Bài giảng quản trị nguồn nhân lực chương 4 TSKH phạm đức chính

Bài giảng QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC - Chương 4 docx

Bài giảng QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC - Chương 4 docx
... cao đẳng CHƯƠNG 4: TUYỂN DỤNG & LỰA CHỌN NGUỒN NHÂN LỰC 1 .4 CÁC NGUỒN TUYỂN MỘ: 1 .4 CÁC NGUỒN TUYỂN MỘ: NGUỒN BÊN NGOÀI NGUỒN BÊN NGOÀI Ưu điểm: - Thu hút nhiều nhân tài tham gia công ty - Tạo phong ... động Đối thủ cạnh tranh ngành CHƯƠNG 4: TUYỂN DỤNG & LỰA CHỌN NGUỒN NHÂN LỰC 1 .4 CÁC NGUỒN TUYỂN MỘ: 1 .4 CÁC NGUỒN TUYỂN MỘ: NGUỒN BÊN TRONG NGUỒN BÊN TRONG Ứng viên nhân viên bên công ty Họ được: ... NGUỒN NHÂN LỰC 1 .4 CÁC NGUỒN TUYỂN MỘ: 1 .4 CÁC NGUỒN TUYỂN MỘ: NGUỒN BÊN TRONG NGUỒN BÊN TRONG Lợi ích: - Biết lực phẩm chất nhân viên - Nhân viên nắm bắt thực công việc nhanh - Tiết kiệm thời gian...
 • 29
 • 546
 • 9

Tài liệu Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực - Chương III docx

Tài liệu Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực - Chương III docx
... • Dự đoán cầu nhân lực • Dự đoán cung nhân lực • Điều hòa cung-cầu nhân lực 24 Dự đoán cung nhân lực • Trong nội tổ chức • Từ bên 25 Dự đoán cung nhân lực nội tổ chức • Phân loại lực lượng lao ... Chương KẾ HOẠCH HÓA NGUỒN NHÂN LỰC MBA Nguyễn Đức Kiên Cấu trúc trình bày • Vai trò KHH NNL • Dự đoán cầu nhân lực • Dự đoán cung nhân lực • Điều hòa cung-cầu nhân lực Vai trò KHH ... lượng nguồn nhân lực • Phân tích tình hình di dân • Dự đoán nguồn lao động từ nước 27 28 Cấu trúc trình bày • Vai trò KHH NNL • Dự đoán cầu nhân lực • Dự đoán cầu nhân lực • Điều hòa cung-cầu nhân...
 • 34
 • 435
 • 7

Bài giảng Quản Trị Nguồn Nhân Lực - Chương Hoạch định nguồn nhân lực

Bài giảng Quản Trị Nguồn Nhân Lực - Chương Hoạch định nguồn nhân lực
... hoạch Marketing MỤC TIÊU CHIẾN LƯỢC CHUNG Kế hoạch công nghệ Kế hoạch tài Kế hoạch sản xuất CƠ CẤU TỔ CHỨC CHƯƠNG HOẠCH ĐỊNH NGUỒN NHÂN LỰC 3.DỰ ĐOÁN NHU CẦU NHÂN LỰC 3.DỰ ĐOÁN NHU CẦU NHÂN LỰC ... việc cụ thể?  Khi cần nhân viên này? CHƯƠNG HOẠCH ĐỊNH NGUỒN NHÂN LỰC 3.DỰ ĐOÁN NHU CẦU NHÂN LỰC 3.DỰ ĐOÁN NHU CẦU NHÂN LỰC a Phương pháp định tính: 3.1 DỰ ĐOÁN CẦU NHÂN LỰC  Phương pháp từ lên: ... quy mô nào? CHƯƠNG HOẠCH ĐỊNH NGUỒN NHÂN LỰC 3.DỰ ĐOÁN NHU CẦU NHÂN LỰC 3.DỰ ĐOÁN NHU CẦU NHÂN LỰC  Cần nhân viên cho vị trí công việc?  Yêu cầu kiến thức, kỹ năng, phẩm chất cá nhân công việc...
 • 19
 • 486
 • 4

Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực - Chương Đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực

Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực - Chương Đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực
... tạo  Tiến trình đào tạo phát triển  Đánh giá hiệu đào tạo CHƯƠNG 5: ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC KHÁI NIỆM ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN KHÁI NIỆM ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN  Đào tạo: trình hoạch ... phương pháp đánh giá hiệu đào tạo, Nhân viên đào tạo chuyển nơi làm việc CHƯƠNG 5: ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC 2.PHÂN BIỆT GIỮA ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN Đáp ứng nhu cầu ... thức đào tạo: Đào tạo chỗ Đào tạo tập trung CHƯƠNG 5: ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC 3.2 LẬP KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO (tt) 3.2 LẬP KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO (tt) Nhân viên tham gia khóa học ngắn hạn, ĐÀO TẠO...
 • 21
 • 1,089
 • 4

bài giảng quản trị nguồn nhân lực - chương 5 đãi ngộ nhân sự

bài giảng quản trị nguồn nhân lực - chương 5 đãi ngộ nhân sự
... gi tr cng vic: - La chn cỏc cụng vic cn ỏnh giỏ - Thu thp cỏc bn mụ t cụng vic - La chn ngi ỏnh giỏ - Xỏc nh cỏc phng phỏp ỏnh giỏ - Xỏc nh cỏc tiờu thc ỏnh giỏ - Xp loi cụng vic - Tng hp phõn ... cá nhân + Có thể không phù hợp với thói quen cá nhân Thanh toỏn theo k nng - kin thc Cc cn cn nhc: Kin thc- k nng cha hn l kt qu Kin thc- k nng no l cn thit?? Khú khn vic ỏnh giỏ mc kin thc- ... trc tip ti quyn b Cỏc ch th cu thnh quan h L: - Ch s dng L ( ngi ch): - Ngi L: -Tp th ngi L (i din ngi L) -Vai trũ nh nc: to mi quan h bờn: nh nc- gii chngi L Quan h lao ng DN c Ni dung quan...
 • 38
 • 421
 • 0

bài giảng quản trị nguồn nhân lực - chương 5 quản trị nhân sự

bài giảng quản trị nguồn nhân lực - chương 5 quản trị nhân sự
... Định nghĩa Trong phạm vi doanh nghiệp, mối quan hệ quản trị - lao động định nghĩa cách đơn giản mối quan hệ giới quản trị ( lãnh đạo ) công nhân ( lao động ) liên quan đến vấn đề tuyển dụng, ... giới quản trị phấn đấu cho suất cao • Thúc đẩy mối quan hệ ngày tốt hơn, cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao địa vị kinh tế địa vị xã hội công nhân Nguyên nhân tham gia công đoàn công nhân ... kiện làm việc tốt Sự ổn định việc làm Bất mãn với công việc Khó khăn tác động đến điều kiện làm việc Nhu cầu xã hội: Tham gia hoạt động xã hội gặp gỡ công nhân thuộc cty khác • Áp lực xã hội: người...
 • 21
 • 219
 • 0

Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực - Chương 5: Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực

Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực - Chương 5: Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực
... khụng ?) Tỏc ng n kt qu kinh doanh ca cụng ty: Chi phớ: - Chi phớ thc t - Chi phớ c hi Li ớch: - Cỏc k nng - S khuyn khớch ng viờn nhõn viờn - Li nhun tng thờm Ngi hc cú cm giỏc tt hn v t chc hay ... ??? o to bờn ngoi Nhng chng trỡnh o to dnh cho tt c mi ngi c t chc : - Cỏc trng i hc - Cỏc trung tõm o to - Cỏc trng dy ngh - u im??? Nhc im??? Cỏc nhõn t cn xem xột la chn phng phỏp o to ... o to khụng Bo m s phự hp gia o to v hoỏ cụng ty Phõn loi rừ kin thc cn o to: - C s /C bn - K thut, chuyờn sõu - Riờng cú ca cụng ty cỏch tip cn ỏnh giỏ nhu cu o to Chng trỡnh ỏnh giỏ ton din...
 • 34
 • 416
 • 1

Bài giảng quản trị nguồn nhân lực chương 1

Bài giảng quản trị nguồn nhân lực chương 1
... chức, vận hành tổ chức định thành bại tổ chức Nguồn nhân lực nguồn lực quan trọng tổ chức Quản trị nguồn lực khác không hiệu không quản trị tốt nguồn nhân lực Thực chất QTNNL Khái niệm Đối tượng Mục ... kế công việc Kế hoạch hóa nguồn nhân lực Biên chế Tuyển mộ tuyển chọn nhân lực Hội nhập người Bố trí lại nhân lực Đánh giá thực công việc Đào tạo phát triển nguồn nhân lực Thù lao lao động Quan ... trình Quản trị Nhân lực Các tài liệu tiếng Việt khác Nguyễn Hữu Thân, Trần Kim Dung, … Các tài liệu tiếng Anh: Human resource management, personnel management, … Chương I: Tổng quan Quản trị Nguồn...
 • 50
 • 167
 • 0

Bài giảng quản trị nguồn nhân lực chương 2

Bài giảng quản trị nguồn nhân lực chương 2
... tiết  21  Trang 1-4 Tài liệu 22 Bản mô tả công việc  Bản yêu cầu công việc người thực  Bản tiêu chuẩn thực công việc  23 Khái niệm  Nội dung  Ví dụ  24 Là văn viết liệt kê yêu cầu lực, ... động khác QTNNL:  Thiết kế lại công việc  Kế hoạch hóa nguồn nhân lực  Biên chế  Đánh giá thực công việc  Đào tạo phát triển nguồn nhân lực  Thù lao lao động  Quan hệ lao động bảo vệ lao động ... đặc điểm cá nhân thích hợp cho công việc  25 Trình độ học vấn  Trình độ chuyên môn  Trình độ ngoại ngữ  Trình độ Tin học  Khả  Kỹ  Kinh nghiệm công tác  Đặc điểm cá nhân 26  Trang 5-6...
 • 43
 • 805
 • 0

Bài giảng quản trị nguồn nhân lực chương 5 tạo động lực trong lao động nguyễn đức kiên

Bài giảng quản trị nguồn nhân lực chương 5 tạo động lực trong lao động  nguyễn đức kiên
... dung Nguyễn Đức Kiên 4/24/2014 2 Hiểu động lực lao động Nắm yếu tố ảnh hưởng tới động lực lao động Hiểu thuyết tạo động lực Nắm phương hướng tạo động lực lao động Nguyễn Đức Kiên 4/24/2014 3 Động ... 3 Động lực lao động gì? Những yếu tố ảnh hưởng tới động lực lao động? Nội dung thuyết tạo động lực gì? Có phương hướng tạo động lực lao động nào? Nội dụng cụ thể chúng gì? Nguyễn Đức Kiên 4/24/2014 ... 4/24/2014 Động lực lao động, tầm quan trọng yếu tố ảnh hưởng Các học thuyết tạo động lực Phương hướng tạo động lực Nguyễn Đức Kiên 4/24/2014 Khái niệm Tầm quan trọng Các yếu tố ảnh hưởng Nguyễn Đức Kiên...
 • 20
 • 1,369
 • 4

Bài giảng quản trị nguồn nhân lực chương 8:thù lao lao động nguyễn đức kiên

Bài giảng quản trị nguồn nhân lực chương 8:thù lao lao động nguyễn đức kiên
... Mục tiêu chương Thù lao lao động Câu hỏi chương Thù lao lao động Cấu trúc trình bày   Tiền lương/tiền công  Khuyến khích tài  Thù lao lao động Phúc lợi dịch vụ Thù lao lao động   Mục ... TLLĐ Mục tiêu   Thúc đẩy người lao động lại tổ chức  12 Thúc đẩy gia nhập tổ chức Thúc đẩy người lao động tổ chức thực công việc mức độ cao Thù lao lao động   Mục tiêu  Tầm quan trọng ... hưởng Môi trường bên trường ngoài Cá nhân người người lao động Thù lao Công việc việ 16 Tổ chức Yếu tố thuộc môi trường bên Thị trường Thị trường lao động Khu vực địa lý lý Mong đợi xã...
 • 37
 • 2,353
 • 2

Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực: Chương 7 Quản trị hệ thống đãi ngộ - Gíao viên Lê Thị Thảo

Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực: Chương 7 Quản trị hệ thống đãi ngộ - Gíao viên Lê Thị Thảo
... chi phí không? #4: Đãi ngộ động cơ: Hệ thống đãi ngộ thoả mãn nhân viên Sự thoả mãn: thích không thích mãn: Xem “Thuyết công ” : nội bên  bằng” Hệ thống đãi ngộ thành tích nhân viên Nếu trả lương ... HỆ THỐNG ĐÃI NGỘ #1: Định nghĩa đãi ngộ chức QTNNL có liên quan đến tất hình thức thưởng mà nhân viên nhận họ thực nhiệm vụ tổ chức Ý nghĩa hệ thống đãi ngộ  Đối với người lao động: động: - ... tăng Next Các vị trí ngạch lương Thành tích nhân viên Xuất sắc 1/3 1/3 1/3 1212 -1 5% 9-1 1% 5-8 % Khá 8-1 1 6-8 4-5 Trung bình 4 -7 4-5 2-3 Đạt yêu cầu 1-3 Không tăng Không tăng Không tăng Không đạt...
 • 36
 • 158
 • 1

Bài giảng quản trị nguồn nhân lực chương 2 hoạch định nguồn nhân lực

Bài giảng quản trị nguồn nhân lực  chương 2 hoạch định nguồn nhân lực
... cần làm – Dư thừa nhân – Thiếu hụt nhân Hoạch định nhân  Hệ thống thông tin nhân QTNNL Chương - Hoạch định nguồn nhân lực 2 29 Bước 6: Thực hoạch định nguồn nhân lực Dư thừa nhân (cung > cầu) ... QTNNL Chương - Hoạch định nguồn nhân lực 2 2 Khái niệm Hoạch định nguồn nhân lực trình nghiên cứu, xác định nhu cầu nguồn nhân lực, đưa sách thực chương trình, hoạt động bảo đảm cho DN có đủ nguồn ... đồng – Tình hình nhân khẩu: ảnh hướng để tính sẵn có nguồn cung bên QTNNL Chương - Hoạch định nguồn nhân lực 2 27 Các yếu tố xác định nguồn cung nguồn nhân lực Kiểm toán NNL Hoạch định liên tiếp...
 • 34
 • 629
 • 3

Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực Chương 5: Bố trí và sử dụng nguồn nhân lực

Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực Chương 5: Bố trí và sử dụng nguồn nhân lực
... hạn Nguyên tắc bố trí sử dụng nhân Bố trí sử dụng nhân phải có dự trù trước  Quy hoạch cụ thể  Đảm bảo mục đích có tính động viên  Mạnh dạn việc sử dụng nhân Bố trí sử dụng nhân theo logic ... tính chuyên môn hóa, thống  Đảm bảo tính hợp tác cá nhân nhóm  Tầm hạn quản trị phù hợp Nguyên tắc bố trí sử dụng nhân Bố trí sử dụng nhân theo logic tâm lý xã hội  Tạo thách thức lý thú ... nhân sự: Quy trình bố trí sử dụng nhân  Dự báo nhu cầu nhân lực doanh nghiệp tương lai  Đánh giá khả nhân lực  Xem xét thị trường cung ứng nhân lực  So sánh nhu cầu nhân lực khả có  Phân...
 • 24
 • 202
 • 1

Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực Chương 2: Tuyển dụng

Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực Chương 2: Tuyển dụng
... Con người Năng lực động • Sự thỏa mãn •… 3 Quy trình tuyển dụng: II TUYỂN MỘ: Khái niệm: Là trình tìm kiếm thu hút ứng viên tiềm DN Nguồn tuyển mộ: 2.1 Nguồn nội 2.2 Nguồn bên 2.1 Nguồn nội bộ: ... lệ tuyển chọn: Tỷ lệ tuyển chọn = Số người tuyển Số người tham gia dự tuyển • Ý nghĩa: - Thành công công tác tuyển mộ - Sự hấp dẫn DN III TUYỂN CHỌN: Căn để tuyển chọn nhân sự: 1.1 Thông tin ... - Hạn chế số lượng ứng viên 2.2 Nguồn bên ngoài: • - Ưu điểm: Thu hút nhiều ứng viên tài Thu hút ý tưởng Chi phí tuyển dụng người quản lý thấp so với đào tạo nhân viên nội • Nhược điểm: - Khó...
 • 20
 • 930
 • 7

Xem thêm

Từ khóa: bài giảng quản trị nguồn nhân lực trần kim dungbài giảng quản trị nguồn nhân lực bài 2 ts phạm phi yênslide bài giảng quản trị nguồn nhân lựcvideo bài giảng quản trị nguồn nhân lựcđề cương bài giảng quản trị nguồn nhân lựcbài giảng quản trị nguồn nhân lực ts phạm phi yênbài tập quản trị nguồn nhân lựcbài giảng quản lý nguồn nhân lực xã hộibài giảng quản lý nguồn nhân lựcquan tri nguon nhan luc chuong 5quản trị nguồn nhân lực chương đào tạo và phát triểngiải bài tập quản trị nguồn nhân lựcbài tập quản trị nguồn nhân lực trần kim dungquản trị nguồn nhân lực chương 3tai lieu trac nghiem quan tri nguon nhan luc chuong 7Báo cáo thực hành hóa phân tíchSử dụng phần mềm Mathematica trong dạy học phần Dao động và sóng điện từ chương trình sách giáo khoa Vật lí lớp 12 trung học phổ thôngNghiên cứu đặc điểm lâm sàng, nội soi, mô bệnh học của viêm dạ dày ở trẻ emNghiên cứu nồng độ nt probnp của bệnh nhân suy tim mạn tính tại bệnh viện đa khoa tỉnh hải dương từ tháng 4 2015 6 2015Nghiên cứu thực trạng nhận thức về y đức của sinh viên đại học điều dưỡng đa khoa năm 4 trường đại học kĩ thuật y tế hải dương tháng 4 2015 6 2015Nghiên cứu ứng dụng thiết bị phóng đại VIDEO cầm tay để trợ thị nhìn gần cho người khiếm thịPhân tích một số chỉ tiêu vi sinh đánh giá chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm ở các mẫu tiết canh trên địa bàn thành phố hải dươngTeachers and students’ perceptions of a good teacher of english= nhận thức của giáo viên và sinh viên về một người giáo viên tiếng anh tốtThực trạng nhiễm ký sinh trùng đường ruột ở bệnh nhi tại bệnh viện nhi hải dương từ tháng 4 2015 – 6 2015Thực trạng sâu răng của học sinh 7 đến 11 tuổi tại trường tiểu học đền lừ quận hoàng mai thành phố hà nội năm 2012Nghiên cứu xu hướng nhập khẩu thuốc và một số yếu tố ảnh hưởng giai đoạn 20062014 (LA tiến sĩ)Ứng dụng kỹ thuật sinh học phân tử xác định chủng động lực bacillus anthracis phân lập tại khu vự phía bắc việt nam năm 2009đánh giá giá trị sử dụng bộ kit nhuộm hóa học tế bào trong phân loại bệnh bạch cầu cấp dòng tủy theo tiêu chuẩn fabKHÁI NIỆM SỐ TỰ NHIÊN TRONG DẠY HỌC TOÁN Ở BẬC TIỂU HỌCĐề cương quá trình thiết bị công nghệ sinh học500 câu trắc nghiệm về hàm sốTÌM HIỂU KHẢ NĂNG THÍCH ỨNG VỚI HẠN HÁN, HOANG MẠC HÓA Ở NINH THUẬN, NGUYÊN NHÂN VÀ GIẢI PHÁP KHẮC PHỤCBÀI GIẢNG AUTOCAD TRONG KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNGLập phương án dự báo theo phương pháp lưu lượngmực nước tương ứng từ trạm Sơn Tây đến trạm Hà Nội trên lưu vực sông HồngBÁO CÁO THỰC TẬP QUẢN TRỊ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA CHẤT MỎTKV
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập