Ôn tập vật lý lý thuyết và bài tập CHƯƠNG V: SÓNG ÁNH SÁNG

TT LY THUYET VA TRAC NGHIEM CHUONG LUONG TU ANH SANG-CT CHUAN

TT LY THUYET VA TRAC NGHIEM CHUONG LUONG TU ANH SANG-CT CHUAN
... giới hạn quang điện D Bước sóng lớn giới hạn quang điện 22> Chọn câu Đúng Theo thuyết phôtôn Anh- xtanh, lượng: A phôtôn B phôtôn lượng tử lượng C giảm dần phôtôn xa dần nguồn sáng D phôton không ... Al – As 2> Một vài ứng dụng laze - Y học: dao mổ, chữa bệnh da… - Thông tin liên lạc: sử dụng vô tuyến định vị, liên lạc vệ tinh, truyền tin cáp q @QUANG ĐIỆN BÊN NGOÀI –THUYẾT LƯỢNG TỬ 1> Hiện ... nung nóng B electron bị bứt khỏi kim loại có ion dương đập vào C electron bị bứt khỏi nguyên tử va chạm với nguyên tử khác D electron bị bứt khỏi kim loại chiếu sáng 2>Chiếu chùm tia tử ngoại...
 • 7
 • 1,015
 • 32

Bài soạn BÀI TẬP CHƯƠNG V SÓNG ÁNH SÁNG

Bài soạn BÀI TẬP CHƯƠNG V SÓNG ÁNH SÁNG
... phát ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ = 0,6µm Tại điểm M BÀI TẬP CHƯƠNG V: SÓNG ÁNH SÁNG N phía v n sáng cách v n 0,6cm 1,55cm Từ M đến N có v n sáng v n tối ? A 10 v n sáng 10 v n tối B v n sáng ... đến N có v n sáng v n tối ? A v n sáng v n tối B v n sáng v n tối C v n sáng v n tối D v n sáng v n tối 43) Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng nguồn sáng phát hai xạ đơn sắc có bước sóng λ1 = 0,5 ... thoa ánh sáng , cho nguồn phát ánh sáng đơn sắc Biết khoảng cách v n sáng thứ v n tối thứ 10 bên so v i v n trung tâm 1,35mm Cho điểm M N phía v n sáng cách v n 0,75mm 2,55mm Từ M đến N có v n...
 • 6
 • 268
 • 4

Gián án BÀI TẬP CHƯƠNG V SÓNG ÁNH SÁNG

Gián án BÀI TẬP CHƯƠNG V SÓNG ÁNH SÁNG
... phát ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ = 0,6µm Tại điểm M BÀI TẬP CHƯƠNG V: SÓNG ÁNH SÁNG N phía v n sáng cách v n 0,6cm 1,55cm Từ M đến N có v n sáng v n tối ? A 10 v n sáng 10 v n tối B v n sáng ... đến N có v n sáng v n tối ? A v n sáng v n tối B v n sáng v n tối C v n sáng v n tối D v n sáng v n tối 43) Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng nguồn sáng phát hai xạ đơn sắc có bước sóng λ1 = 0,5 ... xạ ánh sáng B tán sắc ánh sáng C khúc xạ ánh sáng D giao thoa ánh sáng 15) 1Điều sau sai nói quang phổ v ch phát xạ ? A Quang phổ v ch phát xạ chất khí hay áp suất thấp bị kích thích phát sáng...
 • 6
 • 382
 • 8

Phân loại, đề ra cách giải, lựa chọn hướng dẫn giải hệ thống bài tập chương VI sóng ánh sáng lớp 12 THPT, ban KHTN nhằm nâng cao chất lượng dạy học bộ môn vật

Phân loại, đề ra cách giải, lựa chọn và hướng dẫn giải hệ thống bài tập chương VI sóng ánh sáng lớp 12 THPT, ban KHTN nhằm nâng cao chất lượng dạy học bộ môn vật lý
... VI. Sóng ánh sáng giáo vi n học sinh lớp 12 trường THPT Giao Thuỷ B (Nam Định) Phân loại, đề cách giải, lựa chọn hướng dẫn giải hệ thống tập chương VI. Sóng ánh sáng dạy học Vật lớp 12 THPT, Ban ... chương VI Sóng ánh sáng dạy học Vật 12 THPT, Ban KHTN 4.1 Phân loại tập chương VI Sóng ánh sáng đề cách giải Căn vào số sở luận thực tế dạy học trường THPT chia tập làm loại, loại gồm vài ... THPT, Ban KHTN: phân loại (gồm loại loại có dạng), đề cách giải, lưu ý giải, lựa chọn hệ thống tập (gồm có 21 tập) hướng dẫn học sinh giải hệ thống tập theo kiểu: hướng dẫn theo mẫu, hướng dẫn tìm...
 • 51
 • 99
 • 0

Slide vật lớp 9 bài các tác dụng của ánh sáng _B.H Ninh

Slide vật lý lớp 9 bài các tác dụng của ánh sáng _B.H Ninh
... ÁNH SÁNG MẶT TRỜI ĐỐT NÓNG CÁC VẬT CÁC TÁC DỤNG CỦA ÁNH SÁNG I Tác dụng nhiệt ánh sáng Tác dụng nhiệt ánh sáng gì? CÁC TÁC DỤNG CỦA ÁNH SÁNG VIDEO: SỬ DỤNG ÁNH SÁNG ĐÈN PIN ĐỐT NÓNG CÁC VẬT "Tác ... vật CÁC TÁC DỤNG CỦA ÁNH SÁNG VIDEO: TÍNH HƯỚNG SÁNG Ở THỰC VẬT CÁC TÁC DỤNG CỦA ÁNH SÁNG VIDEO: ÁNH SÁNG ĐÈN CAO ÁP LÀM CÂY LÚA BỊ “ĐIẾC” CÁC TÁC DỤNG CỦA ÁNH SÁNG VIDEO: TÁC DỤNG CỦA ÁNH SÁNG ... BÀI 56 CÁC TÁC DỤNG CỦA ÁNH SÁNG I Tác dụng nhiệt ánh sáng Tác dụng nhiệt ánh sáng gì? ÁNH SÁNG MẶT TRỜI CHIẾU LÊN CÁC VẬT SẼ LÀM CHO CHÚNG NÓNG LÊN CÁC TÁC DỤNG CỦA ÁNH SÁNG VIDEO: SỬ DỤNG ÁNH...
 • 39
 • 113
 • 0

Chuyên đề Vật Ôn thi đại học - Chương V. Sóng ánh sáng

Chuyên đề Vật lý Ôn thi đại học - Chương V. Sóng ánh sáng
... v ánh sáng ơn s c A: Ánh sáng ơn s c ánh sáng có màu s c xác nh m i môi trư ng B :Ánh sáng ơn s c ánh sáng có t n s xác nh m i môi trư ng C: Ánh sáng ơn s c ánh sáng không b tán s c D: Ánh sáng ... b c c a vân t i k= : Vt : Vs: k= : -7 7 -7 -6 6 -6 -5 -4 5 -5 -4 -3 3 -3 -2 2 -2 -1 1 (VSTT) -1 1 2 2 3 4 5 6 7 c Kho ng vân i : Là kho ng cách gi a hai vân sáng ho c hai vân t i liên ti p i = ... BÀI 3: GIAO THOA SÓNG ÁNH SÁNG _P1 GIAO THOA ÁNH SÁNG ƠN S C HI N TƯ NG NHI U X ÁNH SÁNG Nhi u x ánh sáng hi n tư ng ánh sáng không tuân theo nh lu t truy n th ng, quan sát c ánh sáng truy n qua...
 • 32
 • 69
 • 0

TRẮC NGHIỆM CHƯƠNG V: SÓNG ÁNH SÁNG MÔN VẬT LỚP 12 ppt

TRẮC NGHIỆM CHƯƠNG V: SÓNG ÁNH SÁNG MÔN VẬT LÝ LỚP 12 ppt
... trông thấy D bước sóng > 0,4.10 - m không trông thấy Câu 14: Cho lọai ánh sáng sau: I ánh sáng trắng, II ánh sáng đỏ, III ánh sáng vàng, IV ánh sáng tím Những ánh sáng có bước sóng xác định ? Chọn ... xạ ánh sáng B Hiện tượng phản xạ ánh sáng C Hiện tượng giao thoa ánh sáng D Hiện tượng tán sắc ánh sáng Câu 11: Một vật nung nóng đến gần nhỏ 5000C phát A Tia hồng ngoại B Tia tử ngoại C Ánh sáng ... theo thứ tự bước sóng từ nhỏ đến lớn A I, II, III B IV, III, II C I, II, IV D II, III, IV Câu 15: Cho lọai ánh sáng sau : I ánh sáng trắng, II ánh sáng đỏ, III ánh sáng vàng, IV ánh sáng tím Khi...
 • 3
 • 1,178
 • 34

BÀI TẬP ÔN TẬP TÍNH CHẤT SÓNG ÁNH SÁNG pot

BÀI TẬP ÔN TẬP TÍNH CHẤT SÓNG ÁNH SÁNG pot
... thích số chất phát quang D Tia X tia tử ngoại bị lệch qua điện trường mạnh Câu 24 Thí nghiệm I-âng ánh sáng đơn sắc có  =540nm, khoảng vân đo 0,36mm Thay ánh sáng ánh sáng có bước sóng  ’=600nm, ... mạnh B Tia tử ngoại không bị thuỷ tinh hấp thụ C Tia tử ngoại sóng điện từ có bước sóng nhỏ bước sóng ánh sáng đỏ D Tia tử ngoại có tác dụng nhiệt Câu 15 Phát biểu sau không đúng? A Tia tử ngoại ... đây? A Tia X B Ánh sáng nhìn thấy C Tia hồng ngoại D Tia tử ngoại Câu 22 Phát biểu sau không đúng? A Tia hồng ngoại tia tử ngoại có chất sóng điện từ B Tia hồng ngoại có bước sóng nhỏ tia tử...
 • 3
 • 198
 • 0

TRẮC NGHIỆM CHƯƠNG V: SÓNG ÁNH SÁNG MÔN VẬT LỚP 12 pot

TRẮC NGHIỆM CHƯƠNG V: SÓNG ÁNH SÁNG MÔN VẬT LÝ LỚP 12 pot
... trông thấy D bước sóng > 0,4.10 - 6m không trông thấy Câu 14: Cho lọai ánh sáng sau: I ánh sáng trắng, II ánh sáng đỏ, III ánh sáng vàng, IV ánh sáng tím Những ánh sáng có bước sóng xác định ? ... xạ ánh sáng B Hiện tượng phản xạ ánh sáng C Hiện tượng giao thoa ánh sáng D Hiện tượng tán sắc ánh sáng Câu 11: Một vật nung nóng đến gần nhỏ 5000C phát A Tia hồng ngoại B Tia tử ngoại C Ánh sáng ... theo thứ tự bước sóng từ nhỏ đến lớn A I, II, III B IV, III, II C I, II, IV D II, III, IV Câu 15: Cho lọai ánh sáng sau : I ánh sáng trắng, II ánh sáng đỏ, III ánh sáng vàng, IV ánh sáng tím Khi...
 • 3
 • 1,138
 • 25

ÔN TÂP LÍ PHÂN : SÓNG ÁNH SÁNG docx

ÔN TÂP LÍ PHÂN : SÓNG ÁNH SÁNG docx
... tỏ rằng: A ánh sáng có chất sóng B ánh sáng sóng ngang C ánh sáng sóng điện từ D ánh sáng bị tán sắc Câu 1 9: Trong công thức sau, công thức dùng để xác định vị trí vân sáng tượng giao thoa: D D ... A Giao thoa ánh sáng C Tán sắc ánh sáng B Khúc xạ ánh sáng D Nhiễu xạ ánh sáng Câu 7: Chiết suất môi trường suốt ánh sáng đơn sắc khác đại lượng: A không đổi, có giá trị tất ánh sáng màu từ đỏ ... sỡ Đó tượng: A Tán sắc ánh sáng trắng C Giao thoa ánh sáng B Nhiễu xạ ánh sáng D Phản xạ ánh sáng Câu 1 0: Ánh sáng truyền từ môi trường suốt sang môi trường suốt khác th : A bước sóng thay đổi...
 • 6
 • 55
 • 0

ôn tập chương lượng tử ánh sáng

ôn tập chương lượng tử ánh sáng
... vùng hồng ngoại D Dãy Banme nằm phần vùng ánh sáng nhìn thấy phần vùng tử ngoại 6.24* Năng lượng ion hóa nguyên tử Hyđrô 13,6eV Bước sóng ngắn xạ mà nguyên tử phát : A 0,1220 μm B 0,0913 μm C 0,0656 ... Nguyên tử hiđrô phát xạ điện từ có bước sóng ngắn 0,0913 μm Hãy tính lượng cần thiết để ion hoá nguyên từ hiđrô 6.23 Phát biểu sau đúng? A Dãy Banme nằm vùng tử ngoại B Dãy Banme nằm vùng ánh sáng ... ban đầu không bước sóng ngắn tia X mà ống phát A 75,5.10-12m B 82,8.10-12m C 75,5.10-10m D 82,8.10-10m 6.26 Chiếu ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,3 μm chất phát quang thấy phát ánh sáng có bước...
 • 2
 • 95
 • 0

On tap LT+BT Song anh sang

On tap LT+BT Song anh sang
... sáng song song B Trong máy quang phổ, buồng ảnh nằm phía sau lăng kính C Trong máy quang phổ, lăng kính có tác dụng phân tích chùm ánh sáng phức tạp song song thành chùm sáng đơn sắc song song ... chứa hai khe hở S1, S2, hẹp, song song, cách 1mm cách nguồn sáng Đặt ảnh song song cách mặt phẳng chứa hai khe 1m Đặt Trước khe S1 thuỷ tinh hai mặt phẳng song song có chiết suất n=1,5, độ dày ... nên chiết suất lăng kính lớn 6.12 Trong thí nghiệm người ta chiếu chùm ánh sáng đơn sắc song song hẹp vào cạnh lăng kính có góc chiết quang A=8o Đặt ảnh E song song cách mặt phẳng phân giác góc...
 • 36
 • 50
 • 1

ôn tập chương lượng tử ánh sáng

ôn tập chương lượng tử ánh sáng
... lợng tử ánh sáng? A) Những nguyên tử hay phân tử vật chất không hấp thụ hay xạ ánh sáng cách liên tục mà thành phần riêng biệt, đứt quãng B) Chùm sáng dòng hạt, hạt phôtôn C) Năng lợng phôtôn ánh ... Năng lợng phôtôn ánh sáng nh nhau, không phụ thuộc vào bớc sóng ánh sáng D) Khi ánh sáng truyền đi, lợng tử ánh sáng không bị thay đổi, không phụ thuộc khoảng cách tới nguồn sáng 7.8 Phát biểu ... vùng: A tử ngoại B ánh sáng nhìn thấy C hồng ngoại D ánh sáng nhìn thấy phần vùng tử ngoại 7.62 Dãy Banme nằm vùng: A tử ngoại B ánh sáng nhìn thấy C hồng ngoại D ánh sáng nhìn thấy phần vùng tử ngoại...
 • 18
 • 77
 • 4

Xem thêm

Từ khóa: on tap chuong luong tu anh sang va vat li hat nhantrắc nghiệm chương v sóng ánh sáng môn vật lý lớp 12 potôn tập chương lượng tử ánh sáng và hạt nhận nguyên tử docbài tập chương 5 sóng ánh sángon tap chuong luong tu anh sangôn tập chương lượng tử ánh sáng doctrước khi làm các đề thi thử này các em cần ôn thật kĩ lý thuyết và các phương pháp công thức giải bài tập vật lý chúc các em thành cônglý thuyết và bài tập vật lý lớp 10lý thuyết và bài tập vật lý 12lý thuyết và bài tập vật lý 10 học kì 1ly thuyet va bai tap on thi hoc sinh gioi mon tieng anh lop 12kỹ thuật số lý thuyết và bài tập tống văn onlý thuyết và bài tập chương vật lý hạt nhânlý thuyết và bài tập vật lý hạt nhânlý thuyết và bài tập vật lý 11THPT chuyen LE HONG PHONGThiết kế hệ thống phanh trên xe tảiTách chiết polyphenol kháng nấm, vi khuẩn, chống oxy hóa100731 huy gui thong bao ve tham gia lop hoc xu ly nen dat yeuHop dong xay dung mr THINHBáo cáo xả thải vào nguồn nước Bệnh viện Thành AnNoi dung co ban ND52 mr KHOIVan de doi moi ND 07 tom tat mr THINHslide nghiên cứu tác dụng của cây rau máGiam sat lap dat TB trong CTDD mr KIEU100909 tính cấp độ bền dao viet viet100922 tham luan hoi kc cdc13 bộ đáp án trắc nghiệm tư tưởng HCM về phong cách, đạo đứcKỸ THUẬT NUÔI gà AI cậpthực trạng bạo lực học đường hiện naybaithi lien mon lop 6cLoi dan chuong trinh VN 26 3 2011XÂY DỰNG MÔ HÌNH QUẢN TRỊ TINH GỌN ÁP DỤNG TẠI MỘT SỐ DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT NHỎ VÀ VỪA Ở VIỆT NAMhướng dẫn sử dụng MAPLE 2017Đề cương khảo sát thiết kế cầu bước lập dự án đầu tư
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập