Luận văn thực trạng công tác bảo hộ lao động tại xí nghiệp đầu máy hà nội

Thực trạng công tác bảo hộ lao động tại nghiệp đầu máy Nội

Thực trạng công tác bảo hộ lao động tại Xí nghiệp đầu máy Hà Nội
... trạng công tác bảo hộ lao động nghiệp III.1 Nhận thức nghiệp công tác BHLĐ nghiệp đầu máy Nội với lực lợng lao động lớn bao gồm nhiều loại hình lao động vừa vận tải vừa sửa chữa bảo ... động nữ Lao động nam Lao động gián tiếp Lao động nữ Lao động nam Lao động trực tiếp Lao động nữ Lao động nam 1558 213 1345 162 Ngời Ngời 1396 Ngời Về trình độ học vấn cán công nhân viên nghiệp ... theo công việc nhằm phục vụ cho công việc vận doanh nghiệp, công tác sửa chữa, bảo dỡng, Số lao động nghiệp đợc thể bảng dới Bảng 4: Chỉ tiêu Đơn vị 16 Năm 2002 2003 Tổng số lao động Lao động...
 • 61
 • 564
 • 2

Luận văn: Thực trạng công tác bảo hộ lao động tại Tổng công ty Gang Thép Thái Nguyên doc

Luận văn: Thực trạng công tác bảo hộ lao động tại Tổng công ty Gang Thép Thái Nguyên doc
... PHN II GII THIU CHUNG V CễNG TY GANG THẫP THI NGUYấN V TèNH HèNH THC HIN AN TON V SINH LAO NG TI CễNG TY I.GII THIU CHUNG V CễNG TY GANG THẫP THI NGUYấN Cụng ty gang thộp Thỏi Nguyờn cú tờn giao ... Nguyờn Cụng ty ó cú trờn 40 nm phỏt trin, nm 1959 cụng xõy dng khu gang thộp Nh mỏy Luyn Gang tin thõn ca Cụng ty Gang Thộp Thỏi Nguyờn c thnh lp ngy 29/11/1963, õy cng l ngy m m Gang u tiờn ... xut phụi thộp nờn 751 triu tn /nm gp ln Cụng ty Gang Thộp Thỏi Nguyờn l cụng ty trc thuc b Cụng Nghip Vit Nam, nguyờn liu chớnh ca cụng ty qung, than, st, thộp, ph thi Mt bng cụng ty nm v trớ...
 • 24
 • 781
 • 6

Đánh giá thực trạng công tác Bảo hộ lao động tại nghiệp liên hợp Ba Son và đề xuất một số giải pháp cải thiện điều kiện lao động cho công nhân làm công việc sơn tại xưởng Ụ đốc

Đánh giá thực trạng công tác Bảo hộ lao động tại Xí nghiệp liên hợp Ba Son và đề xuất một số giải pháp cải thiện điều kiện lao động cho công nhân làm công việc sơn tại xưởng Ụ đốc
... Cơng tác Bảo hộ lao động nghiệp Điều kiện lao động cơng nhân xưởng đốc  Nội dung nghiên cứu: • Thực trạng cơng tác Bảo hộ lao động nghiệp Điều kiện lao động cơng nhân xưởng đốc Đề ... giảm bụi, giảm ồn, hồn thiện mơi trường điều kiện làm việc cho cơng nhân Đây lý tác giả chọn đề tài Đánh giá thực trạng cơng tác Bảo hộ lao động nghiệp liên hợp Ba Son đề xuất số giải pháp cải ... 4.3.NHỮNG BIỆN PHÁP CẢI THIỆN ĐIỀU KIỆN LAO ĐỘNG ĐANG ÁP DỤNG TẠI XƯỞNG ĐỐC 55 4.4.ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP NHẰM CẢI THIỆN ĐIỀU KIỆN LAO ĐỘNG CHO CƠNG NHÂN TẠI XƯỞNG ĐỐC ...
 • 103
 • 368
 • 1

Khảo sát tình hình bảo hộ lao động tại nghiệp đầu máy Nội

Khảo sát tình hình bảo hộ lao động tại xí nghiệp đầu máy Hà Nội
... lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Tổng số lao động Lao động nữ Lao động nam Lao động gián tiếp Lao động nữ Lao động nam Lao động trực tiếp Lao động nữ Lao động nam 1558 213 1345 162 Ngời Ngời 1396 ... nên chịu tác động yếu tố vi khí hậu nhiều Chơng III:Thực trạng công tác bảo hộ lao động nghiệp III.1 Nhận thức nghiệp công tác BHLĐ nghiệp đầu máy Nội với lực lợng lao động lớn bao ... Tel : 0918.775.368 Chơng II: Đặc điểm tình hình nghiệp II.1 Sơ lợc lịch sử hình thành phát triển nghiệp II.1.1 Sơ lợc hình thành nghiệp đầu máy Nội Pháp xây dựng năm 1901 nhng đến năm...
 • 59
 • 250
 • 2

Luận văn: Thực trạng công tác hạch toán kế toán tại nghiệp dệt may xuất nhập khẩu và dịch vụ tổng hợp ppsx

Luận văn: Thực trạng công tác hạch toán kế toán tại xí nghiệp dệt may xuất nhập khẩu và dịch vụ tổng hợp ppsx
... nhiệm vụ phận quản lý Sơ đồ máy kế toán Chức năng, nhiệm vụ kế toán PHẦN II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TẠI XÍ NGHIỆP DỆT MAY XUẤT NHẬP KHẨU VÀ DỊCH VỤ TỔNG HỢP .10 ... THIỆU CHUNG VỀ XÍ NGHIỆP DÊT MAY XUẤT NHẬP KHẨUVÀ DỊCH VỤ TỔNG HỢP .4 I Quá trình hình thành phát triển nghiệp dệt may xuất nhập dịch vụ tổng hợp II Chức nhiệm vụ nghiệp ... nhập dịch vụ tổng hợp Phần II : Thực trạng công tác hạch toán kế toán nghiệp Phần III : Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác hạch toán kế toán nghiệp Do khả thân hạn chế nên báo cáo thực...
 • 160
 • 269
 • 0

Thực trạng công tác bảo hộ lao động tại Cty Bóng đèn – phích nước Rạng Đông

Thực trạng công tác bảo hộ lao động tại Cty Bóng đèn – phích nước Rạng Đông
... Xởng5 Xởng6 Chơng II: Thực trạng công tác Bảo hộ lao động công ty cổ phần Bóng đèn - phích nớc Rạng Đông 2.1 Công tác kỹ thuật an toàn Công ty cổ phần Bóng đèn - phích nớc Rạng Đông 2.1.1 An toàn ... toàn vệ sinh lao động để công tác Bảo hộ lao động. Trong trờng hợp nói đến Bảo hộ lao động, hiểu bao gồm an toàn lao động ,vệ sinh lao động vấn đề sách ngời lao động nh: vấn đề lao động nghỉ ngơi ... chung công tác Bảo hộ lao động Chơng I Một vài khái niệm định nghĩa Bảo hộ lao động 1.1 Bảo hộ lao động Bảo hộ lao động tập hợp tất hoạt động đồng mặt luật pháp,tổ chức hành ,kinh tế xã hội,khoa...
 • 97
 • 664
 • 7

Thực trạng công tác bảo hộ lao động tại Cty Tu tạo & Phát triển nhà

Thực trạng công tác bảo hộ lao động tại Cty Tu tạo & Phát triển nhà
... sát thực tập Công ty Tu tạo Phát triển nhà giúp em nắm bắt đợc thực tế việc đạo thực công tác BHLĐ ngời sử dụng lao động ngời lao động Biết đợc cách tổ chức công tác BHLĐ thực trạng công tác ... chức thực công tác BHLĐ tình hình 19 Chơng II Giới thiệu chung Công ty tu tạo phát triển nhà I Khái quát trình hình thành phát triển công ty Công ty Công ty Tu tạo & Phát triển nhà thuộc Tổng Cty ... hoạt động sản xuất công tác ngời Nó phát triển phụ thuộc vào phát triển kinh tế, khoa học, công nghệ yêu cầu phát triển xã hội nớc Bảo hộ lao động yêu cầu khách quan để bảo vệ ngời lao động Yếu...
 • 53
 • 520
 • 6

thực trạng công tác Bảo hộ lao động tại Công ty cơ khí Nội qua những lần khảo sát thực tế và đề xuất một số giải pháp về AT-VSLĐ

thực trạng công tác Bảo hộ lao động tại Công ty cơ khí Hà Nội qua những lần khảo sát thực tế và đề xuất một số giải pháp về AT-VSLĐ
... Giám Đốc công ty định thành lập Hội đồng bảo hộ lao động chịu trách nhiệm công tác bảo hộ lao động công ty Hội đồng bảo hộ lao động doanh nghiệp tổ chức phối hợp t vấn hoạt động bảo hộ lao động doanh ... tịch công đoàn công ty thầnh viên ban bảo hộ lao động Giám đốc thành lập, trởng tiểu ban bảo hộ lao động công đoàn phó ban bảo hộ lao động thờng trực Sự phối hợp công đoàn công tác bảo hộ lao động ... ngời sử dụng lao động công tác bảo hộ lao động, nh ý nghĩa luật pháp bảo hộ lao động Phối kết hợp với ban bảo hộ lao động công ty, công đoàn tham gia đoàn kiểm tra bảo hộ lao động hàng quý, từ đa...
 • 56
 • 464
 • 2

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC BẢO HỘ LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN BÓNG ĐÈN PHÍCH NƯỚC RẠNG ĐÔNG

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC BẢO HỘ LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN BÓNG ĐÈN PHÍCH NƯỚC RẠNG ĐÔNG
... Công ty Bóng đèn - phích nước Rạng Đông Để đảm bảo công tác an toàn vệ sinh lao động thực tốt Công ty thành lập hội đồng Bảo hộ lao động Hội đồng Bảo hộ lao động Công ty gồm có: +Phó tổng giám ... men Công ty trả Người lao động sau chữa trị phục hồi sức khỏe hoàn toàn, không bị sức khỏe Công ty chi trả trợ cấp hàng tháng 2.7 Tổ chức máy làm công tác Bảo hộ lao động Công ty Bóng đèn - phích ... hoạt động góp phần đẩy mạnh công tác BHLĐ Công ty Công đoàn Công ty thay mặt người lao động ký thoả ước lao động tập thể có nội dung BHLĐ Công đoàn vận động, giáo dục khuyến khích người lao động...
 • 18
 • 344
 • 0

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC BẢO HỘ LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN BÓNG ĐÈN

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC BẢO HỘ LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN BÓNG ĐÈN
... đảm bảo công tác an toàn vệ sinh lao động thực tốt Công ty thành lập hội đồng Bảo hộ lao động Hội đồng Bảo hộ lao động Công ty gồm có: +Phó tổng giám đốc điều hành sản xuất làm chủ tịch hội đồng ... hoạt động góp phần đẩy mạnh công tác BHLĐ Công ty Công đoàn Công ty thay mặt người lao động ký thoả ước lao động tập thể có nội dung BHLĐ Công đoàn vận động, giáo dục khuyến khích người lao động ... tiện bảo vệ cá nhân cho người lao động Hàng năm, xây dựng kế hoạch Bảo hộ lao động Công ty dự trù lập kế hoạch trang bị BHLĐ cho người lao động Công ty thường xuyên thực kế hoạch nên người lao động...
 • 18
 • 297
 • 1

Thực trạng công tác Bảo hộ lao động tại Công ty cơ khí Nội và một số giải pháp về an toàn

Thực trạng công tác Bảo hộ lao động tại Công ty cơ khí Hà Nội và một số giải pháp về an toàn
... Ban Giám Đốc cơng ty định thành lập Hội đồng bảo hộ lao động chịu trách nhiệm cơng tác bảo hộ lao động cơng ty Hội đồng bảo hộ lao động doanh nghiệp tổ chức phối hợp tư vấn hoạt động bảo hộ lao ... lao động thấy tầm quan trọng cơng tác từ có ý thức nghiêm túc việc OBO OKS CO M học thực cơng tác bảo hộ lao động IV THỰC TRẠNG CƠNG TÁC BẢO HỘ LAO ĐỘNG TẠI CƠNG TY NỘI DUNG KẾ HOẠCH BẢO HỘ LAO ... thành lập, trưởng tiểu ban bảo hộ lao động cơng đồn phó ban bảo hộ lao động thường trực Sự phối hợp cơng đồn cơng tác bảo hộ lao động thể việc cơng đồn thường xun kết hợp với ban bảo hộ lao động...
 • 66
 • 81
 • 0

Thực Trạng Công Tác Bảo Hộ Lao Động Tại Công Ty Bánh Kẹo Hải

Thực Trạng Công Tác Bảo Hộ Lao Động Tại Công Ty Bánh Kẹo Hải Hà
... ngời lao động hu Trang 38 Báo cáo thực tập tốt nghiệp ChơnG III: Công tác Bảo hộ lao động Công ty bánh kẹo hải I Bộ máy tổ chức phân định trách nhiệm Bảo hộ lao động Công ty Bánh kẹo hải ... 1000 lao động phải bố trí cán chuyên trách công tác Bảo hộ lao động - Doanh nghiệp có từ 1000 lao động trở lên phải bố trí cán chuyên trách công tác Bảo hộ lao động tổ chức phòng ban Bảo hộ lao động ... sinh viên Trang Báo cáo thực tập tốt nghiệp Phần II : Thực trạng công tác bảo hộ lao động công ty Bánh kẹo Hải Chơng I: Tình hình sản xuất kinh doanh công ty bánh kẹo Hải Hà: I.Tổng quan tình...
 • 72
 • 273
 • 2

Thực trạng công tác bảo hộ lao động tại công trường xây dựng trường THCS mỹ đình

Thực trạng công tác bảo hộ lao động tại công trường xây dựng trường THCS mỹ đình
... cua vờ sinh lao ng l dung biờn phỏp cai tin lao ng, quỏ trinh thao tỏc, sỏng to iu kiờn san xut hon thiờn nõng cao trng thỏi sc kho v kha nng lao ng cho ngi lao ng 2.1.3 Muc ớch bao h lao ng: -Bao ... trng thỏi tm thi cua c thờ xay sau thi gian lao ng nht inh Mờt moi lao ụng thờ hiờn ch: Nng sut lao ng giam Dờ bi xay tai nn lao ng -Khi mờt moi, ngi lao ng cam giỏc kho chiu, buụn chỏn cụng ... ng nhng khụng anh hng ờn san xut T th lao ng bt buc l t th m ngi lao ng khụng thay i c quỏ trinh lao ng -Tỏc hi lao ng t th bt buc: Xet trng hp: + T th lao ng ng bt buc: Co thờ lm vo ct sụng,...
 • 68
 • 69
 • 0

bước đầu đánh giá thực trạng môi trường lao động tại nghiệp đầu máy nội. đề xuất các giải pháp

bước đầu đánh giá thực trạng môi trường lao động tại xí nghiệp đầu máy hà nội. đề xuất các giải pháp
... ngi lao ng 2.1 Khỏi nim v ngi lao ng Theo iu ca b lut lao ng nc CHXHCN Vit Nam nm 1994 sa i nm 2002 nh ngha ngi lao ng: Ngi lao ng l ngi nht 15 tui, cú kh nng lao ng v cú giao kt hp ng lao ... phộp s gõy tỏc hi n sc kho, i sng ngi lao ng 2.3 nh hng ca cỏc tỏc nhõn i vi ngi lao ng v cht lng lao ng Theo ti liu hun luyn bo h lao ng (V Bo h lao ng Bộ lao ng, Thng binh v xó hi) cụng nhõn ... nhõn n ngi lao ng v cht lng ngi lao ng thỡ ci thin mụi trng lao ng gim bt nhng tỏc ng n ngi lao ng nõng cao nng sut lao ng l rt cn thit i vi cỏc doanh nghip Hin cú th ci thin mụi trng lao ng lm...
 • 68
 • 1,038
 • 2

Luận văn: “Tìm hiểu về thực trạng công tác Bảo hộ lao động trong Công ty TNHH nhà nước một thành viên Cơ khí Nội”. ppt

Luận văn: “Tìm hiểu về thực trạng công tác Bảo hộ lao động trong Công ty TNHH nhà nước một thành viên Cơ khí Hà Nội”. ppt
... hiệu công tác BHLĐ Công ty Từ lý em chọn đề tài nghiên cứu là: Thực trạng công tác Bảo hộ lao động Công ty TNHH nhà nước thành viên khí Nội” II THỰCTRẠNGCÔNGTÁCBẢOH LAO ỘNGTẠICÔNGTY TNHH NHÀNƯỚCMỘTTHÀNHVIÊNCƠKHÍ ... hộ lao động Vì lẽđó, Bảo hộ lao động sách lớn Đảng Nhà nước Công ty khí Nội (nay công ty TNHH nhà nước thành viên khí Nội) công ty chuyên sản xuất dụng cụ khí, với đặc thù công việc ... THỰCTRẠNGCÔNGTÁCQUẢNL LAO ỘNGTẠICÔNGTY MỘTTHÀNHVIÊNCƠKHÍ HÀ NỘI Thực trạng quản lý nhân lực Khoa Quản lý Lao Động 14 TNHHNN Báo Cáo Thực tập tốt nghiệp Trần Thị Thu – 8QL2 1.1 Phân công lao động...
 • 86
 • 499
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đánh giá thực trạng công tác định mức lao động tại phân xưởng thành phẩm nhà máy bia hà nộimê linhphần thứ hai thực trạng công tác kế toán vật liệu tại xí nghiệp giầy thể thao xuất khẩu kiêu kỵ gia lâmđánh giá thực trạng công tác định mức lao động tại công tythực trạng công tác quản lý sinh viên tại viện đại học mở hà nộiđánh giá tình hình kinh doanh và công tác đãi ngộ lao động tại xí nghiệp xăng dầu k133luận văn thực trạng công tác bồi thường và tái định cưthực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng công tác bảo hộ lao động trong ngành xây dựng năm 2014thực trạng công tác tổ chức lao động ở công ty vận tải biển bắccông tác bảo hộ lao động thực hiện chế độ bảo hiểm chính sách xã hộilý luận và thực trạng công tác quản lý hoạt động gdhný nghĩa công tác bảo hộ lao độngquản lý công tác bảo hộ lao độngcong doan voi cong tac bao ho lao dongđánh giá thực trạng công tác an toàn lao động môi trường nhà xưởng tại công ty tnhh disen việt nam và đề xuất giải pháp quản lýthực trạng công tác tuyển dụng lao độngSÁNG KIẾN KINH NGHIỆM LỊCH SỬ 7 Một số giải pháp sử dụng có hiệu quả di sản văn hóa nhằm tạo hứng thú trong học tập môn Lịch sử khối 7 ở trường Trung học cơ sở Thạnh LợiBiểu hiện beta xylosidase trên e coliKhóa luận biểu hiện β xylosidaseTư tưởng hồ chí minh về kinh tế,ĐIỀU KHIỂN GIÀN PHƠI đồ THEO THỜI TIẾTMẠCH đếm sản PHẨM DÙNG cảm BIẾN HỒNG NGOẠIĐIỀU KHIỂN ĐỘNG cơ DCMẠCH QUANG báo DÙNG LED MA TRẬNBai tap anh 7 thi diemGiao tiếp bàn phím và hiển thị led ma trận dùng PIC16f877AHỆ THỐNG GIÁM sát cửa vào RA THÔNG MINHTÊN đề tài cửa AN NINH DÙNG cảm BIẾN vân TAYtiểu luận thưc hành công tác xã hộiĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG GIAO THỨC COMPUTE AND FORWARD TRONG MẠNG TRUYỀN THÔNG hợp tácĐẾM SP DÙNG LED HỒNG NGOẠI HIỂN THỊ LED 7 đoạnTìm hiểu về công nghệ cracking xúc tác trong nhà máy lọc dầuCA CAO NHỮNG ẢNH HƯỞNG đến sức KHỎE KHI sử DỤNG CA CAO và các sản PHẨM CHẾ BIẾN từ CA CAOSÁNG KIẾN KINH NGHIỆM TIN HỌC một số biện pháp giúp học sinh bảo bảo quản máy vi tính trong quá trình thực hành ở trường trung học cơ sở thạnh lợiSÁNG KIIE6N1 KINH NGHIỆM LỊCH SỬ 9 Một số biện pháp tích hợp tình yêu quê hương đất nước qua bài giảng môn Lịch sử 9 trường Trung học cơ sở Thạnh Lợi huyện Tháp MườiSÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MÔN TOÁN Một số giải pháp rèn luyện kĩ năng giải bài toán bằng cách lập phương trình cho học sinh lớp 8A2 Trường TRUNG HỌC CƠ SỞ Thạnh Lợi
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập