CHƯƠNG 1 CHUYEN đề 1 BT CHẤT NTU PTU

CHƯƠNG I CHUYÊN ĐỀ 1: ĐẠI CƯƠNG VỀ DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA

CHƯƠNG I CHUYÊN ĐỀ 1: ĐẠI CƯƠNG VỀ DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA
... cực đ i D Động đạt giá trị cực tiểu vật hai vị trí biên Câu 5: Phát biểu sau động dao động i u hòa không ? A Động biến đ i i u hòa chu kì B Động biến đ i i u hòa chu kì v i vận tốc C Thế biến ... 10cm v i gia tốc tiếp tuyến a  2m / s hình chiếu xuống đường kính AB A dao động i u hòa v i biên độ 10cm C dao động i u hòa v i gia tốc cực đ i 2m/s2 0962.134.575 35 B dao động i u hòa v i chu ... 33: Vận tốc chất i m dao động i u hòa có giá trị cực tiểu khi: A Gia tốc có độ lớn cực đ i C Li độ không B Li độ cực đ i D Li độ cực tiểu Câu 34: Một chất i m dao động i u hòa có phương trình...
 • 36
 • 195
 • 2

Bài giảng nghiệp vụ kế toán chương 1 Bản chất và đối tượng của kế toán

Bài giảng nghiệp vụ kế toán  chương 1 Bản chất và đối tượng của kế toán
... xut, nhp nh sau: Tn kho u k 2 /1 mua 200 n v, giỏ 10 0/v, Gtr: 20.000 10 /1 mua 700 n v, giỏ 95/v, Gtr: 66.500 25 /1 mua 10 0 v, giỏ 10 5/v, Gtr: 10 .500 27 /1, xut 250 n v em bỏn, vy tr giỏ ca ... Doanh thu Doanh thu tổng giá trị lợi ích kinh tế doanh nghiệp thu kỳ kế toán, phát sinh từ hoạt động SXKD thông thường hoạt động khác doanh nghiệp, góp phần làm tăng vốn chủ sở hữu Chi phớ l tng ... hỡnh: l nhng TSC cú hỡnh thỏi vt cht nh: cụng trỡnh xõy dng, mỏy múc, thit b, phng tin chuyn TSC vụ hỡnh: l TSC khụng cú hỡnh thỏi vt cht nhng xỏc nh c giỏ tr, doanh nghip nm gi Ti sn di hn u...
 • 59
 • 508
 • 1

Chương 1: Bản chât và chức năng của tài chính doanh nghiệp

Chương 1: Bản chât và chức năng của tài chính doanh nghiệp
... TỔ CHỨC TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 1.3.1 Khái niệm tổ chức tài Tổ chức tài việc hoạch định chiến lược tài xây dựng hệ thống biện pháp để thực chiến lược đó, nhằm đạt mục tiêu kinh doanh doanh nghiệp ... tổ chức tài như: Phương hướng tạo nguồn tài đầu tư Phương pháp phân phối kết kinh doanh 1.3.3 Các loại hình tổ chức tài doanh nghiệp a Căn vào chế độ sở hữu hình thức kinh doanh, tổ chức tài ... cho doanh nghiệp Nhà nước, mua cổ phiếu, góp vốn liên doanh v.v Cấp trợ giá cho doanh nghiệp cần thiết + Quan hệ kinh tế doanh nghiệp với doanh nghiệp khác (thể qua trao đổi) với thị trường tài...
 • 11
 • 376
 • 1

Chương 1: Các chất dinh dưỡng trong nông sản thực phẩm pptx

Chương 1: Các chất dinh dưỡng trong nông sản thực phẩm pptx
... không tan nước  Trong thực vật: có mặt lớp trung gian tế bào chất liệu liên kết củng cố thành tế bào  Nguồn thực phẩm: có nhiều xanh 27 28  Pectin  Các chất pectin thuộc chất hoà tan, đồng ... niên) cao (người lao động nặng chơi thể thao) 25  Glycogen  Vai trò: - Là chất dinh dưỡng dự trữ; - Là chất dinh dưỡng thuộc cơ, quan hệ thống hoạt động  Glycogen có khả phục hồi nghỉ ngơi ... protein phần cung cấp Bảng 1.2 Sự phân loại thực phẩm dựa vào giá trị lượng protein ► 1.1.2 Giá trị dinh dưỡng protein Các yếu tố sau ảnh hưởng đến giá trị dinh dưỡng protein:  Ảnh hưởng lượng cung...
 • 86
 • 488
 • 7

Chương 1: BẢN CHẤT CỦA MARKETING potx

Chương 1: BẢN CHẤT CỦA MARKETING potx
... điểm Marketing quản trị marketing có đối tượng quan tâm khách hàng mục tiêu CHƯƠNG 2: HỆ THỐNG THÔNG TIN VÀ NGHIÊN CỨU MARKETING I Câu hỏi lựa chọn: Chọn phương án trả lời Bước trình nghiên cứu Marketing ... cứu Marketing nghiên cứu thị trường Dữ liệu thứ cấp có độ tin cậy cao nên nhà quản trị Marketing hoàn toàn yên tâm đưa định Marketing dựa kết phân tích liệu Công cụ để nghiên cứu Marketing bảng ... mục tiêu, đồng thời thiết kế hệ thông Marketing Mix cho thị trường mục tiêu gọi là: a Marketing đại trà b Marketing mục tiêu c Marketing đa dạng hoá s/phẩm d Marketing phân biệt theo ng tiêu dùg...
 • 16
 • 343
 • 0

Chương 1 bản chất vật lý của đất

Chương 1 bản chất vật lý của đất
... Chỉ số dẻo A Đất cát pha ( cát) Đất sét pha ( sét) Đất sét 1 A17 CHƯƠNG I: BẢN CHẤT VẬT LÝ CỦA ĐẤT 16 Bảng : Bảng phân loại trạng thái đất dính theo B Tên trạng thái đất Cát pha: ... CHƯƠNG I: BẢN CHẤT VẬT LÝ CỦA ĐẤT G ε , 01 ∆ , 85 = = 31 , 37 % , 01 , 71 W = Trọng lượng riêng tự nhiên tính theo công thức: ∆.γ n (1 + 0, 01 w ) 1+ ε 2, 71 (1 + 0, 01 31, 37 ) = = 1, 924 T / ... bảng ) Đất dính : phân loại dựa vào số dẻo A ( bảng 1. 4 ) kèm theo trạng thái vật ghi bảng 1. 5 CHƯƠNG I: BẢN CHẤT VẬT LÝ CỦA ĐẤT 15 Bảng 1. 2 Loại đất Chặt Cát sỏi, cát thô, cát vừa Cát nhỏ Cát...
 • 14
 • 362
 • 3

bài giảng quản trị chiến lược - chương 1 bản chất của quản trị chiến lược

bài giảng quản trị chiến lược - chương 1 bản chất của quản trị chiến lược
... Qun Tr Chin Lc (QTCL) 1. 1) Khỏi nim & Vai trũ ca QTCL 1. 1 .1) Khỏi nim QTCL 1. 1.2) Vai trũ ca QTCL 1. 2) Mt s thut ng c bn QTCL 1. 2 .1) Nh chin lc 1. 2.2) Chin lc & Chớnh sỏch 1. 2.3) Tm nhỡn CL, Nhim ... Phõn tớch mụi trng bờn ngoi : - Kinh t - Cụng ngh - Vn húa - Xó hi - Chớnh tr - Phỏp lut - i th cnh tranh - Cỏc nh cung cp - Cỏc nh phõn phi - i hc Thng Mi 21 Chng 1. 2.6) im mnh & im yu bờn Th ... kộm (im yu) Nhng lnh vc chc nng cn phõn tớch: - Qun lý - Marketing - Ti chớnh - Sn xut - R&D - H thng thụng tin - BM Qun tr chin lc i hc Thng Mi 22 1. 3) Cỏc giai on v mụ hỡnh QTCL Cỏc giai on...
 • 28
 • 341
 • 0

Chương 1: bản chất ma kerketing docx

Chương 1: bản chất ma kerketing docx
... quản trị marketing: Phân tích Lập kế hoạch Tổ chức thực Kiểm tra biện pháp mar Các quan điểm quản trị marketing Customer-Driven Societal Marketing Concept Societal Marketing Concept Marketing ... Sự đời Marketing  Marketing xuất gắn liền với trao đổi  Lý thuyết Marketing: Mỹ (cuối TK 19, đầu TK 20)  Nhật, Pháp, Tây âu Marketing truyền thống • Sản phẩm / Sản xuất / Tiêu thụ Marketing ...  Mar vừa chi phối vừa bị chi phối chức khác: ◦ Mar có nhiệm vụ kết nối chức khác nhằm hướng kinh doanh theo khácn hàng ◦ Sự thành công marketing phụ thuộc vào vận hành chức khác Khái niệm Marketing...
 • 21
 • 193
 • 0

Chương 1: VẬT CHẤT VÀ Ý THỨC pot

Chương 1: VẬT CHẤT VÀ Ý THỨC pot
... định nghĩa vật chất Lênin bao gồm nội dung sau: Vật chất có trước, ý thức có sau; vật chất tồn khách quan bên ý thức không phụ thuộc vào ý thức Vật chất nguồn gốc khách quan cảm giác, ý thức; gây ... tin, lý trí, ý chí , tri thức yếu tố bản, cốt lõi b Theo chiều dọc: Bao gồm yếu tố tự ý thức, tiềm thức, thức Vai trò tác dụng ý thức Ý nghĩa phương pháp luận mối quan hệ vật chất ý thức Khi ... động lao động Vì vậy, ý thức vật chất đem chuyển vào đầu óc người cải biến đó” Tính sáng tạo ý thức thể phong phú Trên sở có, ý thức tạo tri thức vật, tưởng tượng thực tế Ý thức tiên đoán, dự báo...
 • 19
 • 99
 • 0

Chương 1: Bản chất của lãnh đạo docx

Chương 1: Bản chất của lãnh đạo docx
... (50%) Chương 1: Bản chất lãnh đạo Chương 2: Quyền lực ảnh hưởng Chương 3: Hiệu quyền lực chiến lược ảnh hưởng Chương 4: Phẩm chất kỹ lãnh đạo Chương 5: Bản chất công việc vai trò người lãnh đạo Chương ... Phong cách lãnh đạo Chương 7: Lãnh đạo theo tình Chương 8: Lãnh đạo chất Chương 9: Lãnh đạo định nhóm Đề tài tiểu luận Chọn 01 đề tài • Hãy phân tích nhà lãnh đạo mà bạn biết nhà lãnh đạo thuộc ... động lãnh đạo đến kiện Chương 1- Bản chất lãnh đạo Định nghĩa lãnh đạo Hiệu lãnh đạo Các tiếp cận chủ yếu lãnh đạo • Theo quyền lực ảnh hưởng • Theo phẩm chất • Theo phong cách • Theo tình • Lãnh...
 • 6
 • 623
 • 1

Chuong 1 Tinh chat nhiet dong khong khi am pdf

Chuong 1 Tinh chat nhiet dong khong khi am pdf
... khí: B = p = 760 mmHg B = pk + ph 1. 1 .1 Áp suất Các đơn vò áp suất mối quan hệ đơn vò bar = 10 5Pa =10 5N/m2 1at = 0,9 81 bar = 735,5mmHg =10 mH2O 1at = kgf/cm2 1. 1.2 Độ ẩm * Độ ẩm tuyệt đối Độ ẩm ... dụng thông số sau 1. 1 .1 Áp suất Lực (N) m2 Ký hiệu: p Đơn vò: Pa N/m2 1. 1 .1 Áp suất p suất khí quyển: B p suất tuyệt đối: p p suất p suất dư: pdư p suất chân không: pck 1. 1 .1 Áp suất p suất không ... m/s 16 ÷ 20 21 ÷ 23 24 ÷ 25 26 ÷ 27 28 ÷ 30 > 30 < 0,25 0,25 ÷ 0,3 0,4 ÷ 0,6 0,7 ÷ 1, 0 1, 1 ÷ 1, 3 1, 3 ÷ 1, 5 1. 3 .1. 3 Tốc độ lưu chuyển không khí - Rõ ràng người luôn chòu ảnh hưởng yếu tố quan trọng...
 • 69
 • 366
 • 2

Trắc nghiệm marketing - chương 1: Bản chất của marketing ppsx

Trắc nghiệm marketing - chương 1: Bản chất của marketing ppsx
... bán hàng quan điểm Marketing quản trị Marketing có đối tượng quan tâm khách hàng mục tiêu Post added 0 3-2 9-2 011 at 10:26 PM -CHƯƠNG 2: HỆ THỐNG THÔNG TIN VÀ NGHIÊN CỨU MARKETING I Câu ... cứu Marketing nghiên cứu thị trường Dữ liệu thứ cấp có độ tin cậy cao nên nhà quản trị Marketing hoàn toàn yên tâm đưa định Marketing dựa kết phân tích liệu Công cụ để nghiên cứu Marketing bảng ... Câu câu sau nói nghiên cứu Marketing: a Nghiên cứu Marketing tốn chi phí tiến hành vấn cao b Các doanh nghiệp cần có phận nghiên cứu Marketing cho riêng c Nghiên cứu Marketing có phạm vi rộng...
 • 14
 • 344
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: bài giảng 2 chương 1 bản chất và chức năng của tiền tệnội dung của chương 1 bản chất chức năng và vai trò của tiền tệ 2 các hình thái tiền tệ 3 khối tiền tệ và chế độ tiền tệ 4 cung cầu tiền tệ 5 lạm phátchuyên đề quản lý chất lượngchuyên đề về hợp chất polimechuyên đề nhận biết chất vô cơchuyên đề nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ chuyên mônchuyên đề cơ học chất lưuchuyên đề nâng cao chất lượng giáo dục thcschuyen de nang cao chat luong day hoc tieng anhchuyên đề cơ học chất lưu vật lý 10chuyên đề nâng cao chất lượng soạn thảo văn bảnchuyên đề nâng cao chất lượng giáo dục tiểu họcchuyên đề nâng cao chất lượng môn toán lớp 5chuyên đề nâng cao chất lượng tín dụng ngân hàngquy trình sản xuất chương trình chuyên đề truyền hìnhDi truyền vi sinh vậtĐồ án THIẾT KẾ PHÂN XƯỞNG SẢN XUẤT SỮA HOÀN NGUYÊN TIỆT TRÙNG NĂNG SUẤT 20 TRIỆU LÍT SẢN PHẨMNĂMquản lý nền kinh tế trong điều kiện kinh tế thị trường, công cụ pháp luật trở thành công cụ chủ yếu nhất, phương thức tác động của công cụ lao động bài tập quản lý kinh tếKhóa luận biểu hiện β xylosidaseTư tưởng hồ chí minh về kinh tế,Điều khiển đèn bằng điện thoạiMẠCH QUANG báo DÙNG LED MA TRẬNMẠCH đo KHOẢNG CÁCH TRONG KHÔNG GIANTÌM HIỂU VÀ mô PHỎNG BÙ TÁN sắc TRONG hệ THỐNG TRUYỀN dẫn QUANGĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG GIAO THỨC COMPUTE AND FORWARD TRONG MẠNG TRUYỀN THÔNG hợp tácVẬT lí 12 LUYỆN THI THPT QUỐC GIA học kỳ i dũ PHÙNGTổng hợp hạt nano tio2 fe2o3 và ứng dụng trong xử lý amoxicillinCA CAO NHỮNG ẢNH HƯỞNG đến sức KHỎE KHI sử DỤNG CA CAO và các sản PHẨM CHẾ BIẾN từ CA CAOBẢNG QUẢNG cáo TIẾNG VIỆT (có code và mạch in)SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MÔN TIẾNG ANH 6 Một số giải pháp giúp học sinh lớp 6a1 trường Trung học cơ sở Thạnh Lợi nâng cao kỹ năng viết lại câu không thay đổi nghĩaSÁNG KIẾN KINH NGHIỆM CHỦ NHIỆM Một số giải pháp của giáo viên chủ nhiệm nhằm giúp học sinh lớp 6a2 tiến bộ trong học tập ở trường trung học cơ sở Thạnh LợiSÁNG KIẾN KINH NGHIỆM TỔNG PHỤ TRÁCH ĐỘI Một số nội dung tích hợp kiến thức các môn học nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt dưới cờ ở Trường trung học cơ sở Thạnh LợiSÁNG KIẾN KINH NGHIỆM CHỦ NHIỆM Một số biện pháp Giáo dục đạo đức kỹ năng sống thông qua tiết chủ nhiệm lớp cho học sinh lớp 9A2 ở trường Trung học cơ sở Thạnh Lợi huyện Tháp MườiHướng dẫn sửa tủ lạnh side by side DaewooToán nâng cao Chuyên đề IX CÁC BÀI TOÁN CÓ NỘI DUNG HÌNH HỌC
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập