Bài giảng marketing nông nghiệp chương 3

Bài giảng Marketing căn bản Chương 6: Thống kê giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp

Bài giảng Marketing căn bản Chương 6: Thống kê giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp
... giữa: Giá thành định mức giá thành kế hoạch? Giá thành thực tế giá thành kế hoạch? 6.1.2 Các loại giá thành sản phẩm + Theo khối lượng sản phẩm - Giá thành tổng sản phẩm: Là tổng chi phí sản xuất ... gián tiếp: 6.3 Nghiên cứu biến động giá thành sản phẩm 6.3.1 Thống biến động giá thành sản phẩm a Trường hợp DN sản xuất loại sản phẩm - DN sản xuất loại sản phẩm phận tiến hành sản xuất sản ... thành đơn vị sản phẩm doanh nghiệp: giá thành bình quân đơn vị sản phẩm doanh nghiệp cụ thể tính phạm vi thời gian cụ thể - Giá thành đơn vị sản phẩm ngành: Là giá thành đơn vị sản phẩm tính...
 • 44
 • 109
 • 0

Bài giảng marketing căn bản chương 3 chiến lược sản phẩm

Bài giảng marketing căn bản chương 3 chiến lược sản phẩm
... hàng biết sản phẩm bán chào hàng  Tạo điều kiện tốt để khách hàng làm quen có dịp đánh giá sản phẩm  Biện pháp kích thích khách hàng định mua sản phẩm 10 NGUYÊN NHÂN THẤT BẠI CỦA SẢN PHẨM MỚI ...  Sản phẩm thiết kế không tốt  Chi phí triển khai sản phẩm cao dự kiến  Định vị sai thị trường  Chậm chạp việc giới thiệu sản phẩm  Đánh giá mức market size 11 VAI TRÒ, VỊ TRÍ CỦA CHIẾN LƯỢC ... hiệu P lại Marketing Mix  Giúp thực hiệu mục tiêu chung: + Lợi nhuận + Thế lực, uy tín + An toàn, hiệu  Chiến lược sản phẩm – vũ khí cạnh tranh sắc bén hiệu 12 CHU KỲ ĐỜI SỐNG SẢN PHẨM Doanh...
 • 20
 • 1,693
 • 7

Bài giảng marketing căn bản chương 4 chiến lược giá sản phẩm

Bài giảng marketing căn bản chương 4 chiến lược giá sản phẩm
... Ý nghĩa – tầm quan trọng của giá cả  Mục tiêu định giá  Các nhân tố ảnh hưởng đến việc định giá  Phương pháp định giá Chiến lược giá của xí nghiệp  Các chiến lược định giá sản phẩm mới  Các chiến lược định giá sản phẩm phối  ... định  giá cạnh  tranh  16 NHỮNG CHIẾN LƯỢC VÀ CHÍNH SÁCH ĐỊNH GIÁ • Chiến lược giá xí nghiệp Thị trường Doanh nghiệp Khu vực - FOB - CIF - phân phối giống 17  CHIẾN LƯỢC GIÁ SẢN PHẨM MỚI Định giá cao chắ ... Các chiến lược định giá sản phẩm phối  hợp TẦM QUAN TRỌNG CỦA GIÁ CẢ Doanh nghiệp Người tiêu dùng Chính sách phủ Ý NGHĨA CỦA GIÁ CẢ Giá hình thành dựa Giá trị sử dụng Giá trị sử dụng Giá trị Giá trị Giá Giá CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN GIÁ CẢ...
 • 23
 • 947
 • 8

Bài giảng marketing căn bản chương 6 chiêu thị

Bài giảng marketing căn bản chương 6 chiêu thị
... Sáng tạo quảng cáo CÁC CÔNG CỤ CHIÊU THỊ Quảng cáo Quan hệ công chúng Các công cụ chiêu thị Marketing trực tiếp Xúc tiến bán hàng QUẢNG CÁO Quảng cáo bao gồm ... triển khai chương trình khuyến Thử nghiệm trước Thực kiểm tra chương trình khuyến Đánh giá kết chương trình khuyến (1) Quyết định mục tiêu khuyến   Mục tiêu khuyến mại rút từ mục tiêu marketing ... họp bán hàng  Hỗ trợ bán hàng  Huấn luyện bán hàng, chuyên môn  MARKETING TRỰC TIẾP Marketing trực tiếp hệ thống tương tác marketing có sử dụng hay nhiều phương tiện truyền thông để tác động...
 • 37
 • 792
 • 6

bài giảng marketing căn bản - chương 2 môi trường marketing

bài giảng marketing căn bản - chương 2 môi trường marketing
... Phân đoạn thị trường lựa chọn thị trường mục tiêu Phân đoạn thị trường Lựa chọn thị trường mục tiêu Định vị sản phẩm thiết kế marketing - mix B MÔI TRƯỜNG MARKETING Môi trường marketing tập hợp ... Ch .2: MÔI TRƯỜNG MARKETING I Môi trường marketing Môi trường vi mô Môi trường vĩ mô II Mô hình hành vi người tiêu dùng Tiến trình mua ... marketing tập hợp tác nhân, lực lượng bên bp marketing DN có khả tác động đến hoạt động marketing doanh nghiệp - Môi trường vi mô - Môi trường vĩ mô I Môi trường vi mô: lực lượng bên có tác động qua...
 • 28
 • 1,020
 • 7

bài giảng marketing căn bản - chương 3 nghiên cứu marketing

bài giảng marketing căn bản - chương 3 nghiên cứu marketing
... trường 83 - Phân tích thị phần 79 - Nghiên cứu phân đoạn thị trường 60 Nghiên cứu sản phẩm - Nghiên cứu sản phẩm có - Phát triển kiểm nghiệm khái niệm sản phẩm - Nghiên cứu sản phẩm cạnh tranh - Nghiên ... Nghiên cứu nhãn hiệu 47 68 58 38 Ch .3: NGHIÊN CỨU MARKETING Nghiên cứu công tác định giá - Phân tích chi phí - Phân tích lợi nhuận - Phân tích định giá cạnh tranh Nghiên cứu công tác phân phối - Nghiên ... phối - Nghiên cứu thành tích kênh - Nghiên cứu tầm hoạt động kênh Nghiên cứu công tác cổ động tuyên truyền - Nghiên cứu hiệu qủang cáo - Nghiên cứu hình ảnh công chúng - Nghiên cứu chế độ thù...
 • 23
 • 1,141
 • 0

bài giảng marketing căn bản - chương 6 chính sách giá cả

bài giảng marketing căn bản - chương 6 chính sách giá cả
... giảm giá - Giảm giá vào dịp đặc biệt - Giảm giá theo phiếu ưu đãi - Giảm giá đổi hàng - Chiến lược đặt giá chẵn - Đặt giá theo danh tiếng Chương 6: CHÍNH SÁCH GIÁ CẢ A KHÁI NIỆM VÀ VAI TRÒ CỦA CHÍNH ... Chương 6: CHÍNH SÁCH GIÁ CẢ A KHÁI NIỆM VÀ VAI TRÒ CỦA CHÍNH SÁCH GIÁ CẢ I Khái niệm - Giá cả: số tiền thỏa thuận người mua người bán trao đổi SP - Chính sách giá: tập hợp cách ... -> Giá ảnh hưởng trực tiếp đến doanh số lợi nhuận DN - Giá yếu tố marketing - mix theo đuổi mục tiêu khác sử dụng linh hoạt Chương 6: CHÍNH SÁCH GIÁ CẢ A KHÁI NIỆM VÀ VAI TRÒ CỦA CHÍNH SÁCH GIÁ...
 • 13
 • 1,348
 • 7

bài giảng marketing căn bản - chương 7 chính sách phân phối

bài giảng marketing căn bản - chương 7 chính sách phân phối
... NB -> NM đa TT -Phối hợp II Các chức hệ thống phân phối - Điều tra, nghiên cứu - Cổ động - Tiếp xúc - Cân đối - Thương thảo - Phân phối vật phẩm - Tài trợ - Chia sẻ rủi ro Chương 7: CHÍNH SÁCH PHÂN ... lược: - Phân phối rộng rãi: Số lượng nhà phân phối nhiều tốt - Phân phối độc quyền: Mỗi khu vực có nhà phân phối độc quyền phân phối SP DN khu vực họ - Phân phối chọn lọc: Mỗi cấp có số nhà phân phối ... thị trường - Lập chương trinh phân phối: hệ thống VMS với chương trình hoạch định đáp ứng nhu cầu mong muốn giới phân phối Chương 7: CHÍNH SÁCH PHÂN PHỐI C NỘI DUNG CỦA CHÍNH SÁCH PHÂN PHỐI II Những...
 • 18
 • 706
 • 1

bài giảng marketing căn bản - chương 8 chính sách truyền thông cổ động

bài giảng marketing căn bản - chương 8 chính sách truyền thông cổ động
... hoạt động cần phải phối hợp sách truyền thông cổ động thống gọi promotion-mix Chương 8: CHÍNH SÁCH TRUYỀN THÔNG CỔ ĐỘNG A TỔNG QUAN VỀ TRUYỀÖN THÔNG CỔ ĐỘNG II Tiến trình triển khai hệ thống truyền ... điệp truyền Chương 8: CHÍNH SÁCH TRUYỀN THÔNG CỔ ĐỘNG A TỔNG QUAN VỀ TRUYỀÖN THÔNG CỔ ĐỘNG II Tiến trình triển khai hệ thống truyền thông cổ động Chọn lựa điệp truyền Điệp truyền hiểu tập hợp thông ... - Sự sống động, lôi việc diễn tả nội dung Chương 8: CHÍNH SÁCH TRUYỀN THÔNG CỔ ĐỘNG A TỔNG QUAN VỀ TRUYỀÖN THÔNG CỔ ĐỘNG II Tiến trình triển khai hệ thống truyền thông cổ động Chọn lựa điệp truyền...
 • 18
 • 301
 • 0

Bài giảng CNSH nông nghiệp potx

Bài giảng CNSH nông nghiệp potx
...  1.2 Các giai đoạn phát triển CNSH (tiếp): 1.2.2 Công nghệ sinh học đại + trình khai thác dựa khoa học tiên tiến kỹ thuật đại như; Công nghệ ADN tái tổ hợp + CNSH đại xuất vòng 30-40 năm trở ... Ứng dụng y học thú y, sản xuất vaccinem thuốc chữa bệnh, chuyển nạp gen… + Ứng dụng sản xuất nông nghiệp, sản xuất thuốc trừ sâu, trừ cỏ sinh học, phân vi sinh, chế phẩm cố dịnh đạm vvv + Ứng ... tựu CNSH đại 1953 Phát minh cấu trúc xoắn kép phân tử AND mở kỹ nguyên sinh học đại – kỷ nguyên sinh học phân tử công nghệ di truyền Chương I Khái niệm, nội dung thành tựu  1.4 Thành tựu CNSH...
 • 15
 • 161
 • 1

bài giảng marketing toàn cầu - chương 4 ts bùi thanh tráng

bài giảng marketing toàn cầu - chương 4 ts bùi thanh tráng
... ĐỐI VỚI THỊ TRƯỜNG TOÀN CẦU TOÀN CẦU Chiến lược phát triển sản phẩm thương hiệu cho thị trường toàn cầu, nghiên cứu nội dung sau: Phát triển sản phẩm/dịch vụ thị trường toàn cầu Quản trị danh ... THỊ TRƯỜNG TOÀN CẦU TUNG SẢN PHẨM RA THỊ TRƯỜNG TOÀN CẦU Tiêu chuẩn hóa:  Nhằm đảm bảo sản phẩm cho nhiều thị trường Chiến lược sản phẩm toàn cầu  Tiêu chuẩn hoá phải đáp ứng nhu cầu tiêu dùng ... phẩm THƯƠNG HIỆU TOÀN CẦU Phát triển thương hiệu địa phương Phát triển thương hiệu khu vực Phát triển thương hiệu toàn cầu THƯƠNG HIỆU TOÀN CẦU • Xây dựng thương hiệu tổng th -: tất nhãn hàng...
 • 17
 • 200
 • 0

Bài giảng Marketing căn bản: Chương 3 - ĐH Kinh tế

Bài giảng Marketing căn bản: Chương 3 - ĐH Kinh tế
... 62 56 46 27 18 V 12 25 33 38 44 54 73 82 C 87 73 45 59 53 53 36 28 V 13 27 55 41 47 47 64 72 Ả H HƯỞ G N N ĐẾ QUYẾ N T ĐỊ MUA NH C V 80 20 64 36 47 53 54 46 53 47 50 50 36 64 40 60 Vai trò địa ... nhu cầu tiêu dùng họ 3. 1 Hành vi mua hàng người tiêu dùng 3. 1.1 Mơ hình Các tác nhân kích thích marketing Các tác nhân kích thích môi trường Đặc điểm người mua Sản phẩm Kinh tế Văn hoá Giá Công ... hơn, lựa chọn họ lúc đôi lúc đònh mức giá phù hợp, dòch vụ hỗ trợ, chương trình khuyến mãi, tính tiện lợi trình mua 18 3. 1 .3. 3 Hành vi mua theo thói quen (Habitual buying behaviour)  Hành vi...
 • 33
 • 275
 • 1

Bài giảng Marketing căn bản: Chương 1 - ĐH Kinh tế

Bài giảng Marketing căn bản: Chương 1 - ĐH Kinh tế
... TIÊU CHƯƠNG 1 Giới thiệu hình thành phát triển marketing Đưa số khái niệm marketing từ rút chất Chỉ tầm quan trọng marketing Trình bày chức M 1. 1.SỰ RA ĐỜI VÀ PHÁT TRIỂN CỦA MARKETING 1. 1 .1 Sự ... Promotion Truyền thơng Communication 18 1. 5 PHÂN LOẠI MARKETING 1. 5 PHÂN LOẠI MARKETING ª Căn vào lĩnh vực hoạt động: Có: (1) Marketing Marketing kinh doanh (Business Marketing) ngành thương mại, cơng ... sự… 19 1. 5 PHÂN LOẠI MARKETING (tt) ª Căn vào qui mơ, tầm vóc hoạt động: Marketing vi mơ Marketing vĩ mơ ª Căn vào phạm vi hoạt động: Marketing nước Marketing quốc tế ª Căn vào khách hàng: Marketing...
 • 21
 • 275
 • 0

Bài giảng Marketing căn bản: Chương 8 - Quách Thị Bửu Châu

Bài giảng Marketing căn bản: Chương 8 - Quách Thị Bửu Châu
... phối vật chất TẦM QUAN TRỌNG CỦA PHÂN PHỐI TRONG MARKETING • 2-TẦM QUAN TRỌNG: • Phân phối giữ vai trò quan trọng marketing mix vì: Sự thâm nhập thị trường sản phẩm chịu ảnh hưởng mối quan hệ liên ... phối vật chất 1.CĂN CỨ LỰA CHỌN KÊNH PHÂN PHỐI Các mục tiêu cần đạt: Chiếm lĩnh thị trường Xây dựng hình ảnh sản phẩm Kiểm soát Giảm chi phí, tăng lợi nhuận Đặc điểm thị trường: Loại thị trường Số ... TT KÊNH PHÂN PHỐI 2-CẤU TRÚC: NHÀ SẢN XUẤT NGƯỜI TIÊU DÙNG Đại lý Nhà bán buôn Nhà bán lẻ 3- TRUNG GIAN PHÂN PHỐI TẦM QUAN TRỌNG CỦA TRUNG GIAN PHÂN PHỐI Hỗ trợ nghiên cứu Marketing Ảnh hưởng...
 • 20
 • 263
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: bài giảng marketing nông nghiệpbài giảng marketing căn bản chương 3 chiến lược sản phẩmbài giảng marketing công nghiệpbài giảng hình học 7 chương 3bài giảng đại số 7 chương 3bài giảng hình học 8 chương 3bài giảng marketing doanh nghiệpbài giảng maketting căn bản chương 3bài giảng môn nông nghiệpbài giảng quản trị học chương 3bài giảng marketing căn bản chương 4bài giảng quản trị học chương 3 phạm văn nambai giang khi cu dien chuong 3bài giảng marketing căn bản chương 2bài giảng marketing căn bản chương 1Application of hydro-mathematical models for flood forecast and inundation warning of Tra Khuc-Ve River basinsHoàn thiện pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dụcHội thảo Phát triển Tạp chí Khoa học trong các trường đại học Giải pháp cho Chuyên san Kinh tế và Kinh doanh thuộc Tạp chí Khoa học Đại học Quốc gia Hà NộiHợp đồng thuê khai thác tàu bay trong lĩnh vực hàng không dân dụng tại Việt NamLý luận và thực tiễn về sự thống nhất ý chí để giao kết hợp đồng thương mạiMô hình Markov ẩn và ứng dụng trong nhận dạng tiếng nóiMột số vấn đề lý luận cơ bản về nhà nước pháp quyền và thực tiễn xây dựng nhà nước pháp quyền ở Việt Nam hiện nayNâng cao chất lượng nguồn nhân lực thông qua phát triển kỹ năng lao động và vai trò của giáo dục phổ thôngNăng lực cạnh tranh xuất khẩu của sản phẩm dệt may Việt NamNăng lực đổi mới sáng tạo của chủ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn Thành phố Hà NộiNăng lực giao tiếp và phát triển năng lực giao tiếp trong giảng dạy môn ngoại ngữĐánh giá độc tính của các hợp chất phân tử nhỏ sử dụng hệ thống mô hình cá ngựa vằnNghiên cứu biến động cơ cấu sử dụng đất nông nghiệp vùng Duyên hải Nam trung Bộ trong bối cảnh biến đổi khí hậu.Nghiên cứu đánh giá hiện trạng, ảnh hưởng của quá trình đô thị hóa lên các dịch vụ hệ sinh thái và đa dạng sinh học của Hồ Tây, thành phố Hà NộiNghiên cứu điều kiện lên men và phương pháp tách chiết chất kháng nấm gây bệnh thực vật từ vi khuẩn Bacillus amyloliqueciens CP16.04Cơ sở khoa học cho bảo vệ môi trường trong hoạt động khoáng sản khu vực Đơn Dương - Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.Đánh giá diễn biến môi trường trong giai đoạn xây dựng Dự án Thủy điện Trung Sơn và đề xuất các biện pháp quản lýNghiên cứu xây dựng mô hình đánh giá khả năng tự làm sạch của nước song, ứng dụng cho sông Nhuệ đoạn chảy qua thành phố Hà NộiNghiên cứu xử lý nước thải nông thôn bằng các vật liệu có nguồn gốc từ đấtSo sánh pháp luật chống cạnh tranh không lành mạnh trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ ở Việt Nam và Hoa Kỳ
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập