Bảo vệ quyền lợi của các cổ đông trên thị trường cổ phiếu Việt Nam

83 Giải pháp nhằm bảo vệ quyền lợi của nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam

83 Giải pháp nhằm bảo vệ quyền lợi của nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam
... quyền lợi nhà đầu t Mức độ quyền lợi nhà đầu t đợc bảo vệ thực tế Các giải pháp chế nhằm bảo vệ tốt quyền lợi nhà đầu t Việt nam Phạm vi đề tài - Đề tài chủ yếu nghiên cứu vấn đề bảo vệ quyền lợi ... tổng hợp đề xuất giải pháp nh chế thực nhằm bảo vệ quyền lợi nhà đầu t Chơng i Lý luận chung kinh nghiệm quốc tế bảo vệ ngời đầu t thị trờng chứng khoán 1.1 Khái niệm Quyền lợi nhà đầu t cổ phiếu ... hình chứng khoán đầu t (nhà đầu t chứng khoán nợ nhà đầu t chứng khoán vốn, chứng khoán khác) Đối với loại nhà đầu t, có đặc thù khác nhau, dẫn đến có lợi ích, khả bị xâm hại lợi ích, khả tự bảo...
 • 128
 • 342
 • 2

Quản trị vốn luân chuyển và khả năng sinh lợi của các Công ty trên thị trường chứng khoán Việt Nam giai đoạn 2009-2012

Quản trị vốn luân chuyển và khả năng sinh lợi của các Công ty trên thị trường chứng khoán Việt Nam giai đoạn 2009-2012
... luân chuyển khả sinh lợi công ty Việt Nam H11: Có mối quan hệ quản trị vốn luân chuyển khả sinh lợi công ty Việt Nam Các công ty quản trị vốn luân chuyển có hiệu mang lại lợi nhuận cao ngược lại ... văn thạc sĩ kinh tế “ QUẢN TRỊ VỐN LUÂN CHUYỂN VÀ KHẢ NĂNG SINH LỢI CỦA CÁC CÔNG TY TRÊN THỊ TRƢỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2009-2012 công trình nghiên cứu cá nhân Các số liệu luận văn ... 71 công ty niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam giai đoạn từ năm 2009 đến năm 2012 Bài nghiên cứu cung cấp chứng thực nghiệm mối quan hệ giữaquản trị vốn luân chuyển khả sinh lời công ty Việt...
 • 62
 • 173
 • 0

142 Bảo vệ quyền lợi của các cổ đông trên thị trường cổ phiếu Việt Nam

142 Bảo vệ quyền lợi của các cổ đông trên thị trường cổ phiếu Việt Nam
... tốt quyền lợi nhà đầu t Mức độ quyền lợi nhà đầu t đợc bảo vệ thực tế Các giải pháp chế nhằm bảo vệ tốt quyền lợi nhà đầu t Việt nam Phạm vi đề tài - Đề tài chủ yếu nghiên cứu vấn đề bảo vệ quyền ... đồng bảo vệ ngời tiêu dùng 1.3 Một số học cho Việt nam từ kinh nghiệm bảo vệ ngời đầu t nớc Từ thực tiễn hoạt động bảo vệ lợi ích cổ đông nớc ngoài, rút số học cho Việt nam nh sau: - Các quyền cổ ... quan đến việc bảo vệ quyền lợi ngời đầu t cổ phiếu (bảo vệ cổ đông) , đặc biệt ngời đầu t cá nhân, cổ đông nhỏ ngời đầu t với quy mô nhỏ vào cổ phiếu công ty, họ ngời hiểu biết rủi ro thị trờng,...
 • 128
 • 244
 • 2

Các yếu tố quyết định đến chính sách cổ tức tiền mặt của các công ty trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Các yếu tố quyết định đến chính sách cổ tức tiền mặt của các công ty trên thị trường chứng khoán Việt Nam
... (6) Thu nh H1 H2 H3 Chính sách H4 công ty H5 H6 H7 H8 -22- Nam H1: Thu nh p c ph n (EPS) ng tích c c t i sách c t c c t c b ng ti n m t H2: L i nhu n VCSH (ROE) ng tích c c t i sách c t c c t c ... tích Tài :C công ty hàng : hác mà không Fulbright, 2006 - 2007) ác sách - 2007) Nh -8- 2.2.1 Quy mô công ty quy mô công ty g ty Theo Faris Nasif AL- Shubiri (2012), Sasan Mehrani, Mohammad Moradi ... toán -5- (3) Các k thu t th ng kê mô t (4) H c s d ng nb (5) Th c hi n ki m i quy b ng nh h s beta, ki nh Wald, ki : Quy , -6- , ty (thông qu - -7- - 2007), phân tích Tài :C công ty hàng : hác...
 • 106
 • 1,461
 • 3

ẢNH HƯỞNG CỦA CHÍNH SÁCH CỔ TỨC ĐẾN GIÁ CỔ PHIẾU CỦA CÁC CÔNG TY TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM.PDF

ẢNH HƯỞNG CỦA CHÍNH SÁCH CỔ TỨC ĐẾN GIÁ CỔ PHIẾU CỦA CÁC CÔNG TY TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM.PDF
... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH oOo LÊ THỊ KIM CHĂM ẢNH HƯỞNG CỦA CHÍNH SÁCH CỔ TỨC ĐẾN GIÁ CỔ PHIẾU CỦA CÁC CÔNG TY TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT ... đưa đến thị trường, yếu tố ảnh hưởng đến sách cổ tức yếu tố tác động đến tỷ lệ chi trả cổ tức trình bày phần 4.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến sách cổ tức - Để có kết luận yếu tố ảnh hưởng đến sách cổ ... động đến sách cổ tức, báo cáo tác giả Nguyễn Thanh Bình “ Các yếu tố tác động đến sách cổ tức công ty cổ phần Việt Nam” với 150 công ty sàn chứng khoán Hồ Chí Minh 30 công ty sàn chứng khoán...
 • 90
 • 358
 • 1

NGHIÊN CỨU MỐI QUAN HỆ GIỮA RỦI RO VÀ TỶ SUẤT SINH LỢI KỲ VỌNG HÀNG NGÀY CỦA CÁC CHỨNG KHOÁN TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM.PDF

NGHIÊN CỨU MỐI QUAN HỆ GIỮA RỦI RO VÀ TỶ SUẤT SINH LỢI KỲ VỌNG HÀNG NGÀY CỦA CÁC CHỨNG KHOÁN TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM.PDF
... εit 30 Bảng 4.5: Mối quan hệ rủi ro tỷ suất sinh lợi kỳ vọng hàng ngày chứng khoán 33 Bảng 4.6: Mối quan hệ rủi ro tỷ suất sinh lợi kỳ vọng hàng ngày chứng khoán xét thêm biến ... 4.10: Mối quan hệ rủi ro tỷ suất sinh lợi kỳ vọng hàng ngày chứng khoán theo nhóm quy mô giá trị vốn hóa công ty 46 Bảng 4.11: Mối quan hệ rủi ro tỷ suất sinh lợi kỳ vọng hàng ngày chứng khoán ... kết nghiên cứu cho thấy lý có chứng trái ngược liên quan đến mối quan hệ rủi ro tỷ suất sinh lợi đảo chiều tỷ suất sinh lợi chứng khoán Như vậy, kết nghiên cứu giới mối quan hệ rủi ro tỷ suất sinh...
 • 109
 • 476
 • 9

Phát hành chứng khoán của các công ty trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Phát hành chứng khoán của các công ty trên thị trường chứng khoán Việt Nam
... vốn thị trường chứng khoán nào? Dưới nội dung phương thức phát hành để huy động vốn thị trường chứng khoán doanh nghiệp I Các phương thức phát hành chứng khoán Phát hành chứng khoán thị trường chứng ... vào chứng khoán công ty chuyển vốn góp thành tiền lúc Các công ty phát hành chứng khoán công chúng phép niêm yết thị trường chứng khoán tập trung có lợi lớn việc quảng bá hình ảnh công ty Các công ... trường chứng khoán Việt Nam Việc phát hành chứng khoán thị trường chứng khoán Việt Nam quy định điều 12 luật chứng khoán năm 2006 có hiệu lực từ 01/ 2007 Điều kiện phát hành trái phiếu công ty: ...
 • 11
 • 285
 • 0

Lựa chọn cấu trúc vốn hành vi của các doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán việt nam

Lựa chọn cấu trúc vốn hành vi của các doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán việt nam
... động sử dụng vốn với tư cách chủ sở hữu vốn cho vay doanh nghiệp Ngân hàng vào nguyên tắc tín dụng, hướng doanh nghiệp sử dụng vốn mục đích có hiệu quả, đôn đốc doanh nghiệp vay vốn trả gốc lãi ... hình thành chuyển dịch cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, đại hóa - Với tư cách cầu nối tiết kiệm đầu tư, tín dụng trở thành động lực kích thích tổ chức kinh tế, doanh nghiệp dân cư thành ... đẩy trình tích tụ tập trung vốn tiền tệ tạm thời chưa sử dụng nằm phân tán khắp nơi, tiến hành đầu tư cho vay để hình thành cấu kinh tế Vi t Nam - Nhà nước tập trung vốn tín dụng thông qua ngân...
 • 210
 • 195
 • 0

phát hành chứng khoán của các công ty trên thị trường chứng khoán việt nam

phát hành chứng khoán của các công ty trên thị trường chứng khoán việt nam
... vốn thị trường chứng khoán nào? Dưới nội dung phương thức phát hành để huy động vốn thị trường chứng khoán doanh nghiệp I Các phương thức phát hành chứng khoán Phát hành chứng khoán thị trường chứng ... vào chứng khoán công ty chuyển vốn góp thành tiền lúc Các công ty phát hành chứng khoán công chúng phép niêm yết thị trường chứng khoán tập trung có lợi lớn việc quảng bá hình ảnh công ty Các công ... trường chứng khoán Việt Nam Việc phát hành chứng khoán thị trường chứng khoán Việt Nam quy định điều 12 luật chứng khoán năm 2006 có hiệu lực từ 01/ 2007 Điều kiện phát hành trái phiếu công ty: ...
 • 11
 • 138
 • 0

Lựa chọn cấu trúc vốn hành vi của các doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Lựa chọn cấu trúc vốn hành vi của các doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán Việt Nam
... kết luận 2 Các nghiên cứu trước hành vi lựa chọn cấu trúc vốn doanh nghiệp Lựa chọn cấu trúc vốn vấn đề quan trọng doanh nghiệp định tài doanh nghiệp, có nhiều nghiên cứu học giả giới vi t vấn ... đầu Lựa chọn cấu trúc vốn vấn đề quan trọng doanh nghiệp định tài doanh nghiệp, có nhiều nghiên cứu học giả giới vi t vấn đề Tựu trung lại, lựa chọn cấu trúc vốn chia thành vấn đề lựa chọn vốn ... Lý chọn đề tài Lựa chọn cấu trúc vốn vấn đề quan trọng doanh nghiệp định tài doanh nghiệp, có nhiều nghiên cứu học giả giới vi t vấn đề Tựu trung lại, lựa chọn cấu trúc vốn chia thành vấn đề lựa...
 • 106
 • 209
 • 0

Phát hành chứng khoán của các công ty trên thị trường chứng khoán Việt Nam pptx

Phát hành chứng khoán của các công ty trên thị trường chứng khoán Việt Nam pptx
... vốn thị trường chứng khoán nào? Dưới nội dung phương thức phát hành để huy động vốn thị trường chứng khoán doanh nghiệp I Các phương thức phát hành chứng khoán Phát hành chứng khoán thị trường chứng ... vào chứng khoán công ty chuyển vốn góp thành tiền lúc Các công ty phát hành chứng khoán công chúng phép niêm yết thị trường chứng khoán tập trung có lợi lớn việc quảng bá hình ảnh công ty Các công ... trường chứng khoán Việt Nam Việc phát hành chứng khoán thị trường chứng khoán Việt Nam quy định điều 12 luật chứng khoán năm 2006 có hiệu lực từ 01/ 2007 Điều kiện phát hành trái phiếu công ty: ...
 • 12
 • 238
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: các công cụ hỗ trợ quá trình nghiên cứu nguyên nhân thành công và thất bại của các doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán việt namkét quả nghiên cứu nguyên nhân thành công và thất bại của các doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán việt nam một số kiến nghị và đề xuấtpháp luật về bảo vệ quyền lợi của người lao động chưa thành niên ở việt namhành hệ thống văn bản pháp lý bảo vệ quyền lợi của các chủ thể tham gia lĩnh vực thẻgiai phap nham tang cuong bao ve quyen loi cua nha dau tu tren ttck vnthực trạng bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong thương mại điện tử ở việt nam hiện naycác loại lệnh trên thị trường chứng khoán việt namcác công cụ trên thị trường tài chính việt namcác công cụ trên thị trường tiền tệ việt namcác chủ thể trên thị trường chứng khoán việt namtâm lý đám đông trên thị trường chứng khoán việt namcác công cụ trên thị trường chứng khoán việt namchiến lược phân phối của công ty astrazeneca trên thị trường dược phẩm việt nambảo vệ quyền lợi của cổ đông nhỏbảo vệ quyền lợi của cổ đông thiểu sốMột số giải pháp nhằm hạn chế rủi ri tín dụng tại chi nhánh Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Kon TumMột số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động huy động vốn tại phòng giao dịch Cẩm Phả, ngân hàng đầu tư và phát triển Quảng NinhMột số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh tại công ty TNHH điện tử Thắng Bắc10 ĐỀ THI MẪU MÔN TOÁN, TIẾNG VIỆT LỚP 2 GIỮA VÀ CUỐI HỌC KỲ 2Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ hài lòng của khách hàng về chất lượng dịch vụ tại siêu thị Co.opmart Vĩnh Long (LV thạc sĩ))SKKN: Một số biện pháp huy động trẻ dân tộc thiểu số trong độ tuổi mầm non ra lớpSKKN: Hướng dẫn làm nhanh bài tập sinh học phần di truyền họcNghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của công chức, viên chức tại sở Tư pháp tỉnh Vĩnh Long (LV thạc sĩ))XÁC ĐỊNH các NGUYÊN NHÂN và GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC sự NHÀN rỗi của CÔNG NHÂN TRÊN CÔNG TRƢỜNG xây DỰNGCHÍNH SÁCH cán bô NGƯỜI dân tôc THIỂU sốCHÍNH SÁCH GIÁO dục đào tạo đối với ĐỒNG bào dân tộc THIỂU sốLƯƠNG VÀ CHẾ độ PHÚC LỢIPhân cấp quản lý ngân sách nhà nướcPHÂN cấp QUẢN lý NGÂN SÁCH NHÀ nướcQUẢN lý NHÀ nước đối với tổ CHỨC PHI CHÍNH PHỦQuản lý nhà nước với tổ chức phi chính phủTÌM HIỂU về CHÍNH SÁCH GIÁO dục đào tạo đối với ĐỒNG bào dân tộc THIỂU sốFDI nguyễn thị huyền trang 08 02 tăng cường quản lí và sử dụng nguồn vốn ODA trong lĩnh vực NNPTNT tại tỉnh thái nguyênSlide bài giảng C++ của FPT Software ngày 1, bài 1Slide bài giảng C++ của FPT Software ngày 1, bài 1 (C Fundamental Data Type Variable)
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập