Vật lí 2 phần trường điên từ

SKKN- Giảng dạy vật với giáo án điện tử

SKKN- Giảng dạy vật lí với giáo án điện tử
... công nghệ thông tin vào giảng dạy thông qua giáo án điện tử Từ điều đó, phạm vi có hạn xin đóng góp số kinh nghiệm ,ý kiến vấn đề “ Giảng dạy vật với giáo án điện tử ” II/NỘI DUNG CHÍNH 1/ ... để dạy giáo án điện tử nên việc nhiều giáo viên nhiều môn trùng dẫn đến chuệch chọac giáo án so với phân phối chương trình IV NHỮNG BÀI HỌC KHI THỰC HIỆN KINH NGHIỆM : -Để sọan giáo án điện tử ... soạn giảng tham khảo dạy đồng nghiệp tự nhận thấy việc thực giảng dạy với giáo án điện tử lúc đầu khó ,tốn nhiều thời gian sử dụng nhiều năm chỉnh sửa theo yêu cầu năm -Nói chung giáo án điện tử...
 • 9
 • 155
 • 0

Vật lý đại cương - Trường điện từ pptx

Vật lý đại cương - Trường điện từ pptx
... bố, biến đổi điện trờng theo thời gian Trờng điện từ v hệ thống PT Măcxoen Điện trờng v từ trờng đồng thời tồn không gian tạo thnh trờng thống gọi l trờng điện từ Năng lợng trờng điện từ: mật độ ... r B tăng + E Ed l = - - + + C C Điện trờng xoáy r r r IC Ed l IC E C Điện trờng gây dòng điện cảm ứng có đờng sức khép kín = >Điện trờng xoáy Luận điểm thứ nhất: Bất kì từ trờng no biến đổi ... ứng điện t Xét phơng diện sinh từ trờng điện trờng no biến đổi theo thời gian giống nh dòng điện gọi l dòng điện dịch r r có véc tơ mật độ dòng J d = D r t D véc tơ cảm ứng điện r r r Trong điện...
 • 13
 • 168
 • 0

KIỂM TRA 45 PHÚT _ MÔN VAT 12 PHẦN : DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU docx

KIỂM TRA 45 PHÚT _ MÔN VAT LÍ 12 PHẦN : DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU docx
... Câu 1 2: Một máy phát điện xoay chiều pha có rôto nam châm điện gồm 10 cặp cực Để phát dòng điện xoay chiều có tần số 50 Hz vận tốc quay rôto phải A 300 vòng /phút B 500 vòng /phút C 3000 vòng /phút ... D 1500 vòng /phút Câu 1 3: Một dòng điện xoay chiều hình sin có cường độ hiệu dụng 2 A cường độ dòng điện có giá trị cực đại A 2A B 0,5A C 4A D 0,25A Câu 1 5: Chu kì dòng điện xoay chiều mạch RLC ... Câu 1 7: Một máy phát điện xoay chiều pha có rôto nam châm điện gồm 10 cặp cực Để phát dòng điện xoay chiều có tần số 50 Hz vận tốc quay rôto phải A 300 vòng /phút B 500 vòng /phút C 3000 vòng/phút...
 • 3
 • 230
 • 3

ÔN TẬP VẬT 12 PHẦN : DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU potx

ÔN TẬP VẬT LÍ 12 PHẦN : DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU potx
... 1500 vòng/phút Câu 1 3: Một dòng điện xoay chiều hình sin có cường độ hiệu dụng 2 A cường độ dòng điện có giá trị cực đại A 2A B 0,5A C 4A D 0,25A Câu 1 5: Chu kì dòng điện xoay chiều mạch RLC nối ... điện từ B Suất điện động sinh khung dây có quy luật biến thiên giống C Giữa hai vành khuyên máy phát điện xoay chiều có suất điện động xoay chiều, hai bán khuyên máy phát điện chiều có suất điện ... 2 0: Điều sau ưu điểm dòng điện xoay chiều so với dòng điện chiều? A Chuyển tải xa dễ dàng điện hao phí B Có thể thay đổi giá trị hiệu dụng dễ dàng nhờ máy biến C Có thể cung cấp trực tiếp điện...
 • 4
 • 190
 • 0

Nghiên cứu sự tương tác của siêu vật liệu - metamaterials với trường điện từ trên cơ sở lý thuyết môi trường hiệu dụng

Nghiên cứu sự tương tác của siêu vật liệu - metamaterials với trường điện từ trên cơ sở lý thuyết môi trường hiệu dụng
... trung sâu nghiên cứu Với đó, lựa chọn luận văn với tiêu đề là: "Nghiên cứu tương tác siêu vật liệu - metamaterials với trường điện từ sở thuyết môi trường hiệu dụng" Mục đích nghiên cứu luận ... GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN —————— —————— BÙI SƠN TÙNG NGHIÊN CỨU SỰ TƯƠNG TÁC CỦA SIÊU VẬT LIỆU - METAMATERIALS VỚI TRƯỜNG ĐIỆN TỪ TRÊN CƠ SỞ LÝ THUYẾT MÔI TRƯỜNG HIỆU DỤNG LUẬN ... chính: - Siêu vật liệu có độ điện thẩm âm (electric MM): ε < - Siêu vật liệu có độ từ thẩm âm (magnetic MM): µ < - Siêu vật liệu có chiết suất âm (left-handed MM): n < 1.2 thuyết môi trường hiệu...
 • 73
 • 330
 • 0

SKKN vật PHÂN LOẠI VÀ HƯỚNG DẪN LÀM BÀI TẬP TRONG CHƯƠNG II “ĐIỆN TỪ HỌC” VẬT 9 Ở TRƯỜNG PTDTNT NAM TRÀ MY

SKKN vật lí PHÂN LOẠI VÀ HƯỚNG DẪN LÀM BÀI TẬP TRONG CHƯƠNG II “ĐIỆN TỪ HỌC” VẬT LÍ 9 Ở TRƯỜNG PTDTNT NAM TRÀ MY
... lớp hai lớp với đề tài phân loại hướng dẫn học sinh làm tập vật chương II: "Điện từ học", thu số kết học sinh nắm vững kiến thức chương, biết cách làm tập vận dụng sách tập Để chứng minh xin ... mô tả tập - Xác định phương pháp giải vạch kế hoạch giải tập Đối với tập tính toán ta phân làm hai loại: Bài tập tính toán đơn giản tập tổng hợp 5.2.1 Bài tập tính toán đơn giản : Là loại tập đơn ... học vật - Học sinh trường PTDTNT NAM TRÀ MY đa phần em ngoan chịu khó học tập, em có đầy đủ sách giáo khoa, sách tập song mức độ tiếp thu, vận dụng kiến thức toán học vật học vào giải tập...
 • 19
 • 251
 • 0

ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC PHÂN TÍCH NỘI DUNG XÂY DỰNG GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ Thuộc phần 3: SINH HỌC VI SINH VẬT Chương 2: SINH TRƯỞNG VÀ SINH SẢN CỦA VI SINH VẬT

ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC PHÂN TÍCH NỘI DUNG XÂY DỰNG GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ Thuộc phần 3: SINH HỌC VI SINH VẬT Chương 2: SINH TRƯỞNG VÀ SINH SẢN CỦA VI SINH VẬT
... số giáo án điện tử thuộc chương trình sinh học 10 ban phần ba: sinh học vi sinh vật MỤC ĐÍCH VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 Mục đích Phân tích nội dung thuộc chương SINH TRƯỞNG VÀ SINH SẢN CỦA ... giáo án điện tử chương trình 5 GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ VÀ CÁCH XÂY DỰNG GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ 5.1 Giáo án điện tử gì? Giáo án điện tử thiết cụ thể toàn kế hoạc dạy học mà người dạy lớp, toàn kế hoạch dạy học ... trưởng vi sinh vật Chương với ba từ 25 đến 27 đề cập vấn đề sinh trưởng sinh sản vi sinh vật là: - Sinh trưởng vi sinh vật (Bài 25) - Sinh sản vi sinh vật (Bài 26) - Các yếu tố ảnh hưởng vi sinh vật...
 • 24
 • 459
 • 0

Phân tích nội dung xây dựng một số giáo án điện tử thuộc phần III sinh học vi sinh vật gồm chương 1 chuyển hóa vật chất và năng lượng ở vi sinh vật chương 2 sinh trưởng và sinh sản của vi sinh vật chương 3 virut và

Phân tích nội dung xây dựng một số giáo án điện tử thuộc phần III sinh học vi sinh vật gồm chương 1 chuyển hóa vật chất và năng lượng ở vi sinh vật chương 2 sinh trưởng và sinh sản của vi sinh vật chương 3 virut và
... Phân tích nội dung thuộc phần 3: Sinh học vi sinh vật Cấu trúc cần nghiên cứu Chương 1: Chuyển hoá vật chất lượng vi sinh vật ( ) Chương 2: Sinh trưởng sinh sản vi sinh vật ( bài) Chương 3: Virut ... sản vi sinh vật là: - Sinh trưởng vi sinh vật (Bài 25 ) - Sinh sản vi sinh vật (Bài 26 ) - Các yếu tố ảnh hưởng vi sinh vật (Bài 27 ) Như 25 , 26 giúp ta hiểu trình sinh trưởng sinh sản vi sinh vật ... tài Phân tích nội dung xây dựng số giáo án điện tử thuộc chương trình sinh học 10 ban phần ba: sinh học vi sinh vật MụC ĐíCH PHƯƠNG PHáP NGHIÊN CứU 2 .1 Mục đích Phân tích nội dung thuộc phần...
 • 72
 • 116
 • 0

Trấc nghiệm vật2 phần điện từ

Trấc nghiệm vật lý 2 phần điện từ
... TẬP TRẮC NGHIỆM VẬT LÝ- ĐIỆN-TỪ HỌC BK2.09 Sưu tập từ internet MỘT SỐ BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM VẬT LÝ- ĐIỆN-TỪ HỌC BK2.09 Sưu tập từ internet MỘT SỐ BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM VẬT LÝ- ĐIỆN-TỪ HỌC BK2.09 Sưu ... NGHIỆM VẬT LÝ- ĐIỆN-TỪ HỌC BK2.09 Sưu tập từ internet MỘT SỐ BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM VẬT LÝ- ĐIỆN-TỪ HỌC BK2.09 Sưu tập từ internet MỘT SỐ BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM VẬT LÝ- ĐIỆN-TỪ HỌC BK2.09 Sưu tập từ internet ... từ internet MỘT SỐ BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM VẬT LÝ- ĐIỆN-TỪ HỌC BK2.09 Sưu tập từ internet MỘT SỐ BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM VẬT LÝ- ĐIỆN-TỪ HỌC BK2.09 Sưu tập từ internet MỘT SỐ BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM VẬT...
 • 11
 • 170
 • 1

Giáo án vật lý 1-Phần I: Điện hoc-Điện từ trường p1 doc

Giáo án vật lý 1-Phần I: Điện hoc-Điện từ trường p1 doc
... 6: VẬT DẪN VÀ ĐIỆN MƠI TRONG ĐIỆN TRƯỜNG Vật dẫn điện trường: a Trạng thái cân điện: - Vật dẫn cân điện vật dẫn khơng dòng điện b Điện trường vật dẫn tích điện: - Điện trường bên vật dẫn cân điện ... TIẾT BÀI 6: VẬT DẪN VÀ ĐIỆN MƠI TRONG ĐIỆN TRƯỜNG I Mục tiêu: Kiến thức - Điện trường bên vật dẫn cân điện - Cường độ điện trường mặt ngồi vật dẫn cân điện - Sự phân bố điện tích vật dẫn - Hiện ... với vật dẫn rỗng, điện trường phần rỗng khơng - Cường độ điện trường điểm mặt ngồi vật dẫn vng góc với mặt vật c Điện vật dẫn tích điện - Điện điểm mặt ngồi bên vật dẫn có giá trị - Vật dẫn vật...
 • 146
 • 167
 • 0

Giáo án vật lý 1-Phần I: Điện hoc-Điện từ trường p2 ppt

Giáo án vật lý 1-Phần I: Điện hoc-Điện từ trường p2 ppt
... vật hay Yêu cầu học sinh cho biết di chuyển từ vật sang vật khác Giải thích nhiễm điện làm cho vật bị nhiễm điện vật nhiễm điện dương, dương, điện âm vật vật nhiễm điện âm Vật nhiễm điện âm vật ... dụng Vật dẫn điện vật cách điện Ghi nhận khái niệm vật dẫn Vật dẫn điện vật có chứa điện, vật cách điện điện tích tự Thực C2, C3 Vật cách điện vật không chứa Giải thích electron tự Sự phân biệt vật ... lực điện - Điện thế, hiệu điện thế, liên hệ hiệu điện cường độ điện trường - Tụ điện, điện dung tụ điện, lượng tụ điện tích điện Kỹ : - Giải toán tính công lực điện - Giải toán tính hiệu điện...
 • 93
 • 191
 • 0

khóa luận tốt nghiệp đại học sư phạm ' biên soạn phần mềm – soạn thảo nhanh bài tập vật 11 (phần điện từ học & quang hình học) '

khóa luận tốt nghiệp đại học sư phạm ' biên soạn phần mềm – soạn thảo nhanh bài tập vật lí 11 (phần điện từ học & quang hình học) '
... điểm phần mềm - Soạn Thảo Nhanh Bài Tập Vật 11 (Phần: Điện Từ Học & Quang Hình Học) 63 Khuyết điểm phần mềm - Soạn Thảo Nhanh Bài Tập Vật 11 (Phần: Điện Từ Học & Quang Hình Học) ... tạo phần mềm Soạn Thảo Nhanh Bài Tập Vật 11 (Phần: Điện Từ Học & Quang Hình Học) ” hỗ trợ cho giáo viên biên soạn nhanh tập định lượng chương trình Vật 11 (Phần: Điện Từ Học & Quang Hình Học) ... giải số tập tiêu biểu Vật 11 (Phần: Điện Từ Học & Quang Hình Học) 37 I Chuẩn bị 37 Soạn thảo số tập định lượng tiêu biểu Vật 11 (Phần: Điện Từ Học & Quang Hình Học) ...
 • 72
 • 312
 • 0

phân loại và hướng dẫn học sinh lớp 9 làm bài tập vật trong chương i “điện học ” ở trường thcs trần quốc toản, phước hiệp, phước sơn, quảng nam

phân loại và hướng dẫn học sinh lớp 9 làm bài tập vật lí trong chương i “điện học ” ở trường thcs trần quốc toản, phước hiệp, phước sơn, quảng nam
... – Môn Vật – Năm học 2010-2011 - Đ i tượng nghiên cứu : Phân lo i hướng dẫn học sinh làm tập vật lớp chương I: i n học -Phạm vi nghiên cứu : Học sinh lớp 9/ 1, 9/ 2 Trường THCS Trần Quốc Toản ... THCS Trần Quốc Toản – Phước Sơn – Quảng Nam SKKN – Môn Vật – Năm học 2010-2011 B i tập Vật chương I i n học, phân làm lo i để hướng dẫn học sinh, lo i có nhiều dạng tập khác Sau xin trình ... cách Phân lo i hướng dẫn học sinh lớp làm tập vật chương I:i n học 3.1 Dạng tập định tính hay tập câu h i: Đó tập vật lý mà gi i học sinh không cần tính toán hay làm phép toán đơn giản...
 • 17
 • 701
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bai tap vat li ve phan dien tucac bai tap vat li ve phan dien tutóm tắt công thức vật lí 9 phần điện từ họcvat li 11 phan cam ung dien tutrac nghie vat li 11 phan cam ung dien tuđề thi vật lí vào 10 trường thpt chuyên tự nhiên đh quốc gia hà nộibài tập lí thuyết trường điện từbai tap li thuyey truong dien tu co giaibài tập vật lí 9 phần điện năng công suâtxây dựng hệ thống bài tập phần dao động cơ dùng cho bồi dưỡng học sinh giỏi vật lí lớp 12 trường thptbai tập trường điện từ vat ly a2 có lời giảivật lí 2 người xuất phát cung lúc băng xe đạp từ a đến b người thứ nhất đi nửa quãng đường đầu vớitrường điện từ và truyền sóng tác giả phan anhtính toán và mô phỏng trường điện từ của đường dây truyền tải 500kv bằng phương pháp phần tử hữu hạn pdfđề khảo sát chất lượng lan 3 mon vat li lop 11 truong thpt yen lac 2Một số giải pháp phát triển xuất khẩu cao su tự nhiên của Việt Nam đến năm 2010ông nghệ phân hủy kỵ khí chất thải rắn sinh hoạt và khả năng ứng dụng tại Việt NamPhát triển kinh tế trang trại theo hướng bền vững trên địa bàn tỉnh Phú ThọSản xuất sạch hơnTừ thực trạng đổi mới mô hình thư viện đại học Mỹ, suy nghĩ về xu hướng đổi mới tổ chức, quản lý thư viện đại học Việt NamBáo cáo nghiệm thu nghiên cứu hoàn thiện và phát triển mạng lưới tuyến xe buýt ở thành phố hồ chí minh chương 1 tổng quanĐại cương khóa luận tốt nghiệp Khảo sát tỷ lệ bệnh THA và yếu tố dịch tễ liên quan ở độ tuổi từ 30 trở lên tại một một phường và một xã của thành phố Cần thơ năm 2007Đồ án thiết kế cầu bê tông cốt thép dự ứng lực với chiều dài nhịp 33,5mĐánh giá các phương pháp thành lập bản đồ địa hình trong khảo sát thiết kế đường sắtĐánh giá chất lượng cuộc sống của bệnh nhân bị hội chứng mạch vành cấp trước và sau can thiệp động mạch vành qua da sử dụng bộ câu hỏi Seattle Angina QuestionnaireĐinh lý pascal chứng minh hình họcĐánh giá hiệu quả chăm sóc tại chỗ trên bệnh nhân ung thư vòm mũi họng được xạ trị bằng máy gia tốc tuyếnĐánh giá kết quả điều trị sỏi bàng quang bằng nội soi tán sỏi cơ học tại Bệnh viên Đa khoa trung ương Thái NguyênNâng cao hiệu quả kinh doanh của nhà hàng the city DineĐồ án thiết kế cổng trục sức nâng q= 20 t phục vụ nhà mày thuỷ điện đrâyhơlinhMột số chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi thptChính sách tạo động lực cho nguồn nhân lực ngành Bảo hiểm xã hội tỉnh Ninh Bình (LV thạc sĩ))Bài giảng Lịch sử địa phương Sóc Sơn lớp 7 Sóc Sơn thời phong kiến (Tiết 2)Phương pháp bảo toàn nguyên tốGIÁO ÁN DẠY HỌC TÍCH HỢP MÔN NGỮ VĂNVĂN BẢN “BẾP LỬA” CỦA BẰNG VIỆT NGỮ VĂN 9 TẬP 1
Đăng ký
Đăng nhập