 37 Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán thuế giá trị gia tăng Công ty TNHH 2- 9 Đặc điểm tổ chức máy kế toán 6.1 Sơ đồ tổ chức máy kế toán công ty TNHH 2- 9 6 .2 Chức nhiệm vụ cấu phòng kế toán - Chức ... Phòng Page 10 Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán thuế giá trị gia tăng Công ty TNHH 2- 9 Trường hợp hóa đơn ghi giá toán, không ghi giá chưa thuế thuế giá trị gia tăng thuế giá trị gia tăng hàng...
 • 77
 • 84
 • 0

LUẬN VĂN: Hoàn thiện công tác tổ chức kế toán thuế giá trị gia tăng tại Công ty TNHH TM VT Đức Thịnh doc

LUẬN VĂN: Hoàn thiện công tác tổ chức kế toán thuế giá trị gia tăng tại Công ty TNHH TM VT Đức Thịnh doc
... Vậy công tác thuế doanh nghiệp tốt đảm bảo cho ngân sách Nhà nƣớc, nhận rõ tầm quan trọng công tác em chọn đề tài: "Hoàn thiện công tác tổ chức kế toán thuế giá trị gia tăng Công ty TNHH TM VT Đức ... trạng kế toán nghiệp vụ thuế giá trị gia tăng Công ty TNHH TM VT Đức Thịnh Chƣơng III: Hoàn thiện kế toán nghiệp vụ thuế GTGT Công ty Đƣợc giúp đỡ nhiệt tình Th.s Đồng Thị Nga Cô Lan phòng kế toán ... LÍ LUẬN CHUNG VỀ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG I Lí luận chung thuế giá trị gia tăng: Khái niệm: Thuế gía trị gia tăng có nguồn gốc từ thuế doanh thu Pháp nƣớc giới ban hành Luật thuế giá trị gia tăng...
 • 109
 • 171
 • 0

Kế toán các nghiệp vụ thanh toán với người bán tại công ty TNHH Máy Xây dựng và Thương mại Việt Nhật

Kế toán các nghiệp vụ thanh toán với người bán tại công ty TNHH Máy Xây dựng và Thương mại Việt Nhật
... lý toán với người bán Công ty TNHH Máy Xây dựng Thương mại Việt Nhật Chương 2: Thực trạng kế toán nghiệp vụ toán Công ty TNHH Máy Xây dựng Thương mại Việt Nhật Chương 3: Hoàn thiện kế toán nghiệp ... TRẠNG KẾ TOÁN THANH TOÁN VỚI NGƯỜI BÁN TẠI CÔNG TY TNHH MXD&TM VIỆT NHẬT Công ty TNHH MXD&TM Việt Nhật doanh nghiệp kinh doanh thương mại, hoạt động mua bán diễn liên tục Các nghiệp vụ toán với người ... lý toán với người bán Công ty TNHH MXD&TM Việt Nhật Nguyên tắc hạch toán ngiệp vụ toán Để theo dõi cính xác kịp thời nghiệp vụ toán, kế toán cần quán triệt nguyên tắc sau: Nghiệp vụ toán với người...
 • 70
 • 129
 • 0

Hoàn thiện kế toán vốn bằng tiền và thanh toán với người bán tại Công ty TNHH Lacco Thương mại và dịch vụ

Hoàn thiện kế toán vốn bằng tiền và thanh toán với người bán tại Công ty TNHH Lacco Thương mại và dịch vụ
... CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN VÀ THANH TOÁN VỚI NGƯỜI BÁN TẠI CÔNG TY TNHH LACCO THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 2.1 Kế toán tiền mặt Công ty TNHH Lacco thương mại dịch vụ 2.1.1 Thủ tục chứng ... VỐN BẰNG TIỀN VÀ THANH TOÁN VỚI NGƯỜI BÁN TẠI CÔNG TY TNHH LACCO THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Sơ đồ 1.2: Tổ chức máy quản lý CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN VÀ THANH TOÁN ... đề kết cấu gồm Chương: Chương 1: Đặc điểm tổ chức quản lý vốn tiền toán với người bán Công ty TNHH Lacco Thương mại dịch vụ Chương 2: Thực trạng kế toán vốn tiền toán với người bán Công ty TNHH...
 • 77
 • 182
 • 0

Hoàn thiện Kế Toán Vốn Bằng Tiền Và Thanh Toán Với Người Bán tại công ty TNHH dệt may Hoàng Dũng.DOC

Hoàn thiện Kế Toán Vốn Bằng Tiền Và Thanh Toán Với Người Bán tại công ty TNHH dệt may Hoàng Dũng.DOC
... quan bảo hiểm toán Kế toán vốn tiền Kế toán tiền lương Báo có Kiểm tra Kế toán tổng hợp Ghi sổ Kế toán trưởng Ký (3) m đau, kế toán vốn bằn tiền báo có với kế toán tiền lương, kế toán tiền lương ... ty, kế toán tiền Kế toán vốn tiền Kế toán công nợ Kế toán tổng hợp Báo có Kiểm tra Ghi sổ Kế toán trưởng Ký (2) toán công nợ, kế toán công nợ kiểm tr công nợ khách hàng toán chuyển cho kế toán ... gian thực tập công ty TNHH dệt may Hồng Dũng em sâu tìm hiểu mạnh dạn chọn đề tài: Hoàn thiện Kế Toán Vốn Bằng Tiền Thanh Toán Với Người Bán công ty SV: Nguyễn Thị Thu Lớp: Kế toán 2- Khóa...
 • 82
 • 379
 • 9

Xem thêm

Từ khóa: tổ chức kế toán chi tiết nguyên vật liệu tại công tythực trạng thanh toán với người bán tại công ty cổ phần an phúchứng từ kế toán thanh toán với người bán tại công ty cổ phần phát triển an phúkế toán chi tiết nguyên vật liệu ở công ty tnhh sản xuất và thương mại phúc tiếnthực trạng tổ chức kế toán tại công ty tnhh tấn thànhthực trạng tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở công ty chè sông lô tuyên quangthực trạng tổ chức kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở công ty chè sông lô tuyên quangđánh giá chung thực trạng tổ chức kế toán chi phí và giá thành với kiểm soát nội bộ tại công tythực trạng tổ chức kế toánthuc trang to chuc ke toan ban hang va xac dinh ket qua kinh doanh tai cong ty co phan trung nguyenđánh giá thực trạng tổ chức kế toán tại công ty docthực trạng tổ chức kế toán nguyên liệu vật liệuthực trạng tổ chức kế toán tại các đơn vị sự nghiệp có thu thuộc trung ương đoàn tncs hồ chí minhthực trạng tổ chức kế toán tại công ty cổ phần thủy sản tĩnh giaphần ii thực trạng tổ chức kế toán trong một kỳ của doanh nghiệpNhững lợi thế và bất cập trong đào tạo tín chỉCHƯƠNG 2. NƯỚC VÀ XỬ LÍ NƯỚC Ô NHIỄMĐánh giá nguồn vật liệu bố mẹ và chọn tạo giống lúa lai thơm hệ hai dòngHoàn thiện công tác quản lý tài chính tại trường Cao đẳng nghề Vĩnh Phúc (LV thạc sĩ)Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên module THCS34Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên module THCS38Tài liệu tập huấn phương pháp và kĩ thuật tổ chức hoạt động học theo nhóm và hướng dẫn học sinh tự học môn sinh họcNghiên cứu kế toán quản trị chi phí môi trường trong các doanh nghiệp sản xuất gạch tại Việt Nam (tt)Noi dung toan bo đề tài NCKH SV đinh duy NgọcTác động của tín dụng vi mô đến thu nhập và chi tiêu của người nghèo tại tỉnh trà vinh (tt)MỘT số bài TOÁN BIÊN và bài TOÁN CAUCHY CHO các PHƯƠNG TRÌNH ELLIPTIC và PARABOLICNghiên cứu sự biến đổi và giá trị tiên lượng của procalcitonin ở bệnh nhân nhiễm khuẩn nặng sốc nhiễm khuẩn sau phẫu thuật ổ bụngPhương pháp thảo luận nhóm trong dạy học môn tư tưởng hồ chí minh theo định hướng phát triển năng lực ở các trường đại học, cao đẳng hiện nayCHƯƠNG 3 CHƯƠNG 2 các học THUYẾT CHÍNH TRỊ HY lạp c ổ đạiNGHIÊN cứu sơ bộ về DỊCH tễ học tại 3 TĨNH THÀNH PHÍA NAM TP hồ CHÍ MINH, TIỀN GIANG, KIÊN GIANGCHƯƠNG 10 tư TƯỞNG CHÍNH TRỊ MARX LENINTổng hợp các quy trình kỹ thuật canh tác mãng cầu XiêmICM “3 GIẢM 3 TĂNG” TRÊN CÂY LÚA“Nâng cao năng lực quản lý ngành Trồng trọt nhằm cải thiện sản lượng và chất lượng sản phẩm cây trồng”TRỒNG VÀ CHĂM SÓC RAU HỮU CƠ
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập