bai tap rut gon toan 9

Các bài tập rút gọn lớp 9 (down nhanh lên)

Các bài tập rút gọn lớp 9 (down nhanh lên)
... chiếu K lên AB) Đề số 17 29 Nguyễn Trần Khánh Bài 1: Toán rút gọn Cho biểu thức: P = a/ Rút gọn P 3(x + x 3) x + x + x +3 x +2 x x b/ Tìm x để P< 15 Bài 2: Giải toán cách lập phơng trình Một ... Đề số 19 Bài 1: Toán rút gọn Cho biểu thức: P = 3(x + x 3) x+ x x +1 x +2 + x x x a/ Rút gọn P b/ Tìm giá trị x nguyên để P nguyên ; c/ Tìm giá trị x để P = x Bài 2: Giải toán cách lập ... Nguyễn Trần Khánh Bài 1: Toán rút gọn Cho biểu thức x 2 P = x + x x x + x : x x a/ Rút gọn P b/ Tìm x để P < ; c/ Tìm x để P đạt giá trị nhỏ Bài 2: Giải toán cách lập phơng trình...
 • 32
 • 3,749
 • 11

45 BAI TAP RUT GON ON THI VAO 10

45 BAI TAP RUT GON ON THI VAO 10
...  a −1 a + a +1 ÷  + a ÷       a +1 a   − Q=  ÷:   a − − a −1 ÷ ÷ a   a −1  Bài 10: a) Rút gọn (loại bỏ dấu dấu giá trị tuyệt đối) a − 6a + b) Giải phương trình: Bài 11: a) x−4...
 • 6
 • 1,078
 • 28

Các dạng bải tập rút gọn

Các dạng bải tập rút gọn
... biểu thức: a) Rút gọn P b) Tìm x để Đề thi CVA& Amsterdam 2002 – 2003 Cho biểu thức: a) Rút gọn P b) Tìm giá trị lớn biểu thức Đề thi CVA& Amsterdam 2003 – 2004 Cho biểu thức: a) Rút gọn P b) Tìm ... 10 Đề thi CVA& Amsterdam 2003 – 2004 Cho biểu thức: a) Rút gọn P b) Tìm x để 11 Đề thi CVA& Amsterdam 2005 – 2006 Cho biểu thức: a) Rút gọn P b) Tìm x để ...
 • 2
 • 985
 • 2

Cac bai tap rut gon bt chua can thuc bac 2

Cac bai tap rut gon bt chua can thuc bac 2
... mx 2( m 1) x + m = 2/ ( m + 1) x 2( m + ) + m + = 3/ x 2( m ) x + 2m = 4/ x 2( m 1) x + m + = 5/ x 2( m + 2) x + m + = 6/ ( m 1) x 2( 2m 3) x + 2m = 7/ ( m + 2) x 2( 2m 1) x + 2m = ... phơng trình sau: a) x 2( m 1) x + m = b) ( m 1) x 2( 2m 1) x + 2m = c) x 2( m 2) x + m = d) x 2( m + 1) x + m + = e) ( m 2) x 2( 2m +1) x +1 + 2m = f) ( m 2) x 2( m + 2) x + = Bài : Giải ... 2( 3m 1) x +1 3m = h) ( m 1) x 2( 2m + 3) x + + 2m = k ) ( m + 3) x 2( 2m 1) x + 2m = l) mx 2( 2m +1) x + 2m +1 = n) mx 2( 2m 3) x 2m = m) ( m + 3) x 2( m +1) x = Bài : Tìm giá trị m...
 • 8
 • 954
 • 13

Các bài tạp rút gọn

Các bài tạp rút gọn
... biểu x : + x x a) Rút gọn P b) Tìm x để P < c) Tìm x để P = P Bài 16 : Cho biểu thức x + x x P = x x + x : a/ Rút gọn P b/ Tìm x để P < a/ Rút gọn P b/ Tìm x để c/ Tìm x ... = x2 + cx + b = Đề số 12 Bài 1: Toán rút gọn Cho biểu thức x + x x P = x x + x : x x a/ Rút gọn P b/ Tìm x để P < ; c/ Tìm x để P < Bài 2: Giải toán cách lập phơng trình Một nhóm ... Nguyễn Trần Khánh Bài 1: Toán rút gọn Cho biểu thức x 2 P = x + x x x + x : x x a/ Rút gọn P b/ Tìm x để P < ; c/ Tìm x để P đạt giá trị nhỏ Bài 2: Giải toán cách lập phơng trình...
 • 32
 • 431
 • 7

Bài tập rút gọn lớp 9

Bài tập rút gọn lớp 9
... nghĩa b) Rút gọn P c) Tính giá trị P a= b= x +2 x : + + x x + x + 1 x x Bài 20: Cho biểu thức : P= x a) Rút gọn P b) Chứng minh P>0 x x +x x Bài 21: Cho biểu thức : P= x a) Rút gọn P ... a Bài 10: Cho biểu thức : P= a) Rút gọn P b) Tìm a để P< x + x +3 Bài 11: Cho biểu thức: P= a) Rút gọn P b) Tìm x để P< x 3x + x : x x x c) Tìm giá trị nhỏ P x x 9x x ... x x + x +1 Bài 22: Cho biểu thức 3x 2 1: + P= + x x x : x a) Rút gọn P b) Tìm giá trị x để P=20 Bài 23: Cho biểu thức a) Rút gọn P b) Chứng minh P Bài 24: xy P= x ...
 • 22
 • 1,438
 • 6

Bài tập rút gọn biểu thức ( Đại 9 - Chương 1)

Bài tập rút gọn biểu thức ( Đại 9 - Chương 1)
... giá trị A x = + a) Rút gọn biểu thức A c) Với giá trị x A đạt giá trị nhỏ Bài 19: Cho biểu thức : P = a) Rút gọn P Bài 20 Rút gọn biểu thức : P = a +3 a a + 4a a a +2 (a>0;a b) Tính giá ... +2 x +3 Bài 13: Cho biểu thức P = x5 x +6 x a/ Rút gọn P Bài 14: Cho biểu thức x +1 x+2 x : x + x +1 + x + x x b/ Tìm x để P = a/ Rút gọn P Bài 15: Cho biểu thức: P = 3(x + x 3) ... a) Rút gọn P c) Biết Q = b) Xác định giá trị x để (x + 1)P = x -1 x +3 P x Bài 8: Rút gọn P Tìm x để Q max xy x + xy y xy xy + ữ: ữ x + xy y + xy x+ y P = 1+ ữ ữ Bài 9: Cho biểu thức...
 • 3
 • 4,707
 • 55

Bài giảng Bai tap rut gon lop 9

Bài giảng Bai tap rut gon lop 9
... tham số m: Bài 57: Với giá trị a hệ phơng trình : a) Có nghiệm b) Vô nghiệm Bài 58 :Giải hệ phơng trình sau: mx y = 2m x my = + m x + ay = axã+ y = x + xy + y = 19 x xy + y = Bài 59* : Tìm ... phút Bài 94 :Hai ca nô khởi hành từ hai bến A, B cách 85 Km ngợc chiều Sau 1h40 gặp Tính vận tốc riêng ca nô , biết vận tốc ca nô xuôi lớn vận tốc ca nô ngợc 9Km/h vận tốc dòng nớc Km/h Bài 95 : ... tốc không đổi Bài 89: Một ca nô xuôi dòng từ bến A đến bến B lại ngợc dòng từ bến B bến A tất Tính vận tốc ca nô nớc yên lặng ,biết quãng sông AB dài 30 km vận tốc dòng nớc km/h Bài 90 : Một ca...
 • 22
 • 1,006
 • 7

Các dạng bài tập rút gọn biểu thức pps

Các dạng bài tập rút gọn biểu thức pps
... lại có cách giải khác nhanh (ví dụ câu b trên) Xem xét ví dụ sau: CÁC DẠNG BÀI TẬP RÚT GỌN BIỂU THỨC  x +1 x −2  x+ x + Ví dụ 1: Cho biểu thức P =   x x + x - x −   x   a Rút gọn P b ... lẫn cách giải dạng sau đây: Dạng 1: Tìm giá trị nguyên x để P nhận giá trị nguyên Ở dạng biểu thức sau rút gọn, biến đổi thường có dạng P = α Q(x) (trong α số, Q(x) biểu thức chứa biến x) Các ... giá trị nguyên Ta thấy phương pháp giải dạng áp dụng vào toán tìm max, biểu thức Ở ví dụ P = - x = b Biến đổi P dạng P = - ( ) CÁC DẠNG BÀI TẬP RÚT GỌN BIỂU THỨC ...
 • 4
 • 1,079
 • 13

Bài tập rút gọn biểu thức

Bài tập rút gọn biểu thức
... a, Rút gọn biểu thức P b, So sánh P với c, Chứng minh biểu thức nhận giá trị nguyên P 3x + 9x 1 Bài 15: Cho biểu thức P = x + x + x + x + : x a, Tìm điều kiện để P có nghĩa, rút gọn biểu ... Rút gọn P b, Tìm x để P Bài 2: Cho biểu thức: x+2 x +1 x +1 P =1 : x x + x + x + x a, Rút gọn P b, So sánh P với Bài 3: Cho biểu thức : a a 1+ a a P= + a . a a 1+ a a, Rút ... Tân Uyên Bài 17: Cho biêủ thức A = a (2 a + 1) + a +4 a +2 8+2 a a a +2 a a, Rút gọn A b, Tìm a để A nhận giá trị nguyên x + x 10 x Bài 18: Cho biểu thức: Q = x x x x a, Rút gọn biểu thức Q...
 • 6
 • 663
 • 8

CÁC DẠNG BÀI TẬP RÚT GỌN BIỂU THỨC

CÁC DẠNG BÀI TẬP RÚT GỌN BIỂU THỨC
... lại có cách giải khác nhanh (ví dụ câu b trên) Xem xét ví dụ sau: CÁC DẠNG BÀI TẬP RÚT GỌN BIỂU THỨC  x +1 x −2  x+ x + Ví dụ 1: Cho biểu thức P =   x x + x - x −   x   a Rút gọn P b ... lẫn cách giải dạng sau đây: Dạng 1: Tìm giá trị nguyên x để P nhận giá trị nguyên Ở dạng biểu thức sau rút gọn, biến đổi thường có dạng P = α Q(x) (trong α số, Q(x) biểu thức chứa biến x) Các ... giá trị nguyên Ta thấy phương pháp giải dạng áp dụng vào toán tìm max, biểu thức Ở ví dụ P = - x = b Biến đổi P dạng P = - ( ) CÁC DẠNG BÀI TẬP RÚT GỌN BIỂU THỨC ...
 • 4
 • 463
 • 2

Bài tập rút gọn ôn 10

Bài tập rút gọn ôn 10
... 2) Rút gọn A 3) Với x Z ? để A Z ? Hớng dẫn : a) ĐKXĐ : x ; x b) Biểu thức rút gọn : A = x + 2003 với x ; x Bài : Cho biểu thức: ( x x x x +1 x x +1 ữ: x x+ x ữ x x a) Rút gọn ... ữ ữ a + a ữ 1) Rút gọn biểu thức N 2) Tìm giá trị a để N = -2004 Hớng dẫn : a) ĐKXĐ : a 0, a Biểu thức rút gọn : N = a b) Ta thấy a = - 2004 ĐKXĐ Suy N = 2005 Bài 10 : Cho biểu thức ... biểu thức: P = a +3 a a) Rút gọn P b) Tính giá trị P với a = a a +2 + x+ x a 4a Hớng dẫn : a) ĐKXĐ : a 0, a Biểu thức rút gọn : P = b) Ta thấy a = ĐKXĐ Suy P = Bài : Cho biểu thức: N= (a...
 • 4
 • 76
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: HIỆP ĐỊNH TPP - CƠ HỘI, THÁCH THỨC VÀ GIẢI PHÁP CHIẾN LƯỢCBusiness analystics with management science MOdels and methods by arben asllani ch0 appendixbBusiness analystics with management science MOdels and methods by arben asllani ch06Nâng cao chất lượng thẩm định cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ tại VietinBank Chi nhánh 8GIAO TRÌNH VAT LY PHAN07 180 CAU HOI TRAC NGHIEM DIA LY 12 PHAN DIA LY TU NHIENGIAO TRÌNH VAT LY PHAN15 BAI TAP TRAC NGHIEM HAM SO LUONG GIAC VA PHUONG TRINH LUONG GIACPDFGIAO TRÌNH VAT LY PHAN16 BAI TAP TRAC NGHIEM UNG DUNG CUA DAO HAM DE KHAO SAT VA VEGIAO TRÌNH VAT LY PHAN17 BAI TAP TRON BO VE CAC PHUONG PHAP GIAI NHANH HOA FB THICH HOC CHUIGIAO TRÌNH VAT LY PHAN20 BAI TOAN QUANG DUONG VA THOI GIAN NGAN NHATGIAO TRÌNH VAT LY PHAN60 FULL SINH 12GIAO TRÌNH VAT LY PHAN61 GIAI NHANH CUC TRI HAM SOGIAO TRÌNH VAT LY PHAN62 GIANG VIEN NGUYEN VAN NAM 8 5 IELTS NGAN HANG 5000 CAU TRUC TIENG ANH THUONG BAT GAP TRONG GIAO TIEP VA MOI KY THI IELTS, TOEIC, TOEFL, DAI HOC,GIAO TRÌNH VAT LY PHAN63 HAM SO BAC 3GIAO TRÌNH VAT LY PHAN64 HINH HOC KHONG GIAN CO BAN FB THICH HOC CHUIGIAO TRÌNH VAT LY PHAN66 HON 6 DIEM TREN 2 TO a4GIAO TRÌNH VAT LY PHAN67 HUONG DAN THI TRAC NGHIEM ONLINEGIAO TRÌNH VAT LY PHAN68 KHOANH VUNG 8 9 10 VERGIAO TRÌNH VAT LY PHAN70 KINH NGHIEM HOC VA NHO KHOANG CACHGIAO TRÌNH VAT LY PHAN71 KY NANG SU DUNG CASIO GIAI NHANH TRAC NGHIEM HAM SO VA MU LOGARIT LE ANH TUANGIAO TRÌNH VAT LY PHAN28 c1 01 DA
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập