Đề ôn tập thi cuối kì giải tích 1

Đề thi cuối Giải tích 2 Đại học Quốc Gia Hà Nội

Đề thi cuối kì Giải tích 2 Đại học Quốc Gia Hà Nội
... ĐH QUỐC GIA HN Đề thi môn: ĐH CÔNG NGHỆ Lớp K51 CA-CD, ĐA-ĐB, VB, H GIẢI TÍCH II Thời gian: 150 phút không kể thời gian phát đề (Đề số 2) Câu (2 điểm) Cho hàm số: z = (x + y)ex+y Tính d2 z ... Tính diện tích phần mặt z = x2 + y nằm hình trụ lemniscat (x2 + y )2 = 2a2 xy (Gợi ý: chuyển sang tọa độ cực) Câu (2 điểm) Giải phương trình vi phân thường sau: x2 y ′ = y(x + y) y ′′ − 2y ′ − 3y ... Tìm cực trị hàm số: z = x3 + y − 15xy Câu (2 điểm) Đổi thứ tự tích phân tích phân lặp sau: √ √ f (x, y)dy + dx −1 √ 2 x2 f (x, y)dy dx −x 2 x Tính thể tích phần vật thể giới hạn mặt x2 + y + z...
 • 2
 • 218
 • 0

đề ôn tập thi học 1

đề ôn tập thi học kì 1
... gia tốc rơi tự do) chu dao động lắc 10 10 11 B T C T D T 11 10 10 máy xuống nhanh dần với gia tốc A T 10 Câu 44: Để chu lắc đơn tăng thêm % phải tăng chiều dài thêm A 10 ,25 % B 5,75% C 2,25% ... đến vị trí lực đàn hồi lò xo có độ lớn cực tiểu là: A 1/ 30 s B 1/ 15 s C 1/ 10 s D 1/ 5 s Câu 41: Một lắc lò xo gồm lò xo nhẹ có độ cứng k = 10 0 N/m vật nhỏ có khối lượng m = 250 g, dao động điều ... trường với tốc độ 12 0cm/s, tần số sóng thay đổi từ 10 Hz đến 15 Hz Hai điểm gần phương truyền sóng cách 12 ,5cm dao động vuông pha Bước sóng sóng là: A 10 ,5 cm B cm C 10 cm D 12 cm Câu 35: Trong...
 • 5
 • 217
 • 0

Ôn tập thi cuối môn kinh tế các nước châu á thái bình dương đại học thương mại

Ôn tập thi cuối kì môn kinh tế các nước châu á thái bình dương đại học thương mại
... phát triển kinh tế, thương mại lựa chọn đường phát triển kinh tế, thương mại nước Châu Á Thái Bình Dương? Liên hệ thực tiễn lựa chọn đường phát triển kinh tế, thương mại quốc gia khu vực? Các ... khu vực Châu Thái Bình Dương? * Trình bày liên kết chủ yếu kinh tế, thương mại khu vực Châu Á Thái Bình Dương - APEC: diễn đàn hợp tác kinh tế khu vực châu Á- Thái Bình Dương Tháng 11 năm 1989, ... thách thức phát triển kinh tế, thương mại nước Châu Á Thái Bình Dương? Ảnh hưởng điều đến việc hợp tác kinh tế thương mại nước khu vực? Trả lời a Những khó khăn thách thức phát triển kinh tế, ...
 • 36
 • 1,181
 • 13

đề ôn tập thi học 2 môn hoá

đề ôn tập thi học kì 2 môn hoá
... cộng hóa trị là: A B C D 2 45) Cấu hình electron ion S là: A 1s22s22p63s23p4 B 1s22s22p63s23p2 C 1s22s22p63s23p6 D 1s22s22p63s23p64s2 46) Hấp thụ hồn tồn 12, 8g SO2 vào 25 0ml dd NaOH 1M Khối lượng ... đây, H2S thể tính khử? A 2H2S + 4Ag + O2 → 2Ag2S + 2H2O B H2S + Pb(NO3 )2 → PbS↓ + 2HNO3 C 3H2S + 2KMnO4→ 2MnO2 + 3S + 2KOH + 2H2O D 2H2S + 2Na → 2NaHS + H2 43) Chọn câu trả lời đúng: A Độ âm điện ... CO2 + 2SO2 + 2H2O C 6H2SO4 đặc nóng + 2Fe → Fe2(SO4)3 + 3SO2 + 6H2O D H2SO4 đặc + FeO → FeSO4 + H2O 85) Các khí sinh cho saccarozơ (C12H22O11) vào H2SO4 đặc, nóng dư gồm A H2S CO2 B H2S SO2 C...
 • 11
 • 304
 • 0

Đề ôn tập thi giữa 1

Đề ôn tập thi giữa kì 1
... QUẬN TÂN PHÚ ÔN TẬP TOÁN LỚP 10 A( 1; −3) a) Đi qua hai điểm b) Đi qua C (2; 1) B(2 ;1) vuông góc với đường thẳng có phương trình y = − x+2 Hình học (3đ) A(3;0) B (0; −4) C ( 1; 3) Bài 1: Cho ba ... ∆MNP Đề Giáo viên: Trần Ngọc Hiếu TTGDTX QUẬN TÂN PHÚ ÔN TẬP TOÁN LỚP 10 Đại số Bài 1( 2đ): Cho A = (−∞; − 3] B = [−5;0] A ∪ B; A ∩ B Xác định vẽ biễu diễn trục số tập hợp: Bài 2(3đ): Tìm tập ... tập hợp: Bài 2(3đ): Tìm tập xác định hàm số sau: x +1 1− x y = f ( x) = x − + y = f ( x) = 14 + x + x −3 x +1 a) c) y = f ( x) = b) x 1 x + 11 x − y = ax + b Bài 3(2đ): Cho hàm số Xác định a,...
 • 3
 • 78
 • 0

De on tap thi giua ki 2

De on tap thi giua ki 2
... phương trình sau vô nghiệm: x + 3x − ≥0 x2 − 5x + mx − 2( 1 + 4m) x + 6m + 19 = II HÌNH HỌC (4đ) Bài 1 (2 ): Trong hệ trục tọa độ Oxy cho A( 2; 1) , B (2; 2) a) Tìm tọa độ điểm C có hoành độ cho ... 1(3đ): Giải bất phương trình hệ bất phương trình sau: x + 2x + − ≥1 a)  − x ≥ −10  b)  x − x  −3 ≤0  c) 2x − 4x + ≥ x +1 2x − Bài 2( 2đ): Giải bất phương trình sau cách xét dấu tam thức bậc ... trình sau: a) ( x + 1 )2 ≥ ( x − 1) + b) − x ≥ c) ≤ x +3 2 x Bài 2( 2đ): Giải bất phương trình sau cách xét dấu tam thức bậc hai: a) (16 − x )(4 x − x − 9) ≤ b) 1 ≥ ( x − 1)( x + 2) ( x + 3) Bài 3(1đ):...
 • 2
 • 66
 • 0

Đề ôn tập thi học II lớp 2 môn toán

Đề ôn tập thi học kì II lớp 2 môn toán
... C©u 4: T×m x: a) x “ 1 92 = 301 b) x + 21 5 = 315 C©u 5: TÝnh nhanh: a) 11+ 28 + 24 + 16 + 12 + ... 16 + 12 + b) 75 “ 13 “ 17 + 25 ...
 • 3
 • 81
 • 0

Đề ôn tập KT cuối II

Đề ôn tập KT cuối kì II
... Câu Để đề phòng dòng điện mạnh gây cháy đờng dây cháy nhà, ngời ta lắp thêm vào đờng dây ? A Một quạt C Một cầu chì B Một chuông điện D Một bóng điện Câu Việc sau không đợc làm để đảm ... nhờ gió thờng có đặc điểm nh nào? A Màu sắc đẹp có hơng thơm B Có hơng thơm nhng màu sắc không đẹp C Không có màu sắc đẹp, cánh hoa đài hoa thờng nhỏ Câu Trong sinh sản thực vật có hoa, bầu nhụy...
 • 3
 • 25
 • 0

Đề ôn tập thi giữa 2 môn Toán, Tiếng Anh lớp 6 năm 2016

Đề ôn tập thi giữa kì 2 môn Toán, Tiếng Anh lớp 6 năm 2016
... Oy — Hết — TTCM: Trần Phú Hiếu Đề cương, hướng dẫn ôn tập thi kiểm tra Môn Tiếng Anh lớp HƯỚNG DẪN ÔN TẬP KIỂM TRA GIỮA HKII – MÔN TIẾNG ANH NĂM HỌC 20 15 – 20 16 * Vocabulary and Grammars: from...
 • 3
 • 130
 • 0

CÂU hỏi ôn tập THI CUỐI môn INTERNET và GIAO THỨC

CÂU hỏi ôn tập THI CUỐI kì môn INTERNET và GIAO THỨC
... dựa vào giao diện tiến trình với mạng, nhà phát triển cần điều khiển lớp giao vận như: lựa chọn giao thức lớp giao vận, khả ấn định vài tham số lớp giao vận đệm tối đa kích thước tối đa Câu 2: ... haivl@d11vt3 Subject: Thông tin dòng tiêu đề Thân văn bản: Chứa thông tin thư điện tử + - Câu hỏi 3: Trình bày vai trò giao thức truy cập thư điện tử chức năng, hoạt động giao thức truy cập thư điện ... lựa chọn ngẫu nhiên tập nhỏ thi t bị ngang hàng từ tập thi t bị ngang hàng tham gia gửi địa IP thi t bị cho Có danh sách thi t bị ngang hàng thi t đồng thời kết nối TCP với tất thi t bị ngang hàng...
 • 34
 • 11
 • 0

Tài Liệu Ôn Tập Thi Cuối Môn Phương Pháp Tính

Tài Liệu Ôn Tập Thi Cuối Kì Môn Phương Pháp Tính
... c Tính gần giới hạn dãy số câu b với sai số không ε = 10−8 cách giải gần phương trình thích hợp phương pháp lặp đơn Theo câu b, dãy un dãy lặp đơn phương trình u2 – 2u – ... 1.040797 1.064475 1.094147 Bài Cho phương trình x − 3x + 1,5 = a Chứng tỏ phương trình cho có nghiệm phân biệt ξ1 < ξ2 < ξ3 b Nêu bước để giải phương trình f(x)=0 phương pháp lặp Niu tơn với độ xác ... cách ly nghiệm [a;b] phương trình • Bước Tính đạo hàm f ’(x) f ’’(x) Kiểm tra tính không đổi dấu [a;b] đạo hàm Tìm m1 = f ’(x) M2 = max f ’’(x) 0.5 điểm • Bước Nhập sai số ε , tính ε := (2m1ε /M2)1/2;...
 • 6
 • 265
 • 0

20 đề ôn cuối giải tích 2

20 đề ôn cuối kì giải tích 2
... , = 2. 4.6 (2n).n n 4.7.10 (3n + 1).n! n + 2. 4 n + ∫∫ dxdy với D miền phẳng giới hạn đường tròn x +y Câu Tính J= = 2x, x2+y2 = 6x D đường thẳng y = x, y = Câu Tìm hàm h(x2- y2), h(1) = để tích ... phía 2 Đề luyện tập số  2 1  x + y , if ( x, y ) ≠ (0, 0) Câu Tìm miền xác định miền giá trị f ( x, y ) = e  −3, if ( x, y ) = (0, 0) 2 Câu Tìm cực trị hàm f(x, y)= x - 2xy+ 2y - 2x+ 2y +4 ... Câu Tính tích phân ∫∫ dxdy 3+ x + y ∞ (n + 2) (x + 1)n n =0 n + n + ∑ với D miền phẳng hữu hạn giới hạn đường x2+y2= 1(x, y ≥ 0), x2+y2=33 (x, y ≥ ), y=x, y = x Câu Cho hàm P(x,y)= 2yexy + e...
 • 9
 • 432
 • 0

Đề cương ôn tập thi học

Đề cương ôn tập thi học kì
... tia ló Baøi 28 C/ ĐỀ LUYỆN TẬP • CẤU TRÚC ĐỀ THI HỌC KÌ MÔN VẬT LÝ 11 NĂM HỌC 2010-2011: T ự luận 100%, gốm phần: +Phần 1: Lý thuyết (4 đ) gồm đến câu hỏi ngắn +Phần 2: Bài tập (6đ) gồm bài: ... độ I đặt vuông góc với hướng từ trường điểm Câu 14 Hiện tượng tự cảm gì?  Hiện tượng tự cảm : Là tượng cảm ứng điện từ xảy mạch có dòng điện mà biến thi n từ thông qua mạch gây biến thi n cường ... f > : TK hội tụ f < : TK phân d > : vật thật d < : vật ảo d’ > : ảnh thật d' < : ảnh ảo b/ CÁC CÔNG THỨC CẦN GHI NHỚ: 1/ Từ thông Trong đó: Φ=B.S.cosα Φ từ thông –Wb, B cảm Lan từ (T) ứng...
 • 13
 • 1,201
 • 7

Xem thêm

Từ khóa: de on tap thi cuoi hoc ki mot mon ngu van 12 co loi giaiđề ôn tập thi cuối học kì 2đề ôn tập thi cuối học kì khoa học 5đề ôn tập thi học kì 2đề ôn tập thi học kì 1 lớp 7on tap thi cuoi ki 1 mon toan 9đề thi cuối kỳ giải tích 1ôn tập thi cuối kì môn kinh tế các nước châu á thái bình dương đại học thương mạide cuong on tap thi hoc ki 2 lop 10đề ôn tập toán học kì 2 lớp 11ôn tập thi học kì 2 lớp 1đề ôn tập toán học kì 2 lớp 1de on tap toan hoc ki 2 lop 10đề ôn tập thi giữa học kì 1đề ôn tập thi giữa học kì khoa học 5Đánh giá năng lực giải quyết vấn đề trong dạy học chương mắt và các dụng cụ quang học - vật lý 11OOP Lập trình hướng đối tượng Chương 1 : Tổng quan OOPOOP Lập trình hướng đối tượng Chương 2 : Java cơ bảnOOP Lập trình hướng đối tượng Chương 3 : Xây dựng lớp trong JavaCAU DO VUI DÀNH CHO TUOI THOBài tập giải tích 1 có đáp ánVỀ mối QUAN hệ hợp tác GIỮA giáo viên chủ nhiệm với phụ huynh học sinh và các tổ CHỨC, đoàn THỂ TRONG VIỆC GIÁO dục đạo đức PHÁP LUẬT CHO học SINH THPTSỰ PHÁ SẢN CỦA CÁC HÃNG HÀNG KHÔNGTiểu luận bản chất, đặc trưng bước đi và biện pháp xây dựng CNXH ở việt nam và đảng ta đã vận dụng tư tưởng đó của HCM trong công cuộc đổi mới hiện nay ra saoTiêu chuẩn Châu Âu EC8: Kết cấu chống động đất phần 4: Bể chúa, ống dẫn (Eurocode8 BS EN1998 4 e 2006 Design of structure for earthquake resistance part 4:Silos, tanks and pipelines)Tiểu luận triết học mác lêninTiểu luận biện chứng giữa vấn đề dân tộc và vấn đề giai cấp trong tư tưởng HCMTiểu luận HCM người là hiện thân sáng chói của tư tưởng độc lập dân tộc gắn liền với CNXH, là mẫu mực của tinh thần độc lập tự chủ tự lực tự cường, đổi mới và sáng tạo (5)Tiêu chuẩn Châu Âu EC7: Kết cấu nền móng phần 1.2: Khảo sát và thí nghiệm (Eurocode7 BS EN1997 2 e 2007 Geotechnicl desgn part 1.2: Ground investigation and testing)Tiểu luận luật giá trị trong nền kinh tế thị trường và sự vận dụng quy luật đó vào điều kiện ở VNTiểu luận lý luận tích luỹ tư bản và vận dụng vào tình hình thực tiễn ở việt nam trong giai đoạn hiện nayTiểu luận giá trị của thuyết chính danh trong triết học nho giaTiểu luận mối quan hệ giữa triển kinh tế và bảo vệ môi trường sinh thái trong quá trình xây dựng CNXH ở nước taTiêu chuẩn Châu Âu EC5: Kết cấu gỗ phần 2: Thiết kế cầu (Eurocode5 EN1995 2 e 2004 Design of timber structures part 2: Bridge)Tiêu chuẩn Châu Âu EC6: Kết cấu gạch đá phần 2: Yếu tố ảnh hưởng đến thiết kế, lựa chọn vật liệu (Eurocode5 BS EN1996 2 e 2006 Design of masonry structures part 2: Desgin consideratins, selection of materials and execution of masonry)
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập