quan ly va thu tuc ra quyet dinh da tieu chi

Nghiên cứu ứng dụng phương pháp hỗ trợ ra quyết định đa tiêu chí trong quản tài nguyên rừng tại khu bảo tồn cù lao chàm

Nghiên cứu và ứng dụng phương pháp hỗ trợ ra quyết định đa tiêu chí trong quản lý tài nguyên rừng tại khu bảo tồn cù lao chàm
... phương pháp hỗ trợ định đa tiêu chí vào toán quản tài nguyên rừng Áp dụng phương pháp hỗ trợ định đa tiêu chí vào quản tài nguyên rừng khu bảo tồn Lao Chàm Ý nghĩa thực tiễn: Đề tài ứng dụng ... cao học: Nghiên cứu ứng dụng phương pháp hỗ trợ định đa tiêu chí Quản tài nguyên rừng khu bảo tồn Lao Chàm Mục tiêu nhiệm vụ nghiên cứu Mục tiêu: Tối ưu quản tài nguyên rừng Nhiệm ... pháp hỗ trợ định đa tiêu chí, áp dụng phương pháp hỗ trợ định đa tiêu chí quản tài nguyên rừng, xây dựng chương trình quản tài nguyên rừng triển khai ứng dụng Đối tượng phạm vi nghiên cứu...
 • 26
 • 546
 • 2

Hệ thống hỗ trợ ra quyết định quản tổng hợp tài nguyên nước - Xây dựng môđun chương trình phân tích hỗ trợ ra quyết định đa tiêu chí Topsis áp dụng phân tích cho một bài toán thực tế

Hệ thống hỗ trợ ra quyết định quản lý tổng hợp tài nguyên nước - Xây dựng môđun chương trình phân tích hỗ trợ ra quyết định đa tiêu chí Topsis và áp dụng phân tích cho một bài toán thực tế
... NGHỆ NGUYỄN THÀNH TRUNG HỆ THỐNG HỖ TRỢ RA QUYẾT ĐỊNH QUẢN LÝ TỔNG HỢP TÀI NGUYÊN NƯỚC: XÂY DỰNG MÔ ĐUN CHƯƠNG TRÌNH PHÂN TÍCH HỖ TRỢ RA QUYẾT ĐỊNH ĐA TIÊU CHÍ TOPSIS ÁP DỤNG PHÂN TÍCH CHO MỘT ... 13 CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG HỖ TRỢ RA QUYẾT ĐỊNH TRONG QUẢN LÝ TỔNG HỢP TÀI NGUYÊN NƯỚC 2.1 Một số khái niệm hệ thống hỗ trợ định quản tổng hợp tài nguyên nước Hệ thống hỗ trợ định ... giá trị cho ma trận phân tích Kết phân tích có nhờ phương pháp phân tích thuyết phân tích đa tiêu chí (MCA) 3.4.2 Cơ sở thuyết phân tích đa tiêu chí cho chương trình phân tích hỗ trợ định...
 • 79
 • 320
 • 0

Phần Một: Các Vấn đề Quyết định Các Thủ tục Ra Quyết định

Phần Một: Các Vấn đề Quyết định và Các Thủ tục Ra Quyết định
... đọc Phần Một Chương 1: Các Vấn đề Quyết đònh Các vấn đề định đơn giản thường Các vấn đề cấu trúc tốt ln ln Các vấn đề chọn lựa Các vấn đề định phức tạp ln ln Các vấn đề cấu trúc Các vấn đề thiết ... trúc vấn đề Được cấu trúc tốt Được cấu trúc (3) Đặc trưng vấn đề I Vấn đề Chọn lựa Vấn đề Thiết kế (4) Đặc trưng vấn đề II Vấn đề Đe dọa Vấn đề Cơ hội (5) Liên kết với vấn đề định khác Vấn đề Độc ... điểm trên, vấn đề xét vấn đề định đơn giản Như tựa đề nêu rõ, sách xử lý vấn đề định phức tạp Như thế, phân biệt vấn đề định đơn giản vấn đề định phức tạp thật quan trọng việc xác định đề tài sách...
 • 8
 • 187
 • 0

Các Vấn đề Quyết định Các Thủ tục Ra Quyết định

Các Vấn đề Quyết định và Các Thủ tục Ra Quyết định
... 1: Các Vấn đề Quyết đònh Các vấn đề định đơn giản thường Các vấn đề cấu trúc tốt ln ln Các vấn đề chọn lựa Các vấn đề định phức tạp ln ln Các vấn đề cấu trúc Các vấn đề thiết kế Hình 1.3: Các ... nói Thơng số Giá trị (1) Nội dụng vấn đề Các thủ tục định Các thủ tục định tổng qt chun biệt theo vấn đề (2) Những hạn chế áp dụng Các thủ tục định Các thủ tục định thức hạn chế áp dụng khơng ... trúc vấn đề Được cấu trúc tốt Được cấu trúc (3) Đặc trưng vấn đề I Vấn đề Chọn lựa Vấn đề Thiết kế (4) Đặc trưng vấn đề II Vấn đề Đe dọa Vấn đề Cơ hội (5) Liên kết với vấn đề định khác Vấn đề Độc...
 • 45
 • 150
 • 0

Các Thủ tục Ra Quyết định

Các Thủ tục Ra Quyết định
... Thơng số Giá trị (1) Nội dụng vấn đề Các thủ tục định Các thủ tục định tổng qt chun biệt theo vấn đề (2) Những hạn chế áp dụng Các thủ tục định Các thủ tục định thức hạn chế áp dụng khơng có ... 4: Thủ tục Ra Quyết đònh lý Nếu phần thơng tin định lượng sai, thủ tục cho kết tính tốn giấy tờ khơng thực tế Cả hai thủ tục xếp vào loại thủ tục định theo phân tích Khác hẳn thủ tục này, thủ tục ... lượng giải pháp Các thủ tục định Các thủ tục định nhắm đến giải pháp tối thường nhắm đến giải pháp thỏa đáng ưu Hình 4.3 Các thơng số thủ tục định giá trị kèm 4.3.2 Bốn loại thủ tục định Trong mục...
 • 18
 • 145
 • 0

Slide bài giảng quản học chương 2: Ra quyết định

Slide bài giảng quản lý học chương 2: Ra quyết định
... quan định quản Quy trình định quản Phương pháp kỹ thuật định quản v1.0 TỔNG QUAN VỀ QUYẾT ĐỊNH QUẢN LÝ 1.1 Khái niệm đặc điểm định quản 1.2 Phân loại định quản 1.3 Yêu cầu định quản ... THUẬT NGỮ • Quyết định quản Quyết định quản phương án hợp phương án để xử vấn đề theo mục tiêu điều kiện, môi trường hệ thống tương lai • Quyết định tập thể Quyết định tập thể định tập ... đưa ra, sở biểu • Quyết định cá nhân Quyết định cá nhân định người đưa phạm vi thẩm quyền • Quy trình định quản Quy trình định quản trình tự thực hoạt động nhằm đưa thực định • Hiệu định quản...
 • 28
 • 494
 • 0

Quyết định quản trị Kỹ năng ra quyết định! pps

Quyết định quản trị và Kỹ năng ra quyết định! pps
... đòi hỏi quy luật khách quan b Tính có định hướng Một định quản trị phải nhằm vào đối tượng định, có mục đích, mục tiêu, tiêu chuẩn xác định Việc định hướng định nhằm để người thực thấy phương hướng ... trọng định có tính lựa chọn mà người thực phép linh hoạt hơn, sáng tạo trình thực định c Tính hệ thống Yêu cầu tính hệ thống định quản trị kinh doanh đòi hỏi định đưa phải nhằm đạt nhiệm vụ định, ... Trước hết định cần nêu thành mệnh lệnh hay thị để có hiệu văn hành Trong thân định dự tính làm mà phải quy định làm, đâu, làm làm cách nào, kiểm tra việc thực định, kiểm tra kiểm tra nào? Tất...
 • 23
 • 227
 • 0

SLIDE quản học chương 7 ra quyết định quản trị kinh doanh

SLIDE quản lý học chương 7 ra quyết định quản trị kinh doanh
... Lựa chọn p.án định Mô hình định bước 7. 3 Căn quy trình định QUY TRÌNH RA QUYẾT ĐỊNH   Mô hình định bước B1: Xác định vấn đề định – xác định thành phần, yếu tố chủ yếu vấn đề cần định, lợi ích ... lựa chọn có nhiều định 7. 4 Một số phương pháp định PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH LƯỢNG      Quyết định điều kiện chắn Quyết định trường hợp may rủi Quyết định trường hợp không chắn Quyết định trường hợp ... KẾT CẤU CHƯƠNG 7. 1 Khái lược định QTKD 7. 2 Phân loại định 7. 3 Căn quy trình định 7. 4 Một số phương pháp định 7. 1 Khái lược định QTKD MỘT SỐ KHÁI NIỆM  Là hành vi...
 • 58
 • 355
 • 2

ứng dụng kỹ thuật mô phỏng kỹ thuật ra quyết định đa mục tiêu

ứng dụng kỹ thuật mô phỏng và kỹ thuật ra quyết định đa mục tiêu
... dựng phương án hoạch định chọn lựa phương án dựa vào số đánh giá 4.1.Chỉ số đánh giá hệ thống Chỉ số đánh giá hệ thống xây dựng dựa sở lý thuyết định đa mục tiêu Theo mục tiêu nêu phần 1, số đánh ... trình xác định Các phân bố tỉ lệ phân bố bảo hiểm, phân bố loại bệnh, cở bệnh, phân bố tỉ lệ cận lâm sàng,…cũng kiểm tra sau chạy mơ hình mơ 4.HỆ THỐNG HỖ TRỢ RA QUYẾT ĐỊNH Hỗ trợ định hoạch định ... dựng Dựa vào số liệu mơ hình mơ phỏng, mơ hình định dùng để tính số đánh giá hệ thống để chọn phương án tốt 5.KẾT LUẬN Nghiên cứu xây dựng tốn hoạch định mặt bệnh viện đa khoa với mục tiêu cải...
 • 8
 • 303
 • 1

Báo cáo nghiên cứu khoa học: "ỨNG DỤNG KỸ THUẬT MÔ PHỎNG KỸ THUẬT RA QUYẾT ĐỊNH ĐA MỤC TIÊU TRONG HOẠCH ĐỊNH MẶT BẰNG BỆNH VIỆN ĐA KHOA" doc

Báo cáo nghiên cứu khoa học:
... dựng Dựa vào số liệu mơ hình mơ phỏng, mơ hình định dùng để tính số đánh giá hệ thống để chọn phương án tốt 5.KẾT LUẬN Nghiên cứu xây dựng tốn hoạch định mặt bệnh viện đa khoa với mục tiêu cải ... trí mặt tổng qt với mục tiêu cụ thể, mơ hình hố mơ hệ thống bệnh viện tương đối xác thực, xây dựng hệ thống hỗ trợ định với số đánh giá đơn, tích hợp đa mục tiêu Nghiên cứu dùng để hoạch định mặt ... chữa bệnh bác sĩ, nâng cao hiệu suất thiết bi cận lâm sàng, giảm thời gian chờ đợi, lại, tạo thoải mái cho bệnh nhân Nghiên cứu giải tốn hoạch định mặt cơng cụ mơ định đa mục tiêu Nghiên cứu có...
 • 8
 • 220
 • 0

Quyết định của bộ tài chính số 44/2005/QĐ-BTC quy định chế độ thu, nộp, quản sử dụng phí thẩm định kinh doanh thương mại có điều kiện thuộc lĩnh vực y tế, phí thẩm định tiêu chuẩn điều kiện hành nghề y, dược, lệ phí cấp giấy phép xuất, nhập cấ

Quyết định của bộ tài chính số 44/2005/QĐ-BTC quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh thương mại có điều kiện thuộc lĩnh vực y tế, phí thẩm định tiêu chuẩn và điều kiện hành nghề y, dược, lệ phí cấp giấy phép xuất, nhập và cấ
... quy định Quy t định (dưới gọi chung quan thu phí, lệ phí) Điều Phí thẩm định kinh doanh thương mại điều kiện thuộc lĩnh vực y tế, phí thẩm định tiêu chuẩn điều kiện hành nghề y, dược, lệ phí ... ng y 25/6/1997 Bộ Tài việc bổ sung Thông tư số 51/TTLB ng y 03/7/1995 liên Tài Y tế quy định chế độ thu, quản lý, sử dụng lệ phí thẩm định cấp gi y chứng nhận đủ tiêu chuẩn, điều kiện thành ... chế độ thu, quản lý, sử dụng lệ phí thẩm định cấp gi y chứng nhận đủ tiêu chuẩn, điều kiện thành lập sở hành nghề y dược tư nhân lệ phí cấp số đăng ký mặt hàng thuốc; b) Bãi bỏ Thông tư số 37...
 • 7
 • 423
 • 0

Tài liệu Báo cáo " Những điểm khác biệt giữa thủ tục giải quyết việc dân sự thủ tục giải quyết vụ án dân sự theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự " potx

Tài liệu Báo cáo
... l c hành vi dân s Theo quy nh c a BLTTDS Vi t Nam, b n án, quy t nh c a án v v án dân s có th c xem xét theo th t c sơ th m, phúc th m giám c th m, tái th m Quy t nh c a án v vi c dân s có th ... t nh tr ng tài, i u t i u 50 n 56 Pháp l nh tr ng tài thương m i năm 2003 quy nh quy t nh c a án v vi c xem xét hu quy t nh tr ng tài ch b kháng cáo, kháng ngh theo th t c phúc th m Quy t nh phúc ... hu quy t nh gi i quy t vi c dân s V i cách quy nh có th hi u quy t nh gi i quy t vi c dân s nh ng trư ng h p không b xem xét l i theo th t c tái th m dân s i v i vi c gi i quy t yêu c u hu quy...
 • 7
 • 552
 • 7

Thủ tục giải quyết đề nghị điều chỉnh hộ tịch trên văn bằng tốt nghiệp (trường hợp được cơ quan có thẩm quyền cải chính hộ tịch theo đúng qui định pháp luật) pdf

Thủ tục giải quyết đề nghị điều chỉnh hộ tịch trên văn bằng tốt nghiệp (trường hợp được cơ quan có thẩm quyền cải chính hộ tịch theo đúng qui định pháp luật) pdf
... Nhận văn điều chỉnh Văn phòng Sở Giáo dục - Đào tạo Bình Định Thành phần hồ sơ Đơn xin chỉnh văn tốt nghiệp nêu rõ ràng cụ thể lý nội dung xin điều chỉnh Bản (công chứng) Quyết định cho cải hộ tịch ... tịch (hoặc Quyết định hủy bỏ khai sinh sử dụng khai sinh UBND cấp huyện, thị, thành phố) Quyết định cho bổ sung ngày tháng sinh UBND cấp xã, phường Bản khai sinh (nội dung cải theo Quyết định UBND) ... TTHC: Bằng Các bước Mô tả bước Tên bước Bước Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo qui định Nộp hồ sơ Văn phòng Sở Giáo dục - Đào tạo Bình Định số Trần Phú Quay Nhơn Bước - Nếu hồ sơ đầy đủ, đương chờ giải...
 • 4
 • 231
 • 0

Bài giảng kế toán quản trị_Chương 7: Thông tin thích hợp tiến trình ra quyết định pptx

Bài giảng kế toán quản trị_Chương 7: Thông tin thích hợp và tiến trình ra quyết định pptx
... THÔNG TIN THÍCH HỢP VÀ TIẾN TRÌNH RA QUYẾT ĐỊNH Ra định gì?  Là lựa chọn phương án thực phương án có  Phải gắn liền với hành động kết tương lai  Một định tốt phải gắn liền ... kết tốt tương lai Sự cần thiết thông tin thích hợp     Liên quan đến phương án tương lai Phải mang tính định lượng Có liệu chênh lệch Thông tin thích hợp cần thiết để định: - Khó có đủ thông ... bỏ,.… Chi phí không hợp lệ - Thông tin không thích hợp  Chi phí chìm  Khoản thu chi phí không khác PA Các bước tiến hành phân tích thông tin thích hợp B1: Thu thập thông tin có liên quan đến...
 • 18
 • 339
 • 0

THÔNG TƯ Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản sử dụng phí giám định tư pháp trong lĩnh vực pháp y pps

THÔNG TƯ Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí giám định tư pháp trong lĩnh vực pháp y pps
... định pháp lĩnh vực pháp y bao gồm chi phí giám định pháp tiền bồi dưỡng giám định pháp Mức thu phí giám định pháp lĩnh vực pháp y thực theo quy định Biểu phí giám định pháp lĩnh vực ... quản sử dụng phí giám định pháp lĩnh vực pháp y sau: Điều Đối ng nộp phí Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng trưng cầu giám định phải nộp phí giám định pháp lĩnh vực pháp ... lĩnh vực pháp y ban hành kèm theo Thông Điều Tổ chức thu, nộp, quản sử dụng Cơ quan thu phí Viện Pháp y Quốc gia - Bộ Y tế; Trung tâm Pháp y, Tổ chức giám định Pháp y trực thuộc Sở Y tế tỉnh,...
 • 5
 • 225
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: quyết định quản lý và quá trình ra quyết địnhthủ tục ra quyết địnhthủ tục ra quyết định nghỉ hưuthủ tục ra quyết định thu hồi đấtthủ tục ra quyết định cưỡng chế thu hồi đấtthủ tục ra quyết định truy nãmối quan hệ giữa quá trình ra quyết định và quá trình tổ chức thực hiện quyết định quản lýtrò quyết định đây là vai trò quan trọng nhất của người quản lý nhà quản lý là người có quyền quyết định và chịu trách nhiệm về những quyết định của mìnhcơ quan có trách nhiệm bồi thường và thủ tục giải quyết yêu cầu bồi thườngnhững quy định về thủ tục tiến hành đình công và thủ tục giải quyết các cuộc đình côngcác quy định về trình tự và thủ tục giải quyết tranh chấp chưa rõ ràngquản lý và sử dụng phí thẩm địnhquản lý và thu thuếquản lý và thu hồi nợquản lý và thu hồi công nợQuản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài ở tỉnh Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ (LV thạc sĩ)Quản lý dự án đầu tư sử dụng nguồn vốn ODA tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh (LV thạc sĩ)Phát triển tư duy sáng tạo cho học sinh khá, giỏi Trung học cơ sở trọng dạy học chuyên đề đa thức và ứng dụng (LV thạc sĩ)Tăng cường quản lý thuế thu nhập cá nhân trên địa bàn huyện Tam Dương Vĩnh Phúc (LV thạc sĩ)Hoàn thiện quản lý ngân sách nhà nước trên địa bàn phường Thọ Sơn, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ (LV thạc sĩ)Nghiên cứu đặc điểm nông sinh học và biện pháp kỹ thuật đối với một số dòng, giống mận tại huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai (LA tiến sĩ)Nâng cao năng lực của đội ngũ công chức quản lý các cơ quan hành chính cấp tỉnh tại tỉnh Khăm Muộn, nước cộng hòa dân chủ nhân dân Lào (LV thạc sĩ)Quản lý nhà nước về nông nghiệp tỉnh Luông Pha Bang, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào (LV thạc sĩ)Văn hóa công sở tại các trường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức thuộc các bộ (LV thạc sĩ)Huy động cộng đồng dân cư trong giám sát, bảo vệ môi trường tại thành phố tuy hòa, tỉnh phú yênskkn Giáo dục truyền thống và chăm lo cho học sinh nghèo thông qua Mô hình “Đội chúng em tình nguyện”Các nhân tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn sách của sinh viên TP hồ chí minhSKKN Phát huy vai trò Phụ trách Sao Nhi đồng thông qua hoạt động Câu lạc bộ “Phụ Trách Sao” trong liên đội Tiểu họcTạp chí PR ads bài tập môn công cụ nhóm 2 PR35A2Nghiên cứu tử vong do tai nạn lao động ghi nhận tại thành phố hà nội năm 2015Thực trạng tham gia bảo hiểm y tế của người dân 4 xã thuộc tỉnh quảng trị năm 2015ky thuat phong chong chay no p1 6415Bài giảng công tác tư tưởnghuawei instruction C80216h 06 023r1
Đăng ký
Đăng nhập