khóa luận vật lý lý thuyết một số nhóm cơ bản và ứng dụng

Khoá luận tốt nghiệp một số nhóm bản ứng dụng

Khoá luận tốt nghiệp một số nhóm cơ bản và ứng dụng
... lý thuyết nhóm Mục đích nghiên cứu - Tìm hiểu lý thuyết nhóm số nhóm - Giải số tập nhóm Đối tượng nghiên cứu - Một số nhóm - Một số tập nhóm Nhiệm vụ nghiên cứu - Đưa sở lý thuyết số nhóm - Giới ... nhóm bội số a Hạng nhóm (hay gọi cấp nhóm) : số phần tử nhóm (nếu nhóm hữu hạn) Bảng nhân nhóm: Là bảng thể luật nhân nhóm phần tử nhóm e a b e e a b a a aa ab b b ba bb Nhóm con: Một tập H nhóm ... nhân nhóm (phép đồng dư N) ta lập bảng nhân nhóm sau: I A B c I I A B c A A I c B B B c I A c c B A I Vậy nhóm hữu hạn nhóm số phần tử nhóm hữu hạn Số lượng phần tử nhóm gọi bậc nhóm 2.2.Nhóm...
 • 35
 • 119
 • 0

Một số nhóm bản ứng dụng

Một số nhóm cơ bản và ứng dụng
... thuyết nhóm Mục ch nghiên cứu - Tìm hiểu lý thuyết nhóm số nhóm - Giải số tập c c nhóm Đối tƣ ng nghiên cứu - Một số nhóm - Một số tập c c nhóm Nhiệm vụ nghiên cứu - Đƣa sở lý thuyết số nhóm - ... tử nhóm lũy thừa a , nhóm đƣợc viết theo lối cộng phần tử nhóm bội số a Hạng nhóm (hay gọi cấp nhóm) : số phần tử nhóm (nếu nhóm hữu hạn) Bảng nhân nhóm: Là bảng thể luật nhân nhóm phần tử nhóm ... 1.2 Các ví dụ nhóm Chƣơng 2: Một số nhóm 2.1 Nhóm hữu hạn 2.2 Nhóm không Abelian 2.3 Nhóm hoán vị 2.4 Nhóm thƣơng Chƣơng 3: Ứng dụng giải số tập NỘI DUNG CHƢƠNG 1: CÁC ĐỊNH NGHĨA CỦA NHÓM 1.1 Định...
 • 36
 • 108
 • 0

thuyết chương số phức ( bản )

lý thuyết chương số phức ( cơ bản )
... z = e) i + (2 − 4i) − (3 − 5i) f) ( + 5i)2 g) (2 + 3i )( 2 − 3i) h) i(2 − i )( 3 +i) Bài 2: Cho z = (2 a − 4) + (3 b + 6)i với a,b ∈ ¡ Tìm điều kiện a b để : a) z số thực b) z số ảo Bài 3: Tìm số thực ... z,z2 ,(z)3 ,1 + z + z 2 z Bài 8: Giải phương trình sau tập số phức : với ẩn z ∈ £ Bài 7: a) iz + − i = b) (2 + 3i)z = z − c) (2 − i)z − = d) (iz − 1 )( z + 3i)(z − 2+3i) = e) x + ( − 2i ) = + ... trường hợp sau : a) z = ( − 3a − 6) + i , z′ = 12 + (2 b − 9)i b) z = (2 a − 5) (3 b − 1)i , z′ = (2 b − 1) + (3 a − 5)i Bài 4: Tính z + z′ , z − z′, z z′ với : a) z = 3+2i , z′ = + 3i b) z = 2-3i ,...
 • 5
 • 184
 • 5

TIểu luận thuyết đồ thị: Đồ thị phẳng ứng dụng

TIểu luận lý thuyết đồ thị: Đồ thị phẳng và ứng dụng
... cung đồ thị gọi cỡ đồ thị Đồ thị hữu hạn đồ thị có bậc cỡ hữu hạn • Đồ thị đơn: đồ thị khuyên cạnh song song • Đồ thị vô hướng đủ: đồ thị mà cặp đỉnh kề • Đồ thị có hướng đủ: đồ thị đồ thị ... Khi đồ thị đường chúng đẳng cấu với NHÓM 10_PHƯƠNG PHÁP TOÁN SƠ CẤP Trang 10 LÝ THUYẾT ĐỒ THỊ ĐỒ THỊ PHẲNG CHƯƠNG II ĐỒ THỊ PHẲNG 2.1 ĐỒ THỊ PHẲNG • Đồ thị hình học phẳng Một đồ thị gọi đồ thị ... 17 LÝ THUYẾT ĐỒ THỊ ĐỒ THỊ PHẲNG Bài Trong đồ thị đây, đồ thị phẳng, đồ thị không phẳng? đồ thị phẳng kẻ thêm cạnh để đồ thị không phẳng? a) b) a’ a b b a c b’ d’ g d c h e d c’ Bài giải: a) Đồ...
 • 31
 • 299
 • 1

Văn bia thời - Trần: Một số nét bản về thể thức - nội dung nghệ thuật pps

Văn bia thời Lý - Trần: Một số nét cơ bản về thể thức - nội dung nghệ thuật pps
... cho văn bia thời Trần có thay đổi quan trọng so với văn bia thời nội dung hình thức nghệ thuật Nếu văn bia thời Lí tuân thủ chặt chẽ dạng thức gồm phần kí + minh văn bia thời Trần, thể thức ... tự… văn bia thời Trần độ hoành tráng văn bia thời Lí, dụng công nghệ thuật ngôn từ, nghệ thuật xây dựng nhân vật tả cảnh sút giảm đáng kể Dẫu vậy, văn bia thời Trần có nhiều điểm khả thủ, thể ... thời Lí Điều khiến cho văn bia Phật giáo thời Trần độ sâu sắc suy tư triết học Phật giáo lôgich nội thể thức văn bia xác lập từ thời Lí Nhưng bù lại, yếu tố khiến cho văn bia thời Trần phần có chuyển...
 • 10
 • 178
 • 1

Báo cáo môn sở thuyết mật mã hàm băm MD5 ứng dụng

Báo cáo môn cơ sở lý thuyết mật mã hàm băm MD5 và ứng dụng
... sở thuyết Mật Ma Hàm Băm MD5 Ứng Dụng Nội dung I .Hàm băm chữ kí số II .Hàm băm MD5 Ứng dụng III.Thuật toán MD5 IV Tổng kết Hàm Băm MD5 Ứng Dụng I .Hàm băm chữ kí số Giới thiệu hàm ... để kiểm tra tính nguyên vẹn tập tin MD5 thiết kế bởi Ronald Rivest vào năm 1991 để thay thế cho hàm băm trước MD4 Có ứng dụng quan trọng : - MD5 sử dụng rộng rai thế giới phần mềm để đảm ... biết nội dung hay độ dài ban đầu thông điệp đa băm hàm băm - - Giá trị hàm băm nhất, suy ngược lại nội dung thông điệp từ giá trị băm Việc sử dụng các hệ mật ma các sơ đồ chữ ký số, thường...
 • 18
 • 173
 • 2

tiểu luân thuyết bộ 3 bất khả thi ứng dụng bộ ba bất khả thi

tiểu luân lý thuyết bộ 3 bất khả thi và ứng dụng bộ ba bất khả thi
... 1 .Lý thuyết ba bất khả thi 1.1 Ba nhân tố thuyết thước đo thuyết ba bất khả thi .8 2.Thực tiễn áp dụng ba bất khả thi 11 2.1 Bộ ba bất khả ... Tóm lại, gọi bộ ba bất khả thi hoàn toàn bộ ba khả thi số trường hợp Nền kinh tế Trung Quốc minh họa rõ nét cho tượng Bảng 2.1: Bộ số nhân tố ba bất khả thi Việt Nam Năm 2002 20 03 2004 2005 ... giá lựa chọn việc từ bỏ khả sử dụng sách tiền tệ • Kinh nghiệm áp dụng: Kinh nghiệm áp dụng ba bất khả thi Trung Quốc:Trung Quốc quốc gia áp dụng thành công ba bất khả thi chưa tự hóa dòng vốn...
 • 19
 • 59
 • 0

BÀI TẬP LỚN MÔN THUYẾT NHẬN DẠNG Mạng nơron Hopfield ứng dụng

BÀI TẬP LỚN MÔN LÝ THUYẾT NHẬN DẠNG Mạng nơron Hopfield và ứng dụng
... 100, mạng lưu trữ 15 ảnh khôi phục ảnh bị nhiễu chúng III Ứng dụng mạng Hopfield TRONG BÀI TOÁN MÀU Mạng Hopfield sử dụng để giải toán thỏa mãn ràng buộc Chương trình bày ứng dụng mạng Hopfield ... trúc mạng Hopfield Chắc bạn nhận xét mạng lớp input output mạng tìm hiểu trước Lớp nơron mạng nơi nhận input phát output Như số nơron mạng phải số thành phần input số thành phần output Ngoài mạng ... theo phương thức hoạt động mạng mà người ta phân mạng Hopfield thành mạng Hopfield rời rạc mạng Hopfield liên tục 3.1.1 Mạng Hopfield rời rạc Mạng Hopfield rời rạc mạng tính rời rạc (đầu rời...
 • 17
 • 501
 • 3

thuyết về dịch vụ khách hàng ứng dụng thực tiễn

Lý thuyết về dịch vụ khách hàng và ứng dụng thực tiễn
... dịch vụ khách hàng Nhưng dịch vụ khách hàng làm tăng hài lòng khách hàng nhân tố tạo doanh thu, doanh thu tiêu để đo lường xác chất lượng kết dịch vụ khách hàng, đặc biệt phần dịch vụ khách hàng ... trúc dịch vụ hay chuỗi dịch vụ bao gồm loạt dịch vụ khách hàng cần thiết mà doanh nghiệp lựa chọn cung ứng cho nhóm khách hàng giai đoạn định Tùy thuộc vào mục tiêu quản cung cấp dịch vụ sử dụng ... xếp hàng hóa lên phương tiện, gửi hàng đến địa cho khách hàng Ngoài phân loại dịch vụ theo chủ thể thực dịch vụ ( thứ 1, thứ 2, thứ3) theo địa điểm thực dịch vụ (tại doanh nghiệp dịch vụ nơi khách...
 • 23
 • 117
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: những lý luận chung về tích lũy cơ bản và ứng dụng của lý luận đo svaof thực tiễn ở việt namxác định giá trị năng lượng trao đổi có hiệu chỉnh nitơ men tỉ lệ tiêu hóa hồi tràng các chất dinh dưỡng của một số loại thức ăn và ứng dụng trong thiết lập khẩu phần nuôi gà thịtkhóa luận huấn luyện mạng nơron rbf với mốc cách đều và ứng dụngmot so dang co ban va cach giai dang vo gioi hang vo dinh vo cung chia vo cungbiết vận dụng một số hàm cơ bản và phép toán thông dụng tạo ra các biểu thức số học biểu thức điều kiện và biểu thức lôgic để xây dựng mẫu hỏikhóa luận vật lýthông số vật lý của một số thực phẩmgiai bai tap vat ly 6 mot so ung dung cua su no vi nhietvật lý 6 một số ứng dụng của sự nở vì nhiệt ppslý thuyết một số hướng dẫn luện tập sức bền phần2xác định diễn biến một số hormone sinh sản nhằm ứng dụng trong chẩn đoán phòng trị hiện tượng chậm thành thục tính và chậm động dục lại sau đẻ ở bò sữa do nguyên nhân bệnh lý buồng trứngly thuyet dang so sanh tuong doi va tuyet doikhóa luận tốt nghiệp phân tích một số mô hình kinh doanh sàn giao dịch thương mại điện tử b2b b2b e marketplace trên thế giới và bài học kinh nghiệm cho doanh nghiệp việt nammột số nét cơ bản về bộ tiêu chuẩn quản lý môi trường iso 14000cơ sở lý thuyết cho nghiên cứu tiếp cận và sử dụng dvytquản lý hoạt động bồi dưỡng năng lực cho đội ngũ hiệu trưởng các trường tiểu học huyện vụ bản tỉnh nam định trong gai đoạn hiện naybai tap tieng anh lop 4Nhận xét đặc điểm lâm sàng, x – quang và kết quả xử trí chấn thương nhóm răng cửa vĩnh viễn hàm trênThực trạng bệnh quanh răng và các yếu tố liên quan ở người cao tuổi tại thành phố hà nộiThực trạng và một số yếu tố liên quan đến tổn thương đốm trắng quanh mắc cài trong điều trị nắn chỉnh răngQUẢN lý TRƯỜNG TIỂU học THEO TIẾP cận QUẢN lý dựa vào NHÀ TRƯỜNGNghiên cứu áp dụng thang điểm chẩn đoán viêm ruột thừa cấp trẻ em tại bệnh viện nhi trung ươngDẠY học đọc HIỂU THƠ mới 1932 – 1945 ở TRƯỜNG PHỔ THÔNG THEO đặc điểm LOẠI HÌNHNghiên cứu áp dụng bảng điểm okuda, CLIP, barcelona trong phân loại bệnh nhân ung thư biểu mô tế bào ganMÔ HÌNH vũ TRỤ CHUẨN LAMBDA CDMNghiên cứu, chế tạo vật liệu compozit trên cơ sở nhựa epoxy gia cường bằng sợi thủy tinh và nanoclayĐề thi tiếng nhật JTEST AD 109Đề thi tiếng nhật JTEST AD 110KHẢO sát NHÓM bài CA TRONG lễ hội ĐANGZ KRUOS (ĐANG KHÙA) của NGƯỜI MÔNG ở tủa CHÙA – điện BIÊNNĂNG lực VIẾT TIẾNG VIỆT của học SINH NGƯỜI MÔNG (TRƯỜNG PTDTBT THCS KHUN HÁ,THCS SÙNG PHÀI HUYỆN TAM ĐƯỜNG – TỈNH LAI CHÂU )NHÓM TÍNH từ CHỈ đặc điểm về LƯỢNG của sự vật đặc điểm NGỮ NGHĨA và kết TRỊTANG CA của NGƯỜI MÔNG đỏ xã mùn CHUNG, HUYỆN TUẦN GIÁO, TỈNH điện BIÊNVẤN đề địa lý – LỊCH sử TRONG tác PHẨM GIA ĐỊNH THÀNH THÔNG CHÍ và sử học bị KHẢOCambridge practice tests for IELTS 6NGũ GIớI, THậP THIệN TRONG đạo PHậT và ý NGHĩA của nó đối với GIáO dục đạo đức CHO THANH NIÊN VIệT NAM HIệN NAY
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập