Bài thi tìm hiểu luật đất đai 2013

bài dự thi tìm hiểu luật đất đai

bài dự thi tìm hiểu luật đất đai
... lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất quốc phòng đất an ninh (bỏ quy định trách nhiệm việc lập quy hoạch cấp xã Luật Đất đai 2003) Bài dự thi tìm hiểu : Luật đất đai 15 GV : Vi Mạnh Cường ... tiếp tục sử dụng, chấp hành pháp luật đất đai trình sử dụng việc sử dụng đất phù hợp với quy hoạch sử dụng đất xét duyệt; Bài dự thi tìm hiểu : Luật đất đai GV : Vi Mạnh Cường Trường Tiểu học ... hồi đất vi phạm pháp luật đất đai phải vào văn bản, định quan nhà nước có thẩm quyền xác định hành vi vi phạm pháp luật đất đai - Điểm rình tự thu hồi đất Luật Đất Đai : Quy trình thu hồi đất...
 • 15
 • 449
 • 0

Bai thi tim hieu Luat giao thong duong bo 2008

Bai thi tim hieu Luat giao thong duong bo 2008
... khin giao thụng; tớn hiu ốn giao thụng, bin bỏo hiu, vch k ng, cc tiờu hoc tng bo v, ro chn + Ngời điều khiển giao thông: l cnh sỏt giao thụng; ngi c giao nhim v hng dn giao thụng ti ni thi cụng, ... iu khin giao thụng Câu hỏi 6: Đồng chí cho biết quy định Luật giao thông đờng năm 2008 điều kiện tham gia giao thông xe giới? iu 53 Luật giao thông đờng năm 2008 quy định iu kin tham gia giao thụng ... phải làm để giảm thi u ùn tắc giao thông, tai nạn giao thông đờng nớc ta nay? Một số gợi ý: Để giảm thi u ùn tắc giao thông, tai nạn giao thông đờng nớc ta phải: - Nâng cấp hệ thống giao thông đờng...
 • 20
 • 1,602
 • 1

Bài thi tìm hiểu luật phòng chống ma tuý.

Bài thi tìm hiểu luật phòng chống ma tuý.
... viên phòng, chống ma tuý; Phối hợp với quan y tế quyền địa phương tổ chức xét nghiệm cần thi t để phát học sinh, sinh viên, học viên nghiện ma tuý * Điều 11 Trang TÌM HIỂU LUẬT PHÒNG CHỐNG MA TUÝ ... trương, sách, pháp luật, biện pháp Nhà nước phòng, chống ma tuý Câu 4: Luật Phòng, chống ma túy quy định người nghiện ma túy? Trả lời : Người nghiện ma tuý người sử dụng chất ma tuý, thuốc gây ... khoản này; Trang TÌM HIỂU LUẬT PHÒNG CHỐNG MA TUÝ b) Quản lý sở quản lý sau cai nghiện người có nguy tái nghiện cao Câu số 9: “Theo Luật sửa đổi bổ sung số điều Luật Phòng, chống ma túy Ủy ban nhân...
 • 7
 • 355
 • 1

Bài thi tìm hiểu Luật phòng chống Ma tuý

Bài thi tìm hiểu Luật phòng chống Ma tuý
... sách, pháp luật, biện pháp Nhà nước phòng, chống ma tuý Câu 4: Luật Phòng, chống ma túy quy định người nghiện ma túy? Trả lời : Trang Tìm hiểu Luật Phòng, chống ma túy Người nghiện ma tuý người ... thức, pháp luật phòng, chống ma tuý; xây dựng môi trường xã hội lành mạnh, văn minh; Phòng ngừa, ngăn chặn người tổ chức công dân tham gia tệ nạn ma tuý; Giám sát hoạt động phòng, chống ma tuý quan, ... động cai nghiện ma tuý, quản lý sau cai nghiện phòng, chống tái nghiện ma tuý hưởng sách ưu đãi theo quy định pháp luật. " Câu 6: Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật Phòng, chống ma túy quy định...
 • 7
 • 355
 • 0

Bai thi tim hieu luat phong chong ma tuy

Bai thi tim hieu luat phong chong ma tuy
... luật, biện pháp Nhà nước phòng, chống ma tuý Câu 4: Luật Phòng, chống ma túy quy định người nghiện ma túy? Trả lời : Người nghiện ma tuý người sử dụng chất ma tuý, thuốc gây nghiện, thuốc hướng ... nạn ma tuý * Điều 12 Trang Các quan thông tin, tuy n truyền có trách nhiệm phối hợp với quan, tổ chức, đơn vị vũ trang nhân dân tổ chức tuy n truyền, giáo dục để nhân dân nhận thức rõ tác hại ma ... cho người nghiện ma túy, hỗ trợ hoạt động cai nghiện ma tuý, quản lý sau cai nghiện phòng, chống tái nghiện ma túy; nghiên cứu, sản xuất, ứng dụng thuốc phương pháp cai nghiện ma túy; Hỗ trợ kinh...
 • 7
 • 197
 • 0

Bai thi tim hieu Luat PCMT, HIV/AIDS

Bai thi tim hieu Luat PCMT, HIV/AIDS
... viên, học viên phòng chống ma tuý; - Phối hợp với quan y tế quyền địa phương tổ chức xét nghiệm cần thi t để phát học sinh, sinh viên, học viên nghiện ma tuý * Các quan nhà nước, đơn vị vũ trang nhân...
 • 4
 • 146
 • 0

Đáp án bài thi tìm hiểu Luật phòng chống HIV/AIDS

Đáp án bài thi tìm hiểu Luật phòng chống HIV/AIDS
... nghiện ma tuý, quản lý sau cai nghiện phòng, chống tái nghiện ma tuý hưởng sách ưu đãi theo quy định pháp luật Câu 6: - Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật Phòng, chống ma tuý quy định đối tượng cai ... nhiệm phòng, chống ma tuý quan, đơn vị mình; phòng ngừa, ngăn chặn cán bộ, công chức cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng vũ trang nhân dân tham gia tệ nạn ma tuý; tuyên truyền, động viên cán bộ, ... để nhân dân nhận thức rõ tác hại ma tuý; chủ trương, sách, pháp luật, biện pháp Nhà nước phòng, chống ma tuý Câu 4: Luật Phòng, chống ma tuý quy định: Người nghiện ma tuý người sử dụng chất ma...
 • 4
 • 718
 • 2

bai thi tim hieu luat phong chong ma tuy

bai thi tim hieu luat phong chong ma tuy
... luật, biện pháp Nhà nước phòng, chống ma tuý Câu 4: Luật Phòng, chống ma túy quy định người nghiện ma túy? Trả lời : Người nghiện ma tuý người sử dụng chất ma tuý, thuốc gây nghiện, thuốc hướng ... nghiện ma túy, gia đình người nghiện ma túy khai báo tình trạng nghiện ma tuý đăng ký hình thức cai nghiện." Câu 10 : Bạn viết khoảng 1000 đến 1500 từ nội dung đây: 1 .Ma túy tác hại nghiện ma túy ... chức cai nghiện ma túy gia đình cộng đồng? Trả lời : Hình thức cai nghiện ma túy gia đình, cai nghiện ma túy cộng đồng áp dụng người tự nguyện cai nghiện, trừ trường hợp người nghiện ma túy tự nguyện...
 • 8
 • 233
 • 0

Bài thi tìm hiểu luật bình đẳng giới

Bài thi tìm hiểu luật bình đẳng giới
... thông giới bình đẳng giới (Điều 23) - Thông tin, giáo dục, truyền thông giới bình đẳng giới biện pháp quan trọng nhằm nâng cao nhận thức giới bình đẳng giới Bài dự thi Tìm hiểu luật bình đẳng giới ... Bài dự thi Tìm hiểu luật bình đẳng giới Trờng THPT Hải Đảo Trờng - Bảo đảm nồng ghép vấn đề bình đẳng giới xây dựng thực thi pháp luật - Thực bình đẳng giới trách nhiệm quan, ... nam Bài dự thi Tìm hiểu luật bình đẳng giới Trờng THPT Hải Đảo Trờng Căn quy định Luật Bình đẳng giới, anh (chị) cho biết nội dung thông báo tuyển dụng nêu có vi phạm pháp luật bình đẳng giới...
 • 10
 • 461
 • 6

BÀI THI TÌM HIỂU LUẬT BÌNH ĐẲNG GIỚI

BÀI THI TÌM HIỂU LUẬT BÌNH ĐẲNG GIỚI
... phạm pháp luật bình đẳng giới cụ thể nào? Trả lời: Các hành vi vi phạm pháp luật bình đẳng giới quy định Điều 40 Luật Bình đẳng giới, cụ thể như: Các hành vi vi phạm pháp luật bình đẳng giới lĩnh ... thai giới tính thai nhi Câu 10: Bình đẳng giới gia đình quy định nào? Nêu hành vi vi phạm bình đẳng giới gia đình? Trả lời: Trang - Theo chương II điều 18 Luật Bình đẳng giới, Bình đẳng giới ... Bình Đẳng giới quy định lĩnh vực chủ yếu sau: - Bình đẳng giới lĩnh vực trị (Điều 11) - Bình đẳng giới lĩnh vực kinh tế (Điều 12) - Bình đẳng giới lĩnh vực lao động (Điều 13) - Bình đẳng giới lĩnh...
 • 9
 • 267
 • 0

bai thi tim hieu luat lao dong de so 5

bai thi tim hieu luat lao dong de so 5
... nhiệm người lao động, người sử dụng lao động, tổ chức đại diện tập thể lao động, tổ chức đại diện người sử dụng lao động quan hệ lao động quan hệ khác liên quan trực tiếp đến quan hệ lao động; ... công Nghĩa vụ người lao động theo quy định Bộ luật Lao động 2012 có hiệu lực 2013: a) Thực hợp đồng lao động, thoả ước lao động tập thể; b) Chấp hành kỷ luật lao động, nội quy lao động, tuân theo ... hợp với trình độ kỹ nghề sở thoả thuận với người sử dụng lao động; bảo hộ lao động, làm việc điều kiện bảo đảm an toàn lao động, vệ sinh lao động; nghỉ theo chế độ, nghỉ năm có lương hưởng phúc...
 • 4
 • 343
 • 1

BAI THI TIM HIEU LUAT VI PHAM HANH CHINH

BAI THI TIM HIEU LUAT VI PHAM HANH CHINH
... hành vi vi phạm hành tình cấp thi t; - Thực hành vi vi phạm hành phòng vệ đáng; - Thực hành vi vi phạm hành kiện bất ngờ; - Thực hành vi vi phạm hành kiện bất khả kháng; - Người thực hành vi vi ... phạt vi phạm hành chính: vi phạm hành kết thúc thời hiệu tính từ thời điểm chấm dứt hành vi vi phạm; vi phạm hành thực thời hiệu tính từ thời điểm phát hành vi vi phạm.Trường hợp xử phạt vi phạm ... hành chính; - Tiếp tục thực hành vi vi phạm hành người có thẩm quyền yêu cầu chấm dứt hành vi đó; - Sau vi phạm có hành vi trốn tránh, che giấu vi phạm hành chính; - Vi phạm hành có quy mô lớn, số...
 • 23
 • 83
 • 0

Câu trả lời thi tìm hiểu Luật ATGT Năm 2013

Câu trả lời thi tìm hiểu Luật ATGT Năm 2013
... phương tiện tham gia giao thông đường Câu Theo Luật Đường sắt năm 2005 phạm vi bảo vệ công trình đường sắt quy định nào? Gợi ý trả lời: Theo Luật Đường sắt năm 2005 phạm vi bảo vệ công trình đường ... dự thi tự nghiên cứu trả lời) Câu 7: Anh (chị) hiểu “Văn hóa giao thông”? Hãy kể gương điển hình việc tuyên truyền, vận động, giữ gìn trật tự an toàn giao thông mà anh (chị) biết Gợi ý trả lời: ... vận tải định Câu Theo Luật Giao thông đường thủy nội địa năm 2004, hoạt động vận tải hành khách đường thủy nội địa vận tải hành khách ngang sông quy định nào? Gợi ý trả lời: * Theo Luật Giao thông...
 • 9
 • 146
 • 0

Bài thi tìm hiểu luật xử lý vi phạm hành chính-Nhóm ĐT 2

Bài thi tìm hiểu luật xử lý vi phạm hành chính-Nhóm ĐT 2
... Câu Thế hành vi vi phạm hành vi c xử phạt vi phạm hành chính? Luật Xử vi phạm hành quy định đối tượng bị xử phạt vi phạm hành chính? Trả lời: * Vi phạm hành hành vi có lỗi cá nhân, ... thực hành vi vi phạm hành theo quy định pháp luật xử phạt vi phạm hành * Các đối tượng bị xử phạt vi phạm hành bao gồm: a) Người từ đủ 14 tuổi đến 16 tuổi bị xử phạt vi phạm hành vi phạm hành ... quy định Luật Xử vi phạm hành 20 12, người có thẩm quyền xử phạt hành công ty A Chủ tịch UBND tỉnh huyện X Tại vì: Căn theo điều 24 Luật xử vi phạm hành 20 12 Điều 18 Nghị định số 99 /20 09/NĐ-CP...
 • 10
 • 236
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: bài thi tìm hiểu luật giao thông đường bộbài thi tìm hiểu luật thanh trabài thi tìm hiểu luật an toàn giao thông đường bộbài tập tình huống luật đất đai 2013bài tập tình huống luật đất đai 2013 có đáp ánbìa bài thi tìm hiểu luật bình đẳng giớibài thi tìm hiểu luật giao thông đường bộ và pháp luật lao độngbài thi tìm hiểu luật công đoànbài thi tìm hiểu pháp luật về đất đaihiệu lực thi hành luật đất đai 2013bài thi tìm hiểu pháp luật năm 2013bài thi tìm hiểu pháp luật 2013bài thi tìm hiểu pháp luật lao đông năm 2013đáp án bài thi tìm hiểu pháp luật lao động năm 2013 đề thi số 03 pptbài dự thi tìm hiểu luật biển việt nam 2013Khảo sát sự ảnh hưởng của tỉ lệ phối trộn giá thể trồng (mùn cưa, bã mía) đến sự phát triển của nấm Linh chi (Ganoderma lucidum) tại cơ sở 3 Bình Dương, trường Đại học Mở thành phố Hồ Chí MinhBIỆN PHÁP PHÁT HUY KHẢ NĂNG SÁNG TẠO CỦA TRẺ 5 - 6 TUỔI TRONG HOẠT ĐỘNG CA HÁT Ở TRƯỜNG MẦM NONBIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG VĂN HÓA NGHỆ THUẬT VÀ DU LỊCH SÀI GÒNBIỂU HIỆN STRESS TRONG SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP.HCMCÁC NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA LÝ THUYẾT ÁNH XẠ BẢO GIÁCCÁC THAM SỐ ĐỊNH TÂM TRONG DẠY HỌC THỐNG KÊ Ở LỚP 1CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU NÔNG NGHIỆP TỈNH TRÀ VINH THỜI KỲ CÔNG NGHIỆP HÓA – HIỆN ĐẠI HÓACON NGƯỜI PHẬN VỊ VÀ CON NGƯỜI HƯỞNG LẠC TRONG SÁNG TÁC CỦA NGUYỄN CÔNG TRỨCON NGƯỜI TRONG THƠ THIỀN LÝ - TRẦN DƯỚI GÓC NHÌN THI PHÁP HỌC HIỆN ĐẠIĐA DẠNG SINH HỌC CÁC LOÀI CÁ THUỘC BỘ CÁ VƯỢC (PERCIFORMES) Ở HẠ LƯU HỆ THỐNG SÔNG ĐỒNG NAIĐA THỨC DUY NHẤT VÀ BI-URS KIỂU (1,N) CHO HÀM PHÂN HÌNH TRÊN TRƯỜNG KHÔNG ACSIMETĐẶC ĐIỂM CHỨC NĂNG CỦA GIỚI TỪ TRONG TIẾNG VIỆT HIỆN ĐẠĐẶC ĐIỂM GIAO TIẾP CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM AN GIANGĐẶC ĐIỂM NGỮ PHÁP CỦA TIẾNG LÓNG TRÊN CÁC DIỄN ĐÀNĐẶC ĐIỂM NỘI DUNG CA DAO - DÂN CA BẾN TREMở rộng Định lý tồn tại điểm bất động của toán tử (K,Uo) lõm chính quy trong không gian Banach với nón cực trị (Luận văn thạc sĩ)Xemtailieu phan tich doi chieu tu chi quan he ho hang trong tieng han va tieng vietĐẶC ĐIỂM THƠ NGUYỄN QUANG THIỀUCẢM HỨNG BI TRÁNG TRONG TIỂU THUYẾT TRU TIÊNCẢM THỨC BI AI TRONG CÁC KHÚC NGÂM - NHÌN TỪ GÓC ĐỘ THỂ LOẠI
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập