GIÁO ÁN LỊCH SỬ LỚP 6 HAY NHẤT

Giáo án Lịch sử lớp 6(hay)

Giáo án Lịch sử lớp 6(hay)
... mơn lịch sử 4) Tại học lịch sử nhu cầu khơng thể thiếu người? - GV Kết luận u cầu HS ghi nhớ: 5) Vì ta phải học lịch sử ? 6) Học lịch sử có tác dụng ý nghĩa ? * Hoạt động : Tìm hiểu tư liệu lịch ... thành văn (Đại Việt sử ký tồn thư) D/ Đánh giá HĐNT : * Câu hỏi :: HS trả lời câu hỏi sau Trình bày cách ngắn gọn: Lịch sử gì? Lịch sử giúp em hiểu biết gì? Tại chúng phải học lịch sử? E/ Bài tập ... GIAN TRONG LỊCH SỬ A: MỤC TIÊU Kiến thức: Thơng qua nội dung giảng GV cần làm rõ + Tầm quan trọng việc tính thời gian lịch sử + HS cần phân biệt khái niệm Dương lịch, Âm lịch Cơng lịch + Biét...
 • 63
 • 372
 • 0

Giáo án lịch sử lớp 6 hay

Giáo án lịch sử lớp 6 hay
... THCS Tam Lập Giáo án: lịch sử Bài 14: NƯỚC ÂU LẠC ( Tiết: 16 ) Tuần: 16 Ngày soạn: Ngày dạy: Ngày dạy bù: 24 Tháng 11 năm 2014 09 Tháng 12 năm 2014 lớp 6A2 11 Tháng 12 năm 2014 lớp 6A1 A/ Mục tiêu ... Thế giới có cần thứ lịch chung hay không ? Đó loại lịch nào? ? Công lịch tính ntn? Giáo án: lịch sử - Cần phải có lịch chung cho DT giới Công lịch lịch chung cho DT giới - Công lịch lấy năm tương ... Tiểu học THCS Tam Lập Giáo án: lịch sử ÔN TẬP( Tiết: 10 ) Tuần: 10 Ngày soạn: Ngày dạy: Ngày dạy: 02 Tháng 10 năm 2014 21 Tháng 10 năm 2014 lớp 6A2 22 Tháng 10 năm 2014 lớp 6A1 A Mục tiêu học:...
 • 112
 • 2,791
 • 1

Giáo án lịch sử lớp 6 pot

Giáo án lịch sử lớp 6 pot
... tra tiết tháng năm 2008 I – Mục tiêu HS cần đạt: Nắm đợc kiến thức học lịch sử Thế giới lịch sử Việt Nam thời cổ đại Luyện tập kĩ làm tập lịch sử, suy luận, ghi nhớ trình bày kiện lịch sử Nâng cao ... kết - Xác định thời gian nguyên tắc quan trọng lịch sử - Từ xa ngời sáng tạo lịch, - Có hai loại lịch: âm lịch dơng lịch; sở đó, hình thành Công lịch Câu hỏi, tập (SGK) Chuẩn bị sau - Nghiên ... thời gian lịch sử I – Mục tiêu cần đạt Giúp HS: Hiểu đợc tầm quan trọng việc tính thời gian lịch sử; biết âm lịch, dơng lịch, Công lịch Biết cách đọc, ghi tính năm, tháng theo Công lịch Bớc đầu...
 • 61
 • 249
 • 0

GIÁO ÁN LỊCH SỬ LỚP 6

GIÁO ÁN LỊCH SỬ LỚP 6
... tháng năm 2008 Kiểm tra tiết I Mục tiêu HS cần đạt: Nắm đợc kiến thức học lịch sử Thế giới lịch sử Việt Nam thời cổ đại Luyện tập kĩ làm tập lịch sử, suy luận, ghi nhớ trình bày kiện lịch sử ... kết - Xác định thời gian nguyên tắc quan trọng lịch sử - Từ xa ngời sáng tạo lịch, - Có hai loại lịch: âm lịch dơng lịch; sở đó, hình thành Công lịch Câu hỏi, tập (SGK) Chuẩn bị sau - Nghiên ... lịch sử Nguyễn Đình Đằng I Mục tiêu cần đạt Giúp HS: Hiểu đợc tầm quan trọng việc tính thời gian lịch sử; biết âm lịch, dơng lịch, Công lịch Biết cách đọc, ghi tính năm, tháng theo Công lịch...
 • 55
 • 402
 • 0

Giáo án vật lý lớp 6 hay nhất

Giáo án vật lý lớp 6 hay nhất
... i) A Ảnh mộtvật qua gương phẳng - Ảnh ảo tạo gương phẳng không hứng chắn lớn vật - Khoảng cách từ điểm vật đến gương phẳng khoảng cách từ ảnh điểm đến gương - Các tia sáng từ điểm sáng S tới gương ... lớn vật Khoảng cách từ điểm vật đến gương phẳng khoảng cách từ ảnh điểm đến gương.Các tia sáng từ điểm sáng S tới gương phẳng cho tia phản xạ có đường kéo dài qua ảnh ảo S’) Bài tập Cho điểm sáng ... đường từ S G tới G tới M ánh sáng theo đường ngắn G1 Hướng dẫn: giáo viên tự làm A x Bài tập 2: Cho hệ thống hai gương phẳng ghép hình vẽ; vẽ tia sáng xuất phát từ điểm sáng A, sau phản xạ hai...
 • 11
 • 574
 • 3

Giáo án Lịch sử lớp 6 : Tên bài dạy : CÁC QUỐC GIA CỔ ĐẠI PHƯƠNG ĐÔNG docx

Giáo án Lịch sử lớp 6 : Tên bài dạy : CÁC QUỐC GIA CỔ ĐẠI PHƯƠNG ĐÔNG docx
... thành sớm quốc gia cồ đại : 4/ Đánh gi : ( TG) Phút -Khoanh tròn câu : -Các quốc gia cổ đại xuất sớm lịch sử lòai người a/ Phương tây b/ châu âu c /Phương đông -Nơi quốc gia cổ đại phương đông hình ... thời kì cổ đại quốc gia cổ đại phương Đông coi quốc gia hình thành sớm nhất…… TG Hoạt Động GV-HS Thầy Trò 15 GV: Dùng lược đồ gia cổ đại ( Ghi Bảng 1/ Các quốc gia cổ đại hình 10 SGK) Phương Đông ... niên kỉ III TCN - Đó quốc gia xuất GV: Gọi HS đọc trang SGK sớm lịch sử sau đặt câu hỏi? loài người - Kinh tế quốc gia cổ 2/ Xã hội cổ đại Phương đại Phương Đông gì? Ai Đông bao gồm tầng người...
 • 9
 • 1,859
 • 1

Giáo án Lịch sử lớp 6 : Tên bài dạy : CÁC QUỐC GIA CỔ ĐẠI PHƯƠNG TÂY pot

Giáo án Lịch sử lớp 6 : Tên bài dạy : CÁC QUỐC GIA CỔ ĐẠI PHƯƠNG TÂY pot
... BỊ DẠY HỌC: -Bản đồ châu âu: C /Các họat động dạy học: 1/ Kiểm tra cũ :( TG) Phút - Kể tên quốc gia cổ đại phương Đông xác định vị trí quốc gia lược đồ quốc gia cổ đại? - Các quốc gia cổ đại phương ... hai quốc gia Hy Lạp Rôma GV: Các quốc gia cổ đại phương Đông đời từ bao giờ? HS: Cuối thiên niên kỉ IV đầu thiên niên kỉ III TCN GV: Các quốc gia cổ đại phương Tây đời sau quốc gia cổ đại phương ... GV: Dùng đồ yêu cầu HS trả lời câu hỏi + Địa hình quốc gia cổ đại phương Đông phương Tây có khác nhau? GV: hướng dẫn HS trả lời + Địa hình quốc gia cổ đại phương Tây không giống quốc gia cổ đại...
 • 10
 • 1,262
 • 3

Giáo án Lịch sử lớp 6 : Tên bài dạy : CÁCH TÍNH THỜI GIAN TRONG LỊCH SỬ pot

Giáo án Lịch sử lớp 6 : Tên bài dạy : CÁCH TÍNH THỜI GIAN TRONG LỊCH SỬ pot
... vòng) năm ( 360 ngày GV: Các em biết giới ) có cách tính lịch 2/ Người xưa tính thời nào? gian nào? HS: Âm lịch dương lịch GV: Em cho biết cách tính âm lịch dương lịch? HS: + Âm lịch: dựa vào di ... Cách tính thời gian quan trọng, giúp hiểu nguyên tắc môn nhiều điều lịch sử GV: Như cách tính thời gian là…… GV: Dựa vào đâu, cách người sáng tạo thời gian? - Thời cổ đại, người nông HS: Đọc ... học trước biết lịch sử xảy khứ theo trình tự thời gian có trước, có sau Vậy người xưa xác định thời gian tính thời gian nào…… TG Hoạt Động Thầy Trò 15 GV: Bài trước khẳng định: Lịch sử vật, tượng...
 • 10
 • 7,805
 • 6

Giáo án Lịch sử lớp 6 : Tên bài dạy : CUỘC ĐẤU TRANH GIÀNH QUYỀN TỰ CHỦ CỦA HỌ KHÚC, HỌ DƯƠNG pps

Giáo án Lịch sử lớp 6 : Tên bài dạy : CUỘC ĐẤU TRANH GIÀNH QUYỀN TỰ CHỦ CỦA HỌ KHÚC, HỌ DƯƠNG pps
... dựng tự chủ họ Khúc họ Dương sở, móng cho nhân dân ta tiến lên giành độc lập hoàn toàn III/ CŨNG CỐ BÀI: ( TG)……… 1/ Họ Khúc giành lại độc lập cho đất nước nào? 2/ Trìng bày diễn biến kháng chiến ... lượng) viện binh Nam Hán sang, GV: Em biết Dương Đình Dương Đình Nghệ chủ động Nghệ? đánh địch Chúng bị đánh tan HS: Dương Đình Nghệ quê Làng tác, tướng huy bị giết Ràng ( Dương Xá, Đông Sơn, Thanh ... quân Nam Hán sang, Dương Đình Nghệ đánh quân Nam Hán nào? HS: Tiếp tục trình bày lược đồ GV: Em điền kí hiệu thích hợp lên lược đồ để thể tiến quân Dương Đình nghệ GV sơ kết bài: Việc giành lại,...
 • 12
 • 1,478
 • 0

Giáo án Lịch sử lớp 6 : Tên bài dạy : CUỘC KHỞI NGHĨA HAI BÀ TRƯNG ( NĂM 40) docx

Giáo án Lịch sử lớp 6 : Tên bài dạy : CUỘC KHỞI NGHĨA HAI BÀ TRƯNG ( NĂM 40) docx
... nước GV: Cuộc khởi nghĩa phát triển nào? GV: Dùng lược đồ khởi nghĩa Hai Trưng phóng to để em dễ theo dõi, sau yêu cầu HS điền danh tướng Hai Trưng khắp nơi kéo quân tụ nghĩa GV: Em nêu tên ... nhà Hai Trưng dậy khởi nghĩa GV: Yêu cầu HS nói rõ thân Hai Trưng HS trả lời + Hai Trưng gái Lạc tướng huyện Mê Linh ( vùng đất từ Ba Vì đến Tam Đảo thuộc tỉnh Hà Tây, Vĩnh Phúc) + Trưng ... Chu Diên ( vùng đất thuộc Đan Phượng – Hà Tây Từ Liêm – Hà Nội ngày nay) * Diễn biến khởi nghĩa + Mùa xuân năm 40 ( tháng dương lịch) , Hai Trưng dựng + Hai gia đình Lạc tướng cờ khởi nghĩa, ...
 • 16
 • 4,074
 • 4

Giáo án Lịch sử lớp 6 : Tên bài dạy : ĐỜI SỐNG CỦA NGƯỜI NGUYÊN THỦY TRÊN ĐẤT NƯỚC TA ppt

Giáo án Lịch sử lớp 6 : Tên bài dạy : ĐỜI SỐNG CỦA NGƯỜI NGUYÊN THỦY TRÊN ĐẤT NƯỚC TA ppt
... vượt qua thời nguyên thuỷ / CŨNG CỐ BÀI : ( TG) Phút - Những điểm đời sống vật chất xã hội người nguyên thủy thời Hoà Bình – Bắc Sơn? - Những điểm đời sống tinh thần người nguyên thủy làgì? Em ... tìm hiểu xuất giai đoạn phát triển người nguyên thủy đất nước ta, hôm tìm hiểu thêm đời sống vật chất tinh thần người nguyên thủy … TG Hoạt Động GV-HSø 15 GV: Gọi HS đọc mục trang 27 SGK hướng ... hệ người xưa ghi lại hình 27 SGK GV: Theo em việc chôn công cụ lao động theo người chết nói lên điều gì? HS trả lời: Điều chứng tỏ - Đời sống tinh thần người sống tinh thần người nguyên nguyê thủy...
 • 12
 • 3,273
 • 5

Giáo án Lịch sử lớp 6 : Tên bài dạy : ĐỜI SỐNG VẬT CHẤT VÀ TINH THẦN CỦA CƯ DÂN VĂN LANG pot

Giáo án Lịch sử lớp 6 : Tên bài dạy : ĐỜI SỐNG VẬT CHẤT VÀ TINH THẦN CỦA CƯ DÂN VĂN LANG pot
... thuận lợi Ngoài họ sử dụng voi, ngựa làm phương tiện lại GV:+ Đời sống tinh thần 3/ Đời sống tinh thần dân Văn Lang có mới? phản ánh sống vật chất, với điều kiện sống vật chất đơn giản, thấp ... Lạc GV sơ kết: Người Văn Lang có Việt khiếu thẩm mỷ cao 3/ SƠ KẾT BÀI: Nông nghiệp họ biết trồng trọt chăn nuôi, phát triển nhề thủ công nghiệp đời sống vật chất tinh thần dân văn lang ổn định ... lang ổn định / CŨNG CỐ BÀI : Phút - Điểm lại nét đời sống vật chất tinh thần dân Văn Lang qua nơi ở, ăn mặc, phong tục, lễ hội, tín ngưỡng - Em mô tả trống đồng thời kì Văn Lang - Những yếu tố...
 • 13
 • 586
 • 1

Giáo án Lịch sử lớp 6 : Tên bài dạy : KHỞI NGHĨA LÝ BÍ NUỚC VẠN XUÂN ( 542 – 602) potx

Giáo án Lịch sử lớp 6 : Tên bài dạy : KHỞI NGHĨA LÝ BÍ NUỚC VẠN XUÂN ( 542 – 602) potx
... bị khởi nghĩa GV: Khởi nghĩa bùng nổ nào? GV: Yêu cầu HS trình bày diễn biến khởi nghĩa lược đồ phóng to * Diễn biến khởi nghĩa + Năm 542 dấy hình 47 trang 59 SGK nghĩa Thái Bình ( ... để miêu tả diễn biến khởi nghĩa GV: Kết khởi nghĩa nào? HS trả lời * Kết khởi nghĩa + Quân Lương bị đại bại + lên hoàng đế, lấy hiệu Nam Đế, đặt tên nước Vạn Xuân, lấy niên hiệu ... Tu GV: Đây máy nhà nước phong kiến độc lập trung ương tập quyền sơ khai / CŨNG CỐ BÀI: ( TG) Phút - Trình bày diễn biến khởi nghĩa ( đồ) - làm sau thắng lợi khởi nghĩa? - Tại Bí...
 • 11
 • 2,493
 • 2

Giáo án Lịch sử lớp 6 : Tên bài dạy : KHỞI NGHĨA LÝ BÍ. NƯỚC VẠN XUÂN ( 542 – 602) ( tiếp theo) doc

Giáo án Lịch sử lớp 6 : Tên bài dạy : KHỞI NGHĨA LÝ BÍ. NƯỚC VẠN XUÂN ( 542 – 602) ( tiếp theo) doc
... - Tiếp tục rèn luyện cho HS kĩ phân tích kĩ đọc đồ lịch sử II/ NỘI DUNG 1/ Ổn định lớp: ( TG) Phút 2/ Kiểmtra c : ( TG) Phút - Trình bày diễn biến khởi nghĩa Bí - Tại Bí đặt tên nước Vạn ... Bí đặt tên nước Vạn Xuân? 3/ Bài * Mùa xuân năm 544, khởi nghĩa Bí thành công Bí lên Hoàng đế đặt tên nước Vạn Xuân với hi vọng đất nước, dân tộc trường tồn Nhưng tháng năm 545, phong kiến ... hùng binh Bí đường, đánh úp quân Nam Đế hồ Điển Triệt + Quân ta chống đỡ không - Nam Đế phải chạy vào - Anh trai Nam Đế động Khuất Lão ( Tam Nông Thiên Bảo Phật Tử ( Phú Thọ)...
 • 15
 • 1,901
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: giáo án lịch sử lớp 6 tiet 9giáo án lịch sử lớp 6 kì 2giáo án lịch sử lớp 6 học kì 2giáo án lịch sử lớp 6 học kỳ 2giáo án lịch sử lớp 6 cả nămgiáo án lịch sử lớp 6 bài 27giáo án lịch sử lớp 6 bài 23giáo án lịch sử lớp 6 bài 22giáo án lịch sử lớp 6 hk2giáo án lịch sử lớp 6 bài 11giáo án lịch sử lớp 6 bài 21giáo án lịch sử lớp 6 bài 25giáo án lịch sử lớp 6 bài 24giáo án lịch sử lớp 6 bài 26giao an lich su lop 6 bai 9DE THI GIAO VIEN GIOI 2016TIEU LUAN QUAN LY BAO CHI THỰC TRẠNG về QUẢN lý báo CHÍ TRÊN địa bàn TỈNH hà GIANGNÂNG CAO HIỆU QUẢ TUYÊN TRUYỀN PHÒNG, CHỐNG MA TUÝ TRÊN SÓNG TRUYỀN HÌNH bắc GIANG tiểu luận cao họcTiểu luận môn PR quản trị khủng hoảng nêu khái niệm các giai đoạn và các biện pháp trong quản trị khủng hoảng lấy ví dụ cụ thể minh họa( khủng hoảng trong hoạt động của cơ quan báo chí truyền thông)Các dạng trường học”Đề tài: Chuyên đề xử lý nước thải bằng các quá trình tự nhiêntieu luan chiến dịch truyền thông hành động để xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gáiSÁCH SCAN Lập trình Matlab (Nguyễn Hoàng Hải Các TG)Đề Tài : Thiết kế máy cán uốn 4 trục ( có bản vẽ)giáo án sunfuro hóa học 10Kế hoạch chủ đề Bé và gia đình thân yêu của bé nhà trẻ 18 đến 24 thángKế hoạch giảng dạy chủ đề gia đình thân yêuKế hoạch thực hiện chủ đề Một số hiện tượng tự nhiên trường Mẫu giáoKế hoạch thực hiện chủ đề Bản thân trọn bộ cực hayKế hoạch thực hiện chủ đề Các hiện tượng tự nhiêngiáo án Mẫu giáo 5 6 tuổi trọn bộ hayPhiếu quan sát các hoạt động khác mẫu giáoKẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHỦ ĐỀ Bản thân trường Mẫu giáoNỘI DUNG ĐÁNH GIÁ CUỐI CHỦ ĐỀ MẪU GIÁOPHIẾU ĐÁNH GIÁ SỰ PHÁT TRIỂN CÁ NHÂN TRẺ 5 TUỔI
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập