ẨN DỤ TU TỪ TRONG THƠ TỐ HỮU

Ẩn dụ tu từ trong thơ Tố Hữu

Ẩn dụ tu từ trong thơ Tố Hữu
... ẩn dụ 1.2 Các kiểu ẩn dụ 1.3 Đặc điểm ẩn dụ tu từ 17 1.4 Một số nét khái quát nhà thơ Tố Hữu 23 Chương 2: ĐẶC ĐIỂM ẨN DỤ TU TỪ TRONG THƠ TỐ HỮU 29 2.1 Thống kê, phân loại ẩn dụ tu từ thơ Tố Hữu ... ĐIỂM CỦA ẨN DỤ TU TỪ 1.3.1 Phân biệt ẩn dụ tu từ với ẩn dụ từ vựng Ẩn dụ từ vựng ẩn dụ nghĩa chuyển cố định hóa hệ thống ngôn ngữ, đưa vào từ điển toàn dân sử dụng Trong đó, ẩn dụ tu từ mang tính ... Luận văn so sánh cách sử dụng ẩn dụ tu từ qua tập thơ Tố Hữu để làm bật nét ẩn dụ tu từ trình sáng tác Tố Hữu Đóng góp luận văn 5.1 Về lý luận: Nghiên cứu ẩn dụ tu từ thơ Tố Hữu góp phần làm sáng...
 • 123
 • 1,599
 • 9

Ngôn ngữ thế giới quan và bức tranh thế giới bằng ngôn từ trong thơ Tố Hữu

Ngôn ngữ thế giới quan và bức tranh thế giới bằng ngôn từ trong thơ Tố Hữu
... thật, từ sau 1945, Huế tháng Tám, Xuân nhân loại, Vui bất tuyệt , thơ Tố Hữu, ngôn ngữ hội hè trở thành ngôn ngữ giới quan có vai trò đặc biệt quan trọng việc kiến tạo tranh giới ngôn từ Có ba ... nghĩa lấy ngôn ngữ dòng tộc làm ngôn ngữ giới quan điều dễ hiểu Ngôn ngữ nhà binh lấy chữ “chiến trường”, “mặt trận” làm tảng để kiến tạo hình tượng không gian tranh giới ngôn từ Trên tranh giới nhìn ... chiến khu lòng” II NGÔN NGỮ DÒNG TỘC Chắn chắn, giống ngôn ngữ nhà binh, loại ngôn ngữ biến thành ngôn ngữ giới quan từ thời xa xưa Cách mạng vô sản dương cao hiệu: “Vô sản toàn giới liên hiệp lại!”,...
 • 7
 • 1,686
 • 1

ngôn từ trong thơ tố hữu (nhìn từ bình diện từ vựng)

ngôn từ trong thơ tố hữu (nhìn từ bình diện từ vựng)
... tăng từ tập thơ Tố Hữu (với số liệu thống kê tập thơ) 25 1.2.3 Một số cách làm giàu vốn từ thơ Tố Hữu 30 CHƯƠNG 2: CÁC BÌNH DIỆN CỦA TỪ VỰNG TRONG THƠ TỐ HỮU .32 2.1 Về bình ... .32 2.1 Về bình diện cấu tạo 32 2.1.1 Từ đơn thơ Tố Hữu 33 2.1.2 Từ ghép() thơ Tố Hữu 36 2.1.3 Từ láy thơ Tố Hữu 38 2.1.4 Thành ngữ thơ Tố Hữu 42 ... từ vựng thơ Tố Hữu với bình diện 2.1 Về bình diện cấu tạo Cấu tạo từ bình diện hình thức mà xét đến nghiên cứu ngôn từ thơ Tố Hữu Tác giả luận văn xem nhiệm vụ hàng đầu muốn thực cách tốt việc...
 • 175
 • 97
 • 0

So sánh tu từ trong thơ tố hữu

So sánh tu từ trong thơ tố hữu
... so sánh tu từ thơ Tố Hữu Trong chơng tác giả khoá luận nêu rõ cấu trúc so sánh tu từ Trong đó, khoá luận nêu rõ cấu trúc so sánh tu từ dạng thức đầy đủ nhất, cấu trúc so sánh tu từ gồm yếu tố ... văn So sánh tu từ thơ Tố Hữu A nh B A B Trong đó: A vế đợc so sánh B vế chuẩn so sánh Để rõ hơn, lập nên bảng thể số lần sử dụng so sánh tu từ thơ Tố Hữu Bảng 1: Số lần dùng biện pháp so sánh tu ... Yếu tố 1: Là yếu tố đợc so sánh: Mây SV: Phan Thị Thu Lớp 41E4 Ngữ văn So sánh tu từ thơ Tố Hữu Yếu tố 2: Là yếu tố sở so sánh: Trắng Yếu tố 3: Là yếu tố quan hệ so sánh: Nh Yếu tố 4: Là yếu tố...
 • 53
 • 140
 • 0

Khảo sát việc sử dụng từ ngữ địa phương trong thơ Tố Hữu

Khảo sát việc sử dụng từ ngữ địa phương trong thơ Tố Hữu
... 30 2.2.2 Từ ngữ địa phương tập thơ Căn vào số liệu thống kê việc sử dụng từ địa phƣơng thơ Tố Hữu ta đƣa nhận xét theo tập, giai đoạn thơ ông Ở tập thơ Từ Tố Hữu sử dụng số lƣợng từ địa phƣơng ... ngôn ngữ thơ sinh động, sáng tạo Một yếu tố làm nên nét riêng thơ Tố Hữu nhà thơ đƣa lớp từ ngữ địa phƣơng vào thơ sử dụng chúng có hiệu cao Có thể nói từ ngữ địa phƣơng thơ Tố Hữu đƣợc sử dụng ... xét, đánh giá hiệu việc sử dụng từ địa phƣơng thơ Tố Hữu - Ngƣời viết bƣớc đầu tìm hiểu quan điểm nghệ thuật Tố Hữu việc sử dụng ngôn ngữ nói chung việc sử dụng từ ngữ địa phƣơng cụ thể ông nói...
 • 124
 • 3,293
 • 7

Khảo sát việc sử dụng từ ngữ địa phương trong thơ Tố Hữu.pdf

Khảo sát việc sử dụng từ ngữ địa phương trong thơ Tố Hữu.pdf
... 30 2.2.2 Từ ngữ địa phương tập thơ Căn vào số liệu thống kê việc sử dụng từ địa phƣơng thơ Tố Hữu ta đƣa nhận xét theo tập, giai đoạn thơ ông Ở tập thơ Từ Tố Hữu sử dụng số lƣợng từ địa phƣơng ... ngôn ngữ thơ sinh động, sáng tạo Một yếu tố làm nên nét riêng thơ Tố Hữu nhà thơ đƣa lớp từ ngữ địa phƣơng vào thơ sử dụng chúng có hiệu cao Có thể nói từ ngữ địa phƣơng thơ Tố Hữu đƣợc sử dụng ... xét, đánh giá hiệu việc sử dụng từ địa phƣơng thơ Tố Hữu - Ngƣời viết bƣớc đầu tìm hiểu quan điểm nghệ thuật Tố Hữu việc sử dụng ngôn ngữ nói chung việc sử dụng từ ngữ địa phƣơng cụ thể ông nói...
 • 124
 • 1,448
 • 1

Khảo sát vốn từ ngữ chỉ không gian, thời gian trong thơ tố hữu

Khảo sát vốn từ ngữ chỉ không gian, thời gian trong thơ tố hữu
... nói vốn từ không gian, thời gian thơ Tố Hữu đợc sử dụng với dung lợng lớn, đậm đặc dờng nh cha có nhà thơ vợt lên Tố Hữu 2.2 Về cấu tạo Qua khảo sát, thống kê vốn từ không gian, thời gian thơ Tố ... lợng từ không gian, thời gian Thời gian Không gian 1884 1339 3223 Tổng Thời gian Tỷ lệ% Không gian 13,09 9,3 14.383 22,4 Tổng số từ ngữ biểu thị không gian thời gian thơ Tố Hữu 3223 từ, chiếm ... tài khảo sát không gian, thời gian thơ Tố Hữu để khám phá giới nghệ thuật thơ ông Không gian, thời gian hình thức tồn giới nghệ thuật Đó phạm trù thẩm mỹ, không đồng với không gian, thời gian...
 • 81
 • 517
 • 3

Khảo sát cách sử dụng từ địa phương trong thơ tố hữu

Khảo sát cách sử dụng từ địa phương trong thơ tố hữu
... đóng góp Tố Hữu thơ ca Việt Nam đại, có việc sử dụng từ địa phơng Đối tợng Đề tài, đối tợng để khảo sát từ địa phơng xuất thơ Tố Hữu in Tố Hữu thơ (NXB Giáo dục, 1995) gồm tập thơ sau: - Từ (1937 ... ngữ nhà thơ Tố Hữu nh : + Nghệ thuật sử dụng ngôn từ thơ Tố Hữu + Địa danh thơ Tố Hữu Trong viết Xuân Nguyên, tạp chí Sông Hơng số 10 - 1991 có đề cập đến "Từ địa phơng miền Trung thơ Tố Hữu" liệt ... tạo từ địa phơng thơ Tố Hữu 13 Qua khảo sát thống kê từ địa phơng thơ Tố Hữu ta thấy lớp từ địa phơng có cấu tạo tơng đối chặt chẽ linh hoạt, hoàn chỉnh thống Từ đơn tiết đa tiết đợc Tố Hữu sử dụng...
 • 49
 • 906
 • 4

Sự vận động của cái tôi trữ tình trong thơ tố hữu từ từ ấy đến việt bắc

Sự vận động của cái tôi trữ tình trong thơ tố hữu từ từ ấy đến việt bắc
... Hữu cách tốt Trong đa dạng phong phú thơ Tố Hữu, nghiên cứu vấn đề to lớn thơ ông, vấn đề Sự vận động trữ tình từ tập thơ: Từ đến tập thơ: Việt Bắc thơ Tố Hữu Để nghiên cứu toàn tập thơ Tố Hữu điều ... thấy đợc vận động lên dân tộc hào hùng lên từ tập thơ: Từ Việt Bắc Đó vận động trữ tình nhà thơ Tố Hữu Chọn Từ Việt Bắc làm đối tợng nghiên cứu có nhiều lý khác nữa: Ta thấy đờng sáng tác thơ Tố ... đại Tố Hữu lại cất cao tiếng thơ ngợi ca chiến công Vì ngời ta gọi Tố Hữu ca sỹ cách mạng 3.2 Hoàn cảnh sáng tác, nhân tố thúc đẩy vận động trữ tình thơ Tố Hữu từ Từ đến Việt Bắc Nếu nh Từ tập thơ...
 • 80
 • 4,786
 • 26

Danh từ riêng trong thơ tố hữu (khảo sát qua ba tập thơ việt bắc, gió lộng và ra trận)

Danh từ riêng trong thơ tố hữu (khảo sát qua ba tập thơ việt bắc, gió lộng và ra trận)
... luận danh từ riêng ba tập thơ Việt Bắc, Gió lộng Ra trận Tố Hữu Danh từ riêng nghiên cứu đặc điểm vai trò 2.2 Nhiệm vụ nghiên cứu - Thống kê, phân loại danh từ riêng thơ Tố Hữu qua ba tập thơ: Việt ... lượng, danh từ riêng ba tập thơ Việt Bắc, Gió lộng Ra trận có đủ loại khác Trong đó, chiếm số lượng nhiều danh từ riêng địa danh (256 từ) , đứng thứ hai danh từ riêng người (64 từ) , danh từ riêng ... NGỮ NGHĨA CỦA DANH TỪ RIÊNG TRONG THƠ TỐ HỮU 2.1 Kết khảo sát thống kê Chúng tiến hành khảo sát 69 thơ ba tập Việt Bắc, Gió lộng Ra trận Tố Hữu Cụ thể sau: Việt Bắc: 18 Gió lộng: 22 Ra trận : 29...
 • 67
 • 758
 • 4

từ ngữ xưng gọi trong thơ tố hữu

từ ngữ xưng gọi trong thơ tố hữu
... CỦA TỐ HỮU 33 1.4.1 Cuộc đời nhà thơ Tố Hữu 33 1.4.2 Sự nghiệp sáng tác 35 Chƣơng ĐẶC ĐIỂM TỪ NGỮ XƢNG GỌI TRONG THƠ TỐ HỮU 41 2.1 HỆ THỐNG TỪ NGỮ XƢNG GỌI TRONG THƠ TỐ HỮU ... xƣng gọi tiếng Việt giao tiếp Trong hệ thống từ ngữ xƣng gọi tiếng Việt, có từ ngữ xƣng gọi chuyên kiêm Những từ ngữ chuyên từ đƣợc dùng cho định (ví dụ: tôi, tao, mày, tớ….) Còn từ ngữ kiêm từ ngữ ... thống từ ngữ xƣng gọi thơ Tố Hữu Tƣ liệu khảo sát “Tuyển tập thơ Tố Hữu gồm tập thơ, có 285 thơ, luận văn khảo sát 231 có từ xƣng gọi - Phạm vi nghiên cứu đề tài là, từ ngữ xƣng gọi, cách sử dụng...
 • 131
 • 218
 • 0

SKKN tìm hiểu các bước phát triển trong thơ Tố Hữu qua tập thơ Từ ấy và Việt Bắc

SKKN tìm hiểu các bước phát triển trong thơ Tố Hữu qua tập thơ Từ ấy và Việt Bắc
... v ni dung th T Hu t th T y n Vit Bc I Bc phỏt trin v lý tng cỏch mng t T y đến Việt Bắc Lý tởng cách mạng tập thơ Từ 2 Lý tng cỏch mng th Vit Bc II S phỏt trin ca ngi chin s cng sn 13 Hỡnh nh ... tng cỏch mng ó thay i c nhõn sinh quan v th gii quan T y tụi bng nng h Mt tri chõn lý chúi qua tim Hn tụi l mt hoa lỏ Rt m hng v rn ting chim ( T y- 1938 ) Trong cỏi phc ri ren ca ch thc dõn ... 1966) Trong nn hc hin i cỏch mng, th H Chớ Minh v th T Hu l tiờu biu ca kiu nh th nh vy Th T Hu qua hn na th k qua luụn luụn úng vai trũ m u v dn ng cho th ca cỏch mng v khỏng chin iu quan trng...
 • 37
 • 918
 • 8

khảo sát từ ngữ chỉ không gian trong thơ tố hữu

khảo sát từ ngữ chỉ không gian trong thơ tố hữu
... CÁC TỪ NGỮ CHỈ KHÔNG GIAN VÀ KHẢ NĂNG KẾT HỢP CỦA TỪ NGỮ CHỈ KHÔNG GIAN TRONG THƠ TỐ HỮU Trong chương này, tìm hiểu từ ngữ không gian thơ Tố Hữu bao gồm: danh từ, đại từ dạng thức tồn không gian; ... sáng tạo - Khảo sát nêu kết thống kê từ ngữ không gian, cách kết hợp từ ngữ không gian thơ Tố Hữu - Tìm hiểu ngữ nghĩa từ ngữ không gian số tượng chuyển nghĩa từ không gian thơ Tố Hữu nhằm giúp ... 2.1.2 Danh từ, danh ngữ không gian thơ Tố Hữu 31 2.1.3 Đại từ không gian thơ Tố Hữu 48 2.2 Khả kết hợp từ ngữ không gian thơ Tố Hữu 50 2.2.1 Danh từ không gian kết hợp với danh từ ...
 • 111
 • 215
 • 4

Xem thêm

Từ khóa: khảo sát việc sử dụng từ ngữ địa phương trong thơ tố hữugiáo án điện tử tác giả tố hữuhiệu quả nghệ thuật của biện pháp hoán dụ trong thơ tố hữugiao an bai tu ay cua to huuchất trữ tình trong thơ tố hữunhân vật lượm trong thơ tố hữuchất trữ tình chính trị trong thơ tố hữutinh dan toc trong tho to huu qua bai tho viet bachinh anh nguoi phu nu trong tho to huutieu luan ve cai toi tru tinh trong tho to huuẩn dụ tri nhận trong thơ xuân diệuca dao trong thơ tố hữuphong cách nghệ thuật trong thơ tố hữunghệ thuật trong thơ tố hữutính dân tộc trong thơ tố hữu qua việt bắcso sánh đặc điểm phát triển trí tuệ của HS THPT với HS THCSChức năng, nhiệm vụ của viện kiểm sát trong giai đoạn điều tra các vụ án hình sự trên địa bàn thành phố Hải Phòng - một số vấn đề lý luận và thực tiễnMối quan hệ giữa chính sách cổ tức và biến động giá cổ phiếu của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán việt namCác yếu tố tác động đến quyết định lựa chọn thương hiệu bia của khách hàng tại thành phố hồ chí minhHoàn thiện hoạt động chuổi cung ứng tại công ty dược phẩm EUVIPHARMLKT-Tạ Thị Thanh Thủy-Góp vốn kinh doanh bằng tài sản trí tuệ trong pháp luật Việt NamLKT-Trần Thị Hồng Thúy-Kiểm soát hợp đồng nhượng quyền thương mại theo quy định của pháp luật cạnh tranh và pháp luật sở hữu trí tuệCác yếu tố tác động đến quyết định mua đồ chơi cho trẻ em từ 3 đến 12 tuổi của các bậc cha mẹ tại thành phố hồ chí minhCác yếu tố tác động đến việc nắm giữ tiền mặt của các công ty ở việt nam xem xét tác động của tín dụng thương mại đến việc nắm giữ tiền mặtNghiên cứu nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro cho các doanh nghiệp thủy sản ở việt namLL_Nguyễn Thị Thu Hiiền_ TrÁCH nhiệm của công chức trong hoạt động công vụ theo pháp luật việt nam hiện nayLL_Phạm Tiến Thành_Từ biện phaspxuwr lý hành chính đưa và cơ sở chwuax bệnh đến biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộcLL_Phan Thị Sánh_Vài trò của tòa án trong việc bảo vệ quyền con người ở Việt Nam hiện nayLL_Trần THị Phương_ Tăng cường trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra ở Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc GiangKhảo sát ảnh hưởng của việc bổ sung tỷ lệ phần trăm bột cám gạo, cám bắp đến sự phát triển sợi tơ của nấm rơm (volvarielle volvacea)LL-Đào Thị Lan Anh-Một số khía cạnh pháp lý của quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước trong nền kinh tế thị trường ở Việt NamLL-Hà Thị Tuyến-Phổ biến pháp luật cho người nông dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số trong điều kiện xây dựng nhà nước pháp quyềnLL-Hoàng Kim Liên-Quy trình xây dựng văn bản luật ở Việt Nam hiện nayTìm hiểu hoạt động tài trợ nhập khẩu tại ngân hàng thương mại cổ phần á châu ACBLL-Phạm Anh Tuấn-Cơ chế giải quyết khiếu nại hành chính ở Việt Nam hiện nay và vấn đề hoàn thiện
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập