ThS33 057 hát lượn slương của người tày (qua khảo sát ở xã yên cư, huyện chợ mới, tỉnh bắc kạn)

hát lượn slương của người tày (qua khảo sát yên cư, huyện chợ mới, tỉnh bắc kạn)

hát lượn slương của người tày (qua khảo sát ở xã yên cư, huyện chợ mới, tỉnh bắc kạn)
... ca lượn Slương người Tày 4.2 Phạm vi nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu người Tày Yên Cư, số địa phương lân cận địa bàn huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn Tìm hiểu hát lượn Slương người Tày Yên Cư, Chợ ... cụ thể lượn Slương người Tày Yên Cư, Chợ Mới Bắc Kạn số nơi khác Qua trình tìm hiểu, khảo sát, điền dã tạm đưa cách hiểu lượn Slương (lượn Thương cách gọi riêng người dân Yên Cư): Lượn Slương ... lượn Slương Cũng loại hình hát dân ca nhiều dân tộc khác, hình thức hát dân ca giao duyên người Tày nói chung có lượn Slương có nguy bị mai Yên Cư, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn số địa phương Bắc...
 • 122
 • 515
 • 2

Diễn xướng lượn Slương của người Tày Yên Cư, huyện chợ Mới, tỉnh Bắc Cạn

Diễn xướng lượn Slương của người Tày ở xã Yên Cư, huyện chợ Mới, tỉnh Bắc Cạn
... rộng, thông minh ”, lẽ mà hát lượn Slương phong phú Thế Yên Cư, Chợ Mới- Bắc Kạn, hát lượn Slương không ghi chép lại nên bị mai dần Các thể thức hát lượn Slương Lượn Slương thường hát nam nữ tốp ... Thể lượn chập: Tức lượn gặp, người xiên lý hát người chủa hát ngân theo + Thể lượn chào: Người chủa xiên lý hát chào + Thể lượn khuyên: Hát khuyên để lượn lâu dài với + Thể lượn chúc chồm: Người ... khác, người Tày chia lượn Slương thành 10 thể: + Thể lượn mời: Người chủa (chủ bản) hát khúc hát để mời người xiên lý (khách) lượn với + Thể lượn khan: Người xiên lý hát khúc hát đố hỏi để người...
 • 8
 • 110
 • 1

việc tham gia các hoạt động giải trí trong thời gian rỗi của người dân (qua khảo sát tại hải hoà - huyện tĩnh gia - tỉnh thanh hoá)

việc tham gia các hoạt động giải trí trong thời gian rỗi của người dân (qua khảo sát tại xã hải hoà - huyện tĩnh gia - tỉnh thanh hoá)
... cầu hội hoạt động giải trí người dân - Những nhân tố tác động đến việc tham gia hoạt động giải trí người dân Câu hỏi nghiên cứu - Hoạt động giải trí thời gian rỗi người dân chủ yếu hoạt động ... cứu Việc tham gia hoạt động giải trí thời gian dỗi người dân 6.2 Khách thể nghiên cứu Người dân Hải Hoà - Tĩnh Gia - Thanh Hoá 6.3 Phạm vi nghiên cứu Về không gian: 450 hộ dân Hải Hoà - Tĩnh ... thành thời gian lao động thời gian tự Thời gian lao động khoảng thời gian tất yếu mà người phải thực công việc lao động đẻ đảm bảo sinh tồn Thời gian tự khoảng thời gian lại thời gian lao động, ...
 • 32
 • 197
 • 1

mô tả tập tính nuôi con bằng sữa mẹ của các bà mẹ dân tộc dao có con dưới 24 tháng tuổi tại tân sơn, huyện chợ mới, tỉnh bắc kạn

mô tả tập tính nuôi con bằng sữa mẹ của các bà mẹ dân tộc dao có con dưới 24 tháng tuổi tại xã tân sơn, huyện chợ mới, tỉnh bắc kạn
... tộc Dao 24 tháng tuổi Tân Sơn, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn Tìm hiểu yếu tố thúc đẩy yếu tố cản trở NCBSM mẹ dân tộc Dao 24 tháng tuổi Tân Sơn, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn 3 CHƯƠNG ... nghiệp tất làm ruộng nương rẫy 3.2 Tập tính nuôi sữa mẹ 3.2.1 Kiến thức mẹ lợi Ých nuôi sữa mẹ *Theo mẹ: Các mẹ liệt kê số lợi Ých việc nuôi sữa mẹ 1/3 số mẹ biết sữa mẹ nhiều ... dân tộc Dao Bắc Kạn nuôi sữa mẹ nào, đồng thời khuyến khích mẹ dân tộc Dao thực hành tốt NCBSM tiến hành nghiên cứu đề tài với mục tiêu sau đây: tả tập tính NCBSM mẹ dân tộc Dao 24...
 • 44
 • 260
 • 1

phân tích hiệu quả tài chính của mô hình trồng bắp non hội an, huyện chợ mới, tỉnh an giang

phân tích hiệu quả tài chính của mô hình trồng bắp non ở xã hội an, huyện chợ mới, tỉnh an giang
... HUYỆN CHỢ MỚI 32 CHƯƠNG 35 PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH CỦA MÔ HÌNH TRỒNG BẮP NON XÃ HỘI AN, HUYỆN CHỢ MỚI – TỈNH AN GIANG 35 4.1 TỔNG QUAN VỀ NÔNG HỘ TRỒNG BẮP NON ... :  Phân tích thực trạng sản xuất nông hộ trồng bắp non Hội An, huyện Chợ Mới  Phân tích số tiêu tài sản xuất hình trồng bắp non Hội An, huyện Chợ Mới  Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến ... TRẠNG SẢN XUẤT BẮP NON XÃ HỘI AN, HUYỆN CHỢ MỚI Bắp non trồng chủ lực Hội An, với diện tích gieo trồng hàng năm lớn đứng thứ hai toàn huyện Chợ Mới sau Mỹ An Diện tích gieo trồng biến động...
 • 84
 • 187
 • 1

phân tích hiệu quả tài chính của mô hình trồng khoai môn hội an, huyện chợ mới, tỉnh an giang

phân tích hiệu quả tài chính của mô hình trồng khoai môn ở xã hội an, huyện chợ mới, tỉnh an giang
... HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH CỦA MÔ HÌNH TRỒNG KHOAI MÔN XÃ HỘI AN – CHỢ MỚI – AN GIANG 29 4.1.1 Các yếu tố định thành công hình trồng khoai môn 29 4.1.2 Phân tích khoản chi phí sản xuất hình ... QUẢ TÀI CHÍNH CỦA MÔ HÌNH TRỒNG KHOAI MÔN XÃ HỘI AN – CHỢ MỚI – AN GIANG 4.1.1 Các yếu tố định thành công hình trồng khoai môn Có nhiều yếu tố định thành công hình trồng khoai môn, yếu ... CẦN THƠ KHOA KINH TẾ & QUẢN TRỊ KINH DOANH PHẠM DIỄM TRINH MSSV: 4105167 PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH CỦA MÔ HÌNH TRỒNG KHOAI MÔN XÃ HỘI AN, HUYỆN CHỢ MỚI, TỈNH AN GIANG LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP...
 • 72
 • 116
 • 0

Ảnh hưởng của Phật giáo đối với tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên của người Việt (qua khảo sát tỉnh Bắc Giang

Ảnh hưởng của Phật giáo đối với tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên của người Việt (qua khảo sát ở tỉnh Bắc Giang
... hiểu ảnh hưởng Phật giáo đến tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên người Việt việc làm cần thiết, lấy tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên người Việt Bắc Giang làm đối tượng để khảo cứu, qua để thấy rõ ảnh hưởng Phật ... Phật giáo vào Việt Nam tình hình Phật giáo tỉnh Bắc Giang Hai phân tích số nét tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên người Việt tỉnh Bắc Giang Ba phân tích ảnh hưởng Phật giáo đến tín ngưỡng thờ cúng tổ ... tổ tiên 26 1.2.2 Tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên người Việt tỉnh Bắc Giang 34 CHƢƠNG 2: MỘT SỐ BIỂU HIỆN SỰ ẢNH HƢỞNG CỦA PHẬT GIÁO ĐẾN TÍN NGƢỠNG THỜ CÚNG TỔ TIÊN CỦA NGƢỜI VIỆT (Qua khảo sát...
 • 93
 • 448
 • 0

Sự tham gia của người dân và các tổ chức hội trong xây dựng nông thôn mới Bộc Bố, Huyện Pác Nặm, Tỉnh Bắc Kạn.

Sự tham gia của người dân và các tổ chức xã hội trong xây dựng nông thôn mới ở xã Bộc Bố, Huyện Pác Nặm, Tỉnh Bắc Kạn.
... ỏnh giỏ cỏc chng trỡnh d ỏn phỏt trin cng ng 2.1.5.5 Mc tham gia - Khụng cú s tham gia: - Tham gia ớt: - Tham gia thc s: Cỏc mc tham gia ny cú th minh phng thc Nh nc v nhõn dõn cựng lm vi cỏc ... thụn 2.1.5.3 S tham gia Mt yu t ch yu chin lc phỏt trin cng ng l "s tham gia ca qun chỳng" Nú ó chng t l mt nhng thnh t chớnh ca phỏt trin thi gian gn õy vỡ nhiu lý Mt l, s tham gia ca qun chỳng ... tham gia Bo him y t b) Ch tiờu chung cho c nc: t t 70% tr lờn c) Ch tiờu c th cho cỏc vựng: t [18] 2.1.5 S tham gia ca ngi dõn vic xõy dng mụ hỡnh nụng thụn mi 2.1.5.1 Lý lun v s tham gia S tham...
 • 107
 • 162
 • 0

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số chỉ tiêu dân số đến chất lượng cuộc sống của người dân một số thuộc huyện chợ mới tỉnh bắc kạn

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số chỉ tiêu dân số đến chất lượng cuộc sống của người dân một số thuộc huyện chợ mới  tỉnh bắc kạn
... hành nghiên cứu vấn đề sau:  Nghiên cứu tình hình DS - KHHGĐ huyện Chợ Mới thông qua nghiên cứu số tiêu dân số để thấy trạng dân số huyện năm qua  Sự ảnh hưởng số tiêu dân số đến chất lượng sống ... cam đoan kết nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu ảnh hưởng số tiêu dân số đến chất lượng đời sống nhân dân số thuộc huyện Chợ Mới tỉnh Bắc Kạn kết riêng không trùng với kết nghiên cứu tác giả ... huyện đạt hiệu cao mà chọn đề tài: Nghiên cứu ảnh hưởng số tiêu dân số đến chất lượng sống người dân số thuộc huyện Chợ Mới Tỉnh Bắc Kạn Nội dung nghiên cứu Khóa luận tốt nghiệp Nguyễn Thị...
 • 59
 • 59
 • 0

Nghiên cứu hiện trạng và đề xuất giải pháp phát triển sản xuất rượu truyền thống của người dân tại Bằng Phúc huyện Chợ Đồn tỉnh Bắc Kạn

Nghiên cứu hiện trạng và đề xuất giải pháp phát triển sản xuất rượu truyền thống của người dân tại xã Bằng Phúc huyện Chợ Đồn tỉnh Bắc Kạn
... LÂM TRƢƠNG THỊ HỒNG THẮM Đề tài: NGHIÊN CỨU HIỆN TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT RƢỢU TRUYỀN THỐNG CỦA NGƢỜI DÂN TẠI XÃ BẰNG PHÚC, HUYỆN CHỢ ĐỒN, TỈNH BẮC KẠN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ... PHÁP NGHIÊN CỨU 3.1 Đối tƣợng nghiên cứu Các hộ sản xuất rượu gạo địa bàn Bằng Phúc, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn 3.2 Phạm vi nghiên cứu Địa điểm nghiên cứu: Bằng Phúc, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc ... & Phát triển nông thôn, với gợi ý đề tài ThS Cù Ngọc Bắc, tiên hành nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu trạng đề xuất giải pháp phát triển nghề sản xuất rượu truyền thống người dân Bằng Phúc, huyện...
 • 78
 • 198
 • 1

ẢNH HƯởNG CỦA VIỆC TIẾP CẬN NGUỒN NướcC ĐẾN THU NHẬP CỦA HỘ NÔNG DÂN TÂN LẬP, HUYỆN CHỢ ĐỒN, TỈNH BẮC KẠN

ẢNH HƯởNG CỦA VIỆC TIẾP CẬN NGUỒN NướcC ĐẾN THU NHẬP CỦA HỘ NÔNG DÂN XÃ TÂN LẬP, HUYỆN CHỢ ĐỒN, TỈNH BẮC KẠN
... báu hộ gia đình làm kinh tế nông nghiệp cải thiện việc sử dụng nguồn n-ớc ph-ơng pháp quan trọng làm đa dạng hoá ph-ơng kế làm giảm yếu tố yếu hộ nông dân nghèo Một ph-ơng pháp sử dụng hiệu nguồn ... dụng hiệu nguồn n-ớc cho việc sản xuất l-ơng thực việc tiết kiệm nguồn n-ớc quý giá để đáp ứng nhu cầu cho ph-ơng sách khác Tăng suất nguồn n-ớc vùng l-u vực th-ợng nguồn đ-ợc xem nh- can thiệp ... sn xut m h phi thu , mua ngoi IC = Ci (i = 1:n) Ci: Chi phớ mua ngoi, thu ngoi th i (3) Thu nhp biờn (GM): GM (Gross Margin) l phn thu nhp ca h cũn li sau ó tr i nhng chi phớ thu , mua ngoi...
 • 108
 • 173
 • 0

Ảnh hưởng của việc tiếp cận nguồn nước đến thu nhập của hộ nông dân tân lập, huyện chợ đồn, tỉnh Bắc Kạn

Ảnh hưởng của việc tiếp cận nguồn nước đến thu nhập của hộ nông dân xã tân lập, huyện chợ đồn, tỉnh Bắc Kạn
... báu hộ gia đình làm kinh tế nông nghiệp cải thiện việc sử dụng nguồn n-ớc ph-ơng pháp quan trọng làm đa dạng hoá ph-ơng kế làm giảm yếu tố yếu hộ nông dân nghèo Một ph-ơng pháp sử dụng hiệu nguồn ... dụng hiệu nguồn n-ớc cho việc sản xuất l-ơng thực việc tiết kiệm nguồn n-ớc quý giá để đáp ứng nhu cầu cho ph-ơng sách khác Tăng suất nguồn n-ớc vùng l-u vực th-ợng nguồn đ-ợc xem nh- can thiệp ... sn xut m h phi thu , mua ngoi IC = Ci (i = 1:n) Ci: Chi phớ mua ngoi, thu ngoi th i (3) Thu nhp biờn (GM): GM (Gross Margin) l phn thu nhp ca h cũn li sau ó tr i nhng chi phớ thu , mua ngoi...
 • 108
 • 178
 • 0

Nghiên cứu năng suất chất lượng của một số giống cỏ trồng cảnh hưng, huyện tiên du, tỉnh bắc ninh và mô hình khai thác thức ăn cho gia súc

Nghiên cứu năng suất chất lượng của một số giống cỏ trồng ở xã cảnh hưng, huyện tiên du, tỉnh bắc ninh và mô hình khai thác thức ăn cho gia súc
... THỊ DUYÊN NGHIÊN CỨU NĂNG SUẤT, CHẤT LƢỢNG CỦA MỘT SỐ GIỐNG CỎ TRỒNG XÃ CẢNH HƢNG, HUYỆN TIÊN DU, TỈNH BẮC NINH VÀ MÔ HÌNH KHAI THÁC THỨC ĂN CHO GIA SÖC Chuyên ngành: SINH THÁI HỌC Mã số: 60.42.60 ... Những nghiên cứu suất đồng cỏ tự nhiên 1.1.2 Tình hình nghiên cứu thức ăn gia súc giới 1.1.3 Những kết nghiên cứu nâng cao suất thức ăn gia súc giới 1.1.4 Tình hình nghiên cứu thức ... [33] nghiên cứu đánh giá trạng nguồn thức ăn cho gia súc ăn cỏ bước đầu xây dựng hình trồng thức ăn gia súc huyện Đồng Văn – Hà Giang Qua nghiên cứu điều kiện Sinh thái nơi đây, tác giả đưa vào...
 • 116
 • 534
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu ảnh hưởng của một số kiểu thảm thực vật đến một số tính chất lý hóa học cơ bản của đất ở xã yên ninh huyện phú lương tỉnh thái nnghiên cứu một số yếu tố liên quan đến dịch vụ y tế cho phụ nữ người dao về khía cạnh văn học xã hội tại huyện bạch thông tỉnh bắc kạnghiên cứu một số yếu tố liên quan đến dịch vụ y tế cho phụ nữ người dao về khía cạnh văn học xã hội tại huyện bạch thông tỉnh bắc kạnnghiên cứu thành phần loài và khả năng tái sinh của các loài cây gỗ trong thảm thực vật tự nhiên và rừng trồng ở xã biển động huyện lục ngạn tỉnh bắc giangđánh giá dư lượng ddt và một số sản phẩm chuyển hóa của ddt trong môi trường đất khảo sát một số vùng tại huyện tiên du tỉnh bắc ninhđiều tra cây thuốc được sử dụng theo kinh nghiệm của đồng bào dân tộc dao ở xã hợp tiến huyện đồng hỷ tỉnh thái nguyênhát quan lang của người tày ở thạch an cao bằng tiếp cận dưới góc độ văn hóa dân giannghiên cứu hoạt động du lịch văn hóa tâm linh của người hà nội khảo sát trên địa bàn quận đống đađiều tra mức độ cảm nhiễm kst hệ tiêu hóa của đần trâu ở xã hương chữ huyện hương trà tĩnh thừa thiên huề và hiệu quả của hai loại thuốc tẩybiện pháp quản lý nề nếp học tập của học sinh trường trung học phổ thông quảng khê huyện ba bể tỉnh bắc kạnnghiên cứu khả năng sản xuất chất lượng thịt và phân tích đa hình gen di truyền của gen hfabp bằng phương pháp pcrrflp trên đàn lợn mẹo nuôi tại huyện pác nặm tỉnh bắc kạnđiều tra các loài cây làm thuốc của đồng bào dân tộc thái thuộc xã mường phăng huyện điện biên tỉnh điện biênnghiên cứu một số chỉ số sinh học và hoạt động thần kinh cấp cao của học sinh tiểu học và trung học cơ sở xã đình tổ huyện thuận thành tỉnh bắc ninhthực trạng chăn nuôi lợn thịt của nông hộ ở xã tam an huyện phú ninh tỉnh quảng nambiện pháp quản lý nề nếp học tập của học sinh trường thpt quảng khê huyện ba bể tỉnh bắc kạnKhao sat dong dien xoay chieuGiáo trình tin học: Lập trình với Microsoft Visual Basic 6.0Phát triển kinh tế trang trại ở các vùng nông thôn hà nộiĐồ án dây quấn quạt bàn có cuộn số chung khởi động z = 16, 2p = 4Báo cáo thực tập kỹ thuật lạnh và điều hoà không khíĐồ án thiết kế chung cư thuận việtNghiên cứu, đánh giá thiệt hại do ngập lụt vùng hạ du liên hồ chứa lưu vực sông tà rục theo các kịch bản lũ và vỡ đậpĐề xuất giải pháp nâng cao chất lượng quản lý đấu thầu xây lắp của công ty TNHH một thành viên thủy lợi tam đảoNghiên cứu áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 90012008 trong công tác thẩm định các công trình thủy lợi tại sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh quảng bìnhNghiên cứu giải pháp sử dụng vôi trộn với đất phong hóa từ đá magma axit để làm giảm tính trương nở của đất phục vụ công tác xây dựng và nâng cấp, sửa chữa hồ chứa vừa và nhỏ trênNghiên cứu đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả đầu tư cho dự án cải tạo hệ thống sông trục huyện yên khánh, tỉnh ninh bình nhằm ứng phó với nước biển dâng và xâm nhập mặnNghiên cứu đề xuất quy trình bảo trì công trình hồ chứa nước bà râu huyện thuận bắc tỉnh ninh thuậnNghiên cứu áp dụng phương pháp phân tích thứ bậc (AHP) để lựa chọn phương án công nghệ thi công xây dựng, áp dụng cho công trình xây dựng trường cao đẳng nghề công nghiệp thanh hóatổ chức đấu thầu và quản lý hợp đồng xây dựng các công trình thuộc ban quản lý dự án công trình xây dựng nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh phú thọNghiên cứu đề xuất giải pháp nâng cao năng lực trong đấu thầu các dự án sử dụng nguồn vốn vay ODA, áp dụng với dự án khôi phục, nâng cấp hệ thống thủy lợi bắc nghệ anMột số biện pháp quản lý nâng cao chất lượng thiết kế tại công ty cổ phần tư vấn xây dựng nông nghiệp và phát triển nông thôn phú thọNghiên cứu chế độ tưới cho lúa chiêm xuân vùng đồng bằng sông hồng nhằm tiết kiệm nước và giảm phát thải khí nhà kínhGiải pháp huy động các nguồn lực phục vụ chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện quế võ, tỉnh bắc ninhNghiên cứu công tác quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng theo dự toán ứng dụng tại tập đoàn hà đôTình hình chăn nuôi lợn nái sinh sản và phòng trị bệnh phân trắng lợn con tại trại lợn nguyễn thanh lịch xã ba trại huyện ba vì thành phố hà nội
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập