nêu cảm nhận về hai đoạn trich trong truyện kiều của nguyễn du

Cảm nghĩ của em về nhân vật từ hải qua đoạn thơ kiều gặp từ hải trích trong truyện kiều của nguyễn du

Cảm nghĩ của em về nhân vật từ hải qua đoạn thơ kiều gặp từ hải trích trong truyện kiều của nguyễn du
... lãng mạn nhân vật Từ Hải Từ giọng điệu đến ngôn từ trang trọng, cổ kính: nhân vật lung linh màu sắc huyền thoại sử thi Nhân vật Từ Hải tựa ánh hào quang chiếu qua quãng đời ngắn ngủi Thúy Kiều, ... nhân Kiều làm thay đổi số phận gái lâu: “Trai anh hùng, gái thuyền quyên, Phỉ nguyền sảnh phượng, đẹp duyên cưỡi rồng.” Qua đoạn thơ Kiều gặp Từ Hải , ta thấy rõ nghệ thuật tả người Nguyễn Du ... đẹp Chân dung anh hùng Từ Hải phương diện tuyệt đẹp cảm hứng nhân văn Truyện Kiều Read more: http://taplamvan.edu.vn/cam-nghi-cua -em- ve-nhan-vat-tu-hai -qua- doan-tho-kieugap-tu-hai-trich -trong- truyen-kieu-cua-nguyen -du/ #ixzz3mXmjlnUv...
 • 3
 • 489
 • 0

Phân tích nghệ thuật miêu tả nhân vật được thể hiện qua ngôn ngữ đối thoại nhằm khắc hoạ tính cách nhân vật Thuý Kiều, Hoạn Thư trong đoạn trích “Thuý Kiều báo ân, báo oán” (Trích trong Truyện Kiều của Nguyễn Du)

Phân tích nghệ thuật miêu tả nhân vật được thể hiện qua ngôn ngữ đối thoại nhằm khắc hoạ tính cách nhân vật Thuý Kiều, Hoạn Thư trong đoạn trích “Thuý Kiều báo ân, báo oán” (Trích trong Truyện Kiều của Nguyễn Du)
... thấy Hoạn Thư “sâu sắc nước đời” đến “quỷ quái tinh ma” Tuy nhiên, việc Hoạn Thư tha bổng không hoàn toàn phụ thuộc vào “tự bào chữa” mà chủ yếu lòng độ lượng Kiều Đoạn Thuý Kiều báo ân, báo oán” ... vừa” Trong lời nói, thái độ Kiều, phút giây đầu Hoạn Thư có “hồn lạc phách xiêu” hoàn cảnh ấy, Hoạn Thư kịp “liệu điều kêu ca” người khôn ngoan, giảo hoạt Lời “kêu ca” Hoạn Thư thực chất cách ... bà” Nếu Hoạn Thư có tội tâm lí chung giới nữ “chồng chung chưa dễ chiều cho ai” Từ tội nhân, Hoạn Thư biện bạch để trở thành nạn nhân chế độ đa thê Tiếp đến, Hoạn Thư kể lại “công” cho Kiều viết...
 • 2
 • 109
 • 0

Bình giảng đoạn trao duyên trích trong truyện kiều của nguyễn du

Bình giảng đoạn trao duyên trích trong truyện kiều của nguyễn du
... Trao duyên đoạn thơ có ý nghĩa đặc biệt Truyện Kiều Giở kỉ vật trao cho Vân, Kiều sống lại với kỉ niệm cũ Sự diện kỉ vật gợi lên tương ... người đọc chứng kiến tận mắt cảnh trao duyên nghệ thuật lại cảnh Read more: http://taplamvan.edu.vn/binh-giang-doan -trao- duyen-trich -trong- truyen-kieu-cua-nguyendu/#ixzz3mdlpcBsl ... khác Kiều thương chàng Kim thân Kiều không đổ lỗi cho hoàn cảnh mà tự nhận trách nhiệm Có thể nói, chữ phụ mà làm sáng lên vẻ đẹp nhân cách cao thượng, giàu lòng vị tha nàng Kiều Đoạn Trao duyên, ...
 • 3
 • 730
 • 0

Phân tích đoạn thơ Mã Giám Sinh mua Kiều trích trong Truyện Kiều của Nguyễn Du ( bài 2).

Phân tích đoạn thơ Mã Giám Sinh mua Kiều trích trong Truyện Kiều của Nguyễn Du ( bài 2).
... "cò kè bớt thêm hai" Đoạn thơ chứa chan tinh thần nhân đạo chi tiết nội dung Giám Sinh mua Kiều đoạn thư có giá trị tố cáo đanh thép sâu sắc Truyện Kiều Nguyễn Du dựng nên tranh tả thực sắc ... vùi, giá trị nhân đạo Đoạn thơ thể bút pháp nghệ thuật đặc sắc Nguyễn Du tự (cảnh mua Kiều) , tả người, tả Giám Sinh, tả mụ mối sử dụng bút pháp thực, chi tiết thực; tả Kiều thiên ước lệ, biến ... nhà thơ sử dụng gắn liền với đẹp: thềm hoa, lệ hoa "nét buồn cúc, điệu gầy mai" Kiều bị mụ mối Giám Sinh "ép cung cầm nguyệt, thử quạt thơ" Giám Sinh "đắn đo cân sắc cân tài" Con người Kiều, ...
 • 3
 • 122
 • 0

Triết lý đoạn trường trong Truyện Kiều của Nguyễn Du-phần2 pdf

Triết lý đoạn trường trong Truyện Kiều của Nguyễn Du-phần2 pdf
... gồm lại thái độ mà nhà thơ gọi "khấp Tố Như" * Triết đoạn trường Nguyễn Du Tôi nghĩ vấn đề tư tưởng nhà thơ khởi đầu từ không xa nhiều Đoạn trường tân tiếng kêu cầu cứu, tiếng kêu báo động ... nếp sống dân tộc Giá trị thảm kịch giá trị người, giá trị triết đoạn trường Tố Như Thêm nữa, nói rung cảm, giá trị rung cảm Đoạn trường tân lại nhờ thảm kịch nội tâm tác giả nhân vật câu chuyện ... không chối nhận nơi tác phẩm Tố Như, thời đại mà vòng chia tư kỷ thuyết ầm ĩ đua nằm xuống, Đoạn trường tân Nguyễn Du trường tồn có trường tồn giới điên loạn phải "những trang văn chương thật nhân...
 • 7
 • 262
 • 0

Triết lý đoạn trường trong Truyện Kiều của Nguyễn Du-phần1 pptx

Triết lý đoạn trường trong Truyện Kiều của Nguyễn Du-phần1 pptx
... khoác cho nỗi đoạn trường Tố Như áo mới, nghĩ rằng: Hãy khởi đầu rút vấn đề tư tưởng Nguyễn Du điểm dứt khoát thái độ tác giả sống, nỗi thống khổ đời: Triết Đau khổ, Triết Đoạn trường Lại ... mà sau lòng tin điều "lấy tâm để sửa mệnh" khuôn khổ triết cửu dân tộc: Triết có Trời Đến tiến tới điểm tế nhị triết đoạn trường Nguyễn Du, điểm tế nhị tín ngưỡng người Việt Nam: Định ... thật thâm cảm chân khởi đầu: Bài học Đoạn trường phải học chủ quan, thực nghiệm người Việt Nam ghi nhận câu: Đoạn trường có qua cầu hay Ý nghĩa chân rõ Phải có qua cầu Đoạn trường thấy Đau...
 • 10
 • 271
 • 1

Nhân sinh quan phật giáo trong truyện kiều của nguyễn du – giá trị và hạn chế

Nhân sinh quan phật giáo trong truyện kiều của nguyễn du – giá trị và hạn chế
... 4.1 Một số giá trị nhân sinh quan Phật giáo Truyện Kiều 4.2 Một số hạn chế của nhân sinh quan Phật giáo Truyện Kiều của Nguyễn Du 4.3 Ý nghĩa việc nghiên cứu nhân sinh quan Phật giáo ... quan Phật giáo Truyện Kiều của Nguyễn Du 59 59 71 Chương 4: MỘT SỐ GIÁ TRỊ, HẠN CHẾ VÀ Ý NGHĨA VIỆC NGHIÊN CỨU NHÂN SINH QUAN PHẬT GIÁO TRONG “TRUYỆN KIỀU” CỦA NGUYỄN DU 4.1 Một số giá ... Nội dung nhân sinh quan Phật giáo 28 28 39 Chương 3: NHÂN SINH QUAN PHẬT GIÁO TRONG “TRUYỆN KIỀU” CỦA NGUYỄN DU 3.1 Khái lược chung đời Nguyễn Du Truyện Kiều 3.2 Nội dung Nhân sinh quan...
 • 160
 • 727
 • 4

Nhân sinh quan phật giáo trong truyện kiều của nguyễn du giá trị và hạn chế ( thông tin đưa lên website)

Nhân sinh quan phật giáo trong truyện kiều của nguyễn du giá trị và hạn chế ( thông tin đưa lên website)
... GIÁ TRỊ, HẠN CHẾ VÀ Ý NGHĨA VIỆC NGHIÊN CỨU NHÂN SINH QUAN PHẬT GIÁO TRONG “TRUYỆN KIỀU” CỦA NGUYỄN DU 4.1 Một số giá trị nhân sinh quan Phật giáo "Truyện Kiều" 17 4.1.1 Nhân sinh quan Phật giáo ... nhân sinh quan Phật giáo “Truyện Kiều” Nguyễn Du Chương NHÂN SINH QUAN PHẬT GIÁO 2.1 Cơ sở hình thành nhân sinh quan Phật giáo 2.1.1 Cơ sở kinh tế - xã hội cho hình thành nhân sinh quan Phật Giáo ... tích nhân sinh quan Phật giáo “Truyện Kiều” Nguyễn Du giá trị, hạn chế 2.2 Nhiệm vụ - Trình bày sở hình thành nội dung nhân sinh quan Phật giáo thể quan niệm nghiệp báo, nhân - Trình bày nhân sinh...
 • 29
 • 216
 • 0

Vẻ đẹp ngôn ngữ trong truyện kiều của nguyễn du

Vẻ đẹp ngôn ngữ trong truyện kiều của nguyễn du
... mặt sắt đen xì Đó ngôn ngữ ám sát nhân vật, thể tài sử dụng ngôn ngữ bậc thầy Nguyễn Du Có thể nói ngôn ngữ Truyện Kiều vấn đề thú vị mà khai thác nhiều bình diện Ngôn ngữ Truyện Kiều đầy sức lay ... vẻ đẹp thiên nhiên: Hoa cười ngọc đoan trang … Hoa ghen thua thắm liễu hờn xanh Chính ngôn ngữ ẩn dụ vận dụng cách sáng tạo khiến cho ngôn ngữ thơ ý nhị mà sâu sắc Trong truyện Kiều, Nguyễn Du ... thành công ngôn ngữ Truyện Kiều ngôn ngữ xác mà thay ngôn ngữ khác: Cậy em em có chịu lời Ngồi cho chị lạy 8ẽ thưa Cậy, chịu lạy tưởng không hợp với văn cảnh thực xác mà thay Có loại ngôn ngữ xác...
 • 4
 • 1,069
 • 0

NHÂN SINH QUAN PHẬT GIÁO TRONG TRUYỆN KIỀU CỦA NGUYỄN DU GIÁ TRỊ VÀ HẠN CHẾ

NHÂN SINH QUAN PHẬT GIÁO TRONG TRUYỆN KIỀU CỦA NGUYỄN DU GIÁ TRỊ VÀ HẠN CHẾ
... c u nhân sinh quan Ph t giáo Truy n Ki u c a Nguy n Du Ch ng NHÂN SINH QUAN PH T GIÁO 2.1 C s hình thành c a nhân sinh quan Ph t giáo 2.1.1 C s kinh t - xã h i cho s hình thành nhân sinh quan ... Ý NGH A VI C NGHIÊN C U NHÂN SINH QUAN PH T GIÁO TRONG TRUY N KI U C A NGUY N DU 4.1 M t s giá tr c a nhân sinh quan Ph t giáo "Truy n Ki u" 4.1.1 Nhân sinh quan Ph t giáo "Truy n Ki u" góp ph ... chúng sinh nhi u h n n c bi n 2.2 N i dung nhân sinh quan Ph t giáo Trong t t ng tri t h c c a Ph t giáo, nhân sinh quan nh ng quan ni m v ng i cu c i ng i mà h t nhân c a T di u thuy t nhân qu...
 • 28
 • 138
 • 0

Cảm nhận đoạn trích thề nguyền trong truyện kiều của nguyễn du

Cảm nhận đoạn trích thề nguyền trong truyện kiều của nguyễn du
... Đoạn trích Thề nguyền kể lần thứ hai Kiều quay trở lại gặp Kim Trọng nhân lúc gia đình nhà Và thời điểm này, hai người làm lễ thề nguyền: “Cửa vội rủ rèm the Xăm ... nơi Những lời thề nguyện, hẹn ước chuẩn bị sẵn, kỉ vật sẵn sàng cho khoảnh khắc thề nguyền hai người: “Tiên thề, thảo chương Tóc mây món, dao vàng chia đôi” Hai người làm lễ thề nguyền ánh trăng ... mơ màng” Nguyễn Du dùng hình ảnh ước lệ “tiếng sen” để nói bước chân nhẹ nhàng Thúy Kiều lúc chàng Kim nửa tỉnh, nửa mê, luyến tiếc nàng Kiều quay trở nhà sau lần gặp gỡ thứ Thế nàng Kiều quay...
 • 4
 • 837
 • 1

Vẻ đẹp ngôn từ nghệ thuật trong truyện kiều của nguyễn du qua một số đoạn trích đã học pdf

Vẻ đẹp ngôn từ nghệ thuật trong truyện kiều của nguyễn du qua một số đoạn trích đã học pdf
... phẩm Truyện Kiều mà Nói tóm lại, văn học Tiếng Việt , đến Truyện Kiều Nguyễn Du ngôn từ tự đứng lên biểu diễn nghệ thuật Nói Nguyễn Du nhà nghệ sĩ lớn ngôn từ nói đến cách ứng xử nghệ thuật ... kích thước sống ngày để xác định vị trí ,tầm sống trước đời Về ngôn từ màu sắc Truyện Kiều : Truyện Kiều có nhiều từ ngữ màu sắc (có đến 119 lần) , với nhiều màu khác Nguyễn Du dùng từ màu sắc ... gió tựa hoa kề , gió tủi mưa sầu … Những ngôn từ ý tượng phương diện ngôn từ nghệ thuật Truyện Kiều Nguyễn Du phá vỡ cách tạo từ thông thường để tạo từ gây hiệu lạ hoá Nhà thơ phá vỡ nhiều...
 • 13
 • 1,404
 • 21

Xem thêm

Từ khóa: nhân vật hồ tôn hiến trong truyện kiều của nguyễn ducam nhan cua em ve 12 cau tho cuoi cua doan trich trao duyen trong truyen kieu cua nguyen ducảm nhận về nhân vật thúy kiều trong truyện kiều của nguyễn duvẻ đẹp ngôn từ nghệ thuật trong truyện kiều của nguyễn du qua một số đoạn trích đã học pdfđoạn trích trao duyên trong truyện kiều của nguyễn ducảm hứng nhân đạo trong truyện kiều của nguyễn dunhân vật từ hải trong truyện kiều của nguyễn ducảm hứng nhân đạo trong truyện kiều của nguyễn du văn mẫuthi pháp nhân vật trong truyện kiều của nguyễn dunghệ thuật xây dựng nhân vật trong truyện kiều của nguyễn dugia tri nhan van trong truyen kieu cua nguyen dutrinh bay nghe thuat khac hoa tinh cach nhan vat trong truyen kieu cua nguyen dumối quan hệ giữa cảnh và tình qua nghệ thuật thể hiện tâm lí các nhân vật kim trọng và thuý kiều trong truyện kiều của nguyễn ducac cau th noi ve suc manh cua dong tien trong truyen kieu cua nguyen duphân tich cách nhân vật trong truyện kiều của nguyễn duNghiên cứu biến đổi kích thước và chức năng nhĩ trái ở bệnh nhân tăng huyết áp bằng siêu âm Doppler tim (LA tiến sĩ)Nghiên cứu mối quan hệ giữa chất lượng dịch vụ của nhà thuốc GPP với sự hài lòng của khách hàng tại thành phố Hồ Chí Minh (LA tiến sĩ)NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ NGOẠI KHOA BỆNH DỊ DẠNG NANG TUYẾN BÂM SINH Ở PHỔI TRẺ EM (LA tiến sĩ)Tiểu luận môn các đảng chính trị trên thế giới một số kinh nghiệm từ quá trình đổi mới toàn diện của đảng cộng sản cuba trong tình hình hiện nayTiểu luận môn các đảng chính trị trên thế giới “đảng cầm quyền diễn đàn dân sự (civic platform) cộng hòa ba lan cơ cấu tổ chức và tư tưởng chính trịTiểu luận môn các đảng chính trị trên thế giới KHẢO sát THỰC TIỄN mô HÌNH dân CHỦ xã hội THUỴ điểnĐIỀU KIỆN LAO ĐỘNG, ĐẶC ĐIỂM BỆNH TẬT, CHĂM SÓC SỨC KHỎE CỦA NGƯ DÂN ĐÁNH BẮT HẢI SẢN XA BỜ TẠI HUYỆN ĐẢO VÂN ĐỒN TỈNH QUẢNG NINH VÀ HIỆU QUẢ MỘT SỐ GIẢI PHÁP CAN THIỆP (LA TIẾN SĨ)Nghiên cứu thực trạng và một số yếu tố liên quan đến nhiễm khuẩn vết mổ bụng tại bệnh viện tỉnh Sơn La (LA tiến sĩ)Tiểu luận môn các đảng chính trị trên thế giới đảng lãnh đạo đất nước xin ga poTiểu luận môn các đảng chính trị trên thế giới một số vấn đề về quá trình hình thành, quan điểm và cương lĩnh lãnh đạo của đảng cầm quyền xã hội dân chủ thụy điển (SDP)Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và nồng độ kháng thể kháng thụ thể acetylcholin trong bệnh nhược cơ (LA tiến sĩ)Làm thế nào để chống lại ung thư ?Lấy gốc siêu tốc môn hóa học lê đăng khươngNHẬN THỨC VÀ THÁI ĐỘ TUÂN THỦ RỬA TAY CỦA NHÂN VIÊN Y TẾđề cương luận văn thạc sĩ ứng dụng viễn thám và gis trong nc xói mòn đất tỉnh quảng trịTài liệu ôn thi THPT quốc gia môn địa lý hayHƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MONITOR ĐA THÔNG SỐTài liệu ôn tập học sinh giỏi môn địa lýĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ PHƯƠNG PHÁP HÚT ĐỜM KÍN TRONG CHĂM SÓC BỆNH NHÂN THỞ MÁYbổ trợ kiến thức luyện thi đại học trên VTV2 môn vật lý chu văn biên (phần 1 dao động)
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập