Bài tâp Toán ôn luyện hè lớp 3 lên 4

550 Bài tập Toán ôn thi vào Lớp 10 2014

550 Bài tập Toán ôn thi vào Lớp 10 2014
... tính kích thớc mảnh vờn ? Bài 57 Hai lớp 9A 9B có tổng số 80 bạn quyên góp đợc tổng số 198 Một bạn lớp 9A góp , bạn lớp 9B góp Tìm số học sinh lớp ? Bài 58 Hai ngời làm công việc hết 3h Nếu họ ... biết số dãy ghế không 20 dãy? Bài 76 Hai công nhân làm công việc hết 12 ngày Nếu ngời làm 1/2 công việc ngời làm nốt hết 25 ngày Tính thới gian làm riêng để xong công việc ngời ? Bài 77 Một xe ... đờng AB Bài 102 : Một đội công nhân gồm 20 ngời dự đinh hoàn thành công việc đợc giao thời gian định Do trớc tiến hành công việc ngời đội đợc phân công làm việc khác, để hoàn 36 thành công việc...
 • 53
 • 479
 • 0

Tìm hiểu thực trạng kỹ năng giải bài tập toán của học sinh lớp 3

Tìm hiểu thực trạng kỹ năng giải bài tập toán của học sinh lớp 3
... KĨ NĂNG GIẢI BÀI TẬP TOÁN CỦA HỌC SINH LỚP 2.1 Thực trạng giải tập toán học sinh lớp Để tìm hiểu thực trạng giải tập toán cấp Tiểu học chọn chương trình toán lớp học sinh lớp thuộc cuối ... kĩ giải tập toán cho học sinh lớp nói riêng học sinh Tiểu học nói chung 54 PHỤ LỤC HỆ THỐNG BÀI TẬP KHẢO SÁT THỰC TRẠNG KĨ NĂNG GIẢI BÀI TẬP TOÁN CỦA HỌC SINH LỚP Bài tập thực phép tính Bài 1 132 6 ... việc giải tập toán có lời văn Để thấy rõ điều này, tìm hiểu thực trạng giải tập toán có lời văn học sinh lớp 34 2.1 .3 Thực trạng giải tập toán có lời văn học sinh lớp Để giải tập toán có...
 • 53
 • 154
 • 0

Bài tập ôn lớp 3 lên 4 năm 2011

Bài tập ôn hè lớp 3 lên 4 năm 2011
... 10000; 152 13; 1 632 1; 31 011 A 10000 C 1 632 1 B 15 231 D 31 011 C©u 2: 648 27 + 21957 = ? A 867 84 C 857 84 B 867 74 D 48 768 C©u 3: 15 cm2 + 27 cm2 =? A 32 cm2 C 52 cm2 B 42 cm2 D 47 cm2 C©u 4: DiƯn tÝch ... réng cm lµ: A 45 cm2 C 14 cm2 B 54 cm2 D 40 cm2 C©u 5: DiƯn h×nh vu«ng cã c¹nh lµ cm lµ A 26 cm2 C 63 cm2 B 24 cm2 D 36 cm2 C©u 6: TÝnh : 735 81 - 36 029 = ? A 255 73 C 37 552 B 37 42 5 D 37 545 C©u 7: 10709 ... sáu ngày 22 tháng năm 2011 Tốn: Ơn tâp Bµi (1,5 ®iĨm) §Ỉt tÝnh råi tÝnh 8 04 - 589 34 5 + 878 812 - 679 Bài Tính cách thuận tiện nhất: a) 32 + ( 53 + 58) + 47 b) 53 + x 53 + 53 Bài Tìm x a) x ×...
 • 33
 • 709
 • 23

BÀI TẬP ÔN LỚP 3 LÊN LỚP 4

BÀI TẬP ÔN HÈ LỚP 3 LÊN LỚP 4
... Ơn tâp Bài 1: Đặt tính tính: 35 41 5 + 29989 + 38 47 726 54 + 9857 + 95 544 72 – 35 9 84 27802 – 15919 Bài 2: Tìm x biết: a) x + 30 100 – 15100 = 60000 b) 100000 – 30 000 – x = 18000 + 40 00 0Bài 3: Tính ... 10000; 152 13; 1 632 1; 31 011 A 10000 C 1 632 1 B 15 231 D 31 011 C©u 2: 648 27 + 21957 = ? A 867 84 C 857 84 B 867 74 D 48 768 2 C©u 3: 15 cm + 27 cm =? A 32 cm2 C 52 cm2 B 42 cm2 D 47 cm C©u 4: DiƯn tÝch ... réng cm lµ: A 45 cm2 C 14 cm2 B 54 cm2 D 40 cm C©u 5: DiƯn h×nh vu«ng cã c¹nh lµ cm lµ A 26 cm2 C 63 cm B 24 cm2 D 36 cm2 C©u 6: TÝnh : 735 81 - 36 029 = ? A 255 73 C 37 552 B 37 42 5 D 37 545 C©u 7: 10709...
 • 41
 • 260
 • 0

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP LỚP 3 LÊN LỚP 4 MÔN TOÁN- TIẾNG VIỆT

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HÈ LỚP 3 LÊN LỚP 4 MÔN TOÁN- TIẾNG VIỆT
... 47 28; 47 82; 82 74; 2 847 , số lớn là: A 47 28 B 2 847 C 82 74 D 47 82 Bài Giá trị x 126 : x = là: A 37 8 B 42 C 36 8 D 24 Bài Kết phép tính nhân: 1506 x là: A 60 24 B 60 04 C 40 24 D 40 04 Bài Cho hình chữ ... tháng năm Toán Ôn tập Đề 1: Phần I: Khoanh tròn vào chữ trớc câu trả lời đúng: Số liền trớc số 43 0 8 là: A 43 0 9 B 43 0 7 C 43 9 8 D 43 1 8 Số lẻ liền sau số 6795 là: A 6796 B 6785 C 67 93 D 6797 Số lớn ... năm Toán : ôn tập Bài 1: Tính nhẩm: 6x8= 49 : = 7x5= 56 : = 40 : = 7x9= 36 : = 6x4= 48 : = 5x8= 6x7= 48 : = 7x9= 35 : = 56 : = Bài : Đặt tính tính: CNG ễN TP Hẩ LP LấN LP 4 23 x 40 7 x 30 8 x 89 :...
 • 80
 • 2,146
 • 6

ÔN tập lớp 3 lên 4 môn toán

ÔN tập hè lớp 3 lên 4 môn toán
... c) 1 046 + 42 5 X 168 Bài 3: ghi Đ sai ghi S vào ô trống 37 5 45 6 747 215 646 2 04 406 34 5 2220 18 24 448 2 1075 1500 912 2988 860 2150 930 24 34 362 645 232 220 741 75 Bài 4: 37 5 gà , cần 1 04 g ... ) x với m = 50 ; n = 30 ; p = 20 Đề ôn tập môn toán lớp Luyện tập tính nhanh Bài 1: Tính nhanh b) a) 44 4 x + 44 4 x b)7 24 x + 742 x4 c) 999 x 70 + 999 x 30 d ) 805 x20 + 805 x ... luyện tập môn toán lớp Đề 21 : Luyện tập nhân với số có ba chữ số Bài 1: đặt tính tính : 35 4 X 245 157 X 46 8 45 6 X 785 605 X 45 6 Bài 2: Tính : a) ( 145 + 205 ) x 32 0 b) ( 956 47 5 ) X 34 6 c)...
 • 58
 • 487
 • 0

ĐỀ ÔN TẬP LỚP 3 LÊN LỚP 4 MÔN TOÁN.

ĐỀ ÔN TẬP HÈ LỚP 3 LÊN LỚP 4 MÔN TOÁN.
... c) 1 046 + 42 5 X 168 Bài 3: ghi Đ sai ghi S vào ô trống 37 5 45 6 747 215 646 2 04 406 34 5 2220 18 24 448 2 1075 1500 912 2988 860 2150 930 24 34 362 645 232 220 741 75 Bài 4: 37 5 gà , cần 1 04 g ... LP Đề ôn tập môn toán lớp Đề Bài 1:Điền dấu a.3km 48 7m 36 57m b .37 60m x2. 849 4m -2657m c.50km964m6 537 0m d.2 137 8m: 10689m Bài 2:Tính giá trị biểu thức: a.(8 43 7 1 45 2 63) : 3= b 1608 x5 : 4= ... http://123doc.org/trang-ca-nhan-16 545 0-nguyen-van-chuyen.htm 18 ễN TP Hẩ LP LấN LP Bài 1: Tính nhanh b) a) 44 4 x + 44 4 x Đề ôn tập môn toán lớp Luyện tập tính nhanh b)7 24 x + 742 x4 ...
 • 61
 • 1,429
 • 1

hệ thống bài tập toán ôn lớp 4 lên 5

hệ thống bài tập toán ôn lớp 4 lên 5
... lên bảng chữa Bài 2a 999; 742 6; 76 24; 7 642 b 1 853 ; 3 158 ; 3190; 351 8 Bài 10 261; 159 0; 56 7; 897 - Gv hs nx, chữa b 42 70; 251 8; 249 0; 247 6 Hs đọc yêu cầu Bài 4, - Làm vào - Cả lớp làm 5a - Gv thu ... bài: - Lớp làm phần a vào nháp, Hs lên bảng chữa bài, lớp đổi chéo nháp chấm a 36x25x4 =36 x (25x4) = 36 x100= 3600 18x 24: 9 = 24 x ( 18 : ) = 24 x2 = 48 - Gv hs nx, chữa 41 x x8x5 = (41 x8)x(5x2) ... nêu, Lớp tự làm voà vở, hs lên bảng làm bài: a.C1: 22 05: ( 35 x 7) = 22 05 : 2 45 = C2: 22 05 : ( 35 x7) = 22 05 : : 35 = 63 : = b.C1: 3332: (4 x 49 )= 3332:196 = 17 C2: 3332 : ( 4x 49 ) = 3332 : : 49 ...
 • 74
 • 104
 • 0

BÀI TẬP TOÁN ĐẠI CHƯƠNG 2 VÀ 3 NÂNG CAO LỚP 10

BÀI TẬP TOÁN ĐẠI CHƯƠNG 2 VÀ 3 NÂNG CAO LỚP 10
... k) 3mx2-(2m-1)x+m2-1=0 l) 3x2+(m -2) x+m -3= mx+2m -3 m) (m2-1)x2+(2m-1)x +m -2= 2m n) (m2+1)x2-3mx +2= m-1 o) x2+mx +2= (m -2) x2-(m -3) x+1 p) 2mx2-3x+m-1=0 q) mx2+x2+m2-1=2m +2 Bài a)cho (P):y=ax2+bx+c ... (m +2) x2+mx+m -3= 0 có hai nghiệm x1;x2 cho x 13+ x 23= 13 d) x2-4mx+2m2-1=0 có hai nghiệm thõa mãn x1>1>x2 e) x2-2x+2m -3= 0 có hai nghiệm cho x1...
 • 2
 • 976
 • 16

Tổng hợp các bài tập toán ôn lớp 10.

Tổng hợp các bài tập toán ôn lớp 10.
... Việt Bắc Trường THPT An Minh CÁC DẠNG BÀI TẬP LUYỆN THI VÀO 10 MÔN TOÁN km/giờ Hai xe gặp Phù Cát Tính vận tốc xe, giả thiết Quy Nhơn cách Hoài Ân 100 km Quy Nhơn cách Phù Cát 30 km Câu 5: Một ... a) Chứng minh phương trình (1) luôn có hai nghiệm phân biệt vơi giá trị m Giáo viên:Nguyễn Việt Bắc Trường THPT An Minh CÁC DẠNG BÀI TẬP LUYỆN THI VÀO 10 MÔN TOÁN b) Hãy tìm hệ thức liên hệ hai ... Giáo viên:Nguyễn Việt Bắc Trường THPT An Minh CÁC DẠNG BÀI TẬP LUYỆN THI VÀO 10 MÔN TOÁN Câu 6: Cho VABC cân A với AB > BC Điểm D di động cạnh AB,(D không trùng với A, B) Gọi (O) đường tròn ngoại...
 • 6
 • 336
 • 1

on tap he lop 3 len lop 4

on tap he lop 3 len lop 4
... tính 48 23 + 5 236 9 645 2 34 5 37 28 + 2098 40 52 : 5 836 : 87 54 : Bài 2: Tính giá trị biểu thức ( 46 72 + 35 83) : 1956 + 2126 x 46 72 ( 35 83 1 93) 2078 33 28 : Bài 3: Hãy xếp số La Mã sau theo ... Bài Trong số : 47 28; 47 82; 82 74; 2 847 , số lớn là: A 47 28 B 2 847 C 82 74 D 47 82 Bài Giá trị x 126 : x = là: A 37 8 B 42 C 36 8 D 24 Bài Kết phép tính nhân: 1506 x là: A 60 24 B 60 04 C 40 24 D 40 04 Bài ... tháng năm Toán Ôn tập Bài 1): Đặt tính tính 2105 : 132 9 + 34 34 5125 - 266 674x Bài Tìm m m + 34 6 = 6 042 m - 34 8 = 640 4 35 089 -m = 9 045 132 9 + m = 34 97 Muốn tìm số hạng cha biết ta làm nào? Muốn...
 • 53
 • 4,609
 • 84

30 bài ôn luyện violimpic lớp 3

30 bài ôn luyện violimpic lớp 3
... chia phép chia Bài 18: Lớp 3A có tất 32 học sinh, có 1/4 số học sinh đạt loại trung bình Số học sinh giỏi nhau, học sinh yếu Vậy số học sinh giỏi lớp 3A Bài 19:Thùng to chứa 63 kg gạo, thùng ... kg Cả hai bao gạo nặng là: Bài 25: Hiện mẹ 35 tuổi, tuổi co 1/7 tuổi mẹ Vậy năm tuổi mẹ gấp lần tuổi Bài 26: Có 36 0 sách xếp vào tủ, tủ có ngăn Vậy ngăn có sách Bài 27: Bác Loan mang 45 trứng ... Bài 22: Tổng ba số 119, biết tổng số thứ thứ hai 67, tổng số thứ hai thứ ba 90 Số thư nhất, số thứ hai, số thứ ba là: Bài 23: Hiện tuổi 1/4 tuổi bố Cách năm tuổi bố tuổi là: Bài...
 • 3
 • 2,319
 • 26

bộ đề ôn tập môn toán cho học sinh lớp 3 lên lớp 4

bộ đề ôn tập môn toán cho học sinh lớp 3 lên lớp 4
... 544 2 x b . 43 Đề ôn tập môn toán lớp Đề Bài : Khoanh tròn vào chữ đặt trớc kết : A B C D 40 83 : = 102 (d ) 40 83 : = 120 (d ) 40 83 : = 1020 (d ) 40 83 : = 12 (d ) Đề ôn tập môn toán lớp Đề ... 145 + 205 ) x 32 0 b) ( 956 47 5 ) X 34 6 c) 1 046 + 42 5 X 168 Bài 3: ghi Đ sai ghi S vào ô trống 37 5 45 6 747 215 646 2 04 406 34 5 2220 18 24 448 2 1075 1500 912 2988 860 2150 930 24 34 362 645 232 220 ... 10 góc nhọn Đề luyện tập môn toán lớp Đề 30 :Chia cho số có chữ số ( đề số ) Bài 1: đặt tính tính a) 7692 : 32 b) 9891 : 48 c) 5270 : 36 d) 2566 : 53 e) 4 935 : 43 g) 9276 : 33 h) 8556...
 • 64
 • 415
 • 2

BÀI TẬP TOÁN ÔN TẬP LỚP 10

BÀI TẬP TOÁN ÔN TẬP LỚP 10
... + = x + xy = x + x Bài 105 Giải phơng trình: a) x + x = x + x + x + ; b) x + 17 x = Bài 106 Tìm m để phơng trình (m - 2)x2 + 2(2m - 3)x + 5m - = có nghiệm Bài 107 Tìm m để phơng trình ... nghiệm 2 Bài 49 Tìm m để phơng trình x 10 x + = x x + m có bốn nghiệm phân biệt 2 Bài 50 Tìm m để phơng trình x + x + m = + x x có hai nghiệm phân biệt Bài 51 Tìm m để phơng trình Bài 52 Tìm ... - m2 + 2m + = có nghiệm trái dấu 1 Bài 108 Cho f ( x ) = ( m ) x (m 1) x + Tìm m để hàm số y = có tập xác định R f ( x) x mx + 6, x R x2 x + Bài 110 Tìm m để phơng trình x2 - 2(m + 2)x...
 • 5
 • 129
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bài tập toán ôn thi vào lớp 10bài tập toán và tiếng việt lớp 3bài tập toán cho học sinh lớp 3giáo án ôn tập hè lớp 3 lên 4các dạng bài tập toán ôn thi vào lớp 10bài tập toán học sinh giỏi lớp 3bài tập toán về đồng hồ lớp 3bài tập toán ôn thi hk1 lớp 10bài tập toán học kì 2 lớp 3bài tập toán có lời văn lớp 3bai tap toan on he lop 1 len lop 2giai bai tap toan on tap chuong 3 lop 9toán ôn hè lớp 3 lên lớp 4ôn tập toán giữa kì 1 lớp 3giáo án ôn tập hè lớp 3 lên lớp 4Nghiên cứu xây dựng hệ thống quản lý và hỗ trợ điều hành hệ thống tưới theo thời gian thực (tóm tắt)Pháp luật về trợ giúp xã hội đối với người cao tuổi ở việt nam hiện nay ttTrả hồ sơ để điều tra bổ sung trong giai đoạn truy tố từ thực tiễn tại thành phố hà nộiCác giải pháp thu hút sinh viên việt nam du học tự túc tại nhật bản của công ty CP đt và PT GD an khang việt nam ttHình phạt đối với người chưa thành niên phạm tội theo pháp luật hình sự việt nam từ thực tiễn thành phố hà nộiĐấu giá quyền sử dụng đất theo pháp luật đất đai từ thực tiễn quận hà đông, thành phố hà nộiXử lý tài sản thế chấp là quyền sử dụng đất để bảo đảm tiền vay ngân hàng từ thực tiễn xét xử tại tòa án nhân dân thành phố hà nộiKiểm tra công tác thi hành án dân sự từ thực tiễn thành phố hà nộiPháp luật về trợ giúp xã hội đối với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt ở việt nam hiện nayGiải quyết tranh chấp về hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất từ thực tiễn xét xử tại tòa án nhân dân thành phố lào cai, tỉnh lào caiXử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế từ thực tiễn thành phố hà nộiPhát triển kinh tế biển hải phòng trong bối cảnh hội nhập quốc tếNghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật nhân giống cho loài lan kim tuyến (anoectochilus setaceus blume) trong giai đoạn vườn ươmTrả hồ sơ để điều tra bổ sung trong giai đoạn truy tố từ thực tiễn tại thành phố hà nộiHành vi tham gia giao thông đường bộ của người nhập cư tại thị xã dĩ an, tỉnh bình dươngElementary statistics a step by step approach 7th blumanBusiness statistics 2nd sharpe vellementStatistics for economics accounting and business studies 7th edtion micheal barrowStatistics for the life sciences 4th samuelNghiên cứu ảnh hưởng của chất kích thích ra rễ IBA đến sự hình thành cây homtùng la hán tại đại học nông lâm thái nguyên
Đăng ký
Đăng nhập