Giấy chứng nhận điều chỉnh nội dung đủ điều kiện sản xuất mũ bảo hiểm

Tài liệu Thủ tục Cấp giấy chứng nhận điều kiện sản xuất kinh doanh docx

Tài liệu Thủ tục Cấp giấy chứng nhận điều kiện sản xuất kinh doanh docx
... lệ Lệ phí cấp giấy chứng nhận điều kiện sản xuất kinh doanh phí: giống: 40.000 đồng Yêu cầu Không có điều kiện: + Nghị định 59/2005/NĐ-CP ngày 04/5/2005 Về điều kiện sản xuất, kinh doanh số ngành ... sơ: Giấy đăng ký kiểm tra điều kiện đảm bảo vệ sinh thú y SXKD thức ăn nuôi thủy sản; () Giấy phép đăng ký sản xuất kinh doanh sở; (Bản sao) Sơ đồ bố trí mặt xin đăng ký kiểm tra (nếu có); () Giấy ... có); () Giấy chứng nhận cũ (Bản gốc) Báo cáo trạng điều kiện đảm bảo vệ sinh thú y sở (Bản chính) Biên kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y sở; (Bản chính) Báo cáo kết kiểm tra điều kiện đảm bảo...
 • 2
 • 184
 • 0

Cấp giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y (Đăng ký thành lập mới) docx

Cấp giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y (Đăng ký thành lập mới) docx
... đăng thành lập Bước 1: sở nêu phải đăng kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y với Chi cục thú y Trong phạm vi ng y kể từ nhận hồ sơ đăng hợp lệ, Bước 2: Chi cục thú y tiến hành khảo sát điều ... -Các gi y tờ liên quan đến việc thành lập sở Số hồ sơ: 01 Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn qui định - Gi y đăng kiểm tra điều kiện vệ sinh thú Quyết định số 86/2005/QĐ- y (mẫu 5) BNN Y u cầu Y u ... điều kiện vệ sinh thú y địa điểm lập sở, đánh giá tiêu kỹ thuật liên quan trả Mô tả bước Tên bước lời văn Chi cục thú y gửi văn cho chủ sở cấp có thẩm quyền để cấp có thẩm quyền cho phép thành lập...
 • 7
 • 183
 • 0

Cấp giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y (Đối với cơ sở đang hoạt động) Cấp giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y (Đối với cơ sở đang hoạt động) ppt

Cấp giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y (Đối với cơ sở đang hoạt động) Cấp giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y (Đối với cơ sở đang hoạt động) ppt
... ng y kiểm tra), Chi cục thú y Bước 3: trả lời kết kiểm tra việc thực quy định điều kiện vệ sinh thú y, tiêu chuẩn vệ sinh thú y Bước 4: Bước 5: Hồ sơ Chi cục thú y cấp gi y chứng nhận đủ điều kiện ... kiện vệ sinh thú y cho sở kết kiểm tra đạt y u cầu Tổ chức, cá nhân thực nghĩa vụ nộp phí, lệ phí theo quy định Bộ Tài nhận Gi y chứng nhận Thành phần hồ sơ -Gi y đăng ký kiểm tra điều kiện vệ sinh ... TTHC: Gi y chứng nhận Các bước Mức phí Văn qui định Mô tả bước Tên bước Các tổ chức, cá nhân có y u cầu đưa sở vào hoạt động Bước 1: hoạt động phải đăng ký kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y với...
 • 7
 • 202
 • 0

Cấp giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y (Đối với cơ sở đang hoạt động) pot

Cấp giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y (Đối với cơ sở đang hoạt động) pot
... điều kiện, tiêu chuẩn vệ sinh thú y sở Trong phạm vi 10 ng y (kể từ ng y kiểm tra), Chi cục thú y Bước 3: trả lời kết kiểm tra việc thực quy định điều kiện vệ sinh thú y, tiêu chuẩn vệ sinh thú ... thú y Bước 4: Bước 5: Chi cục thú y cấp gi y chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh thú y cho sở kết kiểm tra đạt y u cầu Tổ chức, cá nhân thực nghĩa vụ nộp phí, lệ phí theo quy định Bộ Tài nhận Gi y chứng ... có y u cầu đưa sở vào hoạt động Bước 1: hoạt động phải đăng ký kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y với Chi cục thú y Bước 2: Trong phạm vi ng y kể từ nhận hồ sơ hợp lệ, Chi cục thú y cử cán đến địa...
 • 7
 • 197
 • 0

Cấp giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y đối với các cơ sở chăn nuội tập trung, cơ sở sản xuất con giống pps

Cấp giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y đối với các cơ sở chăn nuội tập trung, cơ sở sản xuất con giống pps
... dịch), nhận gi y hẹn l y kết đến hẹn trả lời kết quan HCNN: Phòng kểm dịch phối hợp với trạm thú y thẩm định hồ sơ điều kiện vệ sinh thú y, trình Chi cục Thú y Hà Nội cấp gi y chứng nhận, trả ... Đơn đề nghị thẩm định điều kiện vệ sịnh thú y (tự viết) Gi y đăng ký kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y (mẫu 5) Đăng ký kinh doanh gi y phép x y dựng sở chăn nuôi (bản sao) Gi y khám sức khỏe cho ... định điều kiện vệ 250.000 Quyết định số 08/2005/QĐ- sinh thú y đ/lần BTC Kết việc thực TTHC: Gi y chứng nhận Các bước Mô tả bước Tên bước Tổ chức cá nhân: Nộp hồ sơ đăng ký trạm thú y quận/huyện...
 • 4
 • 152
 • 0

Cấp giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y đối với các cơ sở kinh doanh sản phẩm động vật pptx

Cấp giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y đối với các cơ sở kinh doanh sản phẩm động vật pptx
... cục Thú y cấp gi y chứng nhận, trả lời kết đến hẹn Hồ sơ Thành phần hồ sơ Đơn đề nghị thẩm định điều kiện vệ sịnh thú y (tự viết) Gi y đăng ký kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y (mẫu 5) Đăng ký kinh ... trạm thú y quận/huyện (hoặc phòng kiểm dịch), l y gi y hẹn nhận kết đến hẹn quan HCNN: Phòng kiểm dịch tiếp nhận hồ sơ, viết gi y hẹn, phối hợp với trạm thú y thẩm định điều kiện vệ sinh thú y, ... 250.000 đ khoản phải nộp điều kiện vệ sinh khác trường hợp cụ thể theo quy định hành thú y: Văn qui định Quyết định số 08/2005/QĐ-BTC Kết việc thực TTHC: Gi y chứng nhận Các bước Tên bước Mô tả...
 • 4
 • 205
 • 0

TÌNH HÌNH CHUNGĐIỀU KIỆN SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NINH

TÌNH HÌNH CHUNG VÀ ĐIỀU KIỆN SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NINH
... Tỉnh Quảng Ninh định chuyển Công ty xi măng xây dựng Quảng Ninh thành Công ty Cổ phần xi măng xây dựng Quảng Ninh Công ty Cổ phần xi măng xây dựng Quảng Ninh Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Quảng Ninh ... 33%, cổ đông cán công nhân viên công ty, cá nhân pháp nhân công ty chiếm 67% 1.2 CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NINH Công ty Cổ phần xi măng xây dựng Quảng ninh ... HÌNH TỔ CHỨC SẢN XUẤT VÀ LAO ĐỘNG CỦA CÔNG TY 1.6.1 Kết cấu tổ chức sản xuất Công ty Công ty cổ phần xi măng xây dựng Quảng Ninh quản lý theo mô Công ty xi măng nước số Công ty xi măng nước Toàn...
 • 36
 • 258
 • 0

Xin phép nhập khẩu hóa chất diệt côn trùng, diệt khuẩn chưa được cấp giấy chứng nhận đăng ký lưu hành làm nguyên liệu sản xuất ppt

Xin phép nhập khẩu hóa chất diệt côn trùng, diệt khuẩn chưa được cấp giấy chứng nhận đăng ký lưu hành làm nguyên liệu sản xuất ppt
... vị xin phép nhập phải nhà sản xuất Việt Nam, có hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn Bộ Y tế cấp giấy chứng nhận đăng lưu hành hiệu lực Hóa chất xin phép nhập dùng làm nguyên liệu sản ... Thành phần hồ sơ Đơn xin nhập (Phụ lục 4) Bản công chứng giấy chứng nhận đăng kinh doanh Bản cam kết đảm bảo chất lượng, an toàn, hiệu lực hóa chất. (Phụ lục 5) Bản giấy chứng nhận đăng lưu ... đăng lưu hành hóa chất, chế phẩm sản xuất từ hóa chất xin nhập Kế hoạch sử dụng số hóa chất, chế phẩm xin nhập Số hồ sơ: gốc Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn qui định Đơn xin nhập hóa chất (Phụ...
 • 4
 • 219
 • 0

Tài liệu TÌNH HÌNH CHUNGĐIỀU KIỆN SẢN XUẤT CHỦ YẾU CỦA CÔNG TY ĐỊA CHẤT MỎ pdf

Tài liệu TÌNH HÌNH CHUNG VÀ ĐIỀU KIỆN SẢN XUẤT CHỦ YẾU CỦA CÔNG TY ĐỊA CHẤT MỎ pdf
... HIền Chương TÌNH HÌNH CHUNG VÀ CÁC ĐIỀU KIỆN SẢN XUẤT CHỦ YẾU CỦA CÔNG TY ĐỊA CHẤT MỎ - TKV 1.1- QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY ĐỊA CHẤT MỎ – TKV Công ty Địa chất mỏ - TKV doanh ... kết liệu Hình 1-1: Sơ đồ công nghệ sản suất Công ty Địa chất mỏ - TKV 1.4- CƠ SỞ VẬT CHẤT KỸ THUẬT CỦA CÔNG TY ĐỊA CHẤT MỎ – TKV 1.4.1- Điều kiện tự nhiên a- Vị trí địa Công ty Địa chất mỏ ... vực Địa chất mỏ 1.2.2: Nhiệm vụ Công ty Địa chất mỏ - TKV Điều tra bản, thăm dò địa chất Than tài nguyên khoáng sản khác Thăm dò trình khai thác mỏ, địa chất khai thác mỏ, địa chất công trình, địa...
 • 46
 • 204
 • 1

LUẬN VĂN :TÌNH HÌNH CHUNGđiều KIỆN sản XUẤT – KINH DOANH của CÔNG TY cổ PHẦN THAN tây NAM đá mài

LUẬN VĂN :TÌNH HÌNH CHUNG và điều KIỆN sản XUẤT – KINH DOANH của CÔNG TY cổ PHẦN THAN tây NAM đá mài
... quy mô sản xuất Các vấn đề đợc giải chuyên đề đợc lựa chọn luận văn tốt nghiệp bao gồm nội dung gồm: Chơng 1: Tình hình chung điều kiện sản xuất kinh doanh Công ty cổ phần Than Tõy Nam ỏ Mi Chơng ... cụng ty c phõn than Tõy Nam ỏ Mi Chơng 3: Tổ chức công tác kế toán Nguyên vật liệu Công ty cổ phần Than Tõy Nam ỏ Mi Chng TèNH HèNH CHUNG V CC IU KIN SN XUT KINH DOANH CA CễNG TY C PHN THAN TY NAM ... Tập đoàn than khoáng sản Việt Nam ỏp ng nhu cu ca nn kinh t th trng, cụng ty tin hnh tổ chức sản xuất, tổ chức lao động, chủ động sản xuất kinh doanh nh tìm nguồn cung ứng vật t đầu vào, nâng...
 • 135
 • 264
 • 1

Nhận diện hệ thống đổi mới trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp ( nghiên cứu trường hợp các doanh nghiệp sản xuất bảo hiểm trên địa bàn TP hồ chí minh)

Nhận diện hệ thống đổi mới trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp ( nghiên cứu trường hợp các doanh nghiệp sản xuất mũ bảo hiểm trên địa bàn TP hồ chí minh)
... xuất công nghiệp (Nghiên cứu trường hợp doanh nghiệp sản xuất bảo hiểm địa bàn thành phố Hồ Chí Minh) Mục tiêu nghiên cứu - Mục tiêu chung: Nhận diện hệ thống đổi doanh nghiệp sản xuất công nghiệp ... riêng Chính vậy, tác giả chọn đề tài: Nhận diện hệ thống đổi lĩnh vực sản xuất công nghiệp (nghiên cứu trường hợp doanh nghiệp sản xuất bảo hiểm địa bàn thành phố Hồ Chí Minh) làm chủ đề nghiên ... giá chung hệ thống đổi doanh nghiệp lĩnh vực sản xuất công nghiệp 53 2.3 Hệ thống đổi doanh nghiệp sản xuất bảo hiểm cho người xe mô tô xe máy (mũ bảo hiểm) thành phố Hồ Chí Minh...
 • 94
 • 58
 • 0

Sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh nguyên liệu thuốc lá (trường hợp thay đổi nội dung Giấy phép) doc

Sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh nguyên liệu thuốc lá (trường hợp thay đổi nội dung Giấy phép) doc
... nghị sửa đổi, bổ sung; - Bản Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh nguyên liệu thuốc cấp; - Các tài liệu chứng minh nhu cầu sửa đổi, bổ sung Số hồ sơ: 01 Yêu cầu Yêu cầu điều kiện để thực TTHC: ... nghị cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh Bước 1: doanh nguyên liệu thuốc theo quy định phận cửa (tiếp nhận trả kết quả) Sở Công Thương - 59-61 Lê Hồng Phong, TP Quy Nhơn Tại cửa cán tiếp nhận hồ ... website Sở - Trường hợp đầy đủ thủ tục quy định viết biên nhận có hẹn ngày Bước 2: trả kết - Trường hợp chưa đủ chưa theo quy định phận tiếp nhận trả hồ sơ hướng dẫn cho nhà đầu tư bổ sung hồ sơ - Hồ...
 • 4
 • 172
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: ỨNG DỤNG PHẪU THUẬT NỘI SOI 1 LỖ ĐIỀU TRỊ CÁC U TUYẾN THƯỢNG THẬN LÀNH TÍNHTính đa hình T6235C của gen CYP1A1 và nguy cơ với bệnh ung thư phổiTính đa hình thái đơn nucleotid 309 gen MDM2 và nguy cơ ung thư tế bào gan nguyên phát ở Việt NamThS.Phan Anh Thế Kiểm soát cháy rầyHiệu quả dẫn lưu não thất ra ngoài trong vòng 12 giờ sau triệu chứng khởi phát trong chảy máu não thất có giãn não thất cấpẢnh hưởng của gabapentin trước mổ lên kiểm soát đau sau mổ thay khớp háng toàn bộThực trạng hoạt động thể lực của bệnh nhân tăng huyết áp tại xã Trường Yên, huyện Chương Mỹ, Hà Nội năm 2013Hiệu quả của điện châm trong điều trị bệnh zonaSức sống của vạt đùi trước ngoài cuống mạch liền trong tái tạo dương vật do ung thưHiệu quả điều trị đau thần kinh tọa bằng phương pháp vật lý trị liệu phục hồi chức năng kết hợp xoa bóp bấm huyệtỨng dụng của tích vô hướng và tích có hướng (LV thạc sĩ)PHÂN BỐ GENOTYPE CỦA HUMAN PAPILLOMAVIRUS TRÊN BỆNH NHÂN UNG THƯ CỔ TỬ CUNG Ở PHÍA BẮC, VIỆT NAMXÁC ĐỊNH THỜI ĐIỂM CHỌC HÚT NOÃN TỐI ƯU CỦA PHÁC ĐỒ DÀI THỤ TINH TRONG ỐNG NGHIỆMMỐI LIÊN QUAN GIỮA VITAMIN D VỚI KHÁNG INSULIN Ở PHỤ NỮ MẮC ĐÁI THÁO ĐƯỜNG THAI NGHÉNTÁC DỤNG CỦA FLUCONAZOLE 2% TIÊM DƯỚI KẾT MẠC TRONG ĐIỀU TRỊ VIÊM LOÉT GIÁC MẠC DO NẤMĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, X QUANG VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA RĂNG THỪAHIỆU QUẢ HÓA XẠ TRỊ TUẦN TỰ BỆNH NHÂN UNG THƯ TẾ BÀO VẢY VÙNG ĐẦU CỔ GIAI ĐOẠN III, IV (M0)TÁC DỤNG CHỐNG VIÊM CỦA CỐM TAN TIỀN LIỆT HC TRÊN THỰC NGHIỆMTÁC DỤNG CỦA BÀI THUỐC BỔ DƯƠNG HOÀN NGŨ TRÊN GIAI ĐOẠN SỚM CỦA BỆNH THẬN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TÝP 2Tạp chí nghiên cứu y học volume 92 số 6 năm 2014
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập