Bài giảng marketing nông nghiệp chương 1

Bài giảng Marketing căn bản Chương 6: Thống kê giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp

Bài giảng Marketing căn bản Chương 6: Thống kê giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp
... giữa: Giá thành định mức giá thành kế hoạch? Giá thành thực tế giá thành kế hoạch? 6.1.2 Các loại giá thành sản phẩm + Theo khối lượng sản phẩm - Giá thành tổng sản phẩm: Là tổng chi phí sản xuất ... gián tiếp: 6.3 Nghiên cứu biến động giá thành sản phẩm 6.3.1 Thống biến động giá thành sản phẩm a Trường hợp DN sản xuất loại sản phẩm - DN sản xuất loại sản phẩm phận tiến hành sản xuất sản ... thành đơn vị sản phẩm doanh nghiệp: giá thành bình quân đơn vị sản phẩm doanh nghiệp cụ thể tính phạm vi thời gian cụ thể - Giá thành đơn vị sản phẩm ngành: Là giá thành đơn vị sản phẩm tính...
 • 44
 • 120
 • 0

Bài giảng marketing căn bản chương 3 chiến lược sản phẩm

Bài giảng marketing căn bản chương 3 chiến lược sản phẩm
... hàng biết sản phẩm bán chào hàng  Tạo điều kiện tốt để khách hàng làm quen có dịp đánh giá sản phẩm  Biện pháp kích thích khách hàng định mua sản phẩm 10 NGUYÊN NHÂN THẤT BẠI CỦA SẢN PHẨM MỚI ...  Sản phẩm thiết kế không tốt  Chi phí triển khai sản phẩm cao dự kiến  Định vị sai thị trường  Chậm chạp việc giới thiệu sản phẩm  Đánh giá mức market size 11 VAI TRÒ, VỊ TRÍ CỦA CHIẾN LƯỢC ... hiệu P lại Marketing Mix  Giúp thực hiệu mục tiêu chung: + Lợi nhuận + Thế lực, uy tín + An toàn, hiệu  Chiến lược sản phẩm – vũ khí cạnh tranh sắc bén hiệu 12 CHU KỲ ĐỜI SỐNG SẢN PHẨM Doanh...
 • 20
 • 1,736
 • 7

Bài giảng marketing căn bản chương 4 chiến lược giá sản phẩm

Bài giảng marketing căn bản chương 4 chiến lược giá sản phẩm
... Ý nghĩa – tầm quan trọng của giá cả  Mục tiêu định giá  Các nhân tố ảnh hưởng đến việc định giá  Phương pháp định giá Chiến lược giá của xí nghiệp  Các chiến lược định giá sản phẩm mới  Các chiến lược định giá sản phẩm phối  ... định  giá cạnh  tranh  16 NHỮNG CHIẾN LƯỢC VÀ CHÍNH SÁCH ĐỊNH GIÁ • Chiến lược giá xí nghiệp Thị trường Doanh nghiệp Khu vực - FOB - CIF - phân phối giống 17  CHIẾN LƯỢC GIÁ SẢN PHẨM MỚI Định giá cao chắ ... Các chiến lược định giá sản phẩm phối  hợp TẦM QUAN TRỌNG CỦA GIÁ CẢ Doanh nghiệp Người tiêu dùng Chính sách phủ Ý NGHĨA CỦA GIÁ CẢ Giá hình thành dựa Giá trị sử dụng Giá trị sử dụng Giá trị Giá trị Giá Giá CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN GIÁ CẢ...
 • 23
 • 979
 • 8

Bài giảng marketing căn bản chương 6 chiêu thị

Bài giảng marketing căn bản chương 6 chiêu thị
... Sáng tạo quảng cáo CÁC CÔNG CỤ CHIÊU THỊ Quảng cáo Quan hệ công chúng Các công cụ chiêu thị Marketing trực tiếp Xúc tiến bán hàng QUẢNG CÁO Quảng cáo bao gồm ... triển khai chương trình khuyến Thử nghiệm trước Thực kiểm tra chương trình khuyến Đánh giá kết chương trình khuyến (1) Quyết định mục tiêu khuyến   Mục tiêu khuyến mại rút từ mục tiêu marketing ... họp bán hàng  Hỗ trợ bán hàng  Huấn luyện bán hàng, chuyên môn  MARKETING TRỰC TIẾP Marketing trực tiếp hệ thống tương tác marketing có sử dụng hay nhiều phương tiện truyền thông để tác động...
 • 37
 • 821
 • 6

bài giảng marketing căn bản - chương 2 môi trường marketing

bài giảng marketing căn bản - chương 2 môi trường marketing
... Phân đoạn thị trường lựa chọn thị trường mục tiêu Phân đoạn thị trường Lựa chọn thị trường mục tiêu Định vị sản phẩm thiết kế marketing - mix B MÔI TRƯỜNG MARKETING Môi trường marketing tập hợp ... Ch .2: MÔI TRƯỜNG MARKETING I Môi trường marketing Môi trường vi mô Môi trường vĩ mô II Mô hình hành vi người tiêu dùng Tiến trình mua ... marketing tập hợp tác nhân, lực lượng bên bp marketing DN có khả tác động đến hoạt động marketing doanh nghiệp - Môi trường vi mô - Môi trường vĩ mô I Môi trường vi mô: lực lượng bên có tác động qua...
 • 28
 • 1,134
 • 7

bài giảng marketing căn bản - chương 3 nghiên cứu marketing

bài giảng marketing căn bản - chương 3 nghiên cứu marketing
... trường 83 - Phân tích thị phần 79 - Nghiên cứu phân đoạn thị trường 60 Nghiên cứu sản phẩm - Nghiên cứu sản phẩm có - Phát triển kiểm nghiệm khái niệm sản phẩm - Nghiên cứu sản phẩm cạnh tranh - Nghiên ... Nghiên cứu nhãn hiệu 47 68 58 38 Ch .3: NGHIÊN CỨU MARKETING Nghiên cứu công tác định giá - Phân tích chi phí - Phân tích lợi nhuận - Phân tích định giá cạnh tranh Nghiên cứu công tác phân phối - Nghiên ... phối - Nghiên cứu thành tích kênh - Nghiên cứu tầm hoạt động kênh Nghiên cứu công tác cổ động tuyên truyền - Nghiên cứu hiệu qủang cáo - Nghiên cứu hình ảnh công chúng - Nghiên cứu chế độ thù...
 • 23
 • 1,269
 • 0

bài giảng marketing căn bản - chương 6 chính sách giá cả

bài giảng marketing căn bản - chương 6 chính sách giá cả
... giảm giá - Giảm giá vào dịp đặc biệt - Giảm giá theo phiếu ưu đãi - Giảm giá đổi hàng - Chiến lược đặt giá chẵn - Đặt giá theo danh tiếng Chương 6: CHÍNH SÁCH GIÁ CẢ A KHÁI NIỆM VÀ VAI TRÒ CỦA CHÍNH ... Chương 6: CHÍNH SÁCH GIÁ CẢ A KHÁI NIỆM VÀ VAI TRÒ CỦA CHÍNH SÁCH GIÁ CẢ I Khái niệm - Giá cả: số tiền thỏa thuận người mua người bán trao đổi SP - Chính sách giá: tập hợp cách ... -> Giá ảnh hưởng trực tiếp đến doanh số lợi nhuận DN - Giá yếu tố marketing - mix theo đuổi mục tiêu khác sử dụng linh hoạt Chương 6: CHÍNH SÁCH GIÁ CẢ A KHÁI NIỆM VÀ VAI TRÒ CỦA CHÍNH SÁCH GIÁ...
 • 13
 • 1,456
 • 7

bài giảng marketing căn bản - chương 7 chính sách phân phối

bài giảng marketing căn bản - chương 7 chính sách phân phối
... NB -> NM đa TT -Phối hợp II Các chức hệ thống phân phối - Điều tra, nghiên cứu - Cổ động - Tiếp xúc - Cân đối - Thương thảo - Phân phối vật phẩm - Tài trợ - Chia sẻ rủi ro Chương 7: CHÍNH SÁCH PHÂN ... lược: - Phân phối rộng rãi: Số lượng nhà phân phối nhiều tốt - Phân phối độc quyền: Mỗi khu vực có nhà phân phối độc quyền phân phối SP DN khu vực họ - Phân phối chọn lọc: Mỗi cấp có số nhà phân phối ... thị trường - Lập chương trinh phân phối: hệ thống VMS với chương trình hoạch định đáp ứng nhu cầu mong muốn giới phân phối Chương 7: CHÍNH SÁCH PHÂN PHỐI C NỘI DUNG CỦA CHÍNH SÁCH PHÂN PHỐI II Những...
 • 18
 • 750
 • 1

bài giảng marketing căn bản - chương 8 chính sách truyền thông cổ động

bài giảng marketing căn bản - chương 8 chính sách truyền thông cổ động
... hoạt động cần phải phối hợp sách truyền thông cổ động thống gọi promotion-mix Chương 8: CHÍNH SÁCH TRUYỀN THÔNG CỔ ĐỘNG A TỔNG QUAN VỀ TRUYỀÖN THÔNG CỔ ĐỘNG II Tiến trình triển khai hệ thống truyền ... điệp truyền Chương 8: CHÍNH SÁCH TRUYỀN THÔNG CỔ ĐỘNG A TỔNG QUAN VỀ TRUYỀÖN THÔNG CỔ ĐỘNG II Tiến trình triển khai hệ thống truyền thông cổ động Chọn lựa điệp truyền Điệp truyền hiểu tập hợp thông ... - Sự sống động, lôi việc diễn tả nội dung Chương 8: CHÍNH SÁCH TRUYỀN THÔNG CỔ ĐỘNG A TỔNG QUAN VỀ TRUYỀÖN THÔNG CỔ ĐỘNG II Tiến trình triển khai hệ thống truyền thông cổ động Chọn lựa điệp truyền...
 • 18
 • 336
 • 0

Bài giảng CNSH nông nghiệp potx

Bài giảng CNSH nông nghiệp potx
...  1.2 Các giai đoạn phát triển CNSH (tiếp): 1.2.2 Công nghệ sinh học đại + trình khai thác dựa khoa học tiên tiến kỹ thuật đại như; Công nghệ ADN tái tổ hợp + CNSH đại xuất vòng 30-40 năm trở ... Ứng dụng y học thú y, sản xuất vaccinem thuốc chữa bệnh, chuyển nạp gen… + Ứng dụng sản xuất nông nghiệp, sản xuất thuốc trừ sâu, trừ cỏ sinh học, phân vi sinh, chế phẩm cố dịnh đạm vvv + Ứng ... tựu CNSH đại 1953 Phát minh cấu trúc xoắn kép phân tử AND mở kỹ nguyên sinh học đại – kỷ nguyên sinh học phân tử công nghệ di truyền Chương I Khái niệm, nội dung thành tựu  1.4 Thành tựu CNSH...
 • 15
 • 165
 • 1

bài giảng marketing toàn cầu - chương 4 ts bùi thanh tráng

bài giảng marketing toàn cầu - chương 4 ts bùi thanh tráng
... ĐỐI VỚI THỊ TRƯỜNG TOÀN CẦU TOÀN CẦU Chiến lược phát triển sản phẩm thương hiệu cho thị trường toàn cầu, nghiên cứu nội dung sau: Phát triển sản phẩm/dịch vụ thị trường toàn cầu Quản trị danh ... THỊ TRƯỜNG TOÀN CẦU TUNG SẢN PHẨM RA THỊ TRƯỜNG TOÀN CẦU Tiêu chuẩn hóa:  Nhằm đảm bảo sản phẩm cho nhiều thị trường Chiến lược sản phẩm toàn cầu  Tiêu chuẩn hoá phải đáp ứng nhu cầu tiêu dùng ... phẩm THƯƠNG HIỆU TOÀN CẦU Phát triển thương hiệu địa phương Phát triển thương hiệu khu vực Phát triển thương hiệu toàn cầu THƯƠNG HIỆU TOÀN CẦU • Xây dựng thương hiệu tổng th -: tất nhãn hàng...
 • 17
 • 212
 • 0

Bài giảng Marketing căn bản: Chương 3 - ĐH Kinh tế

Bài giảng Marketing căn bản: Chương 3 - ĐH Kinh tế
... 62 56 46 27 18 V 12 25 33 38 44 54 73 82 C 87 73 45 59 53 53 36 28 V 13 27 55 41 47 47 64 72 Ả H HƯỞ G N N ĐẾ QUYẾ N T ĐỊ MUA NH C V 80 20 64 36 47 53 54 46 53 47 50 50 36 64 40 60 Vai trò địa ... nhu cầu tiêu dùng họ 3. 1 Hành vi mua hàng người tiêu dùng 3. 1.1 Mơ hình Các tác nhân kích thích marketing Các tác nhân kích thích môi trường Đặc điểm người mua Sản phẩm Kinh tế Văn hoá Giá Công ... hơn, lựa chọn họ lúc đôi lúc đònh mức giá phù hợp, dòch vụ hỗ trợ, chương trình khuyến mãi, tính tiện lợi trình mua 18 3. 1 .3. 3 Hành vi mua theo thói quen (Habitual buying behaviour)  Hành vi...
 • 33
 • 291
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: bài giảng marketing căn bản chương 1bài giảng marketing công nghiệpbài giảng marketing doanh nghiệpbài giảng maketting căn bản chương 1bài giảng môn nông nghiệpbài giảng marketing căn bản chương 3bài giảng khí cụ điện chương 1bài giảng marketing căn bản chương 4bài giảng kinh tế lượng chuong 1bài giảng nguyên lý máy chương 1bai giang co hoc dat chuong 1bài giảng marketing căn bản chương 2bài giảng marketing căn bản chương 5bai giang quan tri hoc chuong 1bài giảng marketing căn bản chương 9Liên minh công nông trong thời kì quá độ lên CNXHvà thực tế Việt Nam về liên minh công nôngtrong thời kì CNH-HĐHGiải pháp hỗ trợ tạo việc làm cho người sau cai nghiện ma túy tại trung tâm chữa bệnh, giáo dục lao động xã hội thành phố Thái Nguyên (LV thạc sĩ))Một số mô hình hoạt động đội TNTP Hồ Chí MinhLuyen sieu tu duy casio chuyen de phuong trinh bat PT he PT doan tri dungXây dựng phần mềm quản lý bán hàng cho cửa hàng lotteria phạm ngọc thạchĐề thi học sinh giỏi ngữ văn lớp 7A study on usages of slang in english languageĐề thi thử môn sinh THPT chuyên đh vinh lần 2Đề thi thử môn văn THPT chuyên đh vinh lần 216 phuong phap va ky thuat giai nhanh bai tap trac nghiem hoa hoc pham ngoc bangLay goc sieu toc mon hoa hoc le dang khuongMEGA luyen de THPT quoc gia 2017 mon hoa hoc luc tran, hanh chuOn tap mon hoa hoc chuan bi cho ky thi THPT quoc gia nguyen ngoc haUnit 10 our houses in the future lesson 1 getting startedđề kiểm tra HSG trường hóa 8 2016 2017Bo de tinh tuy on thi THPT quoc gia 2017 mon vat ly lovebookBộ câu hỏi thi Rung chuông vàng dành cho học sinh tiểu học ( Khối 1, khối 2, khối 3, khối 4, khối 5)Tuyet pham cong pha giai nhanh theo chu de vat ly chu van bien (tap 2 dien xoay chieu)Tác động của văn hóa doanh nghiệp đến sự cam kết gắn bó với tổ chức của cán bộ giảng viên trường đại học FPTTạo động lực cho người lao động tại Công ty TNHH Hóa chất xây dựng APT Việt Nam
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập