Tomato compact part 7

GIẢI TOMATO COMPACT PART 7 LEAP english

GIẢI TOMATO COMPACT PART 7  LEAP english
... gốc TOMATO COMPACT Part ĐÂY Xin chân thành cám ơn tới thầy cô giảng viên TOEIC Trung Tâm Anh Ngữ LEAP English, EA bạn cộng tác viên đặc biệt thầy ĐỖ QUỐC TRUNG – Giảng viên TOEIC kiêm CEO LEAP English ... (n): mục đích w w w w L EA P ed u 176 177 178 179 180 u ed P EA w w w L Câu hỏi 176 -180 liên quan đến thư báo Đăng bởi: Carlos Fernandez Ngày: 10, tháng 7, 2008 Chủ đề: Chính sách công ty rủi ... văn phòng chúng tôi: The Canberra Opera Company Hoặc gọi: (02) 478 6- 474 7 L 155 Cái quảng cáo? EA Nhóm trường học: (02) 478 6- 474 7 P 56 Kent St., Canberra, ACT w A Công ty nhạc kịch quốc tế B Nhà...
 • 364
 • 388
 • 1

Luận văn : NGHIÊN CỨU HIỆN TRẠNG NHIỄM BỆNH TSWV (Tomato spotted wilt virus) TRÊN CÂY ỚT BẰNG KỸ THUẬT ELISA VÀ BƢỚC ĐẦU XÂY DỰNG PHƯƠNG PHÁP CHẨN ĐOÁN BẰNG KỸ THUẬT RT - PCR part 9 doc

Luận văn : NGHIÊN CỨU HIỆN TRẠNG NHIỄM BỆNH TSWV (Tomato spotted wilt virus) TRÊN CÂY ỚT BẰNG KỸ THUẬT ELISA VÀ BƢỚC ĐẦU XÂY DỰNG PHƯƠNG PHÁP CHẨN ĐOÁN BẰNG KỸ THUẬT RT - PCR part 9 doc
... POS _ _ _ _ B6 NC2 _ _ POS POS POS _ _ _ _ Phụ lục 5e: Đĩa ELISA số B: Nƣớc cất C: Buffer PC: Đối chứng dƣơng NC: Đối chứng âm - : Âm tính POS:Dƣơng tính 10 ... lục 5b: Đĩa ELISA số 2 10 B1 C1 _ _ _ _ _ _ _ _ _ B2 C2 _ _ _ _ _ _ _ _ _ B3 PC1 _ _ _ _ _ _ _ _ _ B4 PC2 _ _ _ _ _ _ _ _ _ B5 NC1 _ _ _ _ _ _ _ _ _ B6 NC2 _ _ _ _ _ _ _ _ _ Phụ lục 5C: Đĩa ELISA ... Mùa vụ Bệnh có thƣờng xảy không Triệu chứng Phụ lục 5: Kết ELISA đĩa nhƣ sau: 10 11 11 C1 _ _ _ _ _ _ _ _ C2 _ _ _ _ _ _ _ _ _ B3 PC1 _ _ _ _ _ _ _ POS _ B4 PC2...
 • 5
 • 191
 • 0

Luận văn : NGHIÊN CỨU HIỆN TRẠNG NHIỄM BỆNH TSWV (Tomato spotted wilt virus) TRÊN CÂY ỚT BẰNG KỸ THUẬT ELISA VÀ BƢỚC ĐẦU XÂY DỰNG PHƯƠNG PHÁP CHẨN ĐOÁN BẰNG KỸ THUẬT RT - PCR part 8 pot

Luận văn : NGHIÊN CỨU HIỆN TRẠNG NHIỄM BỆNH TSWV (Tomato spotted wilt virus) TRÊN CÂY ỚT BẰNG KỸ THUẬT ELISA VÀ BƢỚC ĐẦU XÂY DỰNG PHƯƠNG PHÁP CHẨN ĐOÁN BẰNG KỸ THUẬT RT - PCR part 8 pot
... 6 181 6241 6301 6361 6421 6 481 6541 6601 6661 6721 6 781 684 1 6901 6961 7021 7 081 7141 7201 7261 7321 7 381 7441 7501 7561 7621 7 681 7741 780 1 786 1 7921 7 981 80 41 81 01 81 61 82 21 82 81 83 41 84 01 84 61 ... ca genome TSWV 61 121 181 241 301 361 421 481 541 601 661 721 781 84 1 901 961 1021 1 081 1141 1201 1261 1321 1 381 1441 1501 1561 1621 1 681 1741 180 1 186 1 1921 1 981 2041 2101 2161 2221 2 281 2341 ... 121 181 241 301 361 421 481 541 601 661 721 781 84 1 901 961 1021 1 081 1141 1201 1261 1321 1 381 1441 1501 1561 1621 1 681 1741 180 1 186 1 1921 1 981 2041 2101 2161 2221 2 281 2341 2401 2461 2521 2 581 ...
 • 10
 • 191
 • 0

Luận văn : NGHIÊN CỨU HIỆN TRẠNG NHIỄM BỆNH TSWV (Tomato spotted wilt virus) TRÊN CÂY ỚT BẰNG KỸ THUẬT ELISA VÀ BƢỚC ĐẦU XÂY DỰNG PHƯƠNG PHÁP CHẨN ĐOÁN BẰNG KỸ THUẬT RT - PCR part 7 pptx

Luận văn : NGHIÊN CỨU HIỆN TRẠNG NHIỄM BỆNH TSWV (Tomato spotted wilt virus) TRÊN CÂY ỚT BẰNG KỸ THUẬT ELISA VÀ BƢỚC ĐẦU XÂY DỰNG PHƯƠNG PHÁP CHẨN ĐOÁN BẰNG KỸ THUẬT RT - PCR part 7 pptx
... 19 7- 2 16 92 4-9 48 19 7- 2 16 92 3-9 47 19 5-2 16 92 0-9 43 2 6-4 9 92 4-9 48 2 6-4 9 92 3-9 47 2 6-4 9 92 0-9 44 2 7- 4 9 92 4-9 47 2 7- 4 9 92 3-9 46 2 7- 4 9 92 0-9 43 2 7- 4 9 92 0-9 44 2 7- 4 9 92 4-9 48 2 7- 4 9 92 3-9 47 2 2-4 5 92 4-9 47 2 2-4 5 ... | -4 4 | -5 1 | | -4 4 | -5 3 | | -4 9 | -4 9 | | -4 9 | -5 1 | | -4 9 | -5 3 | | -4 9 | -5 1 | | -4 7 | -5 0 | | -4 7 | -5 0 | | -4 7 | -4 9 | | -4 7 | -5 1 | | -4 7 | -5 1 | | -4 7 | -5 3 | | -4 7 | -5 0 | | -4 7 | -5 0 ... -5 1 | | -4 7 | -5 3 | | -4 7 | -5 0 | | -4 7 | -5 0 | | -4 7 | -4 9 | | -4 7 | -5 1 | | -4 7 | -5 1 | | -4 7 | -5 3 | | -5 0 | -5 0 | | -5 0 | -5 0 | | -4 9 | -5 0 | | 55 | 44 | | 55 | 48 | | 59 | 46 | | 42 | 44...
 • 10
 • 203
 • 0

Luận văn : NGHIÊN CỨU HIỆN TRẠNG NHIỄM BỆNH TSWV (Tomato spotted wilt virus) TRÊN CÂY ỚT BẰNG KỸ THUẬT ELISA VÀ BƢỚC ĐẦU XÂY DỰNG PHƯƠNG PHÁP CHẨN ĐOÁN BẰNG KỸ THUẬT RT - PCR part 6 pot

Luận văn : NGHIÊN CỨU HIỆN TRẠNG NHIỄM BỆNH TSWV (Tomato spotted wilt virus) TRÊN CÂY ỚT BẰNG KỸ THUẬT ELISA VÀ BƢỚC ĐẦU XÂY DỰNG PHƯƠNG PHÁP CHẨN ĐOÁN BẰNG KỸ THUẬT RT - PCR part 6 pot
... Các bƣớc thực nhƣ sau:  Bƣớc 1: Vào trang chủ NCBI  Bƣớc 2: Vào Folder Blast  Bƣớc 3: Nhập trình tự hai primer vào  Chú : Nhập nhƣ sau: Primer1 nnnnnnnnnnnnn Primer2 (lấy bổ sung đảo đầu ... Phần IV Kết Thảo luận 4.1 Mức độ nhiễm bệnh TSWV xã đại diện cho huyện qua chẩn đốn ELISA 4.1.1 Tỷ lệ nhiễm bệnh TSWV theo địa bàn điều tra Bảng 4. 1: Tỷ lệ nhiễm bệnh TSWV x : Nhuận Đức, Phƣớc ... CA-3’ (J.Morris) TSWV- CP–17F TSWV 5’ – CTCTTGATGATGCAAAGTCTGTGA– 3’ TSWV- CP–100RTSWV5’–TCTCAAAGCTATCAACTGAAGCAATAA-3’ 41 (J.Morris) TSWV7 23 CAC AAG GCA AAG ACC TTG AG 269 8-2 717b 62 0 TSWV7 22 GCT GGA...
 • 10
 • 169
 • 0

Luận văn : NGHIÊN CỨU HIỆN TRẠNG NHIỄM BỆNH TSWV (Tomato spotted wilt virus) TRÊN CÂY ỚT BẰNG KỸ THUẬT ELISA VÀ BƢỚC ĐẦU XÂY DỰNG PHƯƠNG PHÁP CHẨN ĐOÁN BẰNG KỸ THUẬT RT - PCR part 4 ppt

Luận văn : NGHIÊN CỨU HIỆN TRẠNG NHIỄM BỆNH TSWV (Tomato spotted wilt virus) TRÊN CÂY ỚT BẰNG KỸ THUẬT ELISA VÀ BƢỚC ĐẦU XÂY DỰNG PHƯƠNG PHÁP CHẨN ĐOÁN BẰNG KỸ THUẬT RT - PCR part 4 ppt
... International) 2.13 Giới thiệu kỹ thuật PCR 2.13.1 Nguyên tắc kỹ thuật PCR PCR đƣợc thực sở sinh tổng hợp DNA theo nhiều chu kỳ nối tiếp nhau, chu kỳ gồm trình tự nhƣ sau : Bƣớc 1: Biến tính sợi đôi thành ... (kDa) (Michael Blaber, 1998) >95% đầu đầu 3' A đầu bằng + 94 61 + ? ? 92 94 70 27  Primer Một số tiêu thiết k - lựa chọn Primer:  Thông thƣờng primer có chiều dài 2 0- 30 mer  Không nên thiết kế ... thực phản ứng ELISA gián tiếp 2.12.2.3 Sandwich ELISA Sandwich ELISA đƣợc chia làm hai hệ thống:  Sandwich ELISA trực tiếp Cho kháng thể vào đĩa ELISA Ủ, rửa Thêm kháng nguyên vào Ủ, rửa Bổ...
 • 10
 • 158
 • 0

Luận văn : NGHIÊN CỨU HIỆN TRẠNG NHIỄM BỆNH TSWV (Tomato spotted wilt virus) TRÊN CÂY ỚT BẰNG KỸ THUẬT ELISA VÀ BƢỚC ĐẦU XÂY DỰNG PHƯƠNG PHÁP CHẨN ĐOÁN BẰNG KỸ THUẬT RT - PCR part 3 pot

Luận văn : NGHIÊN CỨU HIỆN TRẠNG NHIỄM BỆNH TSWV (Tomato spotted wilt virus) TRÊN CÂY ỚT BẰNG KỸ THUẬT ELISA VÀ BƢỚC ĐẦU XÂY DỰNG PHƯƠNG PHÁP CHẨN ĐOÁN BẰNG KỸ THUẬT RT - PCR part 3 pot
... có triệu chứng bệnh điển hình biểu nhanh chóng Chẩn đoán thị phƣơng pháp xác nghiên cứu virus thực vật Cây thị đƣợc chia làm hai nhóm: nhiễm bệnh cục nhiễm bệnh hệ thống Cây nhiễm bệnh cục thƣờng ... phân lập gen kháng để chuyển vào ớt cho phép tạo tính kháng với TSWV (Ray Cerkauskas, 2004), (Ken Pernezny ctv, 20 03) 18 2.11 Chẩn đoán bệnh TSWV 2.11.1 Phƣơng pháp thị Cây thị thực chất ký chủ (có ... phòng Cây thị cách chẩn đoán quan trọng phòng thí nghiệm virus thực vật chúng sở ban đầu để chẩn đoán Nhƣợc điểm phƣơng pháp cần có thời gian lây bệnh phải chờ phát bệnh sau thời kỳ ủ bệnh ...
 • 10
 • 222
 • 0

Luận văn : NGHIÊN CỨU HIỆN TRẠNG NHIỄM BỆNH TSWV (Tomato spotted wilt virus) TRÊN CÂY ỚT BẰNG KỸ THUẬT ELISA VÀ BƢỚC ĐẦU XÂY DỰNG PHƯƠNG PHÁP CHẨN ĐOÁN BẰNG KỸ THUẬT RT - PCR part 2 pdf

Luận văn : NGHIÊN CỨU HIỆN TRẠNG NHIỄM BỆNH TSWV (Tomato spotted wilt virus) TRÊN CÂY ỚT BẰNG KỸ THUẬT ELISA VÀ BƢỚC ĐẦU XÂY DỰNG PHƯƠNG PHÁP CHẨN ĐOÁN BẰNG KỸ THUẬT RT - PCR part 2 pdf
... cầu 1 .2. 1 Mục đích nghiên cứu Thực tập, ứng dụng bƣớc đầu xây dựng phƣơng pháp chẩn đoán bệnh TSWV đối tƣợng ớt mức độ phân tử, từ đánh giá đƣợc trạng nhiễm bệnh TSWV ớt địa bàn điều tra 1 .2. 2 Yêu ... thuật ELISA bước đầu xây dựng phương pháp chẩn đoán kỹ thuật RT - PCR đƣợc thực nhằm xác định sớm mầm bệnh, từ có biện pháp ngăn chặn kịp thời giảm bớt mức thiệt hại mầm bệnh gây 1 .2 Mục Đích - ... Hình 2. 1: Cấu trúc virút TSWV 11 Hình 2. 2: Sơ đồ mã dịch mã virút TSWV 12 Hình 2. 3: Chu trình xâm nhiễm virút TSWV 14 Hình 2. 4: Ớt bị nhiễm TSWV 15 Hình 2. 5:...
 • 10
 • 182
 • 0

Luận văn : NGHIÊN CỨU HIỆN TRẠNG NHIỄM BỆNH TSWV (Tomato spotted wilt virus) TRÊN CÂY ỚT BẰNG KỸ THUẬT ELISA VÀ BƢỚC ĐẦU XÂY DỰNG PHƯƠNG PHÁP CHẨN ĐOÁN BẰNG KỸ THUẬT RT - PCR part 1 ppsx

Luận văn : NGHIÊN CỨU HIỆN TRẠNG NHIỄM BỆNH TSWV (Tomato spotted wilt virus) TRÊN CÂY ỚT BẰNG KỸ THUẬT ELISA VÀ BƢỚC ĐẦU XÂY DỰNG PHƯƠNG PHÁP CHẨN ĐOÁN BẰNG KỸ THUẬT RT - PCR part 1 ppsx
... 18 2 .11 .1 Phƣơng pháp thị 18 2 .11 .1. 1 Cây nhiễm phận 18 2 .11 .1. 2 Cây nhiễm hệ thống 18 2 .11 .2 Phƣơng pháp chẩn đoán kính hiển vi điện tử 19 2 .12 ELISA ... DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH BỘ MÔN CÔNG NGHỆ SINH HỌC ****** NGHIÊN CỨU HIỆN TRẠNG NHIỄM BỆNH TSWV (Tomato spotted wilt virus) TRÊN CÂY ỚT BẰNG KỸ THUẬT ELISA VÀ BƢỚC ĐẦU ... TRẠNG NHIỄM BỆNH TSWV (Tomato spotted wilt virus) TRÊN CÂY ỚT BẰNG KỸ THUẬT ELISA VÀ BƢỚC ĐẦU XÂY DỰNG PHƢƠNG PHÁP CHẨN ĐOÁN BẰNG RT PCR Hội đồng hƣớng dẫn: PGS.TS BÙI CÁCH TUYẾN Đề tài đƣợc...
 • 10
 • 173
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: tomato toeic compact part 12toefl cbt book part 7writing template part 7reading upper intermediate part 7teaching academic esl writing part 7kaplan toefl paper and pencil part 7963 bài essays mẫu part 7toefl stucture bank part 7toefl ibt listening e part 7master toefl vocabulary part 7ielts practice test plus part 7ace the toefl essay part 7how to prepare for the toefl part 74how to prepare for the toefl part 75how to prepare for the toefl part 72Đấu tranh giai cấp trên lĩnh vực tư tưởng trong thời kỳ quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội ở việt nam hiện nayĐáp án bài thi ngoại ngữ kỳ thi THPT quốc gia năm 2017phim tat trong cardVận dụng lý thuyết giá trị trong nghiên cứ hệ giá trị truyền thống người ViệtẢnh hưởng của phật giáo đến chính trị trong hai triều đại lý trần ở việt nam TIỂU LUẬN CAO HỌCTài liệu tiếng anh: PassiveNghiên cứu bào chế viên giải phóng có kiểm soát pseudoephedrin - loratadin (FULL TEXT)Nghiên cứu các giải pháp đa sóng mang, đa anten và CPC trong công nghê ̣HSPA+900 tranh tô màu nhân vật hoạt hình cho béMột số trò chơi dân gian cho trẻ mầm nonTranh tập tô màu cho bé 3 tuổi học mẫu giáode thi hoc ky 1 mon toan lop 4 2016 5Các trò chơi vận động cho trẻ mầm non hay nhấtTuyển tập thơ về các loại động vật cho bé mầm nonCác trò chơi dạy bé biết chữTranh tô màu cho bé 5 tuổiTuyển tập thơ về chủ đề nghề nghiệp cho bé mầm nonQuá trình sinh học trong xử lý môi trườngBỘ đề THI HSG vật lý 9 các năm 2012 2015Báo cáo thực tập kế toán nguyên vật liệu cty cổ phần xây dựng và thương mại đại dương
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập