Chiến lược phát triển MAERSK đến năm 2015

280 Hoạch định chiến lược phát triển MAERSK đến năm 2015

280 Hoạch định chiến lược phát triển MAERSK đến năm 2015
... c 51 h a n g e Vi e y bu c CHƯƠNG III: HỌACH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN MAERSK ĐẾN NĂM 2015 3.1 Xác định sứ mạng mục tiêu Maersk Việt Nam từ đến 2015 Căn vào kết phân tích môi trường bên bên ... nhất, tối ưu KẾT LUẬN CHƯƠNG I Chiến lược phương tiện để đạt mục tiêu dài hạn Hoạch định chiến lược quy trình có hệ thống nhằm xác định, định hướng mục tiêu chiến lược kinh doanh sử dụng để tăng ... lựa chọn đưa chọn lựa hay định chiến lược tốt Như vậy, việc chọn lựa chiến lược để phát triển chưa trả lời Để khắc phục hạn chế SWOT nâng cao tính khả thi việc đề chiến lược cho doanh nghịêp, sử...
 • 84
 • 268
 • 2

165 Hoạc định chiến lược phát triển Sfone đến năm 2015

165 Hoạc định chiến lược phát triển Sfone đến năm 2015
... Chương 3: Hoạch đònh chiến lược phát triển S-Fone đến năm 2015 CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHIẾN LƯC KINH DOANH 1.1 Các khái niệm chiến lược 1.1.1 Khái niệm chiến lược Chiến lược hiểu kế hoạch thiết ... S-Fone đến năm 2015 58 3.2 Xây dựng chiến lược kinh doanh cho S-Fone đến năm 2015 58 3.2.1 Chiến lược thâm nhập thò trường 61 3.2.2 Chiến lược phát triển thò trường 61 3.2.3 Chiến ... khuyến rộng rãi - Chiến lược phát triển thò trường: Phát triển thò trường liên quan đến việc đưa sản phẩm dòch vụ có vào khu vực đòa lý - Chiến lược phát triển sản phẩm: Phát triển sản phẩm nhằm...
 • 126
 • 321
 • 0

Tài liệu Chiến lược phát triển CNTT đến năm 2020 docx

Tài liệu Chiến lược phát triển CNTT đến năm 2020 docx
... NỘI DUNG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN CNTT- TT VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2010 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020 VAI TRÒ, HƯỚNG PHÁT TRIỂN CNTT TRONG LĨNH VỰC NGÂN HÀNG TRONG KHUÔN KHỔ CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN CNTT VÀ TRUYỀN ... VÀ TRUYỀN THÔNG BÀN LUẬN CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN CNTT- TT VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2010 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020 1.1 Quan điểm, mục tiêu định hướng phát triển a Quan điểm: - CNTT- TT công cụ quan trọng ... tiên phát triển Phát triển CSHT TT&TTphải trước bước nhằm tạo sở cho phát triển ứng dụng CNTT- TT - Phát triển nguồn nhân lực CNTT- TT yếu tố then chốt có ý nghĩa định việc phát triển ứng dụng CNTT- TT...
 • 18
 • 281
 • 1

Thực trạng ngành thủy sản Việt Nam từ 2006 – 2013 và đề xuất chiến lược phát triển ngành đến năm 2025

Thực trạng ngành thủy sản Việt Nam từ 2006 – 2013 và đề xuất chiến lược phát triển ngành đến năm 2025
... QUAN NGÀNH THỦY SẢN ViỆT NAM II CƠ SỞ LÝ THUYẾT III PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG NGÀNH THỦY SẢN ViỆT NAM TỪ 2006 - 2013 IV ĐỀ XUẤT PHƯƠNG ÁN CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN NGÀNH THỦY SẢN VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2025 ... vọng đề xuất có tính đóng góp và xây dựng nhằm đưa chiến lược phát triển tốt cho ngành thủy sản Việt Nam năm 2025 KẾT LUẬN Việt Nam quốc gia có nhiều tiềm để phát triển ngành thủy sản Việc ... phát triển ngành GIẢI PHÁP/ĐỀ XUẤT Chiến lược sách hướng đến phát triển bền vững ngành thủy sản Chính phủ Phát triển ngành theo hướng bền vững dựa việc giải hài hòa mối quan hệ chất lượng sản...
 • 26
 • 496
 • 0

Xây dựng chiến lược phát triển Indovinabank đến năm 2020

Xây dựng chiến lược phát triển Indovinabank đến năm 2020
... luận xây dựng chiến lược phát triển tổ chức Chương Phân tích ảnh hưởng môi trường đến phát triển IVB Chương Xây dựng chiến lược phát triển IVB đến năm 2020 CHƯƠNG I CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ XÂY DỰNG CHIẾN ... LƯỢC PHÁT TRIỂN CỦA NGÂN HÀNG INDOVINA ĐẾN NĂM 2020 3.1 Xây dựng mục tiêu phát triển ngân hàng Indovina đến năm 2020 3.1.1 Mục tiêu phát triển hệ thống NHTM Việt Nam đến năm 2020 3.1.2 Mục tiêu phát ... trình xây dựng chiến lược 1.3.1 Sơ đồ qui trình xây dựng chiến lược kinh doanh 1.3.2 Các giai đoạn trình xây dựng chiến lược 1.3.2.1 Giai đoạn hình thành chiến lược 1.3.2.2 Giai đoạn thực thi chiến...
 • 120
 • 237
 • 4

chiến lược phát triển điểm đến đà nẵng trong 10 năm tới

chiến lược phát triển điểm đến đà nẵng trong 10 năm tới
... III Chiến lược phát triển điểm đến Đà Nẵng giai đoạn 2015 – 2020 3.1 Tầm nhìn mục tiêu 2015 – 2020 3.1.1 Xác định chiến lược xây dựng điểm đến Đà Nẵng - Xây dựng quảng bá thương hiệu điểm đến Đà ... lại đường bay đến Đà Nẵng c Các giải pháp hỗ trợ khác - Xây dựng quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Đà Nẵng - Các giải pháp hạ tầng chung IV Chiến lược phát triển điểm đến Đà Nẵng giai đoạn ... với đối thủ cạnh tranh Đà Nẵng có lợi cạnh tranh du lịch thu hút khách quốc tế dừng chân lâu dài PHẦN II: XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN ĐIỂM ĐẾN ĐÀ NẴNG TRONG 10 NĂM TỚI (2015 – 2025) I Phân...
 • 17
 • 437
 • 5

Điều chỉnh chiến lược phát triển GTVT việt nam đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030

Điều chỉnh chiến lược phát triển GTVT việt nam đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030
... 44 44 Điều chỉnh Chiến lược phát triển GTVT Việt Nam đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030 Báo cáo tổng hợp 2.2 Điều chỉnh chiến lược phát triển GTVT Việt Nam đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030 (1) ... Chiến lược phát triển GTVT đến năm 2030, Chiến lược phát triển GTVT đường sắt Việt Nam đến năm 2020 tầm nhìn 2050 + Rà soát, điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển GTVT đường Việt Nam đến năm ... không Tầm nhìn đến năm 2030 a) b) c) d) e) Mục tiêu phát triển GTVT đến năm Mục tiêu phát triển GTVT đến năm 2020 2020, tầm nhìn đến năm 2030 Về vận tải 2.1 Mục tiêu phát triển đến năm 2020 Về...
 • 104
 • 210
 • 0

Kinh tế tri thức với chiến lược phát triển của Việt Nam

Kinh tế tri thức với chiến lược phát triển của Việt Nam
... thành kinh tế tri thức I Vai trò tri thức phát tri n kinh tế xã hội Sự phát tri n tri thức gắn liền với lịch sử phát tri n loài ngời Con ngời tạo tri thức sử dụng tri thức để sống, để phát tri n ... vạch chiến lợc tranh thủ tiếp cận phát tri n kinh tế tri thức để xây dựng kinh tế tri thức Việt Nam phát huy tác động mạnh mẽ nh chất Với nhận thức kinh tế tri thức hội quý báu để Việt Nam đẩy ... trình hình thành kinh tế tri thức I Vai trò tri thức phát tri n kinh tế xã hội II Những nhân tố thúc đẩy đời kinh tế tri thức ChơngII: Nền kinh tế tri thức I Nền kinh tế tri thức gì? 1.Khái niệm...
 • 42
 • 169
 • 0

Kết quả hoạt động kinh doanh tại Công ty Bảo hiểm Bảo Việt Hà Nội giai đoạn (1999-2003) và chiến lược phát triển kinh doanh năm 2005, tầm xa 2010

Kết quả hoạt động kinh doanh tại Công ty Bảo hiểm Bảo Việt Hà Nội giai đoạn (1999-2003) và chiến lược phát triển kinh doanh năm 2005, tầm xa 2010
... Phi hàng hải PHN III Kt Qu Hot ng Kinh Doanh Ca Cụng Ty Giai on (1999-2003) I Kt qu hot ng kinh doanh ca tng cụng ty nm va qua Vi qui mụ ln v c cu t chc khỏ vng mnh ó giỳp cho hat ng kinh doanh ... giai on(1999-2003) I.Kt qu hot ng ca Tng Cụng ty giai on(1999-2003) 1.Kt qu kinh doanh 2.Hot ng u t ti chớnh 3.Cụng tỏc t chc v o to 4.Hot ng xó hi II.Kt qu hot ng kinh doanh ti Bo Vit H ni giai ... th l 1,8075, ca hot ng kinh doanh ca ton cụng ty l 1,2754, ti sn ca ton tng cụng ty 1,424.Qua õy ta thy rng doanh thu hot ng kinh doanh ca Bo Vit ch yu da vo hot ng kinh doanh phớ nhõn th 2.Hot...
 • 24
 • 295
 • 0

Chiến lược phát triển của Việt Nam

Chiến lược phát triển của Việt Nam
... hướng chiến lược, phân kì, trọng điểm phát triển định hướng Định hướng chiến lược Phân kì, trọng diểm, phát triển Định hướng phát triển lĩnh vực chủ yếu đến năm 2020 Định hướng phát triển ... Điều chứng tỏ phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam có xu hướng phục vụ phát triển người, bảo đảm tiến công xã hội so với số nước phát triển có GDP bình quân đầu người cao Việt Nam Nhìn chung, ... tranh kinh tế, khu vực công nghiệp b Nội dung chiến lược phát triển công nghiệp: Xác định hoạch định chiến lược dự báo phát triển, xu hướng phát triển kinh tế quốc tế quốc gia Đánh giá thực trạng...
 • 31
 • 106
 • 0

Chiến lược kinh doanh Nokia đến năm 2015

Chiến lược kinh doanh Nokia đến năm 2015
... THIỆU CHUNG VỀ NOKIA TẠI VIỆT NAM • Sơ lược tình hình hoạt động kinh doanh : - Vào thị trường Việt Nam năm 1996, Nokia trở thành thương hiệu số chất lượng độ tin cậy - Năm 2010, Nokia thức khai ... trường: kinh tế giới trải qua khủng hoảng kinh tế • Công nghệ ngày tụt hậu • Từ nhà cung cấp KINH NGHIỆM PHÁT TRIỂN CHIẾN LƯỢC Kinh nghiệm phát triển thị trường của Nokia qua chiến lược Chiến ... của Nokia qua chiến lược Chiến lược giá rẻ : - Nokia hạ giá nhiều mẫu sản phẩm - Nokia cung cấp dòng sản phẩm smartphone giá rẻ chiến lược thông minh của Nokia nhằm đứng vững giành lại thị...
 • 21
 • 178
 • 2

phân tích và đề xuất chiến lược vietinbank tân bình đến năm 2015

phân tích và đề xuất chiến lược vietinbank tân bình đến năm 2015
... Vietinbank Tân Bình - Xây dựng sứ mệnh tầm nhìn Vietinbank Tân Bình đến năm 2015 - Đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện chiến lược, quản trị chiến lược thực thi chiến lược Vietinbank Tân Bình đến năm 2015 ... Phương pháp nghiên cứu; Phân tích trạng chiến lược Vietinbank Tân Bình; Đánh giá chiến lược Vietinbank Tân Bình; Đề xuất giải pháp chiến lược Vietinbank Tân Bình đến năm 2015; Kết luận đồ án CHƯƠNG ... đích phân tích đề xuất chiến lược Vietinbank Tân Bình, giai đoạn 2011 – 2015 Trước phân tích đề xuất chiến lược này, cần thiết phải có sở phân tích nội phân tích môi trường bên có ảnh hưởng đến...
 • 80
 • 234
 • 0

Luận văn:PHÂN TÍCH VÀ ĐỀ XUẤT CHIẾN LƯỢC VIETINBANK TÂN BÌNH ĐẾN NĂM 2015 pptx

Luận văn:PHÂN TÍCH VÀ ĐỀ XUẤT CHIẾN LƯỢC VIETINBANK TÂN BÌNH ĐẾN NĂM 2015 pptx
... Vietinbank Tân Bình - Xây dựng sứ mệnh tầm nhìn Vietinbank Tân Bình đến năm 2015 - Đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện chiến lược, quản trị chiến lược thực thi chiến lược Vietinbank Tân Bình đến năm 2015 ... pháp nghiên cứu; Phân tích trạng chiến lược Vietinbank Tân Bình; Đánh giá chiến lược Vietinbank Tân Bình; Đề xuất giải pháp chiến lược Vietinbank Tân Bình đến năm 2015; Kết luận đồ án CHƯƠNG TỔNG ... giá chiến lược Vietinbank đến Chi nhánh Tân Bình Đề tài này, tập trung vào phân tích, nhận định đánh giá quản trị chiến lựơc Vietinbank Tân Bình Đề tài phân tích chiến lựơc Vietinbank Tân Bình...
 • 80
 • 411
 • 0

Xây dựng chiến lược marketing của Vinamilk đến năm 2015

Xây dựng chiến lược marketing của Vinamilk đến năm 2015
... khu vực Trung Đông, Đông Nam Á Sau 30 năm mắt người tiêu dùng, đến Vinamilk xây dựng nhà máy, xí nghiệp xây dựng thêm nhà máy mới, với đa dạng sản phẩm, Vinamilk có 200 mặt hàng sữa tiệt trùng, ... chịu khuất phục với lợi chi cho marketing cao (lên đến triệu USD) Vinamilk đưa hàng loạt chiến lược để chiếm lĩnh thị trường Vinamilk đặt kỳ vọng lớn cho trở lại củacafé moment, hướng tới mục tiêu ... việc người đưa chiến lược marketing nghiên cứu tìm thay đổi Hiện công ty vinamilk đưa số sản phẩm hiệu Trong TH: Nhóm 02 19 Môn: Quản trị Marketing GVHD: Th.S Nguyễn Văn Nhơn phải kể đến sản phẩm...
 • 60
 • 3,759
 • 12

phân tích và đề xuất chiến lược vietinbank tân bình đến năm 2015

phân tích và đề xuất chiến lược vietinbank tân bình đến năm 2015
... hạn chế chiến lược công ty - Xác định rõ mục tiêu công ty đến năm 2015 - Xây dựng sứ mệnh tầm nhìn công ty đến năm 2015 - Đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện chiến lược công ty đến năm 2015 Bố ... xét phân tích, nhiên giới hạn đề tài nên tác giả phân tích 03 vấn đề chiến lược kinh doanh Công ty là: Một là: Chiến lược dẫn đầu sản phẩm Hai là: Chiến lược khách hàng tối ưu Ba là: Chiến lược ... việc phân tích chiến lược công ty cụ thể đầy đủ Tuy nhiên giới hạn khoảng thời gian ngắn nên đề tài chưa thể sâu vào lĩnh vực chuyên ngành để phân tích cụ thể đề xuất giải pháp thực chiến lược...
 • 46
 • 128
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: một số giải pháp thực hiện chiến lược phát triển maersk đến năm 2015chiến lược phát triển khcn đến năm 2010chiến lược phát triển bcvt đến năm 2010định hướng chiến lược phát triển ktnn đến năm 2020chiến lược phát triển giáo dục năm 2011 đến năm 2020chiến lược phát triển kinh tế năm 2011 đến năm 2020chiến lược phát triển kfc việt namphê duyệt chiến lược phát triển khcn đến 2020chiến lược phát triển khcn việt namchiến lược phát triển khcn đến 2020chiến lược kinh doanh nokia đến năm 2015mô hình chiến lược phát triển của việt namcơ sở thực tiễn của việc xây dựng chiến lược phát triển logisticstại việt namtầm nhìn chiến lược phát triển logistics tới năm 2030chiến lược và tầm nhìn đến năm 2015BÀI TẬP TỪ VỰNG ÔN THI THPT QUỐC GIATổng quan về Acquy tự độngỨng dụng wordpress trong xây dựng website thương mại điện tử cho công ty cổ phần digitech – hà nộiXây dựng website đặt món ăn trực tuyến cho cửa hàng BBQ thái nguyênNghiên cứu các phương pháp nhận dạng cây dựa trên hình ảnh các bộ phận của câyXây dựng hệ thống ERP cho doanh nghiệp module quản lý sơ yếu lý lịch ứng viên và quy trình tuyển dụng cho công ty TNHH phần mềm 2NFXây dựng chương trình bán vé cho rạp chiếu phim BETA thái nguyênhPhát hiện bàn tay sử dụng đặc trưng internal haar like và thông tin ngữ cảnh trong hệ thống tương tác người robotTìm hiểu hđh android và xây dựng game sudokuỨng dụng phân cụm mờ trong bài toán dự báo ảnh mây vệ tinhbXây dựng ứng dụng thông tin mua bán cho mobile bằng HTML5Bài giảng Dịch vụ sửa chữa và bảo trì Chi phí chu kỳ sốngĐề tài Công nghệ mạ CromBÀI TẬP KINH tế LƯỢNGXây dựng template theo chuẩn theme forest trên mã nguồn mở prestashopKỹ thuật lạnh thực phẩm TS Nguyễn Xuân PhươngThẩm định tài sản đảm bảo trong hoạt động cấp tín dụng của các ngân hàng hiện nayXây dựng website bán hàng chuẩn SEO và tích hợp API gửi SMS bằng mã nguồn mở wordpressbảo vệ mẫu đặc trưng sinh trắc gương mặt trong xác thực trên thiết bị di động thông minhXây dựng và phát triển ứng dụng thiết kế ảnh nghệ thuật kết hợp với sử dụng các câu danh ngôn trên nền tảng android
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập