giao an tuan 4 lop 2

Giáo án tuần 4 lớp 4

Giáo án tuần 4 lớp 4
... Cú 10 s cú mt ch s: 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; ;9 b) Cú 90 s cú hai ch s: 10; 11; 12; 13; 14; 15; 99 -Lu ý cỏch tỡm cõu b Bi 3: -c yờu cu t lm ming, cha bi -Nhn xột Bi 4: -c yờu cu -Lm trờn bng, lp ... Kể chuyện âm nhạc Gv hớng dẫn HS đọc đoạn câu chuyện Tiếng hát Đào Thị Huệ -Cả lớp nhận xét c.Phần kết thúc: -Cả lớp hát kết hợpgõ đệm ,vỗ tay -HS theo dõi -Học hát -HShát kết hợp gõ đệm,vỗ tay ... chun b bi mi HĐNGLL SINH HOT I 23 (Tổng phụ trách đảm nhiệm) Đã kiểm tra ngày tháng năm 2008 TT Nguyễn Thị Thơng 24 25 ...
 • 25
 • 188
 • 0

Giao an tuan 4- lop 4 - CKTKN

Giao an tuan 4- lop 4 - CKTKN
... 8316; 8361 b) 57 24; 5 740 ; 5 742 c) 63 841 ; 64 813; 64 831 Bµi 3: - HS nªu YC bµi tËp, cho HS lµm c©u a vµ c©u c Ch÷a bµi KÕt qu¶ lµ: a) 19 84; 1978; 1952; 1 942 b) 63 841 ; 648 13; 648 31 *GV cïng HS ... cè - dỈn dß: NhËn xÐt giê häc to¸n b¶ng ®¬n vÞ ®o khèi lỵng A Mơc tiªu : Gióp HS: - NhËn biÕt tªn gäi, kÝ hiƯu, ®é lín cđa ®Ị-ca-gam, hÐc-t«-gam, quan hƯ gi÷a ®Ị-cagam, hÐc-t«-gam vµ gam - BiÕt ... ®éng 3: Bµi tËp 4- SGK: Lµm viƯc c¸ nh©n - GV gi¶i thÝch YC cđa BT - HS lµm BT: Tr×nh bµy nh÷ng khã kh¨n vµ biƯn ph¸p kh¾c phơc - GV tãm t¾t lªn b¶ng - HS c¶ líp trao ®ỉi, nhËn xÐt - GV kÕt ln,...
 • 18
 • 173
 • 0

Giao an tuan 4-lop 2 chuan

Giao an tuan 4-lop 2 chuan
... đoạn 1 -2) * Cho lớp đọc đồng (đoạn 1 -2) c/ Hướng dẫn tìm hiểu - Hỏi: Hà nhờ mẹ làm gì? Câu 1: Trang 32 Câu 2: Trang 32 - Hà nhờ mẹ tết cho hai bím tóc… C1: Ái chà chà! Bím tóc đẹp quá! + C2: Vì ... nhãm * Híng dÉn kĨ chun : - Mçi nhãm em quan s¸t tranh vµ *KĨ l¹i ®o¹n , theo tranh: lÇn lỵt kĨ theo ®o¹n v 2 c©u chun - Treo tranh minh häa - Dùa vµo tranh minh häa vµ c©u hái gỵi - em ®¹i diƯn ... Ngµy so¹n 7/9 /20 09 Ngµy d¹y thø 3/8/9 /20 09 to¸n: 49 + 25 I MỤC TIÊU: - Biết thực phép cộng có nhớ phạm vi 100, dạng 49 + 25 - Biết giải toán phép cộng - BT cần làm : B1 (cột 1 ,2, 3) ; B3 - Ham...
 • 23
 • 187
 • 0

Giáo án tuần 4 lớp 1

Giáo án tuần 4 lớp 1
... m; me Đánh vần: mờ - e - me Đọc trơn: me *Hướng dẫn viết: Viết mẫu hướng dẫn cách viết G iáo án sáng Lắng nghe CN em, nhóm 1, nhóm Cả lớp em CN nhóm 1, nhóm 2, lớp CN nhóm 1, nhóm 2, lớp Giống: ... thứ hai ngày 20 tháng năm 2 010 Đ/c Hằng dạy T rường T iểu học H C N G iáo án sáng Ngày soạn: 15 /9/2009 Ngày giảng: Thứ ba ngày 21 tháng năm 2 010 Học vần: BÀI : D , Đ I.Yêu cầu: 1. Kiến thức: HS ... yêu cầu tập 5 ...
 • 29
 • 293
 • 1

giao an tuan 4 lop 2 2010

giao an tuan 4 lop 2 2010
... - Nêu cách đặt tính cách thực 29 19 49 39 phép tính? + + + + - HS làm vào 15 25 35 45 - HS làm bảng phụ 44 44 84 84 - Nhận xét, chữa - Bài củng cố kiến thức gì? 25 Bài : 9' - HS đọc tóm tắt - ... cuả số theo hàng ngang , theo cột dọc Theo hàng ngang: 18 + + = 26 + + 18 = 26 - HS tự làm vào tập - HS đọc làm - Cả lớp + 18 + = 26 - Nhận xét chữa Hot ng 2: Củng cố - dặn dò : 4p - HS đọc bảng ... hon cnh giao tip (BT1, BT2) 20 - Bit núi -4 cõu v ni dung mi bc tranh , ú cú li cm n hay xin li (BT3); HS giỏi làm đợc BT4 II Các hoạt động dạy học: Hot ng 1: KTBC.(5) - KT CB HS Hot ng 2: Hng...
 • 28
 • 162
 • 0

Giáo án tuần 4 lớp 4

Giáo án tuần 4 lớp 4
... cũ : - HS lên bảng làm BT:So sánh: 44 530 45 3; 44 533 44 555; 9898 9898 Nêu cách so sánh số tự nhiên - Hs dới lớp nêu cách so sánh số tự nhiên - HS nhận xét, GV đánh giá cho điểm B.Bài : Giới thiệu ... 57 24; 5 740 ; 5 742 - HS làm vào VBTT c) 63 841 ; 648 13; 648 31 - HS đọc chữa, giải thích cách so sánh * Bài 3:(a,c ) Viết số theo thứ tự từ lớn đến bé: a) 19 84; 1978; 1952; 1 942 b) 1969; 19 54; 1 945 ; ... Số tự nhiên x lớn 145 bé + HS lên bảng làm phần lại 150 là: 146 ; 147 ; 148 ; 149 Vậy x là: 146 ; 147 ; 148 ; 149 + GV chữa bài, chốt kết cho HS B Củng cố, dặn dò - Nêu cách so sánh số có nhiều chữ...
 • 24
 • 170
 • 0

Giáo án tuần 4 lớp 5

Giáo án tuần 4 lớp 5
... định lớp tuần qua - Có hớng phấn đấu thời gian tới II/ Nội dung 1/ Cán lớp báo cáo việc chấp hành nội quy, quy định lớp tuần qua - Các thành viên khác góp ý kiến xây dựng 2/ GV chủ nhiệm đánh ... HS trng bày tranh ảnh hậu bão lụt Toán Luyện tập giải toán I Mục tiêu: Củng cố , ôn tập kĩ giải toán Giáo dục HS lòng ham học toán II Đồ dùng: Bảng phụ , BTT5 III Các hoạt động dạy học chủ yếu: ... giải toán 1,2 SGK để ôn lại cách giải -HS nắm bớc giải giải toán -HS làm cá nhân HS đọc yêu cầu -HS thảo luận nhóm đôi để xác định 55 Tổ chức hớng dẫn HS làm -Chấm cho HS dạng toán giải toán -...
 • 63
 • 127
 • 0

giáo án tuần 4 lớp 5

giáo án tuần 4 lớp 5
... Tóm tắt:30000đ/quyển: 25 150 00đ/quyển:… quyển? Giải: 30000đ gấp 150 00đ số lần là:30000: 150 00 = 2(lần) Nếu mua với giá 150 00đ/quyển mua số là: 250 00 x = 50 000(quyển) Đáp số: 50 000 Hoạt động học sinh ... bảng nhóm: Đáp án: Tóm tắt: ngày : 10 người 5ngày : …người? Bài giải: Muốn làm xong cơng việc ngày cần: 10 x = 70 (người) Muốn làm xong cơng việc ngày cần: 70 : = 14( người) Đáp án: 14 người Bài ... sinh luyện đọc nhóm.Thi đoc diễn cảm trước lớp. Nhận xét bạn đọc HS liên hệ phát biểu ,nêu ý nghĩa thơ Thứ năm,Ngày soạn: 14 tháng năm 2011 Ngày dạy: 15 tháng năm 2011 TỐN LUYỆN TẬP Tiết 2: Bài 19(19):...
 • 28
 • 91
 • 0

giáo án tuần 4 lớp 5

giáo án tuần 4 lớp 5
... tắt:30000đ/quyển: 25 HS làm bảng nhóm.Nhận 150 00đ/quyển:… quyển? xét chữa Giải: 30000đ gấp 150 00đ số lần là:30000: 150 00 = 2(lần) Nếu mua với giá 150 00đ/quyển mua số là: 250 00 x = 50 000(quyển) Đáp số: 50 000 ... Tuần 4: tháng năm 2011 Thứ hai, Ngày soạn:11 Ngày dạy: 12 tháng năm 2011 Tiết : TẬP ĐỌC Bài 5( 5): NHỮNG CON SẾU BẰNG GIẤY I.Mục đích u cầu: Độc ... bảng nhóm: Đáp án: Tóm tắt: ngày : 10 người 5ngày : …người? Bài giải: Muốn làm xong cơng việc ngày cần: 10 x = 70 (người) Muốn làm xong cơng việc ngày cần: 70 : = 14( người) Đáp án: 14 người Bài...
 • 26
 • 335
 • 1

giáo án tuần 4 lớp 1

giáo án tuần 4 lớp 1
... Bài 1: - Yêu cầu HS viết số từ đến ngợc lại - Cho HS đọc xuôi, ngợc Bài 2: Điền dấu? 56 46 66 65 24 41 45 21 36 64 36 26 Chốt: Trong số từ đến số lớn nhất? Bài 3: Điền số? 3< 2> 5> 4> 4= 4...
 • 47
 • 154
 • 0

giao an tuan 4 lop 5

giao an tuan 4 lop 5
... sung gv khoang bng vi khoang ngc: 4: tr li cõu hi Nghe hng dn cỏch Khoang ngc cha: tim, phi mc Hng dn hc sinh xỏc nh v trớ ca Khoang bng cha: gan, d dy, quan sỏt v trớ cỏc c cỏc c quan trờn ... nhng c quan no ? ỏp ỏn: cú phn: u, thõn v tay chõn * Phn thõn: cú c honh ngn cỏch khoang bng vi khoang ngc: Khoang ngc cha: tim, phi Khoang bng cha: gan, d dy, rut, tu, thn, búng ỏy v c quan sinh ... thn, búng ỏy v c quan sinh mụ hỡnh sn quan trờn mụ hỡnh Hot ng 2:Tỡm hiu cỏc h c quan c th: + Mc tiờu: Nờu c cỏc c quan ca tng h c quan c th Nghe giỏo viờn 2) Cỏc h c quan: C th cú nhiu h c...
 • 33
 • 69
 • 0

giáo án tuần 4 lớp 4c

giáo án tuần 4 lớp 4c
... b.5 7 24 ; 740 ; 742 c.63 841 ; 64 813 ; 64 831 - Lớp làm nháp hs lên bảng -Viết số sau theo thứ tự từ lớn -bé a.19 84; 1978; 1952; 1 942 b.1 969 ; 9 54 ; 945 ; 890 - HS chữa - Lớp nx - HS nêu Giáo ... đọc tập - HS nêu y/c + Bánh trái loại bánh nào? - Chỉ chung loại bánh + Bánh rán? - Loại bánh làm bột gạo nếp thờng cho nhân, rán chín giòn Từ có nghĩa tổng hợp? - Từ bánh trái - Từ ghép có nghĩa ... yến yến = 50 kg yến kg = 17 kg tạ 60 kg = 46 0 kg 85 kg = 2085 kg - HS làm 18 yến + 26 yến = 44 yến 648 tạ - 75 tạ = 573 tạ 135 tạ ì = 540 tạ 512 : = 64 - Lớp làm nháp 1hs giỏi lên bảng - Chuyến...
 • 20
 • 85
 • 0

Giáo án Tuần 4 lớp 5

Giáo án Tuần 4 lớp 5
... tắt: 30000đ/quyển: 25 150 00đ/quyển: … quyển? Giải: 30000đ gấp 150 00đ số lần là: 30000: 150 00 = (lần) Nếu mua với giá 150 00đ/quyển mua số là: 250 00 × = 50 000 (quyển) Đáp số: 50 000 Bài 2: Hướng ... cầu BT4 (BT5) GD tính cẩn thận, hợp tác nhóm học tập B Đồ dùng: - Từ điển TV, bảng phụ GV: Lê Văn Dũng 15 Kế hoạch dạy học 5C - Bảng nhóm, tập Tiếng Việt C Hoạt động day học: Hoạt động giáo viên ... twong tự Giải Chiều rộng hình chữ nhật là: 15: (2 – 1) = 15 (m) Chiều dài hình chữ nhật là: 15 × = 30 (m) Chu vi hình cnhữ nhật là: ( 15+ 30) × = 90 (m) Đáp án: 90m Bài 3: u cầu HS tóm tắt giải vào...
 • 19
 • 64
 • 0

giáo án tuần 20 Lớp 4 (mới)

giáo án tuần 20 Lớp 4 (mới)
... HS làm - Cả lớp nhận xét - HS đọc yêu cầu tập - HS đọc thầm lại đoạn văn, trao đổi bạn để tìm câu kể Ai làm gì? - HS phát biểu - GV dán bảng phiếu rời, mời HS lên bảng đánh - HS đánh dấu kí hiệu ... HS kể chyện theo nhóm b) Yêu cầu HS thi kể chuyện trước lớp - GV mời HS xung phong lên trước lớp kể chuyện - GV dán lên bảng tiêu chuẩn đánh giá kể chuyện - GV viết lên bảng tên HS tham gia thi ... chia 5 :4 + cam gồm cam & cam 4 + Đơn vò cam Nên > Vậy + phân số có tử số lớn mẫu số phân số so với đơn vò nào? có tử số 4 mẫu số, phân số đơn vò, viết = + Phân số có tử số bé mẫu số (1 ...
 • 25
 • 539
 • 3

Xem thêm