Nghi lễ tang ma của người mường ở mường bi hòa bình xưa và nay

Nghi lễ tang ma của người mường mường bi, hòa bình xưa nay

Nghi lễ tang ma của người mường ở mường bi, hòa bình xưa và nay
... Khóa luận sâu nghi n cứu nghi lễ tang ma ngƣời Mƣờng Mƣờng Bi, tỉnh Hòa Bình Nhằm tìm hiểu nét đặc trƣng truyền thống nghi lễ tang ma ngƣời Mƣờng đồng thời làm rõ biến đổi nghi lễ tang ma ngƣời Mƣờng ... Mƣờng Mƣờng Bi – Hòa Bình Chƣơng 2: Những nghi lễ truyền thống tang ma ngƣời Mƣờng Mƣờng Bi - Hòa Bình Chƣơng 3: Những nét biến đổi nghi lễ tang ma ngƣời Mƣờng Mƣờng Bi - Hòa Bình Chƣơng KHÁI ... công nghi p hóa, đại hóa đất nƣớc 3.1 Những biến đổi nghi lễ tang ma ngƣời Mƣờng Mƣờng Bi – Hòa Bình 3.1.1 Biến đổi nhận thức Một điều nhận thấy rằng, nghi lễ tang ma ngƣời Mƣờng Mƣờng Bi, tỉnh Hòa...
 • 68
 • 338
 • 1

Khoá luận tốt nghiệp nghi lễ tang ma của người mường mường bi hòa bình xưa nay

Khoá luận tốt nghiệp nghi lễ tang ma của người mường ở mường bi hòa bình xưa và nay
... xã hội người Mường Mường Bi - Hòa Bình Chương 2: Những nghi lễ truyền thống tang ma người Mường Mường Bi - Hòa Bình Chương 3: Những nét bi n đổi nghi lễ tang ma người Mường Mường Bi - Hòa Bình ... công nghi p hóa, đại hóa đất nước 3.1 Những bi n đổi nghi lễ tang ma người Mường Mường Bi - Hòa Bình 3.1.1 Bi n đỗi nhận thức Một điều nhận thấy rằng, nghi lễ tang ma người Mường Mường Bi, tỉnh Hòa ... Mường Bi có yếu tố rườm rà, mê tín gây tốn khó khăn cho đời sống cư dân Mường Bi CHƯƠNG NHỮNG NÉT BI N ĐỎI TRONG NGHI LẺ TANG MA CỦA NGƯỜI MƯỜNG MƯỜNG BI - HÒA BÌNH Hiện nay, tang ma người Mường...
 • 55
 • 618
 • 3

Biểu tượng trong dân ca nghi lễ tang ma của người Mông Hà Giang

Biểu tượng trong dân ca nghi lễ tang ma của người Mông ở Hà Giang
... tục hóa dân ca nghi lễ tang ma ngƣời Mông 53 3.1 Tinh thần thực tiễn dân ca nghi lễ tang ma người Mông 53 3.1.1 Tinh thần thực tiễn dân ca nghi lễ tang ma người Mông qua kết hợp biểu tượng ... ca nghi lễ đặc sắc Đối tƣợng, phạm vi nghi n cứu 4.1 Đối tượng Đối tượng nghi n cứu mà luận văn hướng tới biểu tượng dân ca nghi lễ tang ma người Mông (tức dân ca nghi lễ gắn với nghệ thuật biểu ... chứng minh biểu tượng biểu tượng văn học dân gian, hoàn toàn có khẳng định bước đầu tồn hệ thống biểu tượng dân ca nghi lễ người Mông Hệ thống biểu tượng phần thiếu dân ca nghi lễ tang ma Muốn giải...
 • 100
 • 363
 • 4

TÌM HIỂU TỤC TANG MA CỦA NGƯỜI MƯỜNG TỈNH HÒA BÌNH

TÌM HIỂU TỤC TANG MA CỦA NGƯỜI MƯỜNG TỈNH HÒA BÌNH
... niệm sống chết dân tộc Mường tỉnh Hòa Bình 24 Chương TANG MA CỦA NGƯỜI MƯỜNG TỈNH HÒA BÌNH 2.1 Quan niệm tang ma người Mường tỉnh Hòa Bình Đối với người Mường Hòa Bình, tang ma nghi lễ tôn giáo ... Bình Chương Tang ma người Mường tỉnh Hòa Bình Chương Những đặc trưng biến đổi tang ma người Mường tỉnh Hòa Bình Chương KHÁI QUÁT CHUNG VỀ NGƯỜI MƯỜNG TỈNH HÒA BÌNH 1.1 Khái quát tỉnh Hòa Bình 1.1.1 ... lễ truyền thống tang ma người Mường tỉnh Hòa Bình, từ rút nét đặc trưng nghi lễ tang ma người Mường tỉnh Hòa Bình Làm rõ số nét thay đổi nghi lễ tang ma người Mường tỉnh Hòa Bình Đối tượng phạm...
 • 87
 • 159
 • 0

Nghi lễ tang ma của người cao lan thôn đồng găng, xã quang yên, huyện sông lô, tỉnh vĩnh phúc

Nghi lễ tang ma của người cao lan ở thôn đồng găng, xã quang yên, huyện sông lô, tỉnh vĩnh phúc
... truyn ca ngi Cao Lan Lờ Mai Oanh vit khỏ y v nghi l tang ma c truyn ca ngi Cao Lan Bc Giang Nhng cha cú mt nghi n cu chuyờn sõu no vit v nghi l tang ma ca ngi Cao Lan thụn ng Gng, xó Quang Yờn, ... tốt nghi p Tr-ờng ĐHSP Hà Nội CHNG PHONG TC TANG MA CA NGI CAO LAN, THễN NG GNG, X QUANG YấN, HUYN SễNG Lễ, TNH VNH PHC 2.1 Quan nim v cỏi cht ca ngi Cao Lan Trong thc t nghi l tang ma ca ngi Cao ... khoa hc no nghi n cu chuyờn sõu v nhng nghi l ỏm tang, nhng bin i tang l hin ca ngi Cao Lan vựng ny Chớnh vỡ nhng lớ trờn tụi chn Nghi l tang ma ca ngi Cao Lan thụn ng Gng, xó Quang Yờn, huyn...
 • 56
 • 374
 • 0

NGHI lễ TANG MA của NGƯỜI CHĂM BÀNI

NGHI lễ TANG MA của NGƯỜI CHĂM BÀNI
... bắt tất người thân dòng tộc họ) → Người Chăm Hồi giáo Bàni coi trọng tang ma 2 Phong tục tang lễ người Chăm Bàni - Trong lễ tang ma có nhiều nghi lễ phức tạp, có khác đám tang người giàu, người ... tục tang lễ người Chăm Bàni - Nghi lễ tang ma nghi lễ quan trọng hệ thống nghi lễ vòng đời người Chăm Bàni Để lên thiên đàng, người phải hội đủ tiêu chuẩn sống đến nhắm mắt xuôi tay, phải làm lễ ... giáo Bàni chôn người chết họ quan niệm người chết giống người Chăm Bà-la-môn ( có nghĩa có người chết phải làm lễ tang ma để linh hồn người siêu thóat Ngược lại người cố không làm lễ tang ma, ...
 • 7
 • 538
 • 3

TÌM HIỂU TỤC TANG MA CỦA NGƯỜI MƯỜNG HUYỆN TÂN LẠC, TỈNH HÒA BÌNH KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

TÌM HIỂU TỤC TANG MA CỦA NGƯỜI MƯỜNG Ở HUYỆN TÂN LẠC, TỈNH HÒA BÌNH KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC
... DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC ĐINH THỊ TRANG TÌM HIỂU TỤC TANG MA CỦA NGƯỜI MƯỜNG HUYỆN TÂN LẠC, TỈNH HÒA BÌNH Chuyên ngành: XH2b KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Người hướng dẫn: Th.S ... MỘT SỐ NÉT THAY ĐỔI TRONG TỤC TANG MA HIỆN NAY CỦA NGƯỜI MƯỜNG HUYỆN TÂN LẠC, TỈNH HÒA BÌNH 3.1 Một số nét thay đổi tục tang ma người Mường huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình Ngày nay, thực chủ trương ... đề Tìm hiểu tục tang ma người Mường huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình làm khóa luận tốt nghiệp Với mong muốn làm sáng tỏ thêm đặc trưng truyền thống số nét thay đổi phong tục tang ma người Mường...
 • 68
 • 1,230
 • 7

Nghi lễ tang ma của dân tộc tày huyện định hóa tỉnh thái nguyên trong truyền thống hiện đại

Nghi lễ tang ma của dân tộc tày ở huyện định hóa tỉnh thái nguyên trong truyền thống và hiện đại
... nhiên huyện Định Hóa Vài nét dân tộc Tày huyện Định Hóa Tiểu kết chương I Chương II :Nghi lễ tang ma dân tộc Tày Định Hóa truyền thống đại Nghi lễ tang ma người Tày huyện Định Hóa- Thái Nguyên ... khác nghi lễ tang ma người Tày huyện Định Hóa Thái Nguyên khứ So sánh nghi lễ tang ma người Tày huyện Định Hóa Thái Nguyên với phong tục tang ma người dân tộc khác địa bàn huyện Định Hóa- Thái Nguyên ... I:Vài nét huyện Định Hóa dân tộc Tày huyện Định Hóa tỉnh Thái nguyên Chương II :Nghi lễ tang ma dân tộc Tày Định Hóa truyền thống đại Chương I Vài nét vị trí địa lý , điều kiện tự nhiên ,dân cư huyện...
 • 20
 • 1,123
 • 6

Tài liệu Văn hóa tộc người: Mặt trời với nghi lễ trên nương của người Mãng Tây Bắc Việt Nam docx

Tài liệu Văn hóa và tộc người: Mặt trời với nghi lễ trên nương của người Mãng ở Tây Bắc Việt Nam docx
... kinh nghi m, học quý báu thao tác công việc nghi n cứu, từ khâu tìm đề tài, định hửớng nghi n cứu, điền dã lấy tài liệu, xử lý tài liệu, đọc tài liệu tham khảo cách tử duy, cách nói, cách viết Mặt ... hình mặt trời: mà thực, ngửời Ba Na gọi đồ án mặt trời (mặt anar) Trong không trửờng hợp, kèm theo mặt trời hay nhiều hình liềm, mà ngửời địa gọi mặt trăng (mặt khoi)(7) Cũng gắn với đửờng nóc, mặt ... dân tộc Để nói lên phần sai phạm ấy, mặt tiêu cực đời sống văn hóa nhìn dửới góc dân tộc học, tập trung vào tình hình Tây Nguyên, cụ thể Bắc Tây Nguyên, có chiếu vào số vùng khác Không phải Tây...
 • 79
 • 381
 • 0

Tài liệu Mặt trời với nghi lễ trên nương của người mãng Tây Bắc Việt Nam pptx

Tài liệu Mặt trời với nghi lễ trên nương của người mãng ở Tây Bắc Việt Nam pptx
... kinh nghi m, học quý báu thao tác công việc nghi n cứu, từ khâu tìm đề tài, định hửớng nghi n cứu, điền dã lấy tài liệu, xử lý tài liệu, đọc tài liệu tham khảo cách tử duy, cách nói, cách viết Mặt ... hình mặt trời: mà thực, ngửời Ba Na gọi đồ án mặt trời (mặt anar) Trong không trửờng hợp, kèm theo mặt trời hay nhiều hình liềm, mà ngửời địa gọi mặt trăng (mặt khoi)(7) Cũng gắn với đửờng nóc, mặt ... xảy ra, phải công bố tài liệu mà chửa xin phép chủ nhân nó, cực chẳng Giờ xem chuyện nhử chuyện Đọc kỹ tài liệu Thanh Thiên, cộng với hiểu biết cá nhân, ngờ số tài liệu nghi lễ nửơng ngửời Mạng...
 • 79
 • 229
 • 0

nghi lễ gia đình của người mảng việt nam bản tóm tắt tiếng anh

nghi lễ gia đình của người mảng ở việt nam bản tóm tắt tiếng anh
... people in Viet Nam as follows: The races with Southern Asian origin in Northern Vietnam by Vuong Hoan Tuyen (1963); The races with Southern Asian origin in Northwestern Vietnam by Dang Nghiem Van ... Asian language system in Northwestern Vietnam by Dang Nghiem Van, Nguyen Truc Binh, Nguyen Van Huy and Thanh Thien (1972); Ethnic minority groups in Vietnam (northern provinces) by Institute of ... of Mang people in Nam Ban commune, Sin Ho district, Lai Chau province (2007); The customs of giving a name to Mang people in Nam Ban (2007); Livelihoods of Mang people in Viet Nam and the sustainable...
 • 31
 • 216
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nghi lễ tang ma của người việttục cưới hỏi của người mường bi hòa bìnhnghi thức tang ma của người việtnghi thức tang ma của người kinhluận án tiến sĩ tang ma của người tày ở bắc kanjtang ma của người tày ở tỉnh bắc kạnphong tục tang ma của người tày ở nghĩa đôphạm công hoan ma thanh sợi phong tục tang ma của người tày ở nghĩa đô huyện bảo yên tỉnh lào caiphong tục tang ma của người tày ở nghĩa đô huyện bảo yên tỉnh lào cailễ cấp sắc và tang ma của người dao tuyển ở huyện bảo thắng tỉnh lào cacác nghi lễ trong tang ma của người việtnghi lễ tang ma người việtnghi lễ vòng đời của người hoanghi lễ vòng đời của người daonghi lễ vòng đời của người việtNghiên cứu lý thuyết bài toán tương tác FSI ứng dụng vào mô phỏng bài toán tuabin gió và tuabin động cơ phản lực hai luồngNghiên cứu lý thuyết và thực nghiệm chế tạo bánh răng thân khai răng nghiêng theo phương pháp bao hình không tâm tíchNghiên cứu lý thuyết và thực nghiệm tạo hình bề mặt tự do với cấuNghiên cứu lý thuyết và ứng dụng mô phỏng số trong tính toán tải trọng độngNghiên cứu lý thuyết và ứng dụng mô phỏng số trong thiết kế đầu đùn định hình chất dẻoNghiên cứu mòn đường dẫn hướng máy tiện t616 sử dụng trong dạy nghề tại trường cao đẳng công nghiệp sao đỏNghiên cứu mòn và tuổi bền của dao tiện thép gió sản xuất tại việt namNghiên cứu mô phỏng hệ thống tự động phanh nhằm hạn chế trượt quay bánh xe chủ động trên ô tô sử dụng hệ thống phanh khí nénNghiên cứu mô phỏng và tính toán trường nhiệt độ khi hàn tấm mỏngNghiên cứu nguyên lý tạo hình dụng cụ và thiết kế chế tạo dụng cụ gia công bánh răng côn răng cong hypoid lắp cho ô tôNghiên cứu thiết kế hệ thống điều khiển PLC cho máy công cụ điều khiển số CNCNghiên cứu phương pháp cắt kim loại bằng tia nước áp suất cao có trộn hạt màiNghiên cứu phương pháp chế tạo và ứng dụng cơ cấu dịch chuyển nhỏ trong thiết bị đo lường chính xácNghiên cứu phương pháp lập trình gia công bề mặt phức tạp trên máy phay CNCNghiên cứu quá trình chuyển pha zns zno trên các cấu trúc zns một chiềuNghiên cứu sử dụng xăng sinh học e10 cho phương tiệnNghiên cứu sự hình thành khuyết tật do mất ổn định trong dập khốiNghiên cứu tính toán thiết kế công nghệ và máy uốn lốc PLC để chế tạo ống thép bằng phương pháp hànNghiên cứu tự động hóa quá trình hàn TIG bằng robot “research on automation of TIG welding by robotNghiên cứu thiết kế công nghệ và máy uốn lốc CNC 4 trục để chế tạo ống thép hàn
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập