XÂY DỰNG CHỦ ĐỀ ĐỂ TỔ CHỨC DẠY HỌC SINH HỌC 11 THPT

xây dựng website để tổ chức dạy học theo học chế tín chỉ chương sinh trưởng và phát triển của thực vật (học phần sinh lý thực vât) cho sinh viên trường cao đẳng sư phạm

xây dựng website để tổ chức dạy học theo học chế tín chỉ chương sinh trưởng và phát triển của thực vật (học phần sinh lý thực vât) cho sinh viên trường cao đẳng sư phạm
... website để tổ chức dạy học theo học chế tín chương sinh trưởng phát triển thực vật (Học phần sinh thực vật) cho sinh viên trường cao đẳng phạm Giả thuyết khoa học Xây dựng website dạy học ... tín chương sinh trưởng phát triển thực vật (học phần sinh thực vật) Giới hạn phạm vi nghiên cứu Dạy học theo học chế tín chương sinh trưởng phát triển thực vật (học phần sinh thực vật) cho ... giáo viên Với lí trên, nghiên cứu đề tài: “ Xây dựng website để tổ chức dạy học theo học chế tín chương sinh trưởng phát triển thực vật (Học phần sinh thực vật) cho sinh viên trường cao đẳng sư...
 • 11
 • 127
 • 0

Xây dựng website để tổ chức dạy học theo học chế tín chỉ chương Sinh trưởng và phát triển của thực vật (Học phần sinh lý thực vât) cho sinh viên trường Cao đẳng Sư phạm

Xây dựng website để tổ chức dạy học theo học chế tín chỉ chương Sinh trưởng và phát triển của thực vật (Học phần sinh lý thực vât) cho sinh viên trường Cao đẳng Sư phạm
... website để tổ chức dạy học theo học chế tín chương sinh trưởng phát triển thực vật (Học phần sinh thực vật) cho sinh viên trường cao đẳng phạm Giả thuyết khoa học Xây dựng website dạy học ... tín chương sinh trưởng phát triển thực vật (học phần sinh thực vật) Giới hạn phạm vi nghiên cứu Dạy học theo học chế tín chương sinh trưởng phát triển thực vật (học phần sinh thực vật) cho ... giáo viên Với lí trên, nghiên cứu đề tài: “ Xây dựng website để tổ chức dạy học theo học chế tín chương sinh trưởng phát triển thực vật (Học phần sinh thực vật) cho sinh viên trường cao đẳng sư...
 • 128
 • 133
 • 0

Xây dựng và sử dụng webquest để tổ chức dạy học phần 3 sinh học vi sinh vật sinh học 10

Xây dựng và sử dụng webquest để tổ chức dạy học phần 3  sinh học vi sinh vật  sinh học 10
... ĐÍCH Xây dựng sử dụng Webquest để tổ chức dạy học Phần ba: Sinh học vi sinh vật Sinh học 10- THPT nhằm nâng cao chất lƣợng học tập học sinh GIẢ THUYẾT NGHIÊN CỨU Nếu Xây dựng sử dụng Webquest để tổ ... trạng dạy học sinh học Sinh học Vi sinh vật Sinh học 10THPT số trƣờng THPT Nghiên cứu sở lí luận thực tiễn vi c ứng dụng Webquest dạy học Sinh học Thiết kế sử dụng Webquest để dạy số phần ba - Sinh ... tắc xây dựng Webquest sinh học 13 .2 Các bƣớc thiết kế Webquest 15 2.1 .3 Quy trình xây dựng Webquest Sinh học 21 2.2 Sử dụng ebquest để tổ chức dạy số phần ba - Sinh học vi sinh...
 • 61
 • 63
 • 0

Khoá luận tốt nghiệp xây dựng và sử dụng webquest để tổ chức dạy học phần 3 sinh học vi sinh vật sinh học 10

Khoá luận tốt nghiệp xây dựng và sử dụng webquest để tổ chức dạy học phần 3 sinh học vi sinh vật  sinh học 10
... Khóa luận tết nghiệp MỤC ĐÍCH Xây dựng sử dụng Webquest để tổ chức dạy học Phần ba: Sinh học vi sinh vật Sinh học 10- THPT nhằm nâng cao chất lượng học tập học sinh GIẢ THUYẾT NGHIÊN cứu Neu Xây ... Webquest dạy học Sinh học Quách Anh Tuấn 28 K37B Sinh - KTNN Trường ĐHSP Hà Nội Khóa luận tết nghiệp Trong quy trình sử dụng Webquest để tổ chức dạy học phần ba - Sinh học vi sinh vật - Sinh học 10 ... chung dạy học Sinh học nói riêng Tìm hiểu thực trạng dạy học sinh học Sinh học Vi sinh vật Sinh học 10THPT số trường THPT Nghiên cứu sở lí luận thực tiễn vi c ứng dụng Webquest dạy học Sinh học...
 • 60
 • 111
 • 0

Các biện pháp sử dụng tranh để tổ chức dạy học phần sinh thái học sinh học 12 THPT luận văn thạc sỹ sinh học

Các biện pháp sử dụng tranh để tổ chức dạy học phần sinh thái học sinh học 12 THPT luận văn thạc sỹ sinh học
... cho học sinh Với lý trên, định chọn đề tài: Các biện pháp sử dụng tranh để tổ chức dạy học phần Sinh thái học sinh học 12 THPT Mục đích nghiên cứu Vận dụng biện pháp sử dụng tranh để tổ chức ... kế hệ thống tranh ảnh phần Sinh thái học 4.3 Đề xuất biện pháp sử dụng tranh dạy học phần Sinh thái học 4.4 Sử dụng biện pháp đề xuất để tổ chức HS học tập phần Sinh thái học trường THPT 4.5 Thực ... CÁC BIỆN PHÁP SỬ DỤNG TRANH ĐỂ TỔ CHỨC HỌC SINH HỌC TẬP PHẦN SINH THÁI HỌC BẬC THPT 2.1 Hệ thống tranh ảnh phục vụ dạy học phần Sinh thái học Sinh học 12 2.1.1 Cơ sở khoa học việc xác định tranh...
 • 62
 • 355
 • 0

Sử dụng tranh để tổ chức dạy học các chương sinh trưởng và phát triển ; sinh sản sinh học 11 THPT luận văn thạc sỹ giáo dục học

Sử dụng tranh để tổ chức dạy học các chương sinh trưởng và phát triển ; sinh sản sinh học 11 THPT luận văn thạc sỹ giáo dục học
... Chương SỬ DỤNG TRANH ĐỂ DẠY HỌC CÁC CHƯƠNG SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN; SINH SẢN SINH HỌC 11 THPT 2.1 Vị trí, cấu trúc, nội dung chương sinh trưởng phát triển chương sinh sản 2.1.1 Vị trí Sinh học ... Sinh trưởng phát triển; Sinh sản Sinh học 11 THPT ĐỐI TƯỢNG VÀ KHÁCH THỂ NGHIÊN CỨU 3.1 Đối tượng Phương pháp sử dụng tranh để dạy học chương: Sinh trưởng phát triển; Sinh sản - Sinh học 11 THPT ... chức dạy học chương Sinh trưởng phát triển; Sinh sản Sinh học 11 THPT MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU Nghiên cứu vấn đề lí luận sử dụng tranh để tổ chức dạy học nhằm nâng cao chất lượng dạy - học chương Sinh...
 • 157
 • 39
 • 0

XÂY DỰNG CHỦ ĐỀ ĐỂ TỔ CHỨC DẠY HỌC SINH HỌC 11 THPT

XÂY DỰNG CHỦ ĐỀ ĐỂ TỔ CHỨC DẠY HỌC SINH HỌC 11 THPT
... lượng dạy học Sinh học THPT, chọn đề tài Xây dựng chủ đề để tổ chức dạy học Sinh học 11- THPT Mục đích nghiên cứu Nghiên cứu quy trình xây dựng tổ chức dạy học chủ đề chương trình Sinh học 11 ... trình tổ chức dạy học theo chủ đề Sinh học 11 THPT 46 2.2.3 Ví dụ sử dụng quy trình tổ chức dạy học theo chủ đề Sinh học 11 THPT 47 2.2.3.1 Ví dụ 1: Tổ chức dạy học chủ đề “Bạn sinh ... CHƯƠNG XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG CHỦ ĐỀ ĐỂ TỔ CHỨC DẠY HỌC SINH HỌC 11 - THPT 2.1 Quy trình xây dựng chủ đề học tập chương trình Sinh học 11- THPT 2.1.1 Nguyên tắc tiếp cận xây dựng chủ đề a Đảm bảo...
 • 97
 • 280
 • 0

Tóm tắt luận văn thạc sỹ: Xây dựng chủ đề để tổ chức dạy học Sinh học 11 THPT

Tóm tắt luận văn thạc sỹ: Xây dựng chủ đề để tổ chức dạy học Sinh học 11 THPT
... lượng dạy học Sinh học THPT, chọn đề tài Xây dựng chủ đề để tổ chức dạy học Sinh học 11- THPT Mục đích nghiên cứu Nghiên cứu quy trình xây dựng tổ chức dạy học chủ đề chương trình Sinh học 11 ... chương trình Sinh học THPT Về vấn đề 1: Nhận thức GV chủ đề xây dựng chủ đề dạy học Sinh học trường THPT thể bảng sau: Bảng 1.1 Nhận thức GV chủ đề xây dựng chủ đề dạy học Sinh học trường THPT ST ... trình xây dựng chủ đề (gồm bước) quy trình tổ chức dạy học theo chủ đề (gồm bước) làm để xây dựng tổ chức dạy học theo chủ đề chương trình Sinh học 11 THPT Dựa quy trình đề xuất, luận văn đưa...
 • 25
 • 103
 • 0

SKKN Vận dụng hiểu biết về ngữ âm và chữ viết tiếng Việt để tổ chức dạy học chính tả theo mẹo luật (âm đầu L-N) cho học sinh lớp 3

SKKN Vận dụng hiểu biết về ngữ âm và chữ viết tiếng Việt để tổ chức dạy học chính tả theo mẹo luật (âm đầu L-N) cho học sinh lớp 3
... Cui mi cõu cú du gỡ? Ch u Có câu viết dấu hai chấm cõu vit nh th no? Chữ đầu câu phải viết hoa - Gv c cỏc t khú cho hs vit - HS tập viết vào bảng bng giấy nháp vài tiếng khó: chim sẻ, xẻ thịt, kim ... dng gỡ? - HS nhắc lại yêu cầu - 1HS làm mẫu Cả lớp theo dõi - HS học thuộc thứ tự 10 chữ tên chữ lớp - Thi đọc thuộc lòng (cá nhân, nhóm) -HS viết 10 chữ vừa ôn Trũ chi: Ni ỳng nhanh A B cheo na ... chớnh t theo mo lut õm u l/n cho hc sinh lp Vi ti ny ngi vit rt hi vng rng s gúp phn vo nõng cao cht lng dy v hc chớnh t cho hc sinh lp T ú s hn ch vic núi,vit sai li chớnh t cho hc sinh II...
 • 26
 • 545
 • 12

xây dựng rubric để tổ chức và đánh giá quá trình dạy học các chương “chất khí” và “cơ sở của nhiệt động lực học” vật lý 10 cơ bản

xây dựng rubric để tổ chức và đánh giá quá trình dạy học các chương “chất khí” và “cơ sở của nhiệt động lực học” vật lý 10 cơ bản
... cứu xây dựng rubric để tổ chức đánh giá trình dạy học vật lớp 10 chương “Chất khí” sở nhiệt động lực học Các đóng góp luận văn - Làm rõ sở khoa học việc sử dụng rubric để tổ chức trình dạy ... thuyết đề tài Nếu xây dựng rubric để tổ chức đánh giá trình dạy học chương “Chất khí” sở nhiệt động lực học - vật 10 hoạt động dạy học kiểm tra - đánh giá kết học tập học sinh khách quan ... CỦA NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC” VẬT LÝ 10 CƠ BẢN 52 2.1 Xây dựng rubric chương “Chất khí” sở nhiệt động lực học 52 2.1.1 Xây dựng chuẩn ( kiến thức, kỹ ) chương “Chất khí” “Cơ...
 • 190
 • 264
 • 1

SKKN: VẬN DỤNG HIỂU BIẾT VỀ NGỮ ÂM VÀ CHỮ VIẾT TIẾNG VIỆT ĐỂ TỔ CHỨC DẠY HỌC CHÍNH TẢ THEO MẸO LUẬT (ÂM ĐẦU LN) CHO HỌC SINH LỚP 3

SKKN: VẬN DỤNG HIỂU BIẾT VỀ NGỮ ÂM VÀ CHỮ VIẾT TIẾNG VIỆT ĐỂ TỔ CHỨC DẠY HỌC CHÍNH TẢ THEO MẸO LUẬT (ÂM ĐẦU LN) CHO HỌC SINH LỚP 3
... liệu ngữ âm chữ viết Tiếng Việt để tổ chức dạy học tả theo mẹo luật (âm đầu l/n) cho học sinh lớp - Lập đề cương nghiên cứu dạy học tả theo mẹo luật (âm đầu l/n) cho học sinh lớp - Viết thảo - Viết ... là: Vận dụng hiểu biết ngữ âm chữ viết Tiếng Việt để tổ chức dạy học tả theo mẹo luật âm đầu l/n cho học sinh lớp Với đề tài người viết hi vọng góp phần vào để nâng cao chất lượng dạy học tả cho ... đề dạy học tả theo mẹo luật (âm đầu l/n) Khảo sát, phân tích, đánh giá thực trạng dạy học tả theo mẹo luật (âm đầu l/n) cho học sinh lớp 3 Tổ chức thực nghiệm để xem xét tính khả thi việc dạy học...
 • 24
 • 31
 • 0

Thiết kế và sử dụng bộ tranh để tổ chức dạy học phần chuyển hóa vật chất và năng lượng ở thực vật sinh học 11 THPT luận văn thạc sỹ sinh học

Thiết kế và sử dụng bộ tranh để tổ chức dạy học phần chuyển hóa vật chất và năng lượng ở thực vật sinh học 11 THPT luận văn thạc sỹ sinh học
... tài: "Thiết kế sử dụng tranh để tổ chức dạy học phần chuyển hóa vật chất lượng thực vật - Sinh học 11 THPT" Mục đích nghiên cứu Nghiên cứu xây dựng tranh để sử dụng dạy học phần chuyển hóa vật chất ... cứu, thiết kế bổ sung hoàn thiện tranh hoàn chỉnh phù hợp 26 Chương THẾT KẾ VÀ SỬ DỤNG BỘ TRANH ĐỂ DẠY HỌC CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG THỰC VẬT - SINH HỌC 11 THPT 2.1 Thiết kế tranh phần ... việc thiết kế sử dụng tranh giáo khoa nói chung, từ vận dụng vào thiết kế sử dụng tranh phần chuyển hóa vật chất lượng thực vật, nhằm nâng cao chất lượng dạy học - Xây dựng quy trình thiết kế hệ...
 • 74
 • 909
 • 5

Vận dụng đánh giá định tính kết quả học tập để tổ chức dạy học sinh học 11, trung học phổ thông theo hướng phát huy năng lực nhận thức của học sinh

Vận dụng đánh giá định tính kết quả học tập để tổ chức dạy học sinh học 11, trung học phổ thông theo hướng phát huy năng lực nhận thức của học sinh
... thành cho học sinh lực nhận thức học tâp Xuất phát từ lý đinh lựa chọn đề tài:“ Vận dụng đánh giá định tính kết học tập để đánh giá tổ chức dạy học sinh học 11 trung học phổ thông theo hướng phát ... học, kỹ làm đề nâng cao kết học tập nhằm phát triển lực nhận thức học sinh Giả thuyết khoa học Đánh giá dựa tiêu chí định tính kết học tập học sinh để tổ chức dạy học môn sinh học 11- Trung học ... ĐỊNH TÍNH KẾT QUẢ HỌC TẬP ĐỂ TỔ CHỨC DẠY HỌC SINH HỌC 11 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG THEO HƢỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC NHẬN THỨC CỦA HỌC SINH 2.1 Đặc điểm chƣơng trình sinh học 11 Nhiệm vụ hình thành kiến thức...
 • 20
 • 439
 • 0

vận dụng tiếp cận hằng số sinh học để tổ chức dạy học các cấp tổ chức sống trên cơ thể phần sinh thái họcsinh học 12, trung học phổ thông

vận dụng tiếp cận hằng số sinh học để tổ chức dạy học các cấp tổ chức sống trên cơ thể phần sinh thái học – sinh học 12, trung học phổ thông
... lượng dạy học môn Sinh học trường THPT, lựa chọn đề tài nghiên cứu: Vận dụng tiếp cận HSSH để tổ chức dạy học cấp tổ chức sống thể phần Sinh thái học - Sinh học 12, trung học phổ thông Mục ... phần sinh thái học - sinh học 12 - THPT thể quan điểm hệ thống - Tiếp cận số định hướng cho việc dạy học theo tiếp cận hệ thống Giả thuyết khoa học Nếu vận dụng tiếp cận HSSH để tổ chức dạy học ... nghiên cứu Vận dụng tiếp cận HSSH để tổ chức HS nghiên cứu tính chất dặc trưng cấp TCS thể Trên sở đó, HS nhận thức tốt tính hệ thống cấp TCS thể dạy học phần Sinh thái học - sinh học 12 THPT Nhiệm...
 • 9
 • 146
 • 1

Sử dụng câu hỏi trắc nghiệm khách quan dạng nhiều lựa chọn (MCQ) để tổ chức dạy học kiến thức mới phần di truyền học sinh học 12 ban cơ bản trung học phổ thông

Sử dụng câu hỏi trắc nghiệm khách quan dạng nhiều lựa chọn (MCQ) để tổ chức dạy học kiến thức mới phần di truyền học sinh học 12 ban cơ bản trung học phổ thông
... đại học quốc gia hà nội Khoa s- phạm -*** - D-ơng thị thu hiền Sử dụng câu hỏi trắc nghiệm khách quan dạng nhiều lựa chọn (MCQ) để tổ chức dạy học kiến thức phần di truyền học sinh học 12 ban ... truyền học sinh học 12 ban trung học phổ thông Luận văn thạc sĩ s- phạm sinh học Chuyên ngành : LL&PPDH (Bộ môn Sinh học) Mã số : 60 14 10 Ng-ời h-ớng dẫn khoa học: GS.TS Đinh Quang Báo Hà nội 2009 ... s dng 18 36 36 72 14 10 28 20 12 24 12 42 84 12 0 24 48 18 36 16 0 14 28 20 40 16 32 0 30 60 14 28 12 0 18 36 24 48 24 48 4 12 14 28 28 56 16 36 32 64 0 36 12 72 12 26 10 20 52 20 40 16 24 32...
 • 136
 • 241
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: vận dụng đánh giá định tính kết quả học tập để tổ chức dạy học sinh học 11 trung học phổ thông theo hướng phát triển năng lực nhận thức của học sinhđánh giá định tính để tổ chức dạy học theo hƣớng phát huy năng lực nhận thức của học sinhsử dụng bảo tàng trong tổ chức dạy học lịch sửxây dựng nhà trường thành tổ chức biết học hỏinoi dung v hinh thuc to chuc day hoc ngoai gio len lopnoi dung va cach to chuc day hoc theo chu dêxây dựng và tổ chức dạy học chuyên đề cơ học vật lí 10 hỗ trợ bồi dưỡng học sinh giỏi miền núike hoach to chuc day hoc theo chu deke hoach to chuc day hoc theo chu de mon sinh hocsáng kiến kinh nghiệm tổ chức dạy học theo chủ đề chương mắtkhả năng tổ chức dạy học theo chủ đề từ chương trình vật lý thptcác giai đoạn tổ chức dạy học theo chủ đềtổ chức dạy học theo chủ đề các kiến thức trường và tương tác quot champs et interactions sách giáo khoa vật lí 11 chương trình song ngữ pháp việttổ chức dạy học theo chủ đề phần kiến thức tương tác hấp dẫn điện trườngáp dụng 5s để tổ chức công việc hiệu quả hơnTIỂU LUẬN CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MÁYBAI TAP THUE DOANH NGHIỆP125_cau_hoi_tra_loi_khi_phong_van_xin_viec_bang_tieng_anhPhân lập, xác định một số đặc tính sinh vật học của vi khuẩn Escherichia coli trong hội chứng tiêu chảy ở lợn con tại khu vực thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh và biện pháp phòng trịPhát triển các dịch vụ của Agribank đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn huyện Đại Từ - Tỉnh Thái NguyênNghiên cứu chuyển cấu trúc mang gen codA vào cây cà chuaTổng hợp, nghiên cứu tính chất phức chất 2-hiđroxynicotinat của một số nguyên tố đất hiếmGIÁM SÁT THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU KẾT CÂU THÉPTiếp tục xây dựng và hoàn thiện chính quyền địa phương ở nước ta hiện nayTài liệu ôn tập đọc hiểu thpt quốc gia (hệ thống cập nhật mới nhất)Lí luận văn học phần 2 ôn thi HSGThiết kế chuyên đề chuyển hóa vật chất và năng lượng trong tế bào, trong dạy học sinh học 10 theo định hướng phát triển năng lực của học sinhgiáo án người gác rừng tí honKiến thức các lái xe nên biết khi tham gia giao thôngLuận án Cơ sở địa lý học phục vụ phát triển du lịch sinh thái dựa vào cộng đồngDự án Festival du thuyền Quốc tế Việt NamQuản Lý hoạt động kinh doanh Karaoke trên địa bàn quận Cầu giấy hiện nayKHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP QUẢN LÝ LAO ĐỘNG NHẬP CƯ TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG LỘC VƯỢNG TP. NAM ĐỊNH TỈNH NAM ĐỊNHNghiệp vụ hướng dẫn du lịch: Thuyết minh về Đền Quán ThánhQuản lý di sản văn hóa: Khu di tích Hoàng thành Thăng Long Hà Nội
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập