So sanh nang suat va pham chat cua 16 giong MLT mien tay lua trien vong ngan ngay chiu phen tai hoa an vu dong xuan 2012 – 2013

luận văn tốt nghiệp đại học so sánh năng suất chất lượng 18 giống lúa mtl (miền tây lúa) cao sản ngắn ngày chịu phèn tại hòa an vụ đông xuân 2012

luận văn tốt nghiệp đại học so sánh năng suất và chất lượng 18 giống lúa mtl (miền tây lúa) cao sản ngắn ngày chịu phèn tại hòa an vụ đông xuân 2012
... ĐẠI HỌC CẦN THƠ VIỆN NCPT ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG - - HUỲNH THANH ĐIỀN SO SÁNH NĂNG SUẤT VÀ CHẤT LƢỢNG 18 GIỐNG LÚA MTL (Miền Tây Lúa) CAO SẢN NGẮN NGÀY CHỊU PHÈN TẠI HÒA AN VỤ ĐÔNG XUÂN ... LƢỢNG 18 GIỐNG LÚA MTL (Miền Tây Lúa) CAO SẢN NGẮN NGÀY CHỊU PHÈN TẠI KHOA PHÁT TRIỄN NÔNG THÔN VỤ ĐÔNG XUÂN 2012 đƣợc thực nhằm chọn đƣợc giống lúa suất cao, chất lƣợng tốt ổn định, chống chịu ... cầu an ninh lƣơng thực cho tƣơng lai bối cảnh diện tích đất nông nghiệp ngày bị thu hẹp, đề tài So Sánh Năng Suất Chất Lƣợng 18 Giống Lúa MTL (Miền Tây Lúa) Cao Sản Ngắn Ngày Chịu Phèn Tại Hòa...
 • 69
 • 196
 • 0

so sánh năng suất phẩm chất 12 giống lúa mtl (miền tây lúa) cao sản ngắn ngày chịu phèn tại hòa an vụ đông xuân 2011

so sánh năng suất và phẩm chất 12 giống lúa mtl (miền tây lúa) cao sản ngắn ngày chịu phèn tại hòa an vụ đông xuân 2011
... CỨU PHÁT TRIỂN ĐBSCL NGUYỄN THỊ YẾN NHI SO SÁNH NĂNG SUẤT VÀ PHẨM CHẤT 12 GIỐNG LÚA MTL (MIỀN TÂY LÚA) CAO SẢN NGẮN NGÀY CHỊU PHÈN TẠI HÒA AN VỤ ĐÔNG XUÂN 2011 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Chuyên ... Thơ, ngày tháng 12 năm 2011 Người khai ký tên NGUYỄN THỊ YẾN NHI v TÓM LƯỢC Đề tài: So sánh suất, phẩm chất 12 giống lúa MTL (Miền Tây Lúa) cao sản ngắn ngày chịu phèn Hòa An vụ Đông Xuân 2011 ... chồi/m2 12 giống lúa sản xuất vùng đất phèn Hòa An vụ Đông Xuân năm 2011 4.4 33 Chiều dài (cm) 12 giống lúa sản xuất vùng đất phèn Hòa An vụ Đông Xuân năm 2011 4.5 35 Thành phần suất suất thực tế 12...
 • 72
 • 95
 • 0

luận văn tốt nghiệp đại học chuyên ngành phát triển nông thôn đánh giá năng suất phẩm chất của 17 dònggiống lúa cao sản ngắn ngày chịu phèn tại hòa an vụ đông xuân 2012 - 2013

luận văn tốt nghiệp đại học chuyên ngành phát triển nông thôn đánh giá năng suất và phẩm chất của 17 dònggiống lúa cao sản ngắn ngày chịu phèn tại hòa an vụ đông xuân 2012 - 2013
... L45 5-1 - 9-1 - 4-3 -1 0-2 - 4-9 -2 L45 4-1 - 9-4 - 2-3 - 9-2 - 4-1 L45 5-1 - 9-1 - 4-3 -1 1-2 - 4-7 -2 L455 1-9 - 1-4 - 3-1 1-2 - 4-8 -1 L45 4-1 - 9-4 - 2-3 - 9-1 - 3-2 L45 5-1 - 9-1 - 4-3 -1 0-2 - 4-2 L45 5-1 - 9-1 - 4-3 -1 0-2 - 4-1 2-3 L48 5-3 -1 1-4 - 1-2 - 4-8 - 1-2 - 1-2 ... L48 5-3 -1 1-4 - 1-2 - 4-1 1-4 - 1-2 10 L48 5-3 -1 1-4 - 1-2 - 4-5 - 1-6 - 1-1 11 L45 4-1 - 9-2 - 2-3 -1 2-6 - 4-2 12 L45 4-1 - 9-2 - 2-3 -1 2-7 - 1-2 13 L48 5-3 -1 1-4 - 1-2 - 3-2 - 1-4 -2 14 L48 5-3 -1 1-4 - 1-2 - 3-8 - 3-5 15 L48 5-3 -1 1-4 - 1-2 - 3-9 -1 1-2 ... TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ VIỆN NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG -  - NGUYỄN VĂN ĐÂY ĐÁNH GIÁ NĂNG SUẤT VÀ PHẨM CHẤT CỦA 17 DÒNG/GIỐNG LÚA CAO SẢN NGẮN NGÀY CHỊU PHÈN TẠI HÒA AN VỤ ĐÔNG...
 • 95
 • 136
 • 0

luận văn tốt nghiệp đại học chuyên ngành phát triển nông thôn đánh giá năng suất phẩm chất 16 dònggiống lúa cao sản ngắn ngày chịu phèn tại hòa an vụ đông xuân 2012 2013

luận văn tốt nghiệp đại học chuyên ngành phát triển nông thôn đánh giá năng suất và phẩm chất 16 dònggiống lúa cao sản ngắn ngày chịu phèn tại hòa an vụ đông xuân 2012 – 2013
... TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ VIỆN NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG ĐẶNG VĂN BÂN ĐÁNH GIÁ NĂNG SUẤT VÀ PHẨM CHẤT 16 DÒNG/GIỐNG LÚA CAO SẢN NGẮN NGÀY CHỊU PHÈN TẠI HÒA AN VỤ ĐÔNG XUÂN 2012 2013 ... hướng dẫn đề tài Đánh giá suất phẩm chất 16 dòng/giống lúa triển vọng cao sản ngắn ngày chịu phèn Hòa An vụ Đông Xuân 2012 - 2013 sinh viên Đặng Văn Bân lớp Phát triển nông thôn A1 khóa 36 thực ... thành luận văn Tôi xin chân thành cảm ơn! Tác giả luận văn Đặng Văn Bân Đặng Văn Bân, 2013 Đề tài Đánh giá suất phẩm chất 16 dòng/giống lúa triển vọng cao sản ngắn ngày chịu phèn Hòa An vụ Đông Xuân...
 • 103
 • 263
 • 0

đánh giá năng suất phẩm chất 15 dòng giống lúa triển vọng cao sản ngắn ngày chịu phèn tại hòa an vụ đông xuân năm 2011

đánh giá năng suất và phẩm chất 15 dòng giống lúa triển vọng cao sản ngắn ngày chịu phèn tại hòa an vụ đông xuân năm 2011
... đất phèn để đưa vào giống so sánh suất A0 Do đó, đề tài: Đánh giá suất phẩm chất 15 dòng/ giống lúa triển vọng cao sản ngắn ngày chịu phèn Hòa An vụ Đông Xuân 2011 đuợc thực nhằm tìm giống lúa ... THƠ VIỆN NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN ĐBSCL TRẦN HOÀI PHÚC ĐÁNH GIÁ NĂNG SUẤT VÀ PHẨM CHẤT 15 DÒNG/GIỐNG LÚA TRIỂN VỌNG CAO SẢN NGẮN NGÀYCHỊU PHÈN TẠI HÒA AN VỤ ĐÔNG XUÂN NĂM 2011 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ... bảo an ninh lương thực vấn đề cấp thiết cần giải Chính vậy, đề tài Đánh giá suất phẩm chất 15 dòng/ giống lúa triển vọng cao sản ngắn ngày chịu phèn Hòa An vụ Đông Xuân 2011 thực nhằm để đánh giá...
 • 68
 • 122
 • 0

so sánh năng suất phẩm chất của 12 giống dòng lúa vụ xuân hè năm 2010 tại huyện châu thành a, tỉnh hậu giang

so sánh năng suất và phẩm chất của 12 giống dòng lúa vụ xuân hè năm 2010 tại huyện châu thành a, tỉnh hậu giang
... Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang vụ Xuân 2010 41 viii 3.7 Nhiệt độ trở hồ 12 giống/ dòng lúa thí nghiệm huyện Châu 42 Thành A, tỉnh Hậu Giang vụ Xuân 2010 3.8 Độ bền thể gel 12 giống/ dòng lúa ... tỉnh Hậu Giang vụ Xuân 2010 3.5 Hàm lượng protein 12 giống/ dòng lúa thí nghiệm huyện 40 Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang vụ Xuân 2010 3.6 Hàm lượng amylose 12 giống/ dòng lúa thí nghiệm huyện Châu ... Hậu Giang vụ Xuân 2010 3.10 Chiều dài dạng hạt 12 giống/ dòng lúa thí nghiệm huyện 45 Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang vụ Xuân 2010 3.11 Tỷ lệ xay chà 12 giống/ dòng lúa thí nghiệm huyện Châu...
 • 71
 • 109
 • 0

so sánh năng suất phẩm chất của 15 giống lúa triển vọng tại khu ii trường đại học cần thơ vụ đông xuân 2013 ─ 2014

so sánh năng suất và phẩm chất của 15 giống lúa triển vọng tại khu ii trường đại học cần thơ vụ đông xuân 2013 ─ 2014
... TRƢỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ VIỆN NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN PHÁT TRIỂN ĐBSCL - - PHAN THỊ THÚY HUỲNH SO SÁNH NĂNG SUẤT VÀ PHẨM CHẤT CỦA 15 GIỐNG LÚA TRIỂN VỌNG TẠI KHU II TRƢỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ VỤ ĐÔNG XUÂN ... tài So sánh suất phẩm chất 15 giống lúa triển vọng nông trại khu II trƣờng Đại học Cần Thơ vụ Đông xuân 2013 2014 đƣợc thực để đáp ứng mục tiêu Đề tài đƣợc thực vào vụ Đông Xuân 2013 2014 ... 4 .15 Chiều dài 15 giống lúa thí nghiệm khu II Trƣờng ĐHCT vụ Đông Xuân 2013 2014 41 4.16 Thành phần suất suất thực tế 15 giống lúa thí nghiệm 42 x khu II Trƣờng ĐHCT vụ Đông Xuân 2013 2014...
 • 83
 • 83
 • 0

so sánh năng suất chất lượng 8 giống lúa mtl (miền tây lúa) triển vọng ngắn ngày vùng ngập lũ cờ đỏ vụ hè thu 2012

so sánh năng suất và chất lượng 8 giống lúa mtl (miền tây lúa) triển vọng ngắn ngày vùng ngập lũ cờ đỏ vụ hè thu 2012
... tài “ So Sánh Năng Suất Chất Lượng Giống Lúa MTL (Miền Tây Lúa) Triển Vọng Ngắn Ngày Vùng Ngập Cờ Đỏ Vụ Thu 2012 thực nhằm tìm giống lúa cao sản có suất cao phẩm chất tốt giống lúa, ... gạo giống lúa triển vọng ngắn ngày Cờ Đỏ 37 vụ Thu 2012 4.7 Chiều dài hạt (mm) tỷ lệ dài/rộng hạt giống lúa ngắn ngày 38 Cờ Đỏ vụ Thu 2012 4 .8 Phân cấp bạc bụng giống lúa triển vọng ngắn ngày ... MTL8 13 (54,3%) xliii Bảng 4.6 Phẩm chất xay chà gạo giống lúa triển vọng ngắn ngày Cờ Đỏ vụ Thu 2012 STT Tên giống MTL8 13 MTL8 14 MTL8 15 MTL8 16 MTL8 17 MTL8 18 MTL8 19 IR50404 (ĐC) Trung bình F CV...
 • 70
 • 81
 • 0

SO SÁNH NĂNG SUẤT PHẨM CHẤT CỦA BA DÒNG GẤC (MOMORDICA COCHINCHINENSIS (LOUR.) SPRENG.) TRỒNG TRÊN ĐẤT PHÙ SA doc

SO SÁNH NĂNG SUẤT VÀ PHẨM CHẤT CỦA BA DÒNG GẤC (MOMORDICA COCHINCHINENSIS (LOUR.) SPRENG.) TRỒNG TRÊN ĐẤT PHÙ SA doc
... Năng suất trái ba dòng gấc trồng đất phù sa 3.4 Phẩm chất trái ba dòng gấc 3.4.1 Tỷ lệ thịt trái/trái ba dòng gấc Đây tiêu quan trọng để xác định phẩm chất trái công tác chọn dòng gấc cơm gấc ... trái ba dòng gấc trồng đất phù sa kết luận sau: - Dòng OMC có số trái/cây, trọng lượng trái suất trái đạt cao so với hai dòng lại - Tỉ lệ thịt trái/trái, hàm lượng lycopene thịt trái ba dòng ... trái ba dòng gấc trồng khu thí nghiệm 3.3.3 Năng suất trái Kết trình bày hình cho thấy vụ trồng điều kiện dinh dưỡng thời tiết ba dòng gấc suất dao động khoảng 7,8–12,5 tấn.ha-1 Dòng OMC có suất...
 • 9
 • 331
 • 1

so sánh năng suất phẩm chất của ba dòng gấc (momordica cochinchinensis (lour.) spreng.) trồng trên đất phù sa

so sánh năng suất và phẩm chất của ba dòng gấc (momordica cochinchinensis (lour.) spreng.) trồng trên đất phù sa
... gấc trồng khu thí nghiệm 25 10 Số trái ba dòng gấc trồng khu thí nghiệm 26 11 Trọng lượng trái ba dòng gấc trồng khu thí nghiệm 27 12 Năng suất ba dòng gấc trồng đất phù sa 28 13 Hột gấc sau ... học gấc chín bổ dọc Hình thái học hoa gấc 22 Trái ba dòng gấc non 23 Trái ba dòng gấc chín 23 Quả gấc chín bổ đôi ba dòng gấc 24 Hạt gấc lấy màng cơm ba dòng gấc 24 Thời gian mang trái ba dòng gấc ... NGHIỆP VÀ SINH HỌC ỨNG DỤNG BỘ MÔN KHOA HỌC ĐẤT -o0o XÁC NHẬN CỦA BỘ MÔN KHOA HỌC ĐẤT Xác nhận đề tài: So sánh suất phẩm chất ba dòng gấc (Momordica cochichinesis (Lour.) Spreng.) trồng đất phù sa ...
 • 59
 • 144
 • 0

so sánh năng suất phẩm chất của các dòng giống lúa mùa một bụi lùn (lùn kiên giang) được phục tráng tại bạc liêu, kiên giang, cà mau năm 2011

so sánh năng suất và phẩm chất của các dòng giống lúa mùa một bụi lùn (lùn kiên giang) được phục tráng tại bạc liêu, kiên giang, cà mau năm 2011
... - - NGUYỄN KIM NHƯ SO SÁNH NĂNG SUẤT VÀ PHẨM CHẤT CỦA CÁC DÒNG/GIỐNG LÚA MÙA MỘT BỤI LÙN (LÙN KIÊN GIANG) ĐƯỢC PHỤC TRÁNG TẠI BẠC LIÊU, KIÊN GIANG, MAU NĂM 2011 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI ... nhận cán hướng dẫn đề tài: SO SÁNH NĂNG SUẤT VÀ PHẨM CHẤT CỦA CÁC DÒNG/GIỐNG LÚA MÙA MỘT BỤI LÙN (LÙN KIÊN GIANG) ĐƯỢC PHỤC TRÁNG TẠI BẠC LIÊU, KIÊN GIANG, MAU NĂM 2012” sinh viên Nguyễn Kim ... ngày.…tháng… .năm 2012 Cán phản biện iv NHẬN XÉT VÀ XÁC NHẬN CỦA HỘI ĐỒNG - Đề tài: SO SÁNH NĂNG SUẤT VÀ PHẨM CHẤT CỦA CÁC DÒNG/GIỐNG LÚA MÙA MỘT BỤI LÙN (LÙN KIÊN GIANG) ĐƯỢC PHỤC TRÁNG TẠI BẠC LIÊU,...
 • 77
 • 312
 • 1

đánh giánăng suất phẩm chất 8 giống lúa triển vọng cao sản ngắn ngày chịu phèn tại hòa an vụ hè thu năm 2012

đánh giánăng suất và phẩm chất 8 giống lúa triển vọng cao sản ngắn ngày chịu phèn tại hòa an vụ hè thu năm 2012
... chiều cao giống lúa sản xuất vùng đất phèn Hòa An vụ Thu năm 2012 30 4.2 Chiều dài giống lúa sản xuất vùng đất phèn Hòa An vụ Thu năm 2012 32 4.3 Thành phần xuất suất thực tế giống lúa sản ... gạo giống lúa sản xuất vùng đất phèn Hòa An vụ Thu năm 2012 37 4.6 Tỷ lệ bạc bụng (%) cấp giống lúa sản xuất vùng đất phèn Hòa An vụ Thu năm 2012 38 4.7 Hàm lượng amylose (%) giống lúa sản ... đất phèn Hòa An vụ Thu năm 2012 40 4 .8 Độ trở hồ tính mùi thơm giống lúa sản xuất vùng đất phèn Hòa An vụ Thu năm 2012 41 4.9 Đánh giá mức độ kháng rầy nâu giống lúa sản xuất vùng đất phèn...
 • 75
 • 73
 • 0

luận văn tốt nghiệp kỹ sư khoa học cây trồng so sánh năng suất phẩm chất gạo của 10 giống dòng lúa của thl khao dawk mali x tp5 vụ hè-thu năm 2012 tại xã lương an trà huyện tri tôn tỉnh an giang

luận văn tốt nghiệp kỹ sư khoa học cây trồng so sánh năng suất và phẩm chất gạo của 10 giống dòng lúa của thl khao dawk mali x tp5 vụ hè-thu năm 2012 tại xã lương an trà huyện tri tôn tỉnh an giang
... với đề tài: SO SÁNH NĂNG SUẤT VÀ PHẨM CHẤT GẠO CỦA 10 GIỐNG/DÒNG LÚA CỦA THL KHAO DAWK MALI X TP5 VỤ HÈ-THU NĂM 2012 TẠI X LƯƠNG AN TRÀ HUYỆN TRI TÔN TỈNH AN GIANG Do sinh viên Chau Nhanh thực ... sánh suất phẩm chất gạo 10 giống/ dòng lúa THL Khao Dawk Mali x TP5 vụ Hè-Thu năm 2012 x Lương An Trà, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang Luận văn tốt nghiệp Đại học, khoa Nông nghiệp Sinh học ứng dụng, ... ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA NÔNG NGHIỆP & SINH HỌC ỨNG DỤNG CHAU NHANH SO SÁNH NĂNG SUẤT VÀ PHẨM CHẤT GẠO CỦA 10 GIỐNG/DÒNG LÚA CỦA THL KHAO DAWK MALI X TP5 VỤ HÈ-THU NĂM 2012 TẠI X LƯƠNG AN TRÀ HUYỆN...
 • 72
 • 229
 • 0

khảo sát đặc tính thực vật, so sánh năng suất phẩm chất gạo của 10 giống lúa cao sản cực ngắn ngày tại nông trại khu ii, đại học cần thơ vụ đông xuân 2007 2008

khảo sát đặc tính thực vật, so sánh năng suất và phẩm chất gạo của 10 giống lúa cao sản cực ngắn ngày tại nông trại khu ii, đại học cần thơ vụ đông xuân 2007 – 2008
... NGUYỄN ĐÌNH HUY, 2008 “KHẢO SÁT ĐẶC TÍNH THỰC VẬT, SO SÁNH NĂNG SUẤT VÀ PHẨM CHẤT GẠO CỦA 10 GIỐNG LÚA CAO SẢN CỰC NGẮN NGÀY TẠI NÔNG TRẠI KHU II, ĐẠI HỌC CẦN THƠ VỤ ĐÔNG XUÂN 2007 2008 Luận văn ... KHẢ KHẢO SÁT ĐẶC TÍNH THỰC VẬT, SO SÁNH NĂNG SUẤT ĐẶC THỰ SUẤ VÀ PHẨM CHẤT GẠO CỦA 10 GIỐNG LÚA CAO SẢN PHẨ CHẤ GIỐ CỰC NGẮN NGÀY TẠI NÔNG TRẠI KHU II, NGẮ NGÀ TRẠ ĐẠI ĐẠI HỌC CẦN THƠ VỤ ĐÔNG XUÂN ... tài Khảo sát đặc tính thực vật, so sánh suất phẩm chất gạo 10 giống lúa cao sản cực ngắn Trungngày NôngLiệu ĐH Cần Thơ @ Tài Đông Xuân tập nghiên cứu tâm Học trại khu II, Đại học Cần Thơ vụ liệu...
 • 77
 • 181
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: tieu luan so sanh nang suat va dac tinh nong hoc cua 3 giông luayêu cầu về năng lực và phẩm chất của giáo viên trung học cơ sở trong thời kỳ đổi mớicác yếu tố ảnh hương đến năng suất và phẩm chấtcác nhân tố ảnh hưởng đến năng suất và phẩm chất thịt lợnnghiên cứu biện pháp nâng cao năng suất và phẩm chất lá dâu ở vùng đồng bằng sông hồng và tây nguyêncác tiêu chí về năng lực và phẩm chất của cán bộ công chức hải quan việt namso sánh năng suất lao động của các chi nhánh nước ngoài và các doanh nghiệp trong nước trong lĩnh vực chế tạoso phan va pham chat cua nguoi phu nu trong xa hoi cucảm nhận của em về số phận và phẩm chất của người phụ nữ việt nam qua 2 nhân vật vũ thị thiết và thuý kiềugiáo án hóa học lớp 11 nâng cao bài 45 bài thực hành số 4 điều chế và tính chất của etylen axetylen pptkhảo nghiệm đặc tính nông học năng suất phẩm chất của 15 giống lúa quốc gia a2 tại trại giống bình đức an giang vụ đông xuân 2004 2005so sánh năng suất một số giống đậu tương trong điều kiện vụ xuân hè tại thành phố sơn la và các vùng phụ cậnnâng cao nhận thức trình độ và phẩm chất của các cán bộ công nhân viên trong công tynăng lực và phẩm chất đạo đức của cán bộ quản lý nhà nước đối với hoạt động đầu tư xdcbtrò và phẩm chất của người hiệu trưởng trường trung học cơ sởThe Implications Of Economic Globalization On Accounting Case Study Of RomaniaAcademic Writing Guide Part 2 - Assignment TypesAccounting And The Examination: A Genealogy Of Disciplinary PowerFair Value Accounting And Reporting DisclosuresValue Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from LosersWriting A Thesis Proposal – Student ServicesXây dựng nền dân chủ XHCN và Nhà nước XHCNAccounting For Stream Bank Storage For A Seasonal Groundwater ModelThe Classification Of Information And Communication Technology Investment In Financial AccountingFinancial Distress and Bankruptcy Prediction using Accounting, Market and Macroeconomic VariablesAn Exploration Of Forensic Accounting Education And Practice For Fraud Prevention And Detection In Nigeriacác ứng dụng về toán B1Accounting For Preferences And Attitudes To Urban Trees And Residential LandscapesEssays in Accounting Regulation and Earnings ManagementFaculty of Economic and Management Scienceschủ nghĩa duy tâm _ ĐHAGĐầu tư trực tiếp nước ngoài trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc Thực trạng và giải phápĐẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn ở Hà TĩnhĐẩy mạnh thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp trên địa bàn quận Hải An - TP Hải PhòngĐẩy mạnh thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Nghệ An trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế.
Đăng ký
Đăng nhập