bai tap rut gon toan 9

Các bài tập rút gọn lớp 9 (down nhanh lên)

Các bài tập rút gọn lớp 9 (down nhanh lên)
... chiếu K lên AB) Đề số 17 29 Nguyễn Trần Khánh Bài 1: Toán rút gọn Cho biểu thức: P = a/ Rút gọn P 3(x + x 3) x + x + x +3 x +2 x x b/ Tìm x để P< 15 Bài 2: Giải toán cách lập phơng trình Một ... Đề số 19 Bài 1: Toán rút gọn Cho biểu thức: P = 3(x + x 3) x+ x x +1 x +2 + x x x a/ Rút gọn P b/ Tìm giá trị x nguyên để P nguyên ; c/ Tìm giá trị x để P = x Bài 2: Giải toán cách lập ... Nguyễn Trần Khánh Bài 1: Toán rút gọn Cho biểu thức x 2 P = x + x x x + x : x x a/ Rút gọn P b/ Tìm x để P < ; c/ Tìm x để P đạt giá trị nhỏ Bài 2: Giải toán cách lập phơng trình...
 • 32
 • 3,543
 • 11

45 BAI TAP RUT GON ON THI VAO 10

45 BAI TAP RUT GON ON THI VAO 10
...  a −1 a + a +1 ÷  + a ÷       a +1 a   − Q=  ÷:   a − − a −1 ÷ ÷ a   a −1  Bài 10: a) Rút gọn (loại bỏ dấu dấu giá trị tuyệt đối) a − 6a + b) Giải phương trình: Bài 11: a) x−4...
 • 6
 • 932
 • 26

Các dạng bải tập rút gọn

Các dạng bải tập rút gọn
... biểu thức: a) Rút gọn P b) Tìm x để Đề thi CVA& Amsterdam 2002 – 2003 Cho biểu thức: a) Rút gọn P b) Tìm giá trị lớn biểu thức Đề thi CVA& Amsterdam 2003 – 2004 Cho biểu thức: a) Rút gọn P b) Tìm ... 10 Đề thi CVA& Amsterdam 2003 – 2004 Cho biểu thức: a) Rút gọn P b) Tìm x để 11 Đề thi CVA& Amsterdam 2005 – 2006 Cho biểu thức: a) Rút gọn P b) Tìm x để ...
 • 2
 • 926
 • 2

Cac bai tap rut gon bt chua can thuc bac 2

Cac bai tap rut gon bt chua can thuc bac 2
... mx 2( m 1) x + m = 2/ ( m + 1) x 2( m + ) + m + = 3/ x 2( m ) x + 2m = 4/ x 2( m 1) x + m + = 5/ x 2( m + 2) x + m + = 6/ ( m 1) x 2( 2m 3) x + 2m = 7/ ( m + 2) x 2( 2m 1) x + 2m = ... phơng trình sau: a) x 2( m 1) x + m = b) ( m 1) x 2( 2m 1) x + 2m = c) x 2( m 2) x + m = d) x 2( m + 1) x + m + = e) ( m 2) x 2( 2m +1) x +1 + 2m = f) ( m 2) x 2( m + 2) x + = Bài : Giải ... 2( 3m 1) x +1 3m = h) ( m 1) x 2( 2m + 3) x + + 2m = k ) ( m + 3) x 2( 2m 1) x + 2m = l) mx 2( 2m +1) x + 2m +1 = n) mx 2( 2m 3) x 2m = m) ( m + 3) x 2( m +1) x = Bài : Tìm giá trị m...
 • 8
 • 839
 • 12

Các bài tạp rút gọn

Các bài tạp rút gọn
... biểu x : + x x a) Rút gọn P b) Tìm x để P < c) Tìm x để P = P Bài 16 : Cho biểu thức x + x x P = x x + x : a/ Rút gọn P b/ Tìm x để P < a/ Rút gọn P b/ Tìm x để c/ Tìm x ... = x2 + cx + b = Đề số 12 Bài 1: Toán rút gọn Cho biểu thức x + x x P = x x + x : x x a/ Rút gọn P b/ Tìm x để P < ; c/ Tìm x để P < Bài 2: Giải toán cách lập phơng trình Một nhóm ... Nguyễn Trần Khánh Bài 1: Toán rút gọn Cho biểu thức x 2 P = x + x x x + x : x x a/ Rút gọn P b/ Tìm x để P < ; c/ Tìm x để P đạt giá trị nhỏ Bài 2: Giải toán cách lập phơng trình...
 • 32
 • 397
 • 7

Bài tập rút gọn lớp 9

Bài tập rút gọn lớp 9
... nghĩa b) Rút gọn P c) Tính giá trị P a= b= x +2 x : + + x x + x + 1 x x Bài 20: Cho biểu thức : P= x a) Rút gọn P b) Chứng minh P>0 x x +x x Bài 21: Cho biểu thức : P= x a) Rút gọn P ... a Bài 10: Cho biểu thức : P= a) Rút gọn P b) Tìm a để P< x + x +3 Bài 11: Cho biểu thức: P= a) Rút gọn P b) Tìm x để P< x 3x + x : x x x c) Tìm giá trị nhỏ P x x 9x x ... x x + x +1 Bài 22: Cho biểu thức 3x 2 1: + P= + x x x : x a) Rút gọn P b) Tìm giá trị x để P=20 Bài 23: Cho biểu thức a) Rút gọn P b) Chứng minh P Bài 24: xy P= x ...
 • 22
 • 1,382
 • 6

Bài tập rút gọn biểu thức ( Đại 9 - Chương 1)

Bài tập rút gọn biểu thức ( Đại 9 - Chương 1)
... giá trị A x = + a) Rút gọn biểu thức A c) Với giá trị x A đạt giá trị nhỏ Bài 19: Cho biểu thức : P = a) Rút gọn P Bài 20 Rút gọn biểu thức : P = a +3 a a + 4a a a +2 (a>0;a b) Tính giá ... +2 x +3 Bài 13: Cho biểu thức P = x5 x +6 x a/ Rút gọn P Bài 14: Cho biểu thức x +1 x+2 x : x + x +1 + x + x x b/ Tìm x để P = a/ Rút gọn P Bài 15: Cho biểu thức: P = 3(x + x 3) ... a) Rút gọn P c) Biết Q = b) Xác định giá trị x để (x + 1)P = x -1 x +3 P x Bài 8: Rút gọn P Tìm x để Q max xy x + xy y xy xy + ữ: ữ x + xy y + xy x+ y P = 1+ ữ ữ Bài 9: Cho biểu thức...
 • 3
 • 4,065
 • 50

Bài giảng Bai tap rut gon lop 9

Bài giảng Bai tap rut gon lop 9
... tham số m: Bài 57: Với giá trị a hệ phơng trình : a) Có nghiệm b) Vô nghiệm Bài 58 :Giải hệ phơng trình sau: mx y = 2m x my = + m x + ay = axã+ y = x + xy + y = 19 x xy + y = Bài 59* : Tìm ... phút Bài 94 :Hai ca nô khởi hành từ hai bến A, B cách 85 Km ngợc chiều Sau 1h40 gặp Tính vận tốc riêng ca nô , biết vận tốc ca nô xuôi lớn vận tốc ca nô ngợc 9Km/h vận tốc dòng nớc Km/h Bài 95 : ... tốc không đổi Bài 89: Một ca nô xuôi dòng từ bến A đến bến B lại ngợc dòng từ bến B bến A tất Tính vận tốc ca nô nớc yên lặng ,biết quãng sông AB dài 30 km vận tốc dòng nớc km/h Bài 90 : Một ca...
 • 22
 • 940
 • 6

Các dạng bài tập rút gọn biểu thức pps

Các dạng bài tập rút gọn biểu thức pps
... lại có cách giải khác nhanh (ví dụ câu b trên) Xem xét ví dụ sau: CÁC DẠNG BÀI TẬP RÚT GỌN BIỂU THỨC  x +1 x −2  x+ x + Ví dụ 1: Cho biểu thức P =   x x + x - x −   x   a Rút gọn P b ... lẫn cách giải dạng sau đây: Dạng 1: Tìm giá trị nguyên x để P nhận giá trị nguyên Ở dạng biểu thức sau rút gọn, biến đổi thường có dạng P = α Q(x) (trong α số, Q(x) biểu thức chứa biến x) Các ... giá trị nguyên Ta thấy phương pháp giải dạng áp dụng vào toán tìm max, biểu thức Ở ví dụ P = - x = b Biến đổi P dạng P = - ( ) CÁC DẠNG BÀI TẬP RÚT GỌN BIỂU THỨC ...
 • 4
 • 920
 • 13

Bài tập rút gọn biểu thức

Bài tập rút gọn biểu thức
... a, Rút gọn biểu thức P b, So sánh P với c, Chứng minh biểu thức nhận giá trị nguyên P 3x + 9x 1 Bài 15: Cho biểu thức P = x + x + x + x + : x a, Tìm điều kiện để P có nghĩa, rút gọn biểu ... Rút gọn P b, Tìm x để P Bài 2: Cho biểu thức: x+2 x +1 x +1 P =1 : x x + x + x + x a, Rút gọn P b, So sánh P với Bài 3: Cho biểu thức : a a 1+ a a P= + a . a a 1+ a a, Rút ... Tân Uyên Bài 17: Cho biêủ thức A = a (2 a + 1) + a +4 a +2 8+2 a a a +2 a a, Rút gọn A b, Tìm a để A nhận giá trị nguyên x + x 10 x Bài 18: Cho biểu thức: Q = x x x x a, Rút gọn biểu thức Q...
 • 6
 • 586
 • 7

CÁC DẠNG BÀI TẬP RÚT GỌN BIỂU THỨC

CÁC DẠNG BÀI TẬP RÚT GỌN BIỂU THỨC
... lại có cách giải khác nhanh (ví dụ câu b trên) Xem xét ví dụ sau: CÁC DẠNG BÀI TẬP RÚT GỌN BIỂU THỨC  x +1 x −2  x+ x + Ví dụ 1: Cho biểu thức P =   x x + x - x −   x   a Rút gọn P b ... lẫn cách giải dạng sau đây: Dạng 1: Tìm giá trị nguyên x để P nhận giá trị nguyên Ở dạng biểu thức sau rút gọn, biến đổi thường có dạng P = α Q(x) (trong α số, Q(x) biểu thức chứa biến x) Các ... giá trị nguyên Ta thấy phương pháp giải dạng áp dụng vào toán tìm max, biểu thức Ở ví dụ P = - x = b Biến đổi P dạng P = - ( ) CÁC DẠNG BÀI TẬP RÚT GỌN BIỂU THỨC ...
 • 4
 • 389
 • 2

Bài tập rút gọn ôn 10

Bài tập rút gọn ôn 10
... 2) Rút gọn A 3) Với x Z ? để A Z ? Hớng dẫn : a) ĐKXĐ : x ; x b) Biểu thức rút gọn : A = x + 2003 với x ; x Bài : Cho biểu thức: ( x x x x +1 x x +1 ữ: x x+ x ữ x x a) Rút gọn ... ữ ữ a + a ữ 1) Rút gọn biểu thức N 2) Tìm giá trị a để N = -2004 Hớng dẫn : a) ĐKXĐ : a 0, a Biểu thức rút gọn : N = a b) Ta thấy a = - 2004 ĐKXĐ Suy N = 2005 Bài 10 : Cho biểu thức ... biểu thức: P = a +3 a a) Rút gọn P b) Tính giá trị P với a = a a +2 + x+ x a 4a Hớng dẫn : a) ĐKXĐ : a 0, a Biểu thức rút gọn : P = b) Ta thấy a = ĐKXĐ Suy P = Bài : Cho biểu thức: N= (a...
 • 4
 • 41
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Kỹ thuật lưu lượng MPLS và ứng dụng trong mạng VNPTMạng hội tụ băng rộng và phương án triển khai ở Việt NamWord of mouth and interpersonal communicationNghiên cứu IMS và ứng dụng cung cấp các dịch vụ băng rộng cho mạng viễn thông của VNPTNghiên cứu kiến trúc hướng dịch vụ SOA và ứng dụng xây dựng hệ thống giao tiếp thiết bị truy nhập mạng băng rộngNghiên cứu nâng cao hiệu năng của hệ tìm phương sử dụng anten không tâm pha trong môi trường các nguồn tín hiệu tương quanMột số phương pháp tối ưu trong các giai đoạn phát triển phần mềm nhúnNÂNG CẤP TÍNH NĂNG TÌM KIẾM CỦA PHẦN MỀM THƢƠNG MẠI ĐIỆN TỬ MAGENTO SỬ DỤNG SPHINX SEARCHNghiên cứu phương pháp quản lý chuyển vùng trong mạng 4GNGHIÊN CỨU TIÊU CHUẨN ISO 27001 VÀ ỨNG DỤNG LUẬNNGHIÊN CỨU VÀ XÂY DỰNG QUI TRÌNH CHUẨN HÓA DỮ LIỆU QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG Ở VIỆT NAM LUẬNNGHIÊN CỨU XÂY DỰNG HỆ THỐNG TÌM KIẾM VIDEO DỰA TRÊN NỘI DUNGNghiên cứu, thiết kế mạng băng rộng cho công ty điện thoại Hà Nội 1PHƢƠNG PHÁP KIỂM THỬ TỰ ĐỘNG TƢƠNG TÁC GIAO DIỆN NGƢỜI DÙNG CHO ỨNG DỤNG WEBPhương pháp mô hình hóa và kiểm chứng các hệ thống hướng sự kiệnTEACHING AND LEARNING SCHEDULER SYSTEMỨng dụng chuẩn mã hóa nâng cao (AES) trong giao thức đóng gói bảo mật dữ liệu (ESP)Xây dựng hệ thống thử nghiệm đánh giá chất lượng vùng phủ sóng 3GMở rộng hoạt động huy động vốn tiền gửi từ dân cư tại Ngân hàng nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Hà NamMô tả một số yếu tố liên quan đến bệnh đột quỵ trên bệnh nhân điều trị nội trú viện tim mạch bệnh viện Bạch Mai
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập