LIÊN KẾT KINH TẾ VÙNG: TỪ LÝ LUẬN ĐẾN THỰC TIỄN

LIÊN KẾT KINH TẾ VÙNG: TỪ LUẬN ĐẾN THỰC TIỄN

LIÊN KẾT KINH TẾ VÙNG: TỪ LÝ LUẬN ĐẾN THỰC TIỄN
... pháp cho cộng đồng doanh nghiệp nước - Đa dạng hóa loại hình liên kết kinh tế gồm liên kết toàn Vùng, liên kết địa phương Vùng, liên kết khu kinh tế, khu công nghệ cao với nhau, liên kết Vùng ... Hoa: Kinh tế vùng Việt Nam – Từ luận đến thực tiễn, Nxb Lao động – Xã hội, 2007 Thế Đạt: Nền kinh tế tỉnh vùng biển Việt Nam, Nxb Lao động – Xã hội, 2009 GS.TS Trương Bá Thanh: Liên kết kinh tế ... miền Trung: Tổng quan thực trạng phát triển kinh tế – xã hội vùng duyên hải miền Trung 155 Trương Bá Thanh: Liên kết kinh tế miền Trung Tây Nguyên – Từ luận đến thực tiễn, tạp chí Khoa học...
 • 12
 • 56
 • 0

Báo cáo nghiên cứu khoa học: " LIÊN KẾT KINH TẾ MIỀN TRUNG VÀ TÂY NGUYÊN – TỪ LUẬN ĐẾN THỰC TIỄN" doc

Báo cáo nghiên cứu khoa học:
... tập trung chủ yếu phương pháp nghiên cứu định tính định lượng tùy thuộc vào nguồn liệu khai thác mục đích nghiên cứu Nội dung liên kết kinh tế miền Trung Tây Nguyên Vùng Kinh tế miền Trung Tây nguyên ... chung miền Trung Tây Nguyên nói riêng dường nhiều bất cập luận lẫn thực tiễn Có thể kể số điểm sau: Về mặt luận, khẳng định việc liên kết kinh tế tất yếu, việc liên kết kinh tế chưa tổng kết ... CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG - SỐ 3(32).2009 triển vùng liên kết kinh tế, kinh nghiệm liên kết kinh tế nước giới khu vực Liên kết kinh tế Vùng - Nhìn từ góc độ sách vĩ mô: Liên kết...
 • 5
 • 189
 • 1

Luận văn mối quan hệ giữa khu vực kinh tế nhà nước và khu vực kinh tế nhân trong phát triển kinh tế cơ sở luậnthực tiễn ở việt nam

Luận văn mối quan hệ giữa khu vực kinh tế nhà nước và khu vực kinh tế tư nhân trong phát triển kinh tế  cơ sở lý luận và thực tiễn ở việt nam
... thống mối quan hệ khu vực kinh tế Nhà nước khu vực kinh tế nhân phát triển kinh tế Việt Nam 2.3 Tính mâu thuẫn mối quan hệ khu vực kinh tế nhà nước khu vực kinh tế nhân Việt Nam ... 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ MỐI QUAN HỆ GIỮA KHU VỰC KINH TẾ NHÀ NƯỚC VÀ KHU VỰC KINH TẾ TƯ NHÂN 1.1 luận khu vực kinh tế Nhà nước 1.1.1 Khái niệm kinh tế Nhà nước Kinh tế nhà nước thành phần kinh tế ... khu vực kinh tế Nhà nước khu vực kinh tế nhân Chương 2: Thực tiễn mối quan hệ khu vực kinh tế Nhà nước khu vực kinh tế nhân phát triển kinh tế Việt Nam 2.1 Tính thống mối...
 • 16
 • 213
 • 0

Phát triển kinh tế: từ luận đến thực tiễn và sự lựa chọn của việt nam ppt

Phát triển kinh tế: từ lý luận đến thực tiễn và sự lựa chọn của việt nam ppt
... trưởng kinh tế cao hẳn nước Điều mức độ định phản ánh ưu điểm mô hình mà họ lựa chọn LỰA CHỌN MÔ HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ CỦA VIỆT NAM HIỆN NAY 3.1 Mô hình phát triển toàn diện – lựa chọn Việt Nam ... việt nam lựa chọn mô hình phát triển toàn diện Nội dung mô hình thực việc kết hợp tăng trưởng kinh tế nhanh với công xã hội từ đầu toàn tiến trình phát triển Sự lựa chọn đường phát triển toàn ... quốc tế LỰA CHỌN CÁC MÔ HÌNH PHÁT TRIỂN TRÊN THỰC TẾ Trải qua thời gian, luận phát triển kinh tế, đặc biệt xem xét nội hàm ngày hoàn thiện đến thống nói Tuy vậy, trình tìm kiếm đường phát triển, ...
 • 21
 • 226
 • 0

Báo cáo nghiên cứu khoa học PHÁT TRIỂN THÀNH PHẦN KINH tế bản NHÀ nước ở THÀNH PHỐ đà NẴNG từ LUẬN đến THỰC TIỄN

Báo cáo nghiên cứu khoa học   PHÁT TRIỂN THÀNH PHẦN KINH tế tư bản NHÀ nước ở THÀNH PHỐ đà NẴNG từ lý LUẬN đến THỰC TIỄN
... doanh, nhà đầu tư, từ bên Thực tế phát triển KT TBNN Đà Nẵng Sự vận dụng KT TBNN thành phố Đà Nẵng (ĐN) với nhiều cách làm mới, sáng tạo, mở rộng, phát triển có liên doanh KT nhà nước với nước ... phát triển KT nhiều thành phần Nghị Đại hội X Đảng khẳng định: Phát triển mạnh thành phần KT, loại hình tổ chức sản xuất kinh doanh Các thành phần KT nhà nước, KT tập thể, KT nhân, KT nhà ... luận Quá trình đổi KT nước ta cho thấy vận dụng sáng tạo nguyên nhà kinh điển đúc kết kinh nghiệm số nước trình phát triển KT đất nước thành phố ĐN bước đầu thành công, phải nói đến phát triển...
 • 6
 • 27
 • 0

Huy động vốn của doanh nghiệp Từ luận đến thực tiễn

Huy động vốn của doanh nghiệp Từ lý luận đến thực tiễn
... lại EPS cao Một số vấn đề thực tế huy động vốn doanh nghiệp Việt Nam luận thực tiễn rõ, dù kinh tế nào, việc huy động vốn huy động từ việc phát hành cổ phiếu hay từ vay nợ nhiều hình thức ... kể huy động vốn vay từ ngân hàng hay huy động vốn từ thị trường vốn, kênh huy động vốn khác Đối với nhu cầu vốn ngắn hạn, DN, DN nhỏ lạm dụng nguồn tín dụng phi thức từ người thân, từ nhân viên ... thức huy động vốn quan trọng nhiều DN Nguồn vốn vay dài hạn theo thông lệ nguồn vốn DN huy động hình thức nợ vay có thời hạn từ năm trở lên Nguồn vốn vay bao gồm nguồn vay nợ ngân hàng nợ huy động...
 • 8
 • 1,106
 • 19

Kế toán quản trị : từ luận đến thực tiễn

Kế toán quản trị : từ lý luận đến thực tiễn
... rõ cần thiết kế toán quản trị, phân biệt phạm vi kế toán quản trị, nội dung kế toán quản trị, phương pháp tiến hành kế toán quản trị, để tổ chức máy tiến hành công tác kế toán quản trị, tổ chức ... thể khác Từ phân tích cho thấy: Kế toán quản trị phận hệ thống kế toán doanh nghiệp Đối tượng kế toán quản trị tài sản vận động tài sản qúa trình sản xuất kinh doanh Mục tiêu kế toán quản trị cung ... tiến hành kế toán quản trị gồm : Phương pháp lập chứng từ : Chứng từ giấy tờ chứng minh phát sinh,hoặc hoàn thành nghiệp vụ kinh tế Chứng từ lập phục vụ cho kế toán tài kế toán quản trị Do nội...
 • 7
 • 197
 • 0

Vấn đề bản tính con người – từ luận đến thực tiễn giáo dục nhân cách con người ở việt nam hiện nay

Vấn đề bản tính con người – từ lý luận đến thực tiễn giáo dục nhân cách con người ở việt nam hiện nay
... LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP VẤN ĐỀ BẢN TÍNH CON NGƯỜI - TỪ LÝ LUẬN ĐẾN THỰC TIỄN GIÁO DỤC NHÂN CÁCH CON NGƯỜI VIỆT NAM HIỆN NAY Giáo viên hướng dẫn: ThS Thái Thị Khương Sinh viên thực ... người từ luận đến thực tiễn giáo dục nhân cách người Việt Nam nay làm đề tài khóa luận tốt nghiệp Tình hình nghiên cứu khóa luận Trong lịch sử triết học vấn đề tính người hình thành nhân cách ... vi nghiên cứu Khóa luận không đề cập đến vấn đề người mà giới hạn phạm vi nghiên cứu vấn đề tính người triết học công tác giáo dục, rèn luyện nhân cách người Việt Nam Cơ sở luận phương pháp...
 • 73
 • 494
 • 2

Tài liệu Kế tóan quản trị: Từ luận đến thực tiễn pdf

Tài liệu Kế tóan quản trị: Từ lý luận đến thực tiễn pdf
... tiền biểu giá trị tài sản Nguyên tắc đánh giá kế toán tài : giá gốc (giá thực tế ) Trong kế toán quản trị, tài sản đánh giá theo giá gốc,để đối chiếu số liệu kế toán tài kế toán quản trị.Tuy nhiên, ... thức rõ cần thiết kế toán quản trị, phân biệt phạm vi kế toán quản trị, nội dung kế toán quản trị, phương pháp tiến hành kế toán quản trị, để tổ chức máy tiến hành công tác kế toán quản trị, tổ chức ... kế toán quản trị tài sản vận động tài sản qúa trình sản xuất kinh doanh Mục tiêu kế toán quản trị cung cấp thông tin, đáp ứng yêu cầu quản cụ thể nội doanh nghiệp Phạm vi kế toán quản trị...
 • 8
 • 82
 • 0

Báo cáo "NGHIÊN CỨU NHỮNG YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN DIỆN TÍCH "TỐI THIỂU"CHO NHÀ Ở XÃ HỘI TẠI CÁC ĐÔ THỊ LỚN - TỪ LUẬN ĐẾN THỰC TIỄN " docx

Báo cáo
... future applications", NHR Phờ Hong Hu, (2001), "V th - Cht lng nh v nhng ỏnh i khỏc", Urban Study, London 7.UN-HABITAT, (2011), Affordable land and housing in Asia UNON, Nairobi UN-HABITAT, (2011), ... Jorge, (2010), "The minimum cell as a House: ideas and forms of social housing in search of a Home", Workshop 01 - Finance and Regulation Pedro Fonseca Jorge, (2010), "The minimum cell - minimum housing ... modun 2, 9-3 ,0m cú nhiu u im hn modun 2, 6-2 ,7m [1] 106 Số 15/ 3-2 013 Tạp chí khoa học công nghệ xây dựng KếT QUả NGHIÊN CứU Và ứNG DụNG Hỡnh Phng ỏn d thi nh xó hi 2007, space block modun 2, 9-3 ,0m...
 • 8
 • 282
 • 3

Kế tóan quản trị: Từ luận đến thực tiễn pdf

Kế tóan quản trị: Từ lý luận đến thực tiễn pdf
... để tiến hành kế toán quản trị gồm : Phương pháp lập chứng từ : Chứng từ giấy tờ chứng minh phát sinh,hoặc hoàn thành nghiệp vụ kinh tế Chứng từ lập phục vụ cho kế toán tài kế toán quản trị Do ... xuyên đối tượng kế toán Trong kế toán quản trị TK sử dụng để theo dõi đối tượng kế toán quản trị, đối tượng kế toán tài chi tiết hoá, theo yêu cầu cung cấp thông tin nhà quản doanh nghiệp ... phương pháp khác để xử thông tin, đáp ứng nhu cầu cung cấp thông tin cụ thể khác Từ phân tích cho thấy: Kế toán quản trị phận hệ thống kế toán doanh nghiệp Đối tượng kế toán quản trị tài sản vận...
 • 4
 • 61
 • 0

LUẬN VĂN: Quảng cáo trên truyền hình Việt Nam – Từ luận đến thực tiễn doc

LUẬN VĂN: Quảng cáo trên truyền hình Việt Nam – Từ lý luận đến thực tiễn doc
... lĩnh vực quảng cáo để tìm yếu tố bổ ích trình nhận thức phim quảng cáo Việt Nam Thực tiễn rút từ phim quảng cáo Việt Nam nước Luận văn nghiên cứu phim quảng cáo phát truyền hình Việt Nam khoảng ... quảng cáo truyền hình Việt Nam, người viết luận văn đặt nhiệm vụ nghiên cứu vai trò quảng cáo với xã hội quảng cáo với truyền hình Luận văn nhìn nhận phân tích hạn chế phim quảng cáo truyền hình ... lược quảng cáo vô tinh vi hùng hậu Quảng cáo truyền hình Việt Nam đứng trước thách thức lớn Làm để ngành quảng cáo truyền hình Việt Nam phát triển? Làm để nâng cao chất lượng phim quảng cáo truyền...
 • 101
 • 363
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: tiểu luận triết họcvận dụng cặp phạm trù nguyên nhân và kết quả để phân tích nguyên nhân dẫn đến khủng hoảng kinh tế xã hội việt nam trước thời kỳ đổi mớilý luận nhận thức vận dụng quan điểm đó vào nền kinh tế việt nam trước và sau mười năm đổi mới đếnluận văn kinh tế quản lývận dụng lý luận nhận thức vào nền kinh tế vnluận án tiến sĩ kinh tế quản lý nhà nước đối với khu vực giáo dục đại học cao đẳng tư thục ở việt namcác hình thức liên kết kinh tế quốc tế từ thấp đến caokhóa luận kinh tế quản lýtiểu luận kinh tế quản lýlý thuyết liên kết kinh tếluận án kinh tế quản lýmối liên kết kinh tế sản xuất và tiêu thụ cà chua hàng hóa trên ñịa bàn huyện hải hậu nam ðịnh khóa luận tốt nghiệp ñại học ñại học nông nghiệp hà nội hà nộilý luận và thực tiễn cạnh tranh kinh tế cuả pháp lý ở việt namvận dụng lý luận về giá trị trong học thuyết kinh tế của c marx vào thực tiễnluận văn thạc sỹ quản lý kinh tế quản lý nhà nước về lĩnh vực công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh hà giangluận văn thạc sỹ quản lý kinh tế quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn thành phố hà giangPhương pháp đo độ phẳngTài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng anh 8 (có đáp án)TÀI LIỆU bồi DƯỠNG HSG SINH học 11tổng hợp đề thii học sinh giỏi toán 12 các tỉnh có đáp ángiáo án luyện thi học sinh giỏi sinh học 9Ảnh hưởng của văn hóa Phật giáo đối với văn hóa Việt Nam thời Lý - Trần và bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa Phật giáo trong giai đoạn hiện nay.Bảo đảm quyền con người thông qua cơ chế bồi thường nhà nước cho người bị oan trong hoạt động tố tụng hình sựbồi dưỡng học sinh giỏi ngữ văn 9 hat nhất quả đấtHoàn thiện pháp luật về quản lý quỹ đất phục vụ phát triển kinh tế - xã hộiNghiên cứu phát triển du lịch cộng đồng tại huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm ĐồngNghiên cứu thuật toán tìm kiếm chuỗi DNA sử dụng phương pháp tìm kiếm tương tự nhanhNghiên cứu về giải pháp tích hợp MANET với Internet sử dụng giao thức MOBILE IPNgười lao động trong khu công nghiệp với việc tiếp cận dịch vụ hành chính công của chính quyền địa phương hiện nay (Nghiên cứu trường hợp khu công nghiệp Bắc Thăng Long, huyện Đông Anh, Hà Nội)Phát triển hoạt động nghiên cứu và triển khai (R&D) trong các doanh nghiệp Việt NamQuản lý hoạt động đánh giá kết quả học tập của sinh viên Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệpQuản lý hoạt động dạy học môn tiếng Anh tại trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật Nam Định đáp ứng yêu cầu năng lực ngoại ngữTìm hiểu công tác phát triển, khai thác và chia sẻ nguồn tài nguyên số tại Trung tâm Thông tin - Thư viện Đại học Giao thông Vận tảiHoạt động marketing tại Cục Thông tin KH&CN Quốc gia25 đề thi thử THPT quốc gia 2017 môn toán sở GD và đt lâm đồngMột số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty TNHH Sao Việt Hải Phòng
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập