Tư tưởng dung hòa tam giáo trong tam giáo nguyên lưu ký của toàn nhật thiền sư

tưởng dung hòa tam giáo trong Tam giáo nguyên lưu của Toàn Nhật Thiền

Tư tưởng dung hòa tam giáo trong Tam giáo nguyên lưu ký của Toàn Nhật Thiền sư
... 10 1.2.3 Tác phẩm Tam giáo nguyên lưu 12 Chƣơng NỘI DUNG TƢ TƢỞNG DUNG HÒA TAM GIÁO” TRONG TAM GIÁO NGUYÊN LƯU KÝ 15 2.1 Nhìn lại quan niệm dung hòa tam giáo lịch sử tƣ tƣởng ... tƣởng dung hòa tam giáo Tam giáo nguyên lưu góp phần: Trình bày nét đời nghiệp Toàn Nhật thiền sƣ Khái quát quan niệm dung hòa tam giáo lịch sử tƣ tƣởng Việt Nam tác phẩm Tam giáo nguyên lưu ... đề chung Chƣơng 2: Nội dung tƣ tƣởng dung hòa tam giáo Tam giáo nguyên lưu Chƣơng 3: Nghệ thuật thể tƣ tƣởng dung hòa tam giáo Tam giáo nguyên lưu Trường Đại học phạm Hà Nội Khóa luận...
 • 69
 • 37
 • 0

nghiên cứu triết học biện chứng của tưởng dung hoà trong văn hoá - tôn giáo việt nam lịch sử và hiện tại

nghiên cứu triết học biện chứng của tư tưởng dung hoà trong văn hoá - tôn giáo việt nam lịch sử và hiện tại
... BIỆN CHỨNG CỦA TƯ TƯỞNG DUNG HOÀ TRONG VĂN HOÁ - TÔN GIÁO VIỆT NAM: LỊCH SỬ VÀ HIỆN TẠI LÊ THỊ LAN (*) tưởng dung hoà nguyên tắc tồn người Việt Nam hình thành từ sớm lịch sử ngày bổ ... nội dung theo tiến trình phát triển dân tộc tưởng bao gồm nội dung: hoà hợp với tự nhiên; dung hoà với xã hội; dung hoà với người tưởng dung hoà vận động suốt lịch sử cổ-trung đại Việt Nam ... sâu sắc thêm nội dung tưởng dung hoà văn hoá - tôn giáo Việt Nam Với triết lý đó, đời sống tinh thần triều Lý - Trần khái quát từ: khoan - giản – an - lạc, tạo nên văn hoá Đại Việt phát triển...
 • 11
 • 226
 • 0

skkn vận dụng tưởng nghệ thuật ngoại giao hồ chí minh vào dạy học lịch sử việt nam phần quan hệ ngoại giao việt – pháp (từ 291945-19121946)

skkn vận dụng tư tưởng nghệ thuật ngoại giao hồ chí minh vào dạy học lịch sử việt nam phần quan hệ ngoại giao việt – pháp (từ 291945-19121946)
... ngoại giao của Hồ Chí Minh giai đoạn này là gì tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh Trong tưởng ngoại giao Hồ chí Minh thì hai mục tiêu độc lập, hòa bình không tách rời tưởng ... hiểu rõ tưởng, nghệ thuật ngoại giao Hồ Chí Minh là gì sau đó mới vận dụng để dạy học phần mối quan hệ ngoại giao Việt - Pháp sau cách mạng tháng tám tưởng, nghệ ... Xuất phát những lý nên đã quyết định chọn đề tài: Vận dụng tưởng, nghệ thuật ngoại giao Hồ Chí Minh vào dạy học phần quan hệ ngoại giao Việt-Pháp ( 2-9-1945...
 • 15
 • 208
 • 0

Buddhaghosa và một số tưởng triết học phật giáo nguyên thuỷ trong thanh tịnh đạo luận

Buddhaghosa và một số tư tưởng triết học phật giáo nguyên thuỷ trong thanh tịnh đạo luận
... hệ thống lịch sử tưởng triết học liên tục Phật giáo từ thời kỳ Nguyên thủy Với lý đó, luận văn chọn Buddhaghosa số tưởng triết học Phật giáo Nguyên thuỷ Thanh Tịnh Đạo Luận ” làm đề tài ... Chương MỘT SỐ TƯ TƯỞNG TRIẾT HỌC PHẬT GIÁO NGUYÊN THUỶ TRONG THANH TỊNH ĐẠO LUẬN Phật giáo nguyên thuỷ tính từ đức Phật giác ngộ lần kết tập kinh điển, toàn giáo lý thời kỳ tập hợp kinh tạng nguyên ... tưởng giá trị triết học, tưởng triết học Phật giáo Nguyên thủy TTĐL đề cập đến tản mạn ỏi Chính vậy, người viết sâu nghiên cứu tưởng triết học với mong muốn khái quát toàn tưởng triết...
 • 82
 • 347
 • 0

TƯỞNG “CON NGƯỜI BẠC MỆNH” TRONG THƠ CA NGUYỄN DU-phần2 pps

TƯ TƯỞNG “CON NGƯỜI BẠC MỆNH” TRONG THƠ CA NGUYỄN DU-phần2 pps
... hay đoạn trường ng tự nhiên kiếp sống chung đụng Nói theo nhân thuyết, điều ác, mà khía cạnh đời sống xã hội loài người, xã hội sinh Trong người với người, người với công việc, người với muôn ... hùng Việt Đông : Từ Hải Người ta trách Thúy Kiều kẻ ngoại tình, lần, mà hết kẻ đến người Nhưng Nguyễn Du trả Thuý Kiều với nguyên lý âm dương túy nguyên lý "tư ng ứng ng cầu”, gặp Từ Hải : ... lòng" hay "nỗi lòng canh cánh bên lòng biếng khuây", "sầu đong lắc đầy" hay "mặt mơ ng mặt, lòng ngao ngán lòng" Cho tới lúc hai người tái ngộ, sâu vào tâm tình nhau, khúc tình ca chơi vơi tràn...
 • 16
 • 145
 • 0

TƯỞNG “CON NGƯỜI BẠC MỆNH” TRONG THƠ CA NGUYỄN DU-phần1 pot

TƯ TƯỞNG “CON NGƯỜI BẠC MỆNH” TRONG THƠ CA NGUYỄN DU-phần1 pot
... cũng rủi, bế thông v.v mà Nguyễn Du gọi "bỉ sắc phong" (cái nhiều ít) Vậy người bạc mệnh hay hậu phước truyện thường tình Nói tức xác nhận người vốn bạc mệnh từ tự tính, đồng thời đoạn ... tránh né được, hoàn cảnh xã hội nhân sinh, sống chung đụng người với người : người nguyên nhân đoạn trường cho người, người đao phủ cho người - Cuộc sinh đoạn trường - Quan niệm cổ truyền cho : ... sướng khổ người tiếp xúc với người mà Đạm Tiên, Tiểu Thanh hay Thúy Kiều, lý "hồng nhan bạc mệnh" mà mắc nợ đoạn trường, lý ”nhân sinh phiền não" Trong kiếp sinh phiền não, trọc ng phản ng...
 • 18
 • 145
 • 1

TƯỞNG “CON NGƯỜI BẠC MỆNH” TRONG THƠ CA NGUYỄN DU_4 pdf

TƯ TƯỞNG “CON NGƯỜI BẠC MỆNH” TRONG THƠ CA NGUYỄN DU_4 pdf
... hay đoạn trường ng tự nhiên kiếp sống chung đụng Nói theo nhân thuyết, điều ác, mà khía cạnh đời sống xã hội loài người, xã hội sinh Trong người với người, người với công việc, người với muôn ... hùng Việt Đông : Từ Hải Người ta trách Thúy Kiều kẻ ngoại tình, lần, mà hết kẻ đến người Nhưng Nguyễn Du trả Thuý Kiều với nguyên lý âm dương túy nguyên lý "tư ng ứng ng cầu”, gặp Từ Hải : ... lòng" hay "nỗi lòng canh cánh bên lòng biếng khuây", "sầu đong lắc đầy" hay "mặt mơ ng mặt, lòng ngao ngán lòng" Cho tới lúc hai người tái ngộ, sâu vào tâm tình nhau, khúc tình ca chơi vơi tràn...
 • 7
 • 206
 • 0

TƯỞNG “CON NGƯỜI BẠC MỆNH” TRONG THƠ CA NGUYỄN DU_3 doc

TƯ TƯỞNG “CON NGƯỜI BẠC MỆNH” TRONG THƠ CA NGUYỄN DU_3 doc
... nộ khí mẫu người lệch lạc, thiên tính ác tính thiện Đây nguyên nhân gia hình cho khách má hồng Mà nộ khí sân dục phát xuất thường lại người đồng phái tính Có thể kể mẫu người ngòi bút Nguyễn Du, ... mà đi" Trong ân với Thúc Sinh, nàng ý thức số phận hoàn cảnh Nàng thổ lộ tâm can với Thúc Sinh : "Vả thềm quế cung trăng, Chủ trương có chị Hằng Bấy lâu khăng khít giải đồng, Thêm người, người ... trước bình the vặn đàn Bốn dây khóc than, Khiến người tiệc tan nát lòng" (ĐTTT câu 1851-54) Sự giận hờn người thật nguyên nhân gây đau khổ tan nát cho người không lòng đam mê tham vọng - Si dục -...
 • 6
 • 76
 • 0

TƯỞNG “CON NGƯỜI BẠC MỆNH” TRONG THƠ CA NGUYỄN DU_2 pptx

TƯ TƯỞNG “CON NGƯỜI BẠC MỆNH” TRONG THƠ CA NGUYỄN DU_2 pptx
... tránh né được, hoàn cảnh xã hội nhân sinh, sống chung đụng người với người : người nguyên nhân đoạn trường cho người, người đao phủ cho người - Cuộc sinh đoạn trường - Quan niệm cổ truyền cho : ... sướng khổ người tiếp xúc với người mà Đạm Tiên, Tiểu Thanh hay Thúy Kiều, lý "hồng nhan bạc mệnh" mà mắc nợ đoạn trường, lý ”nhân sinh phiền não" Trong kiếp sinh phiền não, trọc ng phản ng ... 127-128) Trong suốt đời Thúy Kiều, lúc Đạm Tiên ẩn ẩn hiện bên, theo lẽ "đồng ng ứng, đồng khí ng cầu”[29] Mỗi lúc bế tắc hanh thông đời Thúy Kiều, Đạm Tiên lại xuất anh hồn hộ mệnh Trong...
 • 7
 • 115
 • 0

TƯỞNG “CON NGƯỜI BẠC MỆNH” TRONG THƠ CA NGUYỄN DU_1 doc

TƯ TƯỞNG “CON NGƯỜI BẠC MỆNH” TRONG THƠ CA NGUYỄN DU_1 doc
... bàn tay, qua giao duyên thơ đàn, mà nàng đinh ninh cung đàn bạc mệnh : "Nghĩ phận mỏng cánh chuồn, Khuôn xanh biết có vuông tròn mà hay Nhớ từ năm thơ ngây, Có người ng sĩ đoán lời : Anh hoa ... tài chất diệc thù)[27] Theo lý thuyết đó, Nguyễn Du đặt người đứng Tài Mệnh, dĩ nhiên Tài Mệnh ng đố Vương Thúy Kiều, vai truyện Đoạn trường tân người tài sắc tuyệt trần, theo luật thừa trừ, ... một trọc, tinh thần vật chất, luôn có ng tranh ng hoà Nói ng tranh ng hoà tranh hoà Tính Tài Tính tức lý mà tài khí Chu Tử viết : "Giữa trời...
 • 6
 • 122
 • 1

Tiểu luận tưởng triết học phật giáo và ảnh hưởng của phật giáo đến xã hội việt nam

Tiểu luận tư tưởng triết học phật giáo và ảnh hưởng của phật giáo đến xã hội việt nam
... ảnh hưởng sâu sắc đến đời sống hội tinh thần người Việt Nam Phật giáo tôn giáo hoà bình, bác nên ảnh hưởng Phật giáo chủ yếu tích cực 2.1 Những ảnh hưởng tích cực tưởng triết học Phật giáo ... 2.2 Ảnh hưởng tiêu cực tưởng triết học Phật giáo Bên cạnh mặt tích cực Phật giáo ảnh hưởng tiêu cực đến hội ngày Nhưng cần phải nhận thức điều ảnh hưởng tiêu cực xuất phát từ chất, lý luận ... đổi, cải tạo hội thực tiễn cách mạng 11 Chương MỘT SỐ ẢNH HƯỞNG CỦA PHẬT GIÁO ĐẾN XÃ HỘI VIỆT NAM Đạo phật truyền vào nước ta khoảng kỷ II sau công nguyên trở thành hệ tưởng, tôn giáo có sức...
 • 23
 • 617
 • 2

tưởng nhân văn hiện thực trong truyện ngắn nguyễn huy thiệp

tư tưởng nhân văn hiện thực trong truyện ngắn nguyễn huy thiệp
... Biểu tưởng nhân văn thực truyện ngắn Nguyễn Huy Thiệp Chương 3: Nghệ thuật biểu tưởng nhân văn thực truyện ngắn Nguyễn Huy Thiệp 10 Chương NHỮNG VẤN ĐỀ LÍ LUẬN CHUNG VỀ TƯ TƯỞNG NHÂN VĂN HIỆN ... luận chung tưởng nhân văn thực văn học - Nghiên cứu phương diện nội dung tưởng truyện ngắn Nguyễn Huy Thiệp biểu tưởng nhân văn thực truyện ngắn ông - Để biểu tưởng mình, nhà văn lựa ... nội dung tưởng tác phẩm Nguyễn Huy Thiệp, đặc biệt nghiên cứu tưởng nhân văn thực truyện ngắn ông 3.3 Nhiệm vụ nghiên cứu Với đề tài tưởng nhân văn thực truyện ngắn Nguyễn Huy Thiệp xác...
 • 128
 • 44
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: tư tưởng hồ chí minh về đăc điêm vị trí vai trò của thanh niên và tầm quan trọng của việc giáo dục đạo đức lối sống cho thanh niêngiái trị của tư tưởng giáo dục trong nho giáo và sự vận dựng tư tưởng đó vào nền giáo dục mới ở việt namtác dụng hoa tầm xuânnội dung tư tưởng văn hóa phục hưngnội dung tư tưởng triết học phật giáocông ty cổ phần đầu tư xây dựng đồng tâmtư tưởng hồ chí minh về trọng dụng nhân tàidanh gia va nhan xet cua ban than cua nhung tu tuong van hoa trong thuongphan tich moi quan he bien chung giua tu tuong hoa binh va tu tuong bao luc cach mang trong tu tuong hcmý nghĩa của việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức tấm gương đạo đức hồ chí minhgiao ban khối tư tưởng văn hóacông tác giáo dục tư tưởng văn hóavận dụng tư tưởng văn hóa của hồ chí minhnội dung cơ bản tư tưởng triết học phật giáodự án đầu tư xây dựng trung tâm thương mạiThe Anatomy Coloring Book, 4th EditionĐÁP ÁN ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TỐT NGHIỆP HỌC PHẦN: TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINHSlide bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh Chương 4Slide bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh Chương 7Slide bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh Chương 2Slide bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh Chương mở đầuStrategic management planing for domestic and global competition 14th john robinson chapter 8TUYỆT ĐỈNH LUYỆN đề THI THPT QUỐC GIA môn hóa học tập 2 p1Strategic management planing for domestic and global cometition 14th john robinson chapter 11CƠ SỞ VĂN HÓA VIỆT NAMXây dựng phần mềm quản lý trang thiết bị trong các nhà máy đóng tàuNghiên cứu quy trình nước giải khát lên men từ nguyên liệu xoài tây (Mangifera india) được trồng tại Cam Lâm Khánh HòaHướng dẫn thực hiện luận văn tốt nghiệp đại học (Học viện kỹ thuật quân sự)Animal quiz(usborne quiz cards)(các câu đố về động vật)Xác định hàm lượng nitrat trong sữa bột bằng phương pháp khử bằng cadimi và đo phổPhương pháp nghiên cứu khoa họcPhương pháp tư vấn tại quầy thuốcLCA đánh giá vòng đời sản phẩmNghiên cứu thu nhận enzyme papain từ mủ đu đủ và ứng dụng điều trị bệnh sỏi thận tiết niệuNGHIÊN CỨU CÔNG ĐOẠN LÊN MEN VÀ THANH TRÙNG GIẤM TỪ NGUYÊN LIỆU CHUỐI SỨ (Musa paradisiaca L.) KHÁNH SƠNKHÁNH HÒA.
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập