ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC KINH TẾ VĨ MÔ

đề cương ôn tập kinh tế 1 đại học thương mại

đề cương ôn tập kinh tế vĩ mô 1 đại học thương mại
... kinh tế, Viện Khoa học xã hội nhân văn [12 ] Tạp chí Kinh tế phát triển, Đại học Kinh tế quốc dân [13 ] Tạp chí Phát triển Kinh tế, Đại học Kinh tế HCM [14 ] Viện Kinh tế TPHCM: http://www.vienkinhte.hochiminhcity.gov.vn/trangchu.asp ... nhân kinh tế bao nhiêu? So sánh với số nhân kinh tế giản đơn (giả sử kinh tế giản đơn có hàm tiêu dùng C = 10 0 + 0,8Y) giải thích kết Bài 11 : Cho hình Phillips sau: gp PC0 gp1 U1 U2 U Với gp1 ... trình Kinh tế mô, NXB Giáo dục Tài liệu tham khảo khuyến khích [9] Trang Web tranh luận Kinh tế học: http://economics.about.com/ [10 ] Mạng nghiên cứu kinh tế: http://www.vern.org.vn/ [11 ] Tạp...
 • 10
 • 1,777
 • 0

Bộ câu hỏi và đề cương ôn tập kinh tế

Bộ câu hỏi và đề cương ôn tập kinh tế vĩ mô
... Cả câu Câu 4: Số người bị việc kinh tế bước vào thời kỳ suy thoái, xếp vào dạng thất nghiệp: A Thất nghiệp chu kỳ B Cơ cấu C Tạm thời D Tự nhiên Chương VII: Kinh tế kinh tế Mở (Nội dung ôn ... trường không đổi D Không câu nêu Câu 2: Chính phủ giảm bớt lượng tiền cung ứng kinh tế cách: A Bán chứng khoán Chính phủ B Tăng lãi suất chiết khấu C Tăng tỷ lệ dự trữ bắt buộc D Các câu Câu 3: ... Câu 2: Điểm khác số nhân thuế số nhân chi tiêu kinh tế là: A Số nhân thuế âm, số nhân chi tiêu dương B Số nhân thuế luôn số nhân chi tiêu C Số nhân thuế luôn lớn số nhân chi tiêu D Không có câu...
 • 7
 • 1,576
 • 27

Đề cương ôn tập kinh tế pot

Đề cương ôn tập kinh tế vĩ mô pot
... hiệu kinh tế qua loại bỏ nhiều thời gian để dành cho việc trao đổi trực tiếp hàng hóa dịch vụ Ví dụ: nhà kinh tế học biết làm việc giảng học kinh tế muốn ăn ông ta phải tìm kiếm người nông dân ... tiền tệ cung tiền, khái niệm kinh tế mô, để lượng cung cấp tiền tệ kinh tế nhằm đáp ứng nhu cầu mua hàng hóa, dịch vụ, tài sản, cá nhân (hộ gia đinh) doanh nghiệp (không kể tổ chức tín dụng) - ... người muốn học kinh tế Điều vô khó khăn Trong có xuất tiền, nhà kinh tế học dạy cho người có nhu cầu học nhận tiền, dùng tiền để mua lương thực thực phẩm Như tiền thúc đẩy hiệu kinh tế qua việc...
 • 28
 • 530
 • 7

Đề cương ôn tập Kinh Tế

Đề cương ôn tập Kinh Tế Vĩ Mô
... lượng thực tế sản lượng cân khác phần tồn kho không dự kiến Ythực tế = Ycân + Tồn kho không dự kiến (+ -) 16- Khi thuế suất (t) tăng lên số nhân kinh tế giảm Trả lời: Đúng số nhân kinh tế Phuong ... khác phần tồn kho không dự kiến Trả lời: Đúng vì: - Sản lượng thực tế < Sản lượng cân kinh tế tổng cung < tổng cầu →P↑ → Y↑ → kinh tế vận động đạt trạng thái cân - Sản lượng thực tế > sản lượng cân ... AD3 có độ dốc lớn đường AD2 d- Những sách kinh tế sử dụng để tăng sản lượng từ Y2 đến Y3 Trả lời: Để tăng sản lượng từ Y2 đến Y3 dùng sách sau: + Giảm thuế suất + Giảm lãi suất +...
 • 30
 • 73
 • 0

Đề cương môn học kinh tế vi

Đề cương môn học kinh tế vi mô
... kinh tế xã hội Nội dung chi tiết môn học: CHƯƠNG I: KINH TẾ HỌC VÀ NỀN KINH TẾ KINH TẾ HỌC 1.1.Khái niệm Kinh tế học 1.2.Phương pháp luận nghiên cứu kinh tế học 1.3 .Kinh tế vi Kinh tế ... môn học 7.3 Yêu cầu giảng vi n môn học: - Yêu cầu giảng vi n điều kiện để tổ chức giảng dạy môn học như: giảng đường, máy projector, hình chiếu sẽ, bảng vi t micro - Yêu cầu giảng vi n sinh vi n ... THỊ TRƯỜNG VÀ CÁC MÔ HÌNH KINH TẾ 3.1.Thị trường 3.2.Sự thất bại thị trường 3.3 .Mô hình kinh tế thị trường tự hoàn toàn 3.4 .Mô hình kinh tế mệnh lệnh, huy 3.5 .Mô hình kinh tế hỗn hợp CHƯƠNG II:...
 • 7
 • 1,536
 • 12

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC KINH TẾ 1

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC KINH TẾ VĨ MÔ 1
... KHOA KINH T C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI TNAM ð cL p–T Do – H nh Phúc ð CƯƠNG MÔN H C THÔNG TIN CHUNG V MÔN H C 1. 1 Tên môn h c : Kinh T 1. 2 Mã môn h c : ECON1302 1. 3 ... MÔ T MÔN H C VÀ M C TIÊU 2 .1 M c tiêu môn h c Trang b cho sinh viên nh ng ki n th c b n công c c n thi t ñ phân tích v n ñ kinh t 2.2 t môn h c V i nh ng ki n th c b n v Kinh t h c ... ECON1302 1. 3 Trình ñ :ð ih c 1. 4 Ngành : Kinh t 1. 5 Khoa ph trách : Khoa Kinh T 1. 6 S tín ch :3 1. 7 Yêu c u ñ i v i môn h c • Môn h c trư c : Toán cao c p, Kinh t vi 1. 8 Yêu c u ñ i v i sinh viên...
 • 11
 • 1,409
 • 0

Đề cương môn học kinh tế

Đề cương môn học kinh tế vĩ mô
... quát kinh tế học 2.1 Đối tượng phư­ơng pháp nghiên cứu kinh tế học 2.1.1 Đối t­ượng nghiên cứu 2.1.2 Phương pháp nghiên cứu 2.2 Hệ thống kinh tế 2.2.1 Hệ thống kinh tế ... cụ kinh tế 2.3.1 Các mục tiêu kinh tế 2.3.2 Các sách kinh tế chủ yếu 2.3.2.1 Chính sách tài khó 2.3.2.2 Chính sách tiền tệ 2.3.2.3 Chính sách thu nhập 2.3.2.4 Chính sách kinh tế đối ... Khắc phục lạm phát Chương : Kinh tế kinh tế mở 8.1 Nguyên tắc lợi so sánh th­ương mại quốc tế 8.2 Cán cân toán quốc tế 8.3 Tỷ giá hối đoái hệ thống tài quốc tế 8.3.1 Tỷ giá hối đoái thị...
 • 6
 • 366
 • 1

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC KINH TẾ 2

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC KINH TẾ VĨ MÔ 2
... n ñ kinh t 2. 2 t môn h c V i nh ng ki n th c nâng cao v Kinh t h c ñư c cung c p môn h c này, sinh viên có th v n d ng hình kinh t ñ hi u ñư c s v n hành c a n n kinh ... H C 1.1 Tên môn h c : Kinh T 1 .2 môn h c : ECON23 02 1.3 Trình ñ :ð ih c 1.4 Ngành : Kinh t 1.5 Khoa ph trách : Khoa Kinh T 1.6 S tín ch :3 1.7 Yêu c u ñ i v i môn h c • ði u ki n tiên ... trư c môn Kinh T 1.8 Yêu c u ñ i v i sinh viên - ð c tài li u trư c ñ n l p; - Tham gia th o lu n l p; - Th c hi n t p theo yêu c u giáo viên MÔ T MÔN H C VÀ M C TIÊU 2. 1 M c tiêu môn h...
 • 5
 • 585
 • 8

đề cương môn học kinh tế

đề cương môn học kinh tế vĩ mô
... SẢN LƯỢNG CÂN BẰNG TRONG NỀN KINH TẾ MỞ Xác định điểm cân sản lượng quốc gia: I Xác định sản lượng quốc gia kinh tế đóng: 1.1 Tổng cầu(AD): Giả định : - Nền kinh tế đóng cửa - Không có phủ - ... năng(Yp) mức sản lượng mà kinh tế đạt sử dụng nguồn lực Mục tiêu: - Giữ ổn định kinh tế ổn định giá trị tiền tệ: - Sản lượng thực tế sản lượng tiềm - Giảm dao động chu kỳ kinh doanh Công cụ: - Thuế ... nhập : khoản đầu tư tư nhân lẫn nhà nước Hàm chi tiêu C: (Tương tự kinh tế đóng) C = Co + Cm.Yd Hàm đầu tư I: (Tương tự kinh tế đóng) I = Io + Im.Yd Thu nhập khả dụng Yd = Y – (Td+Ti) + Tr (*)...
 • 21
 • 267
 • 0

Đề cương môn học kinh tế vi

Đề cương môn học kinh tế vi mô
... Nội dung môn học cụ thể 8.1 Bài 1: Giới thiệu Kinh tế học Vi Bài giảng cung cấp cho sinh vi n tranh tổng quát kinh tế học vi phát triển Sinh vi n trang bị nguyên tác mà nhà kinh tế vận dụng ... tập đọc giao hạn Cần nhớ kinh tế vi môn học giúp cho sinh vi n suy nghĩ cách có hệ thống vấn đề kinh tế không yêu cầu học thuộc lòng, không liên tục kiến thức (vắng học giảng chẳng hạn) tạo ... thương Nhà Xuất Khoa học Kỹ thuật phát hành năm 2000 Lưu ý dịch không thấy bán nhà sách, sinh vi n phải tham khảo thư vi n trường Kinh tế thư vi n nơi khác • Các giảng giảng vi n số đọc khác trình...
 • 5
 • 233
 • 0

đề cương môn học kinh tế

đề cương môn học kinh tế vĩ mô
... nhà kinh tế học sử dụng để hình thành hình lý thuyết từ hình thành trường phái khác Bài giảng giúp cho sinh viên hiểu mục tiêu kinh tế học khác với kinh tế vi hạn chế môn học ... luận Giữa Trường phái Kinh tế , download webpage giảng viên 8.2 Bài 2: Số liệu kinh tế Số liệu phần quan trọng môn khoa học nào, đọc hiểu số liệu kinh tế công việc Bài giảng ... thi trắc nghiệm với đề thi chung toàn khóa Nội dung môn học cụ thể 8.1 Bài 1: Giới thiệu Kinh tế học Bài giảng cung cấp cho sinh viên tranh tổng quát kinh tế học phát triển Sinh viên...
 • 6
 • 2,271
 • 1

đề cương môn học kinh tế

đề cương môn học kinh tế vĩ mô
... Tổng quan Kinh tế  Những vấn đề chung kinh tế  Nhược điểm kinh tế thị trường vai trò phủ  Mục tiêu công cụ điều tiết hình tổng cung – tổng cầu theo giá sách Các tiêu ... kinh tế Biết cách sử dụng tiêu để đánh giá thực trạng kinh tế nước so sánh nước với - Hiểu rõ chất trục trặc kinh tế suy thoái kinh tế, thất nghiệp lạm phát cao, thông qua ... cực học tập chủ động, môn học góp phần xây dựng thái độ trung thực, hợp tác, tôn trọng qui định, thiện ý học hỏi Đề cương tổng quát Những nội dung tối thiểu mà sinh viên cung cấp qua môn học...
 • 6
 • 212
 • 0

ĐỀ CƯƠNG CHI TIỀT MÔN HỌC: KINH TẾ VI

ĐỀ CƯƠNG CHI TIỀT MÔN HỌC: KINH TẾ VI MÔ
... MƠN HỌC: Mục tiêu: Kiến thức: Môn học cung cấp hệ thống kiến thức để hiểu mối quan hệ kinh tế -Hiểu nguyên lý vấn đề kinh tế kinh tế thành vi n kinh tế -Thực hành mặt lượng phân tích hành vi kinh ... tiết LT + tiết TL) 1.1 Các khái niệm Kinh tế học 1.1.1 KINH TẾ HỌC 1.1.2 KINH TẾ HỌC VI MƠ 1.1.3 KINH TẾ HỌC VĨ MƠ 3/19 1.1.4 KINH TẾ HỌC THỰC CHỨNG VÀ KINH TẾ HỌC CHUẨN TẮC 1.2 ĐƯỜNG GIỚI HẠN ... phân tích hành vi kinh tế thành vi n kinh tế Kỹ năng: Sau học xong môn học, sinh vi n có kiến thức lý thuyết kỹ phân tích tình kinh tế u cầu: Ngồi thời gian học tập lớp, học vi n phải tập trung...
 • 19
 • 204
 • 0

Đề cương môn học kinh tế

Đề cương môn học kinh tế vĩ mô
... = 300 thì nền kinh tế có đạt mức toàn dụng ko? Giải a) Những mà ko cho Ms kiểu phải tính Ms từ số số tiền H, dự trữ ngân hàng Cb dự trữ dân cư Cp Số nhân tiền cua nền kinh tế là k ... -15i = 1000  Y = 3000 + 60i Từ (1) và (9) suy ra: icb = 8,75% và Ycb = 3525 Bài tập Cho nền kinh tế có hàm tiêu dùng là C = 500 + 0,8Yd – 5i I = 300 – 10i Md = 0,3Y + 100 – 10i Thuế là ... sử sản lượng toàn dụng là 4000, nếu chi tiêu chính phu là G = 900 thì sản lượng nền kinh tế có đạt mức toàn dụng ko? d) Nếu lãi suất chiết khấu tăng làm cho ngân hàng thương...
 • 5
 • 90
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: tài liệu kinh tế vĩ mô 1bài giảng kinh tế vi mô 1tài liệu môn kinh tế vi mô 1lý thuyết kinh tế vi mô 1ôn tập kinh tế vĩ mô 1tài liệu môn kinh tế vĩ mô 1đề cương kinh tế vĩ mô 115 đề thi kinh tế vi mô 1 ueh docslide bài giảng kinh tế vi mô 1bài giảng môn kinh tế vi mô 1video bài giảng kinh tế vi mô 1bài giảng kinh tế vi mô 1 youtubetóm tắt lý thuyết kinh tế vi mô 1phương pháp giải bài tập kinh tế vĩ mô 1cách giải bài tập kinh tế vĩ mô 1Đề hóa hay vận dụng caoBỘ đề THI và đáp án THI TRẮC NGHIỆM CÔNG CHỨC mới NGÀNH THUẾ có đáp ánNỘI DUNG ôn tập THI TUYỂN CÔNG CHỨC năm 2017 LĨNH vực văn PHÒNG, HÀNH CHÍNH, tổ CHỨC, QUẢN TRỊCách gửi email tự hủy trong vòng 5 phút trên gmailTOEIC exploration (script)Hướng dẫn giải bài 1,2,3,4 trang 132 SGK toán 3nội dung ôn tập tiếng anh thi công chức20 BÀI HÓA HỌC 9 ( CÓ ĐÁP ÁN ) THƯỜNG GẶP TRONG ĐỀ THI HSG HÓA 9Chủ Đề : Thế giới Thực vật tho hoa ket traiTính toán thiết kế bãi chôn lấp chất thải rắn cho xã quỳnh thọ, huyện quỳnh phụ tỉnh thái bình giai đoạn 2016 2026Sáng kiến kinh nghiệm Thiết kế một số thí nghiệm điện Vật lý lớp 9 với chương trình Crocodile PhysicsThực trạng du lịch đền chùa ở hà nội mở rộngTrọn bộ giáo án lớp 3 năm 2017Tuần 3Phân tích thực trạng và kiến nghị một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh lưu trú ở khách sạn bình minhCấu trúc viết lại câu tiếng anh ( HAY)Quy trình sản xuất bánh mìNhân vật chèo từ truyền thống đến hiện đại dưới góc nhìn văn hóaPhối hợp các lực lượng xã hội trong giáo dục sức khỏe sinh sản vị thành niên cho học sinh lớp 9 thành phố tuy hòa, tỉnh phú yênNguyên tắc bảo đảm quyền bào chữa của người bị tạm giữ, bị can, bị cáoGiáo dục kỹ năng sống cho học sinh tiểu học gắn với trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi phú yên
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập