Tư tưởng dung hòa tam giáo trong tam giáo nguyên lưu ký của toàn nhật thiền sư

tưởng dung hòa tam giáo trong Tam giáo nguyên lưu của Toàn Nhật Thiền

Tư tưởng dung hòa tam giáo trong Tam giáo nguyên lưu ký của Toàn Nhật Thiền sư
... 10 1.2.3 Tác phẩm Tam giáo nguyên lưu 12 Chƣơng NỘI DUNG TƢ TƢỞNG DUNG HÒA TAM GIÁO” TRONG TAM GIÁO NGUYÊN LƯU KÝ 15 2.1 Nhìn lại quan niệm dung hòa tam giáo lịch sử tƣ tƣởng ... tƣởng dung hòa tam giáo Tam giáo nguyên lưu góp phần: Trình bày nét đời nghiệp Toàn Nhật thiền sƣ Khái quát quan niệm dung hòa tam giáo lịch sử tƣ tƣởng Việt Nam tác phẩm Tam giáo nguyên lưu ... đề chung Chƣơng 2: Nội dung tƣ tƣởng dung hòa tam giáo Tam giáo nguyên lưu Chƣơng 3: Nghệ thuật thể tƣ tƣởng dung hòa tam giáo Tam giáo nguyên lưu Trường Đại học phạm Hà Nội Khóa luận...
 • 69
 • 52
 • 0

nghiên cứu triết học biện chứng của tưởng dung hoà trong văn hoá - tôn giáo việt nam lịch sử và hiện tại

nghiên cứu triết học biện chứng của tư tưởng dung hoà trong văn hoá - tôn giáo việt nam lịch sử và hiện tại
... BIỆN CHỨNG CỦA TƯ TƯỞNG DUNG HOÀ TRONG VĂN HOÁ - TÔN GIÁO VIỆT NAM: LỊCH SỬ VÀ HIỆN TẠI LÊ THỊ LAN (*) tưởng dung hoà nguyên tắc tồn người Việt Nam hình thành từ sớm lịch sử ngày bổ ... nội dung theo tiến trình phát triển dân tộc tưởng bao gồm nội dung: hoà hợp với tự nhiên; dung hoà với xã hội; dung hoà với người tưởng dung hoà vận động suốt lịch sử cổ-trung đại Việt Nam ... sâu sắc thêm nội dung tưởng dung hoà văn hoá - tôn giáo Việt Nam Với triết lý đó, đời sống tinh thần triều Lý - Trần khái quát từ: khoan - giản – an - lạc, tạo nên văn hoá Đại Việt phát triển...
 • 11
 • 343
 • 0

skkn vận dụng tưởng nghệ thuật ngoại giao hồ chí minh vào dạy học lịch sử việt nam phần quan hệ ngoại giao việt – pháp (từ 291945-19121946)

skkn vận dụng tư tưởng nghệ thuật ngoại giao hồ chí minh vào dạy học lịch sử việt nam phần quan hệ ngoại giao việt – pháp (từ 291945-19121946)
... ngoại giao của Hồ Chí Minh giai đoạn này là gì tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh Trong tưởng ngoại giao Hồ chí Minh thì hai mục tiêu độc lập, hòa bình không tách rời tưởng ... hiểu rõ tưởng, nghệ thuật ngoại giao Hồ Chí Minh là gì sau đó mới vận dụng để dạy học phần mối quan hệ ngoại giao Việt - Pháp sau cách mạng tháng tám tưởng, nghệ ... Xuất phát những lý nên đã quyết định chọn đề tài: Vận dụng tưởng, nghệ thuật ngoại giao Hồ Chí Minh vào dạy học phần quan hệ ngoại giao Việt-Pháp ( 2-9-1945...
 • 15
 • 256
 • 0

Buddhaghosa và một số tưởng triết học phật giáo nguyên thuỷ trong thanh tịnh đạo luận

Buddhaghosa và một số tư tưởng triết học phật giáo nguyên thuỷ trong thanh tịnh đạo luận
... hệ thống lịch sử tưởng triết học liên tục Phật giáo từ thời kỳ Nguyên thủy Với lý đó, luận văn chọn Buddhaghosa số tưởng triết học Phật giáo Nguyên thuỷ Thanh Tịnh Đạo Luận ” làm đề tài ... Chương MỘT SỐ TƯ TƯỞNG TRIẾT HỌC PHẬT GIÁO NGUYÊN THUỶ TRONG THANH TỊNH ĐẠO LUẬN Phật giáo nguyên thuỷ tính từ đức Phật giác ngộ lần kết tập kinh điển, toàn giáo lý thời kỳ tập hợp kinh tạng nguyên ... tưởng giá trị triết học, tưởng triết học Phật giáo Nguyên thủy TTĐL đề cập đến tản mạn ỏi Chính vậy, người viết sâu nghiên cứu tưởng triết học với mong muốn khái quát toàn tưởng triết...
 • 82
 • 414
 • 0

TƯỞNG “CON NGƯỜI BẠC MỆNH” TRONG THƠ CA NGUYỄN DU-phần2 pps

TƯ TƯỞNG “CON NGƯỜI BẠC MỆNH” TRONG THƠ CA NGUYỄN DU-phần2 pps
... hay đoạn trường ng tự nhiên kiếp sống chung đụng Nói theo nhân thuyết, điều ác, mà khía cạnh đời sống xã hội loài người, xã hội sinh Trong người với người, người với công việc, người với muôn ... hùng Việt Đông : Từ Hải Người ta trách Thúy Kiều kẻ ngoại tình, lần, mà hết kẻ đến người Nhưng Nguyễn Du trả Thuý Kiều với nguyên lý âm dương túy nguyên lý "tư ng ứng ng cầu”, gặp Từ Hải : ... lòng" hay "nỗi lòng canh cánh bên lòng biếng khuây", "sầu đong lắc đầy" hay "mặt mơ ng mặt, lòng ngao ngán lòng" Cho tới lúc hai người tái ngộ, sâu vào tâm tình nhau, khúc tình ca chơi vơi tràn...
 • 16
 • 177
 • 0

TƯỞNG “CON NGƯỜI BẠC MỆNH” TRONG THƠ CA NGUYỄN DU-phần1 pot

TƯ TƯỞNG “CON NGƯỜI BẠC MỆNH” TRONG THƠ CA NGUYỄN DU-phần1 pot
... cũng rủi, bế thông v.v mà Nguyễn Du gọi "bỉ sắc phong" (cái nhiều ít) Vậy người bạc mệnh hay hậu phước truyện thường tình Nói tức xác nhận người vốn bạc mệnh từ tự tính, đồng thời đoạn ... tránh né được, hoàn cảnh xã hội nhân sinh, sống chung đụng người với người : người nguyên nhân đoạn trường cho người, người đao phủ cho người - Cuộc sinh đoạn trường - Quan niệm cổ truyền cho : ... sướng khổ người tiếp xúc với người mà Đạm Tiên, Tiểu Thanh hay Thúy Kiều, lý "hồng nhan bạc mệnh" mà mắc nợ đoạn trường, lý ”nhân sinh phiền não" Trong kiếp sinh phiền não, trọc ng phản ng...
 • 18
 • 185
 • 1

TƯỞNG “CON NGƯỜI BẠC MỆNH” TRONG THƠ CA NGUYỄN DU_4 pdf

TƯ TƯỞNG “CON NGƯỜI BẠC MỆNH” TRONG THƠ CA NGUYỄN DU_4 pdf
... hay đoạn trường ng tự nhiên kiếp sống chung đụng Nói theo nhân thuyết, điều ác, mà khía cạnh đời sống xã hội loài người, xã hội sinh Trong người với người, người với công việc, người với muôn ... hùng Việt Đông : Từ Hải Người ta trách Thúy Kiều kẻ ngoại tình, lần, mà hết kẻ đến người Nhưng Nguyễn Du trả Thuý Kiều với nguyên lý âm dương túy nguyên lý "tư ng ứng ng cầu”, gặp Từ Hải : ... lòng" hay "nỗi lòng canh cánh bên lòng biếng khuây", "sầu đong lắc đầy" hay "mặt mơ ng mặt, lòng ngao ngán lòng" Cho tới lúc hai người tái ngộ, sâu vào tâm tình nhau, khúc tình ca chơi vơi tràn...
 • 7
 • 247
 • 0

TƯỞNG “CON NGƯỜI BẠC MỆNH” TRONG THƠ CA NGUYỄN DU_3 doc

TƯ TƯỞNG “CON NGƯỜI BẠC MỆNH” TRONG THƠ CA NGUYỄN DU_3 doc
... nộ khí mẫu người lệch lạc, thiên tính ác tính thiện Đây nguyên nhân gia hình cho khách má hồng Mà nộ khí sân dục phát xuất thường lại người đồng phái tính Có thể kể mẫu người ngòi bút Nguyễn Du, ... mà đi" Trong ân với Thúc Sinh, nàng ý thức số phận hoàn cảnh Nàng thổ lộ tâm can với Thúc Sinh : "Vả thềm quế cung trăng, Chủ trương có chị Hằng Bấy lâu khăng khít giải đồng, Thêm người, người ... trước bình the vặn đàn Bốn dây khóc than, Khiến người tiệc tan nát lòng" (ĐTTT câu 1851-54) Sự giận hờn người thật nguyên nhân gây đau khổ tan nát cho người không lòng đam mê tham vọng - Si dục -...
 • 6
 • 112
 • 0

TƯỞNG “CON NGƯỜI BẠC MỆNH” TRONG THƠ CA NGUYỄN DU_2 pptx

TƯ TƯỞNG “CON NGƯỜI BẠC MỆNH” TRONG THƠ CA NGUYỄN DU_2 pptx
... tránh né được, hoàn cảnh xã hội nhân sinh, sống chung đụng người với người : người nguyên nhân đoạn trường cho người, người đao phủ cho người - Cuộc sinh đoạn trường - Quan niệm cổ truyền cho : ... sướng khổ người tiếp xúc với người mà Đạm Tiên, Tiểu Thanh hay Thúy Kiều, lý "hồng nhan bạc mệnh" mà mắc nợ đoạn trường, lý ”nhân sinh phiền não" Trong kiếp sinh phiền não, trọc ng phản ng ... 127-128) Trong suốt đời Thúy Kiều, lúc Đạm Tiên ẩn ẩn hiện bên, theo lẽ "đồng ng ứng, đồng khí ng cầu”[29] Mỗi lúc bế tắc hanh thông đời Thúy Kiều, Đạm Tiên lại xuất anh hồn hộ mệnh Trong...
 • 7
 • 143
 • 0

TƯỞNG “CON NGƯỜI BẠC MỆNH” TRONG THƠ CA NGUYỄN DU_1 doc

TƯ TƯỞNG “CON NGƯỜI BẠC MỆNH” TRONG THƠ CA NGUYỄN DU_1 doc
... bàn tay, qua giao duyên thơ đàn, mà nàng đinh ninh cung đàn bạc mệnh : "Nghĩ phận mỏng cánh chuồn, Khuôn xanh biết có vuông tròn mà hay Nhớ từ năm thơ ngây, Có người ng sĩ đoán lời : Anh hoa ... tài chất diệc thù)[27] Theo lý thuyết đó, Nguyễn Du đặt người đứng Tài Mệnh, dĩ nhiên Tài Mệnh ng đố Vương Thúy Kiều, vai truyện Đoạn trường tân người tài sắc tuyệt trần, theo luật thừa trừ, ... một trọc, tinh thần vật chất, luôn có ng tranh ng hoà Nói ng tranh ng hoà tranh hoà Tính Tài Tính tức lý mà tài khí Chu Tử viết : "Giữa trời...
 • 6
 • 158
 • 1

Tiểu luận tưởng triết học phật giáo và ảnh hưởng của phật giáo đến xã hội việt nam

Tiểu luận tư tưởng triết học phật giáo và ảnh hưởng của phật giáo đến xã hội việt nam
... ảnh hưởng sâu sắc đến đời sống hội tinh thần người Việt Nam Phật giáo tôn giáo hoà bình, bác nên ảnh hưởng Phật giáo chủ yếu tích cực 2.1 Những ảnh hưởng tích cực tưởng triết học Phật giáo ... 2.2 Ảnh hưởng tiêu cực tưởng triết học Phật giáo Bên cạnh mặt tích cực Phật giáo ảnh hưởng tiêu cực đến hội ngày Nhưng cần phải nhận thức điều ảnh hưởng tiêu cực xuất phát từ chất, lý luận ... đổi, cải tạo hội thực tiễn cách mạng 11 Chương MỘT SỐ ẢNH HƯỞNG CỦA PHẬT GIÁO ĐẾN XÃ HỘI VIỆT NAM Đạo phật truyền vào nước ta khoảng kỷ II sau công nguyên trở thành hệ tưởng, tôn giáo có sức...
 • 23
 • 824
 • 2

tưởng nhân văn hiện thực trong truyện ngắn nguyễn huy thiệp

tư tưởng nhân văn hiện thực trong truyện ngắn nguyễn huy thiệp
... Biểu tưởng nhân văn thực truyện ngắn Nguyễn Huy Thiệp Chương 3: Nghệ thuật biểu tưởng nhân văn thực truyện ngắn Nguyễn Huy Thiệp 10 Chương NHỮNG VẤN ĐỀ LÍ LUẬN CHUNG VỀ TƯ TƯỞNG NHÂN VĂN HIỆN ... luận chung tưởng nhân văn thực văn học - Nghiên cứu phương diện nội dung tưởng truyện ngắn Nguyễn Huy Thiệp biểu tưởng nhân văn thực truyện ngắn ông - Để biểu tưởng mình, nhà văn lựa ... nội dung tưởng tác phẩm Nguyễn Huy Thiệp, đặc biệt nghiên cứu tưởng nhân văn thực truyện ngắn ông 3.3 Nhiệm vụ nghiên cứu Với đề tài tưởng nhân văn thực truyện ngắn Nguyễn Huy Thiệp xác...
 • 128
 • 140
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: tư tưởng hồ chí minh về đăc điêm vị trí vai trò của thanh niên và tầm quan trọng của việc giáo dục đạo đức lối sống cho thanh niêngiái trị của tư tưởng giáo dục trong nho giáo và sự vận dựng tư tưởng đó vào nền giáo dục mới ở việt namtác dụng hoa tầm xuânnội dung tư tưởng văn hóa phục hưngnội dung tư tưởng triết học phật giáocông ty cổ phần đầu tư xây dựng đồng tâmtư tưởng hồ chí minh về trọng dụng nhân tàidanh gia va nhan xet cua ban than cua nhung tu tuong van hoa trong thuongphan tich moi quan he bien chung giua tu tuong hoa binh va tu tuong bao luc cach mang trong tu tuong hcmý nghĩa của việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức tấm gương đạo đức hồ chí minhgiao ban khối tư tưởng văn hóacông tác giáo dục tư tưởng văn hóavận dụng tư tưởng văn hóa của hồ chí minhnội dung cơ bản tư tưởng triết học phật giáodự án đầu tư xây dựng trung tâm thương mạiChính sách marketing cho dịch vụ data trên nền 4g của tổng công ty viễn thông mobifone (tt)Bai 1 lien ket trong van banCảm thức văn hóa việt trong tùy bút đỗ chuKL vận dụng nguyên lý về mối liên hệ phổ biến trong quá trình đổi mới kinh tế ở thanh hóa hiện nayQuan điểm của chủ nghĩa mác – lênin về dân tộc và việc thực hiện chính sách dân tộc ở huyện nam đông, tỉnh thừa thiên huế tiểu luận cao họcquan điểm của ph ăngghen về chế độ tư hữu trong tác phẩm “nguồn gốc của gia đình, của chế độ tư hữu và của nhà nướcKHÓA LUẬN tốt NGHIỆP thực chất và vai trò của nhận thức luận trong triết học i cantơÂm nhạc truyền thống việt nam nhật bản sự tương đồng và khác biệtTiểu luận lớp bồi dưỡng cán bộ quản lý phổ thông 2017 QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CHUYÊN MÔN TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TÂN HIỆP HUYỆN TỈNH KIÊN GIANG NĂM HỌC 2015 2016Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của giáo viên đối với sản phẩm sách giáo khoa tiếng anh bậc trung học phổ thông của nhà xuất bản giáo dục việt nam trên địa bàn thành phố đà nẵng (tt)Phát triển kinh tế tư nhân trên (tt)Giải pháp nâng cao thu nhập đối với hộ nghèo tại huyện vũng liêm, tỉnh vĩnh long (tt)Thiết kế hoạt động ngoại khóa văn học dân gian cho học sinh ở trường THPT tập sơn, huyện trà cú, tỉnh trà vinh (tt)Đánh giá sự hài lòng trong công việc của nhân viên tại chi nhánh công ty TNHH phần mềm FPT tại đà nẵng (tt)TÀI LIỆU LỚP BỒI DƯỠNG CÁN BỘ QUẢN LÝ PHỔ THÔNG Bài tập nhóm chuyên đề 6Giải pháp nâng cao khả năng cạnh tranh của ngân hàng bưu điện liên việt – chi nhánh hậu giang (tt)Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định vay vốn của khách hàng cá nhân, hộ kinh doanh tại agribank trên địa bàn thành phố vị thanh, tỉnh hậu giang (tt)Pháp luật về đấu giá quyền sử dụng đất được nhà nước giao đất, cho thuê đất (tt)TÀI LIỆU LỚP BỒI DƯỠNG CÁN BỘ QUẢN LÝ PHỔ THÔNG chuyên đề 3 QUẢN LÝ SỰ THAY ĐỔI đề cương thảo luậnTÀI LIỆU LỚP BỒI DƯỠNG CÁN BỘ QUẢN LÝ PHỔ THÔNG Quản lý nhà nước về giáo dục bậc Trung học
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập