Vật lí 2 phần sóng của cô Hằng

CÂU HỎI ÔN TẬP VẬT 12 PHẦN SÓNG HỌC docx

CÂU HỎI ÔN TẬP VẬT LÍ 12 PHẦN SÓNG CƠ HỌC docx
... Phát biểu sau sai nói sóng dừng a, Sóng có nút bụng cố định không gian gọi sóng dừng b, Khoảng cách nút liên tiếp  /2 c, Sóng dừng giao thoa sóng kết hợp tần số ngược pha d, Sóng dừng xảy sợi dây ... lên cao lần 21 giây đo khoảng cách đỉnh sóng liên tiếp m Vận tốc truyền sóng mặt biển là: a 0,5 m/s b m/s c m/s d m/s 20 Người ta tạo nguồn sóng âm tần số 612 Hz nước, vận tốc âm nước 1530 m/s Khoảng ... c, L(B) = lg Io Io Io I d, L(B) = ln Io 18 Vận tốc âm nước 1500m, không khí 330 m/s Khi âm truyền từ không khí vào nước, bước sóng thay đổi: a lần b lần c 4,5 lần d 4,55 lần 19 Một người quan sát...
 • 4
 • 197
 • 0

TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP - LÝ THUYẾT VẬT 12 PHẦN DAO ĐỘNG SÓNG – ĐIỆN XOAY CHIỀU docx

TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP - LÝ THUYẾT VẬT LÍ 12 PHẦN DAO ĐỘNG CƠ – SÓNG CƠ – ĐIỆN XOAY CHIỀU docx
... B, Biên độ sóng C Nhiệt độ D Cả A & C 23 Sóng học lan truyền ? A Các phần tử vật chất theo thời gian B Dao động theo thời gian môi trường vật chất C Vật chất không gian D Biên độ dao động theo ... Bước sóng D Năng lượng 26 Chọn câu A Tần số sóng thay đổi sóng truyền từ môi trường sang môi trường khác B Tần số sóng xác định nguồn phát sóng C Tần số sóng tích số bước sóng & chu kì dao động sóng ... động sóng D Tần số sóng môi trường không phụ thuộc vào chu kì dao động 27 Chọn câu không xác A Sóng học lan truyền phần tử vật chất theo thời gian & không gian B Sóng học dao động học lan truyền...
 • 3
 • 303
 • 7

KIỂM TRA MÔN VẬT 12 PHẦN : SÓNG HỌC pptx

KIỂM TRA MÔN VẬT LÍ 12 PHẦN : SÓNG CƠ HỌC pptx
... câu trả lời Một sóng học có tần số 120 Hz truyền môi trường với vận tốc 60m/s, bước sóng l : A 1m B 2m C 0,5m D 0,25m Câu 10.Chọn câu trả lời Một sóng truyền mặt biển có bước sóng  = 5m Khoảng ... tốc sóng : A 334m/s B 314m/s C 100m/s D 331m/s Câu12 Một người ngồi biển nhận thấy khoảng cách hai sóng liên tiếp 10m Ngoài người đếm 20 sóng qua trước mặt 76 giây Hãy xác định vận tốc truyền sóng ... biển có bước sóng  = 5m Khoảng cách hai điểm gần phương truyền sóng dao động ngược pha l : A 1,25m B 2,5m C 5m D 0,25m Câu11 Một sóng học truyền dọc theo trục Ox có phương trình u = 28 cos(20x -...
 • 2
 • 222
 • 0

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM VẬT 12 PHẦN : SÓNG ÁNH SÁNG doc

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM VẬT LÍ 12 PHẦN : SÓNG ÁNH SÁNG doc
... từ vân sáng trung tâm) hiệu đường ánh sáng từ hai khe S1, S2 đến M có độ lớn A 2λ B 1,5λ C 3λ D 2,5λ 2 1: Trong thí nghiệm I-âng giao thoa ánh sáng với nguồn phát ánh sáng trắng có bước sóng 0,4 ... tần số ánh sáng đỏ D Tác dụng bật tia hồng ngoại tác dụng nhiệt 24 Trong thí nghiệm Iâng, bước sóng ánh sáng dùng thí nghiệm   0, 75 m Vân sáng thứ tư xuất vị trí mà hiệu đường ánh sáng từ ... vân sáng gần màu với vân sáng trung tâm có vân sáng màu lục Giá trị λl A 500 nm B 520 nm C 540 nm D 560 nm 18 Trong thí nghiệm Y-âng giao thoa ánh sáng, hai khe chiếu ánh sáng trắng có bước sóng...
 • 4
 • 625
 • 2

ĐỀ KIỂM TRA KIẾN THỨC VẬT 12 Phần: dao động học ppsx

ĐỀ KIỂM TRA KIẾN THỨC VẬT LÍ 12 Phần: dao động cơ học ppsx
... Xét dao động tổng hợp hai dao động hợp thành có tần số Biên độ dao động tổng hợp không phụ thuộc : A Biên độ dao động hợp thành thứ B Biên độ dao động hợp thành thứ hai C Tần số chung hai dao động ... Biên độ dao động khối lượng vật b, Biên độ dao động khối lượng lắc c, Chiều dài dây, gia tốc trọng trường nơi dao động d, Khối lượng lắc chiều dài dây treo 39 Một lắc đơn có chu kỳ 1s dao động nơi ... cứng 25 N/m, dao động với quỹ đạo 20 cm Năng lượng toàn phần là: a/ 1,1 J b/ 0,25 J c/ 0,31 J d/ 0 ,125 J 29 Con lắc lò xo có độ cứng 100 N/m, dao động với biên độ cm.ở li độ x= cm, động là: a/...
 • 7
 • 289
 • 2

đề thi đề xuất vật 2011-phần tự chọn(có đáp án)

đề thi đề xuất vật lí 2011-phần tự chọn(có đáp án)
... D Xảy với hai xạ Câu 45: Theo thuyết tương đối, công thức xác định khối lượng tương đối tính vật có khối lượng nghỉ m chuyển động với vận tốc v −   A m = m0 1 − v ÷  c  −1  v2  B m =...
 • 2
 • 92
 • 0

bai kiem tra vat li 12 phan co va song cuc hay

bai kiem tra vat li 12 phan co va song cuc hay
... trí cân bằng, chiều dơng hớng xuống Lấy g = 10m/s2 ; = 10 A x = 6cos(5t + 2) cm B x = 6cos(5t ) cm C x = 6cos(5t - 2)cm D x = 6cos(5t + )cm Câu19 Một lò xo nằm ngang có độ cứng k = 40N/m, đầu ... i l v max , tn s gúc thỡ i qua v trớ cú ta x1 s cú tc v1 vi: 2 2 2 2 v12 = vmax x1 v12 = x1 vmax v12 = vmax + x1 v12 = v max x1 38 Mt vt cú lng 0,4kg c treo di mt lũ xo cú K = 40N/m, ... dao ng iu hũa trờn trc Ox cú phng trỡnh x = Acos( t + ) thỡ cú tc tc thi: v = - A sin ( t + ) v = A cos( t + ) v = A sin ( t + ) v = - A cos( t + ) 38 Mt vt dao ng iu hũa vi tc cc i...
 • 6
 • 209
 • 0

TRẮC NGHIỆM VẬT 12 Phần 1: DAO ĐỘNG HỌC – SÓNG HỌC pps

TRẮC NGHIỆM VẬT LÍ 12 Phần 1: DAO ĐỘNG CƠ HỌC – SÓNG CƠ HỌC pps
... lò xo c Lực tác dụng lên vật dao động d có a c 11 Dao động lắc lò xo ma sát là: a Dao động điều hòa b Dao động tuần hoàn c Dao động tự d Ba câu a, b, c 12 Một vật dao động điều hòa với liđộ x ... xảy dao động cưỡng khi: q Hệ dao động với tần số dao động lớn r Ngoại lực tác dụng lên vật biến thiên tuần hoàn s Dao động ma sát t Tần số dao động cưỡng tần số dao động riêng 14 Một lắc lò xo dao ... Trong dao động cưỡng tần số dao động tần số dao động riêng j Trong đời sống kĩ thuật, dao động tắt dần luôn có hại k Trong đời sống kĩ thuật, dao động cộng hưởng luôn có lợi l Trong dao động cưỡng...
 • 28
 • 177
 • 0

TRẮC NGHIỆM VẬT 12 Phần 1: DAO ĐỘNG HỌC – SÓNG HỌC pot

TRẮC NGHIỆM VẬT LÍ 12 Phần 1: DAO ĐỘNG CƠ HỌC – SÓNG CƠ HỌC pot
... hoàn D dao động cưỡng Dao động hệ chịu tác dụng ngoại lực tuần hoàn gọi A dao động cưỡng B dao động tắt dần C dao động tự D dao động tuần hoàn Đặc điểm sau dao động điều hòa ? A Khi vật dao động ... c Lực tác dụng lên vật dao động d có a c 11 Dao động lắc lò xo ma sát là: a Dao động điều hòa b Dao động tuần hoàn c Dao động tự d Ba câu a, b, c 12 Một vật dao động điều hòa với liđộ x ... Chương I DAO ĐỘNG CƠ HỌC Câu phát biểu sau A .Dao động hệ chịu tác dụng ngoại lực tuần hoàn dao động tự B Chu kỳ hệ dao động tự không phụ thuộc vào yếu tố bên C Chu kỳ dao động hệ dao động tự...
 • 54
 • 195
 • 1

Phân tích hiệu quả tín dụng phục vụ đời sống của Ngân Hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín_Chi Nhánh An Giang.pdf

Phân tích hiệu quả tín dụng phục vụ đời sống của Ngân Hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín_Chi Nhánh An Giang.pdf
... phân tích tài doanh nghiệp Phân tích tài phân tích báo cáo tài doanh nghiệp Việc phân tích báo cáo tài trình tìm hiểu kết quản lý điều hành tài doanh nghiệp mà đợc phản ánh báo cáo tài Phân tích ... hình thành tài sản + Phân tích tình hình khả toán doanh nghiệp + Phân tích tình hình dự trữ TSLĐ + Phân tích hiệu sử dụng tài sản doanh nghiệp + Phân tích số hoạt động + Phân tích hệ số sinh lời ... xuất kinh doanh doanh nghiệp Để đạt đợc mục tiêu chủ yếu đó, nhiệm vụ phân tích tình hình tài doanh nghiệp là: + Phân tích khái quát tình hình tài doanh nghiệp + Phân tích diễn biến sử dụng tài...
 • 88
 • 279
 • 0

Phân tích hiệu quả tín dụng phục vụ đời sống của Ngân Hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín_Chi Nhánh An Giang

Phân tích hiệu quả tín dụng phục vụ đời sống của Ngân Hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín_Chi Nhánh An Giang
... TMCP Sài Gòn Thương Tín_ Chi Nhánh An Giang • Hỏi nhân viên tín dụng khó khăn hoạt động tín dụng phục vụ đời sống • Thu thâp số liệu thứ cấp, sơ cấp tình hình tín dụng phục vụ đời sống ngân hàng ... để tận dụng lợi khu vực ĐBSCL Để tìm hiểu sâu tình hình tín dụng khu vực mà Tôi chọn đề tài: Phân tích hiệu tín dụng phục vụ đời sống Ngân Hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín_ Chi Nhánh An Giang 1.2 ... Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín – Chi nhánh An Giang Người hướng dẫn: Bùi Văn Đạo SVTH: Ngô Thị Thúy An 11 Phân tích hiệu tín dụng phục vụ đời sống Sacombank Chi Nhánh An Giang 3.2.1...
 • 51
 • 250
 • 0

Phân tích hiệu quả tín dụng phục vụ đời sống của Ngân Hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín_Chi Nhánh An Giang

Phân tích hiệu quả tín dụng phục vụ đời sống của Ngân Hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín_Chi Nhánh An Giang
... TMCP Sài Gòn Thương Tín_ Chi Nhánh An Giang • Hỏi nhân viên tín dụng khó khăn hoạt động tín dụng phục vụ đời sống • Thu thâp số liệu thứ cấp, sơ cấp tình hình tín dụng phục vụ đời sống ngân hàng ... để tận dụng lợi khu vực ĐBSCL Để tìm hiểu sâu tình hình tín dụng khu vực mà Tôi chọn đề tài: Phân tích hiệu tín dụng phục vụ đời sống Ngân Hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín_ Chi Nhánh An Giang 1.2 ... sử dụng Ngân hàng CHƯƠNG 3: KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG SÀI GÒN THƯƠNG TÍN Người hướng dẫn: Bùi Văn Đạo SVTH: Ngô Thị Thúy An Phân tích hiệu tín dụng phục vụ đời sống Sacombank Chi Nhánh An Giang...
 • 50
 • 210
 • 0

Sự thay đổi về sở vật chất trong đời sống của người dân. Mức độ tiếp cận các dịnh vụ xã hội của người dân ở Trà Vinh.

Sự thay đổi về cơ sở vật chất trong đời sống của người dân. Mức độ tiếp cận các dịnh vụ xã hội của người dân ở Trà Vinh.
... hiểu thay đổi sở vật chất người dân Trà Vinh đánh giá mức độ tiếp cận dịch vụ hội dân - Mục tiêu cụ thể + Đánh giá thay đổi sở vật chất người dân Long Đức Thành phố Trà Vinh + Đánh giá mức ... hộ vấn đề hội sở thực tiễn: Tiếp cận, thu thập thơng tin sở vật chất, mức sống, mức độ tiếp cận dịch vụ hội người dân ấp Vĩnh n, ấp Sa Bình, ấp Vĩnh Hưng Long Đức – Trà Vinh Báo cáo ... vụ hội địa phương Đối tượng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng: hộ gia đình Long Đức, Thành phố Trà Vinh - Vấn đề nghiên cứu: Sự thay đổi sở vật chất đời sống người dân Mức độ tiếp cận dịnh vụ...
 • 28
 • 591
 • 0

Phân tích hiệu quả tín dụng phục vụ đời sống của Ngân Hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín_Chi Nhánh An Giang

Phân tích hiệu quả tín dụng phục vụ đời sống của Ngân Hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín_Chi Nhánh An Giang
... TMCP Sài Gòn Thương Tín_ Chi Nhánh An Giang • Hỏi nhân viên tín dụng khó khăn hoạt động tín dụng phục vụ đời sống • Thu thâp số liệu thứ cấp, sơ cấp tình hình tín dụng phục vụ đời sống ngân hàng ... để tận dụng lợi khu vực ĐBSCL Để tìm hiểu sâu tình hình tín dụng khu vực mà Tôi chọn đề tài: Phân tích hiệu tín dụng phục vụ đời sống Ngân Hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín_ Chi Nhánh An Giang 1.2 ... sử dụng Ngân hàng CHƯƠNG 3: KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG SÀI GÒN THƯƠNG TÍN Người hướng dẫn: Bùi Văn Đạo SVTH: Ngô Thị Thúy An Phân tích hiệu tín dụng phục vụ đời sống Sacombank Chi Nhánh An Giang...
 • 27
 • 260
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: vốn của cửa hàng café sách gồm 2 phần chính vốn cố định và vốn lưu độngdia li 8 bai 2 cau tao cua co the nguoichuyen de boi duong hoc sinh gioi vat li 8 phan co hocde kiem tra 45 phut mon vat li 12 chuong song cophan dang bai tap vat li 12 chuong song ambai tap trac nghiem vat ly 12 phan song cobai tap vat ly dai cuong 2 phan dien thong co dap anbai tap vat li 10 nang cao chuong co so cua nhiet dong luc hocphân tích khổ 1 2 bài sóng của xuân quỳnhco so vat li va hóa hoc cua su chaytừ những quan sát từ các loài thực vật trong môi trường sống của nó có thể rút ra nhận xét gìhoạt động 2 đặc điểm của cơ thể sốngđộng cơ phàn nàn của khách hànghàng ngang thứ nhất gồm ba chữ cái thỏ định hướng âm thanh và phát hiện sớm kẻ thù bằng bộ phận nào của cơ thểhàng ngang thứ tư gồm 8 chữ cái bộ phận nào của cơ thể thỏ dùng để đào hangQuản lý hoạt động giáo dục hành vi văn hóa cho học sinh của trường Trung học phổ thông Quang Trung, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương (Lv thạc sĩ)Quản lý hoạt động thanh tra chuyên môn ở trường Đại học Nông lân Đại học Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Quản lý rủi ro trong cho vay tiêu dùng Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng Chi nhánh Quảng Ninh (LV thạc sĩ)Thiết kế cải tiến đầu đùn socola cho máy in thực phẩm 3dĐồ án tính toán thiết kế hệ thống sấy theo công nghệ tầng sôiPháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong dịch vụ vận chuyển hành khách bằng đường bộ theo tuyến đường dài và cố định (tt)MỘT SỐ ĐỀ KIỂM TRA TOÁN 12Thuyết Minh Dự Án Giấy Công Xuất 100 000 Tấn Nămcách viết cv xin việc cho kỹ sư cơ khíCác kỹ thuật cầm máu cơ bảnthiet ke nha may, thiết kế hệ thống sấy thăng hoaăn quả nhớ kẻ trồng câyThay đổi sinh kế của các hộ dân bị thu hồi đất sau tái định cư nghiên cứu tình huống dự án khu du lịch Vinpearl Quy Nhơn, Bình ĐịnhCác yếu tố tạo động lực cho giảng viên tại Trường đại học Kinh tế TP. Hồ Chí MinhQuản lý rủi ro tín dụng tại hội sở ngân hàng TMCP việt nam thịnh vượngChế tài phạt vi phạm và bồi thường thiệt hại trong hợp đồng thương mại – quy định của pháp luật và thực tiễn (tt)Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người sử dụng lao động theo pháp luật việt nam (tt)Pháp luật thi hành án dân sự trong giải quyết tranh chấp hợp đồng tín dụng trên địa bàn tỉnh trà vinh (tt)Tư tưởng triết học chính trịCON NGƯỜI và THIÊN NHIÊN TRONG TRUYỆN NGẮN của SƯƠNG NGUYỆT MINH từ góc NHÌN PHÊ BÌNH SINH THÁI
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập