Nghiên cứu ứng dụng phổ raman trong việc sàng lọc nhanh thuốc giả

Nghiên cứu ứng dụng ngữ đoạn trong việc gán nhãn các đơn vị bản đồ và các vùng văn bản

Nghiên cứu ứng dụng ngữ đoạn trong việc gán nhãn các đơn vị bản đồ và các vùng văn bản
... giá đồ văn theo phương pháp khác Ngoài ra, đề tài triển khai hai vấn đề quan trọng, sở việc khám phá quản lý tri thức đồ: gom nhóm đồ gán nhãn đồ Ứng dụng ngữ đoạn việc gán nhãn đơn vị đồ vùng văn ... trung tâm ngữ đoạn khóa K1 Sử dụng s làm nhãn i Quay lại bước 2, thực gán nhãn cho đơn vị (vùng) đồ khác Thuật toán dừng gán nhãn cho tất đơn vị (vùng) đồ 4.3 CƠ CHẾ TRÌNH BÀY BẢN ĐỒ VĂN BẢN Đề tài ... cho đơn vị vùng đồ văn mô hình WEBSOM dựa việc chọn lựa từ vựng theo độ đo tỉ lệ tần số xuất Việc ứng dụng ngữ đoạn vào gán nhãn đồ nhiều tác giả tiên liệu thời gian dài, xuất phát từ nghiên cứu...
 • 48
 • 171
 • 2

nghiên cứu ứng dụng của tcsc trong việc ngăn chặn mất ổn định do nhiễu loạn nhỏ

nghiên cứu ứng dụng của tcsc trong việc ngăn chặn mất ổn định do nhiễu loạn nhỏ
... với nhiễu loạn nhỏ Chính mà đề tài tập trung nghiên cứu ổn định với nhiễu loạn nhỏ, phƣơng pháp nghiên cứu đặc biệt ứng dụng loại FACTS điển hình TCSC việc nâng cao ổn định nhiễu loạn nhỏ Thiết ... Chính mà đề tài tập trung nghiên cứu ổn định với nhiễu loạn nhỏ, phƣơng pháp nghiên cứu đặc biệt ứng dụng loại FACTS điển hình TCSC việc nâng cao ổn định nhiễu loạn nhỏ Trong luận văn này, dùng ... loạn nhỏ, phƣơng pháp nghiên cứu cải thiện ổn định góc rotor với nhiễu loạn nhỏ đƣợc thảo luận chƣơng 47 CHƢƠNG III ỨNG DỤNG TCSC TRONG VIỆC NÂNG CAO ỔN ĐỊNH HỆ THỐNG ĐIỆN DO NHIỄU LOẠN NHỎ 3.1...
 • 122
 • 255
 • 8

tóm tắt luận văn thạc sĩ kỹ thuật NGHIÊN cứu ỨNG DỤNG của TCSC TRONG VIỆC NGĂN CHẶN mất ổn ĐỊNH DO NHIỄU LOẠN NHỎ

tóm tắt luận văn thạc sĩ kỹ thuật NGHIÊN cứu ỨNG DỤNG của TCSC TRONG VIỆC NGĂN CHẶN mất ổn ĐỊNH DO NHIỄU LOẠN NHỎ
... mà đề tài tập trung nghiên cứu ổn định với nhiễu loạn nhỏ, phương pháp nghiên cứu đặc biệt ứng dụng loại FACTS điển hình TCSC việc nâng cao ổn định nhiễu loạn nhỏ Trong luận văn này, dùng phương ... với nhiễu loạn nhỏ Chính mà đề tài tập trung nghiên cứu ổn định với nhiễu loạn nhỏ, phương pháp nghiên cứu đặc biệt ứng dụng loại FACTS điển hình TCSC việc nâng cao ổn định nhiễu loạn nhỏ Thiết ... dạng ổn định HTĐ Từ hình vẽ thấy ổn định với nhiễu loạn nhỏ nguyên nhân gây cố tan rã HTĐ Vì luận văn này, tập trung vào nghiên cứu vấn đề 2.2 ỔN ĐỊNH VỚI NHIỄU LOẠN NHỎ 2.2.1 Định nghĩa Một số định...
 • 123
 • 134
 • 0

Nghiên cứu ứng dụng phương pháp phân tích sàng lọc Calux trong đánh giá mức độ ô nhiễm Dioxin trong môi trường tại một số khu vực ô nhiễm nặng ở Việt Nam

Nghiên cứu ứng dụng phương pháp phân tích sàng lọc Calux trong đánh giá mức độ ô nhiễm Dioxin trong môi trường tại một số khu vực ô nhiễm nặng ở Việt Nam
... MƠ NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG PHƢƠNG PHÁP PHÂN TÍCH SÀNG LỌC CALUX TRONG ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ Ô NHIỄM DIOXIN TRONG MÔI TRƢỜNG TẠI MỘT SỐ KHU VỰC Ô NHIỄM NẶNG VIỆT NAM VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP XỬ LÝ Ô NHIỄM TẠI ... mức độ ô nhiễm dioxin môi trường số khu vực ô nhiễm nặng Việt Nam đề xuất giải pháp xử lý ô nhiễm khu vực này”, hi vọngcác kết đạt đƣợc đóng góp phần nhỏ vào lĩnh vực nghiên cứu xử lý ô nhiễm dioxin ... nồng độ chất dioxin đất khu vực điểm nóng nghiên cứu đề xuất phƣơng án xử lý ô nhiễm thích hợp cho khu vực Vì vậy, với đề tài Nghiên cứu ứng dụng phương pháp phân tích sàng lọc CALUX đánh giá mức...
 • 86
 • 301
 • 0

Nghiên cứu ứng dụng mã turbo trong hệ thống thông tin trải phổ FHMFSK không kết hợp.

Nghiên cứu ứng dụng mã turbo trong hệ thống thông tin trải phổ FHMFSK không kết hợp.
... NộI DUNG Chng TổNG QUAN Về Hệ THốNG THÔNG TIN TRảI PHổ FH/NC-MFSK Chng ny cp mt cỏch tng quỏt v cỏc h thng thụng tin tri ph c bn, sau ú i sõu nghiờn cu cỏc k thut tiờn tin bao gm c lý thuyt v ng ... húa Turbo h thng: Xõy dng cỏc ng biờn cht lng mi cú chớnh xỏc cao hn ng biờn Chernoff thụng thng cho mó Turbo h thng NC-MFSK v FH/NC-MFSK cú PBNJ s dng c lng LLR mi Chng NGHIÊN CứU ứng dụng m TURBO ... chp, mó Turbo, h thng thụng tin iu ch NC-MFSK v h thng thụng tin tri ph FH/NC-MFSK cú PBNJ Mc ớch, phng phỏp nghiờn cu, kt cu lun ỏn Mc ớch lun ỏn: Nhm ci tin cht lng mó Turbo, ng dng mó Turbo...
 • 27
 • 126
 • 0

Sáng kiến kinh nghiệm " NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG E-LEARNING TRONG TRƯỜNG PHỔ THÔNG " potx

Sáng kiến kinh nghiệm
... Nghiêm Sáng kiến kinh nghiệm 2009 tiện đòi hỏi phải chịu khó tìm tòi, nghiên cứu, mạnh dạn ứng dụng Chuyên đề viết tinh thần chia sẻ nhiệt huyết kinh nghiệm đúc kết trình tìm tòi, nghiên cứu E-Learning ... vào Nghiên cứu, Việt hóa ứng dụng LMS Moodle Nhận thức ảnh hưởng tích cực E-Learning giảng dạy học tập, từ năm đầu trường bắt tay vào nghiên cứu triển khai ứng dụng ELearning mà cụ thể nghiên cứu, ... trường chuyên Quang Trung tiến hành nghiên cứu phát triển Moodle theo hướng ứng dụng trường phổ thông sẵn sàng hỗ trợ trường tỉnh Tuy nhiên, thực tế cho thấy yếu tố quan trọng để triển khai ứng...
 • 32
 • 320
 • 0

NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG WAVELET PACKET TRONG CHẨN ĐOÁN HƯ HỎNG TRUYỀN ĐỘNG BÁNH RĂNG

NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG WAVELET PACKET TRONG CHẨN ĐOÁN HƯ HỎNG TRUYỀN ĐỘNG BÁNH RĂNG
... phát hi n ch n ñoán h ng, tìm d u hi u b n ñ nh n d ng h ng gãy răng, tróc r b m t răng, mòn răng b ng phương pháp phân tích t n s phương pháp wavelet wavelet packet 13 Chương MÔ HÌNH TH ... r b m t làm vi c, gãy răng, mòn răng truy n ñ ng bánh Chương MÔ HÌNH TH C NGHI M THU NH N TÍN HI U DAO Đ NG VÀ CH N ĐOÁN HƯ H NG Chương K THU T CH N ĐOÁN HƯ H NG B NG PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH TÍN ... xác h ng truy n ñ ng bánh D ki n k t qu ñ t ñư c Chính v y vi c Nghiên c u ng d ng wavelet packet ch n - T ng quan v phương pháp k thu t ch n ñoán h ng doán h ng truy n ñ ng bánh răng ,...
 • 13
 • 248
 • 0

Nghiên cứu ứng dụng ống nong trong phẫu thuật TVĐĐ đơn tầng CSVTLC tại bệnh viện hữu nghị việt đức

Nghiên cứu ứng dụng ống nong trong phẫu thuật TVĐĐ đơn tầng CSVTLC tại bệnh viện hữu nghị việt đức
... cột sống vùng thắt lưng - có sử dụng hệ thống ống nong thuộc loại phẫu thuật giải ép qua ống nong 2 Tại Việt Nam, phẫu thuật cột sống nói chung, đặc biệt phẫu thuật cột sống xâm lấn ý nghiên cứu ... thực tế Việt Nam, tiến hành nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu ứng dụng ống nong phẫu thuật thoát vị đĩa đệm đơn tầng cột sống vùng thắt lưng - Bệnh viện Hữu nghị Việt - Đức Với hai mục tiêu: • Mục ... PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU: Nghiên cứu 151 bệnh nhân tiến hành phẫu thuật xâm lấn lấy nhân đĩa đệm sử dụng METRx Quadrant Khoa Phẫu thuật cột sống Bệnh viện Hữu nghị Việt - Đức từ...
 • 154
 • 213
 • 1

Đề tài nghiên cứuvà ứng dụng chuẩn DICOM trong việc lưu trữ, truyền nhận và chẩn đoán hìnhảnh y tế từ xa tại bệnh viện đa khoa đồng nai

Đề tài nghiên cứuvà ứng dụng chuẩn DICOM trong việc lưu trữ, truyền nhận và chẩn đoán hìnhảnh y tế từ xa tại bệnh viện đa khoa đồng nai
... Nghiên cứu ứng dụng chuẩn DICOM việc lưu trữ, truyền nhận chẩn đoán hình ảnh y tế từ xa bệnh viện Đa khoa Đồng Nai Trong trình thực đề tài, tác giả cố gắng hạn chế tối đa khiếm khuyết, xong trình ... Phòng /Khoa kết nối với Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai 48 Hình 3.2: Quy trình khám chữa bệnh Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai 50 Hình 3.3: Hiện trạng trang thiết bị Khoa Chẩn đoán Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai ... Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai .47  3.2 Quy trình khám chữa bệnh Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai .49  3.3 Hệ thống hỗ trợ chẩn đoán Khoa Chẩn đoán hình ảnh 51  3.3.1 Giới thiệu khoa chẩn đoán...
 • 95
 • 600
 • 1

nghiên cứu ứng dụng phun plasma trong phục hồi chi tiết máy

nghiên cứu ứng dụng phun plasma trong phục hồi chi tiết máy
... III: CÔNG NGH PHUN PH PLASMA 3.1 Nguyên lý phun Plasma Hình 3.1 M t c t ngang c a súng phun H quang Plasma [16] Phun plasma m t phương pháp c a công ngh phun ph kim lo i Nguyên lý phun plasma [2] ... dày l p phun xu t hi n ng xu t nén tăng d n v i chi u dày l p phun Trong l p phun chi u dày nh phun b ng dây – ng n l a khí, xu t hi n ng su t kéo r t l n so v i l p phun plasma Khi phun h p ... trình phun ñư c ñ m b o b i vi c s d ng h quang dòng m t chi u máy phun kim lo i Trong nh ng năm g n ñây, thi t b phun plasma dùng ñ phun c m ng t n s cao có kh công ngh r ng c , có th phun b...
 • 104
 • 267
 • 0

NGHIÊN cứu ỨNG DỤNG VI SINH TRONG CÔNG NGHỆ BIOGAS

NGHIÊN cứu ỨNG DỤNG VI SINH TRONG CÔNG NGHỆ BIOGAS
... sinh axit sản phẩm chúng Hình 1: Đồ thị phân bố hầm biogas số xã huyện Đan Phượng Hình 2: Sơ đồ thiết bị điện sử dụng khí từ hầm biogas Hình 3: Hầm sinh khối nắp cố định Tổng quan công nghệ Biogas ... phần Biogas (biological gas) hỗn hợp khí cháy, sinh từ trình phân hủy chất hữu tác động vi sinh vật môi trường yếm khí Thành phần khí Biogas CH4 nhiều khí khác CO2, N2 , H2, H2S Trong khí sử dụng ... gom nước trộn, nước giải phân tươi Đối tượng nghiên cứu Đối tượng chọn sử dụng hầm Biogas hộ gia đình huyện Đan Phượng, Hà Tây Kết nghiên cứu 3.1 Sử dụng trường hợp hộ gia đình huyện Đan Phượng...
 • 14
 • 330
 • 0

Nghiên cứu ứng dụng enzyme pectinase trong chiết tách dịch quả nhàu và thử nghiệm sản xuất nước giải khát từ quả nhàu

Nghiên cứu ứng dụng enzyme pectinase trong chiết tách dịch quả nhàu và thử nghiệm sản xuất nước giải khát từ quả nhàu
... ph n vào vi c phát tri n lĩnh v c b o qu n ch bi n trái nhàu, ti n hành nghiên c u th c hi n ñ tài Nghiên c u s d ng enzym pectinase chi t tách d ch qu nhàu th nghi m s n xu t nư c gi i khát ... lo i nhàu Vi t Nam Cây nhàu ñư c phân l ñ nh danh Vi t Nam sau [30]: Nhàu: Morinda citrifolia Nhàu nam b : Morinda cochinchinensis Nhàu nhu m: Morinda tomentosa Nhàu nh : Morinda parvifolia Nhàu ... bi n s n ph m t qu nhàu nư c 1.8 Tình hình nghiên c u s n ph m t nhàu 11 CHƯƠNG NGUYÊN LI U VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN C U 2.1 Nguyên li u thi t b nghiên c u 2.1.1 Nguyên li u * Qu nhàu ñư c thu mua...
 • 26
 • 929
 • 4

Nghiên cứu ứng dụng mô hình toán mike 11 mô phỏng đánh giá chất lượng nước hạ lưu sông đồng nai đoạn chảy qua thành phố biên hòa theo qui hoạch phát triển kinh tế xã hội đến năm 2020 của tỉnh đồng nai

Nghiên cứu ứng dụng mô hình toán mike 11 mô phỏng đánh giá chất lượng nước hạ lưu sông đồng nai đoạn chảy qua thành phố biên hòa theo qui hoạch phát triển kinh tế xã hội đến năm 2020 của tỉnh đồng nai
... NG D NG MÔ HÌNH TOÁN MIKE 11 MÔ PH NG ĐÁNH GIÁ CH T LƯ NG NƯ C SÔNG Đ NG NAI ĐO N CH Y QUA THÀNH PH 5.1 T NG QUAN V BIÊN HÒA MÔ HÌNH CH T LƯ NG NƯ C MIKE 11 5.1.1 Khái ni m hình MIKE 11 bao ... hình toán Mike 11 Chương 5: ng d ng hình toán Mike 11 ph ng ñánh giá ch t lư ng nư c sông Đ ng Nai ño n ch y qua thành ph Biên Hòa 6 Chương T NG QUAN V ĐÁNH GIÁ CH TT LƯ NG NƯ C Gi a môi ... vi c phát tri n dân sinh, kinh t , du l ch vùng M c tiêu nghiên c u Nghiên c u ng d ng hình toán Mike 11 ph ng ñánh giá ch t lư ng nư c vùng h lưu sông Đ ng Nai ño n qua thành ph Biên Hoà...
 • 26
 • 415
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: một số nghiên cứu ứng dụng sấy phun trong thực phẩmnghiên cứu ứng dụng hai loài dương xỉ chọn lọc để xử lý ô nhiễm as trong đất tại vùng khai thác ti sn núi pháo ở hà thượng thí nghiệm 10nghiên cứu ứng dụng một số kỹ tbuật chẩn đoán nhanh vibrio cholerae gây dịch tiêu chảy cấp tại tỉnh thái nguyên năm 2008nghiên cứu ứng dụng hệ thống thông tin địa lí gis đánh giá biến động hiện trạng sử dụng đất lưu vực thủy điện sơn la giai đoạn 2005 2010nghiên cứu ứng dụng một số kỹ thuật chẩn đoán nhanh vibrio cholerae gây dịch tiêu chảy cấp tại tỉnh thái nguyên năm 2008các công trình nghiên cứu ứng dụng công nghệ sinh học công nghệ thực phẩm giai đoạn 2001 2005ứng dụng số phức trong việc nghiên cứu toán sơ cấpnghiên cứu ứng dụng vật liệu mới trong sửa chữa hư hỏng mặt đường bê tông nhựa trên địa bàn thành phố đà nẵngphân lập tuyến chọn các chủng bacillus có khả năng sinh tống họp biofilm và nghiên cứu ứng dụng biofilm trong việc ức chế sự phát triển một số vi sinh vật gây hạinghiên cứu ứng dụng trong kinh tếnghiên cứu ứng dụng các kỹ thuật sinh học phân tử trong phát hiện sớm và dự báo tiên lượng của ung thưnghiên cứu ứng dụng các kỹ thuật di truyền hiện đại trong chẩn đoánnghiên cứu ứng dụng phẫu thuật cắt dịch kính tại một số tỉnh thành phốnghiên cứu ứng dụng công nghệ 4d cad trong lập và mô phỏng tiến độ thi công xâynghiên cứu ứng dụng các hệ thống kỹ thuật cơ điện tử trong ôtô và đề xuất giải pháp mô hình cho bài toán cân bằng trên xe du lịchHIẾT kế hệ THỐNG CISCO SECURE ACCESS CONTROL SERVER tại hệ THỐNG MẠNG hội sở NGÂN HÀNG VIBXây dựng một số giải pháp kiểm thử cho hệ thống mạng doanh nghiệp vừa và nhỏ, áp dụng triển khai cho hệ thống mạng của trường đại học CNTTTT thái nguyênXây dựng module quản lý công tác và phân công công việc cho website quản lý của bộ môn mạng truyền thông – khoa công nghệ thông tinXây dựng website học tiếng anh trực tuyến cho học sinh trường THPT lê quý đôn thái bìnhXây dựng chương trình quản lý nhân sự cho tiểu đoàn 5 – học viện phòng không – không quân – hà nộiXây dựng ứng dụng quản lí đặt sân bóng đá cho trường đại học công nghệ thông tin và truyền thông trên nền tảng androidNâng cao hiệu quả marketing online của thammyvienphuxuan vn thông qua công cụ SEOTrang bị điện và truyền thông trong mô hình hệ thống hồi lưu nước nóng dân dụngXây dựng website cho siêu thị điện máy thái nguyêncNGHIÊN cứu áp DỤNG JAVA PATHFINDER TRONG tự ĐỘNG SINH TEST CASEThiết kế và thi công hệ thống điều khiển và giám sát tự động cho ngôi nhàThiết kế hệ thống trang bị điện cho cầu trục phòng thực hành thí nghiệm tự động hóa trường đh CNTT TTXây dựng hệ thống phun sươngde thi thu vao lop 10 mon van nam 2016 so gd dt ha noiThiết kế thi công hệ thống chuông giường bệnh hỗ trợ công tác chăm sóc, phục vụ bệnh nhân tại bệnh việnoThiết kế phần mềm hệ thống trên nền tảng android hỗ trợ công tác chăm sóc và phục vụ bệnh nhân tại bệnh việnXây dựng hệ thống cảnh báo cháy rừngThiết kế mạch điều khiển led matrix 8x16, led đơn, phím bấm sử dụng bộ vi xử lý intel galileo 2 0Thiết kế và thi công hệ thống solar trackerXây dựng hệ thống điều khiển bộ làm mát trong nhà kính
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập