Tìm hiểu về dấu ấn hậu hiện đại trong tiểu thuyết “Sông”

Dấu ấn hậu hiện đại trong tiểu thuyết Thập tam bộ của Mạc Ngôn TT.PDF

Dấu ấn hậu hiện đại trong tiểu thuyết Thập tam bộ của Mạc Ngôn TT.PDF
... thành dấu ấn hậu đại tiểu thuyết Mạc Ngôn - Chương 2: Dấu ấn hậu đại thể qua hình tượng nghịch dị - mã kép tiểu thuyết Thập tam - Chương 3: Dấu ấn hậu đại thể qua ngôn ngữ cuồng hoan vấn đề liên ... ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN - NGUYỄN THỊ HÀ DẤU ẤN HẬU HIỆN ĐẠI TRONG TIỂU THUYẾT THẬP TAM BỘ CỦA MẠC NGÔN Luận văn ... cận văn học Trung Quốc đương đại 3.2 Nhận diện mô tả Dấu ấn hậu đại tiểu thuyết Thập tam Mạc Ngôn, sở làm bước đệm nghiên cứu xa hơn, rộng đến toàn tiểu thuyết Mạc Ngôn dịch Việt Nam sau 3.3 Góp...
 • 25
 • 119
 • 0

Dấu ấn hậu hiện đại trong tiểu thuyết Thập tam bộ của Mạc Ngôn.PDF

Dấu ấn hậu hiện đại trong tiểu thuyết Thập tam bộ của Mạc Ngôn.PDF
... thành dấu ấn hậu đại tiểu thuyết Mạc Ngôn - Chương 2: Dấu ấn hậu đại thể qua hình tượng nghịch dị - mã kép tiểu thuyết Thập tam - Chương 3: Dấu ấn hậu đại thể qua ngôn ngữ cuồng hoan vấn đề liên ... ngữ cuồng hoan vấn đề liên văn tiểu thuyết Thập tam 13 NỘI DUNG Chƣơng CƠ SỞ LÍ LUẬN HÌNH THÀNH DẤU ẤN HẬU HIỆN ĐẠI TRONG TIỂU THUYẾT MẠC NGÔN 1.1 Chủ nghĩa hậu đại với văn học giới 14 Khi nghiên ... cứu trực tiếp từ lý thuyết chủ nghĩa hậu đại chưa nhiều, chưa sâu, thực mảnh đất màu mỡ vẫy gọi người nghiên cứu Khi triển khai đề tài Dấu ấn hậu đại tiểu thuyết Thập tam bộ Mạc Ngôn, tinh thần...
 • 153
 • 107
 • 0

Những dấu hiệu của chủ nghĩa hậu hiện đại trong tiểu thuyết hồ anh thái

Những dấu hiệu của chủ nghĩa hậu hiện đại trong tiểu thuyết hồ anh thái
... Chơng Tiểu thuyết Hồ Anh Thái bối cảnh tiểu thuyết Việt Nam sau 1986 số vấn đề chủ nghĩa hậu đại Chơng Tâm thức hậu đại tiểu thuyết Hồ Anh Thái Chơng Dấu hiệu hậu đại tiểu thuyết Hồ Anh Thái phơng ... vực tiểu thuyết 1.3 Một số vấn đề lí thuyết chủ nghĩa hậu đại tiếp nhận Việt Nam 1.3.1 Khái niệm chủ nghĩa hậu đại chủ nghĩa hậu đại văn học 1.3.1.1 Khái niệm chủ nghĩa hậu đại Chủ nghĩa hậu đại ... đích đề tài tìm dấu hiệu chủ nghĩa hậu đại tiểu thuyết Hồ Anh Thái 3.2 Với mục đích đó, đề tài có nhiệm vụ: - Thứ nhất, dấu hiệu chủ nghĩa hậu đại tiểu thuyết Hồ Anh Thái số phơng diện cấu trúc...
 • 136
 • 595
 • 4

Những dấu hiệu của chủ nghĩa hậu hiện đại trong tiểu thuyết mạc ngôn luận văn thạc sĩ ngữ văn

Những dấu hiệu của chủ nghĩa hậu hiện đại trong tiểu thuyết mạc ngôn luận văn thạc sĩ ngữ văn
... thấy, dấu hiệu chủ nghĩa hậu đại in đậm trang viết Từ lý trên, thực đề tài Những dấu hiệu chủ nghĩa hậu đại tiểu thuyết Mạc Ngôn Ý nghĩa đề tài không dừng lại tượng văn học tiểu thuyết Mạc Ngôn ... tiểu thuyết Mạc Ngôn 1.3 Một số vấn đề lý thuyết chủ nghĩa hậu đại ………………… 30 1.3.1 Khái niệm chủ nghĩa hậu đại chủ nghĩa hậu đại văn học 30 1.3.2 Ảnh hưởng chủ nghĩa hậu đại ... hội sáng tác Mạc Ngôn số vấn đề lý thuyết chủ nghĩa hậu đại Thứ hai, tâm hậu đại tiểu thuyết Mạc Ngôn Thứ ba, dấu hiệu chủ nghĩa hậu hiên đại tiểu thuyết Mạc Ngôn số phương diện bật Đối tượng...
 • 157
 • 430
 • 8

Khoá luận tốt nghiệp Văn học Tự sự hậu hiện đại trong tiểu thuyết Sông của Nguyễn Ngọc Tư

Khoá luận tốt nghiệp Văn học Tự sự hậu hiện đại trong tiểu thuyết Sông của Nguyễn Ngọc Tư
... cứu Tự hậu đại tiểu thuyết Sông Nguyễn Ngọc ánh sáng lí thuyết hậu đại, từ đưa cách tiếp cận hậu đại tiểu thuyết Sông, góp phần làm bật vị trí nhà văn Nguyễn Ngọc trình đổi văn học Việt ... hậu đại tiểu thuyết Sông Nguyễn Ngọc Chương 3: Tự hậu đại tiểu thuyết Sông Nguyễn Ngọc – nhìn từ số phương diện nghệ thuật NỘI DUNG CHƯƠNG HÀNH TRÌNH SÁNG TẠO VÀ QUAN NIỆM VĂN CHƯƠNG CỦA NGUYỄN ... cứu 3.1 Đối ng nghiên cứu Đối ng nghiên cứu đề tài Tự hậu đại tiểu thuyết Sông Nguyễn Ngọc 3.2 Phạm vi nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu đề tài tiểu thuyết Sông Nguyễn Ngọc Phương pháp...
 • 85
 • 216
 • 0

Tự sự hậu hiện đại trong tiểu thuyết sông của nguyễn ngọc tư

Tự sự hậu hiện đại trong tiểu thuyết sông của nguyễn ngọc tư
... tài nghiên cứu Tự hậu đại tiểu thuyết Sông Nguyễn Ngọc ánh sáng lí thuyết hậu đại, từ đưa cách tiếp cận hậu đại tiểu thuyết Sông, góp phần làm bật vị trí nhà văn Nguyễn Ngọc trình đổi ... trình sáng tạo quan niệm văn chương Nguyễn Ngọc Chương 2: Cảm quan hậu đại tiểu thuyết Sông Nguyễn Ngọc Chương 3: Tự hậu đại tiểu thuyết Sông Nguyễn Ngọc – nhìn từ số phương diện nghệ thuật ... Đối ng phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối ng nghiên cứu Đối ng nghiên cứu đề tài Tự hậu đại tiểu thuyết Sông Nguyễn Ngọc 3.2 Phạm vi nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu đề tài tiểu thuyết Sông Nguyễn...
 • 86
 • 229
 • 0

Dấu ấn hậu hiện đại trong văn học VN sau 1986

Dấu ấn hậu hiện đại trong văn học VN sau 1986
... Vậy, dấu hiệu coi hậu đại văn chương ta? Theo tôi, hậu đại bật “cảm quan hậu đại Thời đại lịch sử - xã hội cụ thể hiển nhiên làm nảy sinh kiểu tâm trạng xã hội tương ứng Vậy, “cảm quan hậu đại ? ... nhà văn Văn chương hậu đại tuyệt đối đoạn tuyệt với truyền thống Hậu đại cáo chung Hiện đại ( ) mà quan hệ khác với Hiện đại (J.F Lyotard) Tôi thấy nhiều yếu tố truyền thống làm trương nở văn ... khác môtíp chủ đề, nhân vật Nhiều người hỏi: dấu hiệu này, văn học đại sao? Vậy dám tìm thấy dấu vết nghệ thuật dân gian, trung đại văn chương đại? Ai bảo chủ nghĩa lãng mạn yếu tố thực? Vẫn...
 • 3
 • 199
 • 1

DẤU ẤN HẬU HIỆN ĐẠI TRONG VĂN HỌC VIỆT NAM SAU 1986

DẤU ẤN HẬU HIỆN ĐẠI TRONG VĂN HỌC VIỆT NAM SAU 1986
... triết học hậu đại với tư cách trường phái (hiểu theo nghĩa cổ điển) có, gọi văn hoá hậu đại Nghĩa là, có thái độ, tâm thức, cảm quan hậu đại Hiển nhiên biết, Việt Nam, có chủ nghĩa hậu đại văn ... nhà văn Văn chương hậu đại tuyệt đối đoạn tuyệt với truyền thống Hậu đại cáo chung Hiện đại ( ) mà quan hệ khác với Hiện đại (J.F Lyotard) Tôi thấy nhiều yếu tố truyền thống làm trương nở văn ... hội thân văn học Có thể gọi chăng, khuynh hướng phát triển văn chương theo hướng hoà nhập với tiến trình văn học giới, bên cạnh khuynh hướng tìm tòi thử nghiệm khác văn học Việt Nam sau 1986 nhiều...
 • 5
 • 319
 • 2

Dấu ấn văn học hậu hiện đại trong tiểu thuyết tạ duy anh

Dấu ấn văn học hậu  hiện đại trong tiểu thuyết tạ duy anh
... v sáng tác c a T Duy Anh ch n cách x lí sau: 2.1 Cu n “Th gi i ngh thu t T Duy Anh Năm 2007, cu n sách ñư c Nxb H i nhà văn n hành sau t ng h p ba lu n văn th c sĩ: “T Duy Anh vi c làm m i ngh ... c u hóa T Duy Anh m t nh ng nhà văn tr ñ y ti m năng, ñ l i d u n sâu s c ñ i s ng văn h c ñương ñ i Vi t Nam Nh ng sáng tác c a T Duy Anh có ñ y ñ tính ch t, ñ c ñi m c a th i kì văn h c m i ... tài nghiên c u: D u n văn h c h u - hi n ñ i ti u thuy t T Duy Anh L ch s v n ñ Tài li u nghiên c u v sáng tác c a nhà văn h T ph bi n di n ñàn văn h c chưa ñư c h th ng Trong gi i h n nh t ñ...
 • 26
 • 1,380
 • 11

Dấu ấn chủ nghĩa hậu hiện đại trong tiểu thuyết của nhà văn Thuận

Dấu ấn chủ nghĩa hậu hiện đại trong tiểu thuyết của nhà văn Thuận
... văn chương Để tìm hiểu chủ nghĩa hậu đại, lấy chủ nghĩa đại làm mốc quy chiếu để “soi rõ” 1.1.2.1 Sơ lược chủ nghĩa đại Ib.Hassan coi chủ nghĩa đại thứ chủ nghĩa đại muộn, hay gọi chủ nghĩa đại ... 3: Tiểu thuyết Thuận – Sự phức hợp thể loại Chƣơng 1: KHÁI LƢỢC VỀ HẬU HIỆN ĐẠI – DẤU ẤN HẬU HIỆN ĐẠI TRONG VĂN CHƢƠNG VIỆT NAM 1.3 Khái niệm chủ nghĩa hậu đại 1.3.1 Lai lịch thuật ngữ hậu đại ... ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN - VÕ THỊ THU DẤU ẤN CHỦ NGHĨA HẬU HIỆN ĐẠI TRONG TIỂU THUYẾT CỦA NHÀ VĂN THUẬN Luận văn Thạc...
 • 98
 • 658
 • 8

Những dấu hiệu hậu hiện đại trong tiểu thuyết nguyễn bình phương

Những dấu hiệu hậu hiện đại trong tiểu thuyết nguyễn bình phương
... ứng Trong phạm vi viết, quan tâm hết yếu tố hình thức tiểu thuyết Nguyễn Bình Phương, mà nói tới biểu bật với tư cách hình thức nhìn – hình thức thể giới quan hậu đại Tiểu thuyết Nguyễn Bình Phương, ... thuyết, là, tiểu thuyết Với Nguyễn Bình Phương, mới, tiêu chuẩn thẩm mĩ Bởi vậy, tiểu thuyết anh rốt kiếm tìm Chúng cho rằng, bộn bề tiểu thuyết Việt Nam hôm nay, có phong cách Nguyễn Bình Phương, ... nghĩa hậu đại văn chương theo ý nghĩa đầy đủ thuật ngữ Càng coi đương đại hậu đại Hậu đại văn chương ta nay, tồn dạng dấu hiệu, yếu tố Các dấu hiệu, yếu tố tác giả lại khác nhau, bởi, nghệ thuật hậu...
 • 12
 • 207
 • 2

Báo cáo nghiên cứu khoa học: "BÚT PHÁP HẬU HIỆN ĐẠI TRONG TIỂU THUYẾT KÝ SỰ VỀ MỘT CÁI CHẾT ĐÃ ĐƯỢC BÁO TRƯỚC CỦA G. G. MARQUEZ" pdf

Báo cáo nghiên cứu khoa học:
... truyện ngắn, chất sự, hồi đậm nét tác phẩm chủ yếu sáng tạo từ kiện, nhân vật có thật, nhiên, chết báo trước xứng đáng đứng vào hàng ngũ tiểu thuyết xuất sắc Marquez Trong dung lượng ... đó, yếu tố c d chết báo trước đặc biệt quan trọng Ngược lại, đặc trưng sự, hồi (đề cao tính cụ thể, tính chân thật kiện) mà hai đặc trưng b e không làm rõ tiểu thuyết khác Về thực chất, ... bù lại nhược điểm người ta trước đời” [6, 64] Như vậy, thông qua biểu tượng mơ, tiềm thức biết trước báo trước tương lai Qua đó, sự báo trước chết tác phẩm, thông báo giấc mơ Ngoài tượng huyễn...
 • 13
 • 255
 • 0

Đặc trưng truyện trinh thám hậu hiện đại trong tiểu thuyết tin tức về một vụ bắt cóc của Gabriel Garcia Marquez

Đặc trưng truyện trinh thám hậu hiện đại trong tiểu thuyết tin tức về một vụ bắt cóc của Gabriel Garcia Marquez
... Tieu thuyet Tin tiic ve mgt vu bdt coc ciia Marquez Trong sU nghiep cua Marquez - nha van vi dai cua van hqc My Latinh the ky XX vdi giai Nobel van hoc nam 1982, cud'n tieu thuyet trinh tham dam ... eua chung Tinh tfl ngdn luan va da tri quan niem ve tin tflc eiia thdi hau hien dai da dfldc the hien rd each xay dflng ve me Id thdng tin eua Marquez Thdng tin khdng edn la thdng tin mdt chieu, ... eiia sd' phan, khdng ehi dd'i vdi eon tin ma cdn vdi ea ke giam gifl tin Vdi but phap trinh tham hau hien dai vfla dac thfl, vfla phd quat, Gabriel Garcia Marquez da k h i c hoa va xay dflng dfldc...
 • 13
 • 80
 • 0

Ảnh hưởng của chủ nghĩa hậu hiện đại trong tiểu thuyết hồ anh thái

Ảnh hưởng của chủ nghĩa hậu hiện đại trong tiểu thuyết hồ anh thái
... thuy t c a H Anh Thái 1.3.1 Quan ni m ngh thu t c a H Anh Thái H Anh Thái có m t quan ni m riêng v nhà văn ngh văn Trư c h t, H Anh Thái r t coi tr ng thiên ch c c a nhà văn H Anh Thái cho r ng ... văn chương H Anh Thái" c a Di u Hương, "H Anh Thái - ngư i lúc vi t" c a Hoài Nam hay "H Anh Thái - không gi i thiêng hình tư ng ñ c Ph t" c a Anh Vân ñây nh ng vi t, ph ng v n H Anh Thái giúp ... ng c a ch nghĩa h u hi n ñ i ti u thuy t H Anh Thái nhìn t phương th c bi u hi n Chương 1: TI U THUY T H ANH THÁI TRONG TI N TRÌNH TI U THUY T VI T NAM SAU 1986 VÀ M TS V N Đ V CH NGHĨA H U HI...
 • 26
 • 454
 • 4

Xem thêm

Từ khóa: phương pháp giải trắc nghiệm vật lýphương pháp động lực họcphương pháp xác định ngân sách chiêu thịphương pháp hoạt động ngoài giờ tiểu họcphương pháp lai tạo ngô laiviết phương trình mặt cầu ngoại tiếpbiện luận số nghiệm của phương trìnhđề thi tốt nghiệp toán 12viết phương trình đường tròn ngoại tiếpphương trình mặt cầu ngoại tiếpphương trình đường tròn ngoại tiếpphương pháp gieo trồng ngôphương pháp chọn áo ngựcphương pháp phê bình nghệ thuậtphương thức quản lý nguyên vật liệuphương pháp dạy học ngoại ngữTính nội lực và cốt thép bằng chương trình sap 2000 version 9 chương 1Tính nội lực và cốt thép bằng chương trình sap 2000 version 9 chương 2Tính nội lực và cốt thép bằng chương trình sap 2000 version 9 chương 3Tính nội lực và cốt thép bằng chương trình sap 2000 version 9 chương 5Dịch vụ spa smileMarketing dich vụTính nội lực và cốt thép bằng chương trình sap 2000 version 9 Chương 7.1Tính nội lực và cốt thép bằng chương trình sap 2000 version 9 Chương 9Tính nội lực và cốt thép bằng chương trình sap 2000 version 9 Chương 10Nghiên cứu, khả năng xử lý Asen trong nước của cây Ráng chân xỉ (Pteris vittata L) tại Xã Trung Châu, Huyện Đan Phượng, Thành Phố Hà NộiPhương án 0 tuổi Con tôi đã phát triển tài năng như thế nàoLuận văn thạc sỹ: Xác định thành phần chi begomovirus hại cà chua tại Hải Phòng và phụ cận vụ xuân hè 2009, thử nghiệm biện pháp phòng trừ môi giới truyền bệnhBÁO cáo đề tài dự án PHIMHoàn thiện chiến lược Marketing của tập đoàn Trung Nguyên sang thị trường Mỹ đến năm 2020Hoàn thiện quy trình nhân giống lan kim tuyến (anoectochilus setaceus blume) bằng kỹ thuật nuôi cấy mô tế bàoẢnh hưởng của kích thước và phương thức cấy mẫu đến khả năng tái sinh chồi in vitro một số giống hoa cúcPhối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong thực hiện chương trình giáo dục nhà trường ở trường trung học cơ sở huyện sơn dương, tỉnh tuyên quangCHƯƠNG TRÌNH CHI TIETnguyên tắc người gây ô nhiễm phải trả tiềnXây dựng một số tình huống trong dạy học học phần lý thuyết số nhằm tích cực hóa hoạt động học tập của sinh viên cao đẳng sư phạmBài 11 chính sách dân số giải quyết việc làm (1)
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập