CHƯƠNG 8 ĐÁ TRẦM TÍCH

bài giảng địa chất đại cương chương 10 đá trầm tích(sedimentary rock)

bài giảng địa chất đại cương chương 10 đá trầm tích(sedimentary rock)
... LOẠI ĐÁ TRẦM TÍCH • Dựa vào nguồn gốc, theo tiêu chuẩn đá trầm tích chia làm hai nhóm : • * Nhóm đá trầm tích mảnh vỡ • * Nhóm đá trầm tích hóa học sinh học 1 Nhóm đá trầm tích mảnh vỡ (vụn) • Đá ... 1 /Đá vôi: a /Đá vôi gốc sinh học: -đá vôi san hô -đá vôi rong -Đá vôi trùng thoi (fusulina) - Đá vôi vỏ sò ốc - Đá phấn • • • Đá vôi nguồn gốc hóa học:Hiện chất vôi hòa tan nước kết tủa thành đá ... • Vậy, đá trầm tích do: • Biến đổi (hóa đá) chậm chạp lọai vật liệu có trước (chất trầm tích) • Sự hóa đá không làm tính chất vật liệu lắng tụ xếp lớp, dấu sinh vật I/ KHÓANG VẬT ĐÁ TRẦM TÍCH...
 • 41
 • 491
 • 0

bài giảng địa chất cấu tạo chương 9 một số dạng nằm của đá trầm tích

bài giảng địa chất cấu tạo chương 9 một số dạng nằm của đá trầm tích
... kết trầm tích Giống với dăm kết kiến tạo Bờ biển dốc đứng Cấu tạo từ đá vôi, quắc zít, cát kết Các tầng chứa bao thể Các tảng đá cổ phân bố đá trẻ Do trình phá hủy phong hóa rửa khoét đá tạo ... Các trầm tích lắng đọng ám liêu Xảy đồng thời sau thành tạo ám tiêu Tạo dạng kề áp lượn hình Trầm tích trẻ kết thúc đột ngột mặt ám tiêu dốc đứng: kề áp Lượn hình: bề dày trầm tích giảm dạng ... (Kazactan) Sụt lún xuống Phần rữa trôi Tạo cấu tạo phân lớp cho cát kết Rất khó phân biệt (thành phần, cấu tạo) bên xuất số mãnh vụn đá granit Dể nhầm lẫn với dăm kết kiến tạo Dẫn kết kết luận sai đứt...
 • 14
 • 286
 • 1

Bài giảng địa chất công trình - đá trầm tích

Bài giảng địa chất công trình - đá trầm tích
... hóa ĐÁ TRẦM TÍCH CƠ HỌC ĐÁ TRẦM TÍCH SINH HÓA Trầm tích vụn học Do tích đọng vật liệu vụn có kích thước khác nhau.Khi keo kết xi măng thiên nhiên hay nén chặt gọi đá trầm tích vụn keo kết hay đá ... mang tích tụ lại thành đá trầm tích Quá trình tạo thành đá trầm tích chia làm giai đoạn:     Giai đọan 1:phá hủy đá ban đầu tạo nên hạt vụn ,dung dòch gọi giai đọan tạo vật liệu trầm tích ... Triassic) Lớp đá trầm tích bò xói mòn tác dụng gió sóng biển lộ đảo Flower Pottại đỉnh Bruce PeninsulaCanada Dựa vào đặc tính vật liệu ,đá trầm tích chia làm lọai:  Trầm tích vụn học  Trầm tích sinh...
 • 37
 • 6,464
 • 36

da tram tich

da tram tich
... điều kiện cổ địa lý bồn trầm tích (thay đổi thời tiết), tham gia yếu tố cổ kiến tạo chuyển động dao động theo chiều thẳng đứng Tính chu kỳ thể rõ thành hệ flisơ, than, muối, dầu mỏ 2- Cấu tạo ... Limonit dạng geothit ẩn tinh + Nhóm oxit hydroxit mangan: 25 Psilomelan piroluzit + Nhóm photphorit: Dalit, cuaskit, colophanit: đợc lắng đọng từ dung dịch thật đới biển nông thành tạo phân hủy xơng ... gọi loại đá vụn núi lửa thông thờng kết hợp tiêu chí Ví dụ: Dăm kết tuf riolit, cát kết tufogen daxit 3- Sự phân bố ý nghĩa thực tế: Đá trầm tích phun trào có mặt vùng có hoạt động núi lửa Chúng...
 • 46
 • 449
 • 4

Chương 8 ĐA LUỒNG (Multithreading)

Chương 8 ĐA LUỒNG (Multithreading)
... isDaemon() 8. 8 Đa luồng với Applets Trong đa luồng hữu dụng chương trình ứng dụng độc lập, Đa luồng (Multithreading) 21 đáng quan tâm với ứng dụng Web Đa luồng sử dụng web, cho ví dụ, trò chơi đa phương ... hiển thị hình 8. 4 Hình 8. 4 Quyền ưu tiên luồng 8. 7 Luồng hiểm Một chương trình Java bị ngắt sau tất luồng bị chết Có hai kiểu luồng chương trình Java:  Các luồng người sử dụng  Luồng hiểm Người ... thức viết đè lên lớp lớp luồng, với đối tượng Runnable 8. 4 Vòng đời Luồng Hình 8. 3 Vòng đời luồng 8. 5 Phạm vi luồng phương thức lớp luồng Một luồng tạo gần phạm vi “sinh” Luồng không bắt đầu chạy...
 • 26
 • 153
 • 1

Tài liệu Chương 8: Đại số Bool doc

Tài liệu Chương 8: Đại số Bool doc
... Hai biểu thức Boole khác biểu diễn hàm Boole gọi tương đương Phần bù hàm Boole F hàm F với F (x1, x2, …, xn) = F ( x1 , x2 , , xn ) Giả sử F G hàm Boole bậc n Tổng Boole F+G tích Boole FG định ... nghĩa đệ quy sau: - 0, 1, x1, x2, …, xn biểu thức Boole - Nếu P Q biểu thức Boole P , PQ P+Q biểu thức Boole Mỗi biểu thức Boole biểu diễn hàm Boole Các giá trị hàm nhận cách thay cho biến biểu ... đại số Boole gọi biểu diễn hàm Boole 8.2 HÀM BOOLE 8.2.1 Định nghĩa: Ký hiệu B = {0, 1} Bn = {(x1, x2, …, xn) | xi∈ B, 1≤ i ≤ n}, B Bn đại số Boole (xem 2) 3) Thí dụ 1) Biến x gọi biến Boole nhận...
 • 21
 • 168
 • 0

Chương 8: Đa luồng pdf

Chương 8: Đa luồng pdf
... nhóm luồng, nhóm Trả tên luồng Trả Đúng, luồng tồn (sống) Trả quyền ưu tiên luồng Đặt tên luồng tên mà luồng truyền tham số Đợi luồng chết Kiểm tra luồng luồng luồng Đánh dấu luồng luồng luồng ... tiên luồng 8.7 Luồng hiểm Một chương trình Java bị ngắt sau tất luồng bị chết Có hai kiểu luồng chương trình Java:  Các luồng người sử dụng  Luồng hiểm Người sử dụng tạo luồng người sử dụng, luồng ... Viết chương trình mà hiển thị hình đây: Tạo luồng luồng “main” Thực thi luồng chương trình thực thi Khi chương trình kết thúc, câu lệnh thoát cho luồng hiển thị Sử dụng kỹ thuật nắm bắt lỗi Đa luồng...
 • 23
 • 68
 • 0

xây dựng bản đồ điện trở suất của đất đá trầm tích tỉnh tiền giang bằng công nghệ gis - ncs

xây dựng bản đồ điện trở suất của đất đá trầm tích tỉnh tiền giang bằng công nghệ gis - ncs
... u: - Xây d ng quy trình tích h p phương pháp ño sâu ñi n phương pháp phân tích GIS ñ xây d ng b n ñ ñi n tr su t - Xây d ng l p b n ñ ñi n tr su t c a ñ t ñá t ng ñ a ch t tr m tích t nh Ti n Giang ... t tr m tích, th t t xu ng dư i: tr m tích Holocen (Q2), tr m tích Pleistocen (Q13), tr m tích Pleistocen gi a - (Q1 2-3 ), tr m tích Pleistocen dư i (Q11), tr m tích Pliocen (N22), tr m tích Pliocen ... 10 Chương 4: ng d ng công ngh GIS xây d ng b n ñ ñi n tr su t 11 Chương 4: ng d ng công ngh GIS xây d ng b n ñ ñi n tr su t Trong chương này, Công ngh GIS ñư c ng d ng ñ xây d ng nên m t s d...
 • 24
 • 353
 • 1

Bài giảng Thạch học đá trầm tích đại học quốc gia hồ chí minh

Bài giảng Thạch học đá trầm tích đại học quốc gia hồ chí minh
... [2]TRẦN NGHI, 2003 Trầm tích học 336 trang, NXB Đại học Quốc Gia Hà Nội, c i, Hà Nội [3] TRẦN KIM THẠCH, 1992 Bài Giảng Trầm Tích Học Bộ môn Trầm tích, CH, ng khoa Đòa chất, trường đại học Tổng hợp ... bố đá trầm tích tự nhiên TH Tram tich-NguyenT Ngoc Lan CHƯƠNG II KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ THẠCH HỌC CÁC ĐÁ TRẦM TÍCH II- SỰ PHÂN BỐ CÁC ĐÁ TRẦM TÍCH : Đá trầm tích phân bố diện tích lớn - 75% diện tích ... môn thạch học trầm tích, đến thập niên thứ 20 khoa trầm ch tích học đời Trong gần kỷ đó, môn thạch học trầm tích i ch chuyển dần từ mô tả, phân tích, phân biệt chất trầm tích trẻ, cổ hóa đá, ...
 • 144
 • 343
 • 1

bài giảng địa chất cấu tạo phần 3 lớp đá trầm tích

bài giảng địa chất cấu tạo phần 3 lớp đá trầm tích
... điểm: nằm, cấu tạo lớp, cấu tạo mặt lớp, chiều dày, thành phần, đặc điểm hóa thạch,… Cấu tạo lớp: Cấu tạo khối đồng • Cấu tạo sọc dải • Cấu tạo dòng xiên chéo • Cấu tạo lượn sóng • Cấu tạo phân ... tạo phân cấp hạt Cấu tạo dải Cấu tạo xiên chéo Cấu tạo mặt lớp: Cấu tạo lượn sóng • Cấu tạo bọt thoát bề mặt lớp đá magma phun trào • Cấu tạo khe nứt thoát nước • Hóa thạch Cấu tạo lượn sóng Hóa ... nguyên sinh thoát nước Cấu tạo phân cấp hạt Cấu tạo dạng sóng Ý nghĩa việc nghiên cứu cấu tạo lớp đá trầm tích: Xác định môi trường điều kiện thành tạo đá trầm tích: Đá cấu tạo khối thường lắng...
 • 9
 • 469
 • 6

bài giảng thạch học cơ sở phần 1 thạch học đá trầm tích

bài giảng thạch học cơ sở phần 1 thạch học đá trầm tích
... (mm) 20 32 -5 0 ,12 5 (1/ 8) +3 16 -4 0,063 (1/ 16) +4 -3 0,0335 (1/ 32) +5 -2 0, 015 7 (1/ 64) +6 -1 0,0078 (1/ 128) +7 0,0039 (1/ 256) +8 0,5 (1/ 2) +1 0,002 (1/ 512 ) +9 0,25 (1/ 4) +2 0,0 01( 1 /11 24) +10 Cách phức tạp ... tạo nên đá trầm tích Nếu trình phân dị trầm tích khó thành tạo loại đá trầm tích mà ngời khai thác sử dụng Phân biệt hai trình phân dị trầm tích: phân dị học phân dị hóa học 11 a- Phân dị học: Phân ... cát cát kết; bột bột kết II- Đá trầm tích vụn thô: Bao gồm đá có độ hạt >1mm Khối >10 00mm Tảng 10 00 -10 0mm Cuội 10 0 -10 mm Sỏi, sạn 10 -1mm Dăm: 1- 100mm, sắc cạnh - Thành phần hạt vụn đơn khoáng đa...
 • 46
 • 760
 • 3

Đặc điểm thạch học, tướng đá trầm tích và quá trình biến đổi thứ sinh các đá trầm tích trên đảo Phú Quốc và triển vọng dầu khí liên quan

Đặc điểm thạch học, tướng đá trầm tích và quá trình biến đổi thứ sinh các đá trầm tích trên đảo Phú Quốc và triển vọng dầu khí liên quan
... công bố từ trước đến Chính vậy, luận án Đặc điểm thạch học, tướng đá trầm tích trình biến đổi thứ sinh đá trầm tích đảo Phú Quốc triển vọng dầu khí liên quan thực xuất phát từ tính cấp bách thực ... đồng đặc điểm thạch học, chu kỳ trầm tích đánh giá triển vọng dầu khí dựa vào đặc điểm thạch học đá trầm tích đảo Phú Quốc chưa có công trình khoa học công bố từ trước đến Chính vậy, luận án Đặc ... tiềm dầu khí, song riêng đảo Phú Quốc đặc biệt trầm tích tuổi Kreta đảo chưa nghiên cứu cách chi tiết đồng đặc điểm thạch học, địa tầng phân tập, đánh giá triển vọng dầu khí dựa vào đặc điểm thạch...
 • 188
 • 2,306
 • 1

Đá trầm tích và những đặc điểm của đá trầm tích

Đá trầm tích và những đặc điểm của đá trầm tích
... 100-1000 lớn Đá mảnh tròn Cuội kết Đá mảnh sắc cạnh Đá dăm kết 10-100 Cuội Cuội kết Đá dăm Đá dăm kết ...
 • 4
 • 1,016
 • 9

Đá Trầm tích

Đá Trầm tích
... tạo đá trầm tích Thông thường đá trầm tích có cấu tạo phân lớp, nét đặc trưng điển hình đá trầm tích, số đá trầm tích rõ tính phân lớp Tính phân lớp thể chu kỳ thành tạo, lắng đọng vật liệu trầm ... ximăng chân vào - Kiến trúc đá trầm tích hóa học sinh hóa Đá trầm tích hóa học sinh hóa có loại kiến trúc sau: - vô định hình, gặp đá trầm tích ngưng keo; - tha hình, gặp đá vôi, hạt méo mó; - tự ... trường 2.2 Nhóm đá vụn phân loại, mô tả loại đá Đá trầm tích vụn học phổ biến, chiếm ~ 50% tổng số đá trầm tích, gồm mảnh vụn kích thước 0,01mm ximăng Mảnh vụn sản phẩm phá hủy đá khác trình phong...
 • 20
 • 260
 • 2

Tính phân lớp của đá trầm tích

Tính phân lớp của đá trầm tích
... đặc điểm xuống gần đáy lớp thoải; mái tính phân lớp xiên biến xuất vật liệu thô Thường phần tập phân lớp xiên bị bào mòn chúng bị cắt đáy lớp nằm Trong trầm tích biển tính phân lớp xiên có kích ... vực trầm tích Tuỳ thuộc vào bề dày người ta chia loại phân lớp: phân lớp thô - bề dày lớp từ hàng chục cm đến hàng chục mét, phân lớp nhỏ - bề dày lớp từ - 10 cm, phân lớp mỏng - bề dày lớp vài ... chu kỳ Sự vát nhọn lớp thường xảy có thay đổi thành phần trầm tích tích tụ bào mòn sau trầm tích tích tụ trước Bề dày lớp phản ảnh cường độ chuyển động môi trường tích tụ trầm tích số lượng vật...
 • 4
 • 224
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đá trầm tích cổtính năng xây dựng của đá trầm tíchcác loại đá trầm tíchphân loại đá trầm tíchđịa chất công trình đá trầm tíchthanh phan khoang vat cau tao kien truc cua da tram tichgiáo trình thạch học đá trầm tíchcấu tạo của đá trầm tíchkhái niệm đá trầm tíchđá trầm tích là gìtính chất của đá trầm tíchtính chất xây dựng của đá trầm tíchđặc điểm đá trầm tíchkhai thác đá trầm tíchgốc hình thành đá trầm tíchMục lục đề ánTương tác thuốc, bài giảng tổng quanÔn tập Công nghệ sinh học đại học Y Dược tp HCMHarry Potter and the Half-Blood PrinceLuật dạy nghề nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt naTài liệu môn Bào chếHướng dẫn học sinh ôn luyện phần Đọc – Hiểu môn Ngữ văn trong kì thi THPT Quốc gia đạt kết quả cao.Nọi dung de an (THANHNGUYEN-TPs in Konflikt stehende Kopie 2017-05-29)GIÁO TRÌNH PLC Mitsubishi (Ths. Nguyễn Hoàng Phương).Nâng cao hiệu quả của hoạt động Marketing trong công tác huy động vốn tại Agribank chi nhánh tỉnh Thái Nguyêngiai đoạn 20172021Sách bài tập tiếng anh 6 (Pearson) thí điểm mớiNâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ giáo viên trường Trung cấp y tế tỉnh Hà Giang giai đoạn 2017 2020GIÁO án SINH học 7 ĐÚNG CHUẨN để KIỂM TRA học kì 1 Có cột phát triển năng lựcGIÁO án SINH học 7 ĐÚNG CHUẨN KIỂM TRA học kì IIGIÁO án SINH học 8 ĐÚNG CHUÂN KIỂM TRA học kì II CÓ CỘT PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HAYNâng cao chất lượng công tác thanh tra kiểm tra trong lĩnh vực đấu thầu các dự án xây dựng cơ bản của Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư Lào Cai giai đoạn 2017 2020Statement for the Record Senate Select Committee on Intelligencebai tap giai he phuong trinh tuyen tinhma trận đề kiểm tra môn toán lớp 10Giáo án Địa lí 8 Phát triển năng lực học sinh
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập