Thời gian và nghệ thuật trong thương nhớ mười hai của vũ bằng

Thời gian nghệ thuật trong Thương nhớ mười hai của Bằng

Thời gian và nghệ thuật trong Thương nhớ mười hai của Vũ Bằng
... Chƣơng BIỂU HIỆN CỦA THỜI GIAN NGHỆ THUẬT TRONG TÁC PHẨM THƢƠNG NHỚ MƢỜI HAI CỦA VŨ BẰNG 2.1 Thời gian tuyến tính Thời gian nghệ thuật văn học trung đại thời gian “cầu tính” tức thời gian tuần hoàn, ... khoảng thời gian khác nhau, rút ngắn thời gian kể Chính hình thức thời gian làm nên nét độc đáo thời gian nghệ thuật tác phẩm Thương nhớ Mười Hai thấy tài Bằng 2.2.1 Thời gian thời gian khứ ... nói đến Trong văn học vậy, người ta phân biệt thời gian trần thuật thời gian trần thuật Thời gian trần thuật thời gian kiện nói tới Đây chưa phải thời gian trần thuật, sở Thời gian trần thuật bao...
 • 62
 • 138
 • 0

Khoá luận tốt nghiệp thời gian nghệ thuật trong thương nhớ mười hai của bằng

Khoá luận tốt nghiệp thời gian và nghệ thuật trong thương nhớ mười hai của vũ bằng
... Chương BIỂU HIỆN CỦA THỜI GIAN NGHỆ THUẬT TRONG TÁC PHẨM THƯƠNG NH Ớ MƯỜI HAI CỦA v ũ BẰNG 2.1 Thời gian tuyến tính Thời gian nghệ thuật văn học trung đại thời gian “cầu tính” tức thời gian tuần hoàn, ... bình diện thời gian nghệ thuật 26 Chương BIỂU HIỆN CỦA THỜI GIAN NGHỆ THUẬT TRONG TÁC PHẨM THƯƠNG NHỚ MƯỜI HAI CỦA v ủ BẰNG 29 2.1 Thời gian tuyến tính 29 2.1.1 Thời gian mùa ... khoảng thời gian khác nhau, rút ngắn thời gian kể Chính hình thức thời gian làm nên nét độc đáo thời gian nghệ thuật tác phẩm Thương nhớ Mười Hai thấy tài Bằng 2.2.1 Thời gian thời gian khứ...
 • 61
 • 121
 • 0

Đặc trưng ngôn ngữ trong Thương nhớ mười hai của Bằng

Đặc trưng ngôn ngữ trong Thương nhớ mười hai của Vũ Bằng
... Thương nhớ mười hai Tác phẩm thực đỉnh cao tùy bút Bằng 18 CHƯƠNG 2: CÁC PHƯƠNG THỨC NGHỆ THUẬT NGÔN TỪ TRONG THƯƠNG NHỚ MƯỜI HAI CỦA VŨ BẰNG 2.1 Cách dùng từ ngữ Bằng Thương nhớ mười hai ... đến, nhớ đến, nhớ lại, nhớ về, nhớ thương, thương nhớ, tiếc nhớ, nhớ tiếc, nhớ nhung, sầu nhớ, nhớ ra, nhớ nhất, nhớ da diết, nhớ day dứt, nhớ nhớ, nhớ nhớ quá, nhớ chừng nhớ ) Nỗi nhớ thương lặp ... cảm: nhớ đến, nhớ đến, nhớ lại, nhớ về, nhớ thương, thương nhớ, tiếc nhớ, nhớ tiếc, nhớ nhung, sầu nhớ, nhớ ra, nhớ nhất, nhớ da diết, nhớ day dứt, nhớ nhớ, nhớ nhớ quá, nhớ chừng nhớ, … Cách diễn...
 • 49
 • 354
 • 2

định tố động từ trong thương nhớ mười hai của bằng

định tố động từ trong thương nhớ mười hai của vũ bằng
... Thương nhớ mười hai Bằng Lê Thị Hải Vân; Nghệ thuật kết cấu Thương nhớ mười hai Bằng Chế Diễm Trâm; Đặc trưng ngôn ngữ Thương nhớ mười hai Bằng Hoàng Mai; Vẻ đẹp ngôn từ Thương nhớ mười ... ĐTĐT Thương nhớ mười hai Bằng bình diện: ngữ nghĩa ngữ dụng Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu đề tài Đối tượng nghiên cứu đề tài định tố có chất từ loại động từ (ĐT, động ngữ) Thương nhớ mười hai ... cách DTTrT định tố khác Trong 75 định tố đo có 34 ́ định tố DT cụm DT , 39 định tố TT cụm TT định tố đại từ Như vây, định tố đưng trươc ĐTĐT sau DTTrT ̣ ́ ́ phô biên ca ̉ ́ ̉ định tố TT cụm TT...
 • 112
 • 193
 • 0

Luận văn ngôn ngữ hồi ký bằng trong thương nhớ mười hai bốn mươi năm nói láo

Luận văn ngôn ngữ hồi ký vũ bằng trong thương nhớ mười hai và bốn mươi năm nói láo
... Thể hồi kí, ngôn ngữ hồi kí, hồi Bằng Chương 2: Từ ngữ câu văn Thương nhớ mười hai Bốn mươi năm nói láo Chương 3: Các phương tiện tu từ giọng điệu Thương nhớ mười hai Bốn mươi năm nói láo ... nói láo thế, công việc có ý nghĩa 38 Chương TỪ NGỮ VÀ CÂU VĂN TRONG THƯƠNG NHỚ MƯỜI HAI VÀ BỐN MƯƠI NĂM NÓI LÁO 2.1 Từ ngữ Thương nhớ mười hai Bốn mươi năm nói láo 2.1.1 Các hướng tiếp cận từ ngữ ... ngắn, hồi ký, bút ký, tiểu thuyết Trong có nhiều tác phẩm tiếng Thương nhớ mười hai Bốn mươi năm nói láo tác phẩm Tháng giêng năm 1960, Bằng bắt tay vào viết Thương nhớ mười hai, đến năm 1967...
 • 114
 • 905
 • 10

GIÁ TRỊ NỘI DUNG NGHỆ THUẬT TRONG NAM TRUNG TẠP NGÂM CỦA NGHUYỄN DU

GIÁ TRỊ NỘI DUNG VÀ NGHỆ THUẬT TRONG NAM TRUNG TẠP NGÂM CỦA NGHUYỄN DU
... chữ Hán Nguyễn Du tập thơ Nam trung tạp ngâm 1.4.1 Thơ Chữ Hán Nguyễn Du 1.4.2 Vài nét tập thơ Nam trung tạp ngâm CHƯƠNG 2: GIÁ TRỊ NỘI DUNG TRONG NAM TRUNG TẠP NGÂM CHƯƠ ƯƠNG GIÁ TRỊ NGÂ 2.1 Nỗi ... sáng tác Cùng với làm bật hai nội dung là: Giá trị nội dung giá trị nghệ thuật tập thơ Để giúp người đọc hiểu thêm thơ Nguyễn Du nói chung yêu quý tập thơ Nam trung tạp ngâm nói riêng Phạm vi nghiên ... Nguyễn Du cố gắng làm tốt chức trách nhân dân yêu quý Những giá trị nội dung ngệ thuật tập thơ trình bày rõ phần phân tích phần sau đề tài 13 CHƯƠNG CHƯƠ ƯƠNG GIÁ TRỊ NỘI DUNG TRONG GIÁ TRỊ NAM TRUNG...
 • 74
 • 253
 • 1

nội dung nghệ thuật trong bắc hành tạp lục của nguyễn du

nội dung và nghệ thuật trong bắc hành tạp lục của nguyễn du
... trung tạp ngâm Bắc hành tạp lục Trong nghiên cứu này, tìm hiểu nội dung nghệ thuật Bắc hành tạp lục Theo tài liệu ghi chép khác Bắc hành tạp lục có 132 bài, dịch 131 Chúng khảo sát nội dung nghệ thuật ... đời Nguyễn Du 1.2 Sự nghiệp sáng tác Nguyễn Du 1.3 Giới thiệu tập thơ Bắc hành tạp lục CHƯƠNG NỘI DUNG CỦA TẬP THƠ BẮC HÀNH TẠP LỤC 2.1 Hoài niệm 2.2 Tức cảnh 2.3 Ngộ 2.4 Cảm sử CHƯƠNG NGHỆ THUẬT ... QUÁT NỘI DUNG VÀ NGHỆ THUẬT TRONG TẬP THƠ BẮC HÀNH TẠP LỤC CỦA NGUYỄN DU PHẦN MỞ ĐẦU Lí chọn đề tài Lịch sử vấn đề Mục đích nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu PHẦN NỘI DUNG...
 • 76
 • 299
 • 3

đặc điểm nội dung nghệ thuật trong tác phẩm borix godunov của alechxandr xecgheevich puskin

đặc điểm nội dung và nghệ thuật trong tác phẩm borix godunov của alechxandr xecgheevich puskin
... lịch sử 2.4 Giá trị tác phẩm qua đặc điểm nội dung tác phẩm Borix Godunov Chương ĐẶC ĐIỂM NGHỆ THUẬT TRONG TÁC PHẨM BORIX GODUNOV 3.1 Nghệ thuật miêu tả nhân vật độc đáo 3.2 Nghệ thuật xây dựng kết ... tài Đặc điểm nội dung nghệ thuật tác phẩm Borix Godunov Đỗ Hồng Chung tuyển tập Puskin – Nhà thơ Nga vĩ đại” có phần viết đề tập tác phẩm Borix Godunov Tác giả vào giới thiệu kịch Borix Godunov, ... xuôi dĩ nhiên kịch thể loại thiếu Để hiểu rõ cách sâu sắc đa dạng khả sáng tác giá trị nội dung mà A .Puskin gửi gắm tác phẩm Borix Godunov, định nghiên cứu Đặc điểm nội dung nghệ thuật tác phẩm...
 • 94
 • 185
 • 2

đặc điểm nội dung nghệ thuật trong tập thơ trăng non của rabindranath tagore

đặc điểm nội dung và nghệ thuật trong tập thơ trăng non của rabindranath tagore
... nghiệp sáng tác R .Tagore 1.3 Vài nét tập thơ Trăng non 1.3.1 Hoàn cảnh đời tập thơ Trăng non 1.3.2 Giới thiệu sơ lược tập thơ Trăng non CHƯƠNG 2: NỘI DUNG TẬP THƠ TRĂNG NON CỦA R.TAGOGE 2.1 Ca ... vẹn R .Tagore tuyển tập tác phẩm tập [20] Chúng dựa vào dịch để tìm hiểu nội dung nghệ thuật tập thơ Phương pháp nghiên cứu Trong trình nghiên cứu đề tài Đặc điểm nội dung nghệ thuật tập thơ Trăng ... R .Tagore khắc họa Đến với tập thơ Trăng non độc giả cảm nhận lòng ông gửi gắm vào thơ nói riêng tập thơ nói chung Đối với đề tài Đặc điểm nội dung nghệ thuật tập thơ Trăng non Rabindranarh Tagore ...
 • 93
 • 1,427
 • 12

giá trị nội dung nghệ thuật trong phong thần diễn nghĩa của hứa trọng lâm

giá trị nội dung và nghệ thuật trong phong thần diễn nghĩa của hứa trọng lâm
... tài: Giá trị nội dung nghệ thuật Phong thần diễn nghĩa , hi vọng trình bày cách tiếp cận Mục đích đề tài Đề tài đặt tìm hiểu: Giá trị nội dung nghệ thuật Phong thần diễn nghĩa , để thấy rõ trị, ... giá trị nội dung nghệ thuật Phong thần diễn nghĩa , người viết nhận thấy nghiên cứu trước tác phẩm hạn chế Đa số nghiên cứu trước giới thiệu sơ lược nội dung tác phẩm chưa sâu vào phân tích nội ... xã hội Qua vấn đề trên, người viết chọn đề tài Giá trị nội dung nghệ thuật Phong thần diễn nghĩa Hứa Trọng Lâm, nhằm hiểu rõ sâu sắc thực xã hội phong kiến Trung Quốc lúc Hơn nữa, người viết muốn...
 • 86
 • 184
 • 0

đặc điểm nội dung nghệ thuật trong tiểu thuyết tiếng rền của núi của kawabata yasunari

đặc điểm nội dung và nghệ thuật trong tiểu thuyết tiếng rền của núi của kawabata yasunari
... nội dung nghệ thuật tiểu thuyết Ti Tiếếng rền núi nhà văn Kawabata Yasunari ch nghi Mục đí đích nghiêên cứu Nghiên cứu đề tài Đặc điểm nội dung nghệ thuật tiểu thuyết Ti Tiếếng rền núi Kawabata ... nhiều độc giả, nhà nghiên cứu văn học mang đặc điểm nội dung nghệ thuật đặc sắc Có thể nói, đặc điểm nội dung nghệ thuật tiểu thuyết Ti Tiếếng rền núi mảnh đất đầy phù sa màu mỡ, cần người có ... cạnh việc tìm hiểu đặc điểm nội dung người viết muốn phân tích, làm rõ đặc điểm nghệ thuật tiểu thuyết Ti Tiếếng rền núi qua phương diện: không gian nghệ thuật, thời gian nghệ thuật, thi pháp chân...
 • 96
 • 202
 • 0

Nghệ thuật dựng chân dung văn học của bằng tô hoài

Nghệ thuật dựng chân dung văn học của vũ bằng và tô hoài
... ch cú yu t chõn dung ch cha hn l chõn dung hc) i tng chõn dung c m rng Nu nh giai on trc, i tng dng chõn dung l nhng nh tr, cựng thi vi tỏc gi thỡ giai on ny, i tng dng chõn dung cú c nhng nh ... cỏch dng chõn dung hc ca hc Vit Nam hin i 2.3 Hai bút bật thể chân dung văn học Nh vy cú th thy, s nghip hc ca c V Bng v Tụ Hoi, th chõn dung hc chim mt v trớ khỏ quan trng v u li nhng thnh tu xut ... chõn dung hc ca V Bng v Tụ Hoi Nhng nột tng ng Chng Ngh thut dng chõn dung hc ca V Bng v Tụ Hoi Nhng nột khỏc bit 10 CHNG V BNG V Tễ HOI VI TH TI CHN DUNG VN HC Gii thuyt chung v th ti chõn dung...
 • 119
 • 161
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: phân tích thi pháp ngôn từ trong thương nhớ mười haithời gian và không gian nghệ thuật trong tiểu thuyết sống mòn của nam caotrí tuệ và nghệ thuật trong quảng cáonội dung và nghệ thuật bài thơ nhớ đồnggiá trị nội dung và nghệ thuật trong truyện kiềuquản trị sự thay đổi trong doanh nghiệp và nghệ thuật quản trị sự thay đổi của lee kun heecau chuyen nha quan ly carot va nghe thuat khen thuong pdfgiá trị thẩm mỹ và nghệ thuật trong kiến trúctính khoa học và nghệ thuật trong quản trịtính khoa học và nghệ thuật trong quản lýnhà quản lý cà rốt và nghệ thuật khen thưởngnội dung và nghệ thuật bài thơ nhớ rừngcau chuyen nha quan ly carot va nghe thuat khen thuongbài tập về thời gian và quãng đường trong dao động điều hòatiểu luận quản trị sự thay đổi trong doanh nghiệp và nghệ thuật quản trị sự thay đổi của lee kun hee potxPerformance management ebookChương trình gmp cho sản phẩm mì ăn liềnMô tả hoạt động điều độ sản xuất tại công ty cổ phần kyvyGiáo án tiếng việt lớp 3 theo VNEN học kì 1CHỦ đề dạy học môn vật lý 6ĐỀ ÁN XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI Ở NGHỆ ANGIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU NHTMCP MARITIME BANKTăng cường cho vay khách hàng doanh nghiệp tại PG bank chi nhánh hà nộikế toán chi phí sản xuất và tính giá thành dịch vụ theo yêu cầu quản trị doanh nghiệp tại khách sạn kim liênkế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần dược phẩm thịnh vượng chungAn analysis of the roles of rural industryin Van Truong commune, Tien Hai district, Thai Binh provinceAn sinh xã hội đối với lao động khu vực phi kết cấu ở Việt NamDOI MOI TO CHUC VA HOAT DONG CUA UBND XAThực trạng và giải pháp phát triển lực lượng sản xuấtẢNH HƯỞNG CỦA PHONON GIAM CẦM LÊN HIỆU ỨNG RADIO - ĐIỆN TRONG SIÊU MẠNG PHA TẠP VỚI CƠCHẾ TÁN XẠ ĐIỆN TỬ - PHONON ÂMTopic 9 harmonics topic b9Chuyên đề hoạt động đầu tư nâng cao khả năng cạnh tranh của công ty dược phẩm trung ương 1 thực trạng và giải phápNiên giám thống kê 2013 một số chỉ tiêu thống kê quốc tếNiên giám thống kê 2013 một số chỉ tiêu thống kê công nghiệpNiên giám thống kê 2013 một số chỉ tiêu thống kê nông, lâm nghiệp và thủy sản
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập