Tác động của kiều hối tới lạm phát tại Việt Nam giai đoạn 1996-2010

Kiểm định tác động của kiều hối tới lạm phátViệt Nam giai đoạn 1995 - 2012

Kiểm định tác động của kiều hối tới lạm phát ở Việt Nam giai đoạn 1995 - 2012
... Emmanuel -El Salvador 1991: Mô hình vector K.K Lartey, Q 1-2 006: Q4 t h i quy 2013 -Philippines 1995: (VAR) Ki u h i, ch Q 1-2 009: Q4 ti n t - Ch ki u h i làm gia m phát -Ch nh ng thay i l m phát phi ... Vi t Nam DANH M C CÁC T VI T T T - FII: V p - IRF: Hàm ph n ng (Impulse response function) - IMF: Qu ti n t qu c t - ODA: Vi n tr phát tri n th c - VECM: Mô hình vector hi u ch nh sai s - VLSS: ... sau: Th nh t, ki u h n l m phát Vi t Nam, chi u c chi u? Th hai, ki u h i có th gi i thích ph phát s ic al m ng ng th i c a Vi t Nam? Th ba, ph n ng c a l m phát Vi t Nam sau m cú s c ki u h i,...
 • 91
 • 56
 • 0

Bài tiểu luận tác động của thuế thu nhập cá nhân tại Việt Nam giai đoạn 2009 2013

Bài tiểu luận tác động của thuế thu nhập cá nhân tại Việt Nam giai đoạn 2009 2013
... lao động, nhóm em chọn đề tài cho tiểu luận là: "Tác động thu thu nhập nhân Việt Nam giai đoạn 2009- 2013" 3 CHƢƠNG I: CƠ SỞ LÝ THUYẾT 1.1 Khái niệm thu thu nhập nhân: Thu thu nhập nhân ... THUYẾT 1.1 Khái niệm thu thu nhập nhân: 1.2 Đặc điểm thu thu nhập nhân: 1.3 Vai trò thu thu nhập nhân: 1.4 Những nội dung pháp lệnh Thu TNCN Việt ... chung thu thu nhập nhân mang đặc điểm riêng: - Thứ nhất: Thu thu nhập nhân thu trực thu, có phạm vi thu rộng , mang lại nguồn ngân sách lớn cho nhà nƣớc - Thứ hai: : Thu thu nhập nhân...
 • 26
 • 315
 • 1

Mối liên hệ của cung tiền và lạm phát tại Việt Nam giai đoạn 2001-2012

Mối liên hệ của cung tiền và lạm phát tại Việt Nam giai đoạn 2001-2012
... cung cấp chứng thực nghiệm phương pháp khoa học mối quan hệ mức độ ảnh hưởng tăng trưởng cung tiền, lạm phát Việt Nam giai đoạn 2001M1 – 2012M12, tác giả thực nghiên cứu Mối liên hệ giữa cung ... KT, cung tiền M2, lạm phát nhằm khảo sát mối quan hệ giữa tiêu Tác giả sử dụng mô hình hồi qui để xác định tương quan giữa cung tiền lạm phát Với độ trễ năm, tương quan giữa cung tiền lạm phát ... giả kết luận cung tiền không ảnh hưởng đến lạm phát, có tác giả kết luận cung tiền có ảnh hưởng nhiều đến lạm phát, với trường hợp Việt Nam liệu cung tiền có thực ảnh hưởng đến lạm phát Để trả...
 • 49
 • 63
 • 0

Tiểu luận kinh tế Vĩ Mô TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ TRONG KIỂM SOÁT LẠM PHÁT TẠI VIỆT NAM GIAI ĐOẠN TỪ NĂM 2008 ĐẾN NAY

Tiểu luận kinh tế Vĩ Mô TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ TRONG KIỂM SOÁT LẠM PHÁT TẠI VIỆT NAM GIAI ĐOẠN TỪ NĂM 2008 ĐẾN NAY
... TIỀN TỆ TRONG KIỂM SOÁT LẠM PHÁT TẠI VIỆT NAM GIAI ĐOẠN TỪ NĂM 2008 ĐẾN NAY NHỮNG TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ TRONG KIỂM SOÁT LẠM PHÁT TẠI VIỆT NAM TỪ 2008 ĐẾN NAY 3.1 Năm 2008 Năm 2008, kinh ... Trang TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ TRONG KIỂM SOÁT LẠM PHÁT TẠI VIỆT NAM GIAI ĐOẠN TỪ NĂM 2008 ĐẾN NAY 7.5% /năm 9,0% /năm 10% /năm 11% /năm 12.0% /năm 13,0% /năm 11,00% /năm 11% /năm 6.0% /năm 3159/QĐ-NHNN ... Trang TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ TRONG KIỂM SOÁT LẠM PHÁT TẠI VIỆT NAM GIAI ĐOẠN TỪ NĂM 2008 ĐẾN NAY 2.3 Nguyên nhân dẫn đến lạm phát: 2.3.1 Lạm phát cầu kéo: Lạm phát cầu kéo xảy tổng cầu kinh...
 • 48
 • 244
 • 2

Báo cáo môn Kinh tế vĩ mô TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ TRONG KIỂM SOÁT LẠM PHÁT TẠI VIỆT NAM GIAI ĐOẠN TỪ NĂM 2008 ĐẾN NAY

Báo cáo môn Kinh tế vĩ mô TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ TRONG KIỂM SOÁT LẠM PHÁT TẠI VIỆT NAM GIAI ĐOẠN TỪ NĂM 2008 ĐẾN NAY
... Gồm có:  Chính sách tiền tệ mở rộng  Chính sách tiền tệ thu hẹp Vai trò sách tiền tệ Ổn định giá Thúc đẩy tăng trưởng Tạo công ăn việc làm NHỮNG TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ  Năm 2008: CSTT ... Vân Nội dung Chính sách tiền tệ Tác động sách tiền tệ Một số giải pháp kiến nghị Chính sách tiền tệ Là tổng hòa phương thức mà NHTW thông qua hoạt động tác động đến khối lượng tiền tệ lưu thông, ... hối đoái NHỮNG TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ  Năm 2009  Lãi suất      lần điều chỉnh giảm lãi suất Từ 13% /năm xuống 7% /năm Lãi suất cho vay tối đa từ 19.5% /năm xuống 10.5% /năm Lãi suất...
 • 17
 • 165
 • 0

Thực trạng lạm phát tại Việt Nam giai đoạn 2008-2010 và các giải pháp ứng phó trong thời gian tới.doc

Thực trạng lạm phát tại Việt Nam giai đoạn 2008-2010 và các giải pháp ứng phó trong thời gian tới.doc
... lý luận vấn đề lạm phát Chương 2: Thực trạng lạm phát Việt Nam giai đoạn 2008-2010 Chương 3: Các giải pháp ứng phó với lạm phát Việt Nam thời gian tới Mặc dù cố gắng trình độ thời gian có hạn, ... 2008 - 2010 2.1 Diễn biến lạm phát Việt Nam giai đoạn 2008-2010 Tình hình lạm phát Viêt Nam giai đoạn 2008-2010 diễn biến phức tạp Để tìm hiểu rõ diễn biến lạm phát giai đoạn này, ta tiến hành phân ... tệ, dù tỷ lệ lạm phát thay đổi Như vậy, không tồn mối quan hệ lạm phát thất nghiệp dài hạn 1.3 Tác động lạm phát số biện pháp đối phó thời kỳ lạm phát 1.3.1 Tác động lạm phát Lạm phát có tác động...
 • 30
 • 687
 • 2

tiểu luận thực trạng của lạm phát và hiệu quả chính sách kiềm chế lạm phát tại việt nam giai đoạn 1986 - 2010

tiểu luận thực trạng của lạm phát và hiệu quả chính sách kiềm chế lạm phát tại việt nam giai đoạn 1986 - 2010
... phương thức chống lạm phát nước phát triển 17 Chương 3: THỰC TRẠNG LẠM PHÁT VÀ HIỆU QUẢ CỦA CHÍNH SÁCH KIỀM CHẾ LẠM PHÁT VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 1986 - 2010 17 Giai đoạn đầu (1986 – 2006): Chúng ... sách kiềm chế lạm phát giai đoạn 198 6- 2006: 32 Giai đoạn (2007 – 2008): 33 2.1 Nguyên nhân gây lạm phát giai đoạn này: .33 2.2 Thực trạng lạm phát giai đoạn sau: 33 2.3 Hậu lạm ... sau: 33 2.3 Hậu lạm phát giai đoạn này: .36 2.4 Chính sách kiềm chế lạm phát giai đoạn này: .36 2.5 Hiệu sách kiềm chế lạm phát giai đoạn này: 37 Giai đoạn (2009 – nay): ...
 • 54
 • 150
 • 1

Tình hình tỷ giá hối đoái và lạm phát tại việt nam giai đoạn 2010 2013

Tình hình tỷ giá hối đoái và lạm phát tại việt nam giai đoạn 2010 2013
... sách tỷ giá hối đoái lạm phát Việt Nam Đối tượng phạm vi nghiên cứu: - Đối tượng: Nghiên cứu tỷ giá hối đoái lạm phát - Phạm vi: Nghiên cứu tỷ giá hối đoái lạm phát Việt Nam giai đoạn 20102 013 ... phát triển kinh tế hiệu Chương 2: Tình hình tỷ giá hối đoái lạm phát Việt Nam giai đoạn 2010- 2013 2.1 Tình hình tỷ giá hối đoái Việt Nam giai đoạn 2010- 2013 Khủng hoảng tài toàn cầu năm 2008-2009 ... tỷ giá hối đoái lạm phát Chương 2: Tình hình mối quan hệ tỷ giá hối đoái lạm phát Việt Nam giai đoạn 2008 -2010 Chương 3: Một số kiến nghị nhằm nâng cao vai trò sách tỷ giá hối đoái kiềm chế lạm...
 • 38
 • 707
 • 0

CƠ CHẾ TRUYỀN DẪN TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI VÀO LẠM PHÁT TẠI VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2000-2012.PDF

CƠ CHẾ TRUYỀN DẪN TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI VÀO LẠM PHÁT TẠI VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2000-2012.PDF
... chế truyền dẫn tỷ giá hối đoái vào lạm phát - Chương Thực trạng chế truyền dẫn tỷ giá hối đoái vào lạm phát Việt Nam - Chương Giải pháp kiểm soát chế truyền dẫn tỷ giá hối đoái vào lạm phát Việt ... ương, chế truyền dẫn tỷ giá hối đoái vào lạm phát Việt Nam Đề xuất giải pháp kiểm soát truyền dẫn tỷ giá hối đoái vào lạm phát Việt Nam Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: tỷ giá hối ... quan hệ tỷ giá hối đoái lạm phát 20 1.4 Tổng quan lý thuyết chế truyền dẫn tỷ giá hối đoái vào lạm phát 22 1.4.1 Các nghiên cứu giới chế truyền dẫn tỷ giá hối đoái vào lạm phát 22...
 • 107
 • 208
 • 1

Luận văn thạc sĩ Sự truyền dẫn tỷ giá hối đoái đến lạm phát tại Việt Nam giai đoạn 1999 - 2011

Luận văn thạc sĩ Sự truyền dẫn tỷ giá hối đoái đến lạm phát tại Việt Nam giai đoạn 1999 - 2011
... biến lạm phát Việt nam, 199 9- 2011 11 Hình 2.2 Diễn biến lạm phát nước, 199 9- 2011 11 Hình 2.3 Diễn biến tỷ giá Việt nam, 199 9- 2011 12 Hình 2.4 Tỷ giá hoái đoái VND/USD lạm phát Việt nam, 199 9- 2011 ... ĐỘNG TẠI VIỆT NAM, 199 9- 2011 2.1 Diễn biến thực trạng lạm phát Việt nam giai đoạn 199 9- 2011 Hình 2.1 Diễn biến lạm phát Việt nam, 199 9- 2011 (Nguồn: GSO) Hình 2.2 Diễn biến lạm phát nước, 199 9- 2011 ... thích cho vấn đề lạm phát dựa gốc độ phân tích “ Sự truyền dẫn tỷ giá hối đoái đến lạm phát Việt Nam giai đoạn 199 9- 2011 Lạm phát tạo lập theo xu hướng nào? Liệu chế truyền dẫn tỷ giá có phải cánh...
 • 84
 • 90
 • 1

Nợ công và sự tác động của nó đến tăng trưởng kinh tế việt nam giai đoạn 2006-2013

Nợ công và sự tác động của nó đến tăng trưởng kinh tế việt nam giai đoạn 2006-2013
... tăng trưởng kinh tế tác động nợ công đến tăng trưởng kinh tế Phần 2: Thực trạng nợ công tăng trưởng kinh tế việt nam tác động nợ công đến tăng trưởng kinh tế việt nam giai đoạn 2006- 2013 Phần ... VỀ NỢ CÔNG, TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ VÀ SỰ TÁC ĐỘNG NỢ CÔNG ĐẾN TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ 1.1 Cơ sở lý thuyết nợ công 1.1.1 Khái niệm nợ công  Tại hầu giới, Luật Quản lý nợ công xác định nợ công gồm nợ ... Tình hình nợ công giai đoạn 2006-2013 Bảng 2.2: Tình hình trả nợ công giai đoạn 2006-2013 Đvt: tỷ VNĐ Bảng 2.3: Tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2006 -2013 Bảng 2.4: Một số tiêu kinh tế giai đoạn 2011-2013...
 • 53
 • 82
 • 0

Nghiên cứu về vấn đề lạm phát tại Việt Nam giai đoạn 2008, 2010

Nghiên cứu về vấn đề lạm phát tại Việt Nam giai đoạn 2008, 2010
... TRẠNG LẠM PHÁT TẠI VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2008 - 2010 Đề án: Nhập môn tài tiền tệ 18 GVHD: Th.s Nguyễn Ngọc 2.1 Diễn biến lạm phát Việt Nam giai đoạn 2008 -2010 Tình hình lạm phát Viêt Nam giai đoạn ... thành đề án CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ VẤN ĐỀ LẠM PHÁT Đề án: Nhập môn tài tiền tệ GVHD: Th.s Nguyễn Ngọc 1.1 Quan niệm, cách tính, phân loại lạm phát 1.1.1 Quan niệm lạm phát Lạm phát vấn đề không ... Đề án: Nhập môn tài tiền tệ GVHD: Th.s Nguyễn Ngọc Chương 1: Cơ sở lý luận vấn đề lạm phát Chương 2: Thực trạng lạm phát Việt Nam giai đoạn 2008 -2010 Chương 3: Các giải pháp ứng phó với lạm phát...
 • 30
 • 303
 • 1

Tiểu luận: Chính sách tài khóa với mục tiêu kiềm chế lạm phát tại Việt Nam giai đoạn 2006-2011 ppt

Tiểu luận: Chính sách tài khóa với mục tiêu kiềm chế lạm phát tại Việt Nam giai đoạn 2006-2011 ppt
... Monitor International Ltd Chương 2: Chính sách tài khóa: Chính sách tài khóa việc kiểm soát lạm phát: Chính sách tài khóa khác với sách kinh tế khác sách tiền tệ, sách nhằm ổn định kinh tế cách kiểm ... phải phối hợp để đảm bảo lợi ích cân mục tiêu sách với mục tiêu tăng trưởng kinh tế bền vững, kiềm chế lạm phát 1.1 Chính sách tài khóa kiểm soát lạm phát Việt Nam thời gian qua: Mặc dù bối cảnh ... lạm phát Hiện nay, biện pháp kiềm chế lạm phát thường định lạm phát cao, kỳ vọng lạm phát dân chúng cao, khiến cho việc kiềm chế lạm phát thêm khó khăn - Chính phủ cần có giải pháp đẩy mạnh phát...
 • 23
 • 137
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu về vấn đề lạm phát tại việt nam giai đoạn 2008tác động của khủng hoảng tới ngành dệt may việt namphân tích những tác động của quá trình đô thị hóa tại việt namthực trạng lạm phát ở việt nam giai đoạn 1989 đến nay và các biện pháp khắc phụctình trạng lạm phát ở việt nam giai đoạn 20092013đặc điểm hoạt động của bão ở vùng biển gần bờ việt nam giai đoạn 1945200lạm phát ở việt nam giai đoạn 2008 đến naylạm phát ở việt nam giai đoạn 2010 đến naylạm phát và các biện pháp kiềm chế lạm phát ở việt nam giai đoạn 2007 – 2013 doclạm phát ở việt nam giai đoạn 2010 2012lạm phát ở việt nam giai đoạn 2007 2008hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài tại việt nam giai đoạn 20042014tác động của toàn cầu hoá kinh tế và việt nam hội nhập kinh tế quốc tế 41 i tác động của toàn cầu hoá kinh tế 35hậu quả của lạm phát tại việt namnguyên nhân dẫn tới lạm phát ở việt namSurvey of accounting 3rd ed thomas edmondsBUSINESS RESEARCH METHODS 8th ed ZIKMUND BABIN CARR GRIFFINNghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển của một số giống ngô nếp tại huyện tam đường, tỉnh lai châuCải thiện môi trường đầu tư nhằm thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào tỉnh phú thọThực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả công tác lập dự án tại công ty Cổ phần tư vấn đầu tư xây lắp thương mại Hoàn CầuResearch methods for business students 4th edition mark saundersStrategic management and organisational dynamics the challenge of complexity to ways of thinking aboutStrategic management global cultural perspectives for profit and non profitmanagement research methodsIntroduction to business statistics 7e by ronald m weiers brian gray lawrence petersUnit 4 special education a readingUNIT3 LANGUAGE FOCUS CLASS 10 (15 16Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng anh lớp 9Bài tính tỉ lệ bonjean và đường cong thủy tĩnhBài 8 ngôi kể trong văn tự sựTrường hợp bằng nhau thứ nhất của tam giác cccTuần 9 điều ước của vua mi đátTuần 11 ông trạng thả diềubài giảng điện tử Unit 6 placesQui trinhf tao graphene TPHCM