Chữ “hòa” của Nho giáo trong tư tưởng Nguyễn Trãi, Nguyễn Bỉnh Khiêm và Lê Thánh Tông

Nho giáo văn hóa ứng xử trong tưởng Nguyễn Bỉnh Khiêm

Nho giáo và văn hóa ứng xử trong tư tưởng Nguyễn Bỉnh Khiêm
... xử tưởng Nguyễn Bỉnh Khiêm hiểu hình thức văn hóa ứng xử Các hình thức ứng xử đó, quy ba hình thức bản: là, ứng xử với sự, tức phản ông trước biến đổi kiện nhân tình thái; hai là, ứng xử ... giáo (Nho, Phật, Lão) Trong văn cảnh này, chủ yếu tập trung xem xét vai trò Nho giáo tưởng ông văn hóa ứng xử (4) Thứ nhất, Nguyễn Bỉnh Khiêm thể cách ứng xử trước Từ chứng thực nhân tình thái ... trị văn hóa Khi tiếp cận văn hóa ứng xử tưởng Nguyễn Bỉnh Khiêm, thấy cách tiếp cận thứ hai thứ ba phù hợp nhất, chuẩn mực tiền định để đánh giá hoạt động giao tiếp người học thuyết Nho giáo...
 • 22
 • 1,645
 • 5

Ảnh hưởng của Nho giáo trong tưởng Việt Nam

Ảnh hưởng của Nho giáo trong tư tưởng Việt Nam
... áo Nho học Như hệ tưởng Nho giáo trải qua 2000 năm vô phức tạp Thế hệ tưởng Nho giáo tưởng gì? hình thức phức tạp, ng phản mâu thuẫn, tưởng Nho giáo giữ địa vị thống trị tưởng ... đức Nho giáo Phần II: Ảnh hưởng Nho giáo tới đời sống văn hoá Việt Nam I/ Quá trình du nhập Nho học vào Việt Nam II/ Ảnh hưởng Nho giáo tưởng Việt Nam Những nhu cầu xã hội giúp cho Nho giáo chiếm ... triển Nho giáo số nội dung tích cực I/ Vài nét tiến trình phát triển Nho giáo II/ Một số nội dung Nho giáo tưởng Nho giáo gì? Vấn đề tính luận Nho giáo Thái độ Nho giáo sống Quan niệm đạo đức Nho...
 • 23
 • 277
 • 0

Đề tài triết học " NHO GIÁO VĂN HÓA ỨNG XỬ TRONG TƯỞNG NGUYỄN BỈNH KHIÊM " pptx

Đề tài triết học
... NHO GIÁO VÀ VĂN HÓA ỨNG XỬ TRONG TƯ TƯỞNG NGUYỄN BỈNH KHIÊM TRẦN NGUYÊN VIỆT (*) Trong viết này, tác giả sâu phân tích văn hóa ứng xử tưởng Nguyễn Bỉnh Khiêm dựa chuẩn mực đạo đức Nho giáo ... yếu tố tam giáo (Nho, Phật, Lão) Trong văn cảnh này, chủ yếu tập trung xem xét vai trò Nho giáo tưởng ông văn hóa ứng xử. (4) Thứ nhất, Nguyễn Bỉnh Khiêm thể cách ứng xử trước Từ chứng thực nhân ... nên ứng xử đặc biệt tưởng Nguyễn Bỉnh Khiêm mà người đời ca tụng, truyền tụng áp dụng cho sống cuối cùng, ứng xử trở thành văn hóa ứng xử người Việt tận ngày Để tìm hiểu yếu tố văn hóa ứng xử...
 • 14
 • 274
 • 0

NHO GIÁO VĂN HÓA ỨNG XỬ TRONG TƯỞNG NGUYỄN BỈNH KHIÊM_5 ppsx

NHO GIÁO VÀ VĂN HÓA ỨNG XỬ TRONG TƯ TƯỞNG NGUYỄN BỈNH KHIÊM_5 ppsx
... thể lĩnh vực ứng xử rõ nét, ứng xử trước phức tạp; ứng xử với bề (quân, sư, phụ); đối xử với kẻ (những người nghèo khó, quần chúng nhân dân, v.v.) Từ đối ng ứng xử đó, Nguyễn Bỉnh Khiêm đưa ... Nho giáo chiếm phần chủ đạo Chính vậy, qua nghiên cứu văn hoá ứng xử Nguyễn Bỉnh Khiêm, khẳng định rằng, Nho giáo học thuyết trị - đạo đức, có nhiều đóng góp quan trọng cho lĩnh vực văn hoá ứng ... niệm giải pháp mang tính tình Nguyễn Bỉnh Khiêm nhà nho, lại nhà lý học, đạo học, chịu ảnh hưởng sâu sắc học thuyết Tống – Minh Nho Trong tưởng ông, ba yếu tố Nho, Phật, Lão thường kết hợp...
 • 6
 • 254
 • 1

NHO GIÁO VĂN HÓA ỨNG XỬ TRONG TƯỞNG NGUYỄN BỈNH KHIÊM_4 pot

NHO GIÁO VÀ VĂN HÓA ỨNG XỬ TRONG TƯ TƯỞNG NGUYỄN BỈNH KHIÊM_4 pot
... kết hợp tam giáo (Nho, Phật, Lão) lấy Nho giáo làm chủ xướng Trước hết, phép ứng xử Nguyễn Bỉnh Khiêm đề xuất mang tính phổ cập xử “vô sự” Khái niệm này, thực chất, chung cho tam giáo, song ... người phải suy tìm cách giải vấn nạn sống Cách ứng xử văn hóa “vô sự” Nguyễn Bỉnh Khiêm với mục đích không gây điều bất lợi, bất cập cho thân cho người khác gần gũi với tưởng trung thứ ... Thứ tư, Nguyễn Bỉnh Khiêm đưa giải pháp cho cách ứng xử Khái niệm giải pháp mà sử dụng không hoàn toàn thích hợp, toàn quan điểm, quy tắc ứng xử xuất phát từ học thuyết trị - đạo đức Nho giáo...
 • 5
 • 136
 • 1

NHO GIÁO VĂN HÓA ỨNG XỬ TRONG TƯỞNG NGUYỄN BỈNH KHIÊM_3 potx

NHO GIÁO VÀ VĂN HÓA ỨNG XỬ TRONG TƯ TƯỞNG NGUYỄN BỈNH KHIÊM_3 potx
... Nôm, 130) Thứ hai, Nguyễn Bỉnh Khiêm thể ứng xử bề trên: Vua, Cha Thầy Trước hết, mối quan hệ với vua cha tưởng Nguyễn Bỉnh Khiêm mang tính ng quan, xuất (sự quân), xử (sự thân) trở thành ... đối ng vốn kính trọng truyền thống giáo dục Việt Nam: Miễn theo phu tử phò thiên tử, Thìn lọn nhân gian gian (Thơ Nôm, 135) Thứ ba, Nguyễn Bỉnh Khiêm có thái độ mực việc đối xử với kẻ Trong ứng ... học, Thề chưng xuất xử, đạo thờ ba" (Thơ Nôm, 17) Như vậy, cách ứng xử với bề trên, Nguyễn Bỉnh Khiêm tuân thủ chuẩn mực đạo đức Nho giáo trung hiếu, trung thường Bản thân ông có lúc dao động thờ...
 • 6
 • 203
 • 1

NHO GIÁO VĂN HÓA ỨNG XỬ TRONG TƯỞNG NGUYỄN BỈNH KHIÊM_2 pptx

NHO GIÁO VÀ VĂN HÓA ỨNG XỬ TRONG TƯ TƯỞNG NGUYỄN BỈNH KHIÊM_2 pptx
... xử tưởng Nguyễn Bỉnh Khiêm hiểu hình thức văn hóa ứng xử Các hình thức ứng xử đó, quy ba hình thức bản: là, ứng xử với sự, tức phản ông trước biến đổi kiện nhân tình thái; hai là, ứng xử ... giáo (Nho, Phật, Lão) Trong văn cảnh này, chủ yếu tập trung xem xét vai trò Nho giáo tưởng ông văn hóa ứng xử. (4) Thứ nhất, Nguyễn Bỉnh Khiêm thể cách ứng xử trước Từ chứng thực nhân tình thái ... Trình", tức Nho học phát triển chất mà yếu tố không nhỏ thúc đẩy phát triển ảnh hưởng Phật giáo Đạo giáo Cách đối nhân xử văn hóa ứng xử Nguyễn Bỉnh Khiêm, thế, xem tổng hòa yếu tố tam giáo (Nho, Phật,...
 • 5
 • 196
 • 1

NHO GIÁO VĂN HÓA ỨNG XỬ TRONG TƯỞNG NGUYỄN BỈNH KHIÊM_1 pps

NHO GIÁO VÀ VĂN HÓA ỨNG XỬ TRONG TƯ TƯỞNG NGUYỄN BỈNH KHIÊM_1 pps
... trị văn hóa Khi tiếp cận văn hóa ứng xử tưởng Nguyễn Bỉnh Khiêm, thấy cách tiếp cận thứ hai thứ ba phù hợp nhất, chuẩn mực tiền định để đánh giá hoạt động giao tiếp người học thuyết Nho giáo ... Văn hóa ứng xử hình thức văn hóa đòi hỏi cách tiếp cận phù hợp Theo S.E.Krapivensky, từ hàng trăm định nghĩa văn hóa, phân loại thành ba cách định nghĩa ng ứng với chúng ba ... nhận diện văn hóa ứng xử Trạng Trình đòi hỏi việc xác định chức số chức văn hóa phù hợp Cho đến nay, nhà khoa học đưa nhiều cách xác định chức văn hóa Chẳng hạn, nhà nghiên cứu văn hóa tiếng...
 • 5
 • 263
 • 1

vấn đề kế thừa, phát triển một số phạm trù cơ bản của đạo đức nho giáo trong tưởng đạo đức hồ chí minh

vấn đề kế thừa, phát triển một số phạm trù cơ bản của đạo đức nho giáo trong tư tưởng đạo đức hồ chí minh
... TRIỂN MỘT SỐ PHẠM TRÙ CƠ BẢN CỦA ĐẠO ĐỨC NHO GIÁO TRONG TƯ TƯỞNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH 4.1 Ý nghĩa lý luận rút từ việc kế thừa, phát triển số phạm trù đạo đức nho giáo tưởng đạo đức Hồ Chí Minh ... việc kế thừa, phát triển số phạm trù đạo đức Nho giáo tưởng đạo đức Hồ Chí Minh - Phân tích ý nghĩa rút từ việc kế thừa, phát triển số phạm trù đạo đức Nho giáo tưởng đạo đức Hồ Chí Minh ... YẾU CỦA VIỆC KẾ THỪA, PHÁT TRIỂN MỘT SỐ PHẠM TRÙ CƠ BẢN CỦA ĐẠO ĐỨC NHO GIÁO TRONG TƯ TƯỞNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH 3.1 Những yếu tố ảnh hưởng đến việc kế thừa, phát triển số phạm trù đạo đức nho giáo...
 • 164
 • 277
 • 0

vấn đề kế thừa, phát triển một số phạm trù cơ bản của đạo đức nho giáo trong tưởng đạo đức hồ chí minh (tt)

vấn đề kế thừa, phát triển một số phạm trù cơ bản của đạo đức nho giáo trong tư tưởng đạo đức hồ chí minh (tt)
... cứu tưởng đạo đức Hồ Chí Minh kế thừa, phát triển đạo đức Nho giáo tưởng đạo đức Hồ Chí Minh Nghiên cứu tưởng đạo đức Hồ Chí Minh ảnh hưởng đạo đức Nho giáo tưởng đạo đức Hồ Chí Minh, ... việc kế thừa, phát triển số phạm trù đạo đức Nho giáo tưởng đạo đức Hồ Chí Minh - Phân tích ý nghĩa rút từ việc kế thừa, phát triển số phạm trù đạo đức Nho giáo tưởng đạo đức Hồ Chí Minh ... dung chủ yếu việc kế thừa, phát triển số phạm trù đạo đức Nho giáo tưởng đạo đức Hồ Chí Minh Từ khác biệt việc kế thừa, phát triển số phạm trù đạo đức Nho giáo tưởng đạo đức Người Thứ ba,...
 • 24
 • 189
 • 0

tưởng Nguyễn Bỉnh Khiêm về mối quan hệ Tự nhiên-con người-xã hội ý nghĩa của nó đối với đạo đức con người Việt Nam hiện nay

Tư tưởng Nguyễn Bỉnh Khiêm về mối quan hệ Tự nhiên-con người-xã hội và ý nghĩa của nó đối với đạo đức con người Việt Nam hiện nay
... XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN *** NGUYỄN HỮU PHƯỚC TƯ TƯỞNG NGUYỄN BỈNH KHIÊM VỀ MỐI QUAN HỆ “TỰ NHIÊN – CON NGƯỜI – XÃ HỘI” VÀ Ý NGHĨA CỦA NÓ ĐỐI VỚI ĐẠO ĐỨC CON NGƯỜI VIỆT NAM HIỆN NAY ... NGHĨA QUAN NIỆM VỀ MỐI QUAN HỆ “TỰ NHIÊN – CON NGƯỜI – XÃ HỘI” CỦA NGUYỄN BỈNH KHIÊM 2.1 Nội dung quan niệm Nguyễn Bỉnh Khiêm mối quan hệ Tự nhiên - ngƣời - xã hội 2.1.1 Nguyễn Bỉnh Khiêm quan ... khách quan 10 1.2 Điều kiện chủ quan 27 CHƢƠNG NỘI DUNG VÀ Ý NGHĨA QUAN NIỆM VỀ MỐI QUAN HỆ 37 “TỰ NHIÊN – CON NGƯỜI – XÃ HỘI” CỦA NGUYỄN BỈNH KHIÊM 2.1 Nội dung quan niệm Nguyễn Bỉnh Khiêm mối quan...
 • 96
 • 264
 • 1

Vấn đề nhận thức trong Tống Nho ảnh hưởng của nó đối với Nguyễn Bình Khiêm Quý Đôn.PDF

Vấn đề nhận thức trong Tống Nho và ảnh hưởng của nó đối với Nguyễn Bình Khiêm và Lê Quý Đôn.PDF
... Chương 1: Vấn đề nhận thức Tống Nho Chương 2: Ảnh hưởng nhận thức Tống Nho nhận thức Nguyễn Bỉnh Khiêm Quý Đôn 10 Chương VẤN ĐỀ NHẬN THỨC TRONG TỐNG NHO 1.1 Cơ sở hình thành nhận thức Nho giáo ... Khiêm, Quý Đôn Đối tượng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: Tư tưởng nhận thức Nho giáo thời Tống tư tưởng Nguyễn Bỉnh Khiêm Quý Đôn ảnh hưởng nhận thức - Phạm vi nghiên cứu: Nho giáo ... đầy đủ tư tưởng Quý Đôn Tuy vấn đề ảnh hưởng nhận thức Tống Nho đến nhà tư tưởng Việt Nam Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quý Đôn chưa có công trình chuyên biệt đề cập ý nhỏ Vì dù đề cập đến nhiều...
 • 108
 • 405
 • 0

mối quan hệ biện chứng giữa 5 yếu tố của Ngũ Luân trong tưởng Nho giáo của Trung Hoa

mối quan hệ biện chứng giữa 5 yếu tố của Ngũ Luân trong tư tưởng Nho giáo của Trung Hoa
... Trong khuôn khổ tiểu luận tìm hiểu mối quan hệ biện chứng yếu tố ngữ luân Khổng Tử thông qua ví dụ kim cổ nói mối quan hệ Theo mối quan hệ ngũ luân bao gồm : quan hệ quân - thần; quan hệ ... qua mối quan hệ chồng vợ Mối quan hệ coi mối quan hệ đóng vai trò quan trọng đời sống xã hội loài người Tất chuyện, sinh hoạt người xuất phát từ mối quan hệ mà Khi nói mối quan hệ cần tình yêu Trong ... đối xử với (3) Như quan hệ xét đến quan hệ vua - Đó quan hệ cao thiêng liêng người trung xã hội phong kiến Quan hệ chi phối hầu hết quan hệ khác, nói khác quan hệ chủ đạo ngũ luân Qua tác phẩm...
 • 9
 • 541
 • 4

Những tưởng chủ yếu của Nho giáo về con người ảnh hưởng củatrong việc xây dựng con người Việt Nam hiện nay

Những tư tưởng chủ yếu của Nho giáo về con người và ảnh hưởng của nó trong việc xây dựng con người Việt Nam hiện nay
... nghiên cứu Những tưởng chủ yếu Nho giáo người ảnh hưởng việc xây dựng người Việt Nam nay Tình hình nghiên cứu Với 2000 năm tồn tại, Nho giáo xã hội phong kiến quốc gia chịu ảnh hưởng liên ... kiến Việt Nam chủ động sử dụng Nho giáo thành hệ tưởng, phát triển giáo dục Nho học, tuyển cử quan lại thông qua đường học hành thi cử Tuy ảnh hưởng nho giáo vào đội ngũ nho Việt Nam thể ... ong, N ho học V iệt Nam - giáo dục thi cử N xb GD 1995 tr 199 40 CHƯƠNG II NHỮNG ẢNH HƯỞNG CỦA NHO GIÁO ĐỐI VỚI VIỆC XÂY DỰNG CON NGƯỜI VIỆT NAM TRONG Sự NGHIỆP CNH, HĐH HIỆN NAY _ / Thách thức...
 • 99
 • 407
 • 0

Những tưởng chủ yếu của nho giáo ảnh hưởng của nó ở việt nam trong lịch sử hiện nay

Những tư tưởng chủ yếu của nho giáo và ảnh hưởng của nó ở việt nam trong lịch sử và hiện nay
... Những ảnh hưởng Nho giáo lịch sử Việt Nam 2.2.1 Ảnh hưởng chế độ phong kiến 2.2.2 Ảnh hưởng thời kỳ cách mạng dân tộc Việt Nam 2.3 Ảnh hưởng Nho giáo tưởng Việt Nam 2.3.1 Ảnh hưởng ... rõ ảnh hưởng Nho giáo đến Việt Nam từ giúp người có nhìn sâu sắc Nho giáo Mục đích nghiên cứu đề tài Nghiên cứu tưởng chủ yếu Nho giáo, ảnh hưởng tích cực tiêu cực đến xã hội Việt Nam lịch sử ... TGT MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU NỘI DUNG Chương Những tưởng chủ yếu Nho giáo 1.1 Vài nét trình phát triển Nho giáo 1.2 Những tưởng chủ yếu Nho giáo 1.2.1...
 • 30
 • 598
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: tư tưởng chủ đạo của nho giáocác tư tưởng chủ đạo của nho giáonhững nội dung tư tưởng chủ yếu của nho giáonhững tư tưởng chủ yếu của nho giáoưu và nhược điểm của nho giáo trong văn hóa phương đôngnội dung chủ yếu của nho giáophật giáo trong tư tưởng hồ chí minhsự ảnh hưởng của nho giáo trong bạch vân quốc ngữ thi tập của nguyễn bỉnh khiêmảnh hưởng của phật giáo đến tư tưởng người dân việt namhình tượng nhà nho ẩn dật trong thơ nôm nguyễn bỉnh khiêm nhìn từ để tàinhững cách thế lựa chọn của kẻ sĩ tinh hoa trong lịch sử nghiên cứu trường hợp nguyễn trãi nguyễn bỉnh khiêm và nguyễn dubien chung van de dan toc va giai cap trong tu tuong ho chi minh van dung va phat trien tu tuonghình tượng nhân vật trong thơ nôm nguyễn bỉnh khiêmchủ đề trong thơ nôm nguyễn bỉnh khiêmngôn ngữ trong thwo nôm nguyễn bỉnh khiêmNghiên cứu mối quan hệ giữa độ giãn đàn hồi của vải dệt kim đàn tính cao vàNghiên cứu một số tính chất cơ lý của vải dệt thoi cottonspandex dùng choNghiên cứu một số yếu tố nâng cao chất lượng cúi chải thôNghiên cứu sai lệch kích thước thiết kế 2d của phần mềmNghiên cứu tính cách âm của tấm xơ tự nhiên gốc thực vậtNGHIÊN cứu TÍNH NĂNG MAY của vải DÙNG CHO MAY mặc và vải kỹ THUẬTNghiên cứu thiết kế đường cong vòng nách và đầu mang tay áo sơ miảnh hưởng của sóng hài đến tổn thất, chi phí bùNghiên cứu ứng dụng kiến trúc SOA trong mô hình ứng dụng doanh nghiệpNghiên cứu vấn đề lập kế hoạch cắt tại công ty may việt nam và thiết kế, xây dựng phần mềm ứng dụngNghiên cứu xây dựng các chỉ tiêu lựa chọn vải giả da làm bọc đệm ghế xoay văn phòng ở thị trường việt namNghiên cứu xây dựng hệ thống cỡ số quần áo trẻ em gái mẫu giáo 6 tuổi thành phố hồ chí minhNghiên cứu xử lý hoàn tất kháng khuẩn hồ mềm cho vải PECONghiên cứu xử lý nâng cao độ bền màu của vải bông nhuộm bằng chất màu tự nhiên từ củ nghệThiết kế công thức thiết kế mẫu cơ sở chân váy dáng thẳng cho nữ sinh việt nam sử dụng phương pháp phủ vải trực tiếp lên người mẫuThiết lập công thức thiết kế mẫu cơ sở áo váy nữ sinh béo phì trường đại học quốc tế thành phố hồ chí minh sử dụng phương pháp phủ vải trực tiếp lên người mặcXác định hệ số giảm bền của chỉ và hệ số hiệu dụng của đường may mũi thoiA THESIS SUBMITTED IN PARTIAL FULFILLMENT OF THE REQUIREMENTS FOR THE MASTER DEGREE OF NURSING SCIENCE (INTERNATIONAL PROGRAM) FACULTY OF NURSING BURAPHA UNIVERSITY OCTOBER 2015Ảnh hưởng của thói quen sinh hoạt và chế độ ăn uống đến bệnh trứng cá thể thông thườngảnh hưởng của thói quen sinh hoạt và chế độ ăn uống đến bệnh trứng cá thể thông thườngĐánh giá kết quả điều trị ung thư đại tràng giai đoạn II, III bằng phẫu thuật kết hợp hóa chất bổ trợ FOLFOX 4 tại bệnh viện đa khoa tỉnh thanh hoá
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập