GIÁO án hóa học 12 cơ bản

Giáo án hóa học 12 bản

Giáo án hóa học 12 cơ bản
... ra) Giáo án giảng dạy hóa học 10 GV: Võ Minh Ngà tất việc lập phương trình hóa phản ứng oxi hóa- khử học phản ứng theo thay đổi số oxi O2 P2O5 hóa: “Phản ứng oxi hóa – 4P khử phản ứng hóa học ... thức Giáo án giảng dạy hóa học 10 GV: Võ Minh Ngà tìm Hoạt động (củng cố bài): Sử dụng tập 1,2,3 SGK IV BTVN Các BT: 4.1-4 .12 SBT tr.29-30 Người soạn:Võ Minh Ngà  72  Giáo án giảng dạy hóa học ... trao đổi, số oxi hóa nguyên tố không thay đổi II Kết luận - Phản ứng hóa học có thay đổi số oxi hóa phản ứng oxi hóa- khử - Phản ứng hóa học thay đổi số oxi hóa, phản ứng oxi hóa khử Người soạn:Võ...
 • 11
 • 1,366
 • 11

GIÁO ÁN HÓA HỌC 12 BẢN

GIÁO ÁN HÓA HỌC 12 CƠ BẢN
... Tơ hóa học: Điều chế từ phản ứng hóa học Giáo án hóa học 12 GV : yêu cầu - HS: Lấy VD số vật liệu tơ 24 Trường THPT Khánh Hưng a- Tơ nhân tạo: Từ vật liệu có sẵn tự nhiên chế biến phương pháp hóa ... Tiết : 36 Giáo án hóa học 12 Bài 3: TÍNH CHẤT HÓA HỌC CHUNG 31 Trường THPT Khánh Hưng Gv: Trần Quốc Tẻn CỦA KIM LOẠI I Mục tiêu: Nắm đặc điểm chung cấu tạo ngtử kim loại, từ suy t/c hóa học chung ... cao Giáo án hóa học 12 34 Trường THPT Khánh Hưng Ăn mòn hóa học ? Đặc điểm, chất cho vd Gv: Trần Quốc Tẻn Đ : Không phát sinh dòng điện, tốc độ ăn mòn phụ thuộc vào t o Bản chất: Là trình oxi hóa...
 • 38
 • 739
 • 11

Giáo án hóa học 12 (Cơ bản)

Giáo án hóa học 12 (Cơ bản)
... tượng Dự đốn phản ứng hóa học xảy Viết phản ứng cặp oxi hóa khử II Chuẩn bị: -Dung cụ hóa chất dùng t/n minh họa III Hoạt động dạy học 1.Ổn định lớp Bài cũ: Nêu t/c hóa học chung kim loại? cho ... oxi hóa khử, chất khử oxi hóa Mn+ + ne M Với q trình oxi hóa khử ta có cặp oxi hóa khử Mn+/M.Trong đó: Mn+ chất oxi hóa kim loại M chất khử Cu2+ + 2e Cu Cặp oxi hóa khử: Cu2+/Cu Cu2+: chất oxi hóa ... Ag+ + 1e Ag + Cặp oxi hóa khử Ag / Ag Ag+: chất oxi hóa Ag: chất khử Hoạt động HS: So sánh tính khử Fe, Cu từ so sánh tính oxi hóa Cu2+ Fe2+ 2.So sánh tính chất căp oxi hóa khử Nêu kim loại Mcó...
 • 44
 • 483
 • 7

Tài liệu giáo án hóa học 12 bản (đầy đủ)

Tài liệu giáo án hóa học 12 cơ bản (đầy đủ)
... kiện phản 18 Giáo án Hóa học 12 Năm học 2009 - 2010 ứng C12H22O11 + H 2O H+, t0 C6H12O6 + C6H12O6 glucozơ fructozơ Sản xuất ứng dụng : a Sản xuất saccarozơ: HS xem SGK nghiên cứu cơng đoạn q - ... MỤC TIÊU: 17 Giáo án Hóa học 12 Năm học 2009 - 2010 Kiến thức: HS biết - Cơng thức phân tử, đặc điểm cấu tạo tính chất vật lí ( trạng thái, màu sắc, mùi, vị, độ tan ), tính chất hóa học saccarozơ ... hóa học peptit ( pứ thủy phân ) - Khái niệm, đặc điểm cấu tạo phân tử, tính chất hóa học protein ( đơng tụ, pứ thủy phân, pứ màu protein với Cu(OH)2 Vai trò protein sống 30 Giáo án Hóa học 12...
 • 120
 • 1,112
 • 15

Giáo án hóa học 12 bản full

Giáo án hóa học 12 cơ bản full
... phản ứng hóa học đặc trưng chúng Kĩ năng: - So sánh nhận dạng saccarozơ, tinh bột xenlulozơ - Viết PTHH minh hoạ cho tính chất hố học hợp chất - Rèn luyện cho HS phương pháp tư khoa học, từ cấu ... suy tính chất hố học thơng qua giải tập luyện tập - Giải tập hố học hợp chất cacbohiđrat Thái độ: Phát huy khả tư học sinh, tinh thần học tập tích cực II TRỌNG TÂM: - Giải tập hố học hợp chất cacbohiđrat ... halogen học - Phản ứng tách hiđro - Khơng làm màu dung dịch KMnO4 Cơng thức chung Tính chất hố học Điều chế - Có liên kết đơi, mạch hở - Có đf mạch cacbon, đf vị trí liên kết đơi đồng phân hình học...
 • 178
 • 2,032
 • 7

GIAO AN HOA HOC 12 CO BAN

GIAO AN HOA HOC 12 CO BAN
... glyxin, alanin vµ phenylalanin (C6H5CH2-CH(NH2)-COOH, viÕt t¾t lµ Phe) Hỵp chÊt nµo sau ®©y thc lo¹i ®ipeptit ? A H2N-CH2-CONH-CH2CONH-CH2COOH B H2N-CH2CONH-CH(CH3)-COOH C H2N-CH2CH2-CONH-CH2CH2COOH ... ho¸ sau: CH 3COOC H → CH 3CH OH → CH C HO - Ph¶n øng oxi ho¸ ancol bËc I, an ehit ↓ CH3COOH + NaOH → CH3COONa+ C2H5OH CH 3COOCH ¬ CH 3COOH C2H5OH + CuO → CH3CHO + Cu + H2O → CH3COOH CH3CHO + ... CTCT gän Glucoz¬ C6H12O6 CH2OH[CHOH] 4CHO thu Glucoz¬ lµ (monoan®ehit vµ poliancol) - Cã ph¶n øng cđa chøc an ehit (ph¶n øng tr¸ng b¹c) TÝnh chÊt - Cã ph¶n øng cđa chøc ho¸ häc poliancol (ph¶n...
 • 103
 • 93
 • 2

GIÁO ÁN HÓA HỌC 12 BẢN

GIÁO ÁN HÓA HỌC 12 CƠ BẢN
... dạy Học sinh vắng mặt Ghi 12A 12B 12G Ổn định tổ chức: (1') Kiểm tra cũ: Trong học Bài mới: Thời Hoạt động Giáo viên Học sinh Nội dung ghi bảng gian 3' * Hoạt động 1: II – TINH BỘT 22 GIÁO ÁN ... tập - Giải tập hố học hợp chất cacbohiđrat Trọng tâm: TCVL, TCHH cabohiđrat học Tư tưởng: II CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH Giáo viên: Giáo án, bảng phụ Học sinh: HS chuẩn bị bảng tổng kết hợp ... Dương Viết Long GIÁO ÁN HĨA HỌC LỚP 12 Tiết 12 KIỂM TRA 45 PHÚT SỐ Ngày soạn: 19 / 09 / 2013 Kiểm tra lớp: Lớp Ngày dạy 12A 12B 12G Học sinh vắng mặt Ghi I MỤC TIÊU BÀI KIỂM TRA Nhằm đánh giá nhận...
 • 200
 • 124
 • 1

giáo án hoá học 12 bản không cần chỉnh sửa

giáo án hoá học 12 cơ bản không cần chỉnh sửa
... toán hoá học, sau chọn phương án Gv hs: nhận xét bổ xung Dặn dò: Bài tập nhà: 5, (sgk – trang 18) Chuẩn bò kiến thức chương Giáo viên: Năm học: 2014-2015 Trêng THPT n Định Gi¸o ¸n ho¸ häc 12- ... thÊy kÕt tđa - Gi¶i thÝch: C12H22O11+Ca(OH)2+H2O→ C12H22O11.CaO 2H2O C12H22O11.CaO 2H2O + CO2→ C12H22O11 + CaCO3+ H2O Ph¶n øng thủ ph©n C12H22O11+ H2O → C6H12O6 + C6H12O6 Glucoz¬ Fructoz¬ IV.øng ... phòng hoá) , phản ứng cộng hiđro vào gốc HC chưa no đ/v chất béo lỏng Kiến thức cần đạt I KIẾN THỨC CẦN NHỚ Khái niệm: Hoạt động Gv: Hướng dẫn cho hs mẫu so sánh Hs: So sánh trình bày lên bảng...
 • 144
 • 244
 • 0

Tập giáo án Hóa học 10 bản

Tập giáo án Hóa học 10 cơ bản
... 6, 022 .102 3 6, 022 .102 3 6, 022 .102 3 y= ng.t 14 Nếu HN có đường kính 10cm NT cầu có d= 1km Vì dHN =10 -5nm Cứ 1nm = ⇔ 10- 7cm -5 Vậy 10 nm ⇔ x = 10- 5x10-7 = 10 -12cm Từ 10 -12 tăng lên 10cm phải ... KL7e → 9 ,109 4 10- 31kg x7= 0,0064 .10- 27kg GV lưu ý đổi: Đúng là: KL toàn nguyên tử nitơ =23,4382 .10- 27kg a10-30 = a10-27kg = a10-24g VD: (23,4382 .10- 24g) Vì 1tấn =100 0kg =100 0.000g 0,001tấn=1 .10- 3tấn ... 10cm phải tăng gấp 101 3 lần tức 10 -12 x 101 3 = 101 cm, mà kích thước NT gấp 104 lần KT HN Nên: 101 x 104 = 105 = 100 .000cm = 100 0m = 1km Nếu hạt nhân nguyên tử có đường kính d=10cm nguyên tử cầu...
 • 156
 • 2,875
 • 73

giáo án hóa học 10 bản

giáo án hóa học 10 cơ bản
... 10- 7 cm =10- 10 m C 1A0 =10- 1nm = 10- 9 cm =10- 10 m D 1A0 =10- 1nm = 10- 6 cm =10- 10 m Điền thông tin thiếu vào bảng sau Nguyên tử Hạt nhân đờng kính(nm) d nt = d hn = So sánh đờng kính(nm) So sánh ... Nguyên tử d nt = 10- 1 d hn = d e ,p d nt = 104 d hn Hạt nhân d hn = 10- 5 d hn = 103 d e ,p Giáo án hoá học 10 Trang Giáo viên : Nguyễn văn Thế Hạt p e Trờng THPT Lý Bôn - Giáo án 10 Giáo viên : ... nơtron(n) Học sinh thoả luận nhóm nhỏ điền thông tin me =9 ,109 4 .10- 31 kg 0,00055u qe = -1,6 .10- 19 C = 1Giáo án hoá học 10 Trang 13 Giáo viên : Nguyễn văn Thế Lớp vỏ (e) Trờng THPT Lý Bôn - Giáo án 10...
 • 64
 • 1,340
 • 9

giao an sinh hoc 12 co ban

giao an sinh hoc 12 co ban
... khuẩn E.Coli Ví dụ điển hình cho chế điều hòa ô pêrônlac (lactôzơ) E.Coli + Vậy ô pêrôn lac gì? - HS đọc mục II trang 18 trả lời câu hỏi - GV yêu cầu HS quan sát hình 3.1 trang 16 SGK quan sát ... sau thuộc thể lệch bội? a Tế bào sinh dỡng mang NST cặp NST b Tế bào sinh dỡng có NST 3n c Tế bào sinh dỡng thiếu NST d Cả a c ? Cơ thể sinh vật mà nhân tế bào sinh dỡng có số lợng NST tăng lên ... kết nh nghiệm Menđen SGK trang 38 nhau: Pt/c: Vàng trơn x xanh nhăn F1 100% vàng trơn F2 vàng trơn: vàng nhăn: xanh trơn: xanh nhăn * Xét cặp tính trạng F2: - Vàng/xanh = 3:1 - Trơn /nhăn = 3:1...
 • 180
 • 1,135
 • 18

Giáo án hình học 12 bản T1 -7

Giáo án hình học 12 cơ bản T1 -7
... viên: - Giáo án, đồ dùng dạy học - Bảng phụ Chuẩn bị học sinh: - Sách giáo khoa, nháp, ghi đồ dùng học tập - Kiến thức cũ định nghĩa hình lăng trụ hình chóp; phép biến hình, phép dời hình mặt ... Rèn luyện cho học sinh kỹ phân tích, tổng hợp để giải toán - Học sinh học tập tích cực II Chuẩn bị giáo viên học sinh: - GV: Giáo án, bảng phụ - HS: Học cũ xem trước tập → trang 12 SGK III Phương ... Ghi bảng +Treo bảng phụ hình 1.22 +Nhìn hình vẽ *Bài tập 2: sgk trang 18 sgk trang 17 bảng phụ xác định Giải : +Yêu cầu HS xác định hình hình (H) hình (H’) Đặt a độ dài hình lập phương (H) hình...
 • 14
 • 418
 • 1

giao an sinh hoc 12 co ban toan tap

giao an sinh hoc 12 co ban toan tap
... gia sụ ca thờ co kiờ u Cõy hoa tr ng co KG aa cha alen a gen o trờn tụ ng sụ ca thờ co quõ n thờ Gia s quõ n thờ õ u co 1000 cõy vi 500 cõy co KG AA, 200 cõy co KG Aa, va 300 cõy co KG Tõ n sụ ... cú 12 dng o on liờn quan n kh nng thớch ng nhit khỏc ca mụi trng Lm tng hoc gim cng biu hin ca tớnh trng Cú th nh hng hoc khụng nh hng n sc sng - chuyn on ln thng gõy cht hoc mt kh nng sinh ... trng Thớ nghim Lai th u H Lan thun chng P t/c: vng ,trn xanh, nhn F1 : 100% vng ,trn Cho 15 cõy F1 ,t th phn hoc giao phn F2 : 315 vng ,trn 101 vng ,nhn 108 xanh ,trn 32 xanh, nhn - Xột riờng tng...
 • 84
 • 885
 • 16

Xem thêm

Từ khóa: giáo án hóa học 12 cơ bản trọn bộgiáo án hóa học 12 cơ bản 3 cộttập giáo án hóa học 12 cơ bảngiáo án hóa học 12 cơ bản 2011giáo án hóa học 12 cơ bản học kì 2giáo án hóa học 12 cơ bản cả nămgiáo án hóa học 12 cơ bản 2 cộtgiáo án hóa học 10 cơ bản 3 cộtgiáo án hóa học 10 cơ bản 2 cộtgiáo án hóa học 10 cơ bảngiáo án hóa học 10 cơ bản trọn bộgiáo án sinh học 12 cơ bảngiáo án sinh học 12 cơ bản trọn bộgiáo án sinh học 12 cơ bản 3 cộtgiáo án sinh học 12 cơ bản bài 27Giáo án KHTN 7 HK II Vnen đầy đủ, hayGiao an KHTN 6 (Sinh)NGÂN HÀNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM THỂ TÍCH MẶT NÓN MẶT TRỤ MẶT CẦUBÀI TẬP TIẾNG ANH 12 HAYFactors influencing the adoption of internet banking a case study in ho chi minh cityNâng cao hiệu quả kinh doanh của ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển việt namHÓA HỮU CƠ Chuong 3: CƠ CHẾ PHẢN ỨNGSÁCH SCAN Công trình đường thủy (TS. Đào Văn Tuấn)TÀI LIỆU THAM KHẢO KINH tế CHÍNH TRỊ đề CƯƠNG ôn tập môn KINH tế xã hội CHỦ NGHĨA TRONG THỜI kỳ QUÁ độ lên CHỦ NGHĨA xã hộikiếm tiền online với sms.vnSÁCH SCAN Giáo trình Vẽ kỹ thuật xây dựng (Nguyễn Quang Cự Nguyễn Mạnh Dũng)Soạn bài Khóc Dương KhuêCác kỹ thuật xét nghiệm test nhanh HIV. Tét nhanh Determine, SD Bioline....BỘ ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA TIẾNG ANH 2016 CÓ ĐÁP ÁNCÁC MẪU CÂU GIAO TIẾP TIẾNG ANH CÔNG SỞ KHÔNG THỂ BỎ QUATỪ VỰNG TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH NGÂN HÀNG PHẦN 14 CÂU HỎI PHỎNG VẤN TIẾNG ANH “HÓC BÚA” VÀ CÁCH TRẢ LỜI MẪUPHỎNG VẤN LỄ TÂN KHÁCH SẠN BẰNG TIẾNG ANHDac diem khi hau viet namTỰ HỌC TIẾNG ANH VĂN PHÒNG VÀ GIAO TIẾP KINH TẾ
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập